Ravnica: City of Guilds

Auratouched Mage

When Auratouched Mage enters the battlefield, search your library for an Aura card that could enchant it. If Auratouched Mage is still on the battlefield, put that Aura card onto the battlefield attached to it. Otherwise, reveal the Aura card and put it into your hand. Then shuffle.

Bathe in Light

Radiance — Choose a color. Target creature and each other creature that shares a color with it gain protection from the chosen color until end of turn.

Benevolent Ancestor

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Blazing Archon

Latanie

Creatures can’t attack you.

Boros Fury-Shield

Prevent all combat damage that would be dealt by target attacking or blocking creature this turn. If {R} was spent to cast this spell, Boros Fury-Shield deals damage to that creature’s controller equal to the creature’s power.

Caregiver

{W}, Sacrifice a creature: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.

Chant of Vitu-Ghazi

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Prevent all damage that would be dealt by creatures this turn. You gain life equal to the damage prevented this way.

Concerted Effort

At the beginning of each upkeep, creatures you control gain flying until end of turn if a creature you control has flying. The same is true for fear, first strike, double strike, landwalk, protection, trample, and vigilance.

Conclave Equenaut

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Latanie

Conclave Phalanx

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

Conclave's Blessing

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +0/+2 for each other creature you control.

Courier Hawk

Latanie, czujność

Devouring Light

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wygnaj wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Divebomber Griffin

Latanie

{T}, Sacrifice Divebomber Griffin: It deals 3 damage to target attacking or blocking creature.

Dromad Purebred

Whenever Dromad Purebred is dealt damage, you gain 1 life.

Faith's Fetters

Zaurocz permanent

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Zauroczony permanent nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Festival of the Guildpact

Prevent the next X damage that would be dealt to you this turn.

Dobierz kartę.

Flickerform

Zaurocz stwora

{2}{W}{W}: Wygnaj zauroczonego stwora i wszystkie Aury do niego dołączone. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela. Jeśli tak zrobisz, przywróć inne karty wygnane w ten sposób na pole bitwy pod władaniem właścicieli dołączone do owego stwora.

Gate Hound

Creatures you control have vigilance as long as Gate Hound is enchanted.

Ghosts of the Innocent

If a source would deal damage to a permanent or player, it deals half that damage, rounded down, to that permanent or player instead.

Hour of Reckoning

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wszystkie nieżetonowe stwory.

Hunted Lammasu

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik tworzy żeton czarnego stwora Horror 4/4.

Leave No Trace

Radiance — Destroy target enchantment and each other enchantment that shares a color with it.

Light of Sanction

Prevent all damage that would be dealt to creatures you control by sources you control.

Loxodon Gatekeeper

Artefakty, stwory i lądy pod władaniem przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Nightguard Patrol

Pierwszy cios, czujność

Oathsworn Giant

Czujność

Other creatures you control get +0/+2 and have vigilance.

Sandsower

Przekręć trzy odkręcone stwory pod twoim władaniem: Przekręć wskazanego stwora.

Screeching Griffin

Latanie

{R}: Target creature can’t block Screeching Griffin this turn.

Seed Spark

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli do rzucenia tego czaru wydano {G}, stwórz dwa żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Suppression Field

Activated abilities cost {2} more to activate unless they’re mana abilities.

Three Dreams

Search your library for up to three Aura cards with different names, reveal them, put them into your hand, then shuffle.

Twilight Drover

Whenever a creature token leaves the battlefield, put a +1/+1 counter on Twilight Drover.

{2}{W}, Remove a +1/+1 counter from Twilight Drover: Create two 1/1 white Spirit creature tokens with flying.

Veteran Armorer

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Votary of the Conclave

{2}{G}: Regenerate Votary of the Conclave.

Wojek Apothecary

Radiance — {T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to target creature and each other creature that shares a color with it this turn.

Wojek Siren

Radiance — Target creature and each other creature that shares a color with it get +1/+1 until end of turn.

