Saviors of Kamigawa

Aether Shockwave

Wybierz jedno —

  • Tap all Spirits.

  • Tap all non-Spirit creatures.

Araba Mothrider

Latanie

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Celestial Kirin

Latanie

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, destroy all permanents with that spell’s mana value.

Charge Across the Araba

Sweep — Return any number of Plains you control to their owner’s hand. Creatures you control get +1/+1 until end of turn for each Plains returned this way.

Cowed by Wisdom

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t attack or block unless its controller pays {1} for each card in your hand.

Curtain of Light

Rzuć ten czar tylko podczas potyczki po deklaracji blokujących.

Target unblocked attacking creature becomes blocked. (This spell works on creatures that can’t be blocked.)

Dobierz kartę.

Descendant of Kiyomaro

As long as you have more cards in hand than each opponent, Descendant of Kiyomaro gets +1/+2 and has „Whenever this creature deals combat damage, you gain 3 life.”

Eiganjo Free-Riders

Latanie

At the beginning of your upkeep, return a white creature you control to its owner’s hand.

Enduring Ideal

Search your library for an enchantment card, put it onto the battlefield, then shuffle.

Epic (For the rest of the game, you can’t cast spells. At the beginning of each of your upkeeps, copy this spell except for its epic ability.)

Ghost-Lit Redeemer

{W}, {T}: Zyskaj 2 życia.

Channel — {1}{W}, Discard Ghost-Lit Redeemer: You gain 4 life.

Hail of Arrows

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych jak wolisz pomiędzy dowolną liczbę wskazanych atakujących stworów.

Hand of Honor

Ochrona przed czarnym

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Inner-Chamber Guard

Bushido 2 (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2.)

Kataki, War's Wage

Wszystkie artefakty mają „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten artefakt, chyba że zapłacisz {1}.”

Kitsune Bonesetter

{T}: Prevent the next 3 damage that would be dealt to target creature this turn. Activate only if you have more cards in hand than each opponent.

Kitsune Dawnblade

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

When Kitsune Dawnblade enters the battlefield, you may tap target creature.

Kitsune Loreweaver

{1}{W}: Kitsune Loreweaver gets +0/+X until end of turn, where X is the number of cards in your hand.

Kiyomaro, First to Stand

Kiyomaro, First to Stand’s power and toughness are each equal to the number of cards in your hand.

As long as you have four or more cards in hand, Kiyomaro has vigilance.

Whenever Kiyomaro deals damage, if you have seven or more cards in hand, you gain 7 life.

Michiko Konda, Truth Seeker

Ilekroć źródło pod władaniem przeciwnika zada tobie obrażenia, ów gracz poświęca byt.

Moonwing Moth

Latanie

{W}: Moonwing Moth gets +0/+1 until end of turn.

Nikko-Onna

When Nikko-Onna enters the battlefield, destroy target enchantment.

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may return Nikko-Onna to its owner’s hand.

Plow Through Reito

Sweep — Return any number of Plains you control to their owner’s hand. Target creature gets +1/+1 until end of turn for each Plains returned this way.

Presence of the Wise

Zyskaj po 2 życia za każdą kartę w twojej ręce.

Promise of Bunrei

Kiedy umrze stwór pod twoim władaniem, poświęć ten byt. Jeśli tak zrobisz, stwórz cztery żetony bezkolorowego stwora Duch 1/1.

Pure Intentions

Whenever a spell or ability an opponent controls causes you to discard cards this turn, return those cards from your graveyard to your hand.

When a spell or ability an opponent controls causes you to discard Pure Intentions, return Pure Intentions from your graveyard to your hand at the beginning of the next end step.

Reverence

Creatures with power 2 or less can’t attack you.

Rune-Tail, Kitsune Ascendant

When you have 30 or more life, flip Rune-Tail, Kitsune Ascendant.

Rune-Tail's Essence

Prevent all damage that would be dealt to creatures you control.

Shinen of Stars' Light

Pierwszy cios

Channel — {1}{W}, Discard Shinen of Stars» Light: Target creature gains first strike until end of turn.

Spiritual Visit

Create a 1/1 colorless Spirit creature token.

Spleć z Arkanami {W} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Torii Watchward

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Zaduszki 4 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 4 lub mniejszym.)

Cloudhoof Kirin

Latanie

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may have target player mill X cards, where X is that spell’s mana value.

Cut the Earthly Bond

Return target enchanted permanent to its owner’s hand.

Descendant of Soramaro

{1}{U}: Look at the top X cards of your library, where X is the number of cards in your hand, then put them back in any order.

