Mirrodin Besieged

Accorder Paladin

Okrzyk bojowy (Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.)

Ardent Recruit

Metalurgia — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Banishment Decree

Umieść wskazany artefakt, stwora lub urok na wierzchu biblioteki właściciela.

Choking Fumes

Umieść znacznik -1/-1 na każdym atakującym stworze.

Divine Offering

Zniszcz wskazany artefakt. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi jego skrót many.

Frantic Salvage

Umieść dowolną liczbę wskazanych kart artefaktów z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Dobierz kartę.

Gore Vassal

Poświęć tego stwora: Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze. Następnie jeśli wytrzymałość owego stwora jest 1 lub większa, zregeneruj go.

Hero of Bladehold

Okrzyk bojowy (Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz dwa przekręcone i atakujące żetony białego stwora Piechur 1/1.

Kemba's Legion

Czujność

Ten stwór może w każdej potyczce blokować dodatkowego stwora za każdą sztukę Wyposażenia dołączoną do niego.

Leonin Relic-Warder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazany artefakt lub urok.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Leonin Skyhunter

Latanie

Loxodon Partisan

Okrzyk bojowy (Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.)

Master's Call

Stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Myr 1/1.

Mirran Crusader

Podwójny cios, ochrona przez czarnym i zielonym

Phyrexian Rebirth

Zniszcz wszystkie stwory, po czym stwórz żeton bezkolorowego stwora Phyrexiański Horror X/X, gdzie X jest liczbą stworów zniszczonych w ten sposób.

Priests of Norn

Czujność

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Tine Shrike

Latanie

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Victory's Herald

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, atakujące stwory do końca tury zyskują latanie i więź życia.

White Sun's Zenith

Stwórz X żetonów białego stwora Kot 2/2. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Blue Sun's Zenith

Wskazany gracz dobiera X kart. Wtasuj niniejszą kartę do biblioteki właściciela.

Consecrated Sphinx

Latanie

Ilekroć przeciwnik dobiera kartę, możesz dobrać dwie karty.

Corrupted Conscience

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Zauroczony stwór ma infekcję. (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Cryptoplasm

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz sprawić, że ten stwór stanie się kopią innego wskazanego stwora, ale ma tę zdolność.

Distant Memories

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, wygnaj ją, po czym przetasuj. Dowolny przeciwnik może sprawić, że umieścisz ową kartę w twojej ręce. Jeśli żaden gracz tego nie zrobi, dobierz trzy karty.

Fuel for the Cause

Skontruj wskazany czar, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Mirran Spy

Latanie

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz odkręcić wskazanego stwora.

Mitotic Manipulation

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić jedną z owych kart na polu bitwy jeśli ma taką samą nazwę jak byt. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Neurok Commando

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Oculus

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Quicksilver Geyser

Przywróć co najwyżej dwa wskazane nielądowe byty do rąk ich właścicieli.

Serum Raker

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz odrzuca kartę.

Spire Serpent

Obronność

Metalurgia — O ile władasz co najmniej trzema artefaktami, ten stwór dostaje +2/+2 i może atakować, jakby nie miał obronności.

Steel Sabotage

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czar artefaktu.

  • Przywróć wskazany artefakt do ręki właściciela.

Treasure Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece karę o skrócie many 3 lub większym, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Turn the Tide

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-0.

Vedalken Anatomist

{2}{U}, {T}: Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze. Możesz przekręcić lub odkręcić owego stwora.

Vedalken Infuser

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić znacznik ładunku na wskazanym artefakcie.

Vivisection

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz trzy karty.

Black Sun's Zenith

Umieść po X znaczników -1/-1 na każdym stworze. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Caustic Hound

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz traci po 4 życia.

Flensermite

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Flesh-Eater Imp

Latanie

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Go for the Throat

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego stwora.

Gruesome Encore

Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza przeciwnika na polu bitwy pod twoim władaniem. Zyskuje on pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego. Jeśli ów stwór miałby opuścić pole bitwy, wygnaj go zamiast umieszczać go gdziekolwiek indziej.

Horrifying Revelation

Wskazany gracz odrzuca kartę, po czym mieli kartę.

Massacre Wurm

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-2.

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, ów gracz traci 2 życia.

