Eventide

Archon of Justice

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wskazany permanent.

Ballynock Trapper

{T}: Przekręć wskazanego stwora.

Ilekroć rzucisz biały czar, możesz odkręcić tego stwora.

Cenn's Enlistment

Stwórz dwa żetony białego stwora Krewniołek Piechur 1/1.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Endless Horizons

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart Równiny, wygnaj je, po czym przetasuj.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić własną kartę wygnaną tym urokiem w twojej ręce.

Endure

Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać zadane w tej turze tobie i permanentom pod twoim władaniem.

Flickerwisp

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany permanent. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Hallowed Burial

Umieść wszystkie stwory na spodzie bibliotek ich właścicieli.

Kithkin Spellduster

Latanie

{1}{W}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Kithkin Zealot

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 1 życiu za każdy czarny i/lub czerwony permanent pod władaniem wskazanego przeciwnika.

Light from Within

Barwa — Każdy stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1 za każdy symbol białej many w swoim koszcie many.

Loyal Gyrfalcon

Obronność, latanie

Ilekroć rzucisz biały czar, ten stwór traci do końca tury obronność.

Patrol Signaler

{1}{W}, {Q}: Stwórz żeton białego stwora Krewniołek Piechur 1/1. ({Q} jest symbolem odkręcenia.)

Recumbent Bliss

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zyskać 1 życie.

Spirit of the Hearth

Latanie

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

Springjack Shepherd

Barwa — Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Koza 0/1 za każdy symbol białej many w kosztach w kosztach permanentów pod twoim władaniem.

Suture Spirit

Latanie

{(w/b)}{(w/b)}{(w/b)}: Zregeneruj wskazanego stwora.

Banishing Knack

Wskazany stwór zyskuje do końca tury „{T}: Zwróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki właściciela.”

Cache Raiders

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć permanent pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Dream Fracture

Skontruj wskazany czar. Jego władca dobiera kartę.

Dobierz kartę.

Dream Thief

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę jeśli rzuciłeś inny niebieski czar w tej turze.

Glamerdye

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one color word with another.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Glen Elendra Archmage

Latanie

{U}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Idle Thoughts

{2}: Draw a card if you have no cards in hand.

Indigo Faerie

Latanie

{U}: Target permanent becomes blue in addition to its other colors until end of turn.

Inundate

Return all nonblue creatures to their owners» hands.

Merrow Levitator

{T}: Wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

Whenever you cast a blue spell, you may untap Merrow Levitator.

Oona's Grace

Wskazany gracz dobiera kartę.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Razorfin Abolisher

{1}{U}, {T}: Return target creature with a counter on it to its owner’s hand.

Sanity Grinding

Chroma — Reveal the top ten cards of your library. For each blue mana symbol in the mana costs of the revealed cards, target opponent mills a card. Then put the cards you revealed this way on the bottom of your library in any order.

Talonrend

Latanie

{(u/r)}: Talonrend gets +1/-1 until end of turn.

Wake Thrasher

Whenever a permanent you control becomes untapped, Wake Thrasher gets +1/+1 until end of turn.

Wilderness Hypnotist

{T}: Target red or green creature gets -2/-0 until end of turn.

Ashling, the Extinguisher

Whenever Ashling, the Extinguisher deals combat damage to a player, choose target creature that player controls. The player sacrifices that creature.

Creakwood Ghoul

{(b/g)}{(b/g)}: Exile target card from a graveyard. You gain 1 life.

Crumbling Ashes

At the beginning of your upkeep, destroy target creature with a -1/-1 counter on it.

Lingering Tormentor

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Merrow Bonegnawer

{T}: Wskazany gracz wygania kartę ze swojego cmentarza.

Whenever you cast a black spell, you may untap Merrow Bonegnawer.

Necroskitter

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika mający znacznik -1/-1, możesz przywrócić ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Needle Specter

Latanie

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Whenever Needle Specter deals combat damage to a player, that player discards that many cards.

Nightmare Incursion

Search target player’s library for up to X cards, where X is the number of Swamps you control, and exile them. Then that player shuffles.

Raven's Crime

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Smoldering Butcher

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Soot Imp

Latanie

Whenever a player casts a nonblack spell, that player loses 1 life.

Soul Reap

Destroy target nongreen creature. Its controller loses 3 life if you’ve cast another black spell this turn.

Soul Snuffers

When Soul Snuffers enters the battlefield, put a -1/-1 counter on each creature.

Syphon Life

Wskazany gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Talara's Bane

Target opponent reveals their hand. You choose a green or white creature card from it. You gain life equal to that creature card’s toughness, then that player discards that card.

