Shadowmoor

Apothecary Initiate

Ilekroć którykolwiek gracz rzuci biały czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Armored Ascension

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdą Równinę pod twoim władaniem i ma latanie.

Ballynock Cohort

Pierwszy cios

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz innym białym stworem.

Barrenton Medic

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Umieść znacznik -1/-1 na tym bycie: Odkręć ten byt.

Boon Reflection

Jeśli miałbyś zyskać życia, zamiast tego zyskaj dwukrotnie tyle żyć.

Goldenglow Moth

Latanie

Ilekroć ten stwór blokuje, możesz zyskać 4 życia.

Greater Auramancy

Inne uroki pod twoim władaniem mają antymagię. (Byt z antymagią nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Zauroczone stwory pod twoim władaniem mają antymagię.

Inquisitor's Snare

Prevent all damage target attacking or blocking creature would deal this turn. If that creature is black or red, destroy it.

Kithkin Rabble

Czujność

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie białych bytów pod twoim władaniem.

Kithkin Shielddare

{W}, {T}: Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Last Breath

Wygnaj wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej. Jego władca zyskuje 4 życia.

Mass Calcify

Zniszcz wszystkie nie-białe stwory.

Mine Excavation

Przywróć wskazaną kartę artefaktu lub uroku z cmentarza do ręki właściciela.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Mistmeadow Skulk

Więź życia, ochrona przed skrótem many 3 lub większym

Niveous Wisps

Wskazany stwór staje się do końca tury biały. Przekręć go.

Dobierz kartę.

Order of Whiteclay

{1}{W}{W}, {Q}: Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy ({Q} jest symbolem odkręcenia.)

Pale Wayfarer

{2}{W}{W}, {Q}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje ochronę przed kolorem wybranym przez jego władcę. ({Q} jest symbolem odkręcenia.)

Prison Term

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, możesz dołączyć niniejszy byt do owego stwora.

Resplendent Mentor

Białe stwory pod twoim władaniem mają „{T}: Zyskaj 1 życie.”

Rune-Cervin Rider

Latanie

{(g/w)}{(g/w)}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Runed Halo

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz nazwę karty.

Masz ochronę przed wybraną nazwą. (Nic o tej nazwie nie może cię wskazać, zadać ci obrażeń, ani cię zauroczyć.)

Safehold Sentry

{2}{W}, {Q}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+2. ({Q} jest symbolem odkręcenia.)

Spectral Procession

Stwórz trzy żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Strip Bare

Zniszcz wszystkie Aury i Wyposażenie dołączone do wskazanego stwora.

Twilight Shepherd

Latanie, czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć do twojej ręki wszystkie karty z twojego cmentarza, które trafiły tam z pola bitwy w tej turze.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Windbrisk Raptor

Latanie

Atakujące stwory pod twoim władaniem mają więź życia.

Woeleecher

{W}, {T}: Usuń znacznik -1/-1 ze wskazanego stwora. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 2 życia.

Advice from the Fae

({2/U} można opłacić używając dwie dowolny many lub {U}. Skrót many tej karty wynosi 6.)

Look at the top five cards of your library. If you control more creatures than each other player, put two of those cards into your hand. Otherwise, put one of them into your hand. Then put the rest on the bottom of your library in any order.

Biting Tether

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik -1/-1 na zauroczonym stworze.

Briarberry Cohort

Latanie

Briarberry Cohort gets +1/+1 as long as you control another blue creature.

Cerulean Wisps

Target creature becomes blue until end of turn. Untap that creature.

Dobierz kartę.

Consign to Dream

Return target permanent to its owner’s hand. If that permanent is red or green, put it on top of its owner’s library instead.

Counterbore

Counter target spell. Search its controller’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that spell and exile them. Then that player shuffles.

Cursecatcher

Poświęć ten byt: Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Deepchannel Mentor

Blue creatures you control can’t be blocked.

Drowner Initiate

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, wskazany gracz mieli dwie karty.

Faerie Swarm

Latanie

Faerie Swarm’s power and toughness are each equal to the number of blue permanents you control.

Flow of Ideas

Draw a card for each Island you control.

