Betrayers of Kamigawa

Day of Destiny

Legendarne stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Empty-Shrine Kannushi

Ten stwór ma ochronę przed kolorami bytów pod twoim władaniem.

Faithful Squire

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Faithful Squire.

At the beginning of the end step, if there are two or more ki counters on Faithful Squire, you may flip it.

Kaiso, Memory of Loyalty

Latanie

Remove a ki counter from Kaiso, Memory of Loyalty: Prevent all damage that would be dealt to target creature this turn.

Final Judgment

Wygnaj wszystkie stwory.

Genju of the Fields

Zaurocz Równinę

{2}: Do końca tury zauroczona Równina staje się białym stworem Duch 2/5 mającym „Ilekroć ten stwór zada obrażenia, jego władca zyskuje tyle samo żyć.” Nadal jest lądem.

When enchanted Plains is put into a graveyard, you may return Genju of the Fields from your graveyard to your hand.

Heart of Light

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać zadane zauroczonemu stworowi oraz przez niego.

Hokori, Dust Drinker

Lands don’t untap during their controllers» untap steps.

At the beginning of each player’s upkeep, that player untaps a land they control.

Hundred-Talon Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Spleć z Arkanami — Przekręć odkręconego białego stwora pod twoim władaniem. (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Indebted Samurai

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Whenever a Samurai you control dies, you may put a +1/+1 counter on Indebted Samurai.

Kami of False Hope

Sacrifice Kami of False Hope: Prevent all combat damage that would be dealt this turn.

Kami of Tattered Shoji

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, Kami of Tattered Shoji gains flying until end of turn.

Kami of the Honored Dead

Latanie

Whenever Kami of the Honored Dead is dealt damage, you gain that much life.

Zaduszki 6 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 6 lub mniejszym.)

Kentaro, the Smiling Cat

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

You may pay {X} rather than pay the mana cost for Samurai spells you cast, where X is that spell’s mana value.

Kitsune Palliator

{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to each creature and each player this turn.

Mending Hands

Zażegnaj najbliższe 4 obrażenia jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Moonlit Strider

Poświęć tego stwora: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez cienie kolorem.

Zaduszki 3 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 3 lub mniejszym.)

Opal-Eye, Konda's Yojimbo

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

{T}: The next time a source of your choice would deal damage this turn, that damage is dealt to Opal-Eye, Konda’s Yojimbo instead.

{1}{W}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to Opal-Eye this turn.

Oyobi, Who Split the Heavens

Latanie

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, create a 3/3 white Spirit creature token with flying.

Patron of the Kitsune

Fox offering (You may cast this card any time you could cast an instant by sacrificing a Fox and paying the difference in mana costs between this and the sacrificed Fox. Mana cost includes color.)

Whenever a creature attacks, you may gain 1 life.

Scour

Exile target enchantment. Search its controller’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that enchantment and exile them. Then that player shuffles.

Shining Shoal

Możesz wygnać z twojej ręki białą kartę o skrócie many X zamiast płacić koszt many tego czaru.

The next X damage that a source of your choice would deal to you and/or creatures you control this turn is dealt to any target instead.

Silverstorm Samurai

Błysk

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Split-Tail Miko

{W}, {T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Takeno's Cavalry

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

{T}: Takeno’s Cavalry deals 1 damage to target attacking or blocking Spirit.

Tallowisp

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may search your library for an Aura card with enchant creature, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Terashi's Grasp

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj życia równe jego skrótowi many.

Terashi's Verdict

Destroy target attacking creature with power 3 or less.

Ward of Piety

Zaurocz stwora

{1}{W}: The next 1 damage that would be dealt to enchanted creature this turn is dealt to any target instead.

Waxmane Baku

Ilekroć rzucisz czar Ducha lub Arkanów, możesz umieścić znacznik ki na tym bycie.

{1}, usuń X znaczników ki z tego bytu: Przekręć X wskazanych stworów.

