Streets of New Capenna

Angelic Observer

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego Mieszczanina pod twoim władaniem.

Latanie

Backup Agent

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Ballroom Brawlers

Ilekroć ten stwór zaatakuje, on i co najwyżej jeden inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskują niezależnie dowolny spośród pierwszego ciosu i więzi życia.

Boon of Safety

Umieść znacznik tarczy na wskazanym stworze. (Jeśli miałby on otrzymać obrażenia lub zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego znacznik tarczy.)

Wróż 1.

Brokers Initiate

{4}{(g/u)}: Ten stwór do końca tury ma bazową siłę i wytrzymałość 5/5.

Buy Your Silence

Wygnaj wskazany nielądowy byt. Jego władca tworzy żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

A-Buy Your Silence

Wygnaj wskazany nielądowy byt. Jego władca tworzy żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Celebrity Fencer

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

A-Celebrity Fencer

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Citizen's Crowbar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1, po czym dołącz ten byt do niego.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma „{W}, {T}, poświęć Citizen’s Crowbar: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.”

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Dapper Shieldmate

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik tarczy. (Jeśli miałby otrzymać obrażenia lub zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego znacznik tarczy.)

O ile jest twoja tura, ten stwór dostaje +2/+0.

Depopulate

Każdy gracz władający wielokolorowym stworem dobiera kartę. Następnie zniszcz wszystkie stwory.

Elspeth Resplendent

+1: Wybierz co najwyżej jednego wskazanego stwora. Umieść na nim znacznik +1/+1 oraz jeden znacznik spośród latania, pierwszego ciosu, więzi życia i czujności.

–3: Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszym na polu bitwy ze znacznikiem tarczy. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

–7: Stwórz pięć żetonów białego stwora Anioł 3/3 z lataniem.

Extraction Specialist

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór nie może atakować ani blokować o ile władasz niniejszym.

Gathering Throng

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece dowolną liczbę kart o niniejszej nazwie, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Giada, Font of Hope

Latanie, czujność

Każdy inny Anioł pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1 za każdego Anioła już pod twoim władaniem.

{T}: Weź {W}. Wydaj ową manę tylko na rzucenie czaru typu Anioł.

Halo Fountain

{W}, {T}, odkręć przekręconego stwora pod twoim władaniem: Stwórz żetony zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

{W}{W}, {T}, odkręć dwa przekręcone stwory pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

{W}{W}{W}{W}{W}, {T}, odkręć piętnaście przekręconych stworów pod twoim władaniem: Wygrywasz grę.

Hold for Ransom

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować i ma „{7}: Władca Hold for Ransom poświęca go i dobiera kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.”

Illuminator Virtuoso

Podwójny cios

Ilekroć ten byt zostanie wskazany przez czar pod twoim władaniem, pobłaża. (Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.)

Inspiring Overseer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Kill Shot

Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Knockout Blow

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli wskazuje czerwonego stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 4 obrażenia, a ty zyskaj 2 życia.

A-Knockout Blow

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli wskazuje czerwonego stwora.

Destroy target tapped creature. You gain 2 life.

Mage's Attendant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton niebieskiego stwora Czarodziej 1/1 z „{1}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany niestworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.”

Mysterious Limousine

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, wygnaj co najwyżej jednego wskazanego stwora do czasu opuszczenia przez ten byt pola bitwy. Jeśli stwór zostanie wygnany w ten sposób, przywróć każdą inną kartę wygnaną tym bytem na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Załoga 2

Patch Up

Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty o łącznym skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Rabble Rousing

Kryjówka 5 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ilekroć zaatakujesz co najmniej jednym stworem, stwórz tyle samo żetonów zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1. Następnie jeśli władasz co najmniej dziesięcioma stworami, możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

Raffine's Guidance

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza płacąc {2}{W} zamiast płacenia jej kosztu many.

Raffine's Informant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, pobłaża. (Dobierz kart, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.)

Refuse to Yield

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+7. Odkręć go.

Revelation of Power

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli ma on znacznik, zyskuje on do końca tury także latanie i więź życia.

Rumor Gatherer

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wróż 1. Jeśli ta zdolność jest rozpatrzona drugi raz w tej turze, zamiast tego dobierz kartę.

Sanctuary Warden

Latanie

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki tarczy.

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz usunąć znacznik ze stwora lub wędrowca pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę i stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

Sky Crier

Latanie, więź życia

{3}{W}: Ty oraz wskazany przeciwnik dobieracie po karcie.

Speakeasy Server

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 1 życiu za każdego innego stwora pod twoim władaniem.

A-Speakeasy Server

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

Swooping Protector

Błysk

Latanie

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik tarczy. (Jeśli miałby otrzymać obrażenia lub zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego znacznik tarczy.)

All-Seeing Arbiter

Latanie

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Ilekroć odrzucisz kartę, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -X/-0, gdzie X jest liczbą różnych wartości skrótów many pośród kart w twoim cmentarzu.

Backstreet Bruiser

Obronność

O ile pośród stworów pod twoim władaniem są co najmniej dwa znaczniki, niniejszy może atakować jakby nie miał obronności.

Brokers Veteran

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik tarczy na wskazanym stworze pod twoim władaniem. (Jeśli miałby on otrzymać obrażenia lub zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego znacznik tarczy.)

Case the Joint

Dobierz dwie karty, po czym spójrz na wierzchnią kartę biblioteki każdego gracza.

A-Case the Joint

Dobierz trzy karty, po czym spójrz na wierzchnią kartę biblioteki każdego gracza.

