Modern Masters

Adarkar Valkyrie

Latanie, czujność

{T}: Kiedy wskazany stwór inny niż niniejszy stwór umrze w tej turze, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.

Amrou Scout

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę permanentu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Amrou Seekers

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub białe.

Angel's Grace

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Nie możesz przegrać gry w tej turze, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry w tej turze. Do końca tury obrażenia, które mogłyby zmniejszyć sumę twoich żyć do mniej niż 1, zamiast tego redukują ją do 1.

Auriok Salvagers

{1}{W}: Przywróć wskazaną kartę artefaktu o skrócie many 1 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Avian Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Latanie

Blinding Beam

Wybierz jedną —

 • Przekręć dwa wskazane stwory.

 • Stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania wskazanego gracza.

Entwine {1} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Bound in Silence

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Cenn's Enlistment

Stwórz dwa żetony białego stwora Krewniołek Piechur 1/1.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Cloudgoat Ranger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony białego stwora Krewniołek Piechur 1/1.

Przekręć trzech odkręconych Krewniołków pod twoim władaniem: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+0 i latanie.

Court Homunculus

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz innym artefaktem.

Dispeller's Capsule

{2}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Elspeth, Knight-Errant

+1: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

+1: Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3 i latanie.

–8: Dostajesz emblemat o treści „Artefakty, stwory, uroki i lądy pod twoim władaniem mają niezniszczalność.”

Ethersworn Canonist

Każdy gracz, który rzucił w tej turze nieartefaktowy czar, nie może rzucać dodatkowych nieartefaktowych czarów.

Feudkiller's Verdict

Zyskaj 10 żyć. Następnie jeśli masz więcej żyć niż przeciwnik, stwórz żeton białego stwora Gigant Czarodziej 5/5.

Flickerwisp

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany permanent. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Gleam of Resistance

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+2. Odkręć je.

Lądocykling bazowych {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Hillcomber Giant

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Ivory Giant

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie nie-białe stwory.

Zawieszenie 5—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Kataki, War's Wage

Wszystkie artefakty mają „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten artefakt, chyba że zapłacisz {1}.”

Kithkin Greatheart

O ile władasz Gigantem, ten stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Meadowboon

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod władaniem wskazanego gracza.

Przyzwanie {3}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Otherworldly Journey

Wygnaj wskazanego stwora. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć ową kartę z umieszczonym znacznikiem +1/+1 na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Pallid Mycoderm

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Każdy stwór pod twoim władaniem będący Grzybem lub Sadzonką dostaje do końca tury +1/+1.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Reveillark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Przyzwanie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Saltfield Recluse

{T}: Wskazany stwór dostaje do końca tury -2/-0.

Sanctum Gargoyle

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sandsower

Przekręć trzy odkręcone stwory pod twoim władaniem: Przekręć wskazanego stwora.

Stir the Pride

Wybierz jedną —

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

 • Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują „Ilekroć ten stwór zada obrażenie, zyskaj tyle samo życia.”

Splątanie {1}{W} (Wybierz oba jeśli zapłaciłeś koszt splątania.)

Stonehewer Giant

Czujność

{1}{W}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyposażenia, umieść ją na polu bitwy, dołącz ją do stwora pod twoim władaniem, po czym przetasuj.

Terashi's Grasp

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj życia równe jego skrótowi many.

Test of Faith

Prevent the next 3 damage that would be dealt to target creature this turn. For each 1 damage prevented this way, put a +1/+1 counter on that creature.

Veteran Armorer

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Yosei, the Morning Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wskazany gracz pomija swój najbliższy krok odkręcania. Przekręć co najwyżej pięć wskazanych permanentów pod władaniem owego gracza.

Aethersnipe

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki właściciela.

Przyzwanie {1}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Careful Consideration

Wskazany gracz dobiera cztery karty, po czym odrzuca trzy karty. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, zamiast tego ów gracz dobiera cztery karty, po czym odrzuca dwie karty.

Cryptic Command

Wybierz dwie —

 • Skontruj wskazany czar.

 • Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

 • Przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników.

 • Dobierz kartę.

Dampen Thought

Wskazany gracz mieli cztery karty.

