Mirrodin

Altar's Light

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Arrest

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Auriok Bladewarden

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest siłą niniejszego.

Auriok Steelshaper

Aktywacja wyposażania kosztuje cię o {1} mniej.

O ile ten stwór jest wyposażony, każdy stwór pod twoim władaniem będący Piechurem lub Rycerzem dostaje +1/+1.

Auriok Transfixer

{W}, {T}: Przekręć wskazany artefakt.

Awe Strike

Kiedy najbliższy raz w tej turze wskazany stwór miałby zadać obrażenia, zażegnaj je. Zyskaj życia równe liczbie obrażeń zażegnanych w ten sposób.

Blinding Beam

Wybierz jedno —

 • Przekręć dwa wskazane stwory.

 • Stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania wskazanego gracza.

Splątanie {1} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Leonin Abunas

Artefakty pod twoim władaniem mają antyklątwę. (Nie mogą być wskazywane przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Leonin Den-Guard

O ile ten stwór jest wyposażony, dostaje on +1/+1 i ma czujność.

Leonin Elder

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy, możesz zyskać 1 życie.

Leonin Skyhunter

Latanie

Loxodon Mender

{W}, {T}: Zregeneruj wskazany artefakt.

Loxodon Peacekeeper

Na początku twojego kroku utrzymania, gracz o najmniejszej liczbie żyć zyskuje władanie nad niniejszym bytem. Jeśli dwóch lub więcej graczy ma równo najmniej, ty wybierasz jednego z nich i ów gracz zyskuje władanie nad niniejszym bytem.

Loxodon Punisher

Ten stwór dostaje +2/+2 za każde Wyposażenie dołączone do niego.

Luminous Angel

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz stworzyć żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Razor Barrier

Wskazany byt pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed artefaktami lub przed kolorem twojego wyboru.

Roar of the Kha

Wybierz jedno —

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

 • Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Splątanie {1}{W} (Wybierz oba jeśli zapłaciłeś koszt splątania.)

Rule of Law

Każdy gracz nie może rzucać więcej niż jednego czaru na turę.

Second Sunrise

Każdy gracz przywraca ze swojego cmentarza na pole bitwy wszystkie karty artefaktów, stworów, uroków i lądów, które trafiły tam w tej turze z pola bitwy.

Skyhunter Cub

O ile ten stwór jest wyposażony, dostaje +1/+1 i ma latanie.

Skyhunter Patrol

Latanie, pierwszy cios (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg oraz zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Slith Ascendant

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.

Solar Tide

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wszystkie stwory o sile 2 lub mniejszej.

 • Zniszcz wszystkie stwory o sile 3 lub większej.

Splątanie—Poświęć dwa lądy. (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Soul Nova

Wygnaj wskazanego atakującego stwora i wszystkie Wyposażenia dołączone do niego.

Sphere of Purity

Jeśli artefakt miałby zadać tobie obrażenia, zażegnaj 1 z owych obrażeń.

Taj-Nar Swordsmith

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyposażenia o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Tempest of Light

Zniszcz wszystkie uroki.

Annul

Skontruj wskazany czar artefaktu lub uroku.

Assert Authority

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Broodstar

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Disarm

Odłącz wszystkie Wyposażenia od wskazanego stwora.

Domineer

Zaurocz artefaktowego stwora

Masz władanie nad zauroczonym artefaktowym stworem.

Dream's Grip

Wybierz jedno —

 • Przekręć wskazany byt.

 • Odkręć wskazany byt.

Splątanie {1} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Fabricate

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Fatespinner

Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, ów gracz wybiera krok dobierania, fazę główną lub fazę potyczki. Ów gracz pomija wszystkie wystąpienia wybranego kroku lub fazy w tej turze.

Inertia Bubble

Zaurocz artefakt

Zauroczony artefakt nie odkręca się w kroku odkręcania jego władcy.

Looming Hoverguard

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść wskazany artefakt na wierzchu biblioteki właściciela.

