Onslaught

Akroma's Blessing

Choose a color. Creatures you control gain protection from the chosen color until end of turn.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Akroma's Vengeance

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ancestor's Prophet

Tap five untapped Clerics you control: You gain 10 life.

Astral Slide

Whenever a player cycles a card, you may exile target creature. If you do, return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Aura Extraction

Put target enchantment on top of its owner’s library.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Aurification

Whenever a creature deals damage to you, put a gold counter on it.

Each creature with a gold counter on it is a Wall in addition to its other creature types and has defender. (Those creatures can’t attack.)

When Aurification leaves the battlefield, remove all gold counters from all creatures.

Aven Brigadier

Latanie

Other Bird creatures get +1/+1.

Other Soldier creatures get +1/+1.

Aven Soulgazer

Latanie

{2}{W}: Look at target face-down creature.

Battlefield Medic

{T}: Prevent the next X damage that would be dealt to target creature this turn, where X is the number of Clerics on the battlefield.

Catapult Master

Tap five untapped Soldiers you control: Exile target creature.

Catapult Squad

Tap two untapped Soldiers you control: Catapult Squad deals 2 damage to target attacking or blocking creature.

Chain of Silence

Prevent all damage target creature would deal this turn. That creature’s controller may sacrifice a land. If the player does, they may copy this spell and may choose a new target for that copy.

Circle of Solace

As Circle of Solace enters the battlefield, choose a creature type.

{1}{W}: The next time a creature of the chosen type would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Convalescent Care

At the beginning of your upkeep, if you have 5 or less life, you gain 3 life and draw a card.

Crowd Favorites

{3}{W}: Tap target creature.

{3}{W}: Crowd Favorites gets +0/+5 until end of turn.

Crown of Awe

Zaurocz stwora

Enchanted creature has protection from black and from red.

Sacrifice Crown of Awe: Enchanted creature and other creatures that share a creature type with it gain protection from black and from red until end of turn.

Crude Rampart

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Przemiana {4}{W} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Daru Cavalier

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie Daru Cavalier, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Daru Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Morph {W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Daru Lancer

Pierwszy cios

Morph {2}{W}{W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Daunting Defender

If a source would deal damage to a Cleric creature you control, prevent 1 of that damage.

Dawning Purist

Whenever Dawning Purist deals combat damage to a player, you may destroy target enchantment that player controls.

Morph {1}{W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Defensive Maneuvers

Creatures of the creature type of your choice get +0/+4 until end of turn.

Demystify

Zniszcz wskazany urok.

Disciple of Grace

Ochrona przed czarnym

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dive Bomber

Latanie

{T}, Sacrifice Dive Bomber: It deals 2 damage to target attacking or blocking creature.

Doubtless One

Doubtless One’s power and toughness are each equal to the number of Clerics on the battlefield.

Whenever Doubtless One deals damage, you gain that much life.

Exalted Angel

Latanie

Whenever Exalted Angel deals damage, you gain that much life.

Morph {2}{W}{W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Foothill Guide

Protection from Goblins

Morph {W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Glarecaster

Latanie

{5}{W}: The next time damage would be dealt to Glarecaster and/or you this turn, that damage is dealt to any target instead.

Glory Seeker

Grassland Crusader

{T}: Target Elf or Soldier creature gets +2/+2 until end of turn.

Gravel Slinger

{T}: Gravel Slinger deals 1 damage to target attacking or blocking creature.

Morph {1}{W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Gustcloak Harrier

Latanie

Whenever Gustcloak Harrier becomes blocked, you may untap it and remove it from combat.

Gustcloak Runner

Whenever Gustcloak Runner becomes blocked, you may untap it and remove it from combat.

Gustcloak Savior

Latanie

Whenever a creature you control becomes blocked, you may untap that creature and remove it from combat.

Gustcloak Sentinel

Whenever Gustcloak Sentinel becomes blocked, you may untap it and remove it from combat.

Gustcloak Skirmisher

Latanie

Whenever Gustcloak Skirmisher becomes blocked, you may untap it and remove it from combat.

Harsh Mercy

Each player chooses a creature type. Destroy all creatures that aren’t of a type chosen this way. They can’t be regenerated.

Improvised Armor

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+5.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Inspirit

Odkręć wskazanego stwora. Do końca tury dostaje on +2/+4.

Ironfist Crusher

Ironfist Crusher can block any number of creatures.

Przemiana {3}{W} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Jareth, Leonine Titan

Ilekroć ten stwór blokuje, do końca tury dostaje +7/+7.

{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Mobilization

Piechurzy mają czujność.