Ghastly Discovery

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go.)

Isleback Spawn

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Isleback Spawn gets +4/+8 as long as a library has twenty or fewer cards in it.

Kinscaer Harpoonist

Latanie

Whenever Kinscaer Harpoonist attacks, you may have target creature lose flying until end of turn.

Knacksaw Clique

Latanie

{1}{U}, {Q}: Target opponent exiles the top card of their library. Until end of turn, you may play that card. ({Q} is the untap symbol.)

Leech Bonder

Leech Bonder enters the battlefield with two -1/-1 counters on it.

{U}, {Q}: Move a counter from target creature onto a second target creature. ({Q} is the untap symbol.)

Merrow Wavebreakers

{1}{U}, {Q}: Merrow Wavebreakers gains flying until end of turn. ({Q} is the untap symbol.)

Parapet Watchers

{(w/u)}: Parapet Watchers gets +0/+1 until end of turn.

Prismwake Merrow

Błysk

When Prismwake Merrow enters the battlefield, target permanent becomes the color or colors of your choice until end of turn.

Puca's Mischief

At the beginning of your upkeep, you may exchange control of target nonland permanent you control and target nonland permanent an opponent controls with an equal or lesser mana value.

Put Away

Counter target spell. You may shuffle up to one target card from your graveyard into your library.

River Kelpie

Ilekroć ten lub inny byt wejdzie na pole bitwy z cmentarza, dobierz kartę.

Ilekroć gracz rzuci czar z cmentarza, dobierz kartę.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Savor the Moment

Take an extra turn after this one. Skip the untap step of that turn.

Sinking Feeling

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Enchanted creature has „{1}, Put a -1/-1 counter on this creature: Untap this creature.”

Spell Syphon

Counter target spell unless its controller pays {1} for each blue permanent you control.

Thought Reflection

Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego dobierz dwie karty.

Whimwader

Whimwader can’t attack unless defending player controls a blue permanent.

Aphotic Wisps

Target creature becomes black and gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Dobierz kartę.

Ashenmoor Cohort

Ashenmoor Cohort gets +1/+1 as long as you control another black creature.

Beseech the Queen

({2/B} można opłacić używając dwie dowolny many lub {B}. Skrót many tej karty wynosi 6.)

Search your library for a card with mana value less than or equal to the number of lands you control, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Blowfly Infestation

Whenever a creature dies, if it had a -1/-1 counter on it, put a -1/-1 counter on target creature.

Cinderbones

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

{1}{B}: Regenerate Cinderbones.

Cinderhaze Wretch

{T}: Target player discards a card. Activate only during your turn.

Put a -1/-1 counter on Cinderhaze Wretch: Untap Cinderhaze Wretch.

Corrosive Mentor

Black creatures you control have wither. (They deal damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Corrupt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie Bagien pod twoim władaniem. Zyskaj tyle żyć, ile obrażeń zadano w ten sposób.

Crowd of Cinders

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Crowd of Cinders’s power and toughness are each equal to the number of black permanents you control.

Disturbing Plot

Return target creature card from a graveyard to its owner’s hand.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Dusk Urchins

Whenever Dusk Urchins attacks or blocks, put a -1/-1 counter on it.

When Dusk Urchins dies, draw a card for each -1/-1 counter on it.

Faerie Macabre

Latanie

Odrzuć tę kartę: Wygnaj co najwyżej dwie wskazane karty z cmentarzy.

Gloomlance

Destroy target creature. If that creature was green or white, its controller discards a card.

Hollowborn Barghest

At the beginning of your upkeep, if you have no cards in hand, each opponent loses 2 life.

At the beginning of each opponent’s upkeep, if that player has no cards in hand, they lose 2 life.

Hollowsage

Whenever Hollowsage becomes untapped, you may have target player discard a card.

Incremental Blight

Put a -1/-1 counter on target creature, two -1/-1 counters on another target creature, and three -1/-1 counters on a third target creature.

Loch Korrigan

{(u/b)}: Loch Korrigan gets +1/+1 until end of turn.

Midnight Banshee

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik -1/-1 na każdym nie-czarnym stworze.