Dreamcatcher

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may sacrifice Dreamcatcher. If you do, draw a card.

Erayo, Soratami Ascendant

Latanie

Whenever the fourth spell of a turn is cast, flip Erayo, Soratami Ascendant.

Erayo's Essence

Whenever an opponent casts their first spell each turn, counter that spell.

Eternal Dominion

Search target opponent’s library for an artifact, creature, enchantment, or land card. Put that card onto the battlefield under your control. Then that player shuffles.

Epic (For the rest of the game, you can’t cast spells. At the beginning of each of your upkeeps, copy this spell except for its epic ability. You may choose a new target for the copy.)

Evermind

(Nonexistent mana costs can’t be paid.)

Dobierz kartę.

Spleć z Arkanami {1}{U} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Freed from the Real

Zaurocz stwora

{U}: Przekręć zauroczonego stwora.

{U}: Odkręć zauroczonego stwora.

Ghost-Lit Warder

{3}{U}, {T}: Counter target spell unless its controller pays {2}.

Channel — {3}{U}, Discard Ghost-Lit Warder: Counter target spell unless its controller pays {4}.

Ideas Unbound

Draw three cards. Discard three cards at the beginning of the next end step.

Kaho, Minamo Historian

When Kaho, Minamo Historian enters the battlefield, search your library for up to three instant cards, exile them, then shuffle.

{X}, {T}: You may cast a spell with mana value X from among cards exiled with Kaho without paying its mana cost.

Kami of the Crescent Moon

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Kiri-Onna

When Kiri-Onna enters the battlefield, return target creature to its owner’s hand.

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may return Kiri-Onna to its owner’s hand.

Meishin, the Mind Cage

All creatures get -X/-0, where X is the number of cards in your hand.

Minamo Scrollkeeper

Obronność

Maksymalny rozmiar twojej ręki jest zwiększony o jeden.

Moonbow Illusionist

Latanie

{2}, Return a land you control to its owner’s hand: Target land becomes the basic land type of your choice until end of turn.

Murmurs from Beyond

Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Przeciwnik wybiera jedną z nich. Umieść ową kartę w twoim cmentarzu, a pozostałe w twojej ręce.

Oboro Breezecaller

Latanie

{2}, Return a land you control to its owner’s hand: Untap target land.

Oboro Envoy

Latanie

{2}, Return a land you control to its owner’s hand: Target creature gets -X/-0 until end of turn, where X is the number of cards in your hand.

Oppressive Will

Counter target spell unless its controller pays {1} for each card in your hand.

Overwhelming Intellect

Counter target creature spell. Draw cards equal to that spell’s mana value.

Rushing-Tide Zubera

When Rushing-Tide Zubera dies, if 4 or more damage was dealt to it this turn, draw three cards.

Sakashima the Impostor

You may have Sakashima the Impostor enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except its name is Sakashima the Impostor, it’s legendary in addition to its other types, and it has „{2}{U}{U}: Return this creature to its owner’s hand at the beginning of the next end step.”

Secretkeeper

As long as you have more cards in hand than each opponent, Secretkeeper gets +2/+2 and has flying.

Shape Stealer

Whenever Shape Stealer blocks or becomes blocked by a creature, change Shape Stealer’s base power and toughness to that creature’s power and toughness until end of turn.

Shifting Borders

Exchange control of two target lands.

Spleć z Arkanami {3}{U} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Shinen of Flight's Wings

Latanie

Channel — {U}, Discard Shinen of Flight’s Wings: Target creature gains flying until end of turn.

Soramaro, First to Dream

Latanie

Soramaro, First to Dream’s power and toughness are each equal to the number of cards in your hand.

{4}, Return a land you control to its owner’s hand: Draw a card.

Trusted Advisor

Your maximum hand size is increased by two.

At the beginning of your upkeep, return a blue creature you control to its owner’s hand.

Twincast

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Akuta, Born of Ash

Pośpiech

At the beginning of your upkeep, if you have more cards in hand than each opponent, you may sacrifice a Swamp. If you do, return Akuta, Born of Ash from your graveyard to the battlefield.

Choice of Damnations

Target opponent chooses a number. You may have that player lose that much life. If you don’t, that player sacrifices all but that many permanents.

Death Denied

Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Death of a Thousand Stings

Target player loses 1 life and you gain 1 life.

At the beginning of your upkeep, if you have more cards in hand than each opponent, you may return Death of a Thousand Stings from your graveyard to your hand.

Deathknell Kami

Latanie

{2}: Deathknell Kami gets +1/+1 until end of turn. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Zaduszki 1 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 1 lub mniejszym.)

