Scars of Mirrodin

Abuna Acolyte

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

{T}: Zażegnaj najbliższe 2 obrażenia jakie mogłyby zostać zadane w tej turze wskazanemu artefaktowemu stworowi.

Arrest

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Auriok Edgewright

Metalurgia — Ten stwór ma podwójny cios o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Auriok Sunchaser

Metalurgia — O ile władasz co najmniej trzema artefaktami, ten stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Dispense Justice

Wskazany gracz poświęca atakującego stwora.

Metalurgia — Ów gracz zamiast tego poświęca dwa atakujące stwory jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Elspeth Tirel

+2: Zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

–2: Stwórz trzy żetony białego stwora Piechur 1/1.

–5: Zniszcz wszystkie inne byty oprócz lądów i żetonów.

Fulgent Distraction

Wskaż dwa stwory. Przekręć je, po czym odłącz od nich wszystkie Wyposażenia.

Ghalma's Warden

Metalurgia — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Glimmerpoint Stag

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany byt. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Glint Hawk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że przywrócisz artefakt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Indomitable Archangel

Latanie

Metalurgia — Artefakty pod twoim władaniem mają antymagię o ile władasz co najmniej trzema artefaktami. (Artefakt z antymagią nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Kemba, Kha Regent

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton białego stwora Kot 2/2 za każde Wyposażenie dołączone do niniejszego stwora.

Kemba's Skyguard

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Leonin Arbiter

Gracze nie mogą przeszukiwać bibliotek. Dowolny gracz może zapłacić {2}, by zignorować ten efekt do końca tury.

Loxodon Wayfarer

Myrsmith

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Razor Hippogriff

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi skrót many owej karty.

Revoke Existence

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Salvage Scout

{W}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Seize the Initiative

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz pierwszy cios.

Soul Parry

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie jeden lub dwa wskazane stwory mogłyby zadać w tej turze.

Sunblast Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wszystkie przekręcone stwory.

Sunspear Shikari

O ile ten stwór jest wyposażony, ma pierwszy cios i więź życia.

Tempered Steel

Artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

True Conviction

Stwory pod twoim władaniem mają podwójny cios i wieź życia.

Vigil for the Lost

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj X żyć.

Whitesun's Passage

Zyskaj 5 żyć.

Argent Sphinx

Latanie

Metalurgia — {U}: Wygnaj tego stwora. Przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem na początku najbliższego kroku końcowego. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Bonds of Quicksilver

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Darkslick Drake

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Disperse

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Dissipation Field

Ilekroć byt zada tobie obrażenia, przywróć go do ręki właściciela.

Grand Architect

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{U}: Wskazany artefaktowy stwór staje się do końca tury niebieski.

Przekręć odkręconego niebieskiego stwora pod twoim władaniem: Weź {C}{C}. Wydaj tę manę tylko na rzucanie czarów artefaktów lub aktywację zdolności artefaktów.

Halt Order

Skontruj wskazany czar artefaktu.

Dobierz kartę.

Inexorable Tide

Ilekroć rzucisz czar, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Lumengrid Drake

Latanie

Metalurgia — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Neurok Invisimancer

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może być w tej turze blokowany.

Plated Seastrider

Quicksilver Gargantuan

Możesz sprawić, że ta karta wjedzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale jest 7/7.

Riddlesmith

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Scrapdiver Serpent

Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada artefaktem.

Screeching Silcaw

Latanie

Metalurgia — Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, ów gracz mieli cztery karty.

Shape Anew

Władca wskazanego artefaktu poświęca go, po czym ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę artefaktu. Ów gracz umieszcza ową kartę na polu bitwy, po czym tasuje pozostałe karty ujawnione w ten sposób do swojej biblioteki.

Sky-Eel School

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Steady Progress

Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Dobierz kartę.

Stoic Rebuttal

Metalurgia — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Skontruj wskazany czar.

Thrummingbird

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Trinket Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many 1 lub mniejszy, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Turn Aside

Skontruj wskazany czar wskazujący byt pod twoim władaniem.

Twisted Image

Zamień u wskazanego stwora siłę z wytrzymałością do końca tury.

Dobierz kartę.

Vault Skyward

Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie. Odkręć go.

Vedalken Certarch

Metalurgia — {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Volition Reins

Zaurocz byt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli zauroczony byt jest przekręcony, odkręć go.

Władasz zauroczonym bytem.

Blackcleave Goblin

Pośpiech

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Bleak Coven Vampires

Metalurgia — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Blistergrub

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Carnifex Demon

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki -1/-1.