Belltower Sphinx

Latanie

Ilekroć jakieś źródło zadaje obrażenia temu stworowi, władca owego źródła mieli tyle samo kart.

Cerulean Sphinx

Latanie

{U}: Cerulean Sphinx’s owner shuffles it into their library.

Compulsive Research

Wskazany gracz dobiera trzy karty. Następnie ów gracz odrzuca dwie karty, chyba że odrzuci kartę lądu.

Convolute

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Copy Enchantment

You may have Copy Enchantment enter the battlefield as a copy of any enchantment on the battlefield.

Dizzy Spell

Wskazany stwór dostaje do końca tury -3/-0.

Transmute {1}{U}{U} ({1}{U}{U}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Drake Familiar

Latanie

When Drake Familiar enters the battlefield, sacrifice it unless you return an enchantment to its owner’s hand.

Dream Leash

Zaurocz permanent

You can’t choose an untapped permanent as this spell’s target as you cast it.

Władasz zauroczonym permanentem.

Drift of Phantasms

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Transmute {1}{U}{U} ({1}{U}{U}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Ethereal Usher

{U}, {T}: Target creature can’t be blocked this turn.

Transmute {1}{U}{U} ({1}{U}{U}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Eye of the Storm

Whenever a player casts an instant or sorcery card, exile it. Then that player copies each instant or sorcery card exiled with Eye of the Storm. For each copy, the player may cast the copy without paying its mana cost.

Flight of Fancy

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Zauroczony stwór ma latanie.

Flow of Ideas

Draw a card for each Island you control.

Followed Footsteps

Zaurocz stwora

At the beginning of your upkeep, create a token that’s a copy of enchanted creature.

Grayscaled Gharial

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Grozoth

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

When Grozoth enters the battlefield, you may search your library for any number of cards that have mana value 9, reveal them, put them into your hand, then shuffle.

{4}: Grozoth loses defender until end of turn.

Transmute {1}{U}{U} ({1}{U}{U}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Halcyon Glaze

Whenever you cast a creature spell, Halcyon Glaze becomes a 4/4 Illusion creature with flying in addition to its other types until end of turn.

Hunted Phantasm

Hunted Phantasm can’t be blocked.

When Hunted Phantasm enters the battlefield, target opponent creates five 1/1 red Goblin creature tokens.

Induce Paranoia

Counter target spell. If {B} was spent to cast this spell, that spell’s controller mills X cards, where X is the spell’s mana value.

Lore Broker

{T}: Each player draws a card, then discards a card.

Mark of Eviction

Zaurocz stwora

At the beginning of your upkeep, return enchanted creature and all Auras attached to that creature to their owners» hands.

Mnemonic Nexus

Każdy gracz wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Muddle the Mixture

Counter target instant or sorcery spell.

Transmute {1}{U}{U} ({1}{U}{U}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Peel from Reality

Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem oraz wskazanego stwora poza twoim władaniem do rąk ich właścicieli.

Quickchange

Target creature becomes the color or colors of your choice until end of turn.

Dobierz kartę.

Remand

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go w ręce właściciela zamiast w jego cmentarzu.

Dobierz kartę.

Snapping Drake

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Spawnbroker

When Spawnbroker enters the battlefield, you may exchange control of target creature you control and target creature with power less than or equal to that creature’s power an opponent controls.

Stasis Cell

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

{3}{U}: Attach Stasis Cell to target creature.

Surveilling Sprite

Latanie

When Surveilling Sprite dies, you may draw a card.

Tattered Drake

Latanie

{B}: Regenerate Tattered Drake.

Telling Time

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, jedna na wierzchu twojej biblioteki, a jedną na spodzie twojej biblioteki.

Terraformer

{1}: Choose a basic land type. Each land you control becomes that type until end of turn.

Tidewater Minion

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{4}: Tidewater Minion loses defender until end of turn.

{T}: Untap target permanent.

Tunnel Vision

Choose a card name. Target player reveals cards from the top of their library until a card with that name is revealed. If it is, that player puts the rest of the revealed cards into their graveyard and puts the card with the chosen name on top of their library. Otherwise, the player shuffles.

