Future Sight

Angel of Salvation

Błysk, współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór przekręcony podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zażegnaj najbliższe 5 obrażeń, jakie miałyby zostać zadane w tej turze dowolnej liczbie wskazanych celów, rozdzielone według twojego uznania.

Augur il-Vec

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Sacrifice Augur il-Vec: You gain 4 life. Activate only during your upkeep.

Barren Glory

At the beginning of your upkeep, if you control no permanents other than Barren Glory and have no cards in hand, you win the game.

Chronomantic Escape

Until your next turn, creatures can’t attack you. Exile Chronomantic Escape with three time counters on it.

Suspend 3—{2}{W} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {2}{W} and exile it with three time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

Dust of Moments

Wybierz jedno —

  • Remove two time counters from each permanent and each suspended card.

  • Put two time counters on each permanent with a time counter on it and each suspended card.

Even the Odds

Cast this spell only if you control fewer creatures than each opponent.

Stwórz trzy żetony białego stwora Piechur 1/1.

Gift of Granite

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2.

Intervention Pact

Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je. Zyskaj życia równe obrażeniom zażegnanym w ten sposób.

At the beginning of your next upkeep, pay {1}{W}{W}. If you don’t, you lose the game.

Judge Unworthy

Wybierz wskazanego atakującego lub blokującego stwora. Wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Ten czar zadaje owemu celowi tyle obrażeń, ile wynosi skrót many ujawnionej karty.

Knight of Sursi

Latanie, flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Zawieszenie 3—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Lost Auramancers

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znacznika czasu, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę uroku, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Magus of the Moat

Creatures without flying can’t attack.

Marshaling Cry

Creatures you control get +1/+1 and gain vigilance until end of turn.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Wspomnienie {3}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Saltskitter

Whenever another creature enters the battlefield, exile Saltskitter. Return Saltskitter to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Samite Censer-Bearer

{W}, Sacrifice Samite Censer-Bearer: Prevent the next 1 damage that would be dealt to each creature you control this turn.

Scout's Warning

The next creature card you play this turn can be played as though it had flash.

Dobierz kartę.

Spirit en-Dal

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Forecast — {1}{W}, Reveal Spirit en-Dal from your hand: Target creature gains shadow until end of turn. (Activate only during your upkeep and only once each turn.)

Aven Mindcensor

Błysk

Latanie

Jeśli przeciwnik miałby przeszukać bibliotekę, zamiast tego ów gracz przeszukuje cztery wierzchnie karty owej biblioteki.

Blade of the Sixth Pride

Bound in Silence

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Daybreak Coronet

Zaurocz stwora mającego dołączoną inną Aurę

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma pierwszy cios, czujność i więź życia. (Zadane przez niego obrażenia dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Goldmeadow Lookout

{W}, {T}, Discard a card: Create a 1/1 white Kithkin Soldier creature token named Goldmeadow Harrier. It has „{W}, {T}: Tap target creature.”

Imperial Mask

When Imperial Mask enters the battlefield, if it’s not a token, each of your teammates creates a token that’s a copy of Imperial Mask.

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

Lucent Liminid

Latanie

Lumithread Field

Stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Morph {1}{W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Lymph Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają absorbcję 1. (Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia Drzazgaczowi, zażegnaj 1 z owych obrażeń.)

Mistmeadow Skulk

Więź życia, ochrona przed skrótem many 3 lub większym

Oriss, Samite Guardian

{T}: Prevent all damage that would be dealt to target creature this turn.

Grandeur — Discard another card named Oriss, Samite Guardian: Target player can’t cast spells this turn, and creatures that player controls can’t attack this turn.

Patrician's Scorn

If you’ve cast another white spell this turn, you may cast this spell without paying its mana cost.

Zniszcz wszystkie uroki.

Ramosian Revivalist

{6}, {T}: Return target Rebel permanent card with mana value 5 or less from your graveyard to the battlefield.