Deathmask Nezumi

As long as you have seven or more cards in hand, Deathmask Nezumi gets +2/+1 and has fear. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Exile into Darkness

Target player sacrifices a creature with mana value 3 or less.

At the beginning of your upkeep, if you have more cards in hand than each opponent, you may return Exile into Darkness from your graveyard to your hand.

Footsteps of the Goryo

Return target creature card from your graveyard to the battlefield. Sacrifice that creature at the beginning of the next end step.

Ghost-Lit Stalker

{4}{B}, {T}: Wskazany gracz odrzuca dwie karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Channel — {5}{B}{B}, Discard Ghost-Lit Stalker: Target player discards four cards. Activate only as a sorcery.

Gnat Miser

Each opponent’s maximum hand size is reduced by one.

Hand of Cruelty

Ochrona przed białym

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Infernal Kirin

Latanie

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, target player reveals their hand and discards all cards with that spell’s mana value.

Kagemaro, First to Suffer

Kagemaro, First to Suffer’s power and toughness are each equal to the number of cards in your hand.

{B}, Sacrifice Kagemaro: All creatures get -X/-X until end of turn, where X is the number of cards in your hand.

Kagemaro's Clutch

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets -X/-X, where X is the number of cards in your hand.

Kami of Empty Graves

Zaduszki 3 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 3 lub mniejszym.)

Kemuri-Onna

When Kemuri-Onna enters the battlefield, target player discards a card.

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may return Kemuri-Onna to its owner’s hand.

Kiku's Shadow

Wskazany stwór zadaje sam sobie obrażenia równe swojej sile.

Kuon, Ogre Ascendant

At the beginning of the end step, if three or more creatures died this turn, flip Kuon, Ogre Ascendant.

Kuon's Essence

At the beginning of each player’s upkeep, that player sacrifices a creature.

Kuro's Taken

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

{1}{B}: Regenerate Kuro’s Taken.

Locust Miser

Each opponent’s maximum hand size is reduced by two.

Maga, Traitor to Mortals

Maga, Traitor to Mortals enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

When Maga enters the battlefield, target player loses life equal to the number of +1/+1 counters on it.

Measure of Wickedness

At the beginning of your end step, sacrifice Measure of Wickedness and you lose 8 life.

Whenever another card is put into your graveyard from anywhere, target opponent gains control of Measure of Wickedness.

Neverending Torment

Search target player’s library for X cards, where X is the number of cards in your hand, and exile them. Then that player shuffles.

Epic (For the rest of the game, you can’t cast spells. At the beginning of each of your upkeeps, copy this spell except for its epic ability. You may choose a new target for the copy.)

One with Nothing

Odrzuć twoją rękę.

Pain's Reward

Each player may bid life. You start the bidding with a bid of any number. In turn order, each player may top the high bid. The bidding ends if the high bid stands. The high bidder loses life equal to the high bid and draws four cards.

Raving Oni-Slave

When Raving Oni-Slave enters or leaves the battlefield, you lose 3 life if you don’t control a Demon.

Razorjaw Oni

Czarne stwory nie mogą blokować.

Shinen of Fear's Chill

Shinen of Fear’s Chill can’t block.

Channel — {1}{B}, Discard Shinen of Fear’s Chill: Target creature can’t block this turn.

Sink into Takenuma

Sweep — Return any number of Swamps you control to their owner’s hand. Target player discards a card for each Swamp returned this way.

Skull Collector

At the beginning of your upkeep, return a black creature you control to its owner’s hand.

{1}{B}: Regenerate Skull Collector.

Adamaro, First to Desire

Adamaro, First to Desire’s power and toughness are each equal to the number of cards in the hand of the opponent with the most cards in hand.

Akki Drillmaster

{T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Akki Underling

As long as you have seven or more cards in hand, Akki Underling gets +2/+1 and has first strike.

Barrel Down Sokenzan

Sweep — Return any number of Mountains you control to their owner’s hand. Barrel Down Sokenzan deals damage to target creature equal to twice the number of Mountains returned this way.

Burning-Eye Zubera

When Burning-Eye Zubera dies, if 4 or more damage was dealt to it this turn, Burning-Eye Zubera deals 3 damage to any target.

Captive Flame

{R}: Target creature gets +1/+0 until end of turn.

Feral Lightning

Create three 3/1 red Elemental creature tokens with haste. Exile them at the beginning of the next end step.

Gaze of Adamaro

Gaze of Adamaro deals damage to target player equal to the number of cards in that player’s hand.

