Eighth Edition

Angel of Mercy

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj 3 życia.

Eager Cadet

Angelic Page

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Ardent Militia

Czujność

Giant Octopus

Avatar of Hope

Jeśli masz co najwyżej 3 życia, rzucenie tego czaru kosztuje o {6} mniej.

Latanie

Ten stwór może blokować dowolną liczbę stworów.

Sea Eagle

Latanie

Aven Cloudchaser

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zniszcz wskazany urok.

Vizzerdrix

Aven Flock

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{W}: Ten stwór dostaje +0/+1 do końca tury.

Enormous Baloth

Blessed Reversal

Zyskaj 3 życia za każdego atakującego cię stwora.

Silverback Ape

Blinding Angel

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Whenever Blinding Angel deals combat damage to a player, that player skips their next combat phase.

Chastise

Zniszcz wskazanego atakującego stwora. Zyskaj życia równe jego sile.

Circle of Protection: Black

{1}: The next time a black source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Circle of Protection: Blue

{1}: The next time a blue source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Circle of Protection: Green

{1}: The next time a green source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Circle of Protection: Red

{1}: The next time a red source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Circle of Protection: White

{1}: The next time a white source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Crossbow Infantry

{T}: Crossbow Infantry deals 1 damage to target attacking or blocking creature.

Demystify

Zniszcz wskazany urok.

Diving Griffin

Latanie, czujność

Elite Archers

{T}: Elite Archers deals 3 damage to target attacking or blocking creature.

Elite Javelineer

Whenever Elite Javelineer blocks, it deals 1 damage to target attacking creature.

Glorious Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Glory Seeker

Healing Salve

Wybierz jedno —

  • Target player gains 3 life.

  • Prevent the next 3 damage that would be dealt to any target this turn.

Holy Day

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Honor Guard

{W}: Honor Guard gets +0/+1 until end of turn.

Intrepid Hero

{T}: Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Ivory Mask

You have shroud. (You can’t be the target of spells or abilities.)

Karma

At the beginning of each player’s upkeep, Karma deals damage to that player equal to the number of Swamps they control.

Master Decoy

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Master Healer

{T}: Prevent the next 4 damage that would be dealt to any target this turn.

Noble Purpose

Whenever a creature you control deals combat damage, you gain that much life.

Oracle's Attendants

{T}: All damage that would be dealt to target creature this turn by a source of your choice is dealt to Oracle’s Attendants instead.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Peach Garden Oath

Zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem.

Rain of Blades

Rain of Blades deals 1 damage to each attacking creature.

Razorfoot Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Redeem

Prevent all damage that would be dealt this turn to up to two target creatures.

Rolling Stones

Wall creatures can attack as though they didn’t have defender.

Sacred Ground

Whenever a spell or ability an opponent controls causes a land to be put into your graveyard from the battlefield, return that card to the battlefield.

Sacred Nectar

Zyskaj 4 życia.

Samite Healer

{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.

Sanctimony

Whenever an opponent taps a Mountain for mana, you may gain 1 life.

Savannah Lions

Seasoned Marshal

Whenever Seasoned Marshal attacks, you may tap target creature.

Serra Angel

Latanie, czujność

Solidarity

Creatures you control get +0/+5 until end of turn.

Spirit Link

Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters the battlefield attached to that creature.)

Whenever enchanted creature deals damage, you gain that much life.

Standing Troops

Czujność

Staunch Defenders

When Staunch Defenders enters the battlefield, you gain 4 life.

Story Circle

As Story Circle enters the battlefield, choose a color.

{W}: The next time a source of your choice of the chosen color would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Suntail Hawk

Latanie

Sunweb

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Sunweb can’t block creatures with power 2 or less.

Sword Dancer

{W}{W}: Target attacking creature gets -1/-0 until end of turn.

Tundra Wolves

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Venerable Monk

When Venerable Monk enters the battlefield, you gain 2 life.

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Worship

If you control a creature, damage that would reduce your life total to less than 1 reduces it to 1 instead.

Wrath of God

Destroy all creatures. They can’t be regenerated.

Air Elemental

Latanie

Archivist

{T}: Dobierz kartę.

