Kamigawa: Neon Dynasty

Ancestral Katana

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, możesz zapłacić {1}. Kiedy tak zrobisz, dołącz do niego ten byt.

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

A-Ancestral Katana

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, możesz zapłacić {1}. Kiedy tak zrobisz, dołącz do niego ten byt.

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma „Ten stwór ma pierwszy cios o ile atakuje.”

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Ao, the Dawn Sky

Latanie, czujność

Kiedy ten stwór umrze, wybierz jedno —

 • Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść spośród nich dowolną liczbę kart nielądowych bytów o całkowitym skrócie many 4 lub mniej na polu bitwy. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

 • Umieść po dwa znaczniki +1/+1 na każdym permanencie pod twoim władaniem będącym stworem lub Pojazdem.

Banishing Slash

Zniszcz co najwyżej jeden wskazany artefakt, urok lub przekręconego stwora. Następnie jeśli władasz artefaktem i urokiem, stwórz żeton białego stwora Samuraj 2/2 z czujnością.

Befriending the Moths

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I, II — Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i latanie.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Imperial Moth

Latanie

Blade-Blizzard Kitsune

Ninjutsu {3}{W} ({3}{W}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Podwójny cios

Born to Drive

Zaurocz artefakt lub stwora

O ile zauroczony byt jest stworem, dostaje +1/+1 za każdego innego stwora i/lub Pojazd pod twoim władaniem.

Przepust — {2}{W}, odrzuć tę kartę: Stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Pilot 1/1 z „Ten stwór załoguje Pojazdy jakby jego siła była o 2 większa.”

Brilliant Restoration

Przywróć wszystkie karty artefaktów i uroków z twojego cmentarza na pole bitwy.

Cloudsteel Kirin

Latanie

Wyposażony stwór ma latanie oraz „Nie możesz przegrać, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać.”

Rekonfiguracja {5} ({5}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Dragonfly Suit

Latanie

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Eiganjo Exemplar

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, dostaje on do końca tury +1/+1.

A-Eiganjo Exemplar

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, dostaje on do końca tury +1/+1.

Era of Enlightenment

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Wróż 2.

II — Zyskaj 2 życia.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Hand of Enlightenment

Pierwszy cios

The Fall of Lord Konda

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika o skrócie many 4 lub większym.

II — Każdy gracz zyskuje władanie nad wszystkimi własnymi bytami.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Fragment of Konda

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Farewell

Wybierz jedną lub więcej —

 • Wygnaj wszystkie artefakty.

 • Wygnaj wszystkie stwory.

 • Wygnaj wszystkie uroki.

 • Wygnaj wszystkie cmentarze.

Go-Shintai of Shared Purpose

Czujność

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, stwórz po żetonie bezkolorowego stwora Duch 1/1 za każdą Kapliczkę pod twoim władaniem.

Golden-Tail Disciple

Więź życia

Hotshot Mechanic

Ten stwór załoguje Pojazdy jakby miał siłę o 2 większą.

Imperial Oath

Stwórz trzy żetony białego stwora Samuraj 2/2 z czujnością. Wróż 3.

Imperial Recovery Unit

Ilekroć ten stwór zaatakuj, przywróć wskazaną kartę stwora lub Pojazdu o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Imperial Subduer

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, przekręć wskazanego stwora poza twoim władaniem.

A-Imperial Subduer

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, przekręć wskazanego stwora poza twoim władaniem.

Intercessor's Arrest

Zaurocz byt

Zauroczony byt nie może atakować, blokować ani załogować Pojazdów. Jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Invoke Justice

Przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza na pole bitwy, po czym rozmieść cztery znaczniki +1/+1 pomiędzy dowolną liczbą stworów i/lub Pojazdów pod władaniem wskazanego gracza.

Kitsune Ace

Ilekroć Pojazd pod twoim władaniem zaatakuje, wybierze jedno —

 • Ów Pojazd do końca tury zyskuje pierwszy cios.

 • Odkręć tego stwora.

Kyodai, Soul of Kamigawa

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inny wskazany byt zyskuje niezniszczalność na czas twojego władania niniejszym stworem.

{W}{U}{B}{R}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +5/+5.

Light the Way

Wybierz jedno —

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze lub Pojeździe. Odkręć go.

 • Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Light-Paws, Emperor's Voice

Ilekroć Aura wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ją rzuciłeś, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury o mniejszym lub równym skrócie many i o innej nazwie niż każda Aura pod twoim władaniem. Umieść ową kartę na polu bitwy dołączoną do niniejszego stwora, po czym przetasuj.

Lion Sash

{W}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli to karta bytu, umieść znacznik +1/+1 na tym permanencie.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy znacznik +1/+1 na tym permanencie.

Rekonfiguracja {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Lucky Offering

Zniszcz wskazany artefakt o skrócie many 3 lub mniejszym. Zyskaj 3 życia.

March of Otherworldly Light

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz wygnać dowolną liczbę białych kart z twojej ręki. Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdą kartę wygnaną w ten sposób.

Wygnaj wskazany artefakt, stwora lub urok o skrócie many X lub mniejszym.

Michiko's Reign of Truth

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I, II — Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdy artefakt i/lub urok pod twoim władaniem.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Portrait of Michiko

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt i/lub urok pod twoim władaniem.

Mothrider Patrol

Latanie

{3}{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Norika Yamazaki, the Poet

Czujność

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, możesz w tej turze rzucić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza.

Regent's Authority

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli jest stworem-urokiem lub legendarnym stworem, zamiast tego umieść na nim znacznik +1/+1 i dostaje on do końca tury +1/+1.

Repel the Vile

Wybierz jedno —

 • Wygnaj wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

 • Wygnaj wskazany urok.

The Restoration of Eiganjo

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

II — Możesz odrzucić kartę. Kiedy tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę bytu o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Architect of Restoration

Czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, stwórz żeton bezkolorowego stwora Duch 1/1.

Selfless Samurai

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, zyskuje on do końca tury więź życia.

Poświęć tego stwora: Inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Seven-Tail Mentor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze lub Pojeździe pod twoim władaniem.

Sky-Blessed Samurai

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy urok pod twoim władaniem.

Latanie

Spirited Companion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Sunblade Samurai

Czujność

Przepust — {2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Zyskaj 2 życia.

Touch the Spirit Realm

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj co najwyżej jeden wskazany artefakt lub stwora dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Przepust — {1}{W}, odrzuć tę kartę: Wygnaj wskazany artefakt lub stwora. Przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Wanderer's Intervention

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi.