{2}{W}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Nova Cleric

{2}{W}, {T}, Sacrifice Nova Cleric: Destroy all enchantments.

Oblation

Właściciel wskazanego nielądowego byty wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym dobiera dwie karty.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Pearlspear Courier

You may choose not to untap Pearlspear Courier during your untap step.

{2}{W}, {T}: Target Soldier creature gets +2/+2 and has vigilance for as long as Pearlspear Courier remains tapped.

Piety Charm

Wybierz jedno —

 • Destroy target Aura attached to a creature.

 • Target Soldier creature gets +2/+2 until end of turn.

 • Creatures you control gain vigilance until end of turn.

Renewed Faith

Zyskaj 6 żyć.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zyskać 2 życia.

Righteous Cause

Ilekroć stwór zaatakuje, zyskaj 1 życie.

Sandskin

Zaurocz stwora

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie zauroczony stwór mógłby zadać lub mogłyby zostać zadane przez niego.

Shared Triumph

As Shared Triumph enters the battlefield, choose a creature type.

Stwory wybranego typu dostają +1/+1.

Shieldmage Elder

Tap two untapped Clerics you control: Prevent all damage target creature would deal this turn.

Tap two untapped Wizards you control: Prevent all damage target spell would deal this turn.

Sigil of the New Dawn

Ilekroć jakiś stwór trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę do twojej ręki.

Sunfire Balm

Zażegnaj najbliższe 4 obrażenia jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Sunfire Balm, you may prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.

True Believer

Masz antymagię. (Nie możesz być wskazywany przez czary i zdolności.)

Unified Strike

Exile target attacking creature if its power is less than or equal to the number of Soldiers on the battlefield.

Weathered Wayfarer

{W}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Możesz aktywować tylko jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty.

Whipcorder

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Morph {W} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Words of Worship

{1}: The next time you would draw a card this turn, you gain 5 life instead.

Airborne Aid

Draw a card for each Bird on the battlefield.

Annex

Zaurocz ląd (Podczas rzucania wskaż ląd. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego lądu.)

Władasz zauroczonym lądem.

Aphetto Alchemist

{T}: Untap target artifact or creature.

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Aphetto Grifter

Tap two untapped Wizards you control: Tap target permanent.

Arcanis the Omnipotent

{T}: Dobierz trzy karty.

{2}{U}{U}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Artificial Evolution

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one creature type with another. The new creature type can’t be Wall. (This effect lasts indefinitely.)

Ascending Aven

Latanie

Ascending Aven can block only creatures with flying.

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Aven Fateshaper

Latanie

When Aven Fateshaper enters the battlefield, look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

{4}{U}: Look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

Backslide

Turn target creature with a morph ability face down.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Blatant Thievery

Za każdego przeciwnika, zyskaj władanie nad wskazanym bytem pod władaniem owego gracza.

Callous Oppressor

You may choose not to untap Callous Oppressor during your untap step.

As Callous Oppressor enters the battlefield, an opponent chooses a creature type.

{T}: Gain control of target creature that isn’t of the chosen type for as long as Callous Oppressor remains tapped.

Chain of Vapor

Przywróć wskazany nielądowy byt do ręki właściciela. Następnie władca owego bytu poświęca ląd. Jeśli ów gracz tak zrobi, może skopiować ten czar i może wskazać nowe cele dla kopii.

Choking Tethers

Przekręć co najwyżej cztery wskazane stwory.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Clone

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy.

Complicate

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Recykling {2}{U} ({2}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Complicate, you may counter target spell unless its controller pays {1}.

Crafty Pathmage

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Crown of Ascension

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Sacrifice Crown of Ascension: Enchanted creature and other creatures that share a creature type with it gain flying until end of turn.

Discombobulate

Skontruj wskazany czar. Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym odłóż je w dowolnej kolejności.

Dispersing Orb

{3}{U}, Sacrifice a permanent: Return target permanent to its owner’s hand.

Disruptive Pitmage

{T}: Counter target spell unless its controller pays {1}.

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Essence Fracture

Przywróć dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Recykling {2}{U} ({2}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Fleeting Aven

Latanie

Whenever a player cycles a card, return Fleeting Aven to its owner’s hand.

Future Sight

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy i rzucać czary z wierzchu twojej biblioteki.

Ghosthelm Courier

You may choose not to untap Ghosthelm Courier during your untap step.

{2}{U}, {T}: Target Wizard creature gets +2/+2 and has shroud for as long as Ghosthelm Courier remains tapped. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Graxiplon

Graxiplon can’t be blocked unless defending player controls three or more creatures that share a creature type.