Plague of Vermin

Starting with you, each player may pay any amount of life. Repeat this process until no one pays life. Each player creates a 1/1 black Rat creature token for each 1 life they paid this way.

Polluted Bonds

Whenever a land enters the battlefield under an opponent’s control, that player loses 2 life and you gain 2 life.

Puppeteer Clique

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza przeciwnika na polu bitwy pod twoim władaniem. Zyskuje on pośpiech. Na początku twojego najbliższego kroku końcowego, wygnaj go.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Rite of Consumption

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Rite of Consumption deals damage equal to the sacrificed creature’s power to target player or planeswalker. You gain life equal to the damage dealt this way.

Sickle Ripper

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Smolder Initiate

Whenever a player casts a black spell, you may pay {1}. If you do, target player loses 1 life.

Splitting Headache

Wybierz jedno —

  • Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

  • Target player reveals their hand. You choose a card from it. That player discards that card.

Torture

Zaurocz stwora

{1}{B}: Put a -1/-1 counter on enchanted creature.

Wound Reflection

Na początku każdego kroku końcowego każdy przeciwnik traci tyle żyć, ile stracił żyć w tej turze. (Obrażenia powodują utratę żyć.)

Blistering Dieflyn

Latanie

{(b/r)}: Blistering Dieflyn gets +1/+0 until end of turn.

Bloodmark Mentor

Red creatures you control have first strike.

Bloodshed Fever

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Boggart Arsonists

Podbój równin (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Równiną.)

{2}{R}, Sacrifice Boggart Arsonists: Destroy target Scarecrow or Plains.

Burn Trail

Burn Trail deals 3 damage to any target.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Cragganwick Cremator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć losową kartę. Jeśli odrzucisz w ten sposób kartę stwora, niniejszy stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe sile owej karty.

Crimson Wisps

Target creature becomes red and gains haste until end of turn.

Dobierz kartę.

Deep-Slumber Titan

Deep-Slumber Titan enters the battlefield tapped.

Deep-Slumber Titan doesn’t untap during your untap step.

Whenever Deep-Slumber Titan is dealt damage, untap it.

Elemental Mastery

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{T}: Create X 1/1 red Elemental creature tokens with haste, where X is this creature’s power. Exile them at the beginning of the next end step.”

Ember Gale

Creatures target player controls can’t block this turn. Ember Gale deals 1 damage to each white and/or blue creature that player controls.

Flame Javelin

({2/R} można opłacić używając dwie dowolny many lub {R}. Skrót many tej karty wynosi 6.)

Flame Javelin deals 4 damage to any target.

Furystoke Giant

When Furystoke Giant enters the battlefield, other creatures you control gain „{T}: This creature deals 2 damage to any target” until end of turn.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Horde of Boggarts

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Horde of Boggarts’s power and toughness are each equal to the number of red permanents you control.

Inescapable Brute

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Inescapable Brute must be blocked if able.

Intimidator Initiate

Whenever a player casts a red spell, you may pay {1}. If you do, target creature can’t block this turn.

Jaws of Stone

Jaws of Stone deals X damage divided as you choose among any number of targets, where X is the number of Mountains you control as you cast this spell.

Knollspine Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić twoją rękę i dobrać tyle kart, ile obrażeń w tej turze otrzymał wskazany przeciwnik.

Knollspine Invocation

{X}, Discard a card with mana value X: Knollspine Invocation deals X damage to any target.

Mudbrawler Cohort

Pośpiech

Mudbrawler Cohort gets +1/+1 as long as you control another red creature.

Power of Fire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Puncture Bolt

Puncture Bolt deals 1 damage to target creature. Put a -1/-1 counter on that creature.

Pyre Charger

Pośpiech

{R}: Pyre Charger gets +1/+0 until end of turn.

Rage Reflection

Stwory pod twoim władaniem mają podwójny cios.

Rustrazor Butcher

Pierwszy cios

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Slinking Giant

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Whenever Slinking Giant blocks or becomes blocked, it gets -3/-0 until end of turn.

Smash to Smithereens

Zniszcz wskazany artefakt. Ten czar zadaje władcy owego artefaktu 3 obrażenia.