{B}, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora: Umieść znacznik -1/-1 na każdym innym stworze.

Contagious Nim

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Corrupted Harvester

{B}, poświęć stwora: Zregeneruj tego stwora.

Dross Hopper

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Exsanguinate

Każdy przeciwnik traci po X żyć. Zyskaj życia równe życiom straconym w ten sposób.

Flesh Allergy

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci tyle żyć, ile stworów umarło w tej turze.

Fume Spitter

Poświęć tego stwora: Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Geth, Lord of the Vault

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

{X}{B}: Umieść wskazaną kartę artefaktu lub stwora o skrócie many X z cmentarza przeciwnika przekręconą na pole bitwy pod twoim władaniem. Następnie ów gracz mieli X kart.

Grasp of Darkness

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Hand of the Praetors

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Inne stwory pod twoim władaniem mające infekcję dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz czar stwora z infekcją, wskazany gracz dostaje znacznik zatrucia.

Ichor Rats

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz dostaje po znaczniku zatrucia.

Instill Infection

Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Dobierz kartę.

Memoricide

Nazwij nie-lądową kartę. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece wskazanego gracza dowolną liczbę kart o tej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Moriok Reaver

Necrogen Scudder

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 3 życia.

Necrotic Ooze

O ile ten stwór jest na polu bitwy, ma on wszystkie aktywowane zdolności wszystkich kart stworów ze wszystkich cmentarzy.

Painful Quandary

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ów gracz traci 5 żyć, chyba że odrzuci kartę.

Painsmith

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz sprawić, że wskazany stwór dostanie do końca tury +2/+0 i dotyk śmierci.

Plague Stinger

Latanie

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Psychic Miasma

Wskazany gracz odrzuca kartę. Jeśli w ten sposób zostanie odrzucona karta lądu, przywróć ten czar do ręki właściciela.

Relic Putrescence

Zaurocz artefakt

Ilekroć zauroczony artefakt zostanie przekręcony, jego władca dostaje znacznik zatrucia.

Skinrender

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść trzy znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze.

Skithiryx, the Blight Dragon

Latanie

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

{B}: Ten stwór do końca tury zyskuje pośpiech.

{B}{B}: Zregeneruj tego stwora.

Tainted Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i infekcję. (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Arc Trail

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia i innemu wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Assault Strobe

Wskazany stwór zyskuje podwójny cios do końca tury. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Barrage Ogre

{T}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Blade-Tribe Berserkers

Metalurgia — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, ten stwór do końca tury dostaje +3/+3 i pośpiech.

Bloodshot Trainee

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Możesz aktywować tylko jeśli siła niniejszego stwora wynosi 4 lub więcej.

Cerebral Eruption

Wskazany przeciwnik ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Ten czar zadaje owemu graczowi oraz każdemu stworowi pod jego władaniem po tyle obrażeń, ile wynosi skrót many owej karty. Jeśli w ten sposób została ujawniona karta lądu, przywróć ten czar do ręki właściciela.

Embersmith

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Ferrovore

{R}, poświęć artefakt: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Flameborn Hellion

Pośpiech

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Furnace Celebration

Ilekroć poświęcisz inny byt, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Galvanic Blast

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Metalurgia — Ten czar zamiast tego zadaje 4 obrażenia jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Goblin Gaveleer

Tratowanie

Ten stwór dostaje +2/+0 za każde Wyposażenie dołączone do niego.

Hoard-Smelter Dragon

Latanie

{3}{R}: Zniszcz wskazany artefakt. Ten stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest skrótem many owego artefaktu.

Koth of the Hammer

+1: Odkręć wskazaną Górę. Do końca tury staje się ona czerwonym stworem Żywiołak 4/4. Nadal jest lądem.

–2: Weź {R} za każdą Górę pod twoim władaniem.

–5: Dostajesz emblemat mający „Góry pod twoim władaniem mają «{T}: Ten ląd zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.»”

Kuldotha Phoenix

Latanie, pośpiech

Metalurgia — {4}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Kuldotha Rebirth

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Gobiln 1/1.

Melt Terrain

Zniszcz skazany ląd. Ten czar zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Molten Psyche

Każdy gracz wtasowuje karty ze swojej ręki do swojej biblioteki, po czym dobiera tyle samo kart.

Metalurgia — Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi tyle obrażeń, ile ów gracz dobrał w tej turze kart.