Imagecrafter

{T}: Choose a creature type other than Wall. Target creature becomes that type until end of turn.

Information Dealer

{T}: Look at the top X cards of your library, where X is the number of Wizards on the battlefield, then put them back in any order.

Ixidor, Reality Sculptor

Face-down creatures get +1/+1.

{2}{U}: Turn target face-down creature face up.

Ixidor's Will

Counter target spell unless its controller pays {2} for each Wizard on the battlefield.

Mage's Guile

Target creature gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Meddle

If target spell has only one target and that target is a creature, change that spell’s target to another creature.

Mistform Dreamer

Latanie

{1}: Mistform Dreamer becomes the creature type of your choice until end of turn.

Mistform Mask

Zaurocz stwora

{1}: Enchanted creature becomes the creature type of your choice until end of turn.

Mistform Mutant

{1}{U}: Choose a creature type other than Wall. Target creature becomes that type until end of turn.

Mistform Shrieker

Latanie

{1}: Mistform Shrieker becomes the creature type of your choice until end of turn.

Morph {3}{U}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Mistform Skyreaver

Latanie

{1}: Mistform Skyreaver becomes the creature type of your choice until end of turn.

Mistform Stalker

{1}: Mistform Stalker becomes the creature type of your choice until end of turn.

{2}{U}{U}: Mistform Stalker gets +2/+2 and gains flying until end of turn.

Mistform Wall

Mistform Wall has defender as long as it’s a Wall.

{1}: Mistform Wall becomes the creature type of your choice until end of turn.

Nameless One

Nameless One’s power and toughness are each equal to the number of Wizards on the battlefield.

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Peer Pressure

Choose a creature type. If you control more creatures of that type than each other player, you gain control of all creatures of that type. (This effect lasts indefinitely.)

Psychic Trance

Until end of turn, Wizards you control gain „{T}: Counter target spell.”

Quicksilver Dragon

Latanie

{U}: If target spell has only one target and that target is Quicksilver Dragon, change that spell’s target to another creature.

Przemiana {4}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Read the Runes

Dobierz X kart. Za każdą kartę dobraną w ten sposób, odrzuć kartę, chyba że poświęcisz byt.

Reminisce

Wskazany gracz wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Riptide Biologist

Protection from Beasts

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Riptide Chronologist

{U}, Sacrifice Riptide Chronologist: Untap all creatures of the creature type of your choice.

Riptide Entrancer

Whenever Riptide Entrancer deals combat damage to a player, you may sacrifice it. If you do, gain control of target creature that player controls. (This effect lasts indefinitely.)

Przemiana {U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Riptide Shapeshifter

{2}{U}{U}, Sacrifice Riptide Shapeshifter: Choose a creature type. Reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card of that type. Put that card onto the battlefield and shuffle the rest into your library.

Rummaging Wizard

{2}{U}: Surveil 1. (Look at the top card of your library. You may put that card into your graveyard.)

Sage Aven

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności.

Screaming Seahawk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie Screaming Seahawk, ujawnić ją, umieścić ją w twojej ręce, po czym przetasować.

Sea's Claim

Zaurocz ląd (Podczas rzucania wskaż ląd. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego lądu.)

Zauroczony ląd jest Wyspą.

Slipstream Eel

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Spy Network

Look at target player’s hand, the top card of that player’s library, and any face-down creatures they control. Look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

Standardize

Choose a creature type other than Wall. Each creature becomes that type until end of turn.

Supreme Inquisitor

Tap five untapped Wizards you control: Search target player’s library for up to five cards and exile them. Then that player shuffles.

Trade Secrets

Wskazany przeciwnik dobiera dwie karty, po czym ty dobierasz co najwyżej cztery karty. Ów przeciwnik może powtórzyć ten proces ile razy chce.

Trickery Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

 • Target creature becomes the creature type of your choice until end of turn.

 • Look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

Voidmage Prodigy

{U}{U}, Sacrifice a Wizard: Counter target spell.

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Wheel and Deal

Any number of target opponents each discard their hands, then draw seven cards.

Dobierz kartę.

Words of Wind

{1}: The next time you would draw a card this turn, each player returns a permanent they control to its owner’s hand instead.

Accursed Centaur

When Accursed Centaur enters the battlefield, sacrifice a creature.

Anurid Murkdiver

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Aphetto Dredging

Return up to three target creature cards of the creature type of your choice from your graveyard to your hand.

Aphetto Vulture

Latanie

When Aphetto Vulture dies, you may put target Zombie card from your graveyard on top of your library.