The Wandering Emperor

Błysk

O ile ten wędrowiec wszedł na pole bitwy w tej turze, możesz aktywować jego zdolności lojalnościowe jako sztuczkę.

+1: Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze. Do końca tury zyskuje on pierwszy cios.

–1: Stwórz dwa żetony białego stwora Samuraj 2/2 z czujnością.

–2: Wygnaj wskazanego przekręconego stwora. Zyskaj 2 życia.

When We Were Young

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli władasz artefaktem lub urokiem, owe stwory także zyskują do końca tury więź życia.

Acquisition Octopus

Ilekroć ten lub wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Rekonfiguracja {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Anchor to Reality

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt lub stwora.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyposażenia lub Pojazdu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj. Jeśli ma ona skrót many mniejszy niż skrót many poświęconego bytu, wróż 2.

Armguard Familiar

Straż {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+1 i ma straż {2}.

Rekonfiguracja {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Awakened Awareness

Zaurocz artefakt lub stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść X znaczników +1/+1 na zauroczonym permanencie.

O ile zauroczony byt jest stworem, ma on bazową siłę i wytrzymałość 1/1.

Behold the Unspeakable

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Stwory poza twoim władaniem dostają do końca tury -2/-0.

II — Jeśli masz nie więcej niż jedną kartę w ręce, dobierz cztery karty. W przeciwnym razie wróż 2, po czym dobierz dwie karty.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Vision of the Unspeakable

Latanie, tratowanie

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę w twojej ręce.

Covert Technician

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz umieścić z twojej ręki na polu bitwy kartę artefaktu o skrócie many mniejszym lub równym owym obrażeniom.

Discover the Impossible

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Wygnaj zakrytą jedną z nich, a pozostałe umieść losowo na spodzie twojej biblioteki. Możesz rzucić ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli jest czarem sztuczki o skrócie many 2 lub mniejszym. Jeśli tego nie zrobisz, umieść ową kartę w twojej ręce.

Disruption Protocol

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — przekręć odkręcony artefakt pod twoim władaniem lub zapłać {1}.

Skontruj wskazany czar.

Essence Capture

Skontruj wskazany czar stwora. Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Futurist Operative

O ile ten stwór jest przekręcony jest Człowiekiem Mieszczaninem o bazowej sile i wytrzymałości 1/1 i nie może być blokowany.

{2}{U}: Odkręć tego stwora.

A-Futurist Operative

O ile ten stwór jest przekręcony jest Człowiekiem Mieszczaninem o bazowej sile i wytrzymałości 1/1 i nie może być blokowany.

{2}{U}: Odkręć tego stwora.

Futurist Sentinel

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Go-Shintai of Lost Wisdom

Latanie

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zapłacić {1}. Kiedy tak zrobisz, wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą Kapliczek pod twoim władaniem. (Mieląc kartę gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Guardians of Oboro

Obronność

Modyfikowane stwory pod twoim władaniem mogą atakować jakby nie miały obronności. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Inventive Iteration

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Przywróć co najwyżej jednego wskazanego stwora lub wędrowca do ręki właściciela.

II — Przywróć kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli nie możesz, dobierz kartę.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Living Breakthrough

Latanie

Ilekroć rzucisz czar, do twojej następnej tury twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o takim samym skrócie many co ów czar.

Invoke the Winds

Zyskaj władanie nad wskazanym artefaktem. Odkręć go.

Jin-Gitaxias, Progress Tyrant

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, sztuczki lub obrzędu, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę. (Kopia czaru bytu staje się żetonem.)

Ilekroć przeciwnik rzuci czar artefaktu, sztuczki lub obrzędu, skontruj ów czar. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Kairi, the Swirling Sky

Latanie, straż {3}

Kiedy ten stwór umrze, wybierz jedno —

 • Przywróć dowolną liczbę wskazanych nielądowych bytów o łącznym skrócie many 6 lub mniej do rąk ich właścicieli.

 • Zmiel sześć kart, po czym przywróć co najwyżej dwie karty sztuczek i/lub obrzędów z twojego cmentarza do twojej ręki.

March of Swirling Mist

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz wygnać dowolną liczbę niebieskich kart z twojej ręki. Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdą kartę wygnaną w ten sposób.

Co najwyżej X wskazanych stworów znika. (Podczas zniknięcia są traktowane, jakby nie istniały. Każdy z nich wnika zanim ich władca odkręci podczas swojego najbliższego kroku odkręcania.)

Mindlink Mech

Latanie

Ilekroć ten artefakt zostanie załogowany po raz pierwszy w turze, staje się on kopią wskazanego nielegendarnego stwora, który go załogował w tej turze, ale jest on 4/3, jest dodatkowo artefaktowym Pojazdem oprócz swoich innych typów i ma latanie.

Załoga 1

Mirrorshell Crab

Straż {3} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {3}.)

Przepust — {2}{U}, odrzuć tę kartę: Skontruj wskazany czar lub zdolność, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Mnemonic Sphere

{1}{U}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Przepust — {U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.

Mobilizer Mech

Latanie

Ilekroć ten artefakt zostanie załogowany, co najwyżej jeden inny wskazany Pojazd pod twoim władaniem staje się do końca tury artefaktowym stworem.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

The Modern Age

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I, II — Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Vector Glider

Latanie

Moon-Circuit Hacker

Ninjutsu {U} ({U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę, chyba że ten stwór wszedł na pole bitwy w tej turze.

A-Moon-Circuit Hacker

Ninjutsu {U} ({U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wróż 2, po czym dobierz kartę. Odrzuć kartę, chyba że ten stwór wszedł na pole bitwy w tej turze.

Moonfolk Puzzlemaker

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, wróż 1.

Moonsnare Prototype

{T}, przekręć odkręcony artefakt lub stwora pod twoim władaniem: Weź {C}.

Przepust — {4}{U}, odrzuć tę kartę: Właściciel wskazanego nielądowego bytu umieszcza go na wierzchu swojej biblioteki.

Moonsnare Specialist

Ninjutsu {2}{U} ({2}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej jednego wskazanego stwora do ręki właściciela.

Network Disruptor

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazany byt.

Planar Incision

Wygnaj wskazany artefakt lub stwora, po czym przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.