Morbid Plunder

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Nested Ghoul

Ilekroć źródło zada obrażenia temu stworowi, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Zombi 2/2.

Phyresis

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma infekcję. (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Phyrexian Crusader

Pierwszy cios, ochrona przed czerwonym i białym

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Phyrexian Rager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Vatmother

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Na początku twojego kroku utrzymania, dostajesz znacznik zatrucia.

Sangromancer

Latanie

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, możesz zyskać 3 życia.

Ilekroć przeciwnik odrzuca kartę, możesz zyskać 3 życia.

Scourge Servant

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Septic Rats

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli broniący się gracz jest zatruty, do końca tury dostaje +1/+1.

Spread the Sickness

Zniszcz wskazanego stwora, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Virulent Wound

Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze. Kiedy ów stwór umrze w tej turze, jego władca dostaje znacznik zatrucia.

Blisterstick Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Burn the Impure

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Jeśli ów stwór ma infekcję, ten czar zadaje władcy owego stwora 3 obrażenia.

Concussive Bolt

Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 4 obrażenia.

Metalurgia — Jeśli władasz co najmniej czterema artefaktami, stwory pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca nie mogą blokować w tej turze.

Crush

Zniszcz wskazany niestworowy artefakt.

Galvanoth

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz spojrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz rzucić ją bez płacenia jej kosztu many jeśli to czar sztuczki lub obrzędu.

Gnathosaur

Poświęć artefakt: Ten stwór do końca tury zyskuje tratowanie.

Goblin Wardriver

Okrzyk bojowy (Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.)

Hellkite Igniter

Latanie, pośpiech

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem.

Hero of Oxid Ridge

Pośpiech

Okrzyk bojowy (Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwory o sile 1 lub mniejszej nie mogą blokować w tej turze.

Into the Core

Wygnaj dwa wskazane artefakty.

Koth's Courier

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Kuldotha Flamefiend

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić artefakt. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje 4 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jakiekolwiek wskazane cele.

Kuldotha Ringleader

Okrzyk bojowy (Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Metallic Mastery

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym artefaktem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Ogre Resister

Rally the Forces

Atakujące stwory dostają do końca tury +1/+0 i pierwszy cios.

Red Sun's Zenith

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Slagstorm

Wybierz jedno —

  • Ten czar zadaje każdemu stworowi po 3 obrażenia.

  • Ten czar zadaje każdemu graczowi po 3 obrażenia.

Spiraling Duelist

Metalurgia — Ten stwór ma podwójny cios o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Blightwidow

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Creeping Corrosion

Zniszcz wszystkie artefakty.

Fangren Marauder

Ilekroć artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zyskać 5 żyć.

Glissa's Courier

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Green Sun's Zenith

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora o skrócie many X lub mniejszym, umieść go na polu bitwy, po czym przetasuj. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Lead the Stampede

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich dowolną liczbą kart stworów i umieścić owe ujawnione karty w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Melira's Keepers

Na tym stworze nie można umieszczać znaczników.

Mirran Mettle

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Metalurgia — Ów stwór zamiast tego do końca tury dostaje +4/+4 jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Phyrexian Hydra

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, zażegnaj je. Umieść znacznik -1/-1 na tym stworze za każde 1 obrażenie zażegnane w ten sposób.

Pistus Strike

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie. Jego władca dostaje znacznik zatrucia.

Plaguemaw Beast

{T}, poświęć stwora: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Praetor's Counsel

Przywróć wszystkie karty z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj ten czar. Do końca gry nie masz limitu kart w ręce.

Quilled Slagwurm

Rot Wolf

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Ilekroć umrze stwór, który otrzymał od niniejszego obrażenia w tej turze, możesz dobrać kartę.

Tangle Mantis

Tratowanie

Thrun, the Last Troll

Ten czar nie może być skontrowany.

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Unnatural Predation

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i tratowanie.

Viridian Corrupter

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Viridian Emissary

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Glissa, the Traitor

Pierwszy cios, dotyk śmierci

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Tezzeret, Agent of Bolas

+1: Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę artefaktu i umieść ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

–1: Wskazany artefakt staje się artefaktycznym stworem o bazowej sile i wytrzymałości 5/5.

–4: Wskazany gracz traci X żyć, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest dwukrotnością liczby artefaktów pod twoim władaniem.

