Dominaria United

Karn, Living Legacy

+1: Stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Tej many nie można wydać na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

–1: Zapłać dowolną ilość many. Spójrz na tyle samo kart z wierzchu twojej biblioteki, po czym umieść jedną z owych kart w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

–7: Zyskujesz emblemat z „Przekręć odkręcony artefakt pod twoim władaniem: Ten emblemat zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Anointed Peacekeeper

Czujność

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy spójrz na rękę przeciwnika, po czym nazwij kartę.

Rzucanie przez twoich przeciwników czarów o wybranej nazwie kosztuje o {2} więcej.

Aktywacja aktywowanych zdolności źródeł o wybranej nazwie kosztuje o {2} więcej, chyba że dają manę.

Archangel of Wrath

Podbicie {B} i/lub {R} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {B} i/lub {R}.)

Latanie, więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity dwukrotnie, zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Argivian Cavalier

Werbunek (Atakując tym stworem możesz przekręcić nieatakującego stwora pod twoim władaniem bez choroby przywołania. Kiedy to zrobisz, dodaj do końca tury jego siłę do siły niniejszego.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Argivian Phalanx

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora pod twoim władaniem.

Czujność

Artillery Blast

Domena — Ten czar zadaje wskazanemu przekręconemu stworowi X obrażeń, gdzie X jest równe 1 plus liczba bazowych typów lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Benalish Faithbonder

Czujność

Werbunek (Atakując tym stworem możesz przekręcić nieatakującego stwora pod twoim władaniem bez choroby przywołania. Kiedy to zrobisz, dodaj do końca tury jego siłę do siły niniejszego.)

Benalish Sleeper

Podbicie {B} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {B}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, każdy gracz poświęca stwora.

Captain's Call

Stwórz trzy żetony białego stwora Piechur 1/1.

Charismatic Vanguard

{4}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Citizen's Arrest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy nie opuści pola bitwy.

Cleaving Skyrider

Błysk

Podbicie {2}{R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{R}.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą atakujących stworów.

Clockwork Drawbridge

Obronność

{2}{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Coalition Skyknight

Latanie

Werbunek (Atakując tym stworem możesz przekręcić nieatakującego stwora pod twoim władaniem bez choroby przywołania. Kiedy to zrobisz, dodaj do końca tury jego siłę do siły niniejszego.)

Danitha, Benalia's Hope

Pierwszy cios, czujność, więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić kartę Aury lub Wyposażenia z twojej ręki lub cmentarza na polu bitwy dołączoną do niniejszego.

Defiler of Faith

Czujność

Jako dodatkowy koszt przy rzucaniu czarów białych bytów, możesz zapłacić 2 życia. Rzucenie owych czarów kosztuje o {W} mniej jeśli zapłaciłeś życie w ten sposób. Ten efekt zmniejsza tylko ilość płaconej białej many.

Ilekroć rzucisz czar białego bytu, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Destroy Evil

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 4 lub większej.

 • Zniszcz wskazany urok.

Griffin Protector

Latanie

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Guardian of New Benalia

Werbunek (Atakując tym stworem możesz przekręcić nieatakującego stwora pod twoim władaniem bez choroby przywołania. Kiedy to zrobisz, dodaj do końca tury jego siłę do siły niniejszego.)

Ilekroć ten byt zwerbuje stwora, wróż 2.

Odrzuć kartę: Ten byt do końca tury zyskuje niezniszczalność. Przekręć go.

Heroic Charge

Podbicie {1}{R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{R}.)

Stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +2/+1. Jeśli ten czar został podbity, owe stwory do końca tury zyskują także tratowanie.

Join Forces

Odkręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Każdy z nich do końca tury dostaje +2/+2.

Juniper Order Rootweaver

Podbicie {G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {G}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Knight of Dawn's Light

Pierwszy cios

Jeśli masz zyskać życia, zamiast tego zyskaj tyle samo żyć plus 1.

{1}{W}: Niniejszy do końca tury dostaje +1/+1.

Leyline Binding

Błysk

Domena — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nielądowy byt pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy nie opuści pola bitwy.

Love Song of Night and Day

Czytanie z wyprzedzeniem (Wybierz rozdział i rozpocznij z tyloma znacznikami opowieści. Dodaj jeden po twoim kroku dobierania. Pominięte rozdziały nie wyzwalają się. Poświęć po III.)

I — Ty oraz wskazany przeciwnik dobieracie po dwie karty.

II — Stwórz żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

III — Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Mesa Cavalier

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Phyrexian Missionary

Podbicie {1}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{B}.)

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Prayer of Binding

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj co najwyżej jeden wskazany nielądowy byt pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy nie opuści pola bitwy. Zyskaj 2 życia.

Resolute Reinforcements

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Runic Shot

Podbicie {U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {U}.)

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora. Jeśli ten czar został podbity, wróż 2.

Samite Herbalist

Ilekroć ten byt zostanie przekręcony, zyskaj 1 życie i wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Serra Paragon

Latanie

Raz w każdej twojej turze możesz zagrać ląd z twojego cmentarza lub rzucić czar bytu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, zyskuje on „Kiedy ten byt zostanie umieszczony z pola bitwy w cmentarzu, wygnaj go i zyskaj 2 życia.”

Shalai's Acolyte

Podbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{G}.)

Latanie

Jeśli ten byt został podbity, wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Stall for Time

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Jeśli ten czar został podbity, umieść znacznik ogłuszenia na każdym z owych stworów. (Jeśli byt mający znacznik ogłuszenia miałby zostać odkręcony, zamiast tego usuń z niego ów znacznik.)

Dobierz kartę.