Ogre Geargrabber

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym Wyposażeniem pod władaniem przeciwnika. Dołącz je do tego stwora. Kiedy stracisz władanie nad owym Wyposażeniem, odłącz je.

Oxidda Daredevil

Poświęć artefakt: Ten stwór do końca tury zyskuje pośpiech.

Oxidda Scrapmelter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Scoria Elemental

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Spikeshot Elder

{1}{R}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Tunnel Ignus

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, jeśli w tej turze pod władaniem owego gracza wszedł inny ląd na pole bitwy, ten stwór zadaje owemu graczowi 3 obrażenia.

Turn to Slag

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Zniszcz wszystkie Wyposażenie dołączone do owego stwora.

Vulshok Heartstoker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Acid Web Spider

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazane Wyposażenie.

Alpha Tyrranax

Asceticism

Stwory pod twoim władaniem mają antyklątwę. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{1}{G}: Zregeneruj wskazanego stwora.

Bellowing Tanglewurm

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Inne zielone stwory pod twoim władaniem mają zastraszanie.

Blight Mamba

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Blunt the Assault

Zyskaj po 1 życiu za każdego stwora na polu bitwy. Zażegnaj wszystkie bojowe obrażenia, jakie mogłyby zostać zawarte w tej turze.

Carapace Forger

Metalurgia — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Carrion Call

Stwórz dwa żetony zielonego stwora Phyrexiański Owad 1/1 z infekcją. (Zadają obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Copperhorn Scout

Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Cystbearer

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Engulfing Slagwurm

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez stwora, zniszcz owego stwora. Zyskaj życia równe wytrzymałości owego stwora.

Ezuri, Renegade Leader

{G}: Zregeneruj innego wskazanego Elfa.

{2}{G}{G}{G}: Elfy pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Ezuri's Archers

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora mającego latanie, niniejszy stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Ezuri's Brigade

Metalurgia — O ile władasz co najmniej trzema artefaktami, ten stwór dostaje +4/+4 i ma tratowanie.

Genesis Wave

Ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić na polu bitwy dowolną liczbę kart bytów o skrótach many X lub mniejszych. Następnie umieść pozostałe ujawnione karty w twoim cmentarzu.

Liege of the Tangle

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz wskazać dowolną liczbą kart lądów pod twoim władaniem i umieścić na każdym z nich znacznik przebudzenia. Każdy z owych lądów jest stworem Żywiołak 8/8 o ile ma znacznik przebudzenia. Nadal są lądami.

Lifesmith

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 3 życia.

Molder Beast

Tratowanie

Ilekroć artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Putrefax

Tratowanie, pośpiech

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Slice in Twain

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Dobierz kartę.

Tangle Angler

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

{G}: Wskazany stwór blokuje w tej turze niniejszego, jeśli może.

Tel-Jilad Defiance

Wskazany stwór do końca tury zyskuje ochronę przed artefaktami.

Dobierz kartę.

Tel-Jilad Fallen

Ochrona przed artefaktami

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Untamed Might

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X.

Viridian Revel

Ilekroć artefakt trafi do cmentarza przeciwnika z pola bitwy, możesz dobrać kartę.

Wing Puncture

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi mającemu latanie.

Withstand Death

Wskazany stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Jeśli jego wytrzymałość spadnie do 0 lub mniej, nadal trafi do cmentarza właściciela.)

Venser, the Sojourner

+2: Wygnaj wskazany własny byt. Przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem na początku najbliższego kroku końcowego.

–1: Stwory nie mogą być blokowane w tej turze.

–8: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć rzucisz czar, wygnaj wskazany byt.”

Accorder's Shield

Wyposażony stwór dostaje +0/+3 i ma czujność. (Atak nie powoduje jego przekręcenia.)

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Argentum Armor

Wyposażony stwór dostaje +6/+6.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, zniszcz wskazany byt.

Wyposaż {6}

Auriok Replica

{W}, poświęć tego stwora: Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie wybrane przez ciebie źródło mogłoby zadać tobie w tej turze.

Barbed Battlegear

Wyposażony stwór dostaje +4/-1.

Wyposaż {2}

Bladed Pinions

Wyposażony stwór ma latanie i pierwszy cios.

Wyposaż {2}

Chimeric Mass

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

{1}: Do końca tury ten artefakt staje się artefaktowym stworem Konstrukt mającym „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie znaczników ładunku na nim.”

Chrome Steed

Metalurgia — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Clone Shell

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Kiedy ten stwór umrze, odkryj wygnaną kartę. Jeśli to karta stwora, umieść ją na polu bitwy pod twoim władaniem.