Wild Swing

Choose three target nonenchantment permanents. Destroy one of them at random.

Crabapple Cohort

Crabapple Cohort gets +1/+1 as long as you control another green creature.

Devoted Druid

{T}: Weź {G}.

Umieść znacznik -1/-1 na tym stworze: Odkręć tego stwora.

Dramatic Entrance

You may put a green creature card from your hand onto the battlefield.

Drove of Elves

Antyklątwa

Drove of Elves’s power and toughness are each equal to the number of green permanents you control.

Farhaven Elf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Flourishing Defenses

Whenever a -1/-1 counter is put on a creature, you may create a 1/1 green Elf Warrior creature token.

Foxfire Oak

{(r/g)}{(r/g)}{(r/g)}: Foxfire Oak gets +3/+0 until end of turn.

Gleeful Sabotage

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Gloomwidow

Zasięg

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Gloomwidow's Feast

Destroy target creature with flying. If that creature was blue or black, create a 1/2 green Spider creature token with reach. (It can block creatures with flying.)

Howl of the Night Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2 za każdy Las pod twoim władaniem.

Hungry Spriggan

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +3/+3.

Juvenile Gloomwidow

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Mana Reflection

Jeśli przekręcisz byt biorąc manę, zamiast tego produkuje on dwukrotność owej many.

Mossbridge Troll

If Mossbridge Troll would be destroyed, regenerate it.

Tap any number of untapped creatures you control other than Mossbridge Troll with total power 10 or greater: Mossbridge Troll gets +20/+20 until end of turn.

Nurturer Initiate

Whenever a player casts a green spell, you may pay {1}. If you do, target creature gets +1/+1 until end of turn.

Presence of Gond

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.”

Prismatic Omen

Lądy pod twoim władaniem mają każdy bazowy typ lądu oprócz swoich pozostałych typów.

Raking Canopy

Whenever a creature with flying attacks you, Raking Canopy deals 4 damage to it.

Roughshod Mentor

Green creatures you control have trample.

Spawnwrithe

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton będący kopią niniejszego.

Toil to Renown

You gain 1 life for each tapped artifact, creature, and land you control.

Tower Above

({2/G} można opłacić używając dwie dowolny many lub {G}. Skrót many tej karty wynosi 6.)

Until end of turn, target creature gets +4/+4 and gains trample, wither, and „When this creature attacks, target creature blocks it this turn if able.” (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Viridescent Wisps

Target creature becomes green and gets +1/+0 until end of turn.

Dobierz kartę.

Wildslayer Elves

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Witherscale Wurm

Whenever Witherscale Wurm blocks or becomes blocked by a creature, that creature gains wither until end of turn. (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Whenever Witherscale Wurm deals damage to an opponent, remove all -1/-1 counters from it.

Woodfall Primus

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-stworowy byt.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Aethertow

Umieść wskazanego atakującego lub blokującego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Augury Adept

Whenever Augury Adept deals combat damage to a player, reveal the top card of your library and put that card into your hand. You gain life equal to its mana value.

Barrenton Cragtreads

Barrenton Cragtreads can’t be blocked by red creatures.

Curse of Chains

Zaurocz stwora

At the beginning of each upkeep, tap enchanted creature.

Enchanted Evening

All permanents are enchantments in addition to their other types.

Glamer Spinners

Błysk

Latanie

When Glamer Spinners enters the battlefield, attach all Auras enchanting target permanent to another permanent with the same controller.

Godhead of Awe

Latanie

Other creatures have base power and toughness 1/1.

Mirrorweave

Każdy inny stwór staje się do końca tury kopią wskazanego nielegendarnego stwora.

Mistmeadow Witch

{2}{W}{U}: Wygnaj wskazanego stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Plumeveil

Błysk

Obronność, latanie

Puresight Merrow

{(w/u)}, {Q}: Look at the top card of your library. You may exile that card. ({Q} is the untap symbol.)

Repel Intruders

Create two 1/1 white Kithkin Soldier creature tokens if {W} was spent to cast this spell. Counter up to one target creature spell if {U} was spent to cast this spell. (Do both if {W}{U} was spent.)