Take Up the Shield

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Do końca tury zyskuje on więź życia i niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Temporary Lockdown

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj każdy nielądowy byt o skrócie many 2 lub mniejszym dopóki niniejszy nie opuści pola bitwy.

Urza Assembles the Titans

Czytanie z wyprzedzeniem (Wybierz rozdział i rozpocznij z tyloma znacznikami opowieści. Dodaj jeden po twoim kroku dobierania. Pominięte rozdziały nie wyzwalają się. Poświęć po III.)

I — Wróż 4, po czym możesz ujawnić wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli karta wędrowca zostanie ujawniona w ten sposób, umieść ją w twojej ręce.

II — Możesz umieścić z twojej ręki na polu bitwy kartę wędrowca o skrócie many 6 lub mniejszym.

III — W tej turze możesz aktywować zdolności lojalnościowe wędrowców pod twoim władaniem dwukrotnie zamiast tylko raz.

Valiant Veteran

Inni Piechurzy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść znacznik +1/+1 na każdym Piechurze pod twoim władaniem.

Wingmantle Chaplain

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem za każdego stwora pod twoim władaniem mającego obronność.

Ilekroć inny stwór z obronnością wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Academy Loremaster

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz może dobrać dodatkową kartę. Jeśli tak zrobi, czary rzucane przez niego w tej turze kosztują o {2} więcej.

Academy Wall

Obronność

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Aether Channeler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Stwórz żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

 • Przywróć inny wskazany nielądowy byt do ręki właściciela.

 • Dobierz kartę.

Battlewing Mystic

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, odrzuć twoją rękę, po czym dobierz dwie karty.

Combat Research

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.”

O ile zauroczony stwór jest legendarny, dostaje +1/+1 i ma straż {1} (Ilekroć zauroczony stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {1}.)

Coral Colony

Obronność

{1}{U}, {T}: Wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem mających obronność. (Mieląc kartę gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Defiler of Dreams

Latanie

Jako dodatkowy koszt przy rzucaniu czarów niebieskich bytów, możesz zapłacić 2 życia. Rzucenie owych czarów kosztuje o {U} mniej jeśli zapłaciłeś życie w ten sposób. Ten efekt zmniejsza tylko ilość płaconej niebieskiej many.

Ilekroć rzucisz czar niebieskiego bytu, dobierz kartę.

Djinn of the Fountain

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, wybierz jedno —

 • Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

 • Wygnaj tego stwora. Przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

 • Wróż 1.

Ertai's Scorn

Rzucenie tego czaru kosztuje o {U} mniej jeśli przeciwnik rzucił co najmniej dwa czary w tej turze.

Skontruj wskazany czar.

Essence Scatter

Skontruj wskazany czar stwora.

Founding the Third Path

Czytanie z wyprzedzeniem (Wybierz rozdział i rozpocznij z tyloma znacznikami opowieści. Dodaj jeden po twoim kroku dobierania. Pominięte rozdziały nie wyzwalają się. Poświęć po III.)

I — Możesz rzucić z twojej ręki czar sztuczki lub obrzędu o skrócie many 1 lub 2 bez płacenia kosztu many.

II — Wskazany gracz mieli cztery karty.

III — Wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza. Skopiuj ją. Możesz rzucić ową kopię.

Frostfist Strider

Straż {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika i umieść na nim znacznik ogłuszenia. (Jeśli byt mający znacznik ogłuszenia miałby zostać odkręcony, zamiast tego usuń z niego ów znacznik.)

Haughty Djinn

Latanie

Siła tej karty jest równa liczbie kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Haunting Figment

Czujność

Niniejszy nie może być blokowany o ile rzuciłeś czar sztuczki lub obrzędu w tej turze.

Impede Momentum

Przekręć wskazanego stwora i umieść na nim trzy znaczniki ogłuszenia. (Jeśli byt mający znacznik ogłuszenia miałby zostać odkręcony, zamiast tego usuń z niego ów znacznik.)

Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Impulse

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Joint Exploration

Podbicie {G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {G}.)

Wróż 2, po czym dobierz kartę. Jeśli ten czar został podbity, możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Micromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many 1, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

The Phasing of Zhalfir

Czytanie z wyprzedzeniem (Wybierz rozdział i rozpocznij z tyloma znacznikami opowieści. Dodaj jeden po twoim kroku dobierania. Pominięte rozdziały nie wyzwalają się. Poświęć po III.)

I, II — Inny wskazany nielądowy byt znika. Nie może on wniknąć dopóki władasz niniejszym.

III — Zniszcz wszystkie stwory. Za każdego stwora zniszczonego w ten sposób, jego władca tworzy żeton czarnego stwora Phyrexian 2/2.

Phyrexian Espionage

Podbicie {1}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{B}.)

Dobierz dwie karty. Jeśli ten czar został podbity, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Pixie Illusionist

Podbicie {3}{G} (Możesz zapłacić dodatkowe {3}{G} podczas rzucania tego czaru.)

Latanie

Jeśli ten byt został podbity, wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{T}: Lądy pod twoim władaniem do końca tury stają się bazowymi lądami wybranego przez ciebie typu.

Protect the Negotiators

Podbicie {W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {W}.)

Jeśli ten czar został podbity, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1} za każdego stwora pod twoim władaniem.

Rona's Vortex

Podbicie {2}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{B}.)

Przywróć wskazanego stwora lub wędrowca poza twoim władaniem do ręki właściciela. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego umieść ów byt na spodzie biblioteki właściciela.

Shore Up

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 oraz antyklątwę. Odkręć go. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Silver Scrutiny

Możesz rzucić ten czar jakby miał błysk jeśli X wynosi 3 lub mniej.

Dobierz X kart.