Cut Your Losses

Ofiara 2 (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile 2 lub większej. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Wskazany gracz mieli połowę swojej biblioteki, zaokrąglając w dół.

Disdainful Stroke

Skontruj wskazany czar o skrócie many 4 lub większym.

Echo Inspector

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, pobłaża. (Dobierz kart, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.)

Errant, Street Artist

Błysk

Obronność, pośpiech

{1}{U}, {T}: Skopiuj wskazany czar pod twoim władaniem, który nie został rzucony. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Even the Score

Rzucenie tego czaru kosztuje o {U}{U}{U} mniej jeśli przeciwnik dobrał co najmniej cztery karty w tej turze.

Dobierz X kart.

Expendable Lackey

{1}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton niebieskiego stwora Ryba 1/1 mający „Ten stwór nie może być blokowany.” Aktywuj tylko jako obrzęd.

Faerie Vandal

Błysk

Latanie

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Hypnotic Grifter

{3}: Ten stwór pobłaża. (Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.)

Ledger Shredder

Latanie

Ilekroć gracz rzuci swój drugi czar w danej turze, ten stwór pobłaża. (Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.)

A Little Chat

Ofiara 1 (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile 1 lub większej. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar.)

Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą na spodzie twojej biblioteki.

Majestic Metamorphosis

Do końca tury wskazany artefakt lub stwór staje się artefaktowym stworem Anioł 4/4 i zyskuje latanie.

Dobierz kartę.

Make Disappear

Ofiara 1 (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile 1 lub większej. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar i możesz wskazać nowy cel dla kopii.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Obscura Initiate

Latanie

{1}{(w/b)}: Ten stwór do końca tury zyskuje więź życia.

An Offer You Can't Refuse

Skontruj wskazany niestworowy czar. Jego władca tworzy dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Out of the Way

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli wskazuje zielony byt.

Przywróć wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Psionic Snoop

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, pobłaża. (Dobierz kart, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.)

A-Psionic Snoop

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, pobłaża. (Dobierz kart, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.)

Psychic Pickpocket

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, pobłaża. Kiedy pobłaża w ten sposób, przywróć co najwyżej jeden wskazany nielądowy byt do ręki właściciela. (Aby stwór pobłażał, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść na owym stworze znacznik +1/+1.)

Public Enemy

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory w każdej potyczce atakują władcę zauroczonego stwora jeśli mogą.

Kiedy zauroczony stwór umrze, dobierz kartę.

A-Public Enemy

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory w każdej potyczce atakują władcę zauroczonego stwora jeśli mogą.

Kiedy zauroczony stwór umrze, dobierz dwie karty.

Reservoir Kraken

Tratowanie, straż {2}

Na początku każdej potyczki, jeśli niniejszy jest odkręcony, każdy przeciwnik może przekręcić odkręconego stwora pod swoim władaniem. Jeśli tak zrobi, przekręć niniejszego i stwórz żeton niebieskiego stwora Ryba 1/1 mający „Ten stwór nie może być blokowany.”

Rooftop Nuisance

Ofiara 1 (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile 1 lub większej. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar i możesz wskazać nowy cel dla kopii.)

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Dobierz kartę.

Run Out of Town

Właściciel wskazanego nielądowego bytu umieszcza go na wierzchu lub spodzie swojej biblioteki.

Security Bypass

Zaurocz stwora

O ile zauroczony stwór atakuje samotnie, nie może być blokowany.

Zauroczony stwór ma „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, pobłaża.” (Jego władca dobiera kartę, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuci nielądową kartę, umieszcza znacznik +1/+1 na owym stworze.)

Sewer Crocodile

{3}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {3} mniej jeśli pośród kart w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć różnych skrótów many.

A-Sewer Crocodile

{3}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {3} mniej jeśli pośród kart w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć różnych skrótów many.

Sleep with the Fishes

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora i stwórz żeton niebieskiego stwora Ryba 1/1 mający „Ten stwór nie może być blokowany.”

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Slip Out the Back

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Wycofuje się on. (Do następnej tury jego władcy traktuj go i cokolwiek go niego dołączone jakby nie istniały.)

Undercover Operative

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwor na polu bitwy, ale wchodzi mając znacznik tarczy jeśli władasz owym stworem. (Jeśli miałby otrzymać obrażenia lub zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego znacznik tarczy.)

Wingshield Agent

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik tarczy. (Jeśli miałby otrzymać obrażenia lub zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego znacznik tarczy.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, co najwyżej jeden wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Wiretapping

Kryjówka 5 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ilekroć dobierzesz swoją pierwszą kartę podczas każdego twojego kroku dobierania, dobierze kartę. Następnie jeśli masz co najmniej dziewięć kart w ręce, możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

Witness Protection

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór traci wszystkie zdolności i jest zielono-białym stworem Mieszczanin 1/1 o nazwie Legalny Przedsiębiorca. (Traci on wszystkie inne kolory, typy kart i nazwy.)

Angel of Suffering

Latanie

Jeśli miałbyś otrzymać obrażenia, zażegnaj je i zmiel dwukrotnie tyle kart.

Body Launderer

Dotyk śmierci

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, niniejszy pobłaża.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć inną wskazaną kartę stwora bez typu Łotrzyk o mniejszej lub równej sile z twojego cmentarza na pole bitwy.