Yomiji, Who Bars the Way

Whenever a legendary permanent other than Yomiji, Who Bars the Way is put into a graveyard from the battlefield, return that card to its owner’s hand.

Callow Jushi

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Callow Jushi.

At the beginning of the end step, if there are two or more ki counters on Callow Jushi, you may flip it.

Jaraku the Interloper

Remove a ki counter from Jaraku the Interloper: Counter target spell unless its controller pays {2}.

Chisei, Heart of Oceans

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Chisei, Heart of Oceans unless you remove a counter from a permanent you control.

Disrupting Shoal

Zamiast płacić koszt many tego czaru możesz wygnać z twojej ręki niebieską kartę o skrócie many X.

Skontruj wskazany czar jeśli jego skrót many to X.

Floodbringer

Latanie

{2}, Return a land you control to its owner’s hand: Tap target land.

Genju of the Falls

Zaurocz Wyspę

{2}: Zauroczona Wyspa do końca tury staje się niebieskim stworem Duch 3/2 z lataniem. Nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd trafi do cmentarza, możesz przywrócić niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Heed the Mists

Mill a card, then draw cards equal to the milled card’s mana value.

Higure, the Still Wind

Ninjutsu {2}{U}{U} ({2}{U}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Whenever Higure, the Still Wind deals combat damage to a player, you may search your library for a Ninja card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

{2}: Target Ninja creature can’t be blocked this turn.

Jetting Glasskite

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność po raz pierwszy w danej turze, skontruj ów czar lub zdolność.

Kaijin of the Vanishing Touch

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Whenever Kaijin of the Vanishing Touch blocks a creature, return that creature to its owner’s hand at end of combat. (Return it only if it’s on the battlefield.)

Kira, Great Glass-Spinner

Latanie

Stwory pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność po raz pierwszy w danej turze, skontruj ów czar lub zdolność.”

Minamo Sightbender

{X}, {T}: Target creature with power X or less can’t be blocked this turn.

Minamo's Meddling

Counter target spell. That spell’s controller reveals their hand, then discards each card with the same name as a card spliced onto that spell.

Mistblade Shinobi

Ninjutsu {U} ({U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Whenever Mistblade Shinobi deals combat damage to a player, you may return target creature that player controls to its owner’s hand.

Ninja of the Deep Hours

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Patron of the Moon

Moonfolk offering (You may cast this card any time you could cast an instant by sacrificing a Moonfolk and paying the difference in mana costs between this and the sacrificed Moonfolk. Mana cost includes color.)

Latanie

{1}: Put up to two land cards from your hand onto the battlefield tapped.

Phantom Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Sacrifice Phantom Wings: Return enchanted creature to its owner’s hand.

Quash

Counter target instant or sorcery spell. Search its controller’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that spell and exile them. Then that player shuffles.

Quillmane Baku

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Quillmane Baku.

{1}, {T}, Remove X ki counters from Quillmane Baku: Return target creature with mana value X or less to its owner’s hand.

Reduce to Dreams

Return all artifacts and enchantments to their owners» hands.

Ribbons of the Reikai

Draw a card for each Spirit you control.

Shimmering Glasskite

Latanie

Whenever Shimmering Glasskite becomes the target of a spell or ability for the first time each turn, counter that spell or ability.

Soratami Mindsweeper

Latanie

{2}, Return a land you control to its owner’s hand: Target player mills two cards.

Stream of Consciousness

Wskazany gracz wtasowuje co najwyżej cztery wskazane karty ze swojego cmentarza do swojej biblioteki.

Sway of the Stars

Each player shuffles their hand, graveyard, and all permanents they own into their library, then draws seven cards. Each player’s life total becomes 7.

Teardrop Kami

Sacrifice Teardrop Kami: You may tap or untap target creature.

Threads of Disloyalty

Zaurocz stwora o skrócie many 2 lub mniejszym

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Toils of Night and Day

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt, po czym możesz przekręcić lub odkręcić inny wskazany byt.

