Lorwyn

Ajani Goldmane

+1: Zyskaj 2 życia.

–1: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Owe stwory zyskują do końca tury czujność.

–6: Stwórz żeton białego stwora Awatar mający „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie twoich żyć.”

Arbiter of Knollridge

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, liczba żyć każdego gracza otrzymuje wartość największej liczby żyć pośród wszystkich graczy.

Austere Command

Wybierz dwie —

 • Zniszcz wszystkie artefakty.

 • Zniszcz wszystkie uroki.

 • Zniszcz wszystkie stwory o skrócie many 3 lub mniejszym.

 • Zniszcz wszystkie stwory o skrótach many 4 lub większych.

Avian Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Latanie

Battle Mastery

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podwójny cios. (Zadaje on obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Brigid, Hero of Kinsbaile

Pierwszy cios

{T}: Ten stwór zadaje każdemu atakującemu lub blokującemu stworowi pod władaniem wskazanego gracza po 2 obrażenia.

Burrenton Forge-Tender

Ochrona przed czerwonym

Poświęć tego stwora: Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie wybrane przez ciebie czerwone źródło mogłoby zadać w tej turze.

Cenn's Heir

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +1/+1 za każdego innego atakującego Krewniołka.

Changeling Hero

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Champion a creature (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another creature you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Cloudgoat Ranger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony białego stwora Krewniołek Piechur 1/1.

Przekręć trzech odkręconych Krewniołków pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 i latanie.

Crib Swap

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca tworzy żeton bezkolorowego stwora Przemieniec 1/1 ze zmiennokształtnością.

Dawnfluke

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zażegnaj najbliższe 3 obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Przyzwanie {W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje on poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Entangling Trap

Whenever you clash, tap target creature an opponent controls. If you won, that creature doesn’t untap during its controller’s next untap step. (This ability triggers after the clash ends.)

Favor of the Mighty

Each creature with the highest mana value has protection from all colors.

Galepowder Mage

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj innego wskazanego stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Goldmeadow Dodger

Goldmeadow Dodger can’t be blocked by creatures with power 4 or greater.

Goldmeadow Harrier

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Goldmeadow Stalwart

As an additional cost to cast this spell, reveal a Kithkin card from your hand or pay {3}.

Harpoon Sniper

{W}, {T}: Harpoon Sniper deals X damage to target attacking or blocking creature, where X is the number of Merfolk you control.

Hillcomber Giant

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Hoofprints of the Stag

Ilekroć dobierzesz kartę, możesz umieścić znacznik kopyta na tym bycie.

{2}{W}, usuń cztery znaczniki kopyta z tego uroku: Stwórz żeton białego stwora Żywiołak 4/4 z lataniem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Judge of Currents

Whenever a Merfolk you control becomes tapped, you may gain 1 life.

Kinsbaile Balloonist

Latanie

Whenever Kinsbaile Balloonist attacks, you may have target creature gain flying until end of turn.

Kinsbaile Skirmisher

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Kithkin Greatheart

O ile władasz Gigantem, ten stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Kithkin Harbinger

When Kithkin Harbinger enters the battlefield, you may search your library for a Kithkin card, reveal it, then shuffle and put that card on top.

Kithkin Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Knight of Meadowgrain

Pierwszy cios

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Lairwatch Giant

Lairwatch Giant can block an additional creature each combat.

Whenever Lairwatch Giant blocks two or more creatures, it gains first strike until end of turn.

Militia's Pride

Whenever a nontoken creature you control attacks, you may pay {W}. If you do, create a 1/1 white Kithkin Soldier creature token that’s tapped and attacking.

Mirror Entity

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{X}: Do końca tury stwory pod twoim władaniem mają bazowe siłę i wytrzymałość X/X i zyskują wszystkie typy stwora.

Neck Snap

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Oaken Brawler

When Oaken Brawler enters the battlefield, clash with an opponent. If you win, put a +1/+1 counter on Oaken Brawler. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Oblivion Ring

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany nielądowy byt.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Plover Knights

Latanie, pierwszy cios

Pollen Lullaby

Prevent all combat damage that would be dealt this turn. Clash with an opponent. If you win, creatures that player controls don’t untap during the player’s next untap step. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Purity

Latanie

If noncombat damage would be dealt to you, prevent that damage. You gain life equal to the damage prevented this way.