Silkbind Faerie

Latanie

{1}{(w/u)}, {Q}: Tap target creature. ({Q} is the untap symbol.)

Somnomancer

When Somnomancer enters the battlefield, you may tap target creature.

Steel of the Godhead

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is white, it gets +1/+1 and has lifelink. (Damage dealt by the creature also causes its controller to gain that much life.)

As long as enchanted creature is blue, it gets +1/+1 and can’t be blocked.

Swans of Bryn Argoll

Latanie

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia temu stworowi, zażegnaj owe obrażenia. Władca owego źródła dobiera tyle kart, ile obrażeń zażegnano w ten sposób.

Thistledown Duo

Whenever you cast a white spell, Thistledown Duo gets +1/+1 until end of turn.

Whenever you cast a blue spell, Thistledown Duo gains flying until end of turn.

Thistledown Liege

Błysk

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Thoughtweft Gambit

Tap all creatures your opponents control and untap all creatures you control.

Turn to Mist

Wygnaj wskazanego stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Worldpurge

Return all permanents to their owners» hands. Each player chooses up to seven cards in their hand, then shuffles the rest into their library. Each player loses all unspent mana.

Zealous Guardian

Błysk

Cemetery Puca

Whenever a creature dies, you may pay {1}. If you do, Cemetery Puca becomes a copy of that creature, except it has this ability.

Dire Undercurrents

Whenever a blue creature enters the battlefield under your control, you may have target player draw a card.

Whenever a black creature enters the battlefield under your control, you may have target player discard a card.

Dream Salvage

Draw cards equal to the number of cards target opponent discarded this turn.

Fate Transfer

Move all counters from target creature onto another target creature.

Ghastlord of Fugue

Ten stwór nie może być blokowany.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz wygania ową kartę.

Glen Elendra Liege

Latanie

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Gravelgill Axeshark

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Gravelgill Duo

Whenever you cast a blue spell, Gravelgill Duo gets +1/+1 until end of turn.

Whenever you cast a black spell, Gravelgill Duo gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Helm of the Ghastlord

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is blue, it gets +1/+1 and has „Whenever this creature deals damage to an opponent, draw a card.”

As long as enchanted creature is black, it gets +1/+1 and has „Whenever this creature deals damage to an opponent, that player discards a card.”

Inkfathom Infiltrator

Inkfathom Infiltrator can’t block and can’t be blocked.

Inkfathom Witch

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

{2}{U}{B}: Each unblocked creature has base power and toughness 4/1 until end of turn.

Memory Plunder

Możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza przeciwnika bez płacenia jej kosztu many.

Memory Sluice

Wskazany gracz mieli cztery karty.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Merrow Grimeblotter

{1}{(u/b)}, {Q}: Target creature gets -2/-0 until end of turn. ({Q} is the untap symbol.)

Oona, Queen of the Fae

Latanie

{X}{(u/b)}: Wybierz kolor. Wskazany przeciwnik wygania X wierzchnich kart swojej biblioteki. Za każdą kartę wybranego koloru wygnaną w ten sposób, stwórz żeton niebiesko-czarnego stwora Wróżka Łotrzyk 1/1 z lataniem.

Oona's Gatewarden

Obronność, latanie

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

River's Grasp

If {U} was spent to cast this spell, return up to one target creature to its owner’s hand. If {B} was spent to cast this spell, target player reveals their hand, you choose a nonland card from it, then that player discards that card. (Do both if {U}{B} was spent.)

Scarscale Ritual

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — umieść znacznik -1/-1 na stworze pod twoim władaniem.

Dobierz dwie karty.

Sygg, River Cutthroat

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli przeciwnik stracił w tej turze co najmniej 3 życia, możesz dobrać kartę. (Obrażenia powodują utratę żyć.)

Torpor Dust

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -3/-0.

Wanderbrine Rootcutters

Wanderbrine Rootcutters can’t be blocked by green creatures.

Wasp Lancer

Latanie

Ashenmoor Gouger

Ten stwór nie może blokować.

Ashenmoor Liege

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć niniejszy zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, ów gracz traci 4 życia.

Cultbrand Cinder

When Cultbrand Cinder enters the battlefield, put a -1/-1 counter on target creature.