Tomorrow, Azami's Familiar

If you would draw a card, look at the top three cards of your library instead. Put one of those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Veil of Secrecy

Target creature gains shroud until end of turn and can’t be blocked this turn. (A creature with shroud can’t be the target of spells or abilities.)

Spleć z Arkanami — Przywróć niebieskiego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela. (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Walker of Secret Ways

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Whenever Walker of Secret Ways deals combat damage to a player, look at that player’s hand.

{1}{U}: Return target Ninja you control to its owner’s hand. Activate only during your turn.

Bile Urchin

Sacrifice Bile Urchin: Target player loses 1 life.

Blessing of Leeches

Błysk

Zaurocz stwora

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie.

{0}: Regenerate enchanted creature.

Call for Blood

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Target creature gets -X/-X until end of turn, where X is the sacrificed creature’s power.

Crawling Filth

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Zaduszki 5 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 5 lub mniejszym.)

Eradicate

Exile target nonblack creature. Search its controller’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that creature and exile them. Then that player shuffles.

Genju of the Fens

Zaurocz Bagno

{2}: Until end of turn, enchanted Swamp becomes a 2/2 black Spirit creature with „{B}: This creature gets +1/+1 until end of turn.” It’s still a land.

When enchanted Swamp is put into a graveyard, you may return Genju of the Fens from your graveyard to your hand.

Goryo's Vengeance

Przywróć wskazaną kartę legendarnego stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Spleć z Arkanami {2}{B} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Hero's Demise

Destroy target legendary creature.

Hired Muscle

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Hired Muscle.

At the beginning of the end step, if there are two or more ki counters on Hired Muscle, you may flip it.

Scarmaker

Remove a ki counter from Scarmaker: Target creature gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Horobi's Whisper

Jeśli władasz Bagnem, zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Spleć z Arkanami — Wygnaj cztery karty z twojego cmentarza. (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Ink-Eyes, Servant of Oni

Ninjutsu {3}{B}{B} ({3}{B}{B}, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card onto the battlefield from your hand tapped and attacking.)

Whenever Ink-Eyes, Servant of Oni deals combat damage to a player, you may put target creature card from that player’s graveyard onto the battlefield under your control.

{1}{B}: Regenerate Ink-Eyes.

Kyoki, Sanity's Eclipse

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, target opponent exiles a card from their hand.

Mark of the Oni

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

At the beginning of the end step, if you control no Demons, sacrifice Mark of the Oni.

Nezumi Shadow-Watcher

Sacrifice Nezumi Shadow-Watcher: Destroy target Ninja.

Ogre Marauder

Whenever Ogre Marauder attacks, it gains „Ogre Marauder can’t be blocked” until end of turn unless defending player sacrifices a creature.

Okiba-Gang Shinobi

Ninjutsu {3}{B} ({3}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca dwie karty.

Patron of the Nezumi

Rat offering (You may cast this card any time you could cast an instant by sacrificing a Rat and paying the difference in mana costs between this and the sacrificed Rat. Mana cost includes color.)

Ilekroć byt trafi do cmentarza przeciwnika, ów gracz traci 1 życie.

Psychic Spear

Target player reveals their hand. You choose a Spirit or Arcane card from it. That player discards that card.

Pus Kami

{B}, Sacrifice Pus Kami: Destroy target nonblack creature.

Zaduszki 6 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 6 lub mniejszym.)

Scourge of Numai

At the beginning of your upkeep, you lose 2 life if you don’t control an Ogre.

Shirei, Shizo's Caretaker

Ilekroć stwór o sile 1 lub mniejszej trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, możesz przywrócić ową kartę na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego jeśli niniejszy stwór nadal jest na polu bitwy.

Sickening Shoal

Możesz wygnać z twojej ręki czarną kartę o skrócie many X zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

Skullmane Baku

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Skullmane Baku.