Seht's Tiger

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj do końca tury ochronę przed dowolnym kolorem. (Nic w owym kolorze nie może cię wskazywać, zadać obrażeń, ani zauroczyć.)

Aven Augur

Latanie

Sacrifice Aven Augur: Return up to two target creatures to their owners» hands. Activate only during your upkeep.

Cloudseeder

Latanie

{U}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton niebieskiego stwora Wróżka 1/1 o nazwie Cloud Sprite. Ma on latanie i „Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.”

Cryptic Annelid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1, po czym wróż 2, po czym wróż 3. (By wróżyć X, spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Delay

Skontruj wskazany czar. Jeśli czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go z trzema znacznikami czasu zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela. Jeśli nie ma zawieszenia, zyskuje zawieszenie. (Na początku kroku utrzymania właściciela owej karty, ów gracz usuwa z owej karty znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, ów gracz rzuca ją bez płacenia kosztu many. Jeśli jest stworem, ma pośpiech.)

Foresee

Wróż 4, po czym dobierz dwie karty.

Infiltrator il-Kor

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Zawieszenie 2—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{U} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Leaden Fists

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+3 and doesn’t untap during its controller’s untap step.

Maelstrom Djinn

Latanie

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Maelstrom Djinn is turned face up, put two time counters on it and it gains vanishing. (At the beginning of your upkeep, remove a time counter from it. When the last is removed, sacrifice it.)

Magus of the Future

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy i rzucać czary z wierzchu twojej biblioteki.

Mystic Speculation

Wykup {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Wróż 3. (Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na wierzchu w dowolnej kolejności.)

Pact of Negation

Skontruj wskazany czar.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {3}{U}{U}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Reality Strobe

Return target permanent to its owner’s hand. Exile Reality Strobe with three time counters on it.

Zawieszenie 3—{2}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{U} i wygnać ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia jej kosztu many.)

Take Possession

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zaurocz byt

Władasz zauroczonym bytem.

Unblinking Bleb

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Whenever Unblinking Bleb or another permanent is turned face up, you may scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Venser, Shaper Savant

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany czar lub byt do ręki właściciela.

Venser's Diffusion

Return target nonland permanent or suspended card to its owner’s hand.

Arcanum Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Aura swap {2}{U} ({2}{U}: Exchange this Aura with an Aura card in your hand.)

Blind Phantasm

Bonded Fetch

Obronność, pośpiech

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Linessa, Zephyr Mage

{X}{U}{U}, {T}: Return target creature with mana value X to its owner’s hand.

Grandeur — Discard another card named Linessa, Zephyr Mage: Target player returns a creature they control to its owner’s hand, then repeats this process for an artifact, an enchantment, and a land.

Logic Knot

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}.

Mesmeric Sliver

All Slivers have „When this permanent enters the battlefield, you may fateseal 1.” (To fateseal 1, its controller looks at the top card of an opponent’s library, then they may put that card on the bottom of that library.)

Narcomoeba

Latanie

Kiedy ta karta zostanie umieszczona w twoim cmentarzu z twojej biblioteki, możesz umieścić ją na polu bitwy.

Nix

Counter target spell if no mana was spent to cast it.

Sarcomite Myr

{2}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Second Wind

Zaurocz stwora

{T}: Tap enchanted creature.

{T}: Untap enchanted creature.

Shapeshifter's Marrow

At the beginning of each opponent’s upkeep, that player reveals the top card of their library. If it’s a creature card, the player puts the card into their graveyard and Shapeshifter’s Marrow becomes a copy of that card. (If it does, it loses this ability.)

Spellweaver Volute

Enchant instant card in a graveyard

Whenever you cast a sorcery spell, copy the enchanted instant card. You may cast the copy without paying its mana cost. If you do, exile the enchanted card and attach Spellweaver Volute to another instant card in a graveyard.

Spin into Myth

Put target creature on top of its owner’s library, then fateseal 2. (To fateseal 2, look at the top two cards of an opponent’s library, then put any number of them on the bottom of that player’s library and the rest on top in any order.)