When Purity is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner’s library.

Sentry Oak

Obronność

At the beginning of combat on your turn, you may clash with an opponent. If you win, Sentry Oak gets +2/+0 and loses defender until end of turn. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Shields of Velis Vel

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Creatures target player controls get +0/+1 and gain all creature types until end of turn.

Soaring Hope

Zaurocz stwora

When Soaring Hope enters the battlefield, you gain 3 life.

Zauroczony stwór ma latanie.

{W}: Put Soaring Hope on top of its owner’s library.

Springjack Knight

Whenever Springjack Knight attacks, clash with an opponent. If you win, target creature gains double strike until end of turn. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Summon the School

Create two 1/1 blue Merfolk Wizard creature tokens.

Tap four untapped Merfolk you control: Return Summon the School from your graveyard to your hand.

Surge of Thoughtweft

Creatures you control get +1/+1 until end of turn. If you control a Kithkin, draw a card.

Thoughtweft Trio

Pierwszy cios, czujność

Champion a Kithkin (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Kithkin you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

Thoughtweft Trio can block any number of creatures.

Triclopean Sight

Błysk

Zaurocz stwora

When Triclopean Sight enters the battlefield, untap enchanted creature.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma czujność.

Veteran of the Depths

Whenever Veteran of the Depths becomes tapped, you may put a +1/+1 counter on it.

Wellgabber Apothecary

{1}{W}: Prevent all damage that would be dealt to target tapped Merfolk or Kithkin creature this turn.

Wispmare

Latanie

When Wispmare enters the battlefield, destroy target enchantment.

Przyzwanie {W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje on poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Wizened Cenn

Other Kithkin creatures you control get +1/+1.

Aethersnipe

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Przyzwanie {1}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Amoeboid Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje wszystkie typy stwora.

{T}: Wskazany stwór do końca tury traci wszystkie typy stwora.

Aquitect's Will

Put a flood counter on target land. That land is an Island in addition to its other types for as long as it has a flood counter on it. If you control a Merfolk, draw a card.

Benthicore

When Benthicore enters the battlefield, create two 1/1 blue Merfolk Wizard creature tokens.

Tap two untapped Merfolk you control: Untap Benthicore. It gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Broken Ambitions

Counter target spell unless its controller pays {X}. Clash with an opponent. If you win, that spell’s controller mills four cards. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Captivating Glance

Zaurocz stwora

At the beginning of your end step, clash with an opponent. If you win, gain control of enchanted creature. Otherwise, that player gains control of enchanted creature. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Cryptic Command

Wybierz dwie —

 • Skontruj wskazany czar.

 • Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

 • Przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników.

 • Dobierz kartę.

Deeptread Merrow

{U}: Deeptread Merrow gains islandwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls an Island.)

Drowner of Secrets

Przekręć odkręconego Wodnika pod twoim włądaniem: Wskazany gracz mieli kartę.

Ego Erasure

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Creatures target player controls get -2/-0 and lose all creature types until end of turn.

Ethereal Whiskergill

Latanie

Ethereal Whiskergill can’t attack unless defending player controls an Island.

Faerie Harbinger

Błysk

Latanie

When Faerie Harbinger enters the battlefield, you may search your library for a Faerie card, reveal it, then shuffle and put that card on top.

Faerie Trickery

Counter target non-Faerie spell. If that spell is countered this way, exile it instead of putting it into its owner’s graveyard.

Fallowsage

Ilekroć niniejszy zostanie przekręcony, możesz dobrać kartę.

Familiar's Ruse

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Skontruj wskazany czar.

Fathom Trawl

Reveal cards from the top of your library until you reveal three nonland cards. Put the nonland cards revealed this way into your hand, then put the rest of the revealed cards on the bottom of your library in any order.

Forced Fruition

Whenever an opponent casts a spell, that player draws seven cards.

Glen Elendra Pranksters

Latanie

Ilekroć rzucisz czar podczas tury przeciwnika, możesz przywrócić wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Glimmerdust Nap

Zaurocz przekręconego stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Guile

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej trzy stwory.