Blackmail

Wskazany gracz ujawnia czy karty ze swojej ręki, a ty wybierasz jedną z nich. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Boneknitter

{1}{B}: Zregeneruj wskazanego Zombi.

Morph {2}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Cabal Archon

{B}, Sacrifice a Cleric: Target player loses 2 life and you gain 2 life.

Cabal Executioner

Whenever Cabal Executioner deals combat damage to a player, that player sacrifices a creature.

Przemiana {3}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Cabal Slaver

Whenever a Goblin deals combat damage to a player, that player discards a card.

Chain of Smog

Target player discards two cards. That player may copy this spell and may choose a new target for that copy.

Cover of Darkness

As Cover of Darkness enters the battlefield, choose a creature type.

Creatures of the chosen type have fear. (They can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Crown of Suspicion

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/-1.

Sacrifice Crown of Suspicion: Enchanted creature and other creatures that share a creature type with it get +2/-1 until end of turn.

Cruel Revival

Zniszcz wskazanego stwora bez typu Zombi. Nie może być zregenerowany. Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę Zombi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Death Match

Whenever a creature enters the battlefield, that creature’s controller may have target creature of their choice get -3/-3 until end of turn.

Death Pulse

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Cycling {1}{B}{B} ({1}{B}{B}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Death Pulse, you may have target creature get -1/-1 until end of turn.

Dirge of Dread

Wszystkie stwory zyskują do końca tury postrach. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz sprawić, że wskazany stwór zyska do końca tury postrach.

Disciple of Malice

Ochrona przed białym

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Doomed Necromancer

{B}, {T}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Ebonblade Reaper

Whenever Ebonblade Reaper attacks, you lose half your life, rounded up.

Whenever Ebonblade Reaper deals combat damage to a player, that player loses half their life, rounded up.

Przemiana {3}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Endemic Plague

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Destroy all creatures that share a creature type with the sacrificed creature. They can’t be regenerated.

Entrails Feaster

At the beginning of your upkeep, you may exile a creature card from a graveyard. If you do, put a +1/+1 counter on Entrails Feaster. If you don’t, tap Entrails Feaster.

Fade from Memory

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Fallen Cleric

Protection from Clerics

Przemiana {4}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

False Cure

Until end of turn, whenever a player gains life, that player loses 2 life for each 1 life they gained.

Feeding Frenzy

Target creature gets -X/-X until end of turn, where X is the number of Zombies on the battlefield.

Festering Goblin

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Frightshroud Courier

You may choose not to untap Frightshroud Courier during your untap step.

{2}{B}, {T}: Target Zombie creature gets +2/+2 and has fear for as long as Frightshroud Courier remains tapped. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Gangrenous Goliath

Tap three untapped Clerics you control: Return Gangrenous Goliath from your graveyard to your hand.

Gluttonous Zombie

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Gravespawn Sovereign

Przekręć pięć odkręconych Zombie pod twoim władaniem: Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Grinning Demon

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 2 życia.

Morph {2}{B}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Haunted Cadaver

Whenever Haunted Cadaver deals combat damage to a player, you may sacrifice it. If you do, that player discards three cards.

Przemiana {1}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Head Games

Wskazany przeciwnik umieszcza karty w swojej ręce na wierzchu swojej biblioteki. Wyszukaj w bibliotece owego gracza tyle samo kart. Ów gracz umieszcza owe karty w swojej ręce, po czym tasuje.

Headhunter

Whenever Headhunter deals combat damage to a player, that player discards a card.

Przemiana {B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Infest

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Misery Charm

Wybierz jedno —

 • Destroy target Cleric.

 • Return target Cleric card from your graveyard to your hand.

 • Wskazany gracz traci 2 życia.

Nantuko Husk

Poświęć stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Oversold Cemetery

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz co najmniej cztery karty stworów w twoim cmentarzu, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Patriarch's Bidding

Każdy gracz wybiera typ stwora. Każdy gracz przywraca wszystkie karty stworów o typie wybranym w ten sposób ze swojego cmentarza na pole bitwy.

Profane Prayers

Profane Prayers deals X damage to any target and you gain X life, where X is the number of Clerics on the battlefield.

Prowling Pangolin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, którykolwiek gracz może poświęcić dwa stwory. Jeśli któryś tak zrobi, poświęć tego stwora.

Rotlung Reanimator

Whenever Rotlung Reanimator or another Cleric dies, create a 2/2 black Zombie creature token.

Screeching Buzzard

Latanie

When Screeching Buzzard dies, each opponent discards a card.

Severed Legion

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Shade's Breath

Until end of turn, each creature you control becomes a black Shade and gains „{B}: This creature gets +1/+1 until end of turn.”