Vedalken Aethermage

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Vedalken Aethermage enters the battlefield, return target Sliver to its owner’s hand.

Czarodziejocykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Czarodzieja, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Whip-Spine Drake

Latanie

Przemiana {2}{W} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Augur of Skulls

{1}{B}: Regenerate Augur of Skulls.

Sacrifice Augur of Skulls: Target player discards two cards. Activate only during your upkeep.

Cutthroat il-Dal

Zaślepienie — Ten stwór ma cień o ile nie masz kart w ręce. (Może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Festering March

Creatures your opponents control get -1/-1 until end of turn. Exile Festering March with three time counters on it.

Suspend 3—{2}{B} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {2}{B} and exile it with three time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

Gibbering Descent

At the beginning of each player’s upkeep, that player loses 1 life and discards a card.

Hellbent — Skip your upkeep step if you have no cards in hand.

Madness {2}{B}{B} (If you discard this card, discard it into exile. When you do, cast it for its madness cost or put it into your graveyard.)

Grave Peril

Kiedy nieczarny stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć niniejszy byt. Jeśli tak zrobisz, zniszcz owego stwora.

Ichor Slick

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Szaleństwo {3}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Lost Hours

Target player reveals their hand. You choose a nonland card from it. That player puts that card into their library third from the top.

Magus of the Abyss

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego stwora pod władaniem owego gracza i według jego wyboru. Nie może zostać zregenerowany.

Minions' Murmurs

Dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Nihilith

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Suspend 7—{1}{B} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {1}{B} and exile it with seven time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost. It has haste.)

Whenever a card is put into an opponent’s graveyard from anywhere, if Nihilith is suspended, you may remove a time counter from Nihilith.

Oblivion Crown

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „Discard a card: This creature gets +1/+1 until end of turn.”

Pooling Venom

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony, jego władca traci 2 życia.

{3}{B}: Destroy enchanted land.

Putrid Cyclops

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Ten stwór do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest skrótem many owej karty. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, po czym możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Shimian Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nielądową kartę. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece owego gracza wszystkie karty o tej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Skirk Ridge Exhumer

{B}, {T}, Discard a card: Create a 1/1 black Zombie Goblin creature token named Festering Goblin. It has „When Festering Goblin dies, target creature gets -1/-1 until end of turn.”

Slaughter Pact

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {2}{B}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Stronghold Rats

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca kartę.

Bitter Ordeal

Wyszukaj kartę w bibliotece wskazanego gracza i wygnaj ją. Następnie ów gracz tasuje.

Gravestorm (When you cast this spell, copy it for each permanent put into a graveyard this turn. You may choose new targets for the copies.)

Bridge from Below

Ilekroć nieżetonowy stwór trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Jeśli stwór trafia do cmentarza przeciwnika z pola bitwy, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, wygnaj tę kartę.

Death Rattle

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Zniszcz wskazanego niezielonego stwora. Nie może on regenerować.

Deepcavern Imp

Latanie, pośpiech

Echo—Odrzuć kartę. (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Fleshwrither

Transfigure {1}{B}{B} ({1}{B}{B}, Sacrifice this creature: Search your library for a creature card with the same mana value as this creature, put that card onto the battlefield, then shuffle. Transfigure only as a sorcery.)

Frenzy Sliver

All Sliver creatures have frenzy 1. (Whenever a Sliver attacks and isn’t blocked, it gets +1/+0 until end of turn.)

Grave Scrabbler

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli zapłacono jego koszt szaleństwa, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z cmentarza do ręki właściciela.

Korlash, Heir to Blackblade

Korlash, Heir to Blackblade’s power and toughness are each equal to the number of Swamps you control.

{1}{B}: Regenerate Korlash.