Aven Fisher

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

When Aven Fisher dies, you may draw a card.

Balance of Power

If target opponent has more cards in hand than you, draw cards equal to the difference.

Boomerang

Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

Bribery

Search target opponent’s library for a creature card and put that card onto the battlefield under your control. Then that player shuffles their library.

Catalog

Dobierz dwie karty, następnie odrzuć kartę.

Coastal Hornclaw

Sacrifice a land: Coastal Hornclaw gains flying until end of turn.

Coastal Piracy

Whenever a creature you control deals combat damage to an opponent, you may draw a card.

Concentrate

Dobierz trzy karty.

Confiscate

Enchant permanent (Target a permanent as you cast this. This card enters the battlefield attached to that permanent.)

Władasz zauroczonym permanentem.

Coral Eel

Cowardice

Whenever a creature becomes the target of a spell or ability, return that creature to its owner’s hand. (It won’t be affected by the spell or ability.)

Curiosity

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals damage to an opponent, you may draw a card.

Daring Apprentice

{T}, Sacrifice Daring Apprentice: Counter target spell.

Deflection

Change the target of target spell with a single target.

Dehydration

Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters the battlefield attached to that creature.)

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania jego władcy.

Evacuation

Return all creatures to their owners» hands.

Fighting Drake

Latanie

Flash Counter

Skontruj wskazany czar sztuczki.

Fleeting Image

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{U}: Return Fleeting Image to its owner’s hand.

Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Fugitive Wizard

Hibernation

Return all green permanents to their owners» hands.

Horned Turtle

Index

Look at the top five cards of your library, then put them back in any order.

Inspiration

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Intruder Alarm

Creatures don’t untap during their controllers» untap steps.

Whenever a creature enters the battlefield, untap all creatures.

Invisibility

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany.

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Merchant of Secrets

When Merchant of Secrets enters the battlefield, draw a card.

Merchant Scroll

Search your library for a blue instant card, reveal that card, and put it into your hand. Then shuffle your library.

Mind Bend

Change the text of target permanent by replacing all instances of one color word with another or one basic land type with another. (For example, you may change „nonblack creature” to „nongreen creature” or „forestwalk” to „islandwalk.” This effect lasts indefinitely.)

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Puppeteer

{U}, {T}: You may tap or untap target creature.

Remove Soul

Skontruj wskazany czar stwora.

Rewind

Counter target spell. Untap up to four lands.

Sage of Lat-Nam

{T}, poświęć artefakt: Dobierz kartę.

Sage Owl

Latanie

When Sage Owl enters the battlefield, look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

Sea Monster

Sea Monster can’t attack unless defending player controls an Island.

Shifting Sky

As Shifting Sky enters the battlefield, choose a color.

All nonland permanents are the chosen color.

Sneaky Homunculus

Sneaky Homunculus can’t block or be blocked by creatures with power 2 or greater.

Spiketail Hatchling

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Sacrifice Spiketail Hatchling: Counter target spell unless its controller pays {1}.

Steal Artifact

Zaurocz artefakt

You control enchanted artifact.

Storm Crow

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Telepathy

Your opponents play with their hands revealed.

Temporal Adept

{U}{U}{U}, {T}: Return target permanent to its owner’s hand.

Thieving Magpie

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Whenever Thieving Magpie deals damage to an opponent, draw a card.

Tidal Kraken

Tidal Kraken can’t be blocked.

Trade Routes

{1}: Return target land you control to its owner’s hand.

{1}, Discard a land card: Draw a card.

Treasure Trove

{2}{U}{U}: Draw a card.

Twiddle

You may tap or untap target artifact, creature, or land.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Wall of Air

Defender, flying (This creature can’t attack, and it can block creatures with flying.)

Wind Drake

Latanie

Wrath of Marit Lage

When Wrath of Marit Lage enters the battlefield, tap all red creatures.

Red creatures don’t untap during their controllers» untap steps.

Zur's Weirding

Players play with their hands revealed.

If a player would draw a card, they reveal it instead. Then any other player may pay 2 life. If a player does, put that card into its owner’s graveyard. Otherwise, that player draws a card.