Demigod of Revenge

Kiedy rzucisz ten czar, przywróć wszystkie karty o nazwie Demigod of Revenge z twojego cmentarza na pole bitwy.

Latanie, pośpiech

Din of the Fireherd

Create a 5/5 black and red Elemental creature token. Target opponent sacrifices a creature for each black creature you control, then sacrifices a land for each red creature you control.

Emberstrike Duo

Whenever you cast a black spell, Emberstrike Duo gets +1/+1 until end of turn.

Whenever you cast a red spell, Emberstrike Duo gains first strike until end of turn.

Everlasting Torment

Gracze nie mogą zyskiwać życia.

Obrażenia nie mogą być zażegnane.

Wszystkie obrażenia są zadawane jakby ich źródło miało zasuszanie. (Źródło z zasuszaniem zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Fists of the Demigod

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is black, it gets +1/+1 and has wither. (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

As long as enchanted creature is red, it gets +1/+1 and has first strike.

Fulminator Mage

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Grief Tyrant

Grief Tyrant enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

When Grief Tyrant dies, put a -1/-1 counter on target creature for each -1/-1 counter on Grief Tyrant.

Kulrath Knight

Latanie

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Creatures your opponents control with counters on them can’t attack or block.

Manaforge Cinder

{1}: Add {B} or {R}. Activate no more than three times each turn.

Murderous Redcap

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Poison the Well

Destroy target land. Poison the Well deals 2 damage to that land’s controller.

Scar

Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Sootstoke Kindler

Pośpiech

{T}: Target black or red creature gains haste until end of turn.

Sootwalkers

Sootwalkers can’t be blocked by white creatures.

Spiteflame Witch

{B}{R}: Each player loses 1 life.

Spiteful Visions

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Ilekroć gracz dobierze kartę, ten byt zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Torrent of Souls

Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy jeśli do rzucenia tego czaru wydnao {B}. Stwory pod władaniem wskazanego gracza dostają do końca tury +2/+0 i pośpiech jeśli do rzucenia tego czaru wydano {R}. (Zrób oba jeśli wydano {B}{R}.)

Traitor's Roar

Tap target untapped creature. It deals damage equal to its power to its controller.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Tyrannize

Target player discards their hand unless they pay 7 life.

Boartusk Liege

Tratowanie

Inne czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Boggart Ram-Gang

Pośpiech

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Deus of Calamity

Tratowanie

Whenever Deus of Calamity deals 6 or more damage to an opponent, destroy target land that player controls.

Firespout

Firespout deals 3 damage to each creature without flying if {R} was spent to cast this spell and 3 damage to each creature with flying if {G} was spent to cast this spell. (Do both if {R}{G} was spent.)

Fossil Find

Return a card at random from your graveyard to your hand, then reorder your graveyard as you choose.

Giantbaiting

Stwórz żeton czerwono-zielonego stwora Gigant Wojownik 4/4 z pośpiechem. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go.)

Guttural Response

Counter target blue instant spell.

Impromptu Raid

{2}{(r/g)}: Reveal the top card of your library. If it isn’t a creature card, put it into your graveyard. Otherwise, put that card onto the battlefield. That creature gains haste. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Loamdragger Giant

Manamorphose

Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów.

Dobierz kartę.

Morselhoarder

Morselhoarder enters the battlefield with two -1/-1 counters on it.

Remove a -1/-1 counter from Morselhoarder: Add one mana of any color.

Mudbrawler Raiders

Mudbrawler Raiders can’t be blocked by blue creatures.

Rosheen Meanderer

{T}: Weź {C}{C}{C}{C}. Wydaj tę manę tylko na koszty zawierające {X}.

Runes of the Deus

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is red, it gets +1/+1 and has double strike. (It deals both first-strike and regular combat damage.)

As long as enchanted creature is green, it gets +1/+1 and has trample.

Scuzzback Marauders

Tratowanie

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Scuzzback Scrapper

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Tattermunge Duo

Whenever you cast a red spell, Tattermunge Duo gets +1/+1 until end of turn.

