Eighth Edition

Angel of Mercy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Eager Cadet

Angelic Page

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Ardent Militia

Czujność

Giant Octopus

Avatar of Hope

Jeśli masz co najwyżej 3 życia, rzucenie tego czaru kosztuje o {6} mniej.

Latanie

Ten stwór może blokować dowolną liczbę stworów.

Sea Eagle

Latanie

Aven Cloudchaser

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany urok.

Vizzerdrix

Aven Flock

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{W}: Ten stwór dostaje +0/+1 do końca tury.

Enormous Baloth

Blessed Reversal

Zyskaj 3 życia za każdego atakującego cię stwora.

Silverback Ape

Blinding Angel

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz pomija swoją najbliższą fazę potyczki.

Chastise

Zniszcz wskazanego atakującego stwora. Zyskaj życia równe jego sile.

Circle of Protection: Black

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czarne źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Blue

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie niebieskie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Green

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie zielone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Red

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czerwone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: White

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie białe źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Crossbow Infantry

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.

Demystify

Zniszcz wskazany urok.

Diving Griffin

Latanie, czujność

Elite Archers

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 3 obrażenia.

Elite Javelineer

Ilekroć ten stwór blokuje, zadaje 1 obrażenie wskazanemu atakującemu stworowi.

Glorious Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Glory Seeker

Healing Salve

Wybierz jedno —

  • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

  • Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Holy Day

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Honor Guard

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Intrepid Hero

{T}: Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Ivory Mask

Masz antymagię. (Nie możesz być wskazywany przez czary i zdolności.)

Karma

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ten urok zadaje owemu graczowi obrażenia równe liczbie Bagien pod jego władaniem.

Master Decoy

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Master Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 4 obrażenia jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Noble Purpose

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada obrażenia bojowe, zyskaj tyle samo żyć.

Oracle's Attendants

{T}: Wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu stworowi przez wybrane przez ciebie źródło są zamiast tego zadane niniejszemu stworowi.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Peach Garden Oath

Zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem.

Rain of Blades

Ten czar zadaje każdemu atakującemu stworowi po 1 obrażeniu.

Razorfoot Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Redeem

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze co najwyżej dwóm wskazanym stworom.

Rolling Stones

Ściany mogą atakować jakby nie miały obronności.

Sacred Ground

Ilekroć czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika sprawia, że do twojego cmentarza trafia ląd z pola bitwy, przywróć ową kartę na pole bitwy.

Sacred Nectar

Zyskaj 4 życia.

Samite Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Sanctimony

Ilekroć przeciwnik przekręci Górę dla many, możesz zyskać 1 życie.

Savannah Lions

Seasoned Marshal

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Serra Angel

Latanie, czujność

Solidarity

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+5.

Spirit Link

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Standing Troops

Czujność

Staunch Defenders

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Story Circle

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

{W}: Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło wybranego koloru miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Suntail Hawk

Latanie

Sunweb

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Ten stwór nie może blokować stworów o sile 2 lub mniejszej.

Sword Dancer

{W}{W}: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje -1/-0.

Tundra Wolves

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Venerable Monk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Worship

Jeśli władasz stworem, obrażenia mogące obniżyć liczbę twoich żyć poniżej 1 zamiast tego obniżają je do 1.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Air Elemental

Latanie

Archivist

{T}: Dobierz kartę.

Aven Fisher

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Balance of Power

Jeśli wskazany przeciwnik ma więcej kart w ręce niż ty, dobierz tyle kart, ile wynosi różnica.

Boomerang

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Bribery

Wyszukaj w bibliotece wskazanego przeciwnika kartę stwora i umieść ją na polu bitwy pod twoim władaniem. Następnie ów gracz tasuje.

Catalog

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Coastal Hornclaw

Poświęć ląd: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Coastal Piracy

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Concentrate

Dobierz trzy karty.

Confiscate

Zaurocz byt

Władasz zauroczonym bytem.

Coral Eel

Cowardice

Ilekroć stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, przywróć owego stwora do ręki właściciela. (Nie znajdzie się pod wpływem owego czaru lub zdolności.)

Curiosity

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Daring Apprentice

{T}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar.

Deflection

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Dehydration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Evacuation

Przywróć wszystkie stwory do rąk ich właścicieli.

Fighting Drake

Latanie

Flash Counter

Skontruj wskazany czar sztuczki.

Fleeting Image

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{U}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Fugitive Wizard

Hibernation

Przywróć wszystkie zielone byty do rąk ich właścicieli.

Horned Turtle

Index

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, po czym umieść je dowolnie z powrotem.