Vedalken Dismisser

When Vedalken Dismisser enters the battlefield, put target creature on top of its owner’s library.

Vedalken Entrancer

{U}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Wizened Snitches

Latanie

Players play with the top card of their libraries revealed.

Zephyr Spirit

When Zephyr Spirit blocks, return it to its owner’s hand.

Blood Funnel

Noncreature spells you cast cost {2} less to cast.

Whenever you cast a noncreature spell, counter that spell unless you sacrifice a creature.

Brainspoil

Destroy target creature that isn’t enchanted. It can’t be regenerated.

Transmute {1}{B}{B} ({1}{B}{B}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Carrion Howler

Pay 1 life: Carrion Howler gets +2/-1 until end of turn.

Clinging Darkness

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets -4/-1.

Dark Confidant

Na początku twojego kroku utrzymania, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Darkblast

Wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1.

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić trzy karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Dimir House Guard

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Sacrifice a creature: Regenerate Dimir House Guard.

Transmute {1}{B}{B} ({1}{B}{B}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Dimir Machinations

Look at the top three cards of target player’s library. Exile any number of those cards, then put the rest back in any order.

Transmute {1}{B}{B} ({1}{B}{B}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Disembowel

Zniszcz wskazanego stwora o skrócie many X.

Empty the Catacombs

Each player returns all creature cards from their graveyard to their hand.

Golgari Thug

Kiedy ten stwór umrze, umieść wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Czerpak 4 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić cztery karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Helldozer

{B}{B}{B}, {T}: Destroy target land. If that land was nonbasic, untap Helldozer.

Hex

Destroy six target creatures.

Hunted Horror

Tratowanie

When Hunted Horror enters the battlefield, target opponent creates two 3/3 green Centaur creature tokens with protection from black.

Infectious Host

When Infectious Host dies, target player loses 2 life.

Keening Banshee

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór dostaje do końca tury -2/-2.

Last Gasp

Wskazany stwór dostaje do końca tury -3/-3.

Mausoleum Turnkey

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora wybraną przez przeciwnika z twojego cmentarza do twojej ręki.

Moonlight Bargain

Look at the top five cards of your library. For each card, put that card into your graveyard unless you pay 2 life. Then put the rest into your hand.

Mortipede

{2}{G}: All creatures able to block Mortipede this turn do so.

Necromantic Thirst

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals combat damage to a player, you may return target creature card from your graveyard to your hand.

Necroplasm

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on Necroplasm.

Na początku twojego kroku końcowego, zniszcz każdego stwora o skrócie many równym liczbie znaczników +1/+1 na tym stworze.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Netherborn Phalanx

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po 1 życiu za każdego stwora pod swoim władaniem.

Transmutuj {1}{B}{B} ({1}{B}{B}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o takim samym skrócie many co ta karta, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Transmutuj tylko jako obrzęd.)

Nightmare Void

Target player reveals their hand. You choose a card from it. That player discards that card.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Ribbons of Night

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi, a ty zyskaj 4 życia. Jeśli do rzucenia tego czaru użyto {U}, dobierz kartę.

Roofstalker Wight

{1}{U}: Roofstalker Wight gains flying until end of turn.

Sadistic Augermage

When Sadistic Augermage dies, each player puts a card from their hand on top of their library.

Sewerdreg

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Sacrifice Sewerdreg: Exile target card from a graveyard.

Shred Memory

Exile up to four target cards from a single graveyard.

Transmute {1}{B}{B} ({1}{B}{B}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Sins of the Past

Until end of turn, you may cast target instant or sorcery card from your graveyard without paying its mana cost. If that spell would be put into your graveyard this turn, exile it instead. Exile Sins of the Past.

Stinkweed Imp

Latanie

Ilekroć ten stwór zada jakiemuś stworowi obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora.

Czerpak 5 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić pięć kart. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Strands of Undeath

Zaurocz stwora

When Strands of Undeath enters the battlefield, target player discards two cards.