Prosperous Thief

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć co najmniej jeden Ninja lub Łotrzyk pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

A-Prosperous Thief

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć co najmniej jeden Ninja lub Łotrzyk pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

The Reality Chip

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

O ile ten byt jest dołączony do stwora, możesz grać lądy i rzucać czary z wierzchu twojej biblioteki.

Rekonfiguracja {2}{U} ({2}{U}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Reality Heist

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich co najwyżej dwie karty artefaktów i umieścić je w twojej ręce. Umieść pozostało losowo na spodzie twojej biblioteki.

Replication Specialist

Latanie

Ilekroć nieżeontowy artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}{U}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owego artefaktu.

Saiba Trespassers

Przepust — {3}{U}, odrzuć tę kartę: Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory poza twoim władaniem. Owe stwory nie odkręcą się podczas najbliższego kroku odkręcania swojego władcy.

Short Circuit

Błysk

Zaurocz artefakt lub stwora

O ile zauroczony byt jest stworem, dostaje on -3/-0 i traci latanie.

Skyswimmer Koi

Latanie

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę, Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Spell Pierce

Skontruj wskazany nie-stworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Suit Up

Do końca tury, wskazany stwór lub Pojazd staje się artefaktowym stworem o bazowej sile i wytrzymałości 4/5.

Dobierz kartę.

Tameshi, Reality Architect

Ilekroć co najmniej jeden niestworowy byt zostanie przywrócony do ręki, dobierz kartę. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

{X}{W}, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela: Przywróć wskazaną kartę artefaktu lub uroku o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Tamiyo's Compleation

Błysk

Zaurocz artefakt, stwora lub wędrowca

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczony byt. Jeśli jest Wyposażeniem, odłącz go.

Zauroczony byt traci wszystkie zdolności i nie odkręca się w kroku odkręcania jego władcy.

Tezzeret, Betrayer of Flesh

Aktywacja pierwszej zdolności artefaktu w danej turze kosztuje cię o {2} mniej.

+1: Dobierz dwie karty. Następnie odrzuć dwie karty, chyba że odrzucisz kartę artefaktu.

–2: Wskazany artefakt staje się artefaktycznym stworem. Jeśli jest Pojazdem, ma bazową siłę i wytrzymałość 4/4.

–6: Dostajesz emblemat „Ilekroć artefakt pod twoim władaniem zostanie przekręcony, dobierz kartę.”

Thirst for Knowledge

Dobierz trzy karty. Następnie odrzuć dwie karty, chyba że odrzucisz kartę artefaktu.

Thousand-Faced Shadow

Ninjutsu {2}{U}{U} ({2}{U}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy z twojej ręki, jeśli atakuje, stwórz żeton będący kopią innego wskazanego atakującego stwora. Ów żeton wchodzi na pole bitwy przekręcony i atakujący.

A-Thousand-Faced Shadow

Ninjutsu {2}{U} ({2}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy z twojej ręki, jeśli atakuje, stwórz żeton będący kopią innego wskazanego atakującego stwora. Ów żeton wchodzi na pole bitwy przekręcony i atakujący.

Assassin's Ink

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz artefaktem i o {1} mniej jeśli władasz urokiem.

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Biting-Palm Ninja

Ninjutsu {2}{B}

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik złowrogości.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz usunąć z niego znacznik złowrogości. Kiedy tak zrobisz, ów gracz ujawnia swoją rękę, a ty wybierz z niej nielądową kartę. Wygnaj ową kartę.

Blade of the Oni

Złowrogość

Wyposażony stwór ma bazową siłę i wytrzymałość 5/5, ma złowrogość i jest dodatkowo czarnym Demonem oprócz swoich innych kolorów i typów.

Rekonfiguracja {2}{B}{B} ({2}{B}{B}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Chainflail Centipede

Ilekroć ten lub wyposażony stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +2/+0.

Rekonfiguracja {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Clawing Torment

Zaurocz artefakt lub stwora

O ile zauroczony byt jest stworem, dostaje on -1/-1 i nie może blokować.

Zauroczony byt ma „Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie.”

Debt to the Kami

Wybierz jedno —

 • Wskazany przeciwnik wygania stwora pod swoim władaniem.

 • Wskazany przeciwnik wygania urok pod swoim władaniem.

Dockside Chef

{1}{B}, poświęć artefakt lub stwora: Dobierz kartę.

Dokuchi Shadow-Walker

Ninjutsu {3}{B} ({3}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Dokuchi Silencer

Ninjutsu {1}{B} ({1}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz odrzucić kartę stwora. Kiedy tak zrobisz, zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca pod władaniem owego gracza.

A-Dokuchi Silencer

Ninjutsu {1}{B} ({1}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz odrzucić kartę. Kiedy tak zrobisz, zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca pod władaniem owego gracza.

Enormous Energy Blade

Wyposażony stwór dostaje +4/+0.

Ilekroć ten artefakt zostanie dołączony do stwora, przekręć owego stwora.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Go-Shintai of Hidden Cruelty

Dotyk śmierci

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zapłacić {1}. Kiedy tak zrobisz, zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości X lub mniej, gdzie X jest liczbą Kapliczek pod twoim władaniem.

Gravelighter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę jeśli w tej turze umarł stwór. W przeciwnym razie, każdy gracz poświęca stwora.

Hidetsugu, Devouring Chaos

{B}, poświęć stwora: Wróż 2.

{2}{R}, {T}: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze. Kiedy w ten sposób wygnasz nielądową kartę, ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Inkrise Infiltrator

Latanie

{3}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Invoke Despair

Wskazany przeciwnik poświęca stwora. Jeśli nie może, traci 2 życia, a ty dobierz kartę. Następnie powtórz ten proces dla uroku i wędrowca.

Junji, the Midnight Sky

Latanie, złowrogość

Kiedy ten stwór umrze, wybierz jedno —

 • Każdy przeciwnik odrzuca po dwie karty i traci po 2 życia.

 • Umieść wskazaną kartę bez typu Smok z twojego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Strać 2 życia.

Kaito's Pursuit

Wskazany gracz odrzuca dwie karty. Ninje i Łotrzyki pod twoim władaniem zyskują do końca tury złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kami of Restless Shadows

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Przywróć co najmniej jednego wskazaną kartę stwora typu Ninja lub Łotrzyk z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Umieść wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Kami of Terrible Secrets

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz artefaktem i urokiem, dobierz kartę i zyskaj 1 życie.

Leech Gauntlet

Więź życia

Wyposażony stwór ma więź życia.