Dostojność — Odrzuć inną kartę o nazwie Korlash, Heir to Blackblade: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty Bagien, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mass of Ghouls

Snake Cult Initiation

Zaurocz stwora

Enchanted creature has poisonous 3. (Whenever it deals combat damage to a player, that player gets three poison counters. A player with ten or more poison counters loses the game.)

Street Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Recykling—Zapłać 2 życia. (Zapłać 2 życia, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Tombstalker

Latanie

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Witch's Mist

{2}{B}, {T}: Destroy target creature that was dealt damage this turn.

Yixlid Jailer

Karty w cmentarzach tracą wszystkie zdolności.

Arc Blade

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Wygnaj ten czar z trzema znacznikami czasu.

Zawieszenie 3—{2}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{R} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Bogardan Lancer

Głód krwi 1 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.)

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Char-Rumbler

Podwójny cios

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Emberwilde Augur

Sacrifice Emberwilde Augur: It deals 3 damage to target player or planeswalker. Activate only during your upkeep.

Fatal Attraction

Zaurocz stwora

When Fatal Attraction enters the battlefield, it deals 2 damage to enchanted creature.

At the beginning of your upkeep, Fatal Attraction deals 4 damage to enchanted creature.

Gathan Raiders

Zaślepienie — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile nie masz kart w ręce.

Przemiana—Odrzuć kartę. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Haze of Rage

Wykup {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Magus of the Moon

Niebazowe lądy są Górami.

Molten Disaster

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Jeśli ten czar został podbity, ma on ułamek sekundy. (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Pact of the Titan

Stwórz żeton czerwonego stwora Gigant 4/4.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {4}{R}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Pyromancer's Swath

Jeśli źródło będące sztuczką lub obrzędem pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje ono owemu celowi o 2 obrażenia więcej.

Na początku każdego kroku końcowego, odrzuć twoją rękę.

Riddle of Lightning

Wskaż dowolny cel. Wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Ten czar zadaje owemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Rift Elemental

{1}{R}, usuń znacznik czasu z bytu pod twoim władaniem lub własnej zawieszonej karty: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Scourge of Kher Ridges

Latanie

{1}{R}: Scourge of Kher Ridges deals 2 damage to each creature without flying.

{5}{R}: Scourge of Kher Ridges deals 6 damage to each other creature with flying.

Shivan Sand-Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

  • Usuń dwa znaczniki czasu ze wskazanego bytu lub zawieszonej karty.

  • Umieść dwa znaczniki czasu na wskazanym permanencie mającym znacznik czasu lub na zawieszonej karcie.

Zawieszenie 4—{R}

Sparkspitter

{R}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 3/1 o nazwie Spark Elemental. Ma in tratowanie, pośpiech oraz „Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.”

Bloodshot Trainee

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Możesz aktywować tylko jeśli siła niniejszego stwora wynosi 4 lub więcej.

Boldwyr Intimidator

Tchórze nie mogą blokować Wojowników.

{R}: Wskazany stwór staje się do końca tury Tchórzem.

{2}{R}: Wskazany stwór staje się do końca tury Wojownikiem.

Emblem of the Warmind

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Flowstone Embrace

Zaurocz stwora

{T}: Enchanted creature gets +2/-2 until end of turn.

Fomori Nomad

Ghostfire

Ghostfire is colorless.

Ghostfire deals 3 damage to any target.

Grinning Ignus

{R}, przywróć tego stwora do ręki właściciela: Weź {C}{C}{R}. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Henchfiend of Ukor

Pośpiech

Echo {1}{B} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

{(b/r)}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Homing Sliver

Każda karta Drzazgacza w ręce każdego z graczy ma drzazgaczocykling {3}.

Drzazgaczocykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Drzazgacza, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Shah of Naar Isle

Tratowanie

Echo {0} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Shah of Naar Isle’s echo cost is paid, each opponent may draw up to three cards.

Skizzik Surger

Pośpiech

Echo—Sacrifice two lands. (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Steamflogger Boss

Other Riggers you control get +1/+0 and have haste.