Abyssal Specter

Latanie

Whenever Abyssal Specter deals damage to a player, that player discards a card.

Ambition's Cost

You draw three cards and you lose 3 life.

Bog Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Carrion Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{1}{B}: Regenerate Carrion Wall.

Coercion

Target opponent reveals their hand. You choose a card from it. That player discards that card.

Dark Banishing

Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Death Pit Offering

When Death Pit Offering enters the battlefield, sacrifice all creatures you control.

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Death Pits of Rath

Whenever a creature is dealt damage, destroy it. It can’t be regenerated.

Deathgazer

Whenever Deathgazer blocks or becomes blocked by a nonblack creature, destroy that creature at end of combat.

Deepwood Ghoul

Pay 2 life: Regenerate Deepwood Ghoul.

Diabolic Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną kartę i umieść ją w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Drudge Skeletons

{B}: Regenerate Drudge Skeletons. (The next time this creature would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Dusk Imp

Latanie

Eastern Paladin

{B}{B}, {T}: Destroy target green creature.

Execute

Destroy target white creature. It can’t be regenerated.

Dobierz kartę.

Fallen Angel

Latanie

Sacrifice a creature: Fallen Angel gets +2/+1 until end of turn.

Fear

Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters the battlefield attached to that creature.)

Enchanted creature has fear. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Giant Cockroach

Gluttonous Zombie

Fear (This creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Grave Pact

Whenever a creature you control dies, each other player sacrifices a creature.

Gravedigger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Larceny

Whenever a creature you control deals combat damage to a player, that player discards a card.

Looming Shade

{B}: Looming Shade gets +1/+1 until end of turn.

Lord of the Undead

Other Zombie creatures get +1/+1.

{1}{B}, {T}: Return target Zombie card from your graveyard to your hand.

Maggot Carrier

When Maggot Carrier enters the battlefield, each player loses 1 life.

Megrim

Whenever an opponent discards a card, Megrim deals 2 damage to that player.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Mind Slash

{B}, Sacrifice a creature: Target opponent reveals their hand. You choose a card from it. That player discards that card. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Mind Sludge

Target player discards a card for each Swamp you control.

Murderous Betrayal

{B}{B}, Pay half your life, rounded up: Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Nausea

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Nekrataal

Pierwszy cios

When Nekrataal enters the battlefield, destroy target nonartifact, nonblack creature. That creature can’t be regenerated.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Persecute

Choose a color. Target player reveals their hand and discards all cards of that color.

Phyrexian Arena

At the beginning of your upkeep, you draw a card and you lose 1 life.

Phyrexian Plaguelord

{T}, Sacrifice Phyrexian Plaguelord: Target creature gets -4/-4 until end of turn.

Sacrifice a creature: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Plague Beetle

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Plague Wind

Destroy all creatures you don’t control. They can’t be regenerated.

Primeval Shambler

{B}: Primeval Shambler gets +1/+1 until end of turn.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ravenous Rats

When Ravenous Rats enters the battlefield, target opponent discards a card.

Royal Assassin

{T}: Destroy target tapped creature.

Scathe Zombies

Serpent Warrior

When Serpent Warrior enters the battlefield, you lose 3 life.

Sever Soul

Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated. You gain life equal to its toughness.

Severed Legion

Fear (This creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Slay

Destroy target green creature. It can’t be regenerated.

Dobierz kartę.

Soul Feast

Target player loses 4 life and you gain 4 life.

Spineless Thug

Spineless Thug can’t block.

Swarm of Rats

Swarm of Rats’s power is equal to the number of Rats you control.

Underworld Dreams

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Vampiric Spirit

Latanie

When Vampiric Spirit enters the battlefield, you lose 4 life.

Vicious Hunger

Vicious Hunger deals 2 damage to target creature and you gain 2 life.

Warped Devotion

Whenever a permanent is returned to a player’s hand, that player discards a card.

Western Paladin

{B}{B}, {T}: Destroy target white creature.

Zombify

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Anaba Shaman

{R}, {T}: Anaba Shaman deals 1 damage to any target.

Balduvian Barbarians

Blaze

Blaze deals X damage to any target.