Shepherd of Rot

{T}: Each player loses 1 life for each Zombie on the battlefield.

Silent Specter

Latanie

Whenever Silent Specter deals combat damage to a player, that player discards two cards.

Przemiana {3}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Smother

Zniszcz wskazanego stwora o skrócie many 3 lub mniejszym. Nie może regenerować.

Soulless One

Soulless One’s power and toughness are each equal to the number of Zombies on the battlefield plus the number of Zombie cards in all graveyards.

Spined Basher

Morph {2}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Strongarm Tactics

Each player discards a card. Then each player who didn’t discard a creature card this way loses 4 life.

Swat

Zniszcz wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Syphon Mind

Każdy inny gracz odrzuca kartę. Dobierz kartę za każdą kartę odrzuconą w ten sposób.

Syphon Soul

Ten czar zadaje każdemu innemu graczowi po 2 obrażenia. Zyskaj życia równe obrażeniom zadanym w ten sposób.

Thrashing Mudspawn

Whenever Thrashing Mudspawn is dealt damage, you lose that much life.

Morph {1}{B}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Undead Gladiator

{1}{B}, odrzuć kartę: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Visara the Dreadful

Latanie

{T}: Zniszcz wskazanego stwora. Nie może regenerować.

Walking Desecration

{B}, {T}: Creatures of the creature type of your choice attack this turn if able.

Withering Hex

Zaurocz stwora

Whenever a player cycles a card, put a plague counter on Withering Hex.

Enchanted creature gets -1/-1 for each plague counter on Withering Hex.

Words of Waste

{1}: The next time you would draw a card this turn, each opponent discards a card instead.

Wretched Anurid

Whenever another creature enters the battlefield, you lose 1 life.

Aether Charge

Whenever a Beast enters the battlefield under your control, you may have it deal 4 damage to target opponent or planeswalker.

Aggravated Assault

{3}{R}{R}: Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której nastąpi dodatkowa faza główna. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Airdrop Condor

Latanie

{1}{R}, Sacrifice a Goblin creature: Airdrop Condor deals damage equal to the sacrificed creature’s power to any target.

Avarax

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie Avarax, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Battering Craghorn

Pierwszy cios

Morph {1}{R}{R} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Blistering Firecat

Tratowanie, pośpiech

At the beginning of the end step, sacrifice Blistering Firecat.

Przemiana {R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Break Open

Turn target face-down creature an opponent controls face up.

Brightstone Ritual

Add {R} for each Goblin on the battlefield.

Butcher Orgg

You may assign Butcher Orgg’s combat damage divided as you choose among defending player and/or any number of creatures they control.

Chain of Plasma

Chain of Plasma deals 3 damage to any target. Then that player or that permanent’s controller may discard a card. If the player does, they may copy this spell and may choose a new target for that copy.

Charging Slateback

Charging Slateback can’t block.

Przemiana {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Commando Raid

Until end of turn, target creature you control gains „When this creature deals combat damage to a player, you may have it deal damage equal to its power to target creature that player controls.”

Crown of Fury

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+0 and has first strike.

Sacrifice Crown of Fury: Enchanted creature and other creatures that share a creature type with it get +1/+0 and gain first strike until end of turn.

Custody Battle

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „At the beginning of your upkeep, target opponent gains control of this creature unless you sacrifice a land.”

Dragon Roost

{5}{R}{R}: Stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Dwarven Blastminer

{2}{R}, {T}: Destroy target nonbasic land.

Morph {R} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Embermage Goblin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie Embermage Goblin, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{T}: Embermage Goblin deals 1 damage to any target.

Erratic Explosion

Choose any target. Reveal cards from the top of your library until you reveal a nonland card. Erratic Explosion deals damage equal to that card’s mana value to that permanent or player. Put the revealed cards on the bottom of your library in any order.

Fever Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

 • Fever Charm deals 3 damage to target Wizard creature.

Flamestick Courier

You may choose not to untap Flamestick Courier during your untap step.

{2}{R}, {T}: Target Goblin creature gets +2/+2 and has haste for as long as Flamestick Courier remains tapped.

Goblin Machinist

{2}{R}: Reveal cards from the top of your library until you reveal a nonland card. Goblin Machinist gets +X/+0 until end of turn, where X is that card’s mana value. Put the revealed cards on the bottom of your library in any order.

Goblin Piledriver

Ochrona przed niebieskim (Nic niebieskiego nie może blokować, wskazywać, uszkodzić lub zauroczyć tego stwora.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +2/+0 za każdego innego atakującego Goblina.