Rekonfiguracja {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Lethal Exploit

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2. Dostaje on do końca tury dodatkowe -1/-1 za każdego zmodyfikowanego stwora pod twoim władaniem w momencie rzucenia tego czaru. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki, są modyfikacjami.)

Life of Toshiro Umezawa

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I, II — Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

 • Zyskaj 2 życia.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Memory of Toshiro

{T}, zapłać 1 życie: Weź {B}. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru sztuczki lub obrzędu.

The Long Reach of Night

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I, II — Każdy przeciwnik poświęca stwora, chyba że odrzuci kartę.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Animus of Night's Reach

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +X/+0, gdzie X jest liczbą kart stworów w cmentarzu broniącego się gracza.

Malicious Malfunction

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2. Jeśli stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

March of Wretched Sorrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz wygnać dowolną liczbą czarnych kart z twojej ręki. Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdą kartę wygnaną w ten sposób.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi X obrażeń, a ty zyskaj X żyć.

Mukotai Ambusher

Ninjutsu {1}{B} ({1}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Więź życia

Mukotai Soulripper

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz poświęcić innego stwora lub artefakt. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskuje on do końca tury złowrogość.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Nashi, Moon Sage's Scion

Ninjutsu {3}{B} ({3}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki każdego z graczy. Do końca tury możesz grać owe karty. Rzucając czar w ten sposób zapłać życia równe jego skrótowi many zamiast płacić jego koszt many.

A-Nashi, Moon Sage's Scion

Ninjutsu {2}{B} ({2}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki każdego z graczy. Do końca tury możesz grać owe karty. Rzucając czar w ten sposób zapłać życia równe jego skrótowi many zamiast płacić jego koszt many.

Nezumi Bladeblesser

Ten stwór ma dotyk śmierci o ile władasz artefaktem.

Ten stwór ma złowrogość o ile władasz urokiem. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Nezumi Prowler

Ninjutsu {1}{B} ({1}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje dotyk śmierci i więź życia.

A-Nezumi Prowler

Ninjutsu {1}{B} ({1}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik dotyku śmierci oraz znacznik więzi życia na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Okiba Reckoner Raid

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I, II — Każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Nezumi Road Captain

Złowrogość

Pojazdy pod twoim władaniem mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Okiba Salvage

Przywróć wskazaną kartę stwora lub Pojazdu z twojego cmentarza na pole bitwy. Następnie umieść dwa znaczniki +1/+1 na owym permanencie jeśli władasz artefaktem i urokiem.

Reckoner Shakedown

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Możesz wybrać z niej nielądową kartę. Jeśli tak zrobisz, ów gracz odrzuca ową kartę. Jeśli tak nie zrobisz, umieść dwa znaczniki +1/+1 na stworze lub Pojeździe pod twoim władaniem.

Reckoner's Bargain

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt lub stwora.

Zyskaj życia równe skrótowi many poświęconego bytu. Dobierz dwie karty.

Return to Action

Do końca tury wskazany stwór dostaje +1/+0 i zyskuje więź życia oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Soul Transfer

Wybierz jedno. Jeśli władasz artefaktem i urokiem podczas rzucenia tego czaru, możesz wybrać oba.

 • Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora lub wędrowca z twojego cmentarza do twojej ręki.

Tatsunari, Toad Rider

Ilekroć rzucisz czar uroku, jeśli nie władasz stworem o nazwie Keimi, stwórz Keimi, żeton legendardnego czarno-zielonego stwora Żaba 3/3 mający „Ilekroć rzucisz czar uroku, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.”

{1}{(g/u)}: Ten stwór i wskazana Żaba pod twoim władaniem nie mogą być zablokowane w tej turze, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.

Tribute to Horobi

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I, II — Każdy przeciwnik tworzy żeton czarnego stwora Szczur Łotrzyk 1/1.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Echo of Death's Wail

Latanie, pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj władanie nad wszystkimi żetonami Szczurów.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz poświęcić innego stwora. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Twisted Embrace

Zaurocz artefakt lub stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca pod władaniem przeciwnika.

O ile zauroczony byt jest stworem, dostaje +1/+1.

Undercity Scrounger

{T}: Stwórz żeton Skarbu. Aktywuj tylko jeśli w tej turze umarł stwór. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Unforgiving One

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy, gdzie X jest liczbą zmodyfikowanych stworów pod twoim władaniem. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Virus Beetle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

You Are Already Dead

Zniszcz wskazanego stwora, który otrzymał obrażenia w tej turze.

Dobierz kartę.

Akki Ember-Keeper

Ilekroć umrze nieżetonowy zmodyfikowany stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton bezkolorowego stwora Duch 1/1. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Akki Ronin

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

A-Akki Ronin

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, możesz umieścić kartę z twojej ręki na spodzie twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Akki War Paint

Zaurocz artefakt lub stwora

O ile zauroczony byt jest stworem, dostaje on +2/+1.

Ambitious Assault

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0. Jeśli władasz zmodyfikowanym stworem, dobierz kartę. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Atsushi, the Blazing Sky

Latanie, tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, wybierz jedno —

 • Wygnaj dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Do końca twojej następnej tury możesz zagrać owe karty.

 • Stwórz trzy żetony Skarbu.

Bronzeplate Boar

Tratowanie

Wyposażony stwór dostaje +3/+2 i ma tratowanie.

Rekonfiguracja {5} ({5}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Crackling Emergence

Zaurocz ląd pod twoim władaniem

Zauroczony ląd jest czerwonym stworem Duch 3/3 z pośpiechem. Nadal jest lądem.

Jeśli zauroczony ląd miałby zostać zniszczony, zamiast tego poświęć ten urok i ów ląd do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Dragonspark Reactor

Ilekroć ten lub inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik ładunku na niniejszym artefakcie.

{4}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu graczowi obrażenia równe liczbie znaczników ładunku na nim oraz tyle samo obrażeń co najwyżej jednemu wskazanemu stworowi.

Experimental Synthesizer

Kiedy ten artefakt wejdzie na lub opuści pole bitwy, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę.

{2}{R}, poświęć ten artefakt: Stwórz dwa żetony białego stwora Samuraj 2/2 z czujnością. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Explosive Entry

Zniszcz co najwyżej jeden wskazany artefakt. Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

Explosive Singularity

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz przekręcić dowolną liczbę odkręconych stworów pod twoim władaniem. Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora przekręconego w ten sposób.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 10 obrażeń.