Soaring Drake

Latanie

Sphinx of Clear Skies

Latanie, straż {2}

Domena — Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest liczbą bazowych typów lądów pośród lądów pod twoim władaniem. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden z nich w twojej ręce, a drugi w twoim cmentarzu. (Stosy mogą być puste.)

Talas Lookout

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą w twoim cmentarzu.

Tidepool Turtle

{2}{U}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Timely Interference

Podbicie {1}{R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{R}.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-0. Jeśli ten czar został podbity, ów stwór blokuje w tej turze jeśli może.

Dobierz kartę.

Tolarian Geyser

Podbicie {W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {W}.)

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Dobierz kartę. Jeśli ten czar został podbity, zyskaj 3 życia.

Tolarian Terror

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Straż {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Vesuvan Duplimancy

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tylko jeden artefakt lub stwora pod twoim władaniem, stwórz żeton będący kopią owego artefaktu lub stwora, ale nie jest on legendarny.

Voda Sea Scavenger

Domena — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest liczbą bazowych typów lądów pośród lądów pod twoim władaniem. Możesz jedną spośród owych kart umieścić na wierzchu twojej biblioteki. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Vodalian Hexcatcher

Błysk

Inni Wodnicy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Poświęć Wodnika: Skontruj wskazany niestworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Vodalian Mindsinger

Podbicie {1}{R} i/lub {1}{G}

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając po dwa znaczniki +1/+1 za każde jego podbicie.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj władanie nad wskazanym stworem o sile mniejszej niż siła niniejszego na czas pozostawania niniejszego pod twoim władaniem.

Volshe Tideturner

{T}: Weź {U}. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru sztuczki lub obrzędu lub podbitego czaru.

Aggressive Sabotage

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Wskazany gracz odrzuca dwie karty. Jeśli ten czar został podbity, zadaje on owemu graczowi 3 obrażenia.

Balduvian Atrocity

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Battle-Rage Blessing

Wskazany stwór do końca tury zyskuje dotyk śmierci i niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Battlefly Swarm

Latanie

{B}: Ten stwór do końca tury zyskuje dotyk śmierci.

Blight Pile

Obronność

{2}{B}, {T}: Każdy przeciwnik traci po X żyć, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem mających obronność.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Braids, Arisen Nightmare

Na początku twojego kroku końcowego, możesz poświęcić artefakt, stwora, urok, ląd lub wędrowca. Jeśli tak zrobisz, każdy przeciwnik może poświęcić byt mający z nim wspólny typ karty. Za każdego przeciwnika, który tego nie zrobił ów gracz traci 2 życia, a ty dobierz kartę.

Braids's Frightful Return

Czytanie z wyprzedzeniem (Wybierz rozdział i rozpocznij z tyloma znacznikami opowieści. Dodaj jeden po twoim kroku dobierania. Pominięte rozdziały nie wyzwalają się. Poświęć po III.)

I — Możesz poświęcić stwora. Jeśli tak zrobisz, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

II — Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

III — Wskazany przeciwnik może poświęcić nielądowy, nieżetonowy byt. Jeśli tego nie zrobi, traci 2 życia, a ty dobierz kartę.

Choking Miasma

Podbicie {G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {G}.)

Jeśli ten czar został podbity, umieść znacznik +1/+1 na stworze pod twoim władaniem.

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

The Cruelty of Gix

Czytanie z wyprzedzeniem (Wybierz rozdział i rozpocznij z tyloma znacznikami opowieści. Dodaj jeden po twoim kroku dobierania. Pominięte rozdziały nie wyzwalają się. Poświęć po III.)

I — Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę stwora albo wędrowca. Ów gracz odrzuca ową kartę.

II — Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ową kartę w twojej ręce, po czym przetasuj. Strać 3 życia.

III — Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Cult Conscript

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jeśli w tej turze umarł pod twoim władaniem stwór bez typu Szkielet.

Cut Down

Zniszcz wskazanego stwora o sumie siły i wytrzymałości 5 lub mniej.

Defiler of Flesh

Złowrogość

Jako dodatkowy koszt przy rzucaniu czarów czarnych bytów, możesz zapłacić 2 życia. Rzucenie owych czarów kosztuje o {B} mniej jeśli zapłaciłeś życie w ten sposób. Ten efekt zmniejsza tylko ilość płaconej czarnej many.

Ilekroć rzucisz czar czarnego bytu, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 oraz złowrogość.

Drag to the Bottom

Domena — Każdy stwór do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest równe 1 plus liczba bazowych typów lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Eerie Soultender

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty. (Mieląc kartę umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

{4}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Przywróć inną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Evolved Sleeper

{B}: Ten byt staje się typu Człowiek Kleryk o bazowej sile i wytrzymałości 2/2.

{1}{B}: Jeśli ten byt jest Klerykiem, umieść na nim znacznik dotyku śmierci i staje się on typu Phyrexian Człowiek Kleryk o bazowej sile i wytrzymałości 3/3.

{1}{B}{B}: Jeśli ten byt jest Phyrexianem, umieść na nim znacznik +1/+1, po czym dobierz kartę i strać 1 życie.

Extinguish the Light

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca. Jeśli ma on skrót many 3 lub mniejszy, zyskaj 3 życia.

Gibbering Barricade

Obronność

{2}{B}, poświęć stwora: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Knight of Dusk's Shadow

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Twoi przeciwnicy nie mogą zyskiwać żyć.

{1}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Liliana of the Veil

+1: Każdy gracz odrzuca kartę.

–2: Wskazany gracz poświęca stwora.

–6: Rozdziel wszystkie byty pod władaniem wskazanego gracza na dwa stosy. Ów gracz poświęca wszystkie byty w wybranym przez siebie stosie.