Ghost-Lit Raider

{2}{R}, {T}: Ghost-Lit Raider deals 2 damage to target creature.

Channel — {3}{R}, Discard Ghost-Lit Raider: It deals 4 damage to target creature.

Glitterfang

Pośpiech

At the beginning of the end step, return Glitterfang to its owner’s hand.

Godo's Irregulars

{R}: Godo’s Irregulars deals 1 damage to target creature blocking it.

Hidetsugu's Second Rite

Jeśli wskazany gracz ma dokładnie 10 żyć, ten czar zadaje owemu graczowi 10 obrażeń.

Homura, Human Ascendant

Homura, Human Ascendant can’t block.

When Homura dies, return it to the battlefield flipped.

Homura's Essence

Creatures you control get +2/+2 and have flying and „{R}: This creature gets +1/+0 until end of turn.”

Iizuka the Ruthless

Bushido 2 (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2.)

{2}{R}, Sacrifice a Samurai: Samurai creatures you control gain double strike until end of turn.

Inner Fire

Add {R} for each card in your hand.

Into the Fray

Target creature attacks this turn if able.

Spleć z Arkanami {R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Jiwari, the Earth Aflame

{X}{R}, {T}: Jiwari, the Earth Aflame deals X damage to target creature without flying.

Channel — {X}{R}{R}{R}, Discard Jiwari: Jiwari deals X damage to each creature without flying.

Oni of Wild Places

Pośpiech

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć czerwonego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Path of Anger's Flame

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Rally the Horde

Exile the top card of your library. Exile the top card of your library. Exile the top card of your library. If the last card exiled isn’t a land card, repeat this process. Create a 1/1 red Warrior creature token for each nonland card exiled this way.

Ronin Cavekeeper

Bushido 2 (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2.)

Shinen of Fury's Fire

Pośpiech

Channel — {R}, Discard Shinen of Fury’s Fire: Target creature gains haste until end of turn.

Skyfire Kirin

Latanie

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may gain control of target creature with that spell’s mana value until end of turn.

Sokenzan Renegade

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

At the beginning of your upkeep, if a player has more cards in hand than each other player, the player who has the most cards in hand gains control of Sokenzan Renegade.

Sokenzan Spellblade

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

{1}{R}: Sokenzan Spellblade gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of cards in your hand.

Spiraling Embers

Spiraling Embers deals damage to any target equal to the number of cards in your hand.

Sunder from Within

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Thoughts of Ruin

Each player sacrifices a land for each card in your hand.

Undying Flames

Exile cards from the top of your library until you exile a nonland card. Undying Flames deals damage to any target equal to that card’s mana value.

Epic (For the rest of the game, you can’t cast spells. At the beginning of each of your upkeeps, copy this spell except for its epic ability. You may choose a new target for the copy.)

Yuki-Onna

When Yuki-Onna enters the battlefield, destroy target artifact.

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may return Yuki-Onna to its owner’s hand.

Arashi, the Sky Asunder

{X}{G}, {T}: Ten byt zadaje wskazanemu stworowi z lataniem X obrażeń.

Przepust — {X}{G}{G}, odrzuć tę kartę: Zadaje ona wskazanemu stworowi z lataniem X obrażeń.

Ayumi, the Last Visitor

Podbój legendarnych (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada legendarnym lądem.)

Bounteous Kirin

Latanie

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may gain life equal to that spell’s mana value.

Briarknit Kami

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, put a +1/+1 counter on target creature.

Dense Canopy

Creatures with flying can block only creatures with flying.

Descendant of Masumaro

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on Descendant of Masumaro for each card in your hand, then remove a +1/+1 counter from Descendant of Masumaro for each card in target opponent’s hand.

Dosan's Oldest Chant

Zyskaj 6 żyć.

Dobierz kartę.

Elder Pine of Jukai

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, reveal the top three cards of your library. Put all land cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Zaduszki 2 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 2 lub mniejszym.)

Endless Swarm

Create a 1/1 green Snake creature token for each card in your hand.

Epic (For the rest of the game, you can’t cast spells. At the beginning of each of your upkeeps, copy this spell except for its epic ability.)

Fiddlehead Kami

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, regenerate Fiddlehead Kami.

Ghost-Lit Nourisher

{2}{G}, {T}: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Channel — {3}{G}, Discard Ghost-Lit Nourisher: Target creature gets +4/+4 until end of turn.

Haru-Onna

When Haru-Onna enters the battlefield, draw a card.

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may return Haru-Onna to its owner’s hand.

Inner Calm, Outer Strength

Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of cards in your hand.

