Morningtide

Ballyrush Banneret

Kithkin spells and Soldier spells you cast cost {1} less to cast.

Battletide Alchemist

If a source would deal damage to a player, you may prevent X of that damage, where X is the number of Clerics you control.

Burrenton Bombardier

Latanie

Reinforce 2—{2}{W} ({2}{W}, Discard this card: Put two +1/+1 counters on target creature.)

Burrenton Shield-Bearers

Whenever Burrenton Shield-Bearers attacks, target creature gets +0/+3 until end of turn.

Cenn's Tactician

{W}, {T}: Put a +1/+1 counter on target Soldier creature.

Each creature you control with a +1/+1 counter on it can block an additional creature each combat.

Changeling Sentinel

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Czujność

Coordinated Barrage

Choose a creature type. Coordinated Barrage deals damage to target attacking or blocking creature equal to the number of permanents you control of the chosen type.

Daily Regimen

Zaurocz stwora

{1}{W}: Put a +1/+1 counter on enchanted creature.

Feudkiller's Verdict

Zyskaj 10 żyć. Następnie jeśli masz więcej żyć niż przeciwnik, stwórz żeton białego stwora Gigant Czarodziej 5/5.

Forfend

Prevent all damage that would be dealt to creatures this turn.

Graceful Reprieve

Kiedy wskazany stwór umrze w tej turze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Idyllic Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę uroku, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Indomitable Ancients

Kinsbaile Borderguard

Kinsbaile Borderguard enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each other Kithkin you control.

When Kinsbaile Borderguard dies, create a 1/1 white Kithkin Soldier creature token for each counter on it.

Kinsbaile Cavalier

Rycerze pod twoim władaniem mają podwójny cios.

Kithkin Zephyrnaut

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Kithkin Zephyrnaut, you may reveal it. If you do, Kithkin Zephyrnaut gets +2/+2 and gains flying and vigilance until end of turn.

Meadowboon

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod władaniem wskazanego gracza.

Przyzwanie {3}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Mosquito Guard

Pierwszy cios

Reinforce 1—{1}{W} ({1}{W}, Discard this card: Put a +1/+1 counter on target creature.)

Order of the Golden Cricket

Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, do końca tury zyskuje on latanie.

Preeminent Captain

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz umieścić na polu bitwy przekręconą i atakującą kartę stwora typu Piechur z twojej ręki.

Redeem the Lost

Target creature you control gains protection from the color of your choice until end of turn. Clash with an opponent. If you win, return Redeem the Lost to its owner’s hand. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Reveillark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Przyzwanie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Shinewend

Latanie

Shinewend enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

{1}{W}, Remove a +1/+1 counter from Shinewend: Destroy target enchantment.

Stonehewer Giant

Czujność

{1}{W}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyposażenia, umieść ją na polu bitwy, dołącz ją do stwora pod twoim władaniem, po czym przetasuj.

Stonybrook Schoolmaster

Whenever Stonybrook Schoolmaster becomes tapped, you may create a 1/1 blue Merfolk Wizard creature token.

Swell of Courage

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

Reinforce X—{X}{W}{W} ({X}{W}{W}, Discard this card: Put X +1/+1 counters on target creature.)

Wandering Graybeard

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Wandering Graybeard, you may reveal it. If you do, you gain 4 life.

Weight of Conscience

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować.

Przekręć dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające wspólny typ: Wygnaj zauroczonego stwora.

Declaration of Naught

As Declaration of Naught enters the battlefield, choose a card name.

{U}: Counter target spell with the chosen name.

Dewdrop Spy

Błysk

Latanie

When Dewdrop Spy enters the battlefield, look at the top card of target player’s library.

Disperse

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Distant Melody

Wybierz typ stwora. Dobierz kartę za każdy byt pod twoim władaniem mający ów typ.

Fencer Clique

Latanie

{U}: Put Fencer Clique on top of its owner’s library.

Floodchaser

Floodchaser enters the battlefield with six +1/+1 counters on it.

Floodchaser can’t attack unless defending player controls an Island.

{U}, Remove a +1/+1 counter from Floodchaser: Target land becomes an Island until end of turn.