Umbra Stalker

Chroma — Umbra Stalker’s power and toughness are each equal to the number of black mana symbols in the mana costs of cards in your graveyard.

Chaotic Backlash

Chaotic Backlash deals damage to target player equal to twice the number of white and/or blue permanents they control.

Cinder Pyromancer

{T}: Cinder Pyromancer deals 1 damage to target player or planeswalker.

Whenever you cast a red spell, you may untap Cinder Pyromancer.

Duergar Cave-Guard

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

{(r/w)}: Duergar Cave-Guard gets +1/+0 until end of turn.

Fiery Bombardment

Chroma — {2}, Sacrifice a creature: Fiery Bombardment deals damage to any target equal to the number of red mana symbols in the sacrificed creature’s mana cost.

Flame Jab

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Hatchet Bully

{2}{R}, {T}, Put a -1/-1 counter on a creature you control: Hatchet Bully deals 2 damage to any target.

Hateflayer

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

{2}{R}, {Q}: Hateflayer deals damage equal to its power to any target. ({Q} is the untap symbol.)

Heartlash Cinder

Pośpiech

Chroma — When Heartlash Cinder enters the battlefield, it gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of red mana symbols in the mana costs of permanents you control.

Hotheaded Giant

Pośpiech

Hotheaded Giant enters the battlefield with two -1/-1 counters on it unless you’ve cast another red spell this turn.

Impelled Giant

Tratowanie

Tap an untapped red creature you control other than Impelled Giant: Impelled Giant gets +X/+0 until end of turn, where X is the power of the creature tapped this way.

Outrage Shaman

Chroma — When Outrage Shaman enters the battlefield, it deals damage to target creature equal to the number of red mana symbols in the mana costs of permanents you control.

Puncture Blast

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Puncture Blast deals 3 damage to any target.

Rekindled Flame

Rekindled Flame deals 4 damage to any target.

At the beginning of your upkeep, if an opponent has no cards in hand, you may return Rekindled Flame from your graveyard to your hand.

Stigma Lasher

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Whenever Stigma Lasher deals damage to a player, that player can’t gain life for the rest of the game.

Thunderblust

Pośpiech

Thunderblust has trample as long as it has a -1/-1 counter on it.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Unwilling Recruit

Gain control of target creature until end of turn. Untap that creature. It gets +X/+0 and gains haste until end of turn.

Aerie Ouphes

Sacrifice Aerie Ouphes: It deals damage equal to its power to target creature with flying.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Bloom Tender

{T}: Za każdy kolor spośród permanentów pod twoim władaniem, weź jedną manę owego koloru.

Duskdale Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Helix Pinnacle

Shroud (This enchantment can’t be the target of spells or abilities.)

{X}: Put X tower counters on Helix Pinnacle.

At the beginning of your upkeep, if there are 100 or more tower counters on Helix Pinnacle, you win the game.

Marshdrinker Giant

When Marshdrinker Giant enters the battlefield, destroy target Island or Swamp an opponent controls.

Monstrify

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Nettle Sentinel

Nettle Sentinel doesn’t untap during your untap step.

Whenever you cast a green spell, you may untap Nettle Sentinel.

Phosphorescent Feast

Chroma — Reveal any number of cards in your hand. You gain 2 life for each green mana symbol in those cards» mana costs.

Primalcrux

Tratowanie

Chroma — Primalcrux’s power and toughness are each equal to the number of green mana symbols in the mana costs of permanents you control.

Regal Force

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ile masz zielonych stworów pod władaniem.

Savage Conception

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Swirling Spriggan

{(g/u)}{(g/u)}: Target creature you control becomes the color or colors of your choice until end of turn.

Talara's Battalion

Cast this spell only if you’ve cast another green spell this turn.

Tratowanie

Tilling Treefolk

When Tilling Treefolk enters the battlefield, you may return up to two target land cards from your graveyard to your hand.

Twinblade Slasher

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

{1}{G}: Twinblade Slasher gets +2/+2 until end of turn. Activate only once each turn.

Wickerbough Elder

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik -1/-1.

{G}, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Batwing Brume

Prevent all combat damage that would be dealt this turn if {W} was spent to cast this spell. Each player loses 1 life for each attacking creature they control if {B} was spent to cast this spell. (Do both if {W}{B} was spent.)

Beckon Apparition

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Stwórz żeton czarno-białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Bloodied Ghost

Latanie

Bloodied Ghost enters the battlefield with a -1/-1 counter on it.

Cauldron Haze

Wskaż dowolne stwory. Każdy z owych stworów zyskuje wytrwałość do końca tury. (Kiedy umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Deathbringer Liege

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Whenever you cast a white spell, you may tap target creature.