{1}, {T}, Remove X ki counters from Skullmane Baku: Target creature gets -X/-X until end of turn.

Skullsnatcher

Ninjutsu {B} ({B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj co najwyżej dwie wskazane karty z cmentarza owego gracza.

Stir the Grave

Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Takenuma Bleeder

Ilekroć niniejszy zaatakuje lub zablokuje, strać 1 życie jeśli nie władasz Demonem.

Three Tragedies

Wskazany gracz odrzuca trzy karty.

Throat Slitter

Ninjutsu {2}{B} ({2}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Whenever Throat Slitter deals combat damage to a player, destroy target nonblack creature that player controls.

Toshiro Umezawa

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Whenever a creature an opponent controls dies, you may cast target instant card from your graveyard. If that spell would be put into a graveyard, exile it instead.

Yukora, the Prisoner

When Yukora, the Prisoner leaves the battlefield, sacrifice all non-Ogre creatures you control.

Akki Blizzard-Herder

When Akki Blizzard-Herder dies, each player sacrifices a land.

Akki Raider

Whenever a land is put into a graveyard from the battlefield, Akki Raider gets +1/+0 until end of turn.

Ashen Monstrosity

Pośpiech

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Aura Barbs

Each enchantment deals 2 damage to its controller, then each Aura attached to a creature deals 2 damage to the creature it’s attached to.

Blademane Baku

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Blademane Baku.

{1}, Remove X ki counters from Blademane Baku: For each counter removed, Blademane Baku gets +2/+0 until end of turn.

Blazing Shoal

Możesz wygnać czerwoną kartę o skrócie many X z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Clash of Realities

All Spirits have „When this permanent enters the battlefield, you may have it deal 3 damage to target non-Spirit creature.”

Non-Spirit creatures have „When this creature enters the battlefield, you may have it deal 3 damage to target Spirit creature.”

Crack the Earth

Each player sacrifices a permanent.

Cunning Bandit

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Cunning Bandit.

At the beginning of the end step, if there are two or more ki counters on Cunning Bandit, you may flip it.

Azamuki, Treachery Incarnate

Remove a ki counter from Azamuki, Treachery Incarnate: Gain control of target creature until end of turn.

First Volley

First Volley deals 1 damage to target creature and 1 damage to that creature’s controller.

Flames of the Blood Hand

Flames of the Blood Hand deals 4 damage to target player or planeswalker. The damage can’t be prevented. If that player or that planeswalker’s controller would gain life this turn, that player gains no life instead.

Frost Ogre

Frostling

Sacrifice Frostling: It deals 1 damage to target creature.

Fumiko the Lowblood

Ten stwór ma bushido X, gdzie X jest liczbą atakujących stworów. (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +X/+X.)

Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w każdej potyczce jeśli mogą.

Genju of the Spires

Zaurocz Górę

{2}: Zauroczona Góra staje się do końca tury czerwonym stworem Duch 6/1. Nadal jest lądem.

Kiedy zauroczona góra zostanie umieszczona w cmentarzu, możesz przywrócić niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Goblin Cohort

Goblin Cohort can’t attack unless you’ve cast a creature spell this turn.

Heartless Hidetsugu

{T}: Ten byt zadaje wskazanemu graczowi obrażenia równe połowie żyć owego gracza, zaokrąglając w dół.

In the Web of War

Whenever a creature enters the battlefield under your control, it gets +2/+0 and gains haste until end of turn.

Ire of Kaminari

Ire of Kaminari deals damage to any target equal to the number of Arcane cards in your graveyard.

Ishi-Ishi, Akki Crackshot

Whenever an opponent casts a Spirit or Arcane spell, Ishi-Ishi, Akki Crackshot deals 2 damage to that player.

Kumano's Blessing

Błysk

Zaurocz stwora

If a creature dealt damage by enchanted creature this turn would die, exile it instead.

Mannichi, the Fevered Dream

{1}{R}: Switch each creature’s power and toughness until end of turn.