Lumengrid Augur

{1}, {T}: Wskazany gracz dobiera kartę, po czym odrzuca kartę. Jeśli ów gracz odrzuci w ten sposób kartę artefaktu, odkręć niniejszy byt.

Lumengrid Sentinel

Latanie

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz odkręcić wskazany byt.

Lumengrid Warden

March of the Machines

Każdy niestworowy artefakt jest artefaktowym stworem o sile i wytrzymałości równych swojemu skrótowi many każda. (Wyposażenie będące stworem nie może wyposażać stwora.)

Neurok Familiar

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta artefaktu, umieść ją w twojej ręce. W przeciwnym razie umieść ją w twoim cmentarzu.

Neurok Spy

Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada artefaktem.

Override

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Psychic Membrane

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ilekroć ten stwór zablokuje, możesz dobrać kartę.

Quicksilver Elemental

{U}: Quicksilver Elemental gains all activated abilities of target creature until end of turn. (If any of the abilities use that creature’s name, use this creature’s name instead.)

You may spend blue mana as though it were mana of any color to pay the activation costs of Quicksilver Elemental’s abilities.

Regress

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Shared Fate

Jeśli gracz miałby dobrać kartę, zamiast tego ów gracz wygania jako zakrytą wierzchnią kartę biblioteki jednego ze swoich przeciwników.

Każdy gracz może patrzeć na karty wygnane przez siebie tym bytem i może zagrywać lądy oraz rzucać czary spośród owych kart.

Slith Strider

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, dobierz kartę.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.

Somber Hoverguard

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie

Temporal Cascade

Wybierz jedno —

 • Każdy gracz wtasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki.

 • Każdy gracz dobiera siedem kart.

Splątanie {2} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Thirst for Knowledge

Dobierz trzy karty. Następnie odrzuć dwie karty, chyba że odrzucisz kartę artefaktu.

Thoughtcast

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Dobierz dwie karty.

Vedalken Archmage

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, dobierz kartę.

Wanderguard Sentry

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego przeciwnika.

Barter in Blood

Każdy gracz poświęca dwa stwory.

Betrayal of Flesh

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego stwora.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Splątanie—Poświęć trzy lądy. (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Chimney Imp

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wskazany przeciwnik umieszcza kartę ze swojej ręki na wierzchu swojej biblioteki.

Consume Spirit

Opłać X tylko czarną maną.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, zyskaj X żyć.

Contaminated Bond

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje lub zablokuje, jego władca traci 3 życia.

Disciple of the Vault

Ilekroć artefakt jest umieszczany w cmentarzu z pola bitwy, możesz sprawić, że wskazany gracz straci 1 życie.

Dross Harvester

Ochrona przed białym

Na początku twojego kroku końcowego, strać 4 życia.

Ilekroć umrze stwór, zyskaj 2 życia.

Dross Prowler

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Flayed Nim

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia bojowe, władca owego stwora traci tyle samo żyć.

{2}{B}: Zregeneruj tego stwora.

Grim Reminder

Wyszukaj w twojej bibliotece nielądową kartę i ujawnij ją. Każdy przeciwnik, który rzucił w tej turze czar o tej samej nazwie co owa karta, traci 6 żyć. Następnie przetasuj.

{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Aktywuj tylko w twoim kroku utrzymania.

Irradiate

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Moriok Scavenger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktowego stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Necrogen Mists

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz odrzuca kartę.

Nim Devourer

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, po czym poświęć stwora. Aktywuj tylko w twoim kroku utrzymania.

Nim Lasher

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Nim Shambler

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Poświęć stwora: Zregeneruj niniejszego.

Nim Shrieker

Latanie

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Promise of Power

Wybierz jedno —

 • Dobierz pięć kart i strać 5 żyć.

 • Stwórz żeton czarnego stwora Smok X/X z lataniem, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce.

Splątanie {4} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Reiver Demon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go z twojej ręki, zniszcz wszystkie nieartefaktowe, nieczarne stwory. Nie mogą one zregenerować.