Inspiration

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Intruder Alarm

Stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swoich właścicieli.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, odkręć wszystkie stwory.

Invisibility

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany.

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Merchant of Secrets

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Merchant Scroll

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę niebieskiej sztuczki, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Mind Bend

Zmień tekst wskazanego bytu zamieniając wszystkie wystąpienia jednego słowa określającego kolor innym lub jeden typ bazowego lądu innym. (Np. możesz zamienić „nieczarny stwór” na „niezielony stwór” albo „podbój lasów” na „podbój wysp”. Ten efekt jet trwały.)

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Puppeteer

{U}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Remove Soul

Skontruj wskazany czar stwora.

Rewind

Skontruj wskazany czar. Odkręć co najwyżej cztery lądy.

Sage of Lat-Nam

{T}, poświęć artefakt: Dobierz kartę.

Sage Owl

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności.

Sea Monster

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Shifting Sky

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

Wszystkie nielądowe byty są wybranego koloru.

Sneaky Homunculus

Stwory o sile 2 lub większej nie mogą blokować tego stwora ani być przez niego blokowane.

Spiketail Hatchling

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Steal Artifact

Zaurocz artefakt

Władasz zauroczonym artefaktem.

Storm Crow

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Telepathy

Twoi przeciwnicy grają z ujawnionymi rękami.

Temporal Adept

{U}{U}{U}, {T}: Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Thieving Magpie

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, dobierz kartę.

Tidal Kraken

Ten stwór nie może być blokowany.

Trade Routes

{1}: Przywróć wskazany ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{1}, odrzuć kartę lądu: Dobierz kartę.

Treasure Trove

{2}{U}{U}: Dobierz kartę.

Twiddle

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Wall of Air

Obronność, latanie (Ten stwór nie może atakować i może blokować stwory z lataniem.)

Wind Drake

Latanie

Wrath of Marit Lage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie czerwone stwory.

Czerwone stwory nie odkręcają się podczas kroków odkręcania swoich władców.

Zur's Weirding

Gracze grają z ujawnionymi rękami.

Jeśli gracz miałby dobrać kartę, zamiast tego ujawnia ją. Następnie którykolwiek inny gracz może zapłacić 2 życia. Jeśli gracz tak zrobi, umieść ową kartę w cmentarzu właściciela. W przeciwnym razie ów gracz dobiera kartę.

Abyssal Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia, ów gracz odrzuca kartę.

Ambition's Cost

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Bog Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Carrion Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{1}{B}: Zregeneruj tego stwora.

Coercion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Dark Banishing

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Death Pit Offering

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Death Pits of Rath

Ilekroć stwór otrzyma obrażenia, zniszcz go. Nie może on zregenerować.

Deathgazer

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez nieczarnego stwora, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Deepwood Ghoul

Zapłać 2 życia: Zregeneruj tego stwora.

Diabolic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Drudge Skeletons

{B}: Zregeneruj tego stwora.( Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Dusk Imp

Latanie

Eastern Paladin

{B}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego zielonego stwora.

Execute

Zniszcz wskazanego białego stwora. Nie może on zregenerować.

Dobierz kartę.

Fallen Angel

Latanie

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Fear

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Giant Cockroach

Gluttonous Zombie

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Grave Pact

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, każdy inny gracz poświęca stwora.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Larceny

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Looming Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Lord of the Undead

Inne Zombi dostają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Przywróć wskazaną kartę Zombi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Maggot Carrier

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz traci po 1 życiu.

Megrim

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Mind Slash

{B}, poświęć stwora: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Mind Sludge

Wskazany gracz odrzuca kartę za każde Bagno pod twoim władaniem.

Murderous Betrayal

{B}{B}, zapłać połowę twoich żyć, zaokrąglając w górę: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zregenerować.

Nausea

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Nekrataal

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Ów stwór nie może zregenerować.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Persecute

Wybierz kolor. Wskazany gracz ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie karty owego koloru.

Phyrexian Arena

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Plaguelord

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Plague Beetle

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Plague Wind

Zniszcz wszystkie stwory poza twoim władaniem. Nie mogą one regenerować.

Primeval Shambler

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ravenous Rats

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Royal Assassin

{T}: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Scathe Zombies

Serpent Warrior

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 3 życia.

Sever Soul

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zregenerować. Zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Severed Legion

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Slay

Zniszcz wskazanego zielonego stwora. Nie może on zregenerować.

Dobierz kartę.

Soul Feast

Wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Spineless Thug

Ten stwór nie może blokować.

Swarm of Rats

Siła tej karty jest równa liczbie Szczurów pod twoim władaniem.

Underworld Dreams

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Vampiric Spirit

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 4 życia.

