Magic 2013

Ajani, Caller of the Pride

+1: Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

–3: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie oraz podwójny cios.

–8: Stwórz X żetonów białego stwora Kot 2/2, gdzie X jest liczbą twoich żyć.

Ajani's Sunstriker

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Angel's Mercy

Zyskaj 7 żyć.

Angelic Benediction

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Attended Knight

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Aven Squire

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Battleflight Eagle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i latanie.

Captain of the Watch

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Inni Piechurzy pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony białego stwora Piechur 1/1.

Captain's Call

Stwórz trzy żetony białego stwora Piechur 1/1.

Crusader of Odric

Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Divine Favor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

Divine Verdict

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Erase

Wygnaj wskazany urok.

Faith's Reward

Przywróć na pole bitwy wszystkie karty bytów z twojego cmentarza, które trafiły tam z pola bitwy w tej turze.

Glorious Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Griffin Protector

Latanie

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Guardian Lions

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Guardians of Akrasa

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Healer of the Pride

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 2 życia.

Intrepid Hero

{T}: Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Knight of Glory

Ochrona przed czarnym (Nic czarnego nie może blokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Oblivion Ring

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany nielądowy byt.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Odric, Master Tactician

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ilekroć zaatakuje ten i przynajmniej trzy inne stwory, ty wybierasz blokujące stwory w tej potyczce oraz to, jak będą one blokować.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Pillarfield Ox

Planar Cleansing

Zniszcz wszystkie nielądowe byty.

Prized Elephant

Ten stwór ma +1/+1 o ile władasz Lasem.

{G}: Ten stwór do końca tury zyskuje tratowanie. (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Rain of Blades

Ten czar zadaje każdemu atakującemu stworowi po 1 obrażeniu.

Rhox Faithmender

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Jeśli miałbyś zyskać życia, zamiast tego zyskaj dwukrotnie tyle żyć.

Safe Passage

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze tobie lub stworom pod twoim władaniem.

Serra Angel

Latanie, czujność

Serra Avatar

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie twoich żyć.

Kiedy ta karta trafi skądkolwiek do cmentarza, wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Serra Avenger

Nie możesz rzucić tego czaru w trakcie twojej pierwszej, drugiej lub trzeciej tury gry.

Latanie, czujność

Show of Valor

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+4.

Silvercoat Lion

Sublime Archangel

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają egzaltację. (Jeśli stwór ma kilka egzaltacji, każda jest wyzwalana oddzielnie.)

Touch of the Eternal

Na początku twojego kroku utrzymania, ustal liczbę bytów pod twoim władaniem. Liczba twoich żyć przyjmuje tę wartość.

War Falcon

Latanie

Ten stwór nie może atakować, chyba że władasz Rycerzem lub Piechurem.

War Priest of Thune

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany urok.

Warclamp Mastiff

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Archaeomancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Arctic Aven

Latanie

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Równiną.

{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje więź życia. (Obrażenia zadane przez tego stwora powodują, że syskujesz tyle samo żyć.)

Augur of Bolas

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Battle of Wits

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz co najmniej 200 kart w twojej bibliotece, wygrywasz grę.

Clone

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy.

Courtly Provocateur

{T}: Wskazany stwór atakuje w tej turze jeśli może.

{T}: Wskazany stwór blokuje w tej turze jeśli może.

Divination

Dobierz dwie karty.

Downpour

Przekręć co najwyżej trzy wskazane stwory.

Encrust

Zaurocz artefakt lub stwora

Zauroczony byt nie odkręca się w kroku odkręcania jego władcy, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Essence Scatter

Skontruj wskazany czar stwora.

Faerie Invaders

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Fog Bank

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi i przez tego stwora.

Harbor Serpent

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ten stwór nie może atakować, chyba że na polu bitwy jest co najmniej pięć Wysp.

Hydrosurge

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-0.

Index

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, po czym umieść je dowolnie z powrotem.

Jace, Memory Adept

+1: Dobierz kartę. Wskazany gracz mieli kartę.

0: Wskazany gracz mieli dziesięć kart.

–7: Każdy z dowolnej liczby wskazanych graczy dobiera po dwadzieścia kart.

Jace's Phantasm

Latanie

Ten stwór dostaje +4/+4 o ile przeciwnik ma co najmniej dziesięć kart w swoim cmentarzu.