{B}: Regenerate enchanted creature.

Thoughtpicker Witch

{1}, Sacrifice a creature: Look at the top two cards of target opponent’s library, then exile one of them.

Undercity Shade

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

{B}: Undercity Shade gets +1/+1 until end of turn.

Vigor Mortis

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Jeśli do rzucenia tego czaru użyto {G}, ów stwór wchodzi na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

Vindictive Mob

When Vindictive Mob enters the battlefield, sacrifice a creature.

Vindictive Mob can’t be blocked by Saprolings.

Woebringer Demon

Latanie

At the beginning of each player’s upkeep, that player sacrifices a creature. If the player can’t, sacrifice Woebringer Demon.

Barbarian Riftcutter

{R}, Sacrifice Barbarian Riftcutter: Destroy target land.

Blockbuster

{1}{R}, Sacrifice Blockbuster: It deals 3 damage to each tapped creature and each player.

Breath of Fury

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

When enchanted creature deals combat damage to a player, sacrifice it and attach Breath of Fury to a creature you control. If you do, untap all creatures you control and after this phase, there is an additional combat phase.

Char

Ten czara zadaje 4 obrażenia we wskazany cel i dwa obrażenia tobie.

Cleansing Beam

Radiance — Cleansing Beam deals 2 damage to target creature and each other creature that shares a color with it.

Coalhauler Swine

Whenever Coalhauler Swine is dealt damage, it deals that much damage to each player.

Dogpile

Dogpile deals damage to any target equal to the number of attacking creatures you control.

Excruciator

Damage that would be dealt by Excruciator can’t be prevented.

Fiery Conclusion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Flame Fusillade

Until end of turn, permanents you control gain „{T}: This permanent deals 1 damage to any target.”

Flash Conscription

Untap target creature and gain control of it until end of turn. That creature gains haste until end of turn. If {W} was spent to cast this spell, the creature gains „Whenever this creature deals combat damage, you gain that much life” until end of turn.

Frenzied Goblin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Galvanic Arc

Zaurocz stwora

When Galvanic Arc enters the battlefield, it deals 3 damage to any target.

Enchanted creature has first strike.

Goblin Fire Fiend

Pośpiech

Goblin Fire Fiend must be blocked if able.

{R}: Goblin Fire Fiend gets +1/+0 until end of turn.

Goblin Spelunkers

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Greater Forgeling

{1}{R}: Greater Forgeling gets +3/-3 until end of turn.

Hammerfist Giant

{T}: Hammerfist Giant deals 4 damage to each creature without flying and each player.

Hunted Dragon

Latanie, pośpiech

When Hunted Dragon enters the battlefield, target opponent creates three 2/2 white Knight creature tokens with first strike.

Incite Hysteria

Radiance — Until end of turn, target creature and each other creature that shares a color with it gain „This creature can’t block.”

Indentured Oaf

Prevent all damage that Indentured Oaf would deal to red creatures.

Instill Furor

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „At the beginning of your end step, sacrifice this creature unless it attacked this turn.”

Mindmoil

Whenever you cast a spell, put the cards in your hand on the bottom of your library in any order, then draw that many cards.

Molten Sentry

As Molten Sentry enters the battlefield, flip a coin. If the coin comes up heads, Molten Sentry enters the battlefield as a 5/2 creature with haste. If it comes up tails, Molten Sentry enters the battlefield as a 2/5 creature with defender.

Ordruun Commando

{W}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to Ordruun Commando this turn.

Rain of Embers

Rain of Embers deals 1 damage to each creature and each player.

Reroute

Change the target of target activated ability with a single target. (Mana abilities can’t be targeted.)

Dobierz kartę.

Sabertooth Alley Cat

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

{1}{R}: Creatures without defender can’t block Sabertooth Alley Cat this turn.

Seismic Spike

Destroy target land. Add {R}{R}.

Sell-Sword Brute

When Sell-Sword Brute dies, it deals 2 damage to you.

