Scourge

Ageless Sentinels

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

When Ageless Sentinels blocks, it becomes a Bird Giant, and it loses defender. (It’s no longer a Wall. This effect lasts indefinitely.)

Astral Steel

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+2.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Aven Farseer

Latanie

Whenever a permanent is turned face up, put a +1/+1 counter on Aven Farseer.

Aven Liberator

Latanie

Przemiana {3}{W} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Aven Liberator is turned face up, target creature you control gains protection from the color of your choice until end of turn.

Daru Spiritualist

Whenever a Cleric creature you control becomes the target of a spell or ability, it gets +0/+2 until end of turn.

Daru Warchief

Soldier spells you cast cost {1} less to cast.

Soldier creatures you control get +1/+2.

Dawn Elemental

Latanie

Prevent all damage that would be dealt to Dawn Elemental.

Decree of Justice

Stwórz X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1.

Dimensional Breach

Exile all permanents. For as long as any of those cards remain exiled, at the beginning of each player’s upkeep, that player returns one of the exiled cards they own to the battlefield.

Dragon Scales

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2 i ma czujność.

When a creature with mana value 6 or greater enters the battlefield, you may return Dragon Scales from your graveyard to the battlefield attached to that creature.

Dragonstalker

Flying, protection from Dragons

Eternal Dragon

Latanie

{3}{W}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Exiled Doomsayer

All morph costs cost {2} more. (This doesn’t affect the cost to cast creature spells face down.)

Force Bubble

If damage would be dealt to you, put that many depletion counters on Force Bubble instead.

When there are four or more depletion counters on Force Bubble, sacrifice it.

At the beginning of each end step, remove all depletion counters from Force Bubble.

Frontline Strategist

Morph {W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Frontline Strategist is turned face up, prevent all combat damage non-Soldier creatures would deal this turn.

Gilded Light

Zyskaj osłonę do końca tury. (Nie możesz być wskazany przez czary i zdolności.)

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Guilty Conscience

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals damage, Guilty Conscience deals that much damage to that creature.

Karona's Zealot

Przemiana {3}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze są zamiast tego zadane wskazanemu stworowi.

Noble Templar

Czujność

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Rain of Blades

Ten czar zadaje każdemu atakującemu stworowi po 1 obrażeniu.

Recuperate

Wybierz jedno —

  • Zyskaj 6 żyć.

  • Prevent the next 6 damage that would be dealt to target creature this turn.

Reward the Faithful

Any number of target players each gain life equal to the highest mana value among permanents you control.

Silver Knight

Pierwszy cios, ochrona przed czerwonym

Trap Digger

{2}{W}, {T}: Put a trap counter on target land you control.

Sacrifice a land with a trap counter on it: Trap Digger deals 3 damage to target attacking creature without flying.

Wing Shards

Wskazany gracz poświęca atakującego stwora.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Wipe Clean

Wygnaj wskazany urok.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Zealous Inquisitor

{1}{W}: Najbliższe 1 obrażenia jakie mogłoby zostać zadane w tej turze temu stworowi zamiast tego jest zadane wskazanemu stworowi.

Aphetto Runecaster

Whenever a permanent is turned face up, you may draw a card.

Brain Freeze

Wskazany gracz mieli trzy karty.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Coast Watcher

Flying, protection from green

Day of the Dragons

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie stwory pod twoim władaniem. Następnie stwórz tyle samo żetonów czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, poświęć wszystkie Smoki pod twoim władaniem. Następnie przywróć wygnane nim karty na pole bitwy pod twoim władaniem.

Decree of Silence

Whenever an opponent casts a spell, counter that spell and put a depletion counter on Decree of Silence. If there are three or more depletion counters on Decree of Silence, sacrifice it.

Cycling {4}{U}{U} ({4}{U}{U}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Decree of Silence, you may counter target spell.

Dispersal Shield

Counter target spell if its mana value is less than or equal to the highest mana value among permanents you control.