Cemetery Tampering

Kryjówka 5 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zmielić trzy karty. Następnie jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej dwadzieścia kart, możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

Corrupt Court Official

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Crooked Custodian

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Cut of the Profits

Ofiara 3 (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile 3 lub większej. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar.)

Dobierz X kart i strać X żyć.

Cutthroat Contender

Zapłać 1 życie: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Aktywuj tylko raz na turę.

Deal Gone Bad

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3. Wskazany gracz mieli trzy karty. (Umieszcza trzy wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

A-Deal Gone Bad

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3. Wskazany gracz mieli trzy karty. Zyskaj 3 życia.

Demon's Due

Wróż 2, po czym dobierz dwie karty. Strać 2 życia.

A-Demon's Due

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu. Strać 2 życia.

Dig Up the Body

Ofiara 1 (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile 1 lub większej. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar.)

Zmiel dwie karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. (Mieląc kartę umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Dusk Mangler

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora, odrzuć kartę lub zapłać 4 życia.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik poświęca stwora, odrzuca kartę i traci 4 życia.

Extract the Truth

Wybierz jedno —

 • Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Możesz wybrać z niej kartę stwora, uroku lub wędrowca. Ów gracz odrzuca ową kartę.

 • Wskazany przeciwnik poświęca urok.

Fake Your Own Death

Do końca tury, wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela i stwórz żeton Skarbu.” (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Girder Goons

Kiedy ten stwór umrze, stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Łotrzyk 2/2.

Nalot {3}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt nalotu, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.)

Graveyard Shift

Ten czar ma błysk o ile spośród kart w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć różnych skrótów many.

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

A-Graveyard Shift

Ten czar ma błysk o ile spośród kart w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć różnych skrótów many.

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

Grisly Sigil

Ofiara 1 (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile 1 lub większej. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar i możesz wskazać nowy cel dla kopii.)

Wybierz wskazanego stwora lub wędrowca. Jeśli w tej turze otrzymał niebojowe obrażenia, ten czar zadaje mu 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia. W przeciwnym razie ten czar zadaje mu 1 obrażenia, a ty zyskaj 1 życie.

Illicit Shipment

Ofiara 3 (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile 3 lub większej. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar.)

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Incriminate

Wskaż dwa stwory pod władaniem jednego gracza. Ów gracz poświęca jednego z nich.

A-Incriminate

Wskaż dwa stwory pod władaniem jednego gracza. Ów gracz poświęca jednego z nich.

Join the Maestros

Ofiara 2 (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile 2 lub większej. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar.)

Stwórz żeton czarnego stwora Ogr Wojownik 4/3.

Maestros Initiate

{4}{(u/r)}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Midnight Assassin

Latanie, dotyk śmierci

A-Midnight Assassin

Latanie, dotyk śmierci

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Night Clubber

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Nalot {2}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt nalotu, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.)

Raffine's Silencer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, pobłaża. (Dobierz kart, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.)

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest siłą niniejszego.

Revel Ruiner

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, pobłaża. (Dobierz kart, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.)

A-Revel Ruiner

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, pobłaża. (Dobierz kart, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.)

Rogues' Gallery

Dla każdego koloru, przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora owego koloru z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sanguine Spy

Złowrogość, więź życia

{1}, poświęć innego stwora: Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli pośród kart w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć różnych skrótów many, możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Shadow of Mortality

Jeśli twoja liczba żyć jest mniejsza niż twoja startowa liczba żyć, rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest różnicą.

Shakedown Heavy

Złowrogość

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniąc się gracz może zdecydować, że dobierzesz kartę. Jeśli tak zrobi, odkręć tego stwora i usuń go z potyczki.

Tavern Swindler

{T}, zapłać 3 życia: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, zyskaj 6 żyć.

Tenacious Underdog

Nalot—{2}{B}{B}, zapłać 2 życia. (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt nalotu, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.)

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza używając jej zdolności nalotu.

Vampire Scrivener

Latanie

Ilekroć zyskasz życia w twojej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ilekroć stracisz życia w twojej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

A-Vampire Scrivener

Latanie

Ilekroć zyskasz życia w twojej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ilekroć stracisz życia w twojej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Whack

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej jeśli wskazuje białego stwora.

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Antagonize

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+3.

Arcane Bombardment

Ilekroć rzucisz twój pierwszy czar sztuczki lub obrzędu w danej turze, wygnaj losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza. Następnie skopiuj każdą kartę wygnaną tym bytem. Możesz rzucić dowolne z owych kopii bez płacenia ich kosztów many.

Big Score

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty i stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Call In a Professional

Gracze nie mogą zyskać żyć w tej turze. Obrażenia nie mogą zostać zażegnane w tej turze. Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. (Znaczniki tarczy zostaną usunięte, ale nie zażegnają tych obrażeń.)

Daring Escape

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 oraz pierwszy cios. Wróż 1.

Devilish Valet

Tratowanie, pośpiech

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, podwój do końca tury siłę niniejszego stwora.

Exhibition Magician

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

 • Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

A-Exhibition Magician

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

 • Stwórz żeton Skarbu.

Glittering Stockpile

{T}: Weź {R}. Umieść znacznik skrytki na tym bycie.

{T}, poświęć ten byt: Weź X many dowolnego jednego koloru, gdzie X jest liczbą znaczników skrytki na tym bycie.

Goldhound

Pierwszy cios

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{T}, poświęć ten byt: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Hoard Hauler

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Skarbu za każdy artefakt pod jego władaniem.