Grimoire Thief

Whenever Grimoire Thief becomes tapped, exile the top three cards of target opponent’s library face down.

You may look at cards exiled with Grimoire Thief.

{U}, Sacrifice Grimoire Thief: Turn all cards exiled with Grimoire Thief face up. Counter all spells with those names.

Ink Dissolver

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Ink Dissolver, you may reveal it. If you do, each opponent mills three cards.

Inspired Sprite

Błysk

Latanie

Whenever you cast a Wizard spell, you may untap Inspired Sprite.

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Knowledge Exploitation

Prowl {3}{U} (You may cast this for its prowl cost if you dealt combat damage to a player this turn with a Rogue.)

Search target opponent’s library for an instant or sorcery card. You may cast that card without paying its mana cost. Then that player shuffles.

Latchkey Faerie

Latanie

Grasowanie {2}{U} (Możesz rzucić to za koszt grasowania jeśli w tej turze zadałeś graczowi obrażenia bojowe Wróżką lub Łotrzykiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli opłacono jego koszt grasowania, dobierz kartę.

Merrow Witsniper

When Merrow Witsniper enters the battlefield, target player mills a card.

Mind Spring

Dobierz X kart.

Mothdust Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Nevermaker

Latanie

When Nevermaker leaves the battlefield, put target nonland permanent on top of its owner’s library.

Evoke {3}{U} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Notorious Throng

Grasowanie {5}{U} (Możesz rzucić to za koszt grasowania jeśli w tej turze zadałeś graczowi obrażenia bojowe Wróżką lub Łotrzykiem.)

Stwórz X żetonów czarnego stwora Wróżka Łotrzyk z lataniem, gdzie X jest liczbą obrażeń zadanych twoim przeciwnikom w tej turze. Jeśli opłacono koszt grasowania tego czaru, weź dodatkową turę po obecnej.

Research the Deep

Draw a card. Clash with an opponent. If you win, return Research the Deep to its owner’s hand. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Sage of Fables

Each other Wizard creature you control enters the battlefield with an additional +1/+1 counter on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from a creature you control: Draw a card.

Sage's Dousing

Counter target spell unless its controller pays {3}. If you control a Wizard, draw a card.

Sigil Tracer

{1}{U}, Tap two untapped Wizards you control: Copy target instant or sorcery spell. You may choose new targets for the copy.

Slithermuse

When Slithermuse leaves the battlefield, choose an opponent. If that player has more cards in hand than you, draw cards equal to the difference.

Evoke {3}{U} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Stonybrook Banneret

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Merfolk spells and Wizard spells you cast cost {1} less to cast.

Stream of Unconsciousness

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-0. Jeśli władasz Czarodziejem, dobierz kartę.

Supreme Exemplar

Latanie

Champion an Elemental (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Elemental you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

Thieves' Fortune

Prowl {U} (You may cast this for its prowl cost if you dealt combat damage to a player this turn with a Rogue.)

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Vendilion Clique

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego gracza. Możesz wybrać z niej nielądową kartę. Jeśli tak zrobisz, ów gracz ujawnia ową kartę, umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera kartę.

Waterspout Weavers

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Waterspout Weavers, you may reveal it. If you do, each creature you control gains flying until end of turn.

Auntie's Snitch

Ten stwór nie może blokować.

Grasowanie {1}{B} (Możesz rzucić to za koszt grasowania jeśli w tej turze zadałeś graczowi obrażenia bojowe Wróżką lub Łotrzykiem.)

Ilekroć Goblin lub Łotrzyk pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz przywrócić tę kartę do twojej ręki.

Bitterblossom

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie i stwórz żeton czarnego stwora Wróżka Łotrzyk 1/1 z lataniem.

Blightsoil Druid

{T}, zapłać 1 życie: Weź {G}.

Earwig Squad

Grasowanie {2}{B} (Możesz rzucić to za koszt grasowania jeśli w tej turze zadałeś graczowi obrażenia bojowe Wróżką lub Łotrzykiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli opłacono jego koszt grasowania, wyszukaj w bibliotece wskazanego przeciwnika trzy karty i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Fendeep Summoner

{T}: Up to two target Swamps each become 3/5 Treefolk Warrior creatures in addition to their other types until end of turn.