Monstrous War-Leech

Podbicie {U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {U}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, jeśli został on podbity, zmiel cztery karty. (Mieląc kartę gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe największemu skrótowi many pośród kart w twoim cmentarzu.

Phyrexian Rager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Vivisector

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Phyrexian Warhorse

Podbicie {W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {W}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

{1}, poświęć innego stwora: Niniejszy do końca tury dostaje +2/+1.

Pilfer

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądowę kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

The Raven Man

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze gracz odrzucił kartę, stwórz żeton czarnego stwora Ptak 1/1 z lataniem oraz „Ten stwór nie może blokować.”

{3}{B}, {T}: Każdy przeciwnik odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Sengir Connoisseur

Latanie

Ilekroć umrze jeden lub więcej stworów, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Shadow Prophecy

Domena — Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest liczbą bazowych typów lądów pośród lądów pod twoim władaniem. Umieść co najwyżej dwie z nich w twojej ręce a pozostałe w twoim cmentarzu. Strać 2 życia.

Shadow-Rite Priest

Inni Klerycy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}{B}{B}, {T}, poświęć innego Kleryka: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę czarnego stwora, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sheoldred, the Apocalypse

Dotyk śmierci

Ilekroć dobierzesz kartę, zyskaj 2 życia.

Ilekroć przeciwnik dobiera kartę, traci on 2 życia.

Sheoldred's Restoration

Podbicie {2}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{W}.)

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Jeśli ten czar został podbity, zyskaj życia równe skrótowi many owej karty. W przeciwnym razie strać tyle żyć.

Wygnaj tę kartę.

Splatter Goblin

Kiedy niniejszy umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1.

Stronghold Arena

Podbicie {G} i/lub {W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {G} i/lub {W}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 3 życia za każde jego podbicie.

Ilekroć jeden lub więcej stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz ujawnić wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieścić ją w twojej ręce. Jeśli tak zrobisz, strać życia równe jej skrótowi many.

Tattered Apparition

Latanie

{1}{B}: Niniejszy do końca tury dostaje +1/+1.

Toxic Abomination

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 2 życia.

Tribute to Urborg

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2. Jeśli ten czar został podbity, ów stwór dostaje do końca tury dodatkowe -1/-1 za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Urborg Repossession

Podbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{G}.)

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. Zyskaj 2 życia. Jeśli ten czar został podbity, przywróć inną wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Writhing Necromass

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora w twoim cmentarzu.

Dotyk śmierci

Balduvian Berserker

Werbunek (Atakując tym stworem możesz przekręcić nieatakującego stwora pod twoim władaniem bez choroby przywołania. Kiedy to zrobisz, dodaj do końca tury jego siłę do siły niniejszego.)

Kiedy ten byt umrze, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Chaotic Transformation

Wygnaj co najwyżej jeden wskazany artefakt, co najwyżej jednego wskazanego stwora, co najwyżej jeden wskazany urok, co najwyżej jednego wskazanego wędrowca i/lub co najwyżej jeden wskazany ląd. Za każdy byt wygnany w ten sposób, jego władca ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni karty mającą z nim wspólny typ, umieszcza ową kartę na polu bitwy, po czym tasuje.

Coalition Warbrute

Werbunek (Atakując tym stworem możesz przekręcić nieatakującego stwora pod twoim władaniem bez choroby przywołania. Kiedy to zrobisz, dodaj do końca tury jego siłę do siły niniejszego.)

Tratowanie

Defiler of Instinct

Pierwszy cios

Jako dodatkowy koszt przy rzucaniu czarów czerwonych bytów, możesz zapłacić 2 życia. Rzucenie owych czarów kosztuje o {R} mniej jeśli zapłaciłeś życie w ten sposób. Ten efekt zmniejsza tylko ilość płaconej czerwonej many.

Ilekroć rzucisz czar czerwonego bytu, niniejszy zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Dragon Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Jeśli ta zdolność została aktywowana co najmniej cztery razy w tej turze, poświęć tego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

The Elder Dragon War

Czytanie z wyprzedzeniem (Wybierz rozdział i rozpocznij z tyloma znacznikami opowieści. Dodaj jeden po twoim kroku dobierania. Pominięte rozdziały nie wyzwalają się. Poświęć po III.)

I — Ten byt zadaje każdemu stworowi i każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

II — Odrzuć dowolną liczbę kart, po czym dobierz tyle samo kart.

III — Stwórz żeton czerwonego stwora Smok 4/4 z lataniem.

Electrostatic Infantry

Tratowanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Fires of Victory

Podbicie {2}{U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}{U}.)

Jeśli ten czar został podbity, dobierz kartę. Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie kart w twojej ręce.

Flowstone Infusion

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/-2.

Flowstone Kavu

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Furious Bellow

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 oraz pierwszy cios. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Ghitu Amplifier

Podbicie {2}{U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}{U}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, niniejszy do końca tury dostaje +2/+0.

Goblin Picker

{R}, {T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Hammerhand

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Hurler Cyclops

{1}, poświęć innego stwora: Niniejszy zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Hurloon Battle Hymn

Podbicie {W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {W}.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 4 obrażenia. Jeśli ten czar został podbity, zyskaj 4 życia.

In Thrall to the Pit

Podbicie {2}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{B}.)

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Do końca tury zyskuje on pośpiech. Jeśli ten czar został podbity, poświęć owego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Jaya, Fiery Negotiator

+1: Stwórz żeton czerwonego stwora Mnich 1/1 z walecznością.

–1: Wygnaj dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Wybierz jedną z nich. W tej turze możesz zagrać ową kartę.

–2: Wybierz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ilekroć zaatakujesz w tej turze, niniejszy zadaje owemu stworowi obrażenia równe liczbie atakujących stworów.