Spleć z Arkanami {1}{U} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Echoing Truth

Return target nonland permanent and all other permanents with the same name as that permanent to their owners» hands.

Errant Ephemeron

Latanie

Zawieszenie 4—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Erratic Mutation

Wskaż stwora. Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki dopóki nie ujawnisz nielądowej karty. Ów stwór dostaje do końca tury +X/-X, gdzie X jest skrótem many owej karty. Umieść wszystkie karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Esperzoa

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć artefakt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Etherium Sculptor

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Faerie Mechanist

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę artefaktu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Gifts Ungiven

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej cztery karty o różnych nazwach i ujawnij je. Wskazany przeciwnik wybiera dwie z owych kart. Umieść wybrane karty w twoim cmentarzu, a pozostałe w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Glen Elendra Archmage

Latanie

{U}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Keiga, the Tide Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj władanie nad wskazanym stworem.

Kira, Great Glass-Spinner

Latanie

Stwory pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność po raz pierwszy w danej turze, skontruj ów czar lub zdolność.”

Latchkey Faerie

Latanie

Prowl {2}{U} (You may cast this for its prowl cost if you dealt combat damage to a player this turn with a Faerie or Rogue.)

When Latchkey Faerie enters the battlefield, if its prowl cost was paid, draw a card.

Logic Knot

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}.

Meloku the Clouded Mirror

Latanie

{1}, Return a land you control to its owner’s hand: Create a 1/1 blue Illusion creature token with flying.

Mothdust Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Tap an untapped creature you control: Mothdust Changeling gains flying until end of turn.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Narcomoeba

Latanie

Kiedy ta karta zostanie umieszczona w twoim cmentarzu z twojej biblioteki, możesz umieścić ją na polu bitwy.

Pact of Negation

Skontruj wskazany czar.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {3}{U}{U}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Peer Through Depths

Look at the top five cards of your library. You may reveal an instant or sorcery card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Perilous Research

Draw two cards, then sacrifice a permanent.

Pestermite

Błysk

Latanie

When Pestermite enters the battlefield, you may tap or untap target permanent.

Petals of Insight

Look at the top three cards of your library. You may put those cards on the bottom of your library in any order. If you do, return Petals of Insight to its owner’s hand. Otherwise, draw three cards.

Reach Through Mists

Dobierz kartę.

Riftwing Cloudskate

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

Zawieszenie 3—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Scion of Oona

Błysk

Latanie

Other Faerie creatures you control get +1/+1.

Other Faeries you control have shroud. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

Spell Snare

Skontruj wskazany czar o skrócie many 2.

Spellstutter Sprite

Błysk

Latanie

When Spellstutter Sprite enters the battlefield, counter target spell with mana value X or less, where X is the number of Faeries you control.

Take Possession

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zaurocz permanent

Władasz zauroczonym permanentem.

Thirst for Knowledge

Dobierz trzy karty. Następnie odrzuć dwie karty, chyba że odrzucisz kartę artefaktu.

Traumatic Visions

Skontruj wskazany czar.

Lądocykling bazowych {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Vedalken Dismisser

When Vedalken Dismisser enters the battlefield, put target creature on top of its owner’s library.

Vendilion Clique

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego gracza. Możesz wybrać z niej nielądową kartę. Jeśli tak zrobisz, ów gracz ujawnia ową kartę, umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera kartę.

Absorb Vis

Wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Lądocykling bazowych {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Auntie's Snitch

Auntie’s Snitch can’t block.

Prowl {1}{B} (You may cast this for its prowl cost if you dealt combat damage to a player this turn with a Goblin or Rogue.)

Whenever a Goblin or Rogue you control deals combat damage to a player, if Auntie’s Snitch is in your graveyard, you may return Auntie’s Snitch to your hand.

Blightspeaker

{T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę permanentu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bridge from Below

Ilekroć nieżetonowy stwór trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Jeśli stwór trafia do cmentarza przeciwnika z pola bitwy, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, wygnaj tę kartę.

Dark Confidant

Na początku twojego kroku utrzymania, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Death Cloud

Each player loses X life, discards X cards, sacrifices X creatures, then sacrifices X lands.