Whenever you cast a black spell, you may destroy target creature if it’s tapped.

Divinity of Pride

Latanie, więź życia

Divinity of Pride gets +4/+4 as long as you have 25 or more life.

Edge of the Divinity

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is white, it gets +1/+2.

As long as enchanted creature is black, it gets +2/+1.

Evershrike

Latanie

Evershrike gets +2/+2 for each Aura attached to it.

{X}{(w/b)}{(w/b)}: Return Evershrike from your graveyard to the battlefield. You may put an Aura card with mana value X or less from your hand onto the battlefield attached to it. If you don’t, exile Evershrike.

Gwyllion Hedge-Mage

When Gwyllion Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Plains, you may create a 1/1 white Kithkin Soldier creature token.

When Gwyllion Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Swamps, you may put a -1/-1 counter on target creature.

Harvest Gwyllion

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Nightsky Mimic

Whenever you cast a spell that’s both white and black, Nightsky Mimic has base power and toughness 4/4 until end of turn and gains flying until end of turn.

Nip Gwyllion

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Pyrrhic Revival

Each player returns each creature card from their graveyard to the battlefield with an additional -1/-1 counter on it.

Restless Apparition

{(w/b)}{(w/b)}{(w/b)}: Restless Apparition gets +3/+3 until end of turn.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Stillmoon Cavalier

Protection from white and from black

{(w/b)}: Stillmoon Cavalier gains flying until end of turn.

{(w/b)}: Stillmoon Cavalier gains first strike until end of turn.

{(w/b)}{(w/b)}: Stillmoon Cavalier gets +1/+0 until end of turn.

Unmake

Wygnaj wskazanego stwora.

Voracious Hatchling

Więź życia

Voracious Hatchling enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

Whenever you cast a white spell, remove a -1/-1 counter from Voracious Hatchling.

Whenever you cast a black spell, remove a -1/-1 counter from Voracious Hatchling.

Call the Skybreaker

Stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 5/5 z lataniem.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Clout of the Dominus

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is blue, it gets +1/+1 and has shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

As long as enchanted creature is red, it gets +1/+1 and has haste.

Crackleburr

{(u/r)}{(u/r)}, {T}, Tap two untapped red creatures you control: Crackleburr deals 3 damage to any target.

{(u/r)}{(u/r)}, {Q}, Untap two tapped blue creatures you control: Return target creature to its owner’s hand. ({Q} is the untap symbol.)

Crag Puca

{(u/r)}: Switch Crag Puca’s power and toughness until end of turn.

Dominus of Fealty

Latanie

At the beginning of your upkeep, you may gain control of target permanent until end of turn. If you do, untap it and it gains haste until end of turn.

Inside Out

Zamień u wskazanego stwora siłę z wytrzymałością do końca tury.

Dobierz kartę.

Mindwrack Liege

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}: You may put a blue or red creature card from your hand onto the battlefield.

Mirror Sheen

{1}{(u/r)}{(u/r)}: Copy target instant or sorcery spell that targets you. You may choose new targets for the copy.

Noggle Bandit

Noggle Bandit can’t be blocked except by creatures with defender.

Noggle Bridgebreaker

When Noggle Bridgebreaker enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

Noggle Hedge-Mage

When Noggle Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Islands, you may tap two target permanents.

When Noggle Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Mountains, you may have Noggle Hedge-Mage deal 2 damage to target player or planeswalker.

Noggle Ransacker

When Noggle Ransacker enters the battlefield, each player draws two cards, then discards a card at random.

Nucklavee

When Nucklavee enters the battlefield, you may return target red sorcery card from your graveyard to your hand.

When Nucklavee enters the battlefield, you may return target blue instant card from your graveyard to your hand.

Riverfall Mimic

Whenever you cast a spell that’s both blue and red, Riverfall Mimic has base power and toughness 3/3 until end of turn and can’t be blocked this turn.

Shrewd Hatchling

Shrewd Hatchling enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

{(u/r)}: Target creature can’t block Shrewd Hatchling this turn.

Whenever you cast a blue spell, remove a -1/-1 counter from Shrewd Hatchling.

Whenever you cast a red spell, remove a -1/-1 counter from Shrewd Hatchling.

Stream Hopper

{(u/r)}: Stream Hopper gains flying until end of turn.

Unnerving Assault

Creatures your opponents control get -1/-0 until end of turn if {U} was spent to cast this spell, and creatures you control get +1/+0 until end of turn if {R} was spent to cast this spell. (Do both if {U}{R} was spent.)