Smash

Zniszcz wskazany artefakt.

Dobierz kartę.

Sparkmage Apprentice

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Stoneshaker Shaman

At the beginning of each player’s end step, that player sacrifices an untapped land.

Surge of Zeal

Radiance — Target creature and each other creature that shares a color with it gain haste until end of turn.

Torpid Moloch

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Sacrifice three lands: Torpid Moloch loses defender until end of turn.

Viashino Fangtail

{T}: Viashino Fangtail deals 1 damage to any target.

Viashino Slasher

{R}: Viashino Slasher gets +1/-1 until end of turn.

Warp World

Każdy gracz wtasowuje wszystkie własne permanenty do swojej biblioteki, po czym ujawnia tyle samo kart z wierzchu swojej biblioteki. Każdy gracz umieszcza wszystkie karty artefaktów, stworów i lądów ujawnione w ten sposób na polu bitwy, po czym robi to samo z kartami uroków, po czym umieszcza pozostałe ujawnione w ten sposób karty na spodzie swojej biblioteki.

War-Torch Goblin

{R}, Sacrifice War-Torch Goblin: It deals 2 damage to target blocking creature.

Wojek Embermage

Radiance — {T}: Wojek Embermage deals 1 damage to target creature and each other creature that shares a color with it.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Bramble Elemental

Whenever an Aura becomes attached to Bramble Elemental, create two 1/1 green Saproling creature tokens.

Carven Caryatid

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Chord of Calling

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Civic Wayfinder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Doubling Season

Jeśli jakiś efekt miałby stworzyć co najmniej jeden żeton pod twoim władaniem, zamiast tego tworzy dwukrotność owych żetonów.

Jeśli jakiś efekt miałby umieścić co najmniej jeden znacznik na permanencie pod twoim władaniem, zamiast tego umieszcza tam dwukrotność owych znaczników.

Dowsing Shaman

{2}{G}, {T}: Return target enchantment card from your graveyard to your hand.

Dryad's Caress

You gain 1 life for each creature on the battlefield. If {W} was spent to cast this spell, untap all creatures you control.

Elves of Deep Shadow

{T}: Weź {B}. Ten stwór zadaje tobie 1 obrażenie.

Elvish Skysweeper

{4}{G}, Sacrifice a creature: Destroy target creature with flying.

Farseek

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, Wyspy, Bagna lub Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fists of Ironwood

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Zauroczony stwór ma tratowanie.

Gather Courage

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Golgari Brownscale

Kiedy ta karta trafi z twojego cmentarza do twojej ręki, zyskaj 2 życia.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Golgari Grave-Troll

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zregeneruj tego stwora.

Czerpak 6 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić sześć kart. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Goliath Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Greater Mossdog

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić trzy karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Hunted Troll

When Hunted Troll enters the battlefield, target opponent creates four 1/1 blue Faerie creature tokens with flying.

{G}: Regenerate Hunted Troll.

Ivy Dancer

{T}: Target creature gains forestwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Life from the Loam

Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty lądów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić trzy karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Moldervine Cloak

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Nullmage Shepherd

Tap four untapped creatures you control: Destroy target artifact or enchantment.

Overwhelm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3.

Perilous Forays

{1}, Sacrifice a creature: Search your library for a land card with a basic land type, put it onto the battlefield tapped, then shuffle.

Primordial Sage

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz dobrać kartę.

Recollect

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rolling Spoil

Destroy target land. If {B} was spent to cast this spell, all creatures get -1/-1 until end of turn.

Root-Kin Ally

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Tap two untapped creatures you control: Root-Kin Ally gets +2/+2 until end of turn.

Scatter the Seeds

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwórz trzy żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Scion of the Wild

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Siege Wurm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Tratowanie

Stone-Seeder Hierophant

Whenever a land enters the battlefield under your control, untap Stone-Seeder Hierophant.

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Sundering Vitae

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Transluminant

{W}, Sacrifice Transluminant: Create a 1/1 white Spirit creature token with flying at the beginning of the next end step.