Vicious Hunger

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia, zyskaj 2 życia.

Warped Devotion

Ilekroć byt zostanie przywrócony do ręki gracza, ów gracz odrzuca kartę.

Western Paladin

{B}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego białego stwora.

Zombify

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Anaba Shaman

{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Balduvian Barbarians

Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Blood Moon

Niebazowe lądy są Górami.

Bloodshot Cyclops

{T}, poświęć stwora: Niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Boil

Zniszcz wszystkie Wyspy.

Canyon Wildcat

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Cinder Wall

Obronność

Kiedy ten stwór zablokuje, zniszcz go na końcu potyczki.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Dwarven Demolition Team

{T}: Zniszcz wskazaną Ścianę.

Enrage

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Flashfires

Zniszcz wszystkie Równiny.

Furnace of Rath

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje w ów cel dwukrotność tych obrażeń.

Goblin Chariot

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Goblin Glider

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Goblin King

Inne Gobliny dostają +1/+1 i mają podbój gór.

Goblin Raider

Ten stwór nie może blokować.

Guerrilla Tactics

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Kiedy czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika powoduje, że odrzucasz tę kartę, zadaje ona wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Hammer of Bogardan

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

{2}{R}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Hill Giant

Hulking Cyclops

Ten stwór nie może blokować.

Inferno

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 6 obrażeń.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lava Hounds

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on tobie 4 obrażenia.

Lesser Gargadon

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, poświęć ląd.

Lightning Blast

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Lightning Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Mana Clash

Ty i wskazany przeciwnik wykonujecie rzut monetą każdy. Ten czar zadaje 1 obrażenie graczowi, który wyrzucił reszkę. Powtarzaj ten proces do czasu aż obaj gracze uzyskają orła w tym samym rzucie.

Mogg Sentry

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Obliterate

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i lądy. Nie mogą one zregenerować.

Ogre Taskmaster

Ten stwór nie może blokować.

Okk

Ten stwór nie może atakować, chyba że stwór o większej sile także atakuje.

Ten stwór nie może blokować, chyba że stwór o większej sile także blokuje.

Orcish Artillery

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia i 3 obrażenia tobie.

Orcish Spy

{T}: Spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza.

Panic Attack

Co najwyżej trzy wskazane stwory nie mogą blokować w tej turze.

Pyroclasm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Pyrotechnics

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Reflexes

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Relentless Assault

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Ridgeline Rager

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Rukh Egg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz na początku najbliższego kroku końcowego żeton czerwonego stwora Ptak 4/4 z lataniem.

Sabretooth Tiger

Pierwszy cios

Searing Wind

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 10 obrażeń.

Seismic Assault

Odrzuć kartę lądu: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Shock Troops

Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Sizzle

Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 3 obrażenia.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Sudden Impact

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi obrażenia równe liczbie kart w ręce owego gracza.

Thieves' Auction

Wygnaj wszystkie nieżetonowe byty. Zaczynając od ciebie, każdy gracz wybiera jedną z wygnanych kart i umieszcza ją przekręconą na polu bitwy pod swoim władaniem. Powtarzaj ten proces aż wszystkie karty wygnane w ten sposób zostały wybrane.

Tremor

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

Two-Headed Dragon

Latanie

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Viashino Sandstalker

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela. (Przywróć go tylko jeśli jest na polu bitwy.)

Volcanic Hammer

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Wall of Stone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Blanchwood Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy Las pod twoim władaniem.

Call of the Wild

{2}{G}{G}: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twoim cmentarzu.

Canopy Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Choke

Wyspy nie odkręcają się podczas kroków odkręcania swoich władców.

Collective Unconscious

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Craw Wurm

Creeping Mold

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Elvish Champion

Inne Elfy dostają +1/+1 i mają podbój lasów. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Elvish Lyrist

{G}, {T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Elvish Pioneer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić kartę bazowego lądu z twojej ręki przekręconą na polu bitwy.

Elvish Piper

{G}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Elvish Scrapper

{G}, {T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Emperor Crocodile

Kiedy nie władasz innymi stworami, poświęć tego stwora.

Fecundity

Ilekroć umrze stwór, władca owego stwora może dobrać kartę.

Fertile Ground

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Foratog

{G}, poświęć Las: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Fungusaur

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim znacznik +1/+1.

Fyndhorn Elder

{T}: Weź {G}{G}.

Gaea's Herald

Czary stworów nie mogą być skontrowane.

Giant Badger

Ilekroć ten stwór zablokuje, dostaje on do końca tury +2/+2.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Grizzly Bears

Horned Troll

{G}: Zregeneruj tego stwora.