Ogre Recluse

Whenever a player casts a spell, tap Ogre Recluse.

Overblaze

Each time target permanent would deal damage to a permanent or player this turn, it deals double that damage to that permanent or player instead.

Spleć z Arkanami {2}{R}{R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Patron of the Akki

Goblin offering (You may cast this card any time you could cast an instant by sacrificing a Goblin and paying the difference in mana costs between this and the sacrificed Goblin. Mana cost includes color.)

Whenever Patron of the Akki attacks, creatures you control get +2/+0 until end of turn.

Ronin Cliffrider

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Whenever Ronin Cliffrider attacks, you may have it deal 1 damage to each creature defending player controls.

Shinka Gatekeeper

Whenever Shinka Gatekeeper is dealt damage, it deals that much damage to you.

Sowing Salt

Exile target nonbasic land. Search its controller’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that land and exile them. Then that player shuffles.

Torrent of Stone

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Spleć z Arkanami — Poświęć dwie Góry. (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Twist Allegiance

You and target opponent each gain control of all creatures the other controls until end of turn. Untap those creatures. Those creatures gain haste until end of turn.

Body of Jukai

Tratowanie

Zaduszki 8 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 8 lub mniejszym.)

Budoka Pupil

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Budoka Pupil.

At the beginning of the end step, if there are two or more ki counters on Budoka Pupil, you may flip it.

Ichiga, Who Topples Oaks

Tratowanie

Remove a ki counter from Ichiga, Who Topples Oaks: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Child of Thorns

Sacrifice Child of Thorns: Target creature gets +1/+1 until end of turn.

Enshrined Memories

Reveal the top X cards of your library. Put all creature cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Forked-Branch Garami

Zaduszki 4, zaduszki 4 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki co najwyżej dwie wskazane karty typu Duch o skrócie many 4 lub mniejszym.)

Genju of the Cedars

Zaurocz Las

{2}: Enchanted Forest becomes a 4/4 green Spirit creature until end of turn. It’s still a land.

When enchanted Forest is put into a graveyard, you may return Genju of the Cedars from your graveyard to your hand.

Gnarled Mass

Harbinger of Spring

Protection from non-Spirit creatures

Zaduszki 4 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 4 lub mniejszym.)

Isao, Enlightened Bushi

Ten czar nie może być skontrowany.

Bushido 2 (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2.)

{2}: Regenerate target Samurai.

Iwamori of the Open Fist

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik może umieścić kartę legendarnego stwora ze swojej ręki na polu bitwy.

Kodama of the Center Tree

Kodama of the Center Tree’s power and toughness are each equal to the number of Spirits you control.

Ten stwór ma zaduszki X, gdzie X jest liczbą Duchów pod twoim władaniem. (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many X lub mniejszym.)

Lifegift

Whenever a land enters the battlefield, you may gain 1 life.

Lifespinner

{T}, Sacrifice three Spirits: Search your library for a legendary Spirit permanent card, put it onto the battlefield, then shuffle.

Loam Dweller

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a land card from your hand onto the battlefield tapped.

Mark of Sakiko

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „Whenever this creature deals combat damage to a player, add that much {G}. Until end of turn, you don’t lose this mana as steps and phases end.”

Matsu-Tribe Sniper

{T}: Matsu-Tribe Sniper deals 1 damage to target creature with flying.

Whenever Matsu-Tribe Sniper deals damage to a creature, tap that creature and it doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Nourishing Shoal

Możesz wygnać zieloną kartę o skrócie many X z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zyskaj X żyć.

Patron of the Orochi

Snake offering (You may cast this card any time you could cast an instant by sacrificing a Snake and paying the difference in mana costs between this and the sacrificed Snake. Mana cost includes color.)

{T}: Untap all Forests and all green creatures. Activate only once each turn.

Petalmane Baku

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Petalmane Baku.

{1}, Remove X ki counters from Petalmane Baku: Add X mana of any one color.