Festercreep

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

{1}{B}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wszystkie inne stwory dostają do końca tury -1/-1.

Final-Sting Faerie

Latanie

When Final-Sting Faerie enters the battlefield, destroy target creature that was dealt damage this turn.

Frogtosser Banneret

Pośpiech

Rzucanie czarów Goblinów oraz czarów Łotrzyków kosztuje cię o {1} mniej.

Maralen of the Mornsong

Gracze nie mogą dobierać kart.

At the beginning of each player’s draw step, that player loses 3 life, searches their library for a card, puts it into their hand, then shuffles.

Mind Shatter

Wskazany gracz odrzuca X losowych kart.

Moonglove Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{B}: Moonglove Changeling gains deathtouch until end of turn. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy that creature.)

Morsel Theft

Prowl {1}{B} (You may cast this for its prowl cost if you dealt combat damage to a player this turn with a Rogue.)

Target player loses 3 life and you gain 3 life. If this spell’s prowl cost was paid, draw a card.

Nightshade Schemers

Latanie

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Nightshade Schemers, you may reveal it. If you do, each opponent loses 2 life.

Noggin Whack

Prowl {1}{B} (You may cast this for its prowl cost if you dealt combat damage to a player this turn with a Rogue.)

Target player reveals three cards from their hand. You choose two of them. That player discards those cards.

Offalsnout

Błysk

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Przyzwanie {B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Oona's Blackguard

Latanie

Każdy inny Łotrzyk pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Pack's Disdain

Choose a creature type. Target creature gets -1/-1 until end of turn for each permanent of the chosen type you control.

Prickly Boggart

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Pulling Teeth

Clash with an opponent. If you win, target player discards two cards. Otherwise, that player discards a card. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Revive the Fallen

Return target creature card from a graveyard to its owner’s hand. Clash with an opponent. If you win, return Revive the Fallen to its owner’s hand. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Scarblade Elite

{T}, Exile an Assassin card from your graveyard: Destroy target creature.

Squeaking Pie Grubfellows

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Squeaking Pie Grubfellows, you may reveal it. If you do, each opponent discards a card.

Stenchskipper

Latanie

At the beginning of the end step, if you control no Goblins, sacrifice Stenchskipper.

Stinkdrinker Bandit

Grasowanie {1}{B} (Możesz rzucić to za koszt grasowania jeśli w tej turze zadałeś graczowi obrażenia bojowe Wróżką lub Łotrzykiem.)

Ilekroć Łotrzyk pod twoim władaniem zaatakuje i nie jest blokowany, dostaje on do końca tury +2/+1.

Violet Pall

Destroy target nonblack creature. Create a 1/1 black Faerie Rogue creature token with flying.

Warren Weirding

Wskazany gracz poświęca stwora. Jeśli w ten sposób poświęcono Goblina, ów gracz tworzy dwa żetony czarnego stwora Goblin Łotrzyk 1/1 i owe żetony zyskują do końca tury pośpiech.

Weed-Pruner Poplar

At the beginning of your upkeep, target creature other than Weed-Pruner Poplar gets -1/-1 until end of turn.

Weirding Shaman

{3}{B}, Sacrifice a Goblin: Create two 1/1 black Goblin Rogue creature tokens.

Boldwyr Heavyweights

Tratowanie

When Boldwyr Heavyweights enters the battlefield, each opponent may search their library for a creature card and put it onto the battlefield. Then each player who searched their library this way shuffles.

Boldwyr Intimidator

Tchórze nie mogą blokować Wojowników.

{R}: Wskazany stwór staje się do końca tury Tchórzem.

{2}{R}: Wskazany stwór staje się do końca tury Wojownikiem.

Borderland Behemoth

Tratowanie

Ten stwór dostaje +4/+4 za każdego innego Giganta pod twoim władaniem.

Brighthearth Banneret

Elemental spells and Warrior spells you cast cost {1} less to cast.

Reinforce 1—{1}{R} ({1}{R}, Discard this card: Put a +1/+1 counter on target creature.)

Countryside Crusher

Na początku twojego kroku utrzymania, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest kartą lądu, umieść ją w twoim cmentarzu i powtórz ten proces.