Death Denied

Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Death Rattle

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Destroy target nongreen creature. It can’t be regenerated.

Deepcavern Imp

Latanie, pośpiech

Echo—Odrzuć kartę. (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Drag Down

Domain — Target creature gets -1/-1 until end of turn for each basic land type among lands you control.

Dreamspoiler Witches

Latanie

Whenever you cast a spell during an opponent’s turn, you may have target creature get -1/-1 until end of turn.

Earwig Squad

Prowl {2}{B} (You may cast this for its prowl cost if you dealt combat damage to a player this turn with a Goblin or Rogue.)

When Earwig Squad enters the battlefield, if its prowl cost was paid, search target opponent’s library for three cards and exile them. Then that player shuffles.

Executioner's Capsule

{1}{B}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Extirpate

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wskaż kartę w cmentarzu nie będącą bazowym lądem. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece jej właściciela wszystkich kart o takiej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Facevaulter

{B}, Sacrifice a Goblin: Facevaulter gets +2/+2 until end of turn.

Faerie Macabre

Latanie

Discard Faerie Macabre: Exile up to two target cards from graveyards.

Festering Goblin

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1.

Horobi's Whisper

If you control a Swamp, destroy target nonblack creature.

Spleć z Arkanami — Wygnaj cztery karty z twojego cmentarza. (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Kokusho, the Evening Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 5 żyć. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Mad Auntie

Other Goblin creatures you control get +1/+1.

{T}: Regenerate another target Goblin.

Marsh Flitter

Latanie

When Marsh Flitter enters the battlefield, create two 1/1 black Goblin Rogue creature tokens.

Sacrifice a Goblin: Marsh Flitter has base power and toughness 3/3 until end of turn.

Peppersmoke

Target creature gets -1/-1 until end of turn. If you control a Faerie, draw a card.

Phthisis

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci punkty życia równe sumie jego siły i wytrzymałości.

Zawieszenie 5—{1}{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{B} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Rathi Trapper

{B}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Raven's Crime

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Skeletal Vampire

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czarnego stwora Nietoperz 1/1 z lataniem.

{3}{B}{B}, poświęć Nietoperza: Stwórz dwa żetony czarnego stwora Nietoperz 1/1 z lataniem.

Poświęć Nietoperza: Zregeneruj tego stwora.

Slaughter Pact

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {2}{B}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Stinkweed Imp

Latanie

Ilekroć ten stwór zada jakiemuś stworowi obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora.

Czerpak 5 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić pięć kart. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Street Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Recykling—Zapłać 2 życia. (Zapłać 2 życia, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Syphon Life

Wskazany gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Thieving Sprite

Latanie

When Thieving Sprite enters the battlefield, target player reveals X cards from their hand, where X is the number of Faeries you control. You choose one of those cards. That player discards that card.

Tombstalker

Latanie

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Warren Pilferers

When Warren Pilferers enters the battlefield, return target creature card from your graveyard to your hand. If that card is a Goblin card, Warren Pilferers gains haste until end of turn.

Warren Weirding

Target player sacrifices a creature. If a Goblin is sacrificed this way, that player creates two 1/1 black Goblin Rogue creature tokens, and those tokens gain haste until end of turn.

Blind-Spot Giant

Blind-Spot Giant can’t attack or block unless you control another Giant.

Blood Moon

Niebazowe lądy są Górami.

Brute Force

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Countryside Crusher

At the beginning of your upkeep, reveal the top card of your library. If it’s a land card, put it into your graveyard and repeat this process.

Whenever a land card is put into your graveyard from anywhere, put a +1/+1 counter on Countryside Crusher.

Crush Underfoot

Choose a Giant creature you control. It deals damage equal to its power to target creature.

Desperate Ritual

Weź {R}{R}{R}.

Spleć z Arkanami {1}{R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Dragonstorm

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę permanentu typu Smok, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Empty the Warrens

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Fiery Fall

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Fury Charm

Wybierz jedną —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1 i tratowanie.

 • Usuń dwa znaczniki czasu ze wskazanego permanentu lub zawieszonej karty.

Glacial Ray

Glacial Ray deals 2 damage to any target.

