Eventide

Archon of Justice

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wskazany byt.

Ballynock Trapper

{T}: Przekręć wskazanego stwora.

Ilekroć rzucisz biały czar, możesz odkręcić tego stwora.

Cenn's Enlistment

Stwórz dwa żetony białego stwora Krewniołek Piechur 1/1.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Endless Horizons

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart Równiny, wygnaj je, po czym przetasuj.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić własną kartę wygnaną tym urokiem w twojej ręce.

Endure

Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać zadane w tej turze tobie i bytom pod twoim władaniem.

Flickerwisp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany byt. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Hallowed Burial

Umieść wszystkie stwory na spodzie bibliotek ich właścicieli.

Kithkin Spellduster

Latanie

{1}{W}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Kithkin Zealot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 1 życiu za każdy czarny i/lub czerwony byt pod władaniem wskazanego przeciwnika.

Light from Within

Barwa — Każdy stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1 za każdy symbol białej many w swoim koszcie many.

Loyal Gyrfalcon

Obronność, latanie

Ilekroć rzucisz biały czar, ten stwór traci do końca tury obronność.

Patrol Signaler

{1}{W}, {Q}: Stwórz żeton białego stwora Krewniołek Piechur 1/1. ({Q} jest symbolem odkręcenia.)

Recumbent Bliss

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zyskać 1 życie.

Spirit of the Hearth

Latanie

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

Springjack Shepherd

Barwa — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Koza 0/1 za każdy symbol białej many w kosztach w kosztach bytów pod twoim władaniem.

Suture Spirit

Latanie

{(w/b)}{(w/b)}{(w/b)}: Zregeneruj wskazanego stwora.

Banishing Knack

Wskazany stwór do końca tury zyskuje „{T}: Zwróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.”

Cache Raiders

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Dream Fracture

Skontruj wskazany czar. Jego władca dobiera kartę.

Dobierz kartę.

Dream Thief

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę jeśli rzuciłeś inny niebieski czar w tej turze.

Glamerdye

Zmień tekst wskazanego czaru lub bytu poprzez zamianę wszystkich wystąpień jednego słowa określającego kolor, innym.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Glen Elendra Archmage

Latanie

{U}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Idle Thoughts

{2}: Dobierz kartę jeśli nie masz kart w ręce.

Indigo Faerie

Latanie

{U}: Wskazany byt staje się do końca tury dodatkowo niebieski oprócz jego innych kolorów.

Inundate

Przywróć wszystkie nie-niebieskie stwory do rąk ich właścicieli.

Merrow Levitator

{T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Ilekroć rzucisz niebieski czar, możesz odkręcić ten byt.

Oona's Grace

Wskazany gracz dobiera kartę.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Razorfin Abolisher

{1}{U}, {T}: Przywróć wskazanego stwora mającego znacznik do ręki właściciela.

Sanity Grinding

Barwa — Ujawnij dziesięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Za każdy symbol niebieskiej many pośród nich, wskazany przeciwnik mieli kartę. Następnie umieść karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Talonrend

Latanie

{(u/r)}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Wake Thrasher

Ilekroć byt pod twoim władaniem zostanie odkręcony, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Wilderness Hypnotist

{T}: Wskazany czerwony lub zielony stwór do końca tury dostaje -2/-0.

Ashling, the Extinguisher

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wskaż stwora pod władaniem owego gracza. Ów gracz poświęca owego stwora.

Creakwood Ghoul

{(b/g)}{(b/g)}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Zyskaj 1 życie.

Crumbling Ashes

Na początku twojego kroku utrzymania, zniszcz wskazanego stwora ze znacznikiem -1/-1.

Lingering Tormentor

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Merrow Bonegnawer

{T}: Wskazany gracz wygania kartę ze swojego cmentarza.

Ilekroć rzucisz czarny czar, możesz odkręcić ten byt.

Necroskitter

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika mający znacznik -1/-1, możesz przywrócić ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Needle Specter

Latanie

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca tyle samo kart.

Nightmare Incursion

Wyszukaj w bibliotece wskazanego gracza co najwyżej X kart, gdzie X jest liczbą Bagien pod twoim władaniem, i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Raven's Crime

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Smoldering Butcher

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Soot Imp

Latanie

Ilekroć gracz rzuci nieczarny czar, ów gracz traci 1 życie.

Soul Reap

Zniszcz wskazanego niezielonego stwora. Jego władca traci 3 życia jeśli w tej turze rzuciłeś inny czarny czar.

Soul Snuffers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na każdym stworze.