Trophy Hunter

{1}{G}: Trophy Hunter deals 1 damage to target creature with flying.

Whenever a creature with flying dealt damage by Trophy Hunter this turn dies, put a +1/+1 counter on Trophy Hunter.

Ursapine

{G}: Target creature gets +1/+1 until end of turn.

Vinelasher Kudzu

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Agrus Kos, Wojek Veteran

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury atakujące czerwone stwory dostają +2/+0 oraz atakujące białe stwory dostają +0/+2.

Autochthon Wurm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Tratowanie

Bloodbond March

Whenever a player casts a creature spell, each player returns all cards with the same name as that spell from their graveyard to the battlefield.

Boros Swiftblade

Podwójny cios

Brightflame

Promienistość — Ten czar zadaje X obrażeń wskazanemu stworowi i każdemu innemu stworowi współdzielącemu z nim kolor. Zyskaj życia równe obrażeniom zadanym w ten sposób.

Chorus of the Conclave

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

As an additional cost to cast creature spells, you may pay any amount of mana. If you do, that creature enters the battlefield with that many additional +1/+1 counters on it.

Circu, Dimir Lobotomist

Ilekroć rzucisz niebieski czar, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza.

Ilekroć rzucisz czarny czar, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o takiej samej nazwie, co jakakolwiek karta wygnana z użyciem tego stwora.

Clutch of the Undercity

Return target permanent to its owner’s hand. Its controller loses 3 life.

Transmute {1}{U}{B} ({1}{U}{B}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Congregation at Dawn

Search your library for up to three creature cards, reveal them, then shuffle and put those cards on top in any order.

Consult the Necrosages

Wybierz jedną —

  • Wskazany gracz dobiera dwie karty.

  • Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Dark Heart of the Wood

Sacrifice a Forest: You gain 3 life.

Dimir Cutpurse

Whenever Dimir Cutpurse deals combat damage to a player, that player discards a card and you draw a card.

Dimir Doppelganger

{1}{U}{B}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza. Ten stwór staje się kopią owej karty, ale zachowuje niniejszą zdolność.

Dimir Infiltrator

Dimir Infiltrator can’t be blocked.

Transmute {1}{U}{B} ({1}{U}{B}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Drooling Groodion

{2}{B}{G}, Sacrifice a creature: Target creature gets +2/+2 until end of turn. Another target creature gets -2/-2 until end of turn.

Firemane Angel

Latanie, pierwszy cios

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu lub na polu bitwy, możesz zyskać 1 życie.

{6}{R}{R}{W}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko podczas twojego kroku utrzymania.

Flame-Kin Zealot

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 i pośpiech.

Glare of Subdual

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Przekręć wskazany artefakt lub stwora.

Glimpse the Unthinkable

Wskazany gracz mieli dziesięć kart.

Golgari Germination

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Golgari Rotwurm

{B}, poświęć stwora: Wskazany gracz traci 1 życie.

Grave-Shell Scarab

{1}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Czerpak 1 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić kartę. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Guardian of Vitu-Ghazi

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Czujność

Lightning Helix

Ten czar zadaje 3 obrażenia we wskazany cel, a ty zyskaj 3 życia.

Loxodon Hierarch

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

{G}{W}, poświęć tego stwora: Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

Mindleech Mass

Tratowanie

Whenever Mindleech Mass deals combat damage to a player, you may look at that player’s hand. If you do, you may cast a spell from among those cards without paying its mana cost.

Moroii

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie.

Perplex

Counter target spell unless its controller discards their hand.

Transmute {1}{U}{B} ({1}{U}{B}, Discard this card: Search your library for a card with the same mana value as this card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Transmute only as a sorcery.)

Phytohydra

If damage would be dealt to Phytohydra, put that many +1/+1 counters on it instead.

Pollenbright Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Ilekroć zauroczony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz tyle samo żetonów zielonego stwora Saproling 1/1.