Kraken Hatchling

Master of the Pearl Trident

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają podbój wysp. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Merfolk of the Pearl Trident

Mind Sculpt

Wskazany przeciwnik mieli siedem kart.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Omniscience

Możesz rzucać czary z twojej ręki bez płacenia ich kosztów many.

Redirect

Możesz wskazać nowe cele dla wskazanego czaru.

Rewind

Skontruj wskazany czar. Odkręć co najwyżej cztery lądy.

Scroll Thief

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Sleep

Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza. Owe stwory nie odkręcą się podczas najbliższego kroku odkręcania owego gracza.

Spelltwine

Wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza i wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza przeciwnika. Skopiuj owe karty. Rzuć owe kopie bez płacenia ich kosztów many jeśli to możliwe. Wygnaj ten czar.

Sphinx of Uthuun

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik dzieli owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Stormtide Leviathan

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Wszystkie lądy są dodatkowo Wyspami oprócz swoich pozostałych typów.

Stwory bez latania lub podboju wysp nie mogą atakować.

Switcheroo

Zamień władanie nad dwoma wskazanymi stworami.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Talrand's Invocation

Stwórz dwa żetony niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Tricks of the Trade

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i nie może być blokowany.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vedalken Entrancer

{U}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Void Stalker

{2}{U}, {T}: Umieść tego stwora i wskazanego stwora na wierzchu bibliotek ich właścicieli, po czym owi gracze tasują swoje biblioteki.

Watercourser

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Welkin Tern

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Wind Drake

Latanie

Blood Reckoning

Ilekroć stwór zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, władca owego stwora traci 1 życie.

Bloodhunter Bat

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Bloodthrone Vampire

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Cower in Fear

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Crippling Blight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -1/-1 i nie może blokować.

Dark Favor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 1 życie.

Zauroczony stwór dostaje +3/+1.

Diabolic Revelation

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Disciple of Bolas

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć innego stwora. Zyskaj X żyć i dobierz X kart, gdzie X jest siłą owego stwora.

Disentomb

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Duskmantle Prowler

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Duty-Bound Dead

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{3}{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Essence Drain

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Giant Scorpion

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Harbor Bandit

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Wyspą.

{1}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Knight of Infamy

Ochrona przed białym (Nic białego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Liliana of the Dark Realms

+1: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

–3: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X albo -X/-X, gdzie X jest liczbą Bagien pod twoim władaniem.

–6: Dostajesz emblemat mający „Bagna pod twoim władaniem mają «{T}: Weź {B}{B}{B}{B}.»”

Liliana's Shade

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Bagna, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Mark of the Vampire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma więź życia.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Mutilate

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Nefarox, Overlord of Grixis

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć ten stwór atakuje samotnie, broniący się gracz poświęca stwora.

Phylactery Lich

Niezniszczalność

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy umieść znacznik filakterium na artefakcie pod twoim władaniem.

Kiedy nie masz we władaniu żadnego bytu mającego znacznik filakterium, poświęć tego stwora.

Public Execution

Zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Każdy inny stwór pod władaniem owego gracza do końca tury dostaje -2/-0.

Ravenous Rats

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Servant of Nefarox

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Shimian Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nielądową kartę. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece owego gracza wszystkie karty o tej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Tormented Soul

Ten stwór nie może blokować i nie może być blokowany.

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Vampire Nocturnus

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

O ile wierzchnia karta twojej biblioteki jest czarna, ten stwór i inne Wampiry pod twoim władaniem dostają +2/+1 i mają latanie.

Veilborn Ghoul

Ten stwór nie może blokować.

Ilekroć Bagno wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Vile Rebirth

Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Walking Corpse

Wit's End

Wskazany gracz odrzuca swoją rękę.

Xathrid Gorgon

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

{2}{B}, {T}: Umieść znacznik petryfikacji na wskazanym stworze. Zyskuje on obronność i staje się bezkolorowym artefaktem oprócz swoich innych typów. Jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane. (Stwór z obronnością nie może atakować.)

Zombie Goliath

Arms Dealer

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Bladetusk Boar

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Canyon Minotaur

Chandra, the Firebrand

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

–2: Kiedy rzucisz swój następny czar sztuczki lub obrzędu w tej turze, skopiuj go. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

–6: Ten wędrowiec zadaje po 6 obrażeń każdemu z co najwyżej sześciu wskazanych celów.