Syphon Life

Wskazany gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Talara's Bane

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę zielonego lub białego stwora. Zyskaj życia równe wytrzymałości owej karty, po czym ów gracz odrzuca ową kartę.

Umbra Stalker

Barwa — Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie symboli czarnej many w kosztach many kart w twoim cmentarzu.

Chaotic Backlash

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi obrażenia równe dwukrotności liczby białych i/lub niebieskich bytów pod jego władaniem.

Cinder Pyromancer

{T}: Ten byt zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Ilekroć rzucisz czerwony czar, możesz odkręcić ten byt.

Duergar Cave-Guard

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

{(r/w)}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fiery Bombardment

Barwa — {2}, poświęć stwora: Ten byt zadaje dowolnemu celowi obrażenia równe liczbie symboli czerwonej many w koszcie many poświęconego stwora.

Flame Jab

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Hatchet Bully

{2}{R}, {T}, umieść znacznik -1/-1 na stworze pod twoim władaniem: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Hateflayer

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

{2}{R}, {Q}: Ten byt zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile. ({Q} jest symbolem odkręcenia.)

Heartlash Cinder

Pośpiech

Barwa — Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dostaje on do końca tury +X/+0, gdzie X jest liczbą symboli czerwonej many w kosztach many bytów pod twoim władaniem.

Hotheaded Giant

Pośpiech

Ten byt wchodzi na pole bitwy z dwoma znacznikami -1/-1, chyba że rzuciłeś w tej turze inny czerwony czar.

Impelled Giant

Tratowanie

Przekręć odkręconego czerwonego stwora pod twoim władaniem innego niż niniejszy: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest siłą stwora przekręconego w ten sposób.

Outrage Shaman

Barwa — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie symboli czerwonej many w kosztach many bytów pod twoim władaniem.

Puncture Blast

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Rekindled Flame

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli przeciwnik nie ma kart w ręce, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stigma Lasher

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Ilekroć ten byt zada graczowi obrażenia, ów gracz do końca gry nie może zyskać żyć.

Thunderblust

Pośpiech

Ten stwór ma tratowanie o ile ma znacznik -1/-1.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Unwilling Recruit

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Dostaje on do końca tury +X/+0 i pośpiech.

Aerie Ouphes

Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu stworowi bez latania obrażenia równe swojej sile.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Bloom Tender

{T}: Za każdy kolor spośród bytów pod twoim władaniem, weź jedną manę owego koloru.

Duskdale Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Helix Pinnacle

Antymagia (Ten urok nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

{X}: Umieść X znaczników wieży na tym bycie.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli na tym bycie jest co najmniej 100 znaczników wieży, wygrywasz grę.

Marshdrinker Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną Wyspę lub Bagno pod władaniem przeciwnika.

Monstrify

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Nettle Sentinel

Ten stwór nie odkręca się podczas twojego kroku odkręcania.

Ilekroć rzucisz zielony czar, możesz odkręcić tego stwora.

Phosphorescent Feast

Barwa — Ujawnij dowolną liczbę kart z twojej ręki. Zyskaj 2 życia za każdy symbol zielonej many w kosztach many owych kart.

Primalcrux

Tratowanie

Barwa — Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie symboli zielonej many w kosztach many bytów pod twoim władaniem.

Regal Force

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ile masz zielonych stworów pod władaniem.

Savage Conception

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Swirling Spriggan

{(g/u)}{(g/u)}: Wskazany stwór pod twoim władaniem staje się do końca tury wybranego koloru lub kolorów.

Talara's Battalion

Możesz rzucić ten czar tylko jeśli w tej turze rzuciłeś inny zielony czar.

Tratowanie

Tilling Treefolk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić co najwyżej dwie wskazane karty lądów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Twinblade Slasher

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

{1}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Aktywuj tylko raz na turę.

Wickerbough Elder

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik -1/-1.

{G}, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Batwing Brume

Prevent all combat damage that would be dealt this turn if {W} was spent to cast this spell. Each player loses 1 life for each attacking creature they control if {B} was spent to cast this spell. (Do both if {W}{B} was spent.)

Beckon Apparition

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Stwórz żeton czarno-białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Bloodied Ghost

Latanie

Bloodied Ghost enters the battlefield with a -1/-1 counter on it.

Cauldron Haze

Wskaż dowolne stwory. Każdy z owych stworów zyskuje wytrwałość do końca tury. (Kiedy umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Deathbringer Liege

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz biały czar, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Ilekroć rzucisz czarny czar, możesz zniszczyć wskazanego stwora jeśli jest on przekręcony.