Fable of the Mirror-Breaker

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Stwórz żeton czerwonego stwora Goblin Szaman 2/2 z „Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz żeton Skarbu.”

II — Możesz odrzucić co najwyżej dwie karty. Jeśli tak zrobisz, dobierz tyle samo kart.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Reflection of Kiki-Jiki

{1}, {T}: Stwórz żeton będący kopią innego wskazanego nielegendarnego stwora pod twoim władaniem, ale ma on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Flame Discharge

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi X obrażeń. Jeśli podczas rzucania tego czaru władałeś zmodyfikowanym stworem, ten czar zamiast tego zadaje X plus 2 obrażenia. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Gift of Wrath

Zaurocz artefakt lub stwora

O ile zauroczony byt jest stworem, dostaje on +2/+2 i ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Duch 2/2 ze złowrogością.

Go-Shintai of Ancient Wars

Pierwszy cios

Na początku twojego kroku końcowego możesz zapłacić {1}. Kiedy tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą Kapliczek pod twoim władaniem.

Goro-Goro, Disciple of Ryusei

{R}: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury pośpiech.

{3}{R}{R}: Stwórz żeton czerwonego stwora Smok Duch 5/5 z lataniem. Aktywuj tylko jeśli władasz atakującym zmodyfikowanym stworem. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Heiko Yamazaki, the General

Tratowanie

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, możesz w tej turze rzucić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza.

Invoke Calamity

Możesz rzucić co najwyżej dwa czary sztuczki lub obrzędu o łącznym skrócie many 6 lub mniej z twojego cmentarza i/lub ręki bez płacenia ich kosztów many. Jeśli owe czary miałyby trafić do twojego cmentarza, zamiast tego wygnaj je. Wygnaj ten czar.

Ironhoof Boar

Tratowanie, pośpiech

Przepust — {1}{R}, odrzuć tę kartę: Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1 oraz tratowanie.

Kami of Industry

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę artefaktu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Kami's Flare

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 3 obrażenia. Tan czar zadaje także 2 obrażenia władcy owego bytu jeśli władasz zmodyfikowanym stworem. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Kindled Fury

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Kumano Faces Kakkazan

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Ten urok zadaje po 1 obrażeniu każdemu przeciwnikowi i każdemu wędrowcowi pod ich władaniem.

II — Kiedy rzucisz swój najbliższy czar stwora w tej turze, ów stwór wchodzi na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Etching of Kumano

Pośpiech

Jeśli stwór uszkodzony w tej turze przez źródło pod twoim władaniem miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go.

Lizard Blades

Podwójny cios

Wyposażony stwór ma podwójny cios.

Rekonfiguracja {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

March of Reckless Joy

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz wygnać dowolną liczbę czerwonych kart z twojej ręki. Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdą kartę wygnaną w ten sposób.

Wygnaj X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz zagrać co najwyżej dwie z owych kart do końca twojej następnej tury.

Ogre-Head Helm

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Ilekroć ten stwór lub wyposażony przezeń stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz go poświęcić. Jeśli tak zrobisz, odrzuć twoją rękę, po czym dobierz trzy karty.

Rekonfiguracja {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Peerless Samurai

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, rzucenie twojego następnego czaru w tej turze kosztuje cię o {1} mniej.

A-Peerless Samurai

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, rzucenie twojego następnego czaru w tej turze kosztuje cię o {1} mniej.

Rabbit Battery

Pośpiech

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Rekonfiguracja {R} ({R}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Reinforced Ronin

Pośpiech

Na początku twojego kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Przepust — {1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.

Scrap Welder

{T}, poświęć artefakt o skrócie many X: Przywróć wskazaną kartę artefaktu o skrócie many mniejszym niż X z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Scrapyard Steelbreaker

{1}, poświęć inny artefakt: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Seismic Wave

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia oraz po 1 obrażeniu każdemu nieartefaktowemu stworowi pod władaniem wskazanego przeciwnika.

The Shattered States Era

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Do końca tury zyskuje on pośpiech.

II — Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Nameless Conqueror

Tratowanie, pośpiech

Simian Sling

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Ilekroć ten artefakt lub wyposażony przezeń stwór zostanie zablokowany, zadaje on broniącemu się graczowi 1 obrażenie.

Rekonfiguracja {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Sokenzan Smelter

Na początku potyczki w twojej turze, możesz zapłacić {1} i poświęcić artefakt. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czerwonego artefaktowego stwora Konstrukt 3/1 z pośpiechem.

Tempered in Solitude

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, wygnaj wierzchnią kratę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze.

Thundering Raiju

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie niniejszy stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po X obrażeń, gdzie X jest liczbą zmodyfikowanych stworów pod twoim władaniem poza niniejszym. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Towashi Songshaper

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Twinshot Sniper

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Przepust — {1}{R}, odrzuć tę kartę: Ta karta zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Unstoppable Ogre

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Upriser Renegade

Ten stwór dostaje +2/+0 za każdego innego zmodyfikowanego stwora pod twoim władaniem. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Voltage Surge

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz poświęcić artefakt.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 2 obrażenia. Jeśli został zapłacony dodatkowy koszt tego czaru, zadaje on zamiast tego 4 obrażenia.

Azusa's Many Journeys

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

II — Zyskaj 3 życia.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Likeness of the Seeker

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, odkręć co najwyżej trzy lądy pod twoim władaniem.

Bamboo Grove Archer

Obronność, zasięg

Przepust — {4}{G}, odrzuć tę kartę: Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Bearer of Memory

{5}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym uroko-stworze. Do końca tury zyskuje on tratowanie.

Blossom Prancer

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora lub uroku i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Jeśli nie umieściłeś w ten sposób karty w twojej ręce, zyskaj 4 życia.

Boon of Boseiju

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest największym skrótem many spośród bytów pod twoim władaniem. Odkręć go.

Boseiju Reaches Skyward

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowego Lasu, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

II — Umieść co najwyżej jedną wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Branch of Boseiju

Zasięg

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy ląd pod twoim władaniem.

Careful Cultivation

Zaurocz artefakt lub stwora

O ile zauroczony byt jest stworem, dostaje on +1/+3, ma zasięg oraz „{T}: Weź {G}{G}.”

Przepust — {1}{G}, odrzuć tę kartę: Stwórz żeton zielonego stwora Człowiek Mnich 1/1 z „{T}: Weź {G}.”

Coiling Stalker

Ninjutsu {1}{G} ({1}{G}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +!/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem nie mającym znacznika +1/+1.