Załoga 3

Involuntary Employment

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Do końca tury zyskuje on pośpiech. Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Jackhammer

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

A-Jackhammer

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Jaxis, the Troublemaker

{R}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton będący kopią innego wskazanego stwora pod twoim władaniem. Zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Nalot {1}{R} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt nalotu, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.)

Light 'Em Up

Ofiara 2 (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile 2 lub większej. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Mayhem Patrol

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Nalot {1}{R} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt nalotu, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.)

Plasma Jockey

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie może blokować w tej turze.

Nalot {2}{R} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt nalotu, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.)

Professional Face-Breaker

Złowrogość

Ilekroć co najmniej jeden stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Skarbu.

Poświęć Skarb: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze.

Pugnacious Pugilist

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton czerwonego stwora Diabeł 1/1 mający „Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Nalot {3}{R} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt nalotu, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.)

Pyre-Sledge Arsonist

{1}, {T}: Ten byt zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą bytów poświęconych przez ciebie w tej turze.

A-Pyre-Sledge Arsonist

{1}, {T}: Ten byt zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą bytów poświęconych przez ciebie w tej turze.

Ready to Rumble

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

A-Ready to Rumble

Wybierz jedno —

 • Obrażenia nie mogą być zażegnane w tej turze. Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

Riveteers Initiate

{1}{(b/g)}: Ten stwór do końca tury zyskuje dotyk śmierci.

A-Riveteers Initiate

{(b/g)}: Ten stwór do końca tury zyskuje dotyk śmierci.

Riveteers Requisitioner

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Nalot {2}{R} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt nalotu, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.)

Rob the Archives

Ofiara 1 (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile 1 lub większej. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar.)

Wygnaj dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz zagrać owe karty w tej turze.

Sizzling Soloist

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie może blokować w tej turze. Jeśli ta zdolność jest rozpatrzona drugi raz w tej turze, ów stwór atakuje podczas najbliższej fazy potyczki swojego władcy jeśli może.

A-Sizzling Soloist

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie może blokować w tej turze. Jeśli ta zdolność jest rozpatrzona drugi raz w tej turze, ów stwór atakuje podczas najbliższej fazy potyczki swojego władcy jeśli może.

Sticky Fingers

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma złowrogość oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Skarbu.” (Nie może być on blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory. Ów żeton to artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Kiedy zauroczony stwór umrze, dobierz kartę.

Strangle

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Structural Assault

Zniszcz wszystkie artefakty, po czym ten czar zadaje każdemu stworowi po tyle obrażeń, ile artefaktów trafiło z pola bitwy do cmentarza w tej turze.

Torch Breath

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli wskazuje niebieski byt.

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi X obrażeń.

Unlucky Witness

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz zagrać jedną z owych kart do twojego najbliższego kroku końcowego.

Urabrask, Heretic Praetor

Pośpiech

Na początku twojego kroku utrzymania, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz ją zagrać w tej turze.

Na początku kroku utrzymania przeciwnika, kiedy miałby on dobrać najbliższą kartę w tej turze, zamiast tego wygania on wierzchnią kartę swojej biblioteki i może ją zagrać w tej turze.

Widespread Thieving

Kryjówka 5 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, stwórz żeton Skarbu. Następnie możesz zapłacić {W}{U}{B}{R}{G}. Jeśli tak zrobisz, możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

Witty Roastmaster

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Wrecking Crew

Zasięg, tratowanie

Attended Socialite

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy do końca tury dostaje +1/+1.

Bootleggers' Stash

Lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Stwórz żeton Skarbu.”

Bouncer's Beatdown

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli wskazuje czarny byt.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi X obrażeń, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem. Jeśli ów stwór lub wędrowiec miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Broken Wings

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub stwora z lataniem.

Cabaretti Initiate

{2}{(r/w)}: Ten stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Caldaia Strongarm

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

Nalot {3}{G} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt nalotu, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.)

Capenna Express

Poświęć Skarb: Ten byt staje się do końca tury artefaktowym stworem.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

A-Capenna Express

Poświęć Skarb: Ten byt staje się do końca tury artefaktowym stworem.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Civic Gardener

Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć wskazanego stwora lub ląd.

Cleanup Crew

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

 • Zyskaj 4 życia.

Courier's Briefcase

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

{T}, poświęć ten byt: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{W}{U}{B}{R}{G}, {T}, poświęć ten byt: Dobierz trzy karty.

Elegant Entourage

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór inny niż niniejszy do końca tury dostaje +1/+1 i tratowanie.

Evolving Door

{1}, {T}, poświęć stwora: Policz kolory poświęconego stwora, po czym wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora mającego tyle samo kolorów plus jeden. Wygnaj ową kartę, po czym przetasuj. Możesz rzucić ową wygnaną kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Fight Rigging

Kryjówka 5 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Na początku potyczki w twojej turze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie jeśli władasz stworem o sile 7 lub większej, możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

For the Family

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli władasz co najmniej czterema stworami, zamiast tego ów stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Freelance Muscle

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, dostaje on do końca tury +X/+X, gdzie X jest największą siłą i/lub wytrzymałością pośród stworów pod twoim władaniem.

Gala Greeters

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedno nie wybrane w tej turze —

 • Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

 • Stwórz przekręcony żeton Skarbu.

 • Zyskaj 2 życia.

Glittermonger

{T}: Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

A-Glittermonger

{T}: Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

High-Rise Sawjack

Zasięg

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora z lataniem, niniejszy do końca tury dostaje +2/+0.