Kami of the Tended Garden

At the beginning of your upkeep, sacrifice Kami of the Tended Garden unless you pay {G}.

Zaduszki 3 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 3 lub mniejszym.)

Kashi-Tribe Elite

Legendary Snakes you control have shroud. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

Whenever Kashi-Tribe Elite deals combat damage to a creature, tap that creature and it doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Masumaro, First to Live

Masumaro, First to Live’s power and toughness are each equal to twice the number of cards in your hand.

Matsu-Tribe Birdstalker

Whenever Matsu-Tribe Birdstalker deals combat damage to a creature, tap that creature and it doesn’t untap during its controller’s next untap step.

{G}: Matsu-Tribe Birdstalker gains reach until end of turn. (It can block creatures with flying.)

Molting Skin

Return Molting Skin to its owner’s hand: Regenerate target creature.

Nightsoil Kami

Zaduszki 5 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 5 lub mniejszym.)

Okina Nightwatch

As long as you have more cards in hand than each opponent, Okina Nightwatch gets +3/+3.

Promised Kannushi

Zaduszki 7 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 7 lub mniejszym.)

Reki, the History of Kamigawa

Whenever you cast a legendary spell, draw a card.

Rending Vines

Destroy target artifact or enchantment if its mana value is less than or equal to the number of cards in your hand.

Dobierz kartę.

Sakura-Tribe Scout

{T}: Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Sasaya, Orochi Ascendant

Reveal your hand: If you have seven or more land cards in your hand, flip Sasaya, Orochi Ascendant.

Sasaya's Essence

Whenever a land you control is tapped for mana, add an additional one mana of any type that land produced for each other land you control with the same name as it.

Seed the Land

Whenever a land enters the battlefield, its controller creates a 1/1 green Snake creature token.

Seek the Horizon

Wyszukaj w twojej bibliotece do trzech kart bazowych lądów, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sekki, Seasons' Guide

Sekki, Seasons» Guide enters the battlefield with eight +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Sekki, prevent that damage, remove that many +1/+1 counters from Sekki, and create that many 1/1 colorless Spirit creature tokens.

Sacrifice eight Spirits: Return Sekki from your graveyard to the battlefield.

Shinen of Life's Roar

All creatures able to block Shinen of Life’s Roar do so.

Channel — {2}{G}{G}, Discard Shinen of Life’s Roar: All creatures able to block target creature this turn do so.

Stampeding Serow

Tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć zielonego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Iname as One

When Iname as One enters the battlefield, if you cast it from your hand, you may search your library for a Spirit permanent card, put it onto the battlefield, then shuffle.

When Iname as One dies, you may exile it. If you do, return target Spirit permanent card from your graveyard to the battlefield.

Ashes of the Fallen

As Ashes of the Fallen enters the battlefield, choose a creature type.

Each creature card in your graveyard has the chosen creature type in addition to its other types.

Blood Clock

At the beginning of each player’s upkeep, that player returns a permanent they control to its owner’s hand unless they pay 2 life.

Ebony Owl Netsuke

At the beginning of each opponent’s upkeep, if that player has seven or more cards in hand, Ebony Owl Netsuke deals 4 damage to that player.

Ivory Crane Netsuke

At the beginning of your upkeep, if you have seven or more cards in hand, you gain 4 life.

Manriki-Gusari

Equipped creature gets +1/+2 and has „{T}: Destroy target Equipment.”

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

O-Naginata

Ten artefakt może być dołączony tylko do stwora o sile 3 lub większej.

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Pithing Needle

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy nazwij kartę.

Aktywowane zdolności źródeł o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Scroll of Origins

{2}, {T}: Draw a card if you have seven or more cards in hand.

Soratami Cloud Chariot

{2}: Target creature you control gains flying until end of turn.

{2}: Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by target creature you control this turn.

Wine of Blood and Iron

{4}: Target creature gets +X/+0 until end of turn, where X is its power. Sacrifice Wine of Blood and Iron at the beginning of the next end step.

Mikokoro, Center of the Sea

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Każdy gracz dobiera kartę.

Miren, the Moaning Well

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, Sacrifice a creature: You gain life equal to the sacrificed creature’s toughness.

Oboro, Palace in the Clouds

{T}: Weź {U}.

{1}: Return Oboro, Palace in the Clouds to its owner’s hand.

Tomb of Urami

{T}: Add {B}. Tomb of Urami deals 1 damage to you if you don’t control an Ogre.

{2}{B}{B}, {T}, Sacrifice all lands you control: Create Urami, a legendary 5/5 black Demon Spirit creature token with flying.