Jeśli czar lub zdolność pod twoim władaniem miałby skontrować czar, zamiast tego wygnaj ów czar i możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Kiedy ten stwór jest umieszczany skądkolwiek w cmentarzu, wtasuj go do biblioteki właściciela.

Inkfathom Divers

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

When Inkfathom Divers enters the battlefield, look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

Jace Beleren

+2: Każdy gracz dobiera kartę.

–1: Wskazany gracz dobiera kartę.

–10: Wskazany gracz mieli dwadzieścia kart.

Merrow Commerce

At the beginning of your end step, untap all Merfolk you control.

Merrow Harbinger

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

When Merrow Harbinger enters the battlefield, you may search your library for a Merfolk card, reveal it, then shuffle and put that card on top.

Merrow Reejerey

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz czar Wodnika, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt.

Mistbind Clique

Błysk

Latanie

Champion a Faerie (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Faerie you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

When a Faerie is championed with Mistbind Clique, tap all lands target player controls.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Paperfin Rascal

When Paperfin Rascal enters the battlefield, clash with an opponent. If you win, put a +1/+1 counter on Paperfin Rascal. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Pestermite

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt.

Ponder

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować.

Dobierz kartę.

Protective Bubble

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t be blocked and has shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Ringskipper

Latanie

When Ringskipper dies, clash with an opponent. If you win, return Ringskipper to its owner’s hand. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Scattering Stroke

Counter target spell. Clash with an opponent. If you win, at the beginning of your next main phase, you may add an amount of {C} equal to that spell’s mana value. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Scion of Oona

Błysk

Latanie

Inne Wróżki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne wróżki pod twoim władaniem mają antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

Sentinels of Glen Elendra

Błysk

Latanie

Shapesharer

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{2}{U}: Target Shapeshifter becomes a copy of target creature until your next turn.

Silvergill Adept

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — ujawnij kartę Wodnika z twojej ręki lub zapłać {3}.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Silvergill Douser

{T}: Target creature gets -X/-0 until end of turn, where X is the number of Merfolk and/or Faeries you control.

Sower of Temptation

Latanie

When Sower of Temptation enters the battlefield, gain control of target creature for as long as Sower of Temptation remains on the battlefield.

Spellstutter Sprite

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar o skrócie many X lub mniejszym, gdzie X jest liczbą Wróżek pod twoim władaniem.

Stonybrook Angler

{1}{U}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Streambed Aquitects

{T}: Target Merfolk creature gets +1/+1 and gains islandwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls an Island.)

{T}: Target land becomes an Island until end of turn.

Surgespanner

Whenever Surgespanner becomes tapped, you may pay {1}{U}. If you do, return target permanent to its owner’s hand.

Tideshaper Mystic

{T}: Target land becomes the basic land type of your choice until end of turn. Activate only during your turn.

Turtleshell Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{1}{U}: Switch Turtleshell Changeling’s power and toughness until end of turn.

Wanderwine Prophets

Champion a Merfolk (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Merfolk you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

Whenever Wanderwine Prophets deals combat damage to a player, you may sacrifice a Merfolk. If you do, take an extra turn after this one.

Whirlpool Whelm

Clash with an opponent, then return target creature to its owner’s hand. If you win, you may put that creature on top of its owner’s library instead. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Wings of Velis Vel

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Do końca tury wskazany stwór ma bazową siłę i wytrzymałość 4/4, zyskuje wszystkie typy stwora i latanie.

Zephyr Net

Zaurocz stwora

Enchanted creature has defender and flying.

Black Poplar Shaman

{2}{B}: Regenerate target Treefolk.

Bog Hoodlums

Bog Hoodlums can’t block.

When Bog Hoodlums enters the battlefield, clash with an opponent. If you win, put a +1/+1 counter on Bog Hoodlums. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Boggart Birth Rite

Return target Goblin card from your graveyard to your hand.

Boggart Harbinger

When Boggart Harbinger enters the battlefield, you may search your library for a Goblin card, reveal it, then shuffle and put that card on top.

Boggart Loggers

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

{2}{B}, Sacrifice Boggart Loggers: Destroy target Treefolk or Forest.

Boggart Mob

Champion a Goblin (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Goblin you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

Whenever a Goblin you control deals combat damage to a player, you may create a 1/1 black Goblin Rogue creature token.