Divinity of Pride

Latanie, więź życia

Ten stwór dostaje +4/+4 o ile masz co najmniej 25 żyć.

Edge of the Divinity

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is white, it gets +1/+2.

As long as enchanted creature is black, it gets +2/+1.

Evershrike

Latanie

Evershrike gets +2/+2 for each Aura attached to it.

{X}{(w/b)}{(w/b)}: Return Evershrike from your graveyard to the battlefield. You may put an Aura card with mana value X or less from your hand onto the battlefield attached to it. If you don’t, exile Evershrike.

Gwyllion Hedge-Mage

When Gwyllion Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Plains, you may create a 1/1 white Kithkin Soldier creature token.

When Gwyllion Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Swamps, you may put a -1/-1 counter on target creature.

Harvest Gwyllion

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Nightsky Mimic

Whenever you cast a spell that’s both white and black, Nightsky Mimic has base power and toughness 4/4 until end of turn and gains flying until end of turn.

Nip Gwyllion

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Pyrrhic Revival

Each player returns each creature card from their graveyard to the battlefield with an additional -1/-1 counter on it.

Restless Apparition

{(w/b)}{(w/b)}{(w/b)}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Stillmoon Cavalier

Ochrona przed białym i przed czarnym

{(w/b)}: Stillmoon Cavalier gains flying until end of turn.

{(w/b)}: Stillmoon Cavalier gains first strike until end of turn.

{(w/b)}{(w/b)}: Stillmoon Cavalier gets +1/+0 until end of turn.

Unmake

Wygnaj wskazanego stwora.

Voracious Hatchling

Więź życia

Voracious Hatchling enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

Whenever you cast a white spell, remove a -1/-1 counter from Voracious Hatchling.

Whenever you cast a black spell, remove a -1/-1 counter from Voracious Hatchling.

Call the Skybreaker

Stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 5/5 z lataniem.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Clout of the Dominus

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is blue, it gets +1/+1 and has shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

As long as enchanted creature is red, it gets +1/+1 and has haste.

Crackleburr

{(u/r)}{(u/r)}, {T}, Tap two untapped red creatures you control: Crackleburr deals 3 damage to any target.

{(u/r)}{(u/r)}, {Q}, Untap two tapped blue creatures you control: Return target creature to its owner’s hand. ({Q} is the untap symbol.)

Crag Puca

{(u/r)}: Switch Crag Puca’s power and toughness until end of turn.

Dominus of Fealty

Latanie

At the beginning of your upkeep, you may gain control of target permanent until end of turn. If you do, untap it and it gains haste until end of turn.

Inside Out

Zamień u wskazanego stwora siłę z wytrzymałością do końca tury.

Dobierz kartę.

Mindwrack Liege

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}: Możesz umieścić kartę niebieskiego lub czerwonego stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Mirror Sheen

{1}{(u/r)}{(u/r)}: Copy target instant or sorcery spell that targets you. You may choose new targets for the copy.

Noggle Bandit

Noggle Bandit can’t be blocked except by creatures with defender.

Noggle Bridgebreaker

When Noggle Bridgebreaker enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

Noggle Hedge-Mage

When Noggle Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Islands, you may tap two target permanents.

When Noggle Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Mountains, you may have Noggle Hedge-Mage deal 2 damage to target player or planeswalker.

Noggle Ransacker

When Noggle Ransacker enters the battlefield, each player draws two cards, then discards a card at random.

Nucklavee

When Nucklavee enters the battlefield, you may return target red sorcery card from your graveyard to your hand.

When Nucklavee enters the battlefield, you may return target blue instant card from your graveyard to your hand.

Riverfall Mimic

Whenever you cast a spell that’s both blue and red, Riverfall Mimic has base power and toughness 3/3 until end of turn and can’t be blocked this turn.

Shrewd Hatchling

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki -1/-1.

{(u/r)}: Wskazany stwór nie może w tej turze blokować niniejszego.

Ilekroć rzucisz niebieski czar, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora.

Ilekroć rzucisz czerwony czar, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora.

Stream Hopper

{(u/r)}: Stream Hopper gains flying until end of turn.

Unnerving Assault

Creatures your opponents control get -1/-0 until end of turn if {U} was spent to cast this spell, and creatures you control get +1/+0 until end of turn if {R} was spent to cast this spell. (Do both if {U}{R} was spent.)

Canker Abomination

Przy wejściu tego stwora na pole bitwy, wybierz przeciwnika. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników -1/-1, iloma stworami włada ów gracz.