Ilekroć karta lądu trafi skądkolwiek do twojego cmentarza, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Fire Juggler

Whenever Fire Juggler becomes blocked, clash with an opponent. If you win, Fire Juggler deals 4 damage to each creature blocking it. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Hostile Realm

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{T}: Target creature can’t block this turn.”

Kindled Fury

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Lightning Crafter

Champion a Goblin or Shaman (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Goblin or Shaman you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

{T}: Lightning Crafter deals 3 damage to any target.

Lunk Errant

Whenever Lunk Errant attacks alone, it gets +1/+1 and gains trample until end of turn.

Mudbutton Clanger

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Mudbutton Clanger, you may reveal it. If you do, Mudbutton Clanger gets +1/+1 until end of turn.

Pyroclast Consul

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Pyroclast Consul, you may reveal it. If you do, Pyroclast Consul deals 2 damage to each creature.

Rage Forger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym Szamanie pod twoim władaniem.

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, możesz sprawić, że ów stwór zada wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Release the Ants

Release the Ants deals 1 damage to any target. Clash with an opponent. If you win, return Release the Ants to its owner’s hand. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Rivals' Duel

Choose two target creatures that share no creature types. Those creatures fight each other. (Each deals damage equal to its power to the other.)

Roar of the Crowd

Choose a creature type. Roar of the Crowd deals damage to any target equal to the number of permanents you control of the chosen type.

Seething Pathblazer

Sacrifice an Elemental: Seething Pathblazer gets +2/+0 and gains first strike until end of turn.

Sensation Gorger

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Sensation Gorger, you may reveal it. If you do, each player discards their hand, then draws four cards.

Shard Volley

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Shard Volley deals 3 damage to any target.

Shared Animosity

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje, dostaje on do końca tury +1/+0 za każdego innego stwora mającego z nim wspólny typ stwora.

Spitebellows

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 6 obrażeń.

Przyzwanie {1}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Stingmoggie

Stingmoggie enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

{3}{R}, Remove a +1/+1 counter from Stingmoggie: Destroy target artifact or land.

Stomping Slabs

Reveal the top seven cards of your library, then put those cards on the bottom of your library in any order. If a card named Stomping Slabs was revealed this way, Stomping Slabs deals 7 damage to any target.

Sunflare Shaman

{1}{R}, {T}: Sunflare Shaman deals X damage to any target and X damage to itself, where X is the number of Elemental cards in your graveyard.

Taurean Mauler

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Titan's Revenge

Titan’s Revenge deals X damage to any target. Clash with an opponent. If you win, return Titan’s Revenge to its owner’s hand. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Vengeful Firebrand

Vengeful Firebrand has haste as long as a Warrior card is in your graveyard.

{R}: Vengeful Firebrand gets +1/+0 until end of turn.

War-Spike Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Ambassador Oak

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Bosk Banneret

Treefolk spells and Shaman spells you cast cost {1} less to cast.

Bramblewood Paragon

Each other Warrior creature you control enters the battlefield with an additional +1/+1 counter on it.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma tratowanie.

Chameleon Colossus

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Ochrona przed czarnym

{2}{G}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest jego siłą.

Cream of the Crop

Whenever a creature enters the battlefield under your control, you may look at the top X cards of your library, where X is that creature’s power. If you do, put one of those cards on top of your library and the rest on the bottom of your library in any order.

Deglamer

Właściciel wskazanego artefaktu lub uroku wtasowuje go do swojej biblioteki.

Earthbrawn

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Reinforce 1—{1}{G} ({1}{G}, Discard this card: Put a +1/+1 counter on target creature.)

Elvish Warrior

Everbark Shaman

{T}, wygnaj kartę Drzewca z twojego cmentarza: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty Lasu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fertilid

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wskazany gracz wyszukuje w swojej bibliotece kartę lądu, umieszcza ją przekręconą na polu bitwy, po czym tasuje.

Game-Trail Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Tratowanie

Gilt-Leaf Archdruid

Whenever you cast a Druid spell, you may draw a card.

Tap seven untapped Druids you control: Gain control of all lands target player controls.

Greatbow Doyen

Other Archer creatures you control get +1/+1.