Spleć z Arkanami {1}{R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Grapeshot

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Greater Gargadon

Zawieszenie 10—{R}

Poświęć artefakt, stwora lub ląd: Usuń znacznik czasu z tej karty. Możesz aktywować tylko jeśli ta karta jest zawieszona.

Grinning Ignus

{R}, przywróć tego stwora do ręki właściciela: Weź {C}{C}{R}. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Hammerheim Deadeye

Echo {5}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

When Hammerheim Deadeye enters the battlefield, destroy target creature with flying.

Kiki-Jiki, Mirror Breaker

Pośpiech

{T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanego nielegendarnego stwora pod twoim władaniem, ale ma on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Lava Spike

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Mogg War Marshal

Echo {1}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Molten Disaster

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

If this spell was kicked, it has split second. (As long as this spell is on the stack, players can’t cast spells or activate abilities that aren’t mana abilities.)

Molten Disaster deals X damage to each creature without flying and each player.

Pardic Dragon

Latanie

{R}: Pardic Dragon gets +1/+0 until end of turn.

Suspend 2—{R}{R}

Whenever an opponent casts a spell, if Pardic Dragon is suspended, that player may put a time counter on Pardic Dragon.

Pyromancer's Swath

If an instant or sorcery source you control would deal damage to a permanent or player, it deals that much damage plus 2 to that permanent or player instead.

At the beginning of each end step, discard your hand.

Rift Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Zawieszenie 1—{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {R} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Rift Elemental

{1}{R}, usuń znacznik czasu z permanentu pod twoim władaniem lub własnej zawieszonej karty: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+0.

Ryusei, the Falling Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on każdemu stworowi bez latania po 5 obrażeń.

Shrapnel Blast

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Squee, Goblin Nabob

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stingscourger

Echo {3}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Stinkdrinker Daredevil

Giant spells you cast cost {2} less to cast.

Sudden Shock

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Tar Pitcher

{T}, Sacrifice a Goblin: Tar Pitcher deals 2 damage to any target.

Thundercloud Shaman

When Thundercloud Shaman enters the battlefield, it deals damage equal to the number of Giants you control to each non-Giant creature.

Thundering Giant

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Torrent of Stone

Torrent of Stone deals 4 damage to target creature.

Spleć z Arkanami — Poświęć dwie Góry. (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Tribal Flames

Domain — Tribal Flames deals X damage to any target, where X is the number of basic land types among lands you control.

War-Spike Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{R}: War-Spike Changeling gains first strike until end of turn.

Citanul Woodreaders

Podbicie {2}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, dobierz dwie karty.

Doubling Season

Jeśli jakiś efekt miałby stworzyć co najmniej jeden żeton pod twoim władaniem, zamiast tego tworzy dwukrotność owych żetonów.

Jeśli jakiś efekt miałby umieścić co najmniej jeden znacznik na permanencie pod twoim władaniem, zamiast tego umieszcza tam dwukrotność owych znaczników.

Durkwood Baloth

Zawieszenie 5—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {G} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Echoing Courage

Target creature and all other creatures with the same name as that creature get +2/+2 until end of turn.

Eternal Witness

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Giant Dustwasp

Latanie

Zawieszenie 4—{1}{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{G} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Greater Mossdog

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić trzy karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Hana Kami

{1}{G}, Sacrifice Hana Kami: Return target Arcane card from your graveyard to your hand.

Imperiosaur

Do rzucenia tego czaru wydaj wyłącznie manę wziętą z bazowych lądów.

Incremental Growth

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze, dwa znaczniki +1/+1 na innym wskazanym stworze oraz trzy znaczniki +1/+1 na trzecim wskazanym stworze.

Jugan, the Rising Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz rozmieścić pięć znaczników +1/+1 między dowolną liczbą wskazanych stworów.

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Life from the Loam

Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty lądów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić trzy karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Masked Admirers

When Masked Admirers enters the battlefield, draw a card.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Moldervine Cloak

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Nantuko Shaman

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli nie masz we władaniu przekręconych lądów, dobierz kartę.

Zawieszenie 1—{2}{G}{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{G}{G} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Penumbra Spider

Zasięg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Pająk 2/4 z zasięgiem.