Commune with Spirits

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę uroku lub lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

The Dragon-Kami Reborn

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I, II — Zyskaj 2 życia. Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Wygnaj zakrytą jedną z nich ze znacznikiem wyklucia, po czym umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Dragon-Kami's Egg

Ilekroć umrze ten stwór lub Smok pod twoim władaniem, możesz rzucić bez płacenia kosztu many czar stwora spośród własnych wygnanych kart mających znacznik wyklucia.

Fade into Antiquity

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Fang of Shigeki

Dotyk śmierci

Favor of Jukai

Zaurocz artefakt lub stwora

O ile zauroczony byt jest stworem, dostaje on +3/+3 i ma zasięg.

Przepust — {1}{G}, odrzuć tę kartę: Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 oraz zasięg.

Generous Visitor

Ilekroć rzucisz czar uroku, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Geothermal Kami

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić urok pod swoim władaniem do ręki właściciela. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 3 życia.

Go-Shintai of Boundless Vigor

Tratowanie

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zapłacić {1}. Kiedy tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na wskazanej Kapliczce za każdą Kapliczkę pod twoim władaniem.

Grafted Growth

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze lub Pojeździe pod twoim władaniem.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Greater Tanuki

Tratowanie

Przepust — {2}{G}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Harmonious Emergence

Zaurocz ląd pod twoim władaniem

Zauroczony ląd jest zielonym Duchem 4/5 z czujnością i pośpiechem. Nadal jest lądem.

Jeśli zauroczony ląd miałby zostać zniszczony, zamiast tego poświęć ten urok i ów ląd do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Heir of the Ancient Fang

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 jeśli władasz zmodyfikowanym stworem. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Historian's Wisdom

Zaurocz artefakt lub stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli zauroczony byt jest stworem o największej sile spośród stworów na polu bitwy, dobierz kartę.

O ile zauroczony byt jest stworem, dostaje on +2/+1.

Invoke the Ancients

Stwórz dwa żetony zielonego stwora Duch 4/5. Na każdym z nich umieść znacznik wybrany spośród czujności, zasięgu i tratowania.

Jugan Defends the Temple

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Stwórz żeton zielonego stwora Człowiek Mnich 1/1 z „{T}: Weź {G}.”

II — Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Remnant of the Rising Star

Latanie

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {X}. Kiedy tak zrobisz, umieść X znaczników +1/+1 na owym stworze.

O ile władasz co najmniej pięcioma zmodyfikowanymi stworami, niniejszy stwór dostaje +5/+5 i ma tratowanie. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Jukai Preserver

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Przepust — {2}{G}, odrzuć tę kartę: Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów pod twoim władaniem.

Jukai Trainee

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +1/+1.

Kami of Transience

Tratowanie

Ilekroć rzucisz czar uroku, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze urok został umieszczony w twoim cmentarzu z pola bitwy, możesz przywrócić niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Kappa Tech-Wrecker

Ninjutsu {1}{G}

Ten stwór wchodzi na pole bitwy ze znacznikiem dotyku śmierci.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz usunąć z niego znacznik dotyku śmierci. Kiedy tak zrobisz, wygnaj wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Kodama of the West Tree

Zasięg

Zmodyfikowane stwory pod twoim władaniem mają tratowanie. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Ilekroć zmodyfikowany stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kura, the Boundless Sky

Latanie, dotyk śmierci

Kiedy ten stwór umrze, wybierz jedno —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty lądów, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Stwórz żeton zielonego stwora Duch X/X, gdzie X jest liczbą lądów pod twoim władaniem.

March of Burgeoning Life

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz wygnać dowolną liczbę zielonych kart z twojej ręki. Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdą kartę wygnaną w ten sposób.

Wybierz wskazanego stwora o skrócie many mniejszym niż X. Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o tej samej nazwie, co ów stwór, umieść go przekręconego na polu bitwy, po czym przetasuj.

Master's Rebuke

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi lub wędrowcowi poza twoim władaniem.

Orochi Merge-Keeper

{T}: Weź {G}.

O ile ten stwór jest zmodyfikowany, ma on „{T}: Weź {G}{G}.” (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Roaring Earth

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze lub Pojeździe pod twoim władaniem.

Przepust — {X}{G}{G}, odrzuć tę kartę: Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem. Staje się on zielonym stworem Duch 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.

Season of Renewal

Wybierz jedną lub obie —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Shigeki, Jukai Visionary

{1}{G}, {T}, przywróć tego stwora do ręki właściciela: Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich przekręconą na polu bitwy. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Przepust — {X}{X}{G}{G}, odrzuć tę kartę: Przywróć X wskazanych nielegendarnych kart z twojego cmentarza do twojej ręki.

Spinning Wheel Kick

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile każdemu z X wskazanych stworów i/lub wędrowców.

Spring-Leaf Avenger

Ninjutsu {3}{G} ({3}{G}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Storyweave

Wybierz jedno —

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

 • Umieść dwa znaczniki opowieści na wskazanej Sadze pod twoim władaniem. Najbliższym razem w tej turze gdy jeden lub więcej uroko-stworów wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, każdy z nich wchodzi z dwoma dodatkowymi znacznikami +1/+1.

Tales of Master Seshiro

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I, II — Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze lub Pojeździe pod twoim władaniem. Do końca tury zyskuje on czujność.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Seshiro's Living Legacy

Czujność, pośpiech

Tamiyo's Safekeeping

Wskazany byt pod twoim władaniem do końca tury zyskuje antyklątwę i niezniszczalność. Zyskaj 2 życia. (Permanent z antyklątwą i niezniszczalnością nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników. Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Teachings of the Kirin

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Zmiel trzy karty. Stwórz żeton bezkolorowego stwora Duch 1/1.

II — Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Kirin-Touched Orochi

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wybierz jedno —

 • Wygnaj wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza. Kiedy tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego stwora Duch 1/1.

 • Wygnaj wskazaną nie-stworową kartę z twojego cmentarza. Kiedy tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Weaver of Harmony

Inne uroko-stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{G}, {T}: Skopiuj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność pod twoim władaniem ze źródła będącego urokiem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii. (Zdolności dające maną nie mogą zostać wskazane.)

Webspinner Cuff

Zasięg

Wyposażony stwór dostaje +1/+4 i ma zasięg.

Rekonfiguracja {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem; lub odłącz od stwora. Rekonfiguruj tylko jako obrzęd. Będąc dołączonym, nie jest stworem.)

