Legions

Akroma, Angel of Wrath

Latanie, pierwszy cios, czujność, tratowanie, pośpiech, ochrona przez czarnym i przed czerwonym

Akroma's Devoted

Cleric creatures have vigilance.

Aven Redeemer

Latanie

{T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Aven Warhawk

Amplify 1 (As this creature enters the battlefield, put a +1/+1 counter on it for each Bird and/or Soldier card you reveal in your hand.)

Latanie

Beacon of Destiny

{T}: The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, that damage is dealt to Beacon of Destiny instead.

Celestial Gatekeeper

Latanie

When Celestial Gatekeeper dies, exile it, then return up to two target Bird and/or Cleric permanent cards from your graveyard to the battlefield.

Cloudreach Cavalry

As long as you control a Bird, Cloudreach Cavalry gets +2/+2 and has flying.

Daru Mender

Morph {W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Daru Mender is turned face up, regenerate target creature.

Daru Sanctifier

Morph {1}{W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Daru Sanctifier is turned face up, destroy target enchantment.

Daru Stinger

Amplify 1 (As this creature enters the battlefield, put a +1/+1 counter on it for each Soldier card you reveal in your hand.)

{T}: Daru Stinger deals damage equal to the number of +1/+1 counters on it to target attacking or blocking creature.

Defender of the Order

Morph {W}{W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Defender of the Order is turned face up, creatures you control get +0/+2 until end of turn.

Deftblade Elite

Provoke (Whenever this creature attacks, you may have target creature defending player controls untap and block it if able.)

{1}{W}: Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by Deftblade Elite this turn.

Essence Sliver

Ilekroć Drzazgacz zada obrażenia, jego władca zyskuje tyle samo żyć.

Gempalm Avenger

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Gempalm Avenger, Soldier creatures get +1/+1 and gain first strike until end of turn.

Glowrider

Rzucanie nie-stworowych czarów kosztuje o {1} więcej.

Liege of the Axe

Czujność

Morph {1}{W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Liege of the Axe is turned face up, untap it.

Lowland Tracker

Pierwszy cios

Provoke (Whenever this creature attacks, you may have target creature defending player controls untap and block it if able.)

Planar Guide

{3}{W}, Exile Planar Guide: Exile all creatures. At the beginning of the next end step, return those cards to the battlefield under their owners» control.

Plated Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +0/+1.

Starlight Invoker

{7}{W}: Zyskaj 5 żyć.

Stoic Champion

Whenever a player cycles a card, Stoic Champion gets +2/+2 until end of turn.

Sunstrike Legionnaire

Sunstrike Legionnaire doesn’t untap during your untap step.

Whenever another creature enters the battlefield, untap Sunstrike Legionnaire.

{T}: Tap target creature with mana value 3 or less.

Swooping Talon

Latanie

{1}: Swooping Talon loses flying until end of turn.

Provoke (Whenever this creature attacks, you may have target creature defending player controls untap and block it if able.)

Wall of Hope

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Whenever Wall of Hope is dealt damage, you gain that much life.

Ward Sliver

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

Wszystkie Drzazgacze mają ochronę przed wybranym kolorem.

Whipgrass Entangler

{1}{W}: Until end of turn, target creature gains „This creature can’t attack or block unless its controller pays {1} for each Cleric on the battlefield.”

White Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed czarnym (Nic czarnego nie może blokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Windborn Muse

Latanie

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Wingbeat Warrior

Latanie

Przemiana {2}{W} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Wingbeat Warrior is turned face up, target creature gains first strike until end of turn.

Aven Envoy

Latanie

Cephalid Pathmage

Cephalid Pathmage can’t be blocked.

{T}, Sacrifice Cephalid Pathmage: Target creature can’t be blocked this turn.

Chromeshell Crab

Przemiana {4}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, możesz zamienić władanie nad wskazanym stworem pod twoim władaniem i wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika.

Covert Operative

Covert Operative can’t be blocked.

Crookclaw Elder

Latanie

Tap two untapped Birds you control: Draw a card.

Tap two untapped Wizards you control: Target creature gains flying until end of turn.

Dermoplasm

Latanie

Morph {2}{U}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Dermoplasm is turned face up, you may put a creature card with a morph ability from your hand onto the battlefield face up. If you do, return Dermoplasm to its owner’s hand.

Dreamborn Muse

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą kart w ich ręce.