Whenever an Archer you control deals damage to a creature, that Archer deals that much damage to that creature’s controller.

Heritage Druid

Przekręć trzy odkręcone Elfy pod twoim władaniem: Weź {G}{G}{G}.

Hunting Triad

Create three 1/1 green Elf Warrior creature tokens.

Wzmacnianie 3—{3}{G} ({3}{G}, odrzuć tę kartę: Umieść trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.)

Leaf-Crowned Elder

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Leaf-Crowned Elder, you may reveal it. If you do, you may play that card without paying its mana cost.

Luminescent Rain

Choose a creature type. You gain 2 life for each permanent you control of that type.

Lys Alana Bowmaster

Zasięg

Whenever you cast an Elf spell, you may have Lys Alana Bowmaster deal 2 damage to target creature with flying.

Orchard Warden

Whenever another Treefolk creature enters the battlefield under your control, you may gain life equal to that creature’s toughness.

Reach of Branches

Stwórz żeton zielonego stwora Drzewiec Szaman 2/5.

Ilekroć Las wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Recross the Paths

Reveal cards from the top of your library until you reveal a land card. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in any order. Clash with an opponent. If you win, return Recross the Paths to its owner’s hand. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Reins of the Vinesteed

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

When enchanted creature dies, you may return Reins of the Vinesteed from your graveyard to the battlefield attached to a creature that shares a creature type with that creature.

Rhys the Exiled

Whenever Rhys the Exiled attacks, you gain 1 life for each Elf you control.

{B}, Sacrifice an Elf: Regenerate Rhys the Exiled.

Scapeshift

Poświęć dowolną liczbę lądów. Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej tyle samo kart lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Unstoppable Ash

Tratowanie

Champion a Treefolk or Warrior (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Treefolk or Warrior you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

Whenever a creature you control becomes blocked, it gets +0/+5 until end of turn.

Walker of the Grove

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak 4/4.

Przyzwanie {4}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Winnower Patrol

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Winnower Patrol, you may reveal it. If you do, put a +1/+1 counter on Winnower Patrol.

Wolf-Skull Shaman

Kinship — At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Wolf-Skull Shaman, you may reveal it. If you do, create a 2/2 green Wolf creature token.

Cloak and Dagger

Equipped creature gets +2/+0 and has shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Whenever a Rogue creature enters the battlefield, you may attach Cloak and Dagger to it.

Wyposaż {3}

Diviner's Wand

Equipped creature has „Whenever you draw a card, this creature gets +1/+1 and gains flying until end of turn” and „{4}: Draw a card.”

Whenever a Wizard creature enters the battlefield, you may attach Diviner’s Wand to it.

Wyposaż {3}

Door of Destinies

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Ilekroć rzucisz czar wybranego typu, umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Obsidian Battle-Axe

Equipped creature gets +2/+1 and has haste.

Whenever a Warrior creature enters the battlefield, you may attach Obsidian Battle-Axe to it.

Wyposaż {3}

Thornbite Staff

Equipped creature has „{2}, {T}: This creature deals 1 damage to any target” and „Whenever a creature dies, untap this creature.”

Whenever a Shaman creature enters the battlefield, you may attach Thornbite Staff to it.

Wyposaż {4}

Veteran's Armaments

Equipped creature has „Whenever this creature attacks or blocks, it gets +1/+1 until end of turn for each attacking creature.”

Whenever a Soldier creature enters the battlefield, you may attach Veteran’s Armaments to it.

Wyposaż {2}

Murmuring Bosk

({T}: Weź {G}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, możesz ujawnić kartę Drzewca z twojej ręki. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Mutavault

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd do końca tury staje się stworem 2/2 mający każdy typ stwora. Nadal jest lądem.

Primal Beyond

As Primal Beyond enters the battlefield, you may reveal an Elemental card from your hand. If you don’t, Primal Beyond enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add one mana of any color. Spend this mana only to cast an Elemental spell or activate an ability of an Elemental.

Rustic Clachan

As Rustic Clachan enters the battlefield, you may reveal a Kithkin card from your hand. If you don’t, Rustic Clachan enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

Reinforce 1—{1}{W} ({1}{W}, Discard this card: Put a +1/+1 counter on target creature.)