Cankerous Thirst

If {B} was spent to cast this spell, you may have target creature get -3/-3 until end of turn. If {G} was spent to cast this spell, you may have target creature get +3/+3 until end of turn. (Do both if {B}{G} was spent.)

Creakwood Liege

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz stworzyć żeton czarno-zielonego stwora Robal 1/1.

Deity of Scars

Tratowanie

Deity of Scars enters the battlefield with two -1/-1 counters on it.

{(b/g)}, Remove a -1/-1 counter from Deity of Scars: Regenerate Deity of Scars.

Desecrator Hag

When Desecrator Hag enters the battlefield, return to your hand the creature card in your graveyard with the greatest power. If two or more cards are tied for greatest power, you choose one of them.

Doomgape

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice a creature. You gain life equal to that creature’s toughness.

Drain the Well

Destroy target land. You gain 2 life.

Gift of the Deity

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is black, it gets +1/+1 and has deathtouch. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy that creature.)

As long as enchanted creature is green, it gets +1/+1 and all creatures able to block it do so.

Hag Hedge-Mage

When Hag Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Swamps, you may have target player discard a card.

When Hag Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Forests, you may put target card from your graveyard on top of your library.

Noxious Hatchling

Noxious Hatchling enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Whenever you cast a black spell, remove a -1/-1 counter from Noxious Hatchling.

Whenever you cast a green spell, remove a -1/-1 counter from Noxious Hatchling.

Odious Trow

{1}{(b/g)}: Regenerate Odious Trow.

Quillspike

{(b/g)}, Remove a -1/-1 counter from a creature you control: Quillspike gets +3/+3 until end of turn.

Rendclaw Trow

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Sapling of Colfenor

Niezniszczalność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, zyskaj życia równe jej wytrzymałości, strać życia równe jej sile, po czym umieść ją w twojej ręce.

Stalker Hag

Zdobywanie bagien i lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem lub Lasem.)

Woodlurker Mimic

Whenever you cast a spell that’s both black and green, Woodlurker Mimic has base power and toughness 4/5 until end of turn and gains wither until end of turn. (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Worm Harvest

Stwórz żeton czarno-zielonego stwora Robal 1/1 za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Balefire Liege

Inne czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz czerwony czar, ten byt zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Ilekroć rzucisz biały czar, zyskaj 3 życia.

Battlegate Mimic

Whenever you cast a spell that’s both red and white, Battlegate Mimic has base power and toughness 4/2 until end of turn and gains first strike until end of turn.

Belligerent Hatchling

Pierwszy cios

Belligerent Hatchling enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

Whenever you cast a red spell, remove a -1/-1 counter from Belligerent Hatchling.

Whenever you cast a white spell, remove a -1/-1 counter from Belligerent Hatchling.

Double Cleave

Wskazany stwór zyskuje podwójny cios do końca tury. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Duergar Assailant

Sacrifice Duergar Assailant: It deals 1 damage to target attacking or blocking creature.

Duergar Hedge-Mage

When Duergar Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Mountains, you may destroy target artifact.

When Duergar Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Plains, you may destroy target enchantment.

Duergar Mine-Captain

{1}{(r/w)}, {Q}: Attacking creatures get +1/+0 until end of turn. ({Q} is the untap symbol.)

Figure of Destiny

{(r/w)}: Ten stwór staje się typu Krewniołek Duch o bazowych sile i wytrzymałości 2/2.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}: Jeśli ten stwór jest Duchem, staje się typu Krewniołek Duch Wojownik o bazowych sile i wytrzymałości 4/4.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}: Jeśli ten stwór jest Wojownikiem, staje się typu Krewniołek Duch Wojownik Awatar o bazowych sile i wytrzymałości 8/8, lataniem i pierwszym ciosem.

Fire at Will

Fire at Will deals 3 damage divided as you choose among one, two, or three target attacking or blocking creatures.

Hearthfire Hobgoblin

Podwójny cios

Hobgoblin Dragoon

Latanie, pierwszy cios

Moonhold

Target player can’t play lands this turn if {R} was spent to cast this spell and can’t cast creature spells this turn if {W} was spent to cast this spell. (Do both if {R}{W} was spent.)

Nobilis of War

Latanie

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +2/+0.

Rise of the Hobgoblins

When Rise of the Hobgoblins enters the battlefield, you may pay {X}. If you do, create X 1/1 red and white Goblin Soldier creature tokens.

{(r/w)}: Red creatures and white creatures you control gain first strike until end of turn.