Echo Tracer

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Echo Tracer is turned face up, return target creature to its owner’s hand.

Fugitive Wizard

Gempalm Sorcerer

Recykling {2}{U} ({2}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Gempalm Sorcerer, Wizard creatures gain flying until end of turn.

Glintwing Invoker

{7}{U}: Glintwing Invoker gets +3/+3 and gains flying until end of turn.

Keeneye Aven

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Keeper of the Nine Gales

Latanie

{T}, Tap two untapped Birds you control: Return target permanent to its owner’s hand.

Master of the Veil

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Master of the Veil is turned face up, you may turn target creature with a morph ability face down.

Merchant of Secrets

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Mistform Seaswift

Latanie

{1}: Mistform Seaswift becomes the creature type of your choice until end of turn.

Przemiana {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Mistform Sliver

All Slivers have „{1}: This permanent becomes the creature type of your choice in addition to its other types until end of turn.”

Mistform Ultimus

Mistform Ultimus is every creature type (even if this card isn’t on the battlefield).

Mistform Wakecaster

Latanie

{1}: Mistform Wakecaster becomes the creature type of your choice until end of turn.

{2}{U}{U}, {T}: Choose a creature type. Each creature you control becomes that type until end of turn.

Primoc Escapee

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Riptide Director

{2}{U}{U}, {T}: Draw a card for each Wizard you control.

Riptide Mangler

{1}{U}: Change Riptide Mangler’s base power to target creature’s power. (This effect lasts indefinitely.)

Shifting Sliver

Slivers can’t be blocked except by Slivers.

Synapse Sliver

Whenever a Sliver deals combat damage to a player, its controller may draw a card.

Voidmage Apprentice

Morph {2}{U}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Voidmage Apprentice is turned face up, counter target spell.

Wall of Deceit

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{3}: Turn Wall of Deceit face down.

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Warped Researcher

Whenever a player cycles a card, Warped Researcher gains flying and shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Weaver of Lies

Przemiana {4}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Weaver of Lies is turned face up, turn any number of target creatures with morph abilities other than Weaver of Lies face down.

Willbender

Przemiana {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, zmień wskazanie wskazanego czaru lub zdolności na wskazany pojedynczy cel.

Aphetto Exterminator

Morph {3}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Aphetto Exterminator is turned face up, target creature gets -3/-3 until end of turn.

Bane of the Living

Przemiana {X}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, wszystkie stwory dostają do końca tury -X/-X.

Blood Celebrant

{B}, Pay 1 life: Add one mana of any color.

Corpse Harvester

{1}{B}, {T}, Sacrifice a creature: Search your library for a Zombie card and a Swamp card, reveal them, put them into your hand, then shuffle.

Crypt Sliver

All Slivers have „{T}: Regenerate target Sliver.”

Dark Supplicant

{T}, Sacrifice three Clerics: Search your graveyard, hand, and/or library for a card named Scion of Darkness and put it onto the battlefield. If you search your library this way, shuffle.

Deathmark Prelate

{2}{B}, {T}, Sacrifice a Zombie: Destroy target non-Zombie creature. It can’t be regenerated. Activate only as a sorcery.

Drinker of Sorrow

Drinker of Sorrow can’t block.

Whenever Drinker of Sorrow deals combat damage, sacrifice a permanent.

Dripping Dead

Dripping Dead can’t block.

Whenever Dripping Dead deals combat damage to a creature, destroy that creature. It can’t be regenerated.

Earthblighter

{2}{B}, {T}, Sacrifice a Goblin: Destroy target land.

Embalmed Brawler

Amplify 1 (As this creature enters the battlefield, put a +1/+1 counter on it for each Zombie card you reveal in your hand.)

Whenever Embalmed Brawler attacks or blocks, you lose 1 life for each +1/+1 counter on it.

Gempalm Polluter

Cycling {B}{B} ({B}{B}, Discard this card: Draw a card.)

Recyklując tę kartę możesz zdecydować, że wskazany gracz straci życia równe liczbie Zombi na polu bitwy.

Ghastly Remains

Amplify 1 (As this creature enters the battlefield, put a +1/+1 counter on it for each Zombie card you reveal in your hand.)

At the beginning of your upkeep, if Ghastly Remains is in your graveyard, you may pay {B}{B}{B}. If you do, return Ghastly Remains to your hand.