Goblin Pyromancer

When Goblin Pyromancer enters the battlefield, Goblin creatures get +3/+0 until end of turn.

At the beginning of the end step, destroy all Goblins.

Goblin Sharpshooter

Goblin Sharpshooter doesn’t untap during your untap step.

Whenever a creature dies, untap Goblin Sharpshooter.

{T}: Goblin Sharpshooter deals 1 damage to any target.

Goblin Sky Raider

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Goblin Sledder

Sacrifice a Goblin: Target creature gets +1/+1 until end of turn.

Goblin Taskmaster

{1}{R}: Target Goblin creature gets +1/+0 until end of turn.

Morph {R} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Grand Melee

Wszystkie stwory atakują w każdej potyczce jeśli mogą.

All creatures block each combat if able.

Gratuitous Violence

Jeśli stwór pod twoim władaniem miałby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje on owemu bytowi lub graczowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Insurrection

Odkręć wszystkie stwory i zyskaj do końca tury władanie nad nimi. Do końca tury zyskują one pośpiech.

Kaboom!

Choose any number of target players or planeswalkers. For each of them, reveal cards from the top of your library until you reveal a nonland card, Kaboom! deals damage equal to that card’s mana value to that player or planeswalker, then you put the revealed cards on the bottom of your library in any order.

Lavamancer's Skill

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{T}: This creature deals 1 damage to target creature.”

As long as enchanted creature is a Wizard, it has „{T}: This creature deals 2 damage to target creature.”

Lay Waste

Zniszcz wskazany ląd.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Lightning Rift

Ilekroć gracz recykluje kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, ten byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Mana Echoes

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wziąć tyle {C}, iloma stworami mającymi wspólny typ stwora władasz.

Menacing Ogre

Tratowanie, pośpiech

When Menacing Ogre enters the battlefield, each player secretly chooses a number. Then those numbers are revealed. Each player with the highest number loses that much life. If you are one of those players, put two +1/+1 counters on Menacing Ogre.

Nosy Goblin

{T}, Sacrifice Nosy Goblin: Destroy target face-down creature.

Pinpoint Avalanche

Pinpoint Avalanche deals 4 damage to target creature. The damage can’t be prevented.

Reckless One

Pośpiech

Reckless One’s power and toughness are each equal to the number of Goblins on the battlefield.

Risky Move

At the beginning of each player’s upkeep, that player gains control of Risky Move.

When you gain control of Risky Move from another player, choose a creature you control and an opponent. Flip a coin. If you lose the flip, that opponent gains control of that creature.

Rorix Bladewing

Latanie, pośpiech

Searing Flesh

Searing Flesh deals 7 damage to target opponent or planeswalker.

Shaleskin Bruiser

Tratowanie

Whenever Shaleskin Bruiser attacks, it gets +3/+0 until end of turn for each other attacking Beast.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Skirk Commando

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zdecydować, że zada on 2 obrażenia wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza.

Przemiana {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Skirk Fire Marshal

Ochrona przed czerwonym

Tap five untapped Goblins you control: Skirk Fire Marshal deals 10 damage to each creature and each player.

Skirk Prospector

Poświęć Goblina: Weź {R}.

Skittish Valesk

At the beginning of your upkeep, flip a coin. If you lose the flip, turn Skittish Valesk face down.

Morph {5}{R} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Slice and Dice

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 4 obrażenia.

Recykling {2}{R} ({2}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zdecydować, że zada ona każdemu stworowi po 1 obrażeniu.

Snapping Thragg

Whenever Snapping Thragg deals combat damage to a player, you may have it deal 3 damage to target creature that player controls.

Przemiana {4}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Solar Blast

Solar Blast deals 3 damage to any target.

Cycling {1}{R}{R} ({1}{R}{R}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Solar Blast, you may have it deal 1 damage to any target.

Sparksmith

{T}: Sparksmith deals X damage to target creature and X damage to you, where X is the number of Goblins on the battlefield.

Spitfire Handler

Spitfire Handler can’t block creatures with power greater than Spitfire Handler’s power.

{R}: Spitfire Handler gets +1/+0 until end of turn.

Spurred Wolverine

Tap two untapped Beasts you control: Target creature gains first strike until end of turn.

Starstorm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Tephraderm

Whenever a creature deals damage to Tephraderm, Tephraderm deals that much damage to that creature.

Whenever a spell deals damage to Tephraderm, Tephraderm deals that much damage to that spell’s controller.

Thoughtbound Primoc

Latanie

At the beginning of your upkeep, if a player controls more Wizards than each other player, the player who controls the most Wizards gains control of Thoughtbound Primoc.