–8: Otrzymujesz emblemat z „Ilekroć rzucisz czerwony czar sztuczki lub obrzędu, skopiuj go dwukrotnie. Możesz wskazać nowe cele dla owych kopii.”

Jaya's Firenado

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 5 obrażeń. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Keldon Flamesage

Werbunek

Ilekroć niniejszy zaatakuje, spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest siłą niniejszego. Możesz spośród nich wygnać kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many X lub mniejszym. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Możesz rzucić ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

Keldon Strike Team

Podbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{W}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

O ile niniejszy wszedł na pole bitwy w tej turze, stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Lightning Strike

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Meria's Outrider

Zasięg

Domena — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu przeciwnikowi obrażenia równe liczbie bazowych typów lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Molten Monstrosity

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest największą siłą wśród stworów pod twoim władaniem.

Tratowanie

Phoenix Chick

Latanie, pośpiech

Ten stwór nie może blokować.

Ilekroć atakujesz co najmniej trzema stworami, możesz zapłacić {R}{R}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1, przekręconą i atakującą.

Radha's Firebrand

Ilekroć niniejszy zaatakuje, wskazany stwór pod władaniem broniącego się gracza o sile mniejszej niż siła niniejszego nie może blokować w tej turze.

Domena — {5}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdy bazowy typ lądu pośród lądów pod twoim władaniem. Aktywuj tylko raz na turę.

Rundvelt Hordemaster

Inne Gobliny pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć niniejszy lub inny Goblin pod twoim władaniem umrze, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora typu Goblin, możesz rzucić ową kartę do końca następnej tury.

Shivan Devastator

Latanie, pośpiech

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Smash to Dust

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazanego stwora z obronnością.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników po 1 obrażeniu.

Sprouting Goblin

Podbicie {G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {G}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu mającą bazowy typ lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{R}, {T}, poświęć ląd: Dobierz kartę.

Squee, Dubious Monarch

Pośpiech

Ilekroć niniejszy zaatakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza płacąc {3}{R} i dając na wygnanie cztery inne karty z twojego cmentarza zamiast płacenia jej kosztu many.

Temporal Firestorm

Podbicie {1}{W} i/lub {1}{U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {1}{W} i/lub {1}{U}.)

Wybierz co najwyżej X stworów i/lub wędrowców pod twoim władaniem, gdzie X to liczba opłaconych podbić tego czaru. Owe byty wycofują się.

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu wędrowcowi po 5 obrażeń.

Thrill of Possibility

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Twinferno

Wybierz jedno —

 • Kiedy rzucisz w tej turze swój kolejny czar sztuczki lub obrzędu, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

 • Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje podwójny cios.

Viashino Branchrider

Podbicie {2}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

Pośpiech

Jeśli ten byt został podbity, wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{2}{R}: Niniejszy do końca tury dostaje +2/+0.

Warhost's Frenzy

Podbicie {B} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {B}.)

Stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +2/+0. Jeśli ten czar został podbity, ilekroć w tej turze umrze stwór pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Yavimaya Steelcrusher

Werbunek (Atakując tym stworem możesz przekręcić nieatakującego stwora pod twoim władaniem bez choroby przywołania. Kiedy to zrobisz, dodaj do końca tury jego siłę do siły niniejszego.)

{1}, poświęć ten byt: Zniszcz wskazany artefakt.

Yotia Declares War

Czytanie z wyprzedzeniem (Wybierz rozdział i rozpocznij z tyloma znacznikami opowieści. Dodaj jeden po twoim kroku dobierania. Pominięte rozdziały nie wyzwalają się. Poświęć po III.)

I — Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 0/2 z lataniem o nazwie Ornithopter.

II — Przekręć dowolną liczbę odkręconych artefaktów pod twoim władaniem. Kiedy to zrobisz, niniejszy zadaje tyle samo obrażeń wskazanemu stworowi lub wędrowcowi.

III — Co najwyżej jeden wskazany artefakt pod twoim władaniem do końca tury staje się artefaktowym stworem o bazowej sile i wytrzymałości 4/4.

Barkweave Crusher

Werbunek (Atakując tym stworem możesz przekręcić nieatakującego stwora pod twoim władaniem bez choroby przywołania. Kiedy to zrobisz, dodaj do końca tury jego siłę do siły niniejszego.)

Bite Down

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi lub wędrowcowi poza twoim władaniem.

Bog Badger

Podbicie {B} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {B}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, stwory pod twoim władaniem do końca tury zyskują złowrogość. (Stwór ze złowrogością nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Broken Wings

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub stwora z lataniem.

Colossal Growth

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego ów stwór do końca tury dostaje +4/+4, tratowanie i pośpiech.

Deathbloom Gardener

Dotyk śmierci

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Defiler of Vigor

Tratowanie

Jako dodatkowy koszt przy rzucaniu czarów zielonych bytów, możesz zapłacić 2 życia. Rzucenie owych czarów kosztuje o {G} mniej jeśli zapłaciłeś życie w ten sposób. Ten efekt zmniejsza tylko ilość płaconej zielonej many.

Ilekroć rzucisz czar zielonego bytu, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Elfhame Wurm

Czujność, tratowanie

Elvish Hydromancer

Podbicie {3}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {3}{U}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Floriferous Vinewall

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić kartę lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Gaea's Might

Domena — Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Herd Migration

Domena — Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3 za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

{1}{G}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Zyskaj 3 życia.

Hexbane Tortoise

Straż {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Werbunek (Atakując tym stworem możesz przekręcić nieatakującego stwora pod twoim władaniem bez choroby przywołania. Kiedy to zrobisz, dodaj do końca tury jego siłę do siły niniejszego.)