Relic Bane

Zaurocz artefakt

Zauroczony artefakt ma „Na początku twojego kroku utrzymania, strać 2 życia.”

Slith Bloodletter

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.

{1}{B}: Zregeneruj niniejszego.

Spoils of the Vault

Nazwij kartę. Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę o owej nazwie, po czym umieść ową kartę w twojej ręce. Wygnaj pozostałe karty ujawnione w ten sposób i strać po 1 życiu za każdą z owych wygnanych kart.

Terror

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Nie może on regenerować.

Vermiculos

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy, ten stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Wail of the Nim

Wybierz jedno —

 • Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Splątanie {B} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Wall of Blood

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Zapłać 1 życie: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Woebearer

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wrench Mind

Wskazany gracz odrzuca dwie karty, chyba że odrzuci kartę artefaktu.

Arc-Slogger

{R}, wygnaj dziesięć wierzchnich kart twojej biblioteki: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Atog

Poświęć artefakt: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Confusion in the Ranks

Ilekroć artefakt, stwór lub urok wejdzie na pole bitwy, jego władca wybiera wskazany byt pod władaniem innego gracza mający wspólny typ karty. Zamień władanie nad owymi bytami.

Detonate

Zniszcz wskazany artefakt o skrócie many X. Nie może on zregenerować. Ten czar zadaje władcy owego artefaktu X obrażeń.

Electrostatic Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia. Jeśli to artefaktowy stwór, ten czar zamiast tego zadaje mu 4 obrażenia.

Fiery Gambit

Rzucaj monetą aż przegrasz rzut lub zdecydujesz o przestaniu. Jeśli przegrasz rzut, ten czar nie ma efektu. Jeśli wygrasz co najmniej jeden rzut, ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Jeśli wygrasz co najmniej dwa rzuty, ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 6 obrażeń. Jeśli wygrasz co najmniej trzy rzuty, dobierz dziewięć kart i odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.

Fists of the Anvil

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+0.

Forge Armor

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze, gdzie X jest skrótem many poświęconego artefaktu.

Fractured Loyalty

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, władca owego czaru lub zdolności zyskuje władanie nad owym stworem. (Ten efekt trwa stale.)

Goblin Striker

Pierwszy cios, pośpiech

Grab the Reins

Wybierz jedno —

 • Do końca tury zyskaj władanie nad wskazanym stworem i zyskuje on pośpiech.

 • Poświęć stwora. Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile owego stwora.

Splątanie {2}{R} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Incite War

Wybierz jedno —

 • Stwory pod władaniem wskazanego gracza atakują w tej turze jeśli mogą.

 • Stwory pod twoim władaniem zyskują pierwszy cios do końca tury.

Splątanie {2} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Krark-Clan Grunt

Poświęć artefakt: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Krark-Clan Shaman

Poświęć artefakt: Ten stwór zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

Mass Hysteria

Wszystkie stwory mają pośpiech.

Megatog

Poświęć artefakt: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3 i tratowanie.

Molten Rain

Zniszcz wskazany ląd. Jeśli ów ląd był niebazowy, ten czar zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Ogre Leadfoot

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez artefaktowego stwora, zniszcz owego stwora.

Rustmouth Ogre

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt pod władaniem owego gracza.

Seething Song

Weź {R}{R}{R}{R}{R}.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shrapnel Blast

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Slith Firewalker

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.

Spikeshot Goblin

{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Trash for Treasure

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Vulshok Battlemaster

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz do niego wszystkie Wyposażenia na polu bitwy. (Władanie nad Wyposażeniami się nie zmienia.)

Vulshok Berserker

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

War Elemental

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że przeciwnik otrzymał w tej turze obrażenia.

Ilekroć przeciwnik otrzyma obrażenia, umieść tyle samo znacznik +1/+1 na niniejszym.

Battlegrowth

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Bloodscent

Wszystkie stwory mogące blokować wskazanego stwora w tej turze, robią to.

Brown Ouphe

{1}{G}, {T}: Skontruj wskazaną aktywowaną zdolność pochodzącą z artefaktu. (Zdolności dających manę nie można wskazać.)