Dragon Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When a creature with mana value 6 or greater enters the battlefield, you may return Dragon Wings from your graveyard to the battlefield attached to that creature.

Faces of the Past

Whenever a creature dies, tap all untapped creatures that share a creature type with it or untap all tapped creatures that share a creature type with it.

Frozen Solid

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Kiedy zauroczony stwór otrzyma obrażenia, zniszcz go.

Hindering Touch

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Long-Term Plans

Search your library for a card, then shuffle and put that card third from the top.

Mercurial Kite

Latanie

Whenever Mercurial Kite deals combat damage to a creature, tap that creature. That creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Metamorphose

Put target permanent an opponent controls on top of its owner’s library. That opponent may put an artifact, creature, enchantment, or land card from their hand onto the battlefield.

Mind's Desire

Przetasuj twoją bibliotekę. Następnie wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Mischievous Quanar

{3}{U}{U}: Turn Mischievous Quanar face down.

Morph {1}{U}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Mischievous Quanar is turned face up, copy target instant or sorcery spell. You may choose new targets for that copy.

Mistform Warchief

Creature spells you cast that share a creature type with Mistform Warchief cost {1} less to cast.

{T}: Mistform Warchief becomes the creature type of your choice until end of turn.

Parallel Thoughts

When Parallel Thoughts enters the battlefield, search your library for seven cards, exile them in a face-down pile, and shuffle that pile. Then shuffle your library.

If you would draw a card, you may instead put the top card of the pile you exiled into your hand.

Pemmin's Aura

Zaurocz stwora

{U}: Odkręć zauroczonego stwora.

{U}: Enchanted creature gains flying until end of turn.

{U}: Enchanted creature gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

{1}: Enchanted creature gets +1/-1 or -1/+1 until end of turn.

Raven Guild Initiate

Morph—Return a Bird you control to its owner’s hand. (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Raven Guild Master

Whenever Raven Guild Master deals combat damage to a player, that player exiles the top ten cards of their library.

Morph {2}{U}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Riptide Survivor

Morph {1}{U}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Riptide Survivor is turned face up, discard two cards, then draw three cards.

Rush of Knowledge

Dobierz tyle kart, ile wynosi największy skrót many spośród bytów pod twoim władaniem.

Scornful Egotist

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Shoreline Ranger

Latanie

Wyspocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Stifle

Skontruj wskazaną zdolność aktywowaną lub wyzwalaną. (Zdolności dające manę nie mogą zostać wskazane.)

Temporal Fissure

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Thundercloud Elemental

Latanie

{3}{U}: Tap all creatures with toughness 2 or less.

{3}{U}: All other creatures lose flying until end of turn.

Bladewing's Thrall

Ten stwór ma latanie o ile władasz Smokiem.

Kiedy Smok wejdzie na pole bitwy, możesz przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Cabal Conditioning

Any number of target players each discard a number of cards equal to the highest mana value among permanents you control.

Cabal Interrogator

{X}{B}, {T}: Target player reveals X cards from their hand and you choose one of them. That player discards that card. Activate only as a sorcery.

Call to the Grave

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz poświęca stwora bez typu Zombi.

Na początku najbliższego kroku końcowego, jeśli nie ma stworów na polu bitwy, poświęć ten urok.

Carrion Feeder

Ten stwór nie może blokować.

Poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Chill Haunting

As an additional cost to cast this spell, exile X creature cards from your graveyard.

Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

Clutch of Undeath

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+3 as long as it’s a Zombie. Otherwise, it gets -3/-3.

Consumptive Goo

{2}{B}{B}: Target creature gets -1/-1 until end of turn. Put a +1/+1 counter on Consumptive Goo.

Death's-Head Buzzard

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Decree of Pain

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą one regenerować. Dobierz kartę za każdego stwora zniszczonego w ten sposób.

Recykling {3}{B}{B} ({3}{B}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Dragon Shadow

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+0 and has fear. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

When a creature with mana value 6 or greater enters the battlefield, you may return Dragon Shadow from your graveyard to the battlefield attached to that creature.