Hunted Wumpus

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy inny gracz może umieścić kartę stwora ze swojej ręki na polu bitwy.

Lhurgoyf

Siła tej karty jest równa liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa owej liczbie plus 1.

Living Terrain

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest zielonym stworem Drzewiec 5/6 i nadal jest lądem.

Llanowar Behemoth

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Lone Wolf

Możesz sprawić, że ten stwór zada obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Maro

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Might of Oaks

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Monstrous Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Moss Monster

Nantuko Disciple

{G}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Natural Affinity

Wszystkie lądy stają się do końca tury stworami 2/2. Nadal są lądami.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Norwood Ranger

Plow Under

Umieść dwa wskazane lądy na wierzchach bibliotek ich właścicieli.

Primeval Force

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że poświęcisz trzy Lasy.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Regeneration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

{G}: Zregeneruj zauroczonego stwora. (Następnym razem, gdy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Revive

Przywróć wskazaną zieloną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rhox

Możesz sprawić, że ten stwór zada obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

{2}{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Rushwood Dryad

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Spined Wurm

Spitting Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Poświęć ląd: Ten stwór zadaje każdemu stworowi mającemu latanie po 1 obrażeniu.

Spreading Algae

Zaurocz Bagno

Kiedy zauroczony ląd zostanie przekręcony, zniszcz go.

Kiedy ten urok trafi z pola bitwy do cmentarza, przywróć go do ręki właściciela.

Stream of Life

Wskazany gracz zyskuje X żyć.

Thorn Elemental

Możesz sprawić, że ten stwór przypisze swoje obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Trained Armodon

Verduran Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Vernal Bloom

Ilekroć Las jest przekręcany dla many, jego władca bierze dodatkową {G}.

Vine Trellis

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{T}: Weź {G}.

Wing Snare

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Wood Elves

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Yavimaya Enchantress

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy urok na polu bitwy.

Aladdin's Ring

{8}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Beast of Burden

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów na polu bitwy.

Brass Herald

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty stworów wybranego typu ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Stwory wybranego typu dostają +1/+1.

Coat of Arms

Każdy stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy współdzielącego z nim przynajmniej jeden typ stwora. (Na przykład jeśli na polu bitwy są dwa Gobliny Wojownicy oraz Goblin Szaman, każdy z nich dostaje +2/+2.)

Crystal Rod

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Defense Grid

Rzucenie każdego czaru kosztuje o {3} więcej, chyba że podczas tury rzucającego.

Dingus Egg

Ilekroć ląd zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, ten artefakt zadaje właścicielowi owego lądu 2 obrażenia.

Disrupting Scepter

{3}, {T}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Distorting Lens

{T}: Wskazany byt staje się do końca tury wybranego przez ciebie koloru.

Ensnaring Bridge

Stwory o sile większej niż liczba kart w twojej ręce nie mogą atakować.

Flying Carpet

{2}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Fodder Cannon

{4}, {T}, poświęć stwora: Ten artefakt zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Iron Star

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Ivory Cup

Ilekroć którykolwiek gracz rzuci biały czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Patagia Golem

{3}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Phyrexian Colossus

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Zapłać 8 żyć: Odkręć tego stwora.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej trzy stwory.

Phyrexian Hulk

Planar Portal

{6}, {T}: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece i umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Skull of Orm

{5}, {T}: Przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Spellbook

Nie masz limitu kart na ręce.

Star Compass

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź jedną manę takiego koloru, jaki mógłby dać bazowy ląd pod twoim władaniem.

Teferi's Puzzle Box

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz umieszcza karty ze swojej ręki dowolnie na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera tyle samo kart.

Throne of Bone

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Urza's Armor

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj 1 z owych obrażeń.

Vexing Arcanix

{3}, {T}: Wskazany gracz nazywa kartę, po czym ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli owa karta ma ową nazwę, ów gracz umieszcza ją w swojej ręce, w przeciwnym razie umieszcza ją w swoim cmentarzu, a ten artefakt zadaje mu 2 obrażenia.

Wall of Spears

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Pierwszy cios

Wooden Sphere

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

City of Brass

Ilekroć ten ląd zostanie przekręcony, zadaje on tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Coastal Tower

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Elfhame Palace

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Salt Marsh

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Shivan Oasis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Urborg Volcano

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Urza's Mine

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Power-Plant oraz Urza’s Tower, zamiast tego weź {C}{C}.

Urza's Power Plant

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Mine oraz Urza’s Tower, zamiast tego weź {C}{C}.

Urza's Tower

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Mine oraz Urza’s Power-Plant, zamiast tego weź {C}{C}{C}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)