Cairn Wanderer

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

O ile karta stwora z lataniem jest w cmentarzu, niniejszy ma latanie. To samo jest prawdą dla postrachu, pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, podboju lądów, więzi życia, ochrony, zasięgu, tratowania, antymagii i czujności.

Colfenor's Plans

When Colfenor’s Plans enters the battlefield, exile the top seven cards of your library face down.

You may look at the cards exiled with Colfenor’s Plans, and you may play lands and cast spells from among those cards.

Pomiń swój krok dobierania.

Nie możesz rzucić więcej niż jednego czaru na turę.

Dread

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Whenever a creature deals damage to you, destroy it.

When Dread is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner’s library.

Dreamspoiler Witches

Latanie

Ilekroć rzucisz czar podczas tury przeciwnika, możesz zdecydować, że wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Exiled Boggart

When Exiled Boggart dies, discard a card.

Eyeblight's Ending

Zniszcz wskazanego stwora bez typu Elf.

Facevaulter

{B}, poświęć Goblina: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Faerie Tauntings

Whenever you cast a spell during an opponent’s turn, you may have each opponent lose 1 life.

Final Revels

Wybierz jedno —

 • All creatures get +2/+0 until end of turn.

 • All creatures get -0/-2 until end of turn.

Fodder Launch

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć Goblina.

Target creature gets -5/-5 until end of turn. Fodder Launch deals 5 damage to that creature’s controller.

Footbottom Feast

Umieść dowolną liczbę wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Dobierz kartę.

Ghostly Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{1}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Hoarder's Greed

You lose 2 life and draw two cards, then clash with an opponent. If you win, repeat this process. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Hornet Harasser

When Hornet Harasser dies, target creature gets -2/-2 until end of turn.

Hunter of Eyeblights

When Hunter of Eyeblights enters the battlefield, put a +1/+1 counter on target creature you don’t control.

{2}{B}, {T}: Destroy target creature with a counter on it.

Knucklebone Witch

Whenever a Goblin you control is put into a graveyard from the battlefield, you may put a +1/+1 counter on Knucklebone Witch.

Liliana Vess

+1: Wskazany gracz odrzuca kartę.

−2: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

−8: Umieść wszystkie karty stworów ze wszystkich cmentarzy na polu bitwy pod twoim władaniem.

Lys Alana Scarblade

{T}, odrzuć kartę Elfa: Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest liczbą Elfów pod twoim władaniem.

Mad Auntie

Inne Gobliny pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Zregeneruj innego wskazanego Goblina.

Makeshift Mannequin

Return target creature card from your graveyard to the battlefield with a mannequin counter on it. For as long as that creature has a mannequin counter on it, it has „When this creature becomes the target of a spell or ability, sacrifice it.”

Marsh Flitter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czarnego stwora Goblin Łotrzyk 1/1.

Poświęć Goblina: Ten stwór ma do końca tury bazową siłę i wytrzymałość 3/3.

Moonglove Winnower

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Mournwhelk

When Mournwhelk enters the battlefield, target player discards two cards.

Przyzwanie {3}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Nameless Inversion

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/-3 i traci wszystkie typy stwora.

Nath's Buffoon

Protection from Elves

Nectar Faerie

Latanie

{B}, {T}: Target Faerie or Elf gains lifelink until end of turn. (Damage dealt by the creature also causes its controller to gain that much life.)

Nettlevine Blight

Zaurocz stwora lub ląd

Enchanted permanent has „At the beginning of your end step, sacrifice this permanent and attach Nettlevine Blight to a creature or land you control.”

Nightshade Stinger

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Oona's Prowler

Latanie

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje -2/-0. Dowolny gracz może aktywować tę zdolność.

Peppersmoke

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1. Jeśli władasz Wróżką, dobierz kartę.

Profane Command

Wybierz dwie —

 • Wskazany gracz traci X żyć.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

 • Co najwyżej X wskazanych stworów do końca tury zyskuje postrach. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Prowess of the Fair

Whenever another nontoken Elf is put into your graveyard from the battlefield, you may create a 1/1 green Elf Warrior creature token.

Quill-Slinger Boggart

Whenever a player casts a Kithkin spell, you may have target player lose 1 life.

Scarred Vinebreeder

{2}{B}, Exile an Elf card from your graveyard: Scarred Vinebreeder gets +3/+3 until end of turn.