Copperhoof Vorrac

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy odkręcony byt pod władaniem przeciwników.

Creeping Mold

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Deconstruct

Zniszcz wskazany artefakt. Weź {G}{G}{G}.

Fangren Hunter

Tratowanie

Glissa Sunseeker

Pierwszy cios

{T}: Destroy target artifact if its mana value is equal to the amount of unspent mana you have.

Groffskithur

Whenever Groffskithur becomes blocked, you may return target card named Groffskithur from your graveyard to your hand.

Hum of the Radix

Each artifact spell costs {1} more to cast for each artifact its controller controls.

Journey of Discovery

Wybierz jedno —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty lądów, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • You may play up to two additional lands this turn.

Splątanie {2}{G} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Living Hive

Tratowanie

Whenever Living Hive deals combat damage to a player, create that many 1/1 green Insect creature tokens.

Molder Slug

At the beginning of each player’s upkeep, that player sacrifices an artifact.

One Dozen Eyes

Wybierz jedno —

 • Create a 5/5 green Beast creature token.

 • Create five 1/1 green Insect creature tokens.

Entwine {G}{G}{G} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Plated Slagwurm

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Predator's Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 oraz tratowanie.

Slith Predator

Tratowanie

Whenever Slith Predator deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it.

Sylvan Scrying

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Tel-Jilad Archers

Protection from artifacts; reach (This creature can block creatures with flying.)

Tel-Jilad Chosen

Ochrona przed artefaktami

Tel-Jilad Exile

{1}{G}: Regenerate Tel-Jilad Exile.

Tooth and Nail

Wybierz jedno —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty stworów, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Umieść co najwyżej dwie karty stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Splątanie {2} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Troll Ascetic

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Trolls of Tel-Jilad

{1}{G}: Regenerate target green creature.

Turn to Dust

Destroy target Equipment. Add {G}.

Viridian Joiner

{T}: Add an amount of {G} equal to Viridian Joiner’s power.

Viridian Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Wurmskin Forger

When Wurmskin Forger enters the battlefield, distribute three +1/+1 counters among one, two, or three target creatures.

Aether Spellbomb

{U}, poświęć ten artefakt: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Alpha Myr

Altar of Shadows

At the beginning of your precombat main phase, add {B} for each charge counter on Altar of Shadows.

{7}, {T}: Destroy target creature. Then put a charge counter on Altar of Shadows.

Banshee's Blade

Equipped creature gets +1/+1 for each charge counter on Banshee’s Blade.

Whenever equipped creature deals combat damage, put a charge counter on Banshee’s Blade.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż wyłącznie jako obrzęd. Ta karta wchodzi na pole bitwy odłączona i zostaje na polu bitwy po opuszczeniu go przez stwora.)

Blinkmoth Urn

Na początku fazy głównej przed potyczką każdego gracza, jeśli ten byt jest odkręcony, ów gracz bierze {C} za każdy artefakt pod jego władaniem.

Bonesplitter

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {1}

Bosh, Iron Golem

Tratowanie

{3}{R}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many poświęconego artefaktu.

Bottle Gnomes

Poświęć tego stwora: Zyskaj 3 życia.

Cathodion

Kiedy ten stwór umrze, weź {C}{C}{C}.

Chalice of the Void

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

Ilekroć grać rzuci czar o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie, skontruj ów czar.

Chromatic Sphere

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru. Dobierz kartę.

Chrome Mox

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać nieartefaktową, nielądową kartę z twojej ręki.

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów wygnanej karty.

Clockwork Beetle

Clockwork Beetle enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

Whenever Clockwork Beetle attacks or blocks, remove a +1/+1 counter from it at end of combat.

Clockwork Condor

Latanie

Clockwork Condor enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

Whenever Clockwork Condor attacks or blocks, remove a +1/+1 counter from it at end of combat.

Clockwork Dragon

Latanie

Clockwork Dragon enters the battlefield with six +1/+1 counters on it.