Psychic Drain

Wskazany gracz mieli X kart, a ty zyskaj X żyć.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Rally the Righteous

Radiance — Untap target creature and each other creature that shares a color with it. Those creatures get +2/+0 until end of turn.

Razia, Boros Archangel

Latanie, czujność, pośpiech

{T}: Najbliższe 3 obrażenia, które mogłyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi pod twoim władaniem, zamiast tego zostaną zadane innemu wskazanemu stworowi.

Razia's Purification

Each player chooses three permanents they control, then sacrifices the rest.

Savra, Queen of the Golgari

Ilekroć poświęcisz czarnego stwora, możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tak zrobisz, każdy inny gracz poświęca stwora.

Ilekroć poświęcisz zielonego stwora, możesz zyskać 2 życia.

Searing Meditation

Whenever you gain life, you may pay {2}. If you do, Searing Meditation deals 2 damage to any target.

Seeds of Strength

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Selesnya Evangel

{1}, {T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Stwórz żeton zielonego stwora Saproling 1/1.

Selesnya Sagittars

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Selesnya Sagittars can block an additional creature each combat.

Shambling Shell

Poświęć tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić trzy karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Sisters of Stone Death

{G}: Wskazany stwór blokuje tego stwora w tej turze, jeśli to możliwe.

{B}{G}: Wygnaj wskazanego stwora blokującego lub blokowanego przez tego stwora.

{2}{B}: Umieść kartę stwora wygnaną z użyciem tego stwora na polu bitwy pod twoim władaniem.

Skyknight Legionnaire

Latanie, pośpiech

Sunhome Enforcer

Whenever Sunhome Enforcer deals combat damage, you gain that much life.

{1}{R}: Sunhome Enforcer gets +1/+0 until end of turn.

Szadek, Lord of Secrets

Latanie

Gdy ten stwór miałby zadać graczowi obrażenia bojowe, zamiast tego umieść na tym stworze tyle samo znaczników +1/+1, a ów gracz mieli tyle samo kart.

Thundersong Trumpeter

{T}: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Tolsimir Wolfblood

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Stwórz legendarny żeton zielono-białego stwora Wilk 2/2 o nazwie Voja.

Twisted Justice

Target player sacrifices a creature. You draw cards equal to that creature’s power.

Vulturous Zombie

Latanie

Whenever a card is put into an opponent’s graveyard from anywhere, put a +1/+1 counter on Vulturous Zombie.

Watchwolf

Woodwraith Corrupter

{1}{B}{G}, {T}: Target Forest becomes a 4/4 black and green Elemental Horror creature. It’s still a land.

Woodwraith Strangler

Exile a creature card from your graveyard: Regenerate Woodwraith Strangler.

Boros Guildmage

{1}{R}: Target creature gains haste until end of turn.

{1}{W}: Target creature gains first strike until end of turn.

Boros Recruit

({(r/w)} można opłacić używając {R} albo {W}.)

Pierwszy cios

Centaur Safeguard

({(g/w)} można opłacić używając {G} albo {W}.)

When Centaur Safeguard dies, you may gain 3 life.

Dimir Guildmage

({(u/b)} można opłacić używając {U} albo {B}.)

{3}{U}: Wskazany gracz dobiera kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

{3}{B}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Gaze of the Gorgon

({(b/g)} można opłacić używając {B} albo {G}.)

Regenerate target creature. At this turn’s next end of combat, destroy all creatures that blocked or were blocked by it this turn.

Gleancrawler

({(b/g)} można opłacić używając {B} albo {G}.)

Tratowanie

At the beginning of your end step, return to your hand all creature cards in your graveyard that were put there from the battlefield this turn.

Golgari Guildmage

{4}{B}, poświęć stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

{4}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Lurking Informant

({(u/b)} można opłacić używając {U} albo {B}.)

{2}, {T}: Look at the top card of target player’s library. You may put that card into that player’s graveyard.

Master Warcraft

Rzuć ten czar tylko przed deklaracją atakujących.

Ty decydujesz, które stwory zaatakują w tej turze.