Reach of Branches

Create a 2/5 green Treefolk Shaman creature token.

Whenever a Forest enters the battlefield under your control, you may return Reach of Branches from your graveyard to your hand.

Riftsweeper

When Riftsweeper enters the battlefield, choose target face-up exiled card. Its owner shuffles it into their library.

Rude Awakening

Wybierz jedną —

 • Untap all lands you control.

 • Until end of turn, lands you control become 2/2 creatures that are still lands.

Entwine {2}{G} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Search for Tomorrow

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Zawieszenie 2—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {G} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Sporesower Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na każdym stworze pod twoim władaniem.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton niebieskiego stwora Sadzonka 1/1.

Sporoloth Ancient

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Stwory pod twoim władaniem mają „Usuń dwa znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.”

Summoner's Pact

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {2}{G}{G}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Sylvan Bounty

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Lądocykling bazowych {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Tarmogoyf

Siła tej karty jest równa liczbie typów kart spośród kart we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa tej liczbie plus 1.

Thallid

At the beginning of your upkeep, put a spore counter on Thallid.

Remove three spore counters from Thallid: Create a 1/1 green Saproling creature token.

Thallid Germinator

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Thallid Shell-Dweller

Obronność

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Tooth and Nail

Wybierz jedną —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty stworów, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Put up to two creature cards from your hand onto the battlefield.

Splątanie {2} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Tromp the Domains

Domena — Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +1/+1 za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Verdeloth the Ancient

Kicker {X} (You may pay an additional {X} as you cast this spell.)

Saproling creatures and other Treefolk creatures get +1/+1.

When Verdeloth the Ancient enters the battlefield, if it was kicked, create X 1/1 green Saproling creature tokens.

Walker of the Grove

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak 4/4.

Przyzwanie {4}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Woodfall Primus

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-stworowy permanent.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Electrolyze

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Dobierz kartę.

Grand Arbiter Augustin IV

White spells you cast cost {1} less to cast.

Blue spells you cast cost {1} less to cast.

Spells your opponents cast cost {1} more to cast.

Jhoira of the Ghitu

{2}, wygnaj nielądową kartę z twojej ręki: Umieść na owej wygnanej karcie cztery znaczniki czasu. Jeśli nie ma zawieszenia, zyskuje zawieszenie. (Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z owej karty znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia jej kosztu many. Jeśli jest stworem, ma pośpiech.)

Knight of the Reliquary

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

{T}, poświęć Las lub Równinę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Lightning Helix

Ten czar zadaje 3 obrażenia we wskazany cel, a ty zyskaj 3 życia.

Maelstrom Pulse

Zniszcz wskazany nielądowy permanent i wszystkie inne permanenty mające tę samą nazwę co on.

Mind Funeral

Wskazany przeciwnik ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni cztery karty lądów. Ów gracz umieszcza wszystkie karty ujawnione w ten sposób w swoim cmentarzu.

Progenitus

Ochrona przed wszystkim

If Progenitus would be put into a graveyard from anywhere, reveal Progenitus and shuffle it into its owner’s library instead.

Sarkhan Vol

+1: Creatures you control get +1/+1 and gain haste until end of turn.

−2: Gain control of target creature until end of turn. Untap that creature. It gains haste until end of turn.

−6: Create five 4/4 red Dragon creature tokens with flying.

Tidehollow Sculler

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę, a ty wybierz z niej nielądową kartę. Wygnaj ową kartę.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę do ręki właściciela.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Cold-Eyed Selkie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Whenever Cold-Eyed Selkie deals combat damage to a player, you may draw that many cards.

Demigod of Revenge

When you cast this spell, return all cards named Demigod of Revenge from your graveyard to the battlefield.

Latanie, pośpiech

Divinity of Pride

Latanie, więź życia

Divinity of Pride gets +4/+4 as long as you have 25 or more life.

Figure of Destiny

{(r/w)}: Figure of Destiny becomes a Kithkin Spirit with base power and toughness 2/2.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}: If Figure of Destiny is a Spirit, it becomes a Kithkin Spirit Warrior with base power and toughness 4/4.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}: If Figure of Destiny is a Warrior, it becomes a Kithkin Spirit Warrior Avatar with base power and toughness 8/8, flying, and first strike.