Fatal Mutation

Zaurocz stwora

When enchanted creature is turned face up, destroy it. It can’t be regenerated.

Final Punishment

Wskazany gracz traci życia równe obrażeniom już zadanym owemu graczowi w tej turze.

Lethal Vapors

Whenever a creature enters the battlefield, destroy it.

{0}: Destroy Lethal Vapors. You skip your next turn. Any player may activate this ability.

Lingering Death

Zaurocz stwora

At the beginning of the end step of enchanted creature’s controller, that player sacrifices that creature.

Nefashu

Whenever Nefashu attacks, up to five target creatures each get -1/-1 until end of turn.

Putrid Raptor

Morph—Discard a Zombie card. (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Reaping the Graves

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Skulltap

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Soul Collector

Latanie

Whenever a creature dealt damage by Soul Collector this turn dies, return that card to the battlefield under your control.

Morph {B}{B}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Tendrils of Agony

Wskazany gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Twisted Abomination

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Bagnocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Unburden

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Undead Warchief

Zombie spells you cast cost {1} less to cast.

Zombie creatures you control get +2/+1.

Unspeakable Symbol

Pay 3 life: Put a +1/+1 counter on target creature.

Vengeful Dead

Ilekroć umrze niniejszy lub inny Zombi, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Zombie Cutthroat

Morph—Pay 5 life. (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Bonethorn Valesk

Whenever a permanent is turned face up, Bonethorn Valesk deals 1 damage to any target.

Carbonize

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Jeśli to stwór, nie może on regenerować w tej turze i jeśli miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go.

Chartooth Cougar

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Górocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Decree of Annihilation

Exile all artifacts, creatures, and lands from the battlefield, all cards from all graveyards, and all cards from all hands.

Cycling {5}{R}{R} ({5}{R}{R}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Decree of Annihilation, destroy all lands.

Dragon Breath

Zaurocz stwora

Enchanted creature has haste.

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Kiedy stwór o skrócie many 6 lub większym wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy dołączoną do owego stwora.

Dragon Mage

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Dragon Tyrant

Latanie, tratowanie

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

At the beginning of your upkeep, sacrifice Dragon Tyrant unless you pay {R}{R}{R}{R}.

{R}: Dragon Tyrant gets +1/+0 until end of turn.

Dragonspeaker Shaman

Rzucanie czarów Smoków kosztuje cię o {2} mniej.

Dragonstorm

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Smok, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Enrage

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Extra Arms

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature attacks, it deals 2 damage to any target.

Form of the Dragon

Na początku twojego kroku utrzymania, ten urok zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Na początku każdego kroku końcowego liczba twoich żyć wynosi 5.

Stwory nie mające latania nie mogą cię atakować.

Goblin Brigand

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Goblin Psychopath

Ilekroć niniejszy zaatakuje lub zablokuje, rzuć monetą. Jeśli przegrasz rzut, kiedy najbliższym razem miałby on zadać obrażenia bojowe w tej turze, zamiast tego zadaje je on tobie.

Goblin War Strike

Goblin War Strike deals damage to target player or planeswalker equal to the number of Goblins you control.

Goblin Warchief

Rzucanie czarów typu Goblin kosztuje cię o {1} mniej.

Gobliny pod twoim władaniem mają pośpiech.

Grip of Chaos

Whenever a spell or ability is put onto the stack, if it has a single target, reselect its target at random. (Select from among all legal targets.)

Misguided Rage

Target player sacrifices a permanent.

Pyrostatic Pillar

Whenever a player casts a spell with mana value 3 or less, Pyrostatic Pillar deals 2 damage to that player.

Rock Jockey

You can’t cast this spell if you’ve played a land this turn.

You can’t play lands if you’ve cast Rock Jockey this turn.

Scattershot

Scattershot deals 1 damage to target creature.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Siege-Gang Commander

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Skirk Volcanist

Morph—Sacrifice two Mountains. (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Skirk Volcanist is turned face up, it deals 3 damage divided as you choose among one, two, or three target creatures.