Ty decydujesz, które stwory będą blokować w tej turze i w jaki sposób.

Privileged Position

({(g/w)} można opłacić używając {G} albo {W}.)

Inne permanenty pod twoim władaniem mają antyklątwę. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Selesnya Guildmage

{3}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{3}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Shadow of Doubt

({(u/b)} można opłacić używając {U} albo {B}.)

Players can’t search libraries this turn.

Dobierz kartę.

Bloodletter Quill

{2}, {T}, Put a blood counter on Bloodletter Quill: Draw a card, then you lose 1 life for each blood counter on Bloodletter Quill.

{U}{B}: Remove a blood counter from Bloodletter Quill.

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Bottled Cloister

At the beginning of each opponent’s upkeep, exile all cards from your hand face down.

At the beginning of your upkeep, return all cards you own exiled with Bottled Cloister to your hand, then draw a card.

Cloudstone Curio

Whenever a nonartifact permanent enters the battlefield under your control, you may return another permanent you control that shares a permanent type with it to its owner’s hand.

Crown of Convergence

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

As long as the top card of your library is a creature card, creatures you control that share a color with that card get +1/+1.

{G}{W}: Put the top card of your library on the bottom of your library.

Cyclopean Snare

{3}, {T}: Tap target creature, then return Cyclopean Snare to its owner’s hand.

Dimir Signet

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Glass Golem

Golgari Signet

{1}, {T}: Weź {B}{G}.

Grifter's Blade

Błysk

As Grifter’s Blade enters the battlefield, choose a creature you control it could be attached to. If you do, it enters the battlefield attached to that creature.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1}

Junktroller

Obronność

{T}: Umieść wskazaną kartę z cmentarza na wierzchu biblioteki właściciela.

Leashling

Put a card from your hand on top of your library: Return Leashling to its owner’s hand.

Nullstone Gargoyle

Latanie

Whenever the first noncreature spell of a turn is cast, counter that spell.

Pariah's Shield

All damage that would be dealt to you is dealt to equipped creature instead.

Wyposaż {3}

Peregrine Mask

Equipped creature has defender, flying, and first strike.

Wyposaż {2}

Plague Boiler

At the beginning of your upkeep, put a plague counter on Plague Boiler.

{1}{B}{G}: Put a plague counter on Plague Boiler or remove a plague counter from it.

When Plague Boiler has three or more plague counters on it, sacrifice it. If you do, destroy all nonland permanents.

Selesnya Signet

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Spectral Searchlight

{T}: Choose a player. That player adds one mana of any color they choose.

Sunforger

Wyposażony stwór dostaje +4/+0.

{R}{W}, odłącz ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę czerwonej lub białej sztuczki o skrócie many 4 lub mniejszym i rzuć ją beż płacenia jej kosztu many. Następnie przetasuj.

Wyposaż {3}

Terrarion

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Voyager Staff

{2}, Sacrifice Voyager Staff: Exile target creature. Return the exiled card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Duskmantle, House of Shadow

{T}: Weź {C}.

{U}{B}, {T}: Target player mills a card.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Overgrown Tomb

({T}: Weź {B} lub {G}.)

Umieszczając ten ląd na polu bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Sacred Foundry

({T}: Weź {R} lub {W}.)

Umieszczając ten ląd na polu bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Sunhome, Fortress of the Legion

{T}: Weź {C}.

{2}{R}{W}, {T}: Wskazany stwór zyskuje do końca tury podwójny cios.

Svogthos, the Restless Tomb

{T}: Weź {C}.

{3}{B}{G}: Until end of turn, Svogthos, the Restless Tomb becomes a black and green Plant Zombie creature with „This creature’s power and toughness are each equal to the number of creature cards in your graveyard.” It’s still a land.

Temple Garden

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Umieszczając ten ląd na polu bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Vitu-Ghazi, the City-Tree

{T}: Weź {C}.

{2}{G}{W}, {T}: Create a 1/1 green Saproling creature token.

Watery Grave

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Umieszczając ten ląd na polu bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)