Blood Moon

Nonbasic lands are Mountains.

Bloodshot Cyclops

{T}, Sacrifice a creature: Bloodshot Cyclops deals damage equal to the sacrificed creature’s power to any target.

Boil

Destroy all Islands.

Canyon Wildcat

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Cinder Wall

Obronność

When Cinder Wall blocks, destroy it at end of combat.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Dwarven Demolition Team

{T}: Destroy target Wall.

Enrage

Target creature gets +X/+0 until end of turn.

Flashfires

Destroy all Plains.

Furnace of Rath

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia permanentowi lub graczowi, zamiast tego zadaje w ów cel dwukrotność tych obrażeń.

Goblin Chariot

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Goblin Glider

Latanie

Goblin Glider can’t block.

Goblin King

Other Goblin creatures get +1/+1 and have mountainwalk. (They can’t be blocked as long as defending player controls a Mountain.)

Goblin Raider

Goblin Raider can’t block.

Guerrilla Tactics

Guerrilla Tactics deals 2 damage to any target.

When a spell or ability an opponent controls causes you to discard Guerrilla Tactics, Guerrilla Tactics deals 4 damage to any target.

Hammer of Bogardan

Hammer of Bogardan deals 3 damage to any target.

{2}{R}{R}{R}: Return Hammer of Bogardan from your graveyard to your hand. Activate this ability only during your upkeep.

Hill Giant

Hulking Cyclops

Hulking Cyclops can’t block.

Inferno

Inferno deals 6 damage to each creature and each player.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lava Hounds

Pośpiech

When Lava Hounds enters the battlefield, it deals 4 damage to you.

Lesser Gargadon

Whenever Lesser Gargadon attacks or blocks, sacrifice a land.

Lightning Blast

Lightning Blast deals 4 damage to any target.

Lightning Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Mana Clash

You and target opponent each flip a coin. Mana Clash deals 1 damage to each player whose coin comes up tails. Repeat this process until both players» coins come up heads on the same flip.

Mogg Sentry

Whenever an opponent casts a spell, Mogg Sentry gets +2/+2 until end of turn.

Obliterate

Ten czar nie może być skontrowany.

Destroy all artifacts, creatures, and lands. They can’t be regenerated.

Ogre Taskmaster

Ogre Taskmaster can’t block.

Okk

Okk can’t attack unless a creature with greater power also attacks.

Okk can’t block unless a creature with greater power also blocks.

Orcish Artillery

{T}: Orcish Artillery deals 2 damage to any target and 3 damage to you.

Orcish Spy

{T}: Look at the top three cards of target player’s library.

Panic Attack

Up to three target creatures can’t block this turn.

Pyroclasm

Pyroclasm deals 2 damage to each creature.

Pyrotechnics

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Reflexes

Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters the battlefield attached to that creature.)

Enchanted creature has first strike. (It deals combat damage before creatures without first strike.)

Relentless Assault

Untap all creatures that attacked this turn. After this main phase, there is an additional combat phase followed by an additional main phase.

Ridgeline Rager

{R}: Ridgeline Rager gets +1/+0 until end of turn.

Rukh Egg

When Rukh Egg dies, create a 4/4 red Bird creature token with flying at the beginning of the next end step.

Sabretooth Tiger

Pierwszy cios

Searing Wind

Searing Wind deals 10 damage to any target.

Seismic Assault

Discard a land card: Seismic Assault deals 2 damage to any target.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Shock Troops

Sacrifice Shock Troops: It deals 2 damage to any target.

Sizzle

Sizzle deals 3 damage to each opponent.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Sudden Impact

Sudden Impact deals damage to target player equal to the number of cards in that player’s hand.

Thieves' Auction

Exile all nontoken permanents. Starting with you, each player chooses one of the exiled cards and puts it onto the battlefield tapped under their control. Repeat this process until all cards exiled this way have been chosen.

Tremor

Tremor deals 1 damage to each creature without flying.

Two-Headed Dragon

Latanie

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Two-Headed Dragon can block an additional creature each combat.

{1}{R}: Two-Headed Dragon gets +2/+0 until end of turn.