A-High-Rise Sawjack

Zasięg

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora z lataniem, niniejszy do końca tury dostaje +3/+0.

Jewel Thief

Czujność, tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Luxurious Libation

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X. Stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

Most Wanted

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz dwa żetony Skarbu.

A-Most Wanted

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz dwa żetony Skarbu.

Prizefight

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Rhox Pummeler

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik tarczy. (Jeśli miałby otrzymać obrażenia lub zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego znacznik tarczy.)

Ten stwór ma tratowanie o ile ma znacznik tarczy.

Riveteers Decoy

Ten stwór musi być blokowany jeśli to możliwe.

Nalot {3}{G} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt nalotu, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.)

Social Climber

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

A-Social Climber

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Take to the Streets

Stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +2/+2. Mieszczanie pod twoim władaniem dostają do końca tury dodatkowe +1/+1 oraz czujność.

Titan of Industry

Zasięg, tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz dwa —

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

 • Wskazany gracz zyskuje 5 żyć.

 • Stwórz żeton zielonego stwora Nosorożec Wojownik 4/4.

 • Umieść znacznik tarczy na stworze pod twoim władaniem.

Topiary Stomper

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ten stwór nie może blokować, chyba że władasz co najmniej siedmioma lądami.

Venom Connoisseur

Sojusz — Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy do końca tury zyskuje dotyk śmierci. Jeśli ta zdolność jest rozpatrzona drugi raz w tej turze, wszystkie stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury dotyk śmierci.

Vivien on the Hunt

+2: Możesz poświęcić stwora. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many większym o 1 od skrótu many poświęconego stwora, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

+1: Zmiel pięć kart, po czym umieść dowolną liczbę kart stworów zmielonych w ten sposób w twojej ręce.

–1: Stwórz żeton zielonego stwora Nosorożec Wojownik 4/4.

Voice of the Vermin

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik tarczy. (Jeśli miałby otrzymać obrażenia lub zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego znacznik tarczy.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany stwór pod twoim władaniem ma do końca tury bazową siłę i wytrzymałość 4/4.

Warm Welcome

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

A-Warm Welcome

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Stwórz dwa żetony zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

Workshop Warchief

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Nosorożec Wojownik 4/4.

Nalot {4}{G}{G} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt nalotu, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.” Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.)

Aven Heartstabber

Latanie

O ile pośród kart w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć różnych skrótów many, ten stwór dostaje +2/+2 i ma dotyk śmierci.

Kiedy ten stwór umrze, zmiel dwie karty, po czym dobierz kartę.

Black Market Tycoon

Na początku twojego kroku utrzymania, ten byt zadaje tobie po 2 obrażenia za każdy Skarb pod twoim władaniem.

{T}: Stwórz żeton Skarbu.

Body Dropper

Ilekroć poświęcisz innego stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

{B}{R}, poświęć innego stwora: Niniejszy do końca tury zyskuje złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Brazen Upstart

Czujność

Kiedy ten stwór umrze, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Brokers Ascendancy

Na początku twojego kroku końcowego, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem oraz znacznik lojalności na każdym wędrowcu pod twoim władaniem.

Brokers Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+0. Zadaje on obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Dobierz dwie karty.

Cabaretti Ascendancy

Na początku twojego kroku utrzymania, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora lub wędrowca, możesz ujawnić ją i umieścić w twojej ręce. Jeśli nie umieścisz owej karty w twojej ręce, możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.

Cabaretti Charm

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

 • Stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +1/+1 i tratowanie.

 • Stwórz dwa żetony zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

A-Cabaretti Charm

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi obrażenia równe dwukrotności liczby stworów pod twoim władaniem.

 • Stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +1/+1 i tratowanie.

 • Stwórz dwa żetony zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

Celestial Regulator

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz wskazanego stwora poza twoim władaniem i przekręć go. Jeśli władasz stworem mającym znacznik, ów wybrany stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

A-Celestial Regulator

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz wskazanego stwora poza twoim władaniem i przekręć go. Jeśli władasz stworem mającym znacznik, ów wybrany stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Ceremonial Groundbreaker

Wyposażony stwór dostaje +2/+1 i ma tratowanie.

Wyposaż Mieszczanina {1}

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Civil Servant

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przekręcić innego odkręconego Mieszczanina pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, niniejszy do końca tury dostaje +1/+0 i więź życia.

A-Civil Servant

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przekręcić innego odkręconego Mieszczanina pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, niniejszy do końca tury dostaje +1/+0 i tratowanie.

Cormela, Glamour Thief

Pośpiech

{1}, {T}: Weź {U}{B}{R}. Wydaj ową manę tylko na rzucenie czarów sztuczek i/lub obrzędów.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Corpse Appraiser

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora z cmentarza. Jeśli karta trafi na wygnanie w ten sposób, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Corpse Explosion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza.

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu wędrowcowi obrażenia równe sile wygnanej karty.

Crew Captain

Pośpiech

Ten stwór ma niezniszczalność o ile wszedł na pole bitwy w tej turze.

Darling of the Masses

Inni Mieszczanie pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Kiedy ten stwór zaatakuje, stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

Disciplined Duelist

Podwójny cios

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik tarczy. (Jeśli miałby otrzymać obrażenia lub zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego znacznik tarczy.)

Endless Detour

Właściciel wskazanego czaru, nielądowego bytu lub karty w cmentarzu umieszcza go na wierzchu lub spodzie swojej biblioteki.