If a Rigger you control would assemble a Contraption, it assembles two Contraptions instead.

Storm Entity

Pośpiech

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile czarów rzucono przed nim w tej turze.

Tarox Bladewing

Latanie, pośpiech

Grandeur — Discard another card named Tarox Bladewing: Tarox Bladewing gets +X/+X until end of turn, where X is its power.

Thunderblade Charge

Thunderblade Charge deals 3 damage to any target.

Whenever one or more creatures you control deal combat damage to a player, if Thunderblade Charge is in your graveyard, you may pay {2}{R}{R}{R}. If you do, you may cast it without paying its mana cost.

Cyclical Evolution

Target creature gets +3/+3 until end of turn. Exile Cyclical Evolution with three time counters on it.

Suspend 3—{2}{G} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {2}{G} and exile it with three time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

Force of Savagery

Tratowanie

Heartwood Storyteller

Ilekroć gracz rzuci nie-stworowy czar, każdy z przeciwników owego gracza może dobrać kartę.

Kavu Primarch

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Jeśli ten stwór został podbity, wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Llanowar Augur

Sacrifice Llanowar Augur: Target creature gets +3/+3 and gains trample until end of turn. Activate only during your upkeep.

Llanowar Empath

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, umieść ją w twojej ręce. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Llanowar Mentor

{G}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Druid 1/1 o nazwie Llanowar Elves. Ma on „{T}: Weź {G}.”

Magus of the Vineyard

Na początku fazy głównej przed potyczką każdego gracza, ów gracz bierze {G}{G}.

Petrified Plating

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Zawieszenie 2—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {G} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Quiet Disrepair

Enchant artifact or enchantment

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz jedną —

  • Destroy enchanted permanent.

  • Zyskaj 2 życia.

Ravaging Riftwurm

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Zanikanie 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

If Ravaging Riftwurm was kicked, it enters the battlefield with three additional time counters on it.

Riftsweeper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz wskazaną odkrytą wygnaną kartę. Jej właściciel wtasowuje ją do swojej biblioteki.

Rites of Flourishing

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Każdy gracz może w swojej turze zagrać dodatkowy ląd.

Sprout Swarm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Summoner's Pact

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {2}{G}{G}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Utopia Mycon

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Wrap in Vigor

Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

Baru, Fist of Krosa

Whenever a Forest enters the battlefield, green creatures you control get +1/+1 and gain trample until end of turn.

Grandeur — Discard another card named Baru, Fist of Krosa: Create an X/X green Wurm creature token, where X is the number of lands you control.

Centaur Omenreader

As long as Centaur Omenreader is tapped, creature spells you cast cost {2} less to cast.

Edge of Autumn

Jeśli władasz nie więcej niż czterema lądami, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Recykling—Poświęć ląd (Poświęć ląd, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Imperiosaur

Do rzucenia tego czaru wydaj wyłącznie manę wziętą z bazowych lądów.

Muraganda Petroglyphs

Stwory bez zdolności dostają +2/+2.

Nacatl War-Pride

Nacatl War-Pride must be blocked by exactly one creature if able.

Whenever Nacatl War-Pride attacks, create X tokens that are copies of Nacatl War-Pride and that are tapped and attacking, where X is the number of creatures defending player controls. Exile the tokens at the beginning of the next end step.

Nessian Courser

Phosphorescent Feast

Barwa — Ujawnij dowolną liczbę kart z twojej ręki. Zyskaj 2 życia za każdy symbol zielonej many w kosztach many owych kart.

Quagnoth

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

When a spell or ability an opponent controls causes you to discard Quagnoth, return it to your hand.

Spellwild Ouphe

Spells that target Spellwild Ouphe cost {2} less to cast.

Sporoloth Ancient

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Stwory pod twoim władaniem mają „Usuń dwa znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.”

Tarmogoyf

Siła tej karty jest równa liczbie typów kart spośród kart we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa tej liczbie plus 1.