Leaf-Crowned Visionary

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz czar typu Elf, możesz zapłacić {G}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Linebreaker Baloth

Werbunek (Atakując tym stworem możesz przekręcić nieatakującego stwora pod twoim władaniem bez choroby przywołania. Kiedy to zrobisz, dodaj do końca tury jego siłę do siły niniejszego.)

Niniejszy nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Llanowar Greenwidow

Zasięg, tratowanie

Domena — {7}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy. Zyskuje ona „Jeśli ten byt miałby opuścić pole bitwy, wygnaj go zamiast umieszczać go gdziekolwiek indziej.” Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdy bazowy typ lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Llanowar Loamspeaker

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Wskazany ląd pod twoim władaniem do końca tury staje się stworem Żywiołak 3/3 z pośpiechem. Nadal jest on lądem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Llanowar Stalker

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy do końca tury dostaje +1/+0.

Magnigoth Sentry

Zasięg

Mossbeard Ancient

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 5 żyć.

Nishoba Brawler

Tratowanie

Domena — Siła tej karty jest równa liczbie bazowych typów lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Quirion Beastcaller

Ilekroć rzucisz czar stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Kiedy niniejszy umrze, rozmieść łącznie X znaczników +1/+1 pośród dowolną liczbę wskazanych stworów pod twoim władaniem, gdzie X jest liczbą znaczników +1/+1 na niniejszym.

Scout the Wilderness

Podbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{W}.)

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj. Jeśli ten czar został podbity, stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Silverback Elder

Ilekroć rzucisz czar stwora, wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

 • Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich kartę lądu przekręconą na polu bitwy. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

 • Zyskaj 4 życia.

Slimefoot's Survey

Domena — Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwóch kart lądów mających typ bazowego lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj. Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest liczbą bazowych typów lądów pośród lądów pod twoim władaniem. Umieść co najwyżej jedną z nich na wierzchu twojej biblioteki, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Snarespinner

Zasięg

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora z lataniem, do końca tury dostaje +2/+0.

Strength of the Coalition

Podbicie {2}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{W}.)

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli ten czar został podbity, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Sunbathing Rootwalla

Domena — {3}{G}: Do końca tury niniejszy dostaje +1/+1 za każdy bazowy typ lądu pośród lądów pod twoim władaniem. Aktywuj tylko raz na turę.

Tail Swipe

Wybierz wskazanego stwora pod twoim władaniem i wskazanego stwora poza twoim władaniem. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, ów stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1. Następnie owe stwory walczą ze sobą. (Każdy z nich zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Tear Asunder

Podbicie {1}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{B}.)

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego wygnaj wskazany nielądowy byt.

Territorial Maro

Domena — Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe dwukrotności liczby bazowych typów lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Threats Undetected

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej cztery karty stworów o różnych siłach i ujawnij je. Przeciwnik wybiera dwie z owych kart. Wtasuj owe wybrane karty do twojej biblioteki i umieść pozostałe w twojej ręce.

Urborg Lhurgoyf

Podbicie {U} i/lub {B} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {U} i/lub {B}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, zmiel trzy karty za każde opłacenie jego podbicia.

Siła tej karty jest równa liczbie kart stworów w twoim cmentarzu, a wytrzymałość jest równa tej wartości plus 1.

Vineshaper Prodigy

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

The Weatherseed Treaty

Czytanie z wyprzedzeniem (Wybierz rozdział i rozpocznij z tyloma znacznikami opowieści. Dodaj jeden po twoim kroku dobierania. Pominięte rozdziały nie wyzwalają się. Poświęć po III.)

I — Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

II — Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

III — Domena — Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +X/+X i tratowanie, gdzie X jest równe liczbie bazowych typów lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

The World Spell

Czytanie z wyprzedzeniem (Wybierz rozdział i rozpocznij z tyloma znacznikami opowieści. Dodaj jeden po twoim kroku dobierania. Pominięte rozdziały nie wyzwalają się. Poświęć po III.)

I, II — Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę bytu bez typu Saga i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

III — Umieść co najwyżej dwie karty bytów bez typu Saga z twojej ręki na polu bitwy.

Yavimaya Iconoclast

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, dostaje on do końca tury +1/+1 i pośpiech.

Yavimaya Sojourner

Domena — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Ajani, Sleeper Agent

Dopełnienie ({(g/w/p)} może być zapłacone z użyciem {G}, {W} lub 2 żyć. Jeśli zapłacono życiem, ten wędrowiec wchodzi mając dwa mniej znaczniki lojalności.)

+1: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora lub wędrowca, umieść ją w twojej ręce. W przeciwnym razie możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.

–3: Rozmieść łącznie trzy znaczniki +1/+1 pośród co najwyżej trzech wskazanych stworów. Do końca tury zyskują one czujność.

–6: Dostajesz emblemat z „Ilekroć rzucisz czar stwora lub wędrowca, wskazany przeciwnik dostaje dwa znaczniki zatrucia.”

Aron, Benalia's Ruin

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{W}{B}, {T}, poświęć innego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Astor, Bearer of Blades

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Wyposażenia lub Pojazdu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Wyposażenia pod twoim władaniem mają wyposażenie {1}.

Pojazdy pod twoim władaniem mają załogę 1.

Baird, Argivian Recruiter

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz stworem o sile większej niż jego bazowa siła, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Balmor, Battlemage Captain

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 i tratowanie.

Bortuk Bonerattle

Domena — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli go rzuciłeś, wybierz wskazaną kartę stwora w twoim cmentarzu. Przywróć ową kartę na pole bitwy jeśli jej skrót many jest mniejszy lub równy liczbie bazowych typów lądów pośród lądów pod twoim władaniem. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Elas il-Kor, Sadistic Pilgrim

Dotyk śmierci

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci 1 życie.