Asari Captain

Pośpiech

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem atakuje samotnie, dostaje on do końca tury +1/+0 za każdego Samuraja i Wojownika pod twoim władaniem.

A-Asari Captain

Tratowanie, pośpiech

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem atakuje samotnie, dostaje on do końca tury +1/+0 za każdego Samuraja i Wojownika pod twoim władaniem.

Colossal Skyturtle

Latanie, straż {2}

Przepust — {2}{G}, odrzuć tę kartę: Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Przepust — {1}{U}, odrzuć tę kartę: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Eiganjo Uprising

Stwórz X żetonów białego stwora Samuraj 2/2 z czujnością. Do końca tury zyskują one złowrogość i pośpiech.

Każdy przeciwnik tworzy X minus jeden żetonów białego stwora Samuraj 2/2 z czujnością.

Enthusiastic Mechanaut

Latanie

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Gloomshrieker

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Jeśli ten stwór miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go.

Greasefang, Okiba Boss

Na początku potyczki w twojej turze, przywróć wskazaną kartę Pojazdu z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje on pośpiech. Przywróć go do ręki właściciela na początku twojego najbliższego kroku końcowego.

Hidetsugu Consumes All

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Zniszcz każdy nielądowy byt o skrócie many 1 lub mniejszym.

II — Wygnaj wszystkie cmentarze.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Vessel of the All-Consuming

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada obrażenia, umieść na nim znacznik +1/+1.

Ilekroć ten stwór zada obrażenia graczowi, jeśli w tej turze zadał on owemu graczowi co najmniej 10 obrażeń, ów gracz przegrywa grę.

Hinata, Dawn-Crowned

Latanie, tratowanie

Rzucanie czarów kosztuje cię o {1} mniej za każdy wskazany cel.

Rzucanie czarów kosztuje twoich przeciwników o {1} więcej za każdy wskazany cel.

Invigorating Hot Spring

Ten urok wchodzi na pole bitwy z czterema znacznikami +1/1.

Zmodyfikowane stwory pod twoim władaniem mają pośpiech. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Usuń znacznik +1/+1 z tego uroku: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd i tylko raz na turę.

Isshin, Two Heavens as One

Jeśli atak stwora powoduje wyzwolenie zdolności bytu pod twoim władaniem, owa zdolność wyzwalana jest dodatkowy raz.

Jukai Naturalist

Więź życia

Rzucanie czarów uroków kosztuje cię o {1} mniej.

Kaito Shizuki

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli ten stwór wszedł na pole bitwy w tej turze, znika on.

+1: Dobierz kartę. Następnie odrzuć kartę, chyba że atakowałeś w tej turze.

–2: Stwórz żeton niebieskiego stwora Ninja 1/1 z „Ten stwór nie może być blokowany.”

–7: Dostajesz emblemat z „Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, wyszukaj w twojej bibliotece kartę niebieskiego lub czarnego stwora, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.”

The Kami War

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Wygnaj wskazany nielądowy byt pod władaniem przeciwnika.

II — Przywróć co najwyżej jeden inny wskazany nielądowy byt do ręki właściciela. Następnie każdy przeciwnik odrzuca kartę.

III — Wygnaj tę Sagę, po czym przywróć ją transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

O-Kagachi Made Manifest

Ta karta jest każdego koloru.

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz wybiera nielądową kartę w twoim cmentarzu. Przywróć ową kartę do twojej ręki. Ten stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest skrótem many owej karty.

Kotose, the Silent Spider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj z cmentarza przeciwnika wskazaną kartę inną niż bazowy ląd. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece owego gracza dowolną liczbę kart o tej samej nazwie co owa karta i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje. Przez czas twojego władania tym stworem, możesz zagrać jedną z owych wygnanych kart i do jej rzucenia możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Naomi, Pillar of Order

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, jeśli władasz artefaktem i urokiem, stwórz żeton białego stwora Samuraj 2/2 z czujnością.

Oni-Cult Anvil

Ilekroć jeden lub więcej artefaktów pod twoim władaniem opuści pole bitwy w tej turze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 1/1. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

{T}, poświęć artefakt: Niniejszy artefakt zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu. Zyskaj 1 życie.

Prodigy's Prototype

Ilekroć co najmniej jeden Pojazd pod twoim władaniem zaatakuje, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pilot 1/1 z „Ten stwór załoguje pojazdy jakby jego siła była o 2 większa.”

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Raiyuu, Storm's Edge

Pierwszy cios

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem atakuje samotnie, odkręć go. Jeśli to pierwsza faza potyczki w turze, następuje po niej dodatkowa faza potyczki.

A-Raiyuu, Storm's Edge

Pierwszy cios

Ilekroć Samuraj lub Wojownik pod twoim władaniem atakuje samotnie, odkręć go. Jeśli to pierwsza faza potyczki w turze, następuje po niej dodatkowa faza potyczki.

Risona, Asari Commander

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie ma on znacznika niezniszczalności, umieść na nim znacznik niezniszczalności.

Ilekroć zostaną tobie zadane obrażenia bojowe, usuń znacznik niezniszczalności z tego stwora.

Satoru Umezawa

Ilekroć aktywujesz zdolność ninjutsu, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Każda karta stwora w twojej ręce ma ninjutsu {2}{U}{B}.

A-Satoru Umezawa

Ilekroć aktywujesz zdolność ninjutsu, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Każda karta stwora w twojej ręce ma ninjutsu {1}{U}{B}.

Satsuki, the Living Lore

{T}: Umieść znacznik opowieści na każdej Sadze pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Kiedy ten stwór umrze, wybierz jedno —

 • Przywróć wskazaną Sagę lub uroko-stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

 • Przywróć wskazaną kartę Sagi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Silver-Fur Master

Ninjutsu {U}{B} ({U}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Aktywacja zdolności ninjutsu kosztuje cię o {1} mniej.

Inni Ninja i Łotrzykowie pod twoim władaniem dostają +1/+1.

A-Silver-Fur Master

Ninjutsu {(u/b)} ({(u/b)}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Aktywacja zdolności ninjutsu kosztuje cię o {1} mniej.

Inni Ninja i Łotrzykowie pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Spirit-Sister's Call

Na początku twojego kroku końcowego, wybierz wskazaną kartę bytu w twoim cmentarzu. Możesz poświęcić byt współdzielący z ową kartą typ karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę z twojego cmentarza na pole bitwy i zyskuje ona „Jeśli ten byt miałby opuścić pole bitwy, wygnaj go zamiast umieszczać go gdziekolwiek indziej.”