Evelyn, the Covetous

Błysk

Ilekroć ten stwór lub inny Wampir wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wygnaj ze znacznikiem kolekcji wierzchnią kartę z biblioteki każdego gracza.

Raz na turę możesz zagrać z wygnania kartę mającą znacznik kolekcji jeśli została wygnana zdolnością pod twoim władaniem i do jej rzucenia możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Exotic Pets

Stwórz dwa żetony niebieskiego stwora Ryba 1/1 mający „Ten stwór nie może być blokowany. Następnie dla każdego rodzaju znacznika pośród stworów pod twoim władaniem, umieść znacznik owego rodzaju na którymkolwiek z owych żetonów.

Falco Spara, Pactweaver

Latanie, tratowanie

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik tarczy.

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz rzucać czary z wierzchu twojej biblioteki dodatkowo usuwając znacznik ze stwora pod twoim władaniem oprócz płacenia innych jego kosztów.

Fatal Grudge

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć nielądowy byt.

Każdy przeciwnik wybiera byt pod swoim władaniem współdzielący typ karty z poświęconym bytem i poświęca go.

Dobierz kartę.

Fleetfoot Dancer

Tratowanie, więź życia, pośpiech

Forge Boss

Ilekroć poświęcisz jednego lub więcej stworów, niniejszy zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

A-Forge Boss

Ilekroć poświęcisz jednego lub więcej stworów, niniejszy zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Glamorous Outlaw

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia, a ty wróż 2.

{2}, wygnaj tę kartę z twojej ręki: Wskazany ląd dostaje „{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}” do czasu rzucenia tej karty z wygnania. Możesz rzucić tę kartę przez czas jej wygnania.

A-Glamorous Outlaw

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia, a ty zyskaj 2 życia. Wróż 2.

{1}, wygnaj tę kartę z twojej ręki: Wskazany ląd dostaje „{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}” do czasu rzucenia tej karty z wygnania. Możesz rzucić tę kartę przez czas jej wygnania.

Hostile Takeover

Co najwyżej jeden wskazany stwór do końca tury ma bazową siłę i wytrzymałość 1/1. Co najwyżej jeden inny wskazany stwór do końca tury ma bazową siłę i wytrzymałość 4/4. Następnie ten czar zadaje każdemu stworowi po 3 obrażenia.

Incandescent Aria

Ten czar zadaje każdemu nieżetonowemu stworowi po 3 obrażenia.

Jetmir, Nexus of Revels

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają czujność o ile władasz co najmniej trzema stworami.

Stwory pod twoim władaniem dostają także +1/+0 i mają tratowanie o ile władasz co najmniej sześcioma stworami.

Stwory pod twoim władaniem dostają także +1/+0 i mają podwójny cios o ile władasz co najmniej dziewięcioma stworami.

Jetmir's Fixer

{R}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1. Jeśli do aktywacji tej zdolności wydano manę ze Skarbu, zamiast tego umieść na tym stworze znacznik +1/+1.

Jinnie Fay, Jetmir's Second

Jeśli miałbyś stworzyć jeden lub więcej żetonów, możesz zamiast tego stworzyć tyle samo żetonów zielonego stwora Kot 2/2 z pośpiechem lub tyle samo żetonów zielonego stwora Pies 3/1 z czujnością.

Lagrella, the Magpie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj dowolną liczbę innych wskazanych stworów pod władaniem różnych graczy dopóki ten byt nie opuści pola bitwy. Kiedy karta wygnana w ten sposób wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść na niej dwa znaczniki +1/+1.

Lord Xander, the Collector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca połowę kart ze swojej ręki, zaokrąglając w dół.

Kiedy ten stwór zaatakuje, broniący się gracz mieli połowę swojej biblioteki, zaokrąglając w dół.

Kiedy ten stwór umrze, wskazany przeciwnik poświęca połowę nielądowych bytów pod swoim władaniem, zaokrąglając w dół.

Maestros Ascendancy

Raz na twoją turę możesz rzucić kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza poświęcając dodatkowo stwora oprócz opłacenia jej innych kosztów. Jeśli czar rzucony w ten sposób miałby trafić do twojego cmentarza, zamiast tego wygnaj go.

Maestros Charm

Wybierz jedno —

 • Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

 • Każdy przeciwnik traci po 3 życia, a ty zyskaj 3 życia.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Maestros Diabolist

Dotyk śmierci, pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli nie władasz żetonem Diabła, stwórz przekręcony i atakujący żeton czerwonego stwora Diabeł 1/1 mający „Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Masked Bandits

Czujność

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{2}, wygnaj tę kartę z twojej ręki: Wskazany ląd dostaje „{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}” do czasu rzucenia tej karty z wygnania. Możesz rzucić tę kartę przez czas jej wygnania.

A-Masked Bandits

Czujność

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{1}, wygnaj tę kartę z twojej ręki: Wskazany ląd dostaje „{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}” do czasu rzucenia tej karty z wygnania. Możesz rzucić tę kartę przez czas jej wygnania.

Meeting of the Five

Wygnaj dziesięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich w tej turze rzucać czary o dokładnie trzech kolorach. Weź {W}{W}{U}{U}{B}{B}{R}{R}{G}{G}. Wydaj ową manę tylko na rzucanie czarów o dokładnie trzech kolorach.

Metropolis Angel

Latanie

Ilekroć zaatakujesz co najmniej jednym stworem mającym znacznik, dobierz kartę.

A-Metropolis Angel

Latanie

Ilekroć zaatakujesz co najmniej jednym stworem mającym znacznik, dobierz kartę.