Shriekmaw

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nie-czarnego stwora.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Skeletal Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{1}{B}: Regenerate Skeletal Changeling.

Spiderwig Boggart

When Spiderwig Boggart enters the battlefield, target creature gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Squeaking Pie Sneak

As an additional cost to cast this spell, reveal a Goblin card from your hand or pay {3}.

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Thieving Sprite

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz ujawnia X kart ze swojej ręki, gdzie X jest liczbą Wróżek pod twoim władaniem. Wybierz jedną z owych kart. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Thorntooth Witch

Whenever you cast a Treefolk spell, you may have target creature get +3/-3 until end of turn.

Thoughtseize

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Strać 2 życia.

Warren Pilferers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli owa karta ma typ Goblin, ten stwór do końca tury dostaje pośpiech.

Weed Strangle

Destroy target creature. Clash with an opponent. If you win, you gain life equal to that creature’s toughness. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Adder-Staff Boggart

When Adder-Staff Boggart enters the battlefield, clash with an opponent. If you win, put a +1/+1 counter on Adder-Staff Boggart. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Ashling the Pilgrim

{1}{R}: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym. Jeśli ta zdolność jest rozpatrzona po raz trzeci w tej turze, usuń wszystkie znaczniki +1/+1 z niniejszego i zadaje on tyle obrażeń każdemu stworowi i graczowi.

Ashling's Prerogative

As Ashling’s Prerogative enters the battlefield, choose odd or even. (Zero is even.)

Each creature with mana value of the chosen quality has haste.

Each creature without mana value of the chosen quality enters the battlefield tapped.

Axegrinder Giant

Blades of Velis Vel

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +2/+0 oraz wszystkie typy stwora.

Blind-Spot Giant

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że władasz innym Gigantem.

Boggart Forager

{R}, Sacrifice Boggart Forager: Target player shuffles their library.

Boggart Shenanigans

Whenever another Goblin you control is put into a graveyard from the battlefield, you may have Boggart Shenanigans deal 1 damage to target player or planeswalker.

Boggart Sprite-Chaser

As long as you control a Faerie, Boggart Sprite-Chaser gets +1/+1 and has flying.

Caterwauling Boggart

Goblins you control and Elementals you control have menace. (They can’t be blocked except by two or more creatures.)

Ceaseless Searblades

Whenever you activate an ability of an Elemental, Ceaseless Searblades gets +1/+0 until end of turn.

Chandra Nalaar

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

–X: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń.

–8: Ten wędrowiec zadaje po 10 obrażeń wskazanemu graczowi lub wędrowcowi i każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca.

Changeling Berserker

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Pośpiech

Champion a creature (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another creature you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

Consuming Bonfire

Wybierz jedno —

 • Consuming Bonfire deals 4 damage to target non-Elemental creature.

 • Consuming Bonfire deals 7 damage to target Treefolk creature.

Crush Underfoot

Wybierz stwora typu Gigant pod twoim władaniem. Zadaje on wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile.

Faultgrinder

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany ląd.

Przyzwanie {4}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Fire-Belly Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Możesz aktywować nie więcej niż dwa razy na turę.

Flamekin Bladewhirl

As an additional cost to cast this spell, reveal an Elemental card from your hand or pay {3}.

Flamekin Brawler

{R}: Flamekin Brawler gets +1/+0 until end of turn.

Flamekin Harbinger

When Flamekin Harbinger enters the battlefield, you may search your library for an Elemental card, reveal it, then shuffle and put that card on top.

Flamekin Spitfire

{3}{R}: Flamekin Spitfire deals 1 damage to any target.

Giant Harbinger

When Giant Harbinger enters the battlefield, you may search your library for a Giant card, reveal it, then shuffle and put that card on top.

Giant's Ire

Giant’s Ire deals 4 damage to target player or planeswalker. If you control a Giant, draw a card.

Glarewielder

Pośpiech

When Glarewielder enters the battlefield, up to two target creatures can’t block this turn.

Evoke {1}{R} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Goatnapper

When Goatnapper enters the battlefield, untap target Goat and gain control of it until end of turn. It gains haste until end of turn.