Whenever you cast a green spell, Tattermunge Duo gains forestwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Tattermunge Maniac

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Tattermunge Witch

{R}{G}: Każdy zablokowany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i tratowanie.

Valleymaker

{T}, Sacrifice a Mountain: Valleymaker deals 3 damage to target creature.

{T}, Sacrifice a Forest: Choose a player. That player adds {G}{G}{G}.

Vexing Shusher

Ten czar nie może być skontrowany.

{(r/g)}: Wskazany czar nie może być skontrowany.

Wort, the Raidmother

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwono-zielonego stwora Goblin Wojownik 1/1.

Każdy rzucany przez ciebie czerwony lub zielony czar sztuczki lub obrzędu ma spiskowanie. (Rzucając taki czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Barkshell Blessing

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Dawnglow Infusion

You gain X life if {G} was spent to cast this spell and X life if {W} was spent to cast this spell. (Do both if {G}{W} was spent.)

Elvish Hexhunter

{(g/w)}, {T}, Sacrifice Elvish Hexhunter: Destroy target enchantment.

Fracturing Gust

Destroy all artifacts and enchantments. You gain 2 life for each permanent destroyed this way.

Heartmender

At the beginning of your upkeep, remove a -1/-1 counter from each creature you control.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Kitchen Finks

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Medicine Runner

When Medicine Runner enters the battlefield, you may remove a counter from target permanent.

Mercy Killing

Target creature’s controller sacrifices it, then creates X 1/1 green and white Elf Warrior creature tokens, where X is that creature’s power.

Old Ghastbark

Oracle of Nectars

{X}, {T}: You gain X life.

Oversoul of Dusk

Protection from blue, from black, and from red

Raven's Run Dragoon

Raven’s Run Dragoon can’t be blocked by black creatures.

Reknit

Regenerate target permanent.

Rhys the Redeemed

{2}{(g/w)}, {T}: Stwórz żeton biało-zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

{4}{(g/w)}{(g/w)}, {T}: Dla każdego żetonu stwora pod twoim władaniem, stwórz żeton będący jego kopią.

Safehold Duo

Whenever you cast a green spell, Safehold Duo gets +1/+1 until end of turn.

Whenever you cast a white spell, Safehold Duo gains vigilance until end of turn.

Safehold Elite

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Safewright Quest

Search your library for a Forest or Plains card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Seedcradle Witch

{2}{G}{W}: Target creature gets +3/+3 until end of turn. Untap that creature.

Shield of the Oversoul

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is green, it gets +1/+1 and has indestructible. (Damage and effects that say „destroy” don’t destroy it. If its toughness is 0 or less, it’s still put into its owner’s graveyard.)

As long as enchanted creature is white, it gets +1/+1 and has flying.

Wheel of Sun and Moon

Zaurocz gracza

If a card would be put into enchanted player’s graveyard from anywhere, instead that card is revealed and put on the bottom of that player’s library.

Wilt-Leaf Cavaliers

Czujność

Wilt-Leaf Liege

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Jeśli czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika powoduje odrzucenie przez ciebie tej karty, umieść ją na polu bitwy zamiast umieszczać ją w twoim cmentarzu.

Blazethorn Scarecrow

Blazethorn Scarecrow has haste as long as you control a red creature.

Blazethorn Scarecrow has wither as long as you control a green creature. (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Blight Sickle

Equipped creature gets +1/+0 and has wither. (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Wyposaż {2}

Cauldron of Souls

{T}: Wskaż dowolne stwory. Każdy z owych stworów zyskuje wytrwałość do końca tury. (Kiedy umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Chainbreaker

Chainbreaker enters the battlefield with two -1/-1 counters on it.

{3}, {T}: Remove a -1/-1 counter from target creature.

Elsewhere Flask

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Poświęć ten byt: Wybierz bazowy typ lądu. Do końca tury każdy ląd pod twoim władaniem staje się owego typu.

Gnarled Effigy

{4}, {T}: Put a -1/-1 counter on target creature.

Grim Poppet

Grim Poppet enters the battlefield with three -1/-1 counters on it.

Remove a -1/-1 counter from Grim Poppet: Put a -1/-1 counter on another target creature.