Ertai Resurrected

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz co najwyżej jedno —

 • Skontruj wskazany czar, aktywowaną zdolność lub wyzwalaną zdolność. Władca celu dobiera kartę.

 • Zniszcz innego wskazanego stwora lub wędrowca. Jego władca dobiera kartę.

Garna, Bloodfist of Keld

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, dobierz kartę jeśli był on w trakcie ataku. W przeciwnym razie niniejszy zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ivy, Gleeful Spellthief

Latanie

Ilekroć gracz rzuci czar wskazujący tylko jednego stwora innego niż niniejszy, możesz skopiować ów czar. Owa kopia wskazuje niniejszego. (Kopia czaru Aury staje się żetonem.)

Jhoira, Ageless Innovator

{T}: Umieść dwa znaczniki pomysłowości na niniejszym, po czym możesz umieścić kartę artefaktu o skrócie many X lub mniejszym z twojej ręki na polu bitwy, gdzie X jest liczbą znaczników pomysłowości na niniejszym.

Jodah, the Unifier

Legendarne stwory pod twoim władaniem dostają +X/+X, gdzie X jest liczbą legendarnych stworów pod twoim władaniem.

Ilekroć rzucisz legendarny czar z twojej ręki, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnaj legendarną nielądową kartę o mniejszym skrócie many. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

King Darien XLVIII

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}{G}{W}: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym i stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Poświęć ten byt: Żetony stworów pod twoim władaniem do końca tury zyskują antyklątwę i niezniszczalność.

Lagomos, Hand of Hatred

Na początku potyczki w twojej turze, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 2/1 z tratowaniem i pośpiechem. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

{T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Aktywuj tylko jeśli co najmniej pięć stworów umarło w tej turze.

Meria, Scholar of Antiquity

Przekręć odkręcony nieżetonowy artefakt pod twoim władaniem: Weź {G}.

Przekręć dwa odkręcone nieżetonowe artefakty pod twoim władaniem: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz ją zagrać w tej turze.

Nael, Avizoa Aeronaut

Latanie

Domena — Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest liczbą bazowych typów lądów pośród lądów pod twoim władaniem. Umieść co najwyżej jedną z nich na wierzchu twojej biblioteki, a pozostałe losowo na spodzie. Następnie jeśli pośród lądów pod twoim władaniem jest pięć bazowych typów lądu, dobierz kartę.

Najal, the Storm Runner

Możesz rzucać czary obrzędów jakby miały błysk.

Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, kiedy rzucisz twój następny czar sztuczki lub obrzędu w tej turze, skopiuj go. Możesz wskazać nowe cele dla owej kopii.

Nemata, Primeval Warden

Zasięg

Jeśli stwór pod władaniem przeciwnika miałby umrze, zamiast tego wygnaj go. Kiedy tak zrobisz, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{G}, poświęć Sadzonkę: Niniejszy do końca tury dostaje +2/+2.

{1}{B}, poświęć dwie sadzonki: Dobierz kartę.

Queen Allenal of Ruadach

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Jeśli jeden lub więcej żetonów stworów miałoby zostać stworzonych pod twoim władaniem, zamiast tego tworzone są owe żetony oraz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Radha, Coalition Warlord

Domena — Ilekroć niniejszy zostanie przekręcony, inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą bazowych typów lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Raff, Weatherlight Stalwart

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

{3}{W}{W}: Stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +1/+1 oraz czujność.

Ratadrabik of Urborg

Czujność, straż {2}

Inne Zombi pod twoim władaniem mają czujność.

Ilekroć umrze inny legendarny stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton będący kopią owego stwora, ale nie jest on legendarny i jest dodatkowo czarnym Zombi 2/2 oprócz swoich innych kolorów oraz typów.

Rith, Liberated Primeval

Latanie, straż {2}

Inne Smoki pod twoim władaniem mają straż {2}.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli stwór lub wędrowiec pod władaniem przeciwnika otrzymał w tej turze nadwyżkowe obrażenia, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 4/4 z lataniem.

Rivaz of the Claw

Złowrogość

{T}: Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów. Wydaj ową manę tylko do rzucenia stworów typu Smok.

Raz na każdą twoją turę możesz rzucić czar stwora typu Smok z twojego cmentarza.

Ilekroć rzucisz czar stwora typu Smok z twojego cmentarza, zyskuje on „Kiedy ten stwór umrze, wygnaj go.”

Rona, Sheoldred's Faithful

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, każdy przeciwnik traci 1 życie.

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając dwie karty oprócz opłacenia jej innych kosztów.

Rulik Mons, Warren Chief

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć niniejszy zaatakuje, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz umieścić ją przekręconą na polu bitwy. Jeśli nie umieścisz w ten sposób karty na polu bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Shanna, Purifying Blade

Więź życia

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, dobierz X kart. X nie może być większe niż liczba żyć zyskanych przez ciebie w tej turze.

Sol'Kanar the Tainted

Na początku twojego kroku końcowego, wybierz jedno, które nie było jeszcze wybrane —

 • Dobierz kartę.

 • Każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

 • Niniejszy zadaje co najwyżej jednemu wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

 • Wygnaj ten byt, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem przeciwnika.

Soul of Windgrace

Ilekroć niniejszy wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz umieścić kartę lądu z cmentarza przekręconą na polu bitwy pod twoim władaniem.

{G}, odrzuć kartę lądu: Zyskaj 3 życia.

{1}{R}, odrzuć kartę lądu: Dobierz kartę.

{2}{B}, odrzuć kartę lądu: Niniejszy do końca tury zyskuje niezniszczalność. Przekręć go.