Hamletback Goliath

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić X znaczników +1/+1 na niniejszym stworze, gdzie X jest siłą owego stwora.

Hearthcage Giant

When Hearthcage Giant enters the battlefield, create two 3/1 red Elemental Shaman creature tokens.

Sacrifice an Elemental: Target Giant creature gets +3/+1 until end of turn.

Heat Shimmer

Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora, ale ma pośpiech oraz „Na początku kroku końcowego, wygnaj ten byt.”

Hostility

Pośpiech

Jeśli stwór pod twoim władaniem miałby zadać obrażenia przeciwnikowi, zażegnaj owe obrażenia. Stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak Szaman 3/1 z pośpiechem za każde 1 obrażenie zażegnane w ten sposób.

Kiedy ta karta trafi skądkolwiek do cmentarza, wtasuj ją do biblioteki jej właściciela.

Hurly-Burly

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem po 1 obrażeniu.

Incandescent Soulstoke

Inne stwory typu Żywiołak pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{1}{R}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora typu Żywiołak z twojej ręki na polu bitwy. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Incendiary Command

Wybierz dwie —

 • Incendiary Command deals 4 damage to target player or planeswalker.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

 • Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

 • Each player discards all the cards in their hand, then draws that many cards.

Ingot Chewer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Przyzwanie {R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Inner-Flame Acolyte

When Inner-Flame Acolyte enters the battlefield, target creature gets +2/+0 and gains haste until end of turn.

Przyzwanie {R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Inner-Flame Igniter

{2}{R}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0. Jeśli jest to trzecie rozpatrzenie tej zdolności w tej turze, stwory pod twoim władaniem do końca tury zyskują pierwszy cios.

Lash Out

Lash Out deals 3 damage to target creature. Clash with an opponent. If you win, Lash Out deals 3 damage to that creature’s controller. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Lowland Oaf

{T}: Target Goblin creature you control gets +1/+0 and gains flying until end of turn. Sacrifice that creature at the beginning of the next end step.

Mudbutton Torchrunner

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Needle Drop

Needle Drop deals 1 damage to any target that was dealt damage this turn.

Dobierz kartę.

Nova Chaser

Tratowanie

Champion an Elemental (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Elemental you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

Rebellion of the Flamekin

Whenever you clash, you may pay {1}. If you do, create a 3/1 red Elemental Shaman creature token. If you won, that token gains haste until end of turn. (This ability triggers after the clash ends.)

Smokebraider

{T}: Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów. Wydaj tę manę tylko na rzucanie czarów Żywiołaków lub aktywację zdolności Żywiołaków.

Soulbright Flamekin

{2}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje tratowanie. Jeśli jest to trzecie rozpatrzenie tej zdolności w tej turze, możesz wziąć {R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}.

Stinkdrinker Daredevil

Rzucanie czarów Gigantów kosztuje cię o {2} mniej.

Sunrise Sovereign

Inni Giganci pod twoim władaniem dostają +2/+2 i mają tratowanie.

Tar Pitcher

{T}, poświęć Goblina: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Tarfire

Tarfire deals 2 damage to any target.

Thundercloud Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu stworowi bez typu Gigant obrażenia równe liczbie Gigantów pod twoim władaniem.

Wild Ricochet

Możesz wskazać nowe cele wskazanego czaru sztuczki lub obrzędu. Następnie skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Battlewand Oak

Whenever a Forest enters the battlefield under your control, Battlewand Oak gets +2/+2 until end of turn.

Whenever you cast a Treefolk spell, Battlewand Oak gets +2/+2 until end of turn.

Bog-Strider Ash

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Whenever a player casts a Goblin spell, you may pay {G}. If you do, you gain 2 life.

Briarhorn

Błysk

When Briarhorn enters the battlefield, target creature gets +3/+3 until end of turn.

Przyzwanie {1}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Changeling Titan

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Champion a creature (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another creature you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

Cloudcrown Oak

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Cloudthresher

Błysk

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Przyzwanie {2}{G}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Dauntless Dourbark

Dauntless Dourbark’s power and toughness are each equal to the number of Forests you control plus the number of Treefolk you control.

Dauntless Dourbark has trample as long as you control another Treefolk.

Elvish Branchbender

{T}: Until end of turn, target Forest becomes an X/X Treefolk creature in addition to its other types, where X is the number of Elves you control.