Threaten

Odkręć wskazanego stwora i zyskaj władanie nad nim do końca tury. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Thunder of Hooves

Thunder of Hooves deals X damage to each creature without flying and each player, where X is the number of Beasts on the battlefield.

Wave of Indifference

X target creatures can’t block this turn.

Words of War

{1}: The next time you would draw a card this turn, Words of War deals 2 damage to any target instead.

Animal Magnetism

Reveal the top five cards of your library. An opponent chooses a creature card from among them. Put that card onto the battlefield and the rest into your graveyard.

Barkhide Mauler

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Biorhythm

Liczba żyć każdego z graczy staje się równa liczbie stworów pod władaniem owego gracza.

Birchlore Rangers

Tap two untapped Elves you control: Add one mana of any color.

Przemiana {G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Bloodline Shaman

{T}: Choose a creature type. Reveal the top card of your library. If that card is a creature card of the chosen type, put it into your hand. Otherwise, put it into your graveyard.

Broodhatch Nantuko

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, możesz stworzyć tyle samo żetonów zielonego stwora Owad 1/1.

Przemiana {2}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Centaur Glade

{2}{G}{G}: Create a 3/3 green Centaur creature token.

Chain of Acid

Destroy target noncreature permanent. Then that permanent’s controller may copy this spell and may choose a new target for that copy.

Crown of Vigor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Sacrifice Crown of Vigor: Enchanted creature and other creatures that share a creature type with it get +1/+1 until end of turn.

Elven Riders

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany i/lub stwory z lataniem.

Elvish Guidance

Zaurocz ląd

Whenever enchanted land is tapped for mana, its controller adds an additional {G} for each Elf on the battlefield.

Elvish Pathcutter

{2}{G}: Target Elf creature gains forestwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Elvish Pioneer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić kartę bazowego lądu z twojej ręki przekręconą na polu bitwy.

Elvish Scrapper

{G}, {T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Elvish Vanguard

Ilekroć inny Elf wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Elvish Warrior

Enchantress's Presence

Ilekroć rzucisz urok, dobierz kartę.

Everglove Courier

You may choose not to untap Everglove Courier during your untap step.

{2}{G}, {T}: Target Elf creature gets +2/+2 and has trample for as long as Everglove Courier remains tapped.

Explosive Vegetation

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Gigapede

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

At the beginning of your upkeep, if Gigapede is in your graveyard, you may discard a card. If you do, return Gigapede to your hand.

Heedless One

Tratowanie

Heedless One’s power and toughness are each equal to the number of Elves on the battlefield.

Hystrodon

Tratowanie

Whenever Hystrodon deals combat damage to a player, you may draw a card.

Morph {1}{G}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Invigorating Boon

Whenever a player cycles a card, you may put a +1/+1 counter on target creature.

Kamahl, Fist of Krosa

{G}: Target land becomes a 1/1 creature until end of turn. It’s still a land.

{2}{G}{G}{G}: Creatures you control get +3/+3 and gain trample until end of turn.

Kamahl's Summons

Each player may reveal any number of creature cards from their hand. Then each player creates a 2/2 green Bear creature token for each card they revealed this way.

Krosan Colossus

Przemiana {6}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Krosan Groundshaker

{G}: Target Beast creature gains trample until end of turn.

Krosan Tusker

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, po czym przetasować. (Zrób to przed dobraniem.)

Leery Fogbeast

Whenever Leery Fogbeast becomes blocked, prevent all combat damage that would be dealt this turn.

Mythic Proportions

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +8/+8 and has trample.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Overwhelming Instinct

Ilekroć zaatakujesz co najmniej trzema stworami, dobierz kartę.

Primal Boost

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Primal Boost, you may have target creature get +1/+1 until end of turn.

Ravenous Baloth

Poświęć Bestię: Zyskaj 4 życia.

Run Wild

Until end of turn, target creature gains trample and „{G}: Regenerate this creature.”

Serpentine Basilisk

Whenever Serpentine Basilisk deals combat damage to a creature, destroy that creature at end of combat.

Morph {1}{G}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Silklash Spider

Zasięg

{X}{G}{G}: Ten stwór zadaje każdemu stworowi z lataniem po X obrażeń.

Silvos, Rogue Elemental

Tratowanie

{G}: Zregeneruj tego stwora.

Snarling Undorak

{2}{G}: Target Beast creature gets +1/+1 until end of turn.

Morph {1}{G}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Spitting Gourna

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Przemiana {4}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Stag Beetle

Stag Beetle enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the number of other creatures on the battlefield.