Kitchen Finks

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Manamorphose

Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów.

Dobierz kartę.

Murderous Redcap

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Oona, Queen of the Fae

Latanie

{X}{(u/b)}: Choose a color. Target opponent exiles the top X cards of their library. For each card of the chosen color exiled this way, create a 1/1 blue and black Faerie Rogue creature token with flying.

Plumeveil

Błysk

Obronność, latanie

Worm Harvest

Create a 1/1 black and green Worm creature token for each land card in your graveyard.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Aether Spellbomb

{U}, poświęć ten artefakt: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Aether Vial

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}: Możesz umieścić z twojej ręki na polu bitwy kartę stwora o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie.

Arcbound Ravager

Sacrifice an artifact: Put a +1/+1 counter on Arcbound Ravager.

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Stinger

Latanie

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Wanderer

Modular—Sunburst (This creature enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each color of mana spent to cast it. When it dies, you may put its +1/+1 counters on target artifact creature.)

Arcbound Worker

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Bonesplitter

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {1}

Chalice of the Void

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

Ilekroć grać rzuci czar o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie, skontruj ów czar.

Engineered Explosives

Rozbłysk słońca (Ten permanent wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

{2}, poświęć ten artefakt: Zniszcz każdy nielądowy permanent o skrócie many równym liczbie znaczników ładowania na tym artefakcie.

Epochrasite

Epochrasite enters the battlefield with three +1/+1 counters on it if you didn’t cast it from your hand.

When Epochrasite dies, exile it with three time counters on it and it gains suspend. (At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast this card without paying its mana cost. It has haste.)

Etched Oracle

Sunburst (This enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each color of mana spent to cast it.)

{1}, Remove four +1/+1 counters from Etched Oracle: Target player draws three cards.

Frogmite

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Lotus Bloom

Zawieszenie 3—{0} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {0} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

{T}, poświęć ten artefakt: Weź trzy many jednego dowolnego koloru.

Myr Enforcer

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Myr Retriever

Kiedy ten stwór umrze, przywróć inną wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Paradise Mantle

Equipped creature has „{T}: Add one mana of any color.”

Wyposaż {1}

Pyrite Spellbomb

{R}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Relic of Progenitus

{T}: Wskazany gracz wygania kartę ze swojego cmentarza.

{1}, wygnaj ten artefakt: Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy. Dobierz kartę.

Runed Stalactite

Equipped creature gets +1/+1 and is every creature type.

Wyposaż {2}

Skyreach Manta

Sunburst (This enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each color of mana spent to cast it.)

Latanie

Sword of Fire and Ice

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed czerwonym i niebieskim.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia, a ty dobierz kartę.

Wyposaż {2}

Sword of Light and Shadow

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed białym i czarnym.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zyskaj 3 życia i możesz przywrócić co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wyposaż {2}

Vedalken Shackles

You may choose not to untap Vedalken Shackles during your untap step.

{2}, {T}: Gain control of target creature with power less than or equal to the number of Islands you control for as long as Vedalken Shackles remains tapped.

Academy Ruins

{T}: Weź {C}.

{1}{U}, {T}: Umieść wskazana kartę artefaktu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Blinkmoth Nexus

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury stworem Świetlik 1/1 z lataniem. Nadal jest lądem.

{1}, {T}: Wskazany stwór typu Świetlik dostaje do końca tury +1/+1.

City of Brass

Ilekroć ten ląd zostanie przekręcony, zadaje on tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Dakmor Salvage

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Glimmervoid

Na początku kroku końcowego, jeśli nie władasz artefaktem, poświęć ten ląd.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Vivid Crag

Vivid Crag enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {R}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Crag: Add one mana of any color.

Vivid Creek

Vivid Creek enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {U}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Creek: Add one mana of any color.

Vivid Grove

Vivid Grove enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {G}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Grove: Add one mana of any color.

Vivid Marsh

Vivid Marsh enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {B}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Marsh: Add one mana of any color.

Vivid Meadow

Vivid Meadow enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {W}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Meadow: Add one mana of any color.