Bladed Sentinel

{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje czujność.

Blightsteel Colossus

Tratowanie, infekcja, niezniszczalność

Jeśli ten stwór miałby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego ujawnij go i wtasuj do biblioteki właściciela.

Bonehoard

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Wyposaż {2}

Brass Squire

{T}: Dołącz wskazane Wyposażenie pod twoim władaniem do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Copper Carapace

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Core Prowler

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Kiedy ten stwór umrze, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Darksteel Plate

Niezniszczalność

Wyposażony stwór ma niezniszczalność.

Wyposaż {2}

Decimator Web

{4}, {T}: Wskazany przeciwnik traci 2 życia, dostaje znacznik zatrucia, po czym mieli sześć kart.

Dross Ripper

{2}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Flayer Husk

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {2}

Gust-Skimmer

{U}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Hexplate Golem

Ichor Wellspring

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy lub trafia z pola bitwy do cmentarza, dobierz kartę.

Knowledge Pool

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz wygania trzy karty z wierzchu swojej biblioteki.

Ilekroć gracz rzuci czar z ręki, ów gracz wygania go. Jeśli ów gracz tak zrobi, może rzucić czar spośród innych czarów wygnanych z użyciem tego artefaktu bez płacenia jego kosztu many.

Lumengrid Gargoyle

Latanie

Magnetic Mine

Ilekroć inny artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, ten artefakt zadaje władcy owego artefaktu 2 obrażenia.

Mirrorworks

Ilekroć inny nieżetonowy artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owego artefaktu.

Mortarpod

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +0/+1 i ma „Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Wyposaż {2}

Myr Sire

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Myr 1/1.

Myr Turbine

{T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

{T}, przekręć pięć odkręconych Myrów pod twoim władaniem: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora typu Myr, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Myr Welder

Odlew — {T}: Wygnaj wskazaną kartę artefaktu z cmentarza.

Ten stwór ma wszystkie aktywowane zdolności wszystkich kart wygnanych przez niego.

Peace Strider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Phyrexian Digester

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Phyrexian Juggernaut

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Phyrexian Revoker

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy nazwij nie-lądową kartę.

Aktywowane zdolności źródła o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane.

Pierce Strider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 3 życia.

Piston Sledge

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +3/+1.

Wyposaż—Poświęć artefakt.

Plague Myr

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

{T}: Weź {C}.

Psychosis Crawler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Razorfield Rhino

Metalurgia — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Rusted Slasher

Poświęć artefakt: Zregeneruj tego stwora.

Shimmer Myr

Błysk

Możesz rzucać czary artefaktów tak, jakby miały błysk.

Shriekhorn

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Signal Pest

Okrzyk bojowy (Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.)

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.

Silverskin Armor

Wyposażony stwór dostaje +/+1 i jest dodatkowo artefaktem oprócz swoich innych typów.

Wyposaż {2}

Skinwing

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Wyposaż {6}

Sphere of the Suns

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Spin Engine

|mana_r|L Wskazany stwór nie może w tej turze blokować niniejszego stwora.

Spine of Ish Sah

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany byt.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Strandwalker

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+4 i ma zasięg.

Wyposaż {4}

Sword of Feast and Famine

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed czarnym i zielonym.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę, a ty odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.

Wyposaż {2}

Tangle Hulk

{2}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Thopter Assembly

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli nie władasz innymi Kopterami niż niniejszy, przywróć tego stwora do ręki właściciela i stwórz pięć żetonów bezkolorowego artefaktowego stowra Kopter 1/1 z lataniem.

Titan Forge

{3}, {T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}, usuń trzy znaczniki ładunku z tego artefaktu: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 9/9.

Training Drone

Ten stwór nie może atakować, chyba że jest wyposażony.

Viridian Claw

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma pierwszy cios.

Wyposaż {1}

Contested War Zone

Ilekroć stwór zada tobie obrażenia bojowe, władca owego stwora zyskuje władanie nad tym lądem.

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Atakujące stwory dostają do końca tury +1/+0.

Inkmoth Nexus

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd do końca tury staje się artefaktowym stworem Phyrexiański Świetlik 1/1 z lataniem i infekcją. Nadal jest lądem. (Zadaje on obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)