Steely Resolve

As Steely Resolve enters the battlefield, choose a creature type.

Creatures of the chosen type have shroud. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

Symbiotic Beast

When Symbiotic Beast dies, create four 1/1 green Insect creature tokens.

Symbiotic Elf

When Symbiotic Elf dies, create two 1/1 green Insect creature tokens.

Symbiotic Wurm

Kiedy ten stwór umrze, stwórz siedem żetonów zielonego stwora Owad 1/1.

Taunting Elf

Wszystkie stwory mogące blokować niniejszego, robią to.

Tempting Wurm

When Tempting Wurm enters the battlefield, each opponent may put any number of artifact, creature, enchantment, and/or land cards from their hand onto the battlefield.

Towering Baloth

Morph {6}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Treespring Lorian

Przemiana {5}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Tribal Unity

Creatures of the creature type of your choice get +X/+X until end of turn.

Venomspout Brackus

{1}{G}, {T}: Venomspout Brackus deals 5 damage to target attacking or blocking creature with flying.

Przemiana {3}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Vitality Charm

Wybierz jedno —

 • Create a 1/1 green Insect creature token.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i tratowanie.

 • Regenerate target Beast.

Voice of the Woods

Tap five untapped Elves you control: Create a 7/7 green Elemental creature token with trample.

Wall of Mulch

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{G}, poświęć Ścianę: Dobierz kartę.

Weird Harvest

Każdy gracz może wyszukać w swojej bibliotece do X kart stworów, ujawnić je, umieścić je w swojej ręce, po czym przetasować.

Wellwisher

{T}: You gain 1 life for each Elf on the battlefield.

Wirewood Elf

{T}: Weź {G}.

Wirewood Herald

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Elfa, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Wirewood Pride

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą Elfów na polu bitwy.

Wirewood Savage

Whenever a Beast enters the battlefield, you may draw a card.

Words of Wilding

{1}: The next time you would draw a card this turn, create a 2/2 green Bear creature token instead.

Cryptic Gateway

Przekręć dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem: Możesz umieścić na polu bitwy kartę stwora z twojej ręki mającą wspólny typ stwora z każdym stworem przekręconym w ten sposób.

Doom Cannon

As Doom Cannon enters the battlefield, choose a creature type.

{3}, {T}, Sacrifice a creature of the chosen type: Doom Cannon deals 3 damage to any target.

Dream Chisel

Rzucanie czarów zakrytych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Riptide Replicator

As Riptide Replicator enters the battlefield, choose a color and a creature type.

Riptide Replicator enters the battlefield with X charge counters on it.

{4}, {T}: Create an X/X creature token of the chosen color and type, where X is the number of charge counters on Riptide Replicator.

Slate of Ancestry

{4}, {T}, odrzuć swoją rękę: Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Tribal Golem

Tribal Golem has trample as long as you control a Beast, haste as long as you control a Goblin, first strike as long as you control a Soldier, flying as long as you control a Wizard, and „{B}: Regenerate Tribal Golem” as long as you control a Zombie.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bloodstained Mire

{T}, zapłać 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna lub Góry i umieść ją na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Contested Cliffs

{T}: Weź {C}.

{R}{G}, {T}: Target Beast creature you control fights target creature an opponent controls. (Each deals damage equal to its power to the other.)

Daru Encampment

{T}: Weź {C}.

{W}, {T}: Target Soldier creature gets +1/+1 until end of turn.

Flooded Strand

{T}, zapłać 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny lub Wyspy i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Goblin Burrows

{T}: Weź {C}.

{1}{R}, {T}: Target Goblin creature gets +2/+0 until end of turn.

Grand Coliseum

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Polluted Delta

{T}, zapłać 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy lub Bagien i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Riptide Laboratory

{T}: Weź {C}.

{1}{U}, {T}: Przywróć wskazanego Czarodzieja pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Seaside Haven

{T}: Weź {C}.

{W}{U}, {T}, Sacrifice a Bird: Draw a card.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Starlit Sanctum

{T}: Weź {C}.

{W}, {T}, Sacrifice a Cleric creature: You gain life equal to the sacrificed creature’s toughness.

{B}, {T}, Sacrifice a Cleric creature: Target player loses life equal to the sacrificed creature’s power.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Unholy Grotto

{T}: Weź {C}.

{B}, {T}: Put target Zombie card from your graveyard on top of your library.

Windswept Heath

{T}, zapłać 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu lub Równiny i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Wirewood Lodge

{T}: Weź {C}.

{G}, {T}: Untap target Elf.

Wooded Foothills

{T}, zapłać 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Lasu i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)