Mr. Orfeo, the Boulder

Ilekroć zaatakujesz, do końca tury podwój siłę wskazanego stwora.

A-Mr. Orfeo, the Boulder

Ilekroć zaatakujesz, do końca tury podwój siłę wskazanego stwora.

Nimble Larcenist

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę artefaktu, sztuczki lub obrzędu i wygnaj ją.

Ob Nixilis, the Adversary

Ofiara X. Kopia nie jest legendarna i ma startową lojalność X. (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora o sile X. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ten czar. Kopia staje się żetonem.)

+1: Każdy przeciwnik traci po 2 życia, chyba że odrzuci kartę. Jeśli władasz Demonem lub Diabłem, zyskaj 2 życia.

–2: Stwórz żeton czerwonego stwora Diabeł 1/1 mający „Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

–7: Wskazany gracz dobiera siedem kart i traci 7 żyć.

Obscura Ascendancy

Ilekroć rzucisz czar, jeśli jego skrót many jest równy 1 plus liczba znaczników duszy na tym bycie, umieść znacznik duszy na tym bycie, po czym stwórz żeton białego stwora Duch 2/2 z lataniem.

O ile ten byt ma co najmniej pięć znaczników duszy, Duchy pod twoim władaniem dostają +3/+3.

Obscura Charm

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazaną wielokolorową kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

 • Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu.

 • Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca o skrócie many 3 lub mniejszym.

Obscura Interceptor

Błysk

Więź życia

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, pobłaża. Kiedy pobłaża w ten sposób, przywróć co najwyżej jeden wskazany czar do ręki właściciela. (Aby stwór pobłażał, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść na owym stworze znacznik +1/+1.)

Ognis, the Dragon's Lash

Pośpiech

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem mający pośpiech, stwórz przekręcony żeton Skarbu.

Park Heights Pegasus

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę jeśli co najmniej dwa stwory weszły na pole bitwy w tej turze pod twoim władaniem.

Queza, Augur of Agonies

Ilekroć dobierzesz kartę, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

A-Queza, Augur of Agonies

Czujność

Ilekroć dobierzesz kartę, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Raffine, Scheming Seer

Latanie, straż {1}

Ilekroć zaatakujesz, wskazany atakujący stwór pobłaża X, gdzie X jest liczbą atakujących stworów. (Dobierz X kart, po czym odrzuć X kart. Umieść znacznik +1/+1 na owym stworze za każdą nielądową kartę dorzuconą w ten sposób.)

Rakish Revelers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

{2}, wygnaj tę kartę z twojej ręki: Wskazany ląd dostaje „{T}: Weź {R}, {G}, lub {W}” do czasu rzucenia tej karty z wygnania. Możesz rzucić tę kartę przez czas jej wygnania.

A-Rakish Revelers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

{1}, wygnaj tę kartę z twojej ręki: Wskazany ląd dostaje „{T}: Weź {R}, {G}, lub {W}” do czasu rzucenia tej karty z wygnania. Możesz rzucić tę kartę przez czas jej wygnania.

Rigo, Streetwise Mentor

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik tarczy. (Jeśli miałby otrzymać obrażenia lub zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego znacznik tarczy.)

Ilekroć zaatakujesz gracza lub wędrowca co najmniej jednym stworem o sile 1 lub mniejszej, dobierz kartę.

Riveteers Ascendancy

Ilekroć poświęcisz stwora, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora o mniejszym skrócie many z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy. Rób to tylko raz na turę.

Riveteers Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany przeciwnik poświęca stwora lub wędrowca pod swoim władaniem o największym skrócie many spośród stworów i wędrowców pod swoim władaniem.

 • Wygnaj trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz zagrać owe karty do twojego najbliższego kroku końcowego.

 • Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Rocco, Cabaretti Caterer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli go rzuciłeś, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Scheming Fence

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, możesz wybrać nielądowy byt.

Aktywowane zdolności wybranego bytu nie mogą być aktywowane.

Ten byt ma wszystkie aktywowane zdolności wybranego bytu z wyjątkiem zdolności lojalnościowych. Do ich aktywacji możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Security Rhox

Możesz zapłacić {R}{G} zamiast płacić koszt many tego czaru. Do rzucenia go w ten sposób wydaj tylko manę ze Skarbów.

A-Security Rhox

Możesz zapłacić {R}{G} zamiast płacić koszt many tego czaru. Do rzucenia go w ten sposób wydaj tylko manę ze Skarbów.

Shattered Seraph

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

{2}, wygnaj tę kartę z twojej ręki: Wskazany ląd dostaje „{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}” do czasu rzucenia tej karty z wygnania. Możesz rzucić tę kartę przez czas jej wygnania.

A-Shattered Seraph

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

{1}, wygnaj tę kartę z twojej ręki: Wskazany ląd dostaje „{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}” do czasu rzucenia tej karty z wygnania. Możesz rzucić tę kartę przez czas jej wygnania.

Snooping Newsie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty. (Umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

O ile pośród kart w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć różnych skrótów many, ten stwór dostaje +1/+1 i ma więź życia.

Soul of Emancipation

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz co najwyżej trzy wskazane nielądowe byty. Za każdy z owych bytów, jego władca tworzy żeton białego stwora Anioł 3/3 z lataniem.

Spara's Adjudicators

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie może atakować ani blokować w tej turze.

{2}, wygnaj tę kartę z twojej ręki: Wskazany ląd dostaje „{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}” do czasu rzucenia tej karty z wygnania. Możesz rzucić tę kartę przez czas jej wygnania.