Contagion Clasp

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

{4}, {T}: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Contagion Engine

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na każdym stworze pod władaniem wskazanego gracza.

{4}, {T}: Rozpleń, po czym rozpleń ponownie. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów. Następnie zrób to ponownie.)

Copper Myr

{T}: Weź {G}.

Corpse Cur

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z infekcją z twojego cmentarza do twojej ręki.

Culling Dais

{T}, poświęć stwora: Umieść znacznik ładunku na ty, artefakcie.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Darksteel Axe

Niezniszczalność (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego artefaktu.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2}

Darksteel Juggernaut

Niezniszczalność

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Darksteel Myr

Niezniszczalność (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego stwora. Jeśli jego wytrzymałość wynosi 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Darksteel Sentinel

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Czujność

Niezniszczalność (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego stwora. Jeśli jego wytrzymałość wynosi 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Echo Circlet

Wyposażony stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

Wyposaż {1}

Etched Champion

Metalurgia — Ten stwór ma ochronę przed wszystkimi kolorami o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Flight Spellbomb

{T}, poświęć ten artefakt: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {U}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Glint Hawk Idol

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz do końca tury zamienić ten artefakt w artefaktowego stwora Ptak 2/2 z lataniem.

{W}: Ten artefakt staje się do końca tury artefaktowym stworem Ptak 2/2 z lataniem.

Gold Myr

{T}: Weź {W}.

Golden Urn

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj życia równe liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie.

Golem Artisan

{2}: Wskazany artefaktowy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

{2}: Wskazany artefaktowy stwór do końca tury zyskuje zdolność wybraną przez cienie spośród latania, tratowania i pośpiechu.

Golem Foundry

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz umieścić znacznik ładunku na tym artefakcie.

Usuń trzy znaczniki ładunku z tego artefaktu: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 3/3.

Golem's Heart

Ilekroć jakiś gracz rzuci czar artefaktu, możesz zyskać 1 życie.

Grafted Exoskeleton

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma infekcję. (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Ilekroć ten artefakt zostanie odłączony od bytu, poświęć ów byt.

Wyposaż {2}

Grindclock

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}: Wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą znaczników ładunku na tym artefakcie.

Heavy Arbalest

Wyposażony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Wyposażony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.”

Wyposaż {4}

Horizon Spellbomb

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {G}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Ichorclaw Myr

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2.

Infiltration Lens

Ilekroć wyposażony stwór zostanie zablokowany przez stwora, możesz dobrać dwie karty.

Wyposaż {1}

Iron Myr

{T}: Weź {R}.

Kuldotha Forgemaster

{T}, poświęć trzy artefakty: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Leaden Myr

{T}: Weź {B}.

Liquimetal Coating

{T}: Wskazany byt staje się dodatkowo artefaktem oprócz swoich pozostałych typów.

Livewire Lash

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma „Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.”

Wyposaż {2}

Lux Cannon

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}, usuń trzy znaczniki ładunku z tego artefaktu: Zniszcz wskazany byt.

Memnite

Mimic Vat

Odlew — Ilekroć umrze nieżetonowy stwór, możesz wygnać ową kartę. Jeśli tak zrobisz, przywróć każdą inną kartę wygnaną tym artefaktem do cmentarza właściciela.

{3}, {T}: Stwórz żeton będący kopią karty wygnanej tym artefaktem. Zyskuje on pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Mindslaver

{4}, {T}, poświęć ten artefakt: Władasz wskazanym graczem podczas najbliższej tury owego gracza. (Widzisz wszystkie karty widoczne dla owego gracza i podejmujesz wszystkie decyzje za owego gracza.)

Molten-Tail Masticore

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że odrzucisz kartę.

{4}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

{2}: Zregeneruj tego stwora.

Moriok Replica

{1}{B}, poświęć tego stwora: Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Mox Opal

Metalurgia — {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Myr Battlesphere

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz przekręcić X odkręconych Myrów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ten stwór do końca tury dostaje +X/+0 i zadaje atakowanemu graczowi lub wędrowcowi X obrażeń.

Myr Galvanizer

Inne Myry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{1}, {T}: Odkręć każdego innego Myra pod twoim władaniem.

Myr Propagator

{3}, {T}: Stwórz żeton będący kopią niniejszego stwora.

Myr Reservoir

{T}: Weź {C}{C}. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru typu Myr lub aktywację zdolności Myra.

{3}, {T}: Przywróć wskazaną kartę typu Myr z twojego cmentarza do twojej ręki.