Stenn, Paranoid Partisan

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ karty inny niż stwór lub ląd.

Rzucane przez ciebie czary wybranego typu kosztują o {1} mniej.

{1}{W}{U}: Wygnaj ten byt. Przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Tatyova, Steward of Tides

Lądy-stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli władasz co najmniej siedmioma lądami, co najwyżej jeden wskazany ląd pod twoim władaniem staje się stworem Żywiołak 3/3 z pośpiechem. Nadal jest on lądem.

Tori D'Avenant, Fury Rider

Czujność, tratowanie

Ilekroć niniejszy zaatakuje, wszystkie inne atakujące stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +1/+1. Inne czerwone atakujące stwory pod twoim władaniem do końca tury zyskują tratowanie. Odkręć każdego innego atakującego białego stwora pod twoim władaniem.

Tura Kennerüd, Skyknight

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Uurg, Spawn of Turg

Siła tej karty jest równa liczbie kart lądów w twoim cmentarzu.

Na początku twojego kroku utrzymania, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

{B}{G}, poświęć ląd: Zyskaj 2 życia.

Vohar, Vodalian Desecrator

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę. Jeśli w ten sposób odrzuciłeś kartę sztuczki lub obrzędu, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

{2}, poświęć ten byt: Możesz w tej turze rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza. Jeśli ów czar miałby trafić do twojego cmentarza, zamiast tego wygnaj go.

Zar Ojanen, Scion of Efrava

Domena — Ilekroć ten byt zostanie przekręcony, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem mającym wytrzymałość mniejszą od liczby bazowych typów lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Zur, Eternal Schemer

Latanie

Stwory-uroki pod twoim władaniem mają dotyk śmierci, więź życia i antyklątwę.

{1}{W}: Wskazany urok bez typu Aura pod twoim władaniem staje się dodatkowo stworem oprócz swoich innych typów i ma bazową siłę i wytrzymałość równą swojemu skrótowi many.

Automatic Librarian

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na 2 wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Golden Argosy

Ilekroć niniejszy zaatakuje, wygnaj każdego stwora, który załogował go w tej turze. Przywróć je przekręcone na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli na początku najbliższego kroku końcowego.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Hero's Heirloom

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

O ile wyposażony stwór jest legendarny, ma on tratowanie i pośpiech.

Wyposaż {2}

Inscribed Tablet

{1}, {T}, poświęć ten byt: Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść spośród nich kartę lądu w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Jeśli w ten sposób nie umieściłeś karty w twojej ręce, dobierz kartę.

Jodah's Codex

Domena — {5}, {T}: Dobierz kartę. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Karn's Sylex

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Gracze nie mogą płacić życiem za rzucanie czarów lub aktywację zdolności nie dających many.

{X}, {T}, wygnaj ten byt: Zniszcz każdy nielądowy byt o skrócie many X lub mniejszym. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Meteorite

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Relic of Legends

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Przekręć odkręconego legendarnego stwora pod twoim władaniem: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Salvaged Manaworker

{1}: Weź jedną many dowolnego koloru. Aktywuj tylko raz na turę.

Shield-Wall Sentinel

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora z obronnością, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Timeless Lotus

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}{U}{B}{R}{G}.

Vanquisher's Axe

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Walking Bulwark

Obronność

{2}:Do końca tury wskazany stwór z obronnością zyskuje pośpiech, może atakować jakby nie miał obronności i przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości a nie sile. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Weatherlight Compleated

Latanie

O ile niniejszy ma co najmniej cztery znaczniki phyrezy, jest dodatkowo stworem typu Phyrexian oprócz swoich innych typów.

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, umieść znacznik phyrezy na niniejszym. Następnie dobierz kartę jeśli ma on co najmniej siedem znaczników phyrezy. Jeśli nie ma, wróż 1.

Adarkar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Contaminated Aquifer

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Crystal Grotto

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Geothermal Bog

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Haunted Mire

({T}: Weź {B} lub {G}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Idyllic Beachfront

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Karplusan Forest

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Molten Tributary

({T}: Weź {U} lub {R}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Plaza of Heroes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Wydaj ową manę tylko na rzucenie legendarnego czaru.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru spośród legendarnych bytów pod twoim władaniem.

{3}, {T}, wygnaj ten byt: Wskazany legendarny stwór do końca tury zyskuje antyklątwę i niezniszczalność.

Radiant Grove

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Sacred Peaks

({T}: Weź {R} lub {W}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Shivan Reef

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Sulfurous Springs

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Sunlit Marsh

({T}: Weź {W} lub {B}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Tangled Islet

({T}: Weź {G} lub {U}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Thran Portal

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz nie więcej niż dwoma innymi lądami.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz bazowy typ lądu.

Ten byt jest dodatkowo wybranego typu oprócz jego innych typów.

Aktywacja u niniejszego zdolności dających manę kosztuje o 1 życie więcej.

Wooded Ridgeline

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Serra Redeemer

Latanie

Ilekroć inny ten stwór z siłą 2 lub mniejszą wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść na owym stworze dwa znaczniki +1/+1.

Cosmic Epiphany

Dobierz tyle kart, ile jest kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Tyrannical Pitlord

Latanie, tratowanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz innego stwora pod twoim władaniem.

Ów wybrany stwór dostaje +3/+3 i ma latanie.

Kiedy ten byt opuszcza pole bitwy, poświęć owego wybranego stwora.

Ragefire Hellkite

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz poświęcić innego stwora. Jeśli tak zrobisz, niniejszy do końca tury zyskuje podwójny cios.

Briar Hydra

Tratowanie

Domena — Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem, gdzie X jest równe liczbie bazowych typów lądu pośród lądów pod twoim władaniem.