Spark Spray

Spark Spray deals 1 damage to any target.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sulfuric Vortex

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Jeśli gracz miałby zyskać życia, ów gracz zamiast tego nie zyskuje żyć.

Torrent of Fire

Torrent of Fire deals damage to any target equal to the highest mana value among permanents you control.

Uncontrolled Infestation

Enchant nonbasic land

Kiedy zauroczony ląd zostanie przekręcony, zniszcz go.

Accelerated Mutation

Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is the highest mana value among permanents you control.

Alpha Status

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 for each other creature on the battlefield that shares a creature type with it.

Ambush Commander

Forests you control are 1/1 green Elf creatures that are still lands.

{1}{G}, Sacrifice an Elf: Target creature gets +3/+3 until end of turn.

Ancient Ooze

Ancient Ooze’s power and toughness are each equal to the total mana value of other creatures you control.

Break Asunder

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Claws of Wirewood

Claws of Wirewood deals 3 damage to each creature with flying and each player.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Decree of Savagery

Put four +1/+1 counters on each creature you control.

Cycling {4}{G}{G} ({4}{G}{G}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Decree of Savagery, you may put four +1/+1 counters on target creature.

Divergent Growth

Until end of turn, lands you control gain „{T}: Add one mana of any color.”

Dragon Fangs

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma tratowanie.

When a creature with mana value 6 or greater enters the battlefield, you may return Dragon Fangs from your graveyard to the battlefield attached to that creature.

Elvish Aberration

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Fierce Empath

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many 6 lub większym, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Forgotten Ancient

Ilekroć gracz rzuci czar, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na inne stwory.

Hunting Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Krosan Drover

Creature spells you cast with mana value 6 or greater cost {2} less to cast.

Krosan Warchief

Beast spells you cast cost {1} less to cast.

{1}{G}: Regenerate target Beast.

Kurgadon

Whenever you cast a creature spell with mana value 6 or greater, put three +1/+1 counters on Kurgadon.

One with Nature

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals combat damage to a player, you may search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle.

Primitive Etchings

Reveal the first card you draw each turn. Whenever you reveal a creature card this way, draw a card.

Root Elemental

Morph {5}{G}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Root Elemental is turned face up, you may put a creature card from your hand onto the battlefield.

Sprouting Vines

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Titanic Bulvox

Tratowanie

Morph {4}{G}{G}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Treetop Scout

Treetop Scout can’t be blocked except by creatures with flying.

Upwelling

Gracze nie tracą niewydanej many podczas końców kroków i faz.

Wirewood Guardian

Lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Wirewood Symbiote

Przywróć Elfa pod twoim władaniem do ręki właściciela: Odkręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Woodcloaker

Morph {2}{G}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Woodcloaker is turned face up, target creature gains trample until end of turn.

Xantid Swarm

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz nie może rzucać czarów w tej turze.

Bladewing the Risen

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę Smoka z twojego cmentarza na pole bitwy.

{B}{R}: Smoki dostają do końca tury +1/+1.

Edgewalker

Cleric spells you cast cost {W}{B} less to cast. This effect reduces only the amount of colored mana you pay. (For example, if you cast a Cleric spell with mana cost {1}{W}, it costs {1} to cast.)

Karona, False God

Pośpiech

At the beginning of each player’s upkeep, that player untaps Karona, False God and gains control of it.

Whenever Karona attacks, creatures of the creature type of your choice get +3/+3 until end of turn.

Sliver Overlord

{3}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę typu Drzazgacz, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{3}: Gain control of target Sliver. (This effect lasts indefinitely.)

Ark of Blight

{3}, {T}, Sacrifice Ark of Blight: Destroy target land.

Proteus Machine

Morph {0} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Proteus Machine is turned face up, it becomes the creature type of your choice. (This effect lasts indefinitely.)

Stabilizer

Players can’t cycle cards.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.