Canker Abomination

Umieszczając tę kartę na polu bitwy wybierz przeciwnika. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników -1/-1, iloma stworami włada ów gracz.

Cankerous Thirst

If {B} was spent to cast this spell, you may have target creature get -3/-3 until end of turn. If {G} was spent to cast this spell, you may have target creature get +3/+3 until end of turn. (Do both if {B}{G} was spent.)

Creakwood Liege

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

At the beginning of your upkeep, you may create a 1/1 black and green Worm creature token.

Deity of Scars

Tratowanie

Deity of Scars enters the battlefield with two -1/-1 counters on it.

{(b/g)}, Remove a -1/-1 counter from Deity of Scars: Regenerate Deity of Scars.

Desecrator Hag

When Desecrator Hag enters the battlefield, return to your hand the creature card in your graveyard with the greatest power. If two or more cards are tied for greatest power, you choose one of them.

Doomgape

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice a creature. You gain life equal to that creature’s toughness.

Drain the Well

Destroy target land. You gain 2 life.

Gift of the Deity

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is black, it gets +1/+1 and has deathtouch. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy that creature.)

As long as enchanted creature is green, it gets +1/+1 and all creatures able to block it do so.

Hag Hedge-Mage

When Hag Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Swamps, you may have target player discard a card.

When Hag Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Forests, you may put target card from your graveyard on top of your library.

Noxious Hatchling

Noxious Hatchling enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Whenever you cast a black spell, remove a -1/-1 counter from Noxious Hatchling.

Whenever you cast a green spell, remove a -1/-1 counter from Noxious Hatchling.

Odious Trow

{1}{(b/g)}: Regenerate Odious Trow.

Quillspike

{(b/g)}, Remove a -1/-1 counter from a creature you control: Quillspike gets +3/+3 until end of turn.

Rendclaw Trow

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Sapling of Colfenor

Niezniszczalność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, zyskaj życia równe jej wytrzymałości, strać życia równe jej sile, po czym umieść ją w twojej ręce.

Stalker Hag

Zdobywanie bagien i lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem lub Lasem.)

Woodlurker Mimic

Whenever you cast a spell that’s both black and green, Woodlurker Mimic has base power and toughness 4/5 until end of turn and gains wither until end of turn. (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Worm Harvest

Create a 1/1 black and green Worm creature token for each land card in your graveyard.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Balefire Liege

Inne czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Whenever you cast a red spell, Balefire Liege deals 3 damage to target player or planeswalker.

Whenever you cast a white spell, you gain 3 life.

Battlegate Mimic

Whenever you cast a spell that’s both red and white, Battlegate Mimic has base power and toughness 4/2 until end of turn and gains first strike until end of turn.

Belligerent Hatchling

Pierwszy cios

Belligerent Hatchling enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

Whenever you cast a red spell, remove a -1/-1 counter from Belligerent Hatchling.

Whenever you cast a white spell, remove a -1/-1 counter from Belligerent Hatchling.

Double Cleave

Wskazany stwór zyskuje podwójny cios do końca tury. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Duergar Assailant

Sacrifice Duergar Assailant: It deals 1 damage to target attacking or blocking creature.

Duergar Hedge-Mage

When Duergar Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Mountains, you may destroy target artifact.

When Duergar Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Plains, you may destroy target enchantment.

Duergar Mine-Captain

{1}{(r/w)}, {Q}: Attacking creatures get +1/+0 until end of turn. ({Q} is the untap symbol.)

Figure of Destiny

{(r/w)}: Figure of Destiny becomes a Kithkin Spirit with base power and toughness 2/2.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}: If Figure of Destiny is a Spirit, it becomes a Kithkin Spirit Warrior with base power and toughness 4/4.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}: If Figure of Destiny is a Warrior, it becomes a Kithkin Spirit Warrior Avatar with base power and toughness 8/8, flying, and first strike.

Fire at Will

Fire at Will deals 3 damage divided as you choose among one, two, or three target attacking or blocking creatures.

Hearthfire Hobgoblin

Podwójny cios

Hobgoblin Dragoon

Latanie, pierwszy cios

Moonhold

Target player can’t play lands this turn if {R} was spent to cast this spell and can’t cast creature spells this turn if {W} was spent to cast this spell. (Do both if {R}{W} was spent.)

Nobilis of War

Latanie

Attacking creatures you control get +2/+0.

Rise of the Hobgoblins

When Rise of the Hobgoblins enters the battlefield, you may pay {X}. If you do, create X 1/1 red and white Goblin Soldier creature tokens.

{(r/w)}: Red creatures and white creatures you control gain first strike until end of turn.