A-Spara's Adjudicators

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie może atakować ani blokować w tej turze.

{1}, wygnaj tę kartę z twojej ręki: Wskazany ląd dostaje „{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}” do czasu rzucenia tej karty z wygnania. Możesz rzucić tę kartę przez czas jej wygnania.

Stimulus Package

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Poświęć Skarb: Stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1.

A-Stimulus Package

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Poświęć Skarb: Stwórz żeton zielono-białego stwora Mieszczanin 1/1. Wróż 1.

Syndicate Infiltrator

Latanie

O ile pośród kart w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć różnych skrótów many, ten stwór dostaje +2/+2.

A-Syndicate Infiltrator

Latanie, straż {2}

O ile pośród kart w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć różnych skrótów many, ten stwór dostaje +2/+2.

Tainted Indulgence

Dobierz dwie karty. Następnie odrzuć kartę, chyba że spośród kart w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć różnych skrótów many.

Toluz, Clever Conductor

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, pobłaża. (Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę. Jeśli odrzuciłeś nielądową kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.)

Ilekroć odrzucisz co najmniej jedną kartę, wygnaj je z twojego cmentarza.

Kiedy ten stwór umrze, umieść karty nim wygnane w rękach ich właścicieli.

Unleash the Inferno

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 7 obrażeń. Kiedy zada nadmiarowe obrażenia w ten sposób, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem przeciwnika o skrócie many równym lub mniejszym od owego nadmiaru obrażeń.

Void Rend

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wskazany nielądowy byt.

Ziatora, the Incinerator

Latanie

Na początku twojego kroku końcowego, możesz poświęcić innego stwora. Kiedy tak zrobisz, niniejszy byt zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile owego stwora, a ty stwórz trzy żetony Skarbu.

Ziatora's Envoy

Tratowanie

Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać kartę lądu z wierzchu twojej biblioteki lub rzucić czar o skrócie many mniejszym lub równym zadanym obrażeniom z wierzchu twojej biblioteki bez płacenia jego kosztu many. Jeśli tego nie zrobisz, umieść ową kartę w twojej ręce.

Nalot {2}{B}{R}{G}

Arc Spitter

Wyposażony stwór ma „{1}: Ten stwór zadaje 1 obrażenie wskazanemu stworowi blokującemu go.”

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Brass Knuckles

Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go. (Kopia staje się żetonem.)

Wyposażony stwór ma podwójny cios o ile co najmniej dwa Wyposażenia są do niego dołączone.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Cement Shoes

Wyposażony stwór dostaje +3/+3 i ma „Na początku twojego kroku końcowego, przekręć tego stwora.”

Wyposażony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Chrome Cat

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

Getaway Car

Pośpiech

Ilekroć ten byt zaatakuje lub zablokuje, przywróć co najwyżej jednego wskazanego załogującego go stwora do ręki właściciela.

Załoga 1

Gilded Pinions

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Wyposażony stwór ma latanie.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Halo Scarab

{2}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Luxior, Giada's Gift

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy znacznik na nim.

Wyposażony byt nie jest wędrowcem i jest dodatkowo stworem oprócz jego innych typów. (Zdolności lojalnościowe nadal mogą być aktywowane.)

Wyposaż wędrowca {1}

Wyposaż {3}

Ominous Parcel

{2}, {T}, poświęć ten byt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{5}, {T}, poświęć ten byt: Zadaje on wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

A-Ominous Parcel

{1}, {T}, poświęć ten byt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{5}, {T}, poświęć ten byt: Zadaje on wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Paragon of Modernity

Latanie

{3}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1. Jeśli do aktywacji tej zdolności wydano dokładnie trzy kolory many, zamiast tego umieść na tym stworze znacznik +1/+1.

A-Paragon of Modernity

Latanie

{3}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1. Jeśli do aktywacji tej zdolności wydano dokładnie trzy kolory many, zamiast tego umieść na tym stworze znacznik +1/+1.

Quick-Draw Dagger

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Ów stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Scuttling Butler

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz co najmniej dwoma wielokolorowymi bytami, niniejszy do końca tury zyskuje podwójny cios.

Suspicious Bookcase

Obronność

{3}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Unlicensed Hearse

{T}: Wygnaj co najwyżej dwie wskazane karty z jednego cmentarza.

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart wygnanych z jej użyciem.

Załoga 2

Botanical Plaza

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

{2}{G}{W}, {T}, poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Brokers Hideout

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go. Kiedy tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Lasu, Równiny lub Wyspy, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj i zyskaj 1 życie.

Cabaretti Courtyard

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go. Kiedy tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Góry, Lasu lub Równiny, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj i zyskaj 1 życie.

Jetmir's Garden

({T}: Weź {R}, {G}, lub {W}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Maestros Theater

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go. Kiedy tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Wyspy, Bagna lub Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj i zyskaj 1 życie.

Obscura Storefront

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go. Kiedy tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, Wyspy lub Bagna, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj i zyskaj 1 życie.

Racers' Ring

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

{2}{R}{G}, {T}, poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Raffine's Tower

({T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Riveteers Overlook

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go. Kiedy tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Bagna, Góry lub Lasu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj i zyskaj 1 życie.

Skybridge Towers

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

{2}{W}{U}, {T}, poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Spara's Headquarters

({T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Tramway Station

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

{2}{B}{R}, {T}, poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Waterfront District

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

{2}{U}{B}, {T}, poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Xander's Lounge

({T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ziatora's Proving Ground

({T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)