Whenever Clockwork Dragon attacks or blocks, remove a +1/+1 counter from it at end of combat.

{3}: Put a +1/+1 counter on Clockwork Dragon.

Clockwork Vorrac

Tratowanie

Clockwork Vorrac enters the battlefield with four +1/+1 counters on it.

Whenever Clockwork Vorrac attacks or blocks, remove a +1/+1 counter from it at end of combat.

{T}: Put a +1/+1 counter on Clockwork Vorrac.

Cobalt Golem

{1}{U}: Cobalt Golem gains flying until end of turn.

Copper Myr

{T}: Weź {G}.

Crystal Shard

{3}, {T} lub {U}, {T}: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Culling Scales

At the beginning of your upkeep, destroy target nonland permanent with the lowest mana value. (If two or more permanents are tied for lowest, target any one of them.)

Damping Matrix

Aktywowane zdolności artefaktów i stworów nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Dead-Iron Sledge

Whenever equipped creature blocks or becomes blocked by a creature, destroy both creatures.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż wyłącznie jako obrzęd. Ta karta wchodzi na pole bitwy odłączona i zostaje na polu bitwy po opuszczeniu go przez stwora.)

Dragon Blood

{3}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Dross Scorpion

Whenever Dross Scorpion or another artifact creature dies, you may untap target artifact.

Duplicant

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy możesz wygnać wskazanego nieżetonowego stwora.

O ile karta wygnana tym stworem jest kartą stwora, niniejszy stwór ma jej siłę, wytrzymałość i typy stwora ostatnio wygnanej przez siebie karty stwora. Nadal jest Przemieńcem.

Duskworker

Whenever Duskworker becomes blocked, regenerate it.

{3}: Duskworker gets +1/+0 until end of turn.

Elf Replica

{1}{G}, Sacrifice Elf Replica: Destroy target enchantment.

Empyrial Plate

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę w twojej ręce.

Wyposaż {2}

Extraplanar Lens

Imprint — When Extraplanar Lens enters the battlefield, you may exile target land you control.

Whenever a land with the same name as the exiled card is tapped for mana, its controller adds one mana of any type that land produced.

Farsight Mask

Whenever a source an opponent controls deals damage to you, if Farsight Mask is untapped, you may draw a card.

Fireshrieker

Wyposażony stwór ma podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Frogmite

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Galvanic Key

Błysk

{3}, {T}: Untap target artifact.

Gate to the Aether

At the beginning of each player’s upkeep, that player reveals the top card of their library. If it’s an artifact, creature, enchantment, or land card, the player may put it onto the battlefield.

Gilded Lotus

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Goblin Charbelcher

{3}, {T}: Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę lądu. Ten stwór zadaje wskazanemu celowi tyle obrażeń, ile ujawniono w ten sposób nielądowych kart. Jeśli ujawniona karta jest Górą, ten stwór zamiast tego zadaje dwukrotność owych obrażeń. Umieść ujawnione karty dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Goblin Dirigible

Latanie

Goblin Dirigible doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may pay {4}. If you do, untap Goblin Dirigible.

Goblin Replica

{3}{R}, Sacrifice Goblin Replica: Destroy target artifact.

Goblin War Wagon

Goblin War Wagon doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may pay {2}. If you do, untap Goblin War Wagon.

Gold Myr

{T}: Weź {W}.

Golem-Skin Gauntlets

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każde Wyposażenie dołączone do niego.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż wyłącznie jako obrzęd. Ta karta wchodzi na pole bitwy odłączona i zostaje na polu bitwy po opuszczeniu go przez stwora.)

Granite Shard

{3}, {T} or {R}, {T}: Granite Shard deals 1 damage to any target.

Grid Monitor

Nie możesz rzucać czarów stworów.

Heartwood Shard

{3}, {T} or {G}, {T}: Target creature gains trample until end of turn.

Hematite Golem

{1}{R}: Hematite Golem gets +2/+0 until end of turn.

Icy Manipulator

{1}, {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Iron Myr

{T}: Weź {R}.