Heap Doll

Poświęć tego stwora: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Illuminated Folio

{1}, {T}, Reveal two cards from your hand that share a color: Draw a card.

Lockjaw Snapper

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

When Lockjaw Snapper dies, put a -1/-1 counter on each creature with a -1/-1 counter on it.

Lurebound Scarecrow

As Lurebound Scarecrow enters the battlefield, choose a color.

When you control no permanents of the chosen color, sacrifice Lurebound Scarecrow.

Painter's Servant

As Painter’s Servant enters the battlefield, choose a color.

All cards that aren’t on the battlefield, spells, and permanents are the chosen color in addition to their other colors.

Pili-Pala

Latanie

{2}, {Q}: Add one mana of any color. ({Q} is the untap symbol.)

Rattleblaze Scarecrow

Ten stwór ma wytrwałość o ile władasz innym czarnym stworem. (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Ten stwór ma pośpiech o ile władasz czerwonym stworem.

Reaper King

({2/W} można opłacić używając dwie dowolny many lub {W}. Skrót many tej karty wynosi 10.)

Other Scarecrow creatures you control get +1/+1.

Whenever another Scarecrow enters the battlefield under your control, destroy target permanent.

Revelsong Horn

{1}, {T}, Tap an untapped creature you control: Target creature gets +1/+1 until end of turn.

Scrapbasket

{1}: Scrapbasket becomes all colors until end of turn.

Scuttlemutt

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Wskazany stwór staje się do końca tury wybranego przez ciebie koloru lub kolorów.

Tatterkite

Latanie

Tatterkite can’t have counters put on it.

Thornwatch Scarecrow

Thornwatch Scarecrow has wither as long as you control a green creature. (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Thornwatch Scarecrow has vigilance as long as you control a white creature.

Trip Noose

{2}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Umbral Mantle

Equipped creature has „{3}, {Q}: This creature gets +2/+2 until end of turn.” ({Q} is the untap symbol.)

Wyposaż {0}

Watchwing Scarecrow

Watchwing Scarecrow has vigilance as long as you control a white creature.

Watchwing Scarecrow has flying as long as you control a blue creature.

Wicker Warcrawler

Whenever Wicker Warcrawler attacks or blocks, put a -1/-1 counter on it at end of combat.

Wingrattle Scarecrow

Wingrattle Scarecrow has flying as long as you control a blue creature.

Ten stwór ma wytrwałość o ile władasz czarnym stworem. (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Fire-Lit Thicket

{T}: Weź {C}.

{(r/g)}, {T}: Weź {R}{R}, {R}{G} lub {G}{G}.

Graven Cairns

{T}: Weź {C}.

{(b/r)}, {T}: Weź {B}{B}, {B}{R} albo {R}{R}.

Leechridden Swamp

({T}: Weź {B}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{B}, {T}: Każdy przeciwnik traci po 1 życiu. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej dwoma czarnymi bytami.

Madblind Mountain

({T}: Weź {R}.)

Madblind Mountain enters the battlefield tapped.

{R}, {T}: Przetasuj twoją bibliotekę. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej dwoma czerwonymi bytami.

Mistveil Plains

({T}: Weź {W}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{W}, {T}: Umieść wskazaną kartę z cmentarza na spodzie twojej biblioteki. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej dwoma białymi bytami.

Moonring Island

({T}: Weź {U}.)

Moonring Island enters the battlefield tapped.

{U}, {T}: Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej dwoma niebieskimi bytami.

Mystic Gate

{T}: Weź {C}.

{(w/u)}, {T}: Weź {W}{W}, {W}{U} lub {U}{U}.

Reflecting Pool

{T}: Weź jedną manę takiego typu, jaki mógłby dać ląd pod twoim władaniem.

Sapseep Forest

({T}: Weź {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{G}, {T}: Zyskaj 1 życie. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej dwoma zielonymi bytami.

Sunken Ruins

{T}: Weź {C}.

{(u/b)}, {T}: Weź {U}{U}, {U}{B} lub {B}{B}.

Wooded Bastion

{T}: Weź {C}.

{(g/w)}, {T}: Weź {G}{G}, {G}{W} lub {W}{W}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)