Roar of Jukai

If you control a Forest, each blocked creature gets +2/+2 until end of turn.

Spleć z Arkanami — Przeciwnik zyskuje 5 żyć. (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Sakiko, Mother of Summer

Whenever a creature you control deals combat damage to a player, add that much {G}. Until end of turn, you don’t lose this mana as steps and phases end.

Sakura-Tribe Springcaller

At the beginning of your upkeep, add {G}. Until end of turn, you don’t lose this mana as steps and phases end.

Scaled Hulk

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, Scaled Hulk gets +2/+2 until end of turn.

Shizuko, Caller of Autumn

At the beginning of each player’s upkeep, that player adds {G}{G}{G}. Until end of turn, they don’t lose this mana as steps and phases end.

Sosuke's Summons

Create two 1/1 green Snake creature tokens.

Whenever a nontoken Snake enters the battlefield under your control, you may return Sosuke’s Summons from your graveyard to your hand.

Splinter

Exile target artifact. Search its controller’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that artifact and exile them. Then that player shuffles.

Traproot Kami

Obronność, zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Traproot Kami’s toughness is equal to the number of Forests on the battlefield.

Unchecked Growth

Target creature gets +4/+4 until end of turn. If it’s a Spirit, it gains trample until end of turn.

Uproot

Umieść wskazany ląd na wierzchu biblioteki właściciela.

Vital Surge

Zyskaj 3 życia.

Spleć z Arkanami {1}{G} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Genju of the Realm

Zaurocz ląd

{2}: Enchanted land becomes a legendary 8/12 Spirit creature with trample until end of turn. It’s still a land.

When enchanted land is put into a graveyard, you may return Genju of the Realm from your graveyard to your hand.

Baku Altar

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Baku Altar.

{2}, {T}, Remove a ki counter from Baku Altar: Create a 1/1 colorless Spirit creature token.

Blinding Powder

Equipped creature has „Unattach Blinding Powder: Prevent all combat damage that would be dealt to this creature this turn.”

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mirror Gallery

The „legend rule” doesn’t apply.

Neko-Te

Whenever equipped creature deals damage to a creature, tap that creature. That creature doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Neko-Te remains on the battlefield.

Whenever equipped creature deals damage to a player, that player loses 1 life.

Wyposaż {2}

Orb of Dreams

Permanents enter the battlefield tapped.

Ornate Kanzashi

{2}, {T}: Target opponent exiles the top card of their library. You may play that card this turn.

Ronin Warclub

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Whenever a creature enters the battlefield under your control, attach Ronin Warclub to that creature.

Wyposaż {5} ({5}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Shuko

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Equip {0} ({0}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery.)

Shuriken

Equipped creature has „{T}, Unattach Shuriken: Shuriken deals 2 damage to target creature. That creature’s controller gains control of Shuriken unless it was unattached from a Ninja.”

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Slumbering Tora

{2}, Discard a Spirit or Arcane card: Slumbering Tora becomes an X/X Cat artifact creature until end of turn, where X is the discarded card’s mana value.

That Which Was Taken

{4}, {T}: Put a divinity counter on target permanent other than That Which Was Taken.

Each permanent with a divinity counter on it has indestructible.

Umezawa's Jitte

Whenever equipped creature deals combat damage, put two charge counters on Umezawa’s Jitte.

Remove a charge counter from Umezawa’s Jitte: Choose one —

  • Equipped creature gets +2/+2 until end of turn.

  • Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

  • Zyskaj 2 życia.

Wyposaż {2}

Gods' Eye, Gate to the Reikai

{T}: Weź {C}.

When Gods» Eye, Gate to the Reikai is put into a graveyard from the battlefield, create a 1/1 colorless Spirit creature token.

Tendo Ice Bridge

Tendo Ice Bridge enters the battlefield with a charge counter on it.

{T}: Weź {C}.

{T}, Remove a charge counter from Tendo Ice Bridge: Add one mana of any color.