Viashino Sandstalker

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

At the beginning of the end step, return Viashino Sandstalker to its owner’s hand. (Return it only if it’s on the battlefield.)

Volcanic Hammer

Volcanic Hammer deals 3 damage to any target.

Wall of Stone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Blanchwood Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy Las pod twoim władaniem.

Call of the Wild

{2}{G}{G}: Reveal the top card of your library. If it’s a creature card, put it onto the battlefield. Otherwise, put it into your graveyard.

Canopy Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Choke

Islands don’t untap during their controllers» untap steps.

Collective Unconscious

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Craw Wurm

Creeping Mold

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Elvish Champion

Other Elf creatures get +1/+1 and have forestwalk. (They can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Elvish Lyrist

{G}, {T}, Sacrifice Elvish Lyrist: Destroy target enchantment.

Elvish Pioneer

When Elvish Pioneer enters the battlefield, you may put a basic land card from your hand onto the battlefield tapped.

Elvish Piper

{G}, {T}: You may put a creature card from your hand onto the battlefield.

Elvish Scrapper

{G}, {T}, Sacrifice Elvish Scrapper: Destroy target artifact.

Emperor Crocodile

When you control no other creatures, sacrifice Emperor Crocodile.

Fecundity

Whenever a creature dies, that creature’s controller may draw a card.

Fertile Ground

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Foratog

{G}, Sacrifice a Forest: Foratog gets +2/+2 until end of turn.

Fungusaur

Whenever Fungusaur is dealt damage, put a +1/+1 counter on it.

Fyndhorn Elder

{T}: Add {G}{G}.

Gaea's Herald

Creature spells can’t be countered.

Giant Badger

Whenever Giant Badger blocks, it gets +2/+2 until end of turn.

Giant Growth

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Grizzly Bears

Horned Troll

{G}: Regenerate Horned Troll.

Hunted Wumpus

When Hunted Wumpus enters the battlefield, each other player may put a creature card from their hand onto the battlefield.

Lhurgoyf

Lhurgoyf’s power is equal to the number of creature cards in all graveyards and its toughness is equal to that number plus 1.

Living Terrain

Zaurocz ląd

Enchanted land is a 5/6 green Treefolk creature that’s still a land.

Llanowar Behemoth

Tap an untapped creature you control: Llanowar Behemoth gets +1/+1 until end of turn.

Lone Wolf

You may have Lone Wolf assign its combat damage as though it weren’t blocked.

Lure

Zaurocz stwora

All creatures able to block enchanted creature do so.

Maro

Maro’s power and toughness are each equal to the number of cards in your hand.

Might of Oaks

Target creature gets +7/+7 until end of turn.

Monstrous Growth

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Moss Monster

Nantuko Disciple

{G}, {T}: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Natural Affinity

All lands become 2/2 creatures until end of turn. They’re still lands.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Norwood Ranger

Plow Under

Put two target lands on top of their owners» libraries.

Primeval Force

When Primeval Force enters the battlefield, sacrifice it unless you sacrifice three Forests.

Rampant Growth

Search your library for a basic land card and put that card onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Regeneration

Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters the battlefield attached to that creature.)

{G}: Regenerate enchanted creature. (The next time that creature would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Revive

Return target green card from your graveyard to your hand.

Rhox

You may have Rhox assign its combat damage as though it weren’t blocked.

{2}{G}: Regenerate Rhox. (The next time this creature would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Rushwood Dryad

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Spined Wurm

Spitting Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Sacrifice a land: Spitting Spider deals 1 damage to each creature with flying.

Spreading Algae

Enchant Swamp

When enchanted land becomes tapped, destroy it.

When Spreading Algae is put into a graveyard from the battlefield, return Spreading Algae to its owner’s hand.

Stream of Life

Wskazany gracz zyskuje X żyć.

Thorn Elemental

Możesz sprawić, że ten stwór przypisze swoje obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Trained Armodon

Verduran Enchantress

Whenever you cast an enchantment spell, you may draw a card.

Vernal Bloom

Whenever a Forest is tapped for mana, its controller adds an additional {G}.

Vine Trellis

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{T}: Weź {G}.