Elvish Eulogist

Sacrifice Elvish Eulogist: You gain 1 life for each Elf card in your graveyard.

Elvish Handservant

Whenever a player casts a Giant spell, you may put a +1/+1 counter on Elvish Handservant.

Elvish Harbinger

When Elvish Harbinger enters the battlefield, you may search your library for an Elf card, reveal it, then shuffle and put that card on top.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Elvish Promenade

Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1 za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Epic Proportions

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +5/+5 i ma tratowanie.

Eyes of the Wisent

Whenever an opponent casts a blue spell during your turn, you may create a 4/4 green Elemental creature token.

Fertile Ground

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Fistful of Force

Target creature gets +2/+2 until end of turn. Clash with an opponent. If you win, that creature gets an additional +2/+2 and gains trample until end of turn. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Garruk Wildspeaker

+1: Odkręć dwa wskazane lądy.

–1: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

–4: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Gilt-Leaf Ambush

Create two 1/1 green Elf Warrior creature tokens. Clash with an opponent. If you win, those creatures gain deathtouch until end of turn. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value. Any amount of damage a creature with deathtouch deals to a creature is enough to destroy it.)

Gilt-Leaf Seer

{G}, {T}: Look at the top two cards of your library, then put them back in any order.

Guardian of Cloverdell

When Guardian of Cloverdell enters the battlefield, create three 1/1 white Kithkin Soldier creature tokens.

{G}, Sacrifice a Kithkin: You gain 1 life.

Heal the Scars

Regenerate target creature. You gain life equal to that creature’s toughness.

Hunt Down

Target creature blocks target creature this turn if able.

Immaculate Magistrate

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Imperious Perfect

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Incremental Growth

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze, dwa znaczniki +1/+1 na innym wskazanym stworze oraz trzy znaczniki +1/+1 na trzecim wskazanym stworze.

Jagged-Scar Archers

Jagged-Scar Archers’s power and toughness are each equal to the number of Elves you control.

{T}: Jagged-Scar Archers deals damage equal to its power to target creature with flying.

Kithkin Daggerdare

{G}, {T}: Target attacking creature gets +2/+2 until end of turn.

Kithkin Mourncaller

Whenever an attacking Kithkin or Elf is put into your graveyard from the battlefield, you may draw a card.

Lace with Moonglove

Wskazany gracz do końca tury zyskuje dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Dobierz kartę.

Lammastide Weave

Choose a card name, then target player mills a card. If a card with the chosen name was milled this way, you gain life equal to its mana value.

Dobierz kartę.

Leaf Gilder

{T}: Weź {G}.

Lignify

Zaurocz stwora

Enchanted creature is a Treefolk with base power and toughness 0/4 and loses all abilities.

Lys Alana Huntmaster

Ilekroć rzucisz czar Elfa, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Masked Admirers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Nath's Elite

All creatures able to block Nath’s Elite do so.

When Nath’s Elite enters the battlefield, clash with an opponent. If you win, put a +1/+1 counter on Nath’s Elite. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Oakgnarl Warrior

Czujność, tratowanie

Primal Command

Wybierz dwie —

 • Wskazany gracz zyskuje 7 żyć.

 • Umieść wskazany nie-stworowy byt na wierzchu biblioteki właściciela.

 • Wskazany gracz wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Rootgrapple

Destroy target noncreature permanent. If you control a Treefolk, draw a card.

Seedguide Ash

When Seedguide Ash dies, you may search your library for up to three Forest cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle.

Spring Cleaning

Destroy target enchantment. Clash with an opponent. If you win, destroy all enchantments your opponents control. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Sylvan Echoes

Whenever you clash and win, you may draw a card. (This ability triggers after the clash ends.)

Timber Protector

Other Treefolk creatures you control get +1/+1.

Other Treefolk and Forests you control have indestructible.

Treefolk Harbinger

When Treefolk Harbinger enters the battlefield, you may search your library for a Treefolk or Forest card, reveal it, then shuffle and put that card on top.

Vigor

Tratowanie

If damage would be dealt to another creature you control, prevent that damage. Put a +1/+1 counter on that creature for each 1 damage prevented this way.

When Vigor is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner’s library.