Necrogen Censer

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Wskazany gracz traci 2 życia.

Necropede

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieścić znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Neurok Replica

{1}{U}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Nihil Spellbomb

{T}, poświęć ten byt: Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Nim Deathmantle

Wyposażony stwór dostaje +2/+2, ma zastraszanie i jest czarnym Zombi. (Stwór z zastraszaniem nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Ilekroć nieżetonowy stwór trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {4}. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę na pole bitwy i dołącz do niego ten artefakt.

Wyposaż {4}

Origin Spellbomb

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Palladium Myr

{T}: Weź {C}{C}.

Panic Spellbomb

{T}, poświęć ten artefakt: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Perilous Myr

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Platinum Emperion

Twoja liczba żyć nie może się zmienić. (Nie możesz zyskać lub stracić żyć. Nie możesz opłacać życiem żadnych wartości poza 0.)

Precursor Golem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 3/3.

Ilekroć gracz rzuci czar sztuczki lub obrzędu wskazujący tylko jednego Golema, ów gracz kopiuje ów czar za każdego innego Golema, którego ów czar mógłby wskazywać. Każda kopia wskazuje innego z owych Golemów.

Prototype Portal

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać kartę artefaktu z twojej ręki.

{X}, {T}: Stwórz żeton będący kopią wygnanej karty. X jest skrótem many owej karty.

Ratchet Bomb

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz każdy nie-lądowy byt, o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie.

Razorfield Thresher

Rust Tick

Możesz nie odkręcać tego artefaktu podczas twojego kroku odkręcania.

{1}, {T}: Przekręć wskazany artefakt. Nie odkręci się on podczas kroku odkręcania swojego władcy o ile ten artefakt pozostaje przekręcony.

Rusted Relic

Metalurgia — Ten artefakt jest artefaktowym stworem Golem 5/5 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Saberclaw Golem

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Semblance Anvil

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać nielądową kartę z twojej ręki.

Rzucanie czarów mających z wygnaną kartą wspólny typ karty kosztuje cię o {2} mniej.

Silver Myr

{T}: Weź {U}.

Snapsail Glider

Metalurgia — Ten stwór ma latanie o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Soliton

{U}: Odkręć tego stwora.

Steel Hellkite

Latanie

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{X}: Zniszcz każdy nielądowy byt o skrócie many X, którego władca otrzymał w tej turze obrażenia bojowe od niniejszego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Strata Scythe

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, wygnaj ją, po czym przetasuj.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy ląd na polu bitwy mający tę samą nazwę co wygnana karta.

Wyposaż {3}

Strider Harness

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sword of Body and Mind

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed zielonym i niebieskim.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz mieli dziesięć kart, a ty stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Wyposaż {2}

Sylvok Lifestaff

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Ilekroć wyposażony stwór umrze, zyskaj 3 życia.

Wyposaż {1}

Sylvok Replica

{G}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Throne of Geth

{T}, poświęć artefakt: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Tower of Calamities

{8}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu stworowi 12 obrażeń.

Trigon of Corruption

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{B}{B}, {T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{2}, {T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Trigon of Infestation

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{G}{G}, {T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{2}, {T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Stwórz żeton zielonego stwora Phyrexiański Owad 1/1 z infekcją.

Trigon of Mending

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{W}{W}, {T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{2}, {T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

Trigon of Rage

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{R}{R}, {T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{2}, {T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Trigon of Thought

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{U}{U}, {T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{2}, {T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Dobierz kartę.

Tumble Magnet

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Przekręć wskazany artefakt lub stwora.

Vector Asp

{B}: Ten stwór do końca tury zyskuje infekcję. (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Venser's Journal

Nie masz limitu kart na ręce.

Na początku twojego kroku utrzymania, zyskaj po 1 życiu za każdą kartę w twojej ręce.

Vulshok Replica

{1}{R}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Wall of Tanglecord

Obronność

{G}: Ten stwór do końca tury zyskuje zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Wurmcoil Engine

Dotyk śmierci, więź życia

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Żmij 3/3 z dotykiem śmierci oraz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Żmij 3/3 z więzią życia.

Blackcleave Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Copperline Gorge

Ten ląd wchodzi przerkęcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Darkslick Shores

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Glimmerpost

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 1 życiu za każdy Locus na polu bitwy.

{T}: Weź {C}.

Razorverge Thicket

Ten ląd wchodzi przerkęcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Seachrome Coast

Ten ląd wchodzi przerkęcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)