Goblin Turncoat

Sacrifice a Goblin: Regenerate Goblin Turncoat.

Graveborn Muse

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą Zombi pod twoim władaniem.

Havoc Demon

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wszystkie stwory dostają do końca tury -5/-5.

Hollow Specter

Latanie

Whenever Hollow Specter deals combat damage to a player, you may pay {X}. If you do, that player reveals X cards from their hand and you choose one of them. That player discards that card.

Infernal Caretaker

Morph {3}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Infernal Caretaker is turned face up, return all Zombie cards from all graveyards to their owners» hands.

Noxious Ghoul

Whenever Noxious Ghoul or another Zombie enters the battlefield, all non-Zombie creatures get -1/-1 until end of turn.

Phage the Untouchable

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli nie rzuciłeś go ze swojej ręki, przegrywasz grę.

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia, zniszcz owego stwora. Nie może on regenerować.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz przegrywa grę.

Scion of Darkness

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza owego gracza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Skinthinner

Przemiana {3}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zregenerować.

Smokespew Invoker

{7}{B}: Target creature gets -3/-3 until end of turn.

Sootfeather Flock

Latanie

Morph {3}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Spectral Sliver

All Sliver creatures have „{2}: This creature gets +1/+1 until end of turn.”

Toxin Sliver

Whenever a Sliver deals combat damage to a creature, destroy that creature. It can’t be regenerated.

Vile Deacon

Whenever Vile Deacon attacks, it gets +X/+X until end of turn, where X is the number of Clerics on the battlefield.

Withered Wretch

{1}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Zombie Brute

Amplify 1 (As this creature enters the battlefield, put a +1/+1 counter on it for each Zombie card you reveal in your hand.)

Tratowanie

Blade Sliver

All Sliver creatures get +1/+0.

Bloodstoke Howler

Morph {6}{R} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Bloodstoke Howler is turned face up, Beast creatures you control get +3/+0 until end of turn.

Clickslither

Pośpiech

Sacrifice a Goblin: Clickslither gets +2/+2 and gains trample until end of turn.

Crested Craghorn

Pośpiech

Provoke (Whenever this creature attacks, you may have target creature defending player controls untap and block it if able.)

Flamewave Invoker

{7}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Frenetic Raptor

Beasts can’t block.

Gempalm Incinerator

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy zrecyklujesz tę kartę, możesz sprawić, że zada ona wskazanemu stworowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą Goblinów na polu bitwy.

Goblin Assassin

Whenever Goblin Assassin or another Goblin enters the battlefield, each player flips a coin. Each player whose coin comes up tails sacrifices a creature.

Goblin Clearcutter

{T}, Sacrifice a Forest: Add three mana in any combination of {R} and/or {G}.

Goblin Dynamo

{T}: Goblin Dynamo deals 1 damage to any target.

{X}{R}, {T}, Sacrifice Goblin Dynamo: It deals X damage to any target.

Goblin Firebug

When Goblin Firebug leaves the battlefield, sacrifice a land.

Goblin Goon

Ten stwór nie może atakować, chyba że masz we władaniu więcej stworów niż broniący się gracz.

Ten stwór nie może blokować, chyba że masz we władaniu więcej stworów niż atakujący gracz.

Goblin Grappler

Provoke (Whenever this creature attacks, you may have target creature defending player controls untap and block it if able.)

Goblin Lookout

{T}, Sacrifice a Goblin: Goblin creatures get +2/+0 until end of turn.

Hunter Sliver

All Sliver creatures have provoke. (Whenever a Sliver attacks, its controller may have target creature defending player controls untap and block it if able.)

Imperial Hellkite

Latanie

Morph {6}{R}{R} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Imperial Hellkite is turned face up, you may search your library for a Dragon card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Kilnmouth Dragon

Amplify 3 (As this creature enters the battlefield, put three +1/+1 counters on it for each Dragon card you reveal in your hand.)

Latanie

{T}: Kilnmouth Dragon deals damage equal to the number of +1/+1 counters on it to any target.

Lavaborn Muse

Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, jeśli ów gracz ma nie więcej niż dwie karty w ręce, ten stwór zadaje owemu graczowi 3 obrażenia.

Macetail Hystrodon

Pierwszy cios, pośpiech

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Magma Sliver

All Slivers have „{T}: Target Sliver creature gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of Slivers on the battlefield.”