Chandra's Fury

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 4 obrażenia oraz po 1 obrażeniu każdemu stworowi pod władaniem tego samego gracza.

Cleaver Riot

Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury podwójny cios. (Zadają obrażenia bojowe zarówno w pierwszym ciosie i normalnie.)

Craterize

Zniszcz wskazany ląd.

Crimson Muckwader

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Bagnem.

{2}{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Dragon Hatchling

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fervor

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} zaraz po wejściu pod twoje władanie.)

Fire Elemental

Firewing Phoenix

Latanie

{1}{R}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Flames of the Firebrand

Ten czar zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa albo trzy wskazane cele.

Furnace Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Goblin Arsonist

Kiedy ten stwór umrze, możesz sprawić by zadał dowolnemu celowi 1 obrażenie.

Goblin Battle Jester

Ilekroć rzucisz czerwony czar, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Hamletback Goliath

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić X znaczników +1/+1 na niniejszym stworze, gdzie X jest siłą owego stwora.

Kindled Fury

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Krenko, Mob Boss

{T}: Stwórz X żetonów czerwonego stwora Goblin 1/1, gdzie X jest liczbą Goblinów pod twoim władaniem.

Krenko's Command

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Magmaquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania oraz każdemu wędrowcowi po X obrażeń.

Mark of Mutiny

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Umieść na nim znacznik +1/+1 i odkręć go. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Mindclaw Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Możesz spośród owych kart rzucić czar sztuczki lub obrzędu bez płacenia jego kosztu many.

Mogg Flunkies

Ten stwór nie może atakować lub blokować samotnie.

Reckless Brute

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Reverberate

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Rummaging Goblin

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Searing Spear

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Slumbering Dragon

Latanie

Ten stwór nie może atakować lub blokować, chyba że ma co najmniej pięć znaczników +1/+1.

Ilekroć stwór zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Smelt

Zniszcz wskazany artefakt.

Thundermaw Hellkite

Latanie

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje każdemu stworowi z lataniem pod władaniem twoich przeciwników po 1 obrażeniu. Przekręć owe stwory.

Torch Fiend

{R}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Turn to Slag

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Zniszcz wszystkie Wyposażenie dołączone do owego stwora.

Volcanic Geyser

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Volcanic Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma podbój gór. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Wall of Fire

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Wild Guess

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Worldfire

Wygnaj wszystkie byty. Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich rąk i cmentarzy. Każdy gracz ma 1 życie.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Arbor Elf

{T}: Odkręć wskazany Las.

Bond Beetle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Boundless Realms

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart bazowych lądów, gdzie X jest liczbą lądów pod twoim władaniem, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bountiful Harvest

Zyskaj po 1 życiu za każdy ląd pod twoim władaniem.

Centaur Courser

Deadly Recluse

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Duskdale Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Elderscale Wurm

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli masz mniej niż 7 żyć, liczba twoich żyć ma wartość 7.

O ile masz co najmniej 7 żyć, obrażenia które mogłyby zmniejszyć liczbę twoich żyć do mniej niż 7, zamiast tego zmniejszają ją do 7.

Elvish Archdruid

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Weź {G} za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Elvish Visionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Farseek

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, Wyspy, Bagna lub Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Flinthoof Boar

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Górą.

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Fungal Sprouting

Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem.

Garruk, Primal Hunter

+1: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

–3: Dobierz tyle kart, ile wynosi największa siła pośród stworów pod twoim władaniem.

–6: Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Żmij 6/6, iloma lądami władasz.

Garruk's Packleader

Ilekroć inny stwór o sile 3 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Ground Seal

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Karty w cmentarzach nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.

Mwonvuli Beast Tracker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora z dotykiem śmierci, antyklątwą, zasięgiem lub tratowaniem i ujawnij ją. Przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Predatory Rampage

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3. Każdy stwór pod władaniem twoich przeciwników blokuje w tej turze jeśli może.

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Primal Huntbeast

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Primordial Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania podwój liczbę znaczników +1/+1 na tym stworze.

Ten stwór ma tratowanie o ile ma co najmniej dziesięć znaczników +1/+1.