Tamiyo, Compleated Sage

Dopełnienie ({(g/u/p)} może być zapłacone z użyciem {G}, {U} lub 2 żyć. Jeśli zapłacono życiem, ten wędrowiec wchodzi mając dwa mniej znaczniki lojalności.)

+1: Przekręć co najwyżej jeden wskazany artefakt lub stwora. Nie odkręci się on w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

–X: Wygnaj z twojego cmentarza wskazaną kartę nielądowego bytu o skrócie many X. Stwórz żeton będący kopią owej karty.

–7: Stwórz Notatnik Tamiyo, żeton legendarnego bezkolorowego artefaktu z „Rzucanie czarów kosztuje cię o {2} mniej” oraz „{T}: Dobierz kartę.”

Automated Artificer

{T}: Weź {C}. Wydaj ową manę tylko na aktywację zdolności lub rzucenie czaru artefaktu.

Bronze Cudgels

{2}: Do końca tury wyposażony stwór dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą rozpatrzeń tej zdolności w tej turze.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Brute Suit

Czujność

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Circuit Mender

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, dobierz kartę.

A-Circuit Mender

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, dobierz kartę.

Containment Construct

Ilekroć odrzucisz kartę, możesz wygnać ową kartę z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, możesz zagrać ową kartę w tej turze.

Dramatist's Puppet

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dla każdego rodzaju znacznika na wskazanym permanencie, umieść na nim kolejny taki znacznik lub usuń z niego jeden.

Eater of Virtue

Ilekroć wyposażony stwór umrze, wygnaj go.

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

O ile karta wygnana tym artefaktem ma latanie, wyposażony stwór ma latanie. To samo dotyczy pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, antyklątwy, niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, ochrony, zasięgu, tratowania i czujności.

Wyposaż {1}

Ecologist's Terrarium

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

High-Speed Hoverbike

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć co najwyżej jednego wskazanego stwora.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Iron Apprentice

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, jeśli miał znaczniki, umieść owe znaczniki na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Mechtitan Core

{5}, wygnaj ten artefakt i cztery inne artefaktowe stwory i/lub Pojazdy pod twoim władaniem: Stwórz Mechtytana, żeton legendarnego artefaktowego stwora Konstrukt 10/10 z lataniem, czujnością, tratowaniem, więzią życia i pośpiechem mający wszystkie kolory. Kiedy ów żeton opuści pole bitwy, przywróć wszystkie karty wygnane tym bytem z wyjątkiem niego samego przekręcone na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Załoga 2

Mirror Box

„Zasada legend” nie odnosi się do bytów pod twoim władaniem.

Każdy legendarny stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1.

Każdy nieżetonowy stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem mającego tę samą nazwę co ów stwór.

Network Terminal

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{1}, {T}, przekręć inny odkręcony artefakt pod twoim władaniem: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Ninja's Kunai

Wyposażony stwór ma „{1}, {T}, poświęć Ninja’s Kunai: Zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.”

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Papercraft Decoy

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Patchwork Automaton

Straż {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Reckoner Bankbuster

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami ładunku.

{2}, {T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Dobierz kartę. Następnie jeśli na tym artefakcie nie ma znaczników ładunku, stwórz żeton Skarbu oraz żeton bezkolorowego stwora Pilot 1/1 z „Ten stwór załoguje pojazdy jakby jego siła była o 2 większa.”

Załoga 3

Reito Sentinel

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz mieli trzy karty. (Umieszcza trzy wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

{3}: Umieść wskazaną kartę z cmentarza na spodzie biblioteki właściciela.

Runaway Trash-Bot

Tratowanie

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdą kartę artefaktu i/lub uroku w twoim cmentarzu.

Searchlight Companion

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Duch 1/1.

Shrine Steward

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury lub Kapliczki, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Surgehacker Mech

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika obrażenia równe dwukrotności liczby Pojazdów pod twoim władaniem.

Załoga 4

Thundersteel Colossus

Tratowanie, pośpiech

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Towashi Guide-Bot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

{4}, {T}: Dobierz kartę. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdego zmodyfikowanego stwora pod twoim władaniem. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Walking Skyscraper

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego zmodyfikowanego stwora pod twoim władaniem. (Wyposażenie, Aury pod twoim władaniem oraz znaczniki są modyfikacjami.)

Tratowanie

Ten stwór ma antyklątwę o ile jest odkręcony. (Nie może być on wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Bloodfell Caves

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Boseiju, Who Endures

{T}: Weź {G}.

Przepust — {1}{G}, odrzuć tę kartę: Zniszcz wskazany artefakt, urok lub niebazowy ląd pod władaniem przeciwnika. Ów gracz może wyszukać w swojej bibliotece kartę lądu mającą bazowy typ lądu, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdego legendarnego stwora pod twoim władaniem.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Eiganjo, Seat of the Empire

{T}: Weź {W}.

Przepust — {2}{W}, odrzuć tę kartę: Ta karta zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 4 obrażenia. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdego legendarnego stwora pod twoim władaniem.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Mech Hangar

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru Pilota lub Pojazdu.

{3}, {T}: Wskazany pojazd do końca tury staje się artefaktowym stworem.

Otawara, Soaring City

{T}: Weź {U}.

Przepust — {3}{U}, odrzuć tę kartę: Przywróć wskazany artefakt, stwora, urok lub wędrowca do ręki właściciela. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdego legendarnego stwora pod twoim władaniem.

Roadside Reliquary

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę jeśli władasz artefaktem. Dobierz kartę jeśli władasz urokiem.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Secluded Courtyard

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru stwora wybranego typu lub aktywację zdolności stwora lub karty stwora wybranego typu.

Sokenzan, Crucible of Defiance

{T}: Weź {R}.

Przepust — {3}{R}, odrzuć tę kartę: Stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Duch 1/1. Do końca tury zyskują one pośpiech. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdego legendarnego stwora pod twoim władaniem.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Takenuma, Abandoned Mire

{T}: Weź {B}.

Przepust — {3}{B}, odrzuć tę kartę: Zmiel trzy karty, po czym przywróć kartę stwora lub wędrowca z twojego cmentarza do twojej ręki. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdego legendarnego stwora pod twoim władaniem.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Uncharted Haven

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)