Isochron Scepter

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać kartę sztuczki o skrócie many 2 lub mniejszym z twojej ręki.

{2}, {T}: Możesz skopiować wygnaną kartę. Jeśli tak zrobisz, możesz rzucić ową kopię bez płacenia jej kosztu many.

Jinxed Choker

At the beginning of your end step, target opponent gains control of Jinxed Choker and puts a charge counter on it.

At the beginning of your upkeep, Jinxed Choker deals damage to you equal to the number of charge counters on it.

{3}: Put a charge counter on Jinxed Choker or remove one from it.

Krark's Thumb

If you would flip a coin, instead flip two coins and ignore one.

Leaden Myr

{T}: Weź {B}.

Leonin Bladetrap

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

{2}, Sacrifice Leonin Bladetrap: It deals 2 damage to each attacking creature without flying.

Leonin Scimitar

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Leonin Sun Standard

{1}{W}: Creatures you control get +1/+1 until end of turn.

Leveler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty z twojej biblioteki.

Liar's Pendulum

{2}, {T}: Choose a card name. Target opponent guesses whether a card with that name is in your hand. You may reveal your hand. If you do and your opponent guessed wrong, draw a card.

Lifespark Spellbomb

{G}, Sacrifice Lifespark Spellbomb: Until end of turn, target land becomes a 3/3 creature that’s still a land.

{1}, Sacrifice Lifespark Spellbomb: Draw a card.

Lightning Coils

Whenever a nontoken creature you control dies, put a charge counter on Lightning Coils.

At the beginning of your upkeep, if Lightning Coils has five or more charge counters on it, remove all of them from it and create that many 3/1 red Elemental creature tokens with haste. Exile them at the beginning of the next end step.

Lightning Greaves

Wyposażony stwór ma pośpiech i antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {0}

Lodestone Myr

Tratowanie

Przekręć odkręcony artefakt pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Malachite Golem

{1}{G}: Malachite Golem gains trample until end of turn.

Mask of Memory

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać dwie karty. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mesmeric Orb

Ilekroć byt zostanie odkręcony, jego władca mieli kartę.

Mind's Eye

Ilekroć przeciwnik dobiera kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Mindslaver

{4}, {T}, poświęć ten artefakt: Władasz wskazanym graczem podczas najbliższej tury owego gracza. (Widzisz wszystkie karty widoczne dla owego gracza i podejmujesz wszystkie decyzje za owego gracza.)

Mindstorm Crown

At the beginning of your upkeep, draw a card if you had no cards in hand at the beginning of this turn. If you had a card in hand, Mindstorm Crown deals 1 damage to you.

Mirror Golem

Imprint — When Mirror Golem enters the battlefield, you may exile target card from a graveyard.

Mirror Golem has protection from each of the exiled card’s card types. (Artifact, creature, enchantment, instant, land, planeswalker, sorcery, and tribal are card types.)

Mourner's Shield

Imprint — When Mourner’s Shield enters the battlefield, you may exile target card from a graveyard.

{2}, {T}: Prevent all damage that would be dealt this turn by a source of your choice that shares a color with the exiled card.

Myr Adapter

Myr Adapter gets +1/+1 for each Equipment attached to it.

Myr Enforcer

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Myr Incubator

{6}, {T}, Sacrifice Myr Incubator: Search your library for any number of artifact cards, exile them, then create that many 1/1 colorless Myr artifact creature tokens. Then shuffle.

Myr Mindservant

{2}, {T}: Shuffle your library.

Myr Prototype

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on Myr Prototype.

Myr Prototype can’t attack or block unless you pay {1} for each +1/+1 counter on it.

Myr Retriever

Kiedy ten stwór umrze, przywróć inną wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Necrogen Spellbomb

{B}, Sacrifice Necrogen Spellbomb: Target player discards a card.

{1}, Sacrifice Necrogen Spellbomb: Draw a card.