Wing Snare

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Wood Elves

When Wood Elves enters the battlefield, search your library for a Forest card and put that card onto the battlefield. Then shuffle your library.

Yavimaya Enchantress

Yavimaya Enchantress gets +1/+1 for each enchantment on the battlefield.

Aladdin's Ring

{8}, {T}: Aladdin’s Ring deals 4 damage to any target.

Beast of Burden

Beast of Burden’s power and toughness are each equal to the number of creatures on the battlefield.

Brass Herald

As Brass Herald enters the battlefield, choose a creature type.

When Brass Herald enters the battlefield, reveal the top four cards of your library. Put all creature cards of the chosen type revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Creatures of the chosen type get +1/+1.

Coat of Arms

Each creature gets +1/+1 for each other creature on the battlefield that shares at least one creature type with it. (For example, if two Goblin Warriors and a Goblin Shaman are on the battlefield, each gets +2/+2.)

Crystal Rod

Whenever a player casts a blue spell, you may pay {1}. If you do, you gain 1 life.

Defense Grid

Each spell costs {3} more to cast except during its controller’s turn.

Dingus Egg

Whenever a land is put into a graveyard from the battlefield, Dingus Egg deals 2 damage to that land’s controller.

Disrupting Scepter

{3}, {T}: Target player discards a card. Activate this ability only during your turn.

Distorting Lens

{T}: Target permanent becomes the color of your choice until end of turn.

Ensnaring Bridge

Creatures with power greater than the number of cards in your hand can’t attack.

Flying Carpet

{2}, {T}: Target creature gains flying until end of turn.

Fodder Cannon

{4}, {T}, Sacrifice a creature: Fodder Cannon deals 4 damage to target creature.

Howling Mine

At the beginning of each player’s draw step, if Howling Mine is untapped, that player draws an additional card.

Iron Star

Whenever a player casts a red spell, you may pay {1}. If you do, you gain 1 life.

Ivory Cup

Ilekroć którykolwiek gracz rzuci biały czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Patagia Golem

{3}: Patagia Golem gains flying until end of turn.

Phyrexian Colossus

Phyrexian Colossus doesn’t untap during your untap step.

Pay 8 life: Untap Phyrexian Colossus.

Phyrexian Colossus can’t be blocked except by three or more creatures.

Phyrexian Hulk

Planar Portal

{6}, {T}: Search your library for a card and put that card into your hand. Then shuffle your library.

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Skull of Orm

{5}, {T}: Return target enchantment card from your graveyard to your hand.

Spellbook

Nie masz limitu kart na ręce.

Star Compass

Star Compass enters the battlefield tapped.

{T}: Add one mana of any color that a basic land you control could produce.

Teferi's Puzzle Box

At the beginning of each player’s draw step, that player puts the cards in their hand on the bottom of their library in any order, then draws that many cards.

Throne of Bone

Whenever a player casts a black spell, you may pay {1}. If you do, you gain 1 life.

Urza's Armor

If a source would deal damage to you, prevent 1 of that damage.

Vexing Arcanix

{3}, {T}: Target player chooses a card name, then reveals the top card of their library. If that card has the chosen name, that player puts it into their hand. Otherwise, they put it into their graveyard and Vexing Arcanix deals 2 damage to them.

Wall of Spears

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Pierwszy cios

Wooden Sphere

Whenever a player casts a green spell, you may pay {1}. If you do, you gain 1 life.

City of Brass

Whenever City of Brass becomes tapped, it deals 1 damage to you.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Coastal Tower

Coastal Tower enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Elfhame Palace

Elfhame Palace enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Salt Marsh

Salt Marsh enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Shivan Oasis

Shivan Oasis enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Urborg Volcano

Urborg Volcano enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Urza's Mine

{T}: Add {C}. If you control an Urza’s Power-Plant and an Urza’s Tower, add {C}{C} instead.

Urza's Power Plant

{T}: Add {C}. If you control an Urza’s Mine and an Urza’s Tower, add {C}{C} instead.

Urza's Tower

{T}: Add {C}. If you control an Urza’s Mine and an Urza’s Power-Plant, add {C}{C}{C} instead.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)