Quirion Dryad

Ilekroć rzucisz biały, niebieski, czarny lub czerwony czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Rancor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Kiedy ten urok jest umieszczany w cmentarzu z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Ranger's Path

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Revive

Przywróć wskazaną zieloną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Roaring Primadox

Na początku twojego kroku utrzymania przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Sentinel Spider

Czujność, zasięg

Serpent's Gift

Wskazany stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Silklash Spider

Zasięg

{X}{G}{G}: Ten stwór zadaje każdemu stworowi z lataniem po X obrażeń.

Spiked Baloth

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Thragtusk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 5 żyć.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Timberpack Wolf

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem o tej samej nazwie.

Titanic Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Vastwood Gorger

Yeva, Nature's Herald

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Możesz rzucać czary zielonych stworów jakby miały błysk.

Yeva's Forcemage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Nicol Bolas, Planeswalker

+3: Zniszcz wskazany nie-stworowy byt.

–2: Zyskaj władanie nad wskazanym stworem.

–9: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 7 obrażeń. Ów gracz lub władca owego wędrowca odrzuca siedem kart, po czym poświęca siedem bytów.

Akroma's Memorial

Stwory pod twoim władaniem mają latanie, pierwszy cios, czujność, tratowanie, pośpiech i ochronę przed czarnym i czerwonym.

Chronomaton

{1}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Clock of Omens

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Odkręć wskazany artefakt.

Door to Nothingness

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{W}{W}{U}{U}{B}{B}{R}{R}{G}{G}, {T}, poświęć ten artefakt: Wskazany gracz przegrywa grę.

Elixir of Immortality

{2}, {T}: Zyskaj 5 życia. Wtasuj ten artefakt oraz twój cmentarz do bibliotek ich właścicieli.

Gem of Becoming

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy, kartę Bagna i kartę Góry. Ujawnij owe karty i umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Gilded Lotus

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Kitesail

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma latanie.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Phyrexian Hulk

Primal Clay

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy zdecyduj, czy wejdzie jako artefaktowy stwór 3/3, artefaktowy stwór 2/2 z lataniem lub jako artefaktowy stwór Ściana 1/6 z obronnością oprócz swoich innych typów. (Stwór z obronnością nie może atakować.)

Ring of Evos Isle

{2}: Wyposażony stwór do końca tury zyskuje antyklątwę. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na wyposażonym stworze jeśli jest niebieski.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Ring of Kalonia

Wyposażony stwór ma tratowanie. (Może zadać nadmiarowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na wyposażonym stworze jeśli jest zielony.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Ring of Thune

Wyposażony stwór ma czujność. (Atakowanie nie przekręca go.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na wyposażonym stworze jeśli jest biały.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Ring of Valkas

Wyposażony stwór ma pośpiech (Może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na wyposażonym stworze jeśli jest czerwony.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Ring of Xathrid

{2}: Zregeneruj wyposażonego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na wyposażonym stworze jeśli jest czarny.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sands of Delirium

{X}, {T}: Wskazany gracz mieli X kart.

Staff of Nin

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę.

{T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Stuffy Doll

Niezniszczalność

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz gracza.

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje tyle samo obrażeń wybranemu graczowi.

{T}: Ten stwór zadaje sobie 1 obrażenie.

Tormod's Crypt

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Trading Post

{1}, {T}, odrzuć kartę: Zyskaj 4 życia.

{1}, {T}, zapłać 1 życie: Stwórz żeton białego stwora Koza 0/1.

{1}, {T}, poświęć stwora: Przywróć wskazany artefakt z twojego cmentarza do twojej ręki.

{1}, {T}, poświęć artefakt: Dobierz kartę.

Cathedral of War

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Weź {C}.

Dragonskull Summit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Bagnem lub Górą.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Drowned Catacomb

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Wyspą lub Bagnem.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Glacial Fortress

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Równiną lub Wyspą.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Hellion Crucible

{T}: Weź {C}.

{1}{R}, {T}: Umieść znacznik ciśnienia na tym lądzie.

{1}{R}, {T}, usuń dwa znaczniki ciśnienia z tego lądu i poświęć go: Stwórz żeton czerwonego stwora Piekielstwo 4/4 z pośpiechem. (Może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rootbound Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Górą lub Lasem.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Sunpetal Grove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Lasem lub Równiną.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)