Needlebug

Błysk

Ochrona przed artefaktami

Neurok Hoversail

Wyposażony stwór ma latanie.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż wyłącznie jako obrzęd. Ta karta wchodzi na pole bitwy odłączona i zostaje na polu bitwy po opuszczeniu go przez stwora.)

Nightmare Lash

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Equip—Pay 3 life. (Pay 3 life: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery. This card enters the battlefield unattached and stays on the battlefield if the creature leaves.)

Nim Replica

{2}{B}, Sacrifice Nim Replica: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Nuisance Engine

{2}, {T}: Create a 0/1 colorless Pest artifact creature token.

Oblivion Stone

{4}, {T}: Umieść znacznik losu na wskazanym permanencie.

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz każdy nielądowy byt bez znacznika losu, po czym usuń wszystkie znaczniki losu ze wszystkich bytów.

Omega Myr

Ornithopter

Latanie

Pearl Shard

{3}, {T} or {W}, {T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Pentavus

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Pentawit 1/1 z lataniem.

{1}, poświęć Pentawit: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Pewter Golem

{1}{B}: Regenerate Pewter Golem.

Platinum Angel

Latanie

Nie możesz przegrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry.

Power Conduit

{T}, Remove a counter from a permanent you control: Choose one —

 • Put a charge counter on target artifact.

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Proteus Staff

{2}{U}, {T}: Put target creature on the bottom of its owner’s library. That creature’s controller reveals cards from the top of their library until they reveal a creature card. The player puts that card onto the battlefield and the rest on the bottom of their library in any order. Activate only as a sorcery.

Psychogenic Probe

Whenever a spell or ability causes a player to shuffle their library, Psychogenic Probe deals 2 damage to that player.

Pyrite Spellbomb

{R}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Quicksilver Fountain

At the beginning of each player’s upkeep, that player puts a flood counter on target non-Island land they control of their choice. That land is an Island for as long as it has a flood counter on it.

At the beginning of each end step, if all lands on the battlefield are Islands, remove all flood counters from them.

Rust Elemental

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice an artifact other than Rust Elemental. If you can’t, tap Rust Elemental and you lose 4 life.

Rustspore Ram

When Rustspore Ram enters the battlefield, destroy target Equipment.

Scale of Chiss-Goria

Błysk

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

{T}: Target creature gets +0/+1 until end of turn.

Scrabbling Claws

{T}: Wskazany gracz wygania kartę ze swojego cmentarza.

{1}, poświęć ten artefakt: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Dobierz kartę.

Sculpting Steel

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego artefaktu na polu bitwy.

Scythe of the Wretched

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Whenever a creature dealt damage by equipped creature this turn dies, return that card to the battlefield under your control. Attach Scythe of the Wretched to that creature.

Wyposaż {4}

Serum Tank

Whenever Serum Tank or another artifact enters the battlefield, put a charge counter on Serum Tank.

{3}, {T}, Remove a charge counter from Serum Tank: Draw a card.

Silver Myr

{T}: Weź {U}.

Skeleton Shard

{3}, {T} or {B}, {T}: Return target artifact creature card from your graveyard to your hand.

Slagwurm Armor

Equipped creature gets +0/+6.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd. Ta karta wchodzi na pole bitwy odłączona i zostaje na polu bitwy po opuszczeniu go przez stwora.)

Soldier Replica

{1}{W}, Sacrifice Soldier Replica: It deals 3 damage to target attacking or blocking creature.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Soul Foundry

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać kartę stwora z twojej ręki.

{X}, {T}: Stwórz żeton będący kopią wygnanej karty. X jest skrótem many owej karty.

Spellweaver Helix

Imprint — When Spellweaver Helix enters the battlefield, you may exile two target sorcery cards from a single graveyard.

Whenever a player casts a card, if it has the same name as one of the cards exiled with Spellweaver Helix, you may copy the other. If you do, you may cast the copy without paying its mana cost.

Steel Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Sun Droplet

Ilekroć otrzymasz obrażenia, umieść tyle samo znaczników ładunku na tym artefakcie.