Scourge of the Nobilis

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is red, it gets +1/+1 and has „{(r/w)}: This creature gets +1/+0 until end of turn.”

As long as enchanted creature is white, it gets +1/+1 and has lifelink. (Damage dealt by the creature also causes its controller to gain that much life.)

Spitemare

Whenever Spitemare is dealt damage, it deals that much damage to any target.

Waves of Aggression

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Cold-Eyed Selkie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać tyle samo kart.

Fable of Wolf and Owl

Whenever you cast a green spell, you may create a 2/2 green Wolf creature token.

Whenever you cast a blue spell, you may create a 1/1 blue Bird creature token with flying.

Favor of the Overbeing

Zaurocz stwora

As long as enchanted creature is green, it gets +1/+1 and has vigilance.

As long as enchanted creature is blue, it gets +1/+1 and has flying.

Gilder Bairn

{2}{(g/u)}, {Q}: Double the number of each kind of counter on target permanent. ({Q} is the untap symbol.)

Grazing Kelpie

{(g/u)}, Sacrifice Grazing Kelpie: Put target card from a graveyard on the bottom of its owner’s library.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Groundling Pouncer

{(g/u)}: Groundling Pouncer gets +1/+3 and gains flying until end of turn. Activate only once each turn and only if an opponent controls a creature with flying.

Invert the Skies

Creatures your opponents control lose flying until end of turn if {G} was spent to cast this spell, and creatures you control gain flying until end of turn if {U} was spent to cast this spell. (Do both if {G}{U} was spent.)

Murkfiend Liege

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Odkręć wszystkie zielone i/lub niebieskie stwory pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Overbeing of Myth

Overbeing of Myth’s power and toughness are each equal to the number of cards in your hand.

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę.

Selkie Hedge-Mage

When Selkie Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Forests, you may gain 3 life.

When Selkie Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Islands, you may return target tapped creature to its owner’s hand.

Shorecrasher Mimic

Whenever you cast a spell that’s both green and blue, Shorecrasher Mimic has base power and toughness 5/3 until end of turn and gains trample until end of turn.

Slippery Bogle

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Snakeform

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i staje się zielonym Wężem z bazową siłą i wytrzymałością 1/1.

Dobierz kartę.

Spitting Image

Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Sturdy Hatchling

Sturdy Hatchling enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

{(g/u)}: Sturdy Hatchling gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Whenever you cast a green spell, remove a -1/-1 counter from Sturdy Hatchling.

Whenever you cast a blue spell, remove a -1/-1 counter from Sturdy Hatchling.

Trapjaw Kelpie

Błysk

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Wistful Selkie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Altar Golem

Tratowanie

Altar Golem’s power and toughness are each equal to the number of creatures on the battlefield.

Altar Golem doesn’t untap during your untap step.

Tap five untapped creatures you control: Untap Altar Golem.

Antler Skulkin

{2}: Wskazany biały stwór zyskuje wytrwałość do końca tury. (Kiedy umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Fang Skulkin

{2}: Target black creature gains wither until end of turn. (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Hoof Skulkin

{3}: Target green creature gets +1/+1 until end of turn.

Jawbone Skulkin

{2}: Target red creature gains haste until end of turn.

Leering Emblem

Whenever you cast a spell, equipped creature gets +2/+2 until end of turn.

Wyposaż {2}

Scarecrone

{1}, poświęć Stracha: Dobierz kartę.

{4}, {T}: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Shell Skulkin

{3}: Target blue creature gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Ward of Bones

Each opponent who controls more creatures than you can’t cast creature spells. The same is true for artifacts and enchantments.

Each opponent who controls more lands than you can’t play lands.

Cascade Bluffs

{T}: Weź {C}.

{(u/r)}, {T}: Weź {U}{U}, {U}{R} lub {R}{R}.

Fetid Heath

{T}: Weź {C}.

{(w/b)}, {T}: Weź {W}{W}, {W}{B} lub {B}{B}.

Flooded Grove

{T}: Weź {C}.

{(g/u)}, {T}: Weź {G}{G}, {G}{U} lub {U}{U}.

Rugged Prairie

{T}: Weź {C}.

{(r/w)}, {T}: Weź {R}{R}, {R}{W} lub {W}{W}.

Springjack Pasture

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Stwórz żeton białego stwora Koza 0/1.

{T}, poświęć X Kóz: Weź X many w jednym dowolnym kolorze. Zyskaj X żyć.

Twilight Mire

{T}: Weź {C}.

{(b/g)}, {T}: Weź {B}{B}, {B}{G} lub {G}{G}.