Ridgetop Raptor

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Rockshard Elemental

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Przemiana {4}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Shaleskin Plower

Przemiana {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Shaleskin Plower is turned face up, destroy target land.

Skirk Alarmist

Pośpiech

{T}: Turn target face-down creature you control face up. At the beginning of the next end step, sacrifice it.

Skirk Drill Sergeant

Whenever Skirk Drill Sergeant or another Goblin dies, you may pay {2}{R}. If you do, reveal the top card of your library. If it’s a Goblin permanent card, put it onto the battlefield. Otherwise, put it into your graveyard.

Skirk Marauder

Przemiana {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Skirk Marauder is turned face up, it deals 2 damage to any target.

Skirk Outrider

As long as you control a Beast, Skirk Outrider gets +2/+2 and has trample.

Unstable Hulk

Morph {3}{R}{R} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Unstable Hulk is turned face up, it gets +6/+6 and gains trample until end of turn. You skip your next turn.

Warbreak Trumpeter

Morph {X}{X}{R} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Warbreak Trumpeter is turned face up, create X 1/1 red Goblin creature tokens.

Berserk Murlodont

Whenever a Beast becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn for each creature blocking it.

Branchsnap Lorian

Tratowanie

Przemiana {G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Brontotherium

Tratowanie

Provoke (Whenever this creature attacks, you may have target creature defending player controls untap and block it if able.)

Brood Sliver

Whenever a Sliver deals combat damage to a player, its controller may create a 1/1 colorless Sliver creature token.

Caller of the Claw

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Niedźwiedź 2/2 za każdego nieżetonowego stwora umieszczonego w twoim cmentarzu z pola bitwy w tej turze.

Canopy Crawler

Amplify 1 (As this creature enters the battlefield, put a +1/+1 counter on it for each Beast card you reveal in your hand.)

{T}: Target creature gets +1/+1 until end of turn for each +1/+1 counter on Canopy Crawler.

Defiant Elf

Tratowanie

Elvish Soultiller

When Elvish Soultiller dies, choose a creature type. Shuffle all creature cards of that type from your graveyard into your library.

Enormous Baloth

Feral Throwback

Amplify 2 (As this creature enters the battlefield, put two +1/+1 counters on it for each Beast card you reveal in your hand.)

Provoke (Whenever this creature attacks, you may have target creature defending player controls untap and block it if able.)

Gempalm Strider

Cycling {2}{G}{G} ({2}{G}{G}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Gempalm Strider, Elf creatures get +2/+2 until end of turn.

Glowering Rogon

Amplify 1 (As this creature enters the battlefield, put a +1/+1 counter on it for each Beast card you reveal in your hand.)

Hundroog

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Krosan Cloudscraper

At the beginning of your upkeep, sacrifice Krosan Cloudscraper unless you pay {G}{G}.

Morph {7}{G}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Krosan Vorine

Provoke (Whenever this creature attacks, you may have target creature defending player controls untap and block it if able.)

Krosan Vorine can’t be blocked by more than one creature.

Nantuko Vigilante

Przemiana {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Needleshot Gourna

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Patron of the Wild

Przemiana {2}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Patron of the Wild is turned face up, target creature gets +3/+3 until end of turn.

Primal Whisperer

Primal Whisperer gets +2/+2 for each face-down creature on the battlefield.

Morph {3}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Quick Sliver

Błysk

Any player may cast Sliver spells as though they had flash.

Root Sliver

Ten czar nie może być skontrowany.

Sliver spells can’t be countered.

Seedborn Muse

Odkręć wszystkie byty pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Stonewood Invoker

{7}{G}: Stonewood Invoker gets +5/+5 until end of turn.

Timberwatch Elf

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą Elfów na polu bitwy.

Totem Speaker

Whenever a Beast enters the battlefield, you may gain 3 life.

Tribal Forcemage

Przemiana {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Tribal Forcemage is turned face up, creatures of the creature type of your choice get +2/+2 and gain trample until end of turn.

Vexing Beetle

Ten czar nie może być skontrowany.

Vexing Beetle gets +3/+3 as long as no opponent controls a creature.

Wirewood Channeler

{T}: Add X mana of any one color, where X is the number of Elves on the battlefield.

Wirewood Hivemaster

Whenever another nontoken Elf enters the battlefield, you may create a 1/1 green Insect creature token.