Thornweald Archer

Zasięg, dotyk śmierci

Virulent Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają zatruwanie 1. (Ilekroć Drzazgacz zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz dostaje znacznik zatrucia. Gracz mający co najmniej dziesięć znaczników zatrucia przegrywa grę.)

Glittering Wish

Możesz ujawnić własną wielokolorową kartę spoza gry i umieścić ją w twojej ręce. Wygnaj ten czar.

Jhoira of the Ghitu

{2}, wygnaj nielądową kartę z twojej ręki: Umieść na owej wygnanej karcie cztery znaczniki czasu. Jeśli nie ma zawieszenia, zyskuje zawieszenie. (Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z owej karty znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia jej kosztu many. Jeśli jest stworem, ma pośpiech.)

Sliver Legion

Wszystkie Drzazgacze dostają +1/+1 za każdego innego Drzazgacza na polu bitwy.

Akroma's Memorial

Stwory pod twoim władaniem mają latanie, pierwszy cios, czujność, tratowanie, pośpiech i ochronę przed czarnym i czerwonym.

Cloud Key

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz artefakt, stwór, urok, sztuczka lub obrzęd.

Rzucane przez ciebie czary wybranego typu kosztują o {1} mniej.

Coalition Relic

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, usuń wszystkie znaczniki ładunku z tego artefaktu. Weź jedną manę dowolnego koloru za każdy znacznik ładunku usunięty w ten sposób.

Epochrasite

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1 jeśli nie rzuciłeś go z twojej ręki.

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj go z trzema znacznikami czasu i zyskuje on zawieszenie. (Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć tę kartę bez płacenia kosztu jej many. Ma pośpiech.)

Sliversmith

{1}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Drzazgacz 1/1 o nazwie Metallic Sliver.

Soultether Golem

Zanikanie 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Whenever another creature enters the battlefield under your control, put a time counter on Soultether Golem.

Sword of the Meek

Wyposażony stwór dostaje +1/+2.

Wyposaż {2}

Ilekroć na pole bitwy pod twoim władaniem wejdzie stwór 1/1, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, po czym dołączyć ją do owego stwora.

Veilstone Amulet

Whenever you cast a spell, creatures you control can’t be the targets of spells or abilities your opponents control this turn.

Darksteel Garrison

Fortified land has indestructible.

Whenever fortified land becomes tapped, target creature gets +1/+1 until end of turn.

Fortify {3} ({3}: Attach to target land you control. Fortify only as a sorcery. This card enters the battlefield unattached and stays on the battlefield if the land leaves.)

Whetwheel

{X}{X}, {T}: Target player mills X cards.

Morph {3} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Dakmor Salvage

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Keldon Megaliths

Keldon Megaliths enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

Hellbent — {1}{R}, {T}: Keldon Megaliths deals 1 damage to any target. Activate only if you have no cards in hand.

Llanowar Reborn

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Przeszczep 1 (Ten ląd wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z tego lądu.)

New Benalia

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

{T}: Weź {W}.

Tolaria West

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Transmutuj {1}{U}{U} ({1}{U}{U}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę skrócie many 0, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Transmutuj tylko jako obrzęd.)

Dryad Arbor

(Ten stwór nie jest czarem, podlega chorobie przywołania i ma „{T}: Weź {G}.”)

Graven Cairns

{T}: Weź {C}.

{(b/r)}, {T}: Weź {B}{B}, {B}{R} albo {R}{R}.

Grove of the Burnwillows

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} albo {G}. Każdy przeciwnik zyskuje po 1 życiu.

Horizon Canopy

{T}, zapłać 1 życie: Weź {G} albo {W}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę.

Nimbus Maze

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Wyspą.

{T}: Weź {U}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Równiną.

River of Tears

{T}: Weź {U}. Jeśli zagrałeś ten ląd w tej turze, zamiast tego weź {B}.

Zoetic Cavern

{T}: Weź {C}.

Przemiana {2} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)