Warren-Scourge Elf

Protection from Goblins

Woodland Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Woodland Guidance

Return target card from your graveyard to your hand. Clash with an opponent. If you win, untap all Forests you control. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.)

Exile Woodland Guidance.

Wren's Run Packmaster

Champion an Elf (When this creature enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Elf you control. When this creature leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

{2}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Wolves you control have deathtouch.

Wren's Run Vanquisher

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — ujawnij kartę Elfa z twojej ręki lub zapłać {3}.

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Brion Stoutarm

Więź życia

{R}, {T}, poświęć innego stwora: Ten byt zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Doran, the Siege Tower

Każdy stwór przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości zamiast sile.

Gaddock Teeg

Nie można rzucać nie-stworowych czarów o skrótach many 4 lub większych.

Nie można rzucać nie-stworowych czarów mających {X} w koszcie.

Horde of Notions

Czujność, tratowanie, pośpiech

{W}{U}{B}{R}{G}: Możesz zagrać wskazaną kartę Żywiołaka z twojego cmentarza bez płacenia jej kosztów many.

Nath of the Gilt-Leaf

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zdecydować, że wskazany przeciwnik odrzuci losową kartę.

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Sygg, River Guide

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

{1}{W}: Target Merfolk you control gains protection from the color of your choice until end of turn.

Wort, Boggart Auntie

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

At the beginning of your upkeep, you may return target Goblin card from your graveyard to your hand.

Wydwen, the Biting Gale

Błysk

Latanie

{U}{B}, zapłać 1 życie: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Colfenor's Urn

Whenever a creature with toughness 4 or greater is put into your graveyard from the battlefield, you may exile it.

At the beginning of the end step, if three or more cards have been exiled with Colfenor’s Urn, sacrifice it. If you do, return those cards to the battlefield under their owner’s control.

Deathrender

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Ilekroć umrze wyposażony stwór, możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy i dołączyć do niej ten byt.

Wyposaż {2}

Dolmen Gate

Prevent all combat damage that would be dealt to attacking creatures you control.

Herbal Poultice

{3}, Sacrifice Herbal Poultice: Regenerate target creature.

Moonglove Extract

Poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Rings of Brighthearth

Whenever you activate an ability, if it isn’t a mana ability, you may pay {2}. If you do, copy that ability. You may choose new targets for the copy.

Runed Stalactite

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i jest każdego typu stwora.

Wyposaż {2}

Springleaf Drum

{T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Thorn of Amethyst

Rzucanie nie-stworowych czarów kosztuje o {1} więcej.

Thousand-Year Elixir

Możesz aktywować zdolności stworów pod twoim władaniem jakby owe stwory miały pośpiech.

{1}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

Twinning Glass

{1}, {T}: You may cast a spell from your hand without paying its mana cost if it has the same name as a spell that was cast this turn.

Wanderer's Twig

{1}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ancient Amphitheater

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, możesz ujawnić kartę Giganta z twojej ręki. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Auntie's Hovel

As Auntie’s Hovel enters the battlefield, you may reveal a Goblin card from your hand. If you don’t, Auntie’s Hovel enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Gilt-Leaf Palace

As Gilt-Leaf Palace enters the battlefield, you may reveal an Elf card from your hand. If you don’t, Gilt-Leaf Palace enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Howltooth Hollow

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

{B}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if each player has no cards in hand.

Mosswort Bridge

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: Możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli stwory pod twoim władaniem mają łączną siłę 10 lub większą.

Secluded Glen

As Secluded Glen enters the battlefield, you may reveal a Faerie card from your hand. If you don’t, Secluded Glen enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Shelldock Isle

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

{U}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if a library has twenty or fewer cards in it.

Shimmering Grotto

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Spinerock Knoll

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

{R}, {T}: Możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli przeciwnik otrzymał w tej turze co najmniej 7 obrażeń.

Vivid Crag

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {R}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Creek

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {U}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Grove

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {G}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Marsh

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {B}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Meadow

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {W}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Wanderwine Hub

As Wanderwine Hub enters the battlefield, you may reveal a Merfolk card from your hand. If you don’t, Wanderwine Hub enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Windbrisk Heights

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

{W}, {T}: Możesz zagrać wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli w tej turze zaatakowałeś co najmniej trzema stworami.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)