Na początku każdego kroku utrzymania, możesz usunąć znacznik ładunku z tego artefaktu. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Sunbeam Spellbomb

{W}, Sacrifice Sunbeam Spellbomb: You gain 5 life.

{1}, Sacrifice Sunbeam Spellbomb: Draw a card.

Sword of Kaldra

Equipped creature gets +5/+5.

Whenever equipped creature deals damage to a creature, exile that creature. (Exile it only if it’s still on the battlefield.)

Equip {4} ({4}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery. This card enters the battlefield unattached and stays on the battlefield if the creature leaves.)

Synod Sanctum

{2}, {T}: Exile target permanent you control.

{2}, Sacrifice Synod Sanctum: Return all cards exiled with Synod Sanctum to the battlefield under your control.

Talisman of Dominance

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Impulse

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {G}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Indulgence

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Progress

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {U}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Unity

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {W}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Tanglebloom

{1}, {T}: Zyskaj 1 życie.

Tangleroot

Whenever a player casts a creature spell, that player adds {G}.

Tel-Jilad Stylus

{T}: Put target permanent you own on the bottom of your library.

Thought Prison

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że wskazany gracz ujawni swoją rękę. Jeśli tak zrobisz, wybierz z niej nielądową kartę i wygnaj ją.

Ilekroć grać rzuci czar mający wspólny kolor lub skrót many z wygnaną kartą, ten artefakt zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Timesifter

At the beginning of each upkeep, each player exiles the top card of their library. The player who exiled the card with the highest mana value takes an extra turn after this one. If two or more players» cards are tied for highest, the tied players repeat this process until the tie is broken.

Titanium Golem

{1}{W}: Titanium Golem gains first strike until end of turn.

Tooth of Chiss-Goria

Błysk

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

{T}: Target creature gets +1/+0 until end of turn.

Tower of Champions

{8}, {T}: Target creature gets +6/+6 until end of turn.

Tower of Eons

{8}, {T}: You gain 10 life.

Tower of Fortunes

{8}, {T}: Draw four cards.

Tower of Murmurs

{8}, {T}: Wskazany gracz mieli osiem kart.

Triskelion

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Viridian Longbow

Equipped creature has „{T}: This creature deals 1 damage to any target.”

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd. Ta karta wchodzi na pole bitwy odłączona i zostaje na polu bitwy po opuszczeniu go przez stwora.)

Vorrac Battlehorns

Equipped creature has trample and can’t be blocked by more than one creature.

Equip {1} ({1}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery. This card enters the battlefield unattached and stays on the battlefield if the creature leaves.)

Vulshok Battlegear

Wyposażony stwór dostaje +3/+3.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd. Ta karta wchodzi na pole bitwy odłączona i zostaje na polu bitwy po opuszczeniu go przez stwora.)

Vulshok Gauntlets

Wyposażony stwór dostaje +4/+2 i nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd. Ta karta wchodzi na pole bitwy odłączona i zostaje na polu bitwy po opuszczeniu go przez stwora.)

Welding Jar

Poświęć ten artefakt: Zregeneruj wskazany artefakt.

Wizard Replica

Latanie

{U}, Sacrifice Wizard Replica: Counter target spell unless its controller pays {2}.

Worldslayer

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zniszcz wszystkie byty oprócz niniejszego.

Wyposaż {5} ({5}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Yotian Soldier

Czujność

Ancient Den

{T}: Weź {W}.

Blinkmoth Well

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Tap target noncreature artifact.

Cloudpost

Cloudpost enters the battlefield tapped.

{T}: Add {C} for each Locus on the battlefield.

Glimmervoid

Na początku kroku końcowego, jeśli nie władasz artefaktem, poświęć ten ląd.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Great Furnace

{T}: Weź {R}.

Seat of the Synod

{T}: Weź {U}.

Stalking Stones

{T}: Weź {C}.

{6}: Ten byt staje się artefaktowym stworem Żywiołak 3/3, który nadal jest lądem. (Ten efekt trwa stale.)

Tree of Tales

{T}: Weź {G}.

Vault of Whispers

{T}: Weź {B}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)