Scourge of the Nobilis

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is red, it gets +1/+1 and has „{(r/w)}: This creature gets +1/+0 until end of turn.”

As long as enchanted creature is white, it gets +1/+1 and has lifelink. (Damage dealt by the creature also causes its controller to gain that much life.)

Spitemare

Whenever Spitemare is dealt damage, it deals that much damage to any target.

Waves of Aggression

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Cold-Eyed Selkie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Whenever Cold-Eyed Selkie deals combat damage to a player, you may draw that many cards.

Fable of Wolf and Owl

Whenever you cast a green spell, you may create a 2/2 green Wolf creature token.

Whenever you cast a blue spell, you may create a 1/1 blue Bird creature token with flying.

Favor of the Overbeing

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is green, it gets +1/+1 and has vigilance.

As long as enchanted creature is blue, it gets +1/+1 and has flying.

Gilder Bairn

{2}{(g/u)}, {Q}: Double the number of each kind of counter on target permanent. ({Q} is the untap symbol.)

Grazing Kelpie

{(g/u)}, Sacrifice Grazing Kelpie: Put target card from a graveyard on the bottom of its owner’s library.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Groundling Pouncer

{(g/u)}: Groundling Pouncer gets +1/+3 and gains flying until end of turn. Activate only once each turn and only if an opponent controls a creature with flying.

Invert the Skies

Creatures your opponents control lose flying until end of turn if {G} was spent to cast this spell, and creatures you control gain flying until end of turn if {U} was spent to cast this spell. (Do both if {G}{U} was spent.)

Murkfiend Liege

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Untap all green and/or blue creatures you control during each other player’s untap step.

Overbeing of Myth

Overbeing of Myth’s power and toughness are each equal to the number of cards in your hand.

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę.

Selkie Hedge-Mage

When Selkie Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Forests, you may gain 3 life.

When Selkie Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Islands, you may return target tapped creature to its owner’s hand.

Shorecrasher Mimic

Whenever you cast a spell that’s both green and blue, Shorecrasher Mimic has base power and toughness 5/3 until end of turn and gains trample until end of turn.

Slippery Bogle

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Snakeform

Until end of turn, target creature loses all abilities and becomes a green Snake with base power and toughness 1/1.

Dobierz kartę.

Spitting Image

Create a token that’s a copy of target creature.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Sturdy Hatchling

Sturdy Hatchling enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

{(g/u)}: Sturdy Hatchling gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Whenever you cast a green spell, remove a -1/-1 counter from Sturdy Hatchling.

Whenever you cast a blue spell, remove a -1/-1 counter from Sturdy Hatchling.

Trapjaw Kelpie

Błysk

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Wistful Selkie

When Wistful Selkie enters the battlefield, draw a card.

Altar Golem

Tratowanie

Altar Golem’s power and toughness are each equal to the number of creatures on the battlefield.

Altar Golem doesn’t untap during your untap step.

Tap five untapped creatures you control: Untap Altar Golem.

Antler Skulkin

{2}: Wskazany biały stwór zyskuje wytrwałość do końca tury. (Kiedy umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Fang Skulkin

{2}: Target black creature gains wither until end of turn. (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Hoof Skulkin

{3}: Target green creature gets +1/+1 until end of turn.

Jawbone Skulkin

{2}: Target red creature gains haste until end of turn.

Leering Emblem

Whenever you cast a spell, equipped creature gets +2/+2 until end of turn.

Wyposaż {2}

Scarecrone

{1}, poświęć Stracha: Dobierz kartę.

{4}, {T}: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Shell Skulkin

{3}: Target blue creature gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Ward of Bones

Each opponent who controls more creatures than you can’t cast creature spells. The same is true for artifacts and enchantments.

Each opponent who controls more lands than you can’t play lands.

Cascade Bluffs

{T}: Weź {C}.

{(u/r)}, {T}: Weź {U}{U}, {U}{R} lub {R}{R}.

Fetid Heath

{T}: Weź {C}.

{(w/b)}, {T}: Weź {W}{W}, {W}{B} lub {B}{B}.

Flooded Grove

{T}: Weź {C}.

{(g/u)}, {T}: Weź {G}{G}, {G}{U} lub {U}{U}.

Rugged Prairie

{T}: Weź {C}.

{(r/w)}, {T}: Weź {R}{R}, {R}{W} lub {W}{W}.

Springjack Pasture

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Create a 0/1 white Goat creature token.

{T}, poświęć X Kóz: Weź X many w jednym dowolnym kolorze. Zyskaj X żyć.

Twilight Mire

{T}: Weź {C}.

{(b/g)}, {T}: Weź {B}{B}, {B}{G} lub {G}{G}.