Modern Masters

Adarkar Valkyrie

Latanie, czujność

{T}: Kiedy wskazany stwór inny niż niniejszy stwór umrze w tej turze, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.

Amrou Scout

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Amrou Seekers

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub białe.

Angel's Grace

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Nie możesz przegrać gry w tej turze, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry w tej turze. Do końca tury obrażenia, które mogłyby zmniejszyć sumę twoich żyć do mniej niż 1, zamiast tego redukują ją do 1.

Auriok Salvagers

{1}{W}: Przywróć wskazaną kartę artefaktu o skrócie many 1 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Avian Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Latanie

Blinding Beam

Wybierz jedno —

 • Przekręć dwa wskazane stwory.

 • Stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania wskazanego gracza.

Splątanie {1} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Bound in Silence

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Cenn's Enlistment

Stwórz dwa żetony białego stwora Krewniołek Piechur 1/1.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Cloudgoat Ranger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony białego stwora Krewniołek Piechur 1/1.

Przekręć trzech odkręconych Krewniołków pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 i latanie.

Court Homunculus

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz innym artefaktem.

Dispeller's Capsule

{2}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Elspeth, Knight-Errant

+1: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

+1: Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 i latanie.

–8: Dostajesz emblemat o treści „Artefakty, stwory, uroki i lądy pod twoim władaniem mają niezniszczalność.”

Ethersworn Canonist

Każdy gracz, który rzucił w tej turze nieartefaktowy czar, nie może rzucać dodatkowych nieartefaktowych czarów.

Feudkiller's Verdict

Zyskaj 10 żyć. Następnie jeśli masz więcej żyć niż przeciwnik, stwórz żeton białego stwora Gigant Czarodziej 5/5.

Flickerwisp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany byt. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Gleam of Resistance

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+2. Odkręć je.

Lądocykling bazowych {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Hillcomber Giant

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Ivory Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie nie-białe stwory.

Zawieszenie 5—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Kataki, War's Wage

Wszystkie artefakty mają „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten artefakt, chyba że zapłacisz {1}.”

Kithkin Greatheart

O ile władasz Gigantem, ten stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Meadowboon

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod władaniem wskazanego gracza.

Przyzwanie {3}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Otherworldly Journey

Wygnaj wskazanego stwora. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć ową kartę z umieszczonym znacznikiem +1/+1 na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Pallid Mycoderm

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Każdy stwór pod twoim władaniem będący Grzybem lub Sadzonką do końca tury dostaje +1/+1.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Reveillark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Przyzwanie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Saltfield Recluse

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-0.

Sanctum Gargoyle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sandsower

Przekręć trzy odkręcone stwory pod twoim władaniem: Przekręć wskazanego stwora.

Stir the Pride

Wybierz jedno —

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

 • Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują „Ilekroć ten stwór zada obrażenie, zyskaj tyle samo życia.”

Splątanie {1}{W} (Wybierz oba jeśli zapłaciłeś koszt splątania.)

Stonehewer Giant

Czujność

{1}{W}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyposażenia, umieść ją na polu bitwy, dołącz ją do stwora pod twoim władaniem, po czym przetasuj.

Terashi's Grasp

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj życia równe jego skrótowi many.

Test of Faith

Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi. Za każde 1 obrażenie zażegnane w ten sposób, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Veteran Armorer

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Yosei, the Morning Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wskazany gracz pomija swój najbliższy krok odkręcania. Przekręć co najwyżej pięć wskazanych bytów pod władaniem owego gracza.

Aethersnipe

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Przyzwanie {1}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Careful Consideration

Wskazany gracz dobiera cztery karty, po czym odrzuca trzy karty. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, zamiast tego ów gracz dobiera cztery karty, po czym odrzuca dwie karty.

Cryptic Command

Wybierz dwie —

 • Skontruj wskazany czar.

 • Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

 • Przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników.

 • Dobierz kartę.

Dampen Thought

Wskazany gracz mieli cztery karty.

Spleć z Arkanami {1}{U} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Echoing Truth

Przywróć wskazany nielądowy byt i wszystkie inne byty mające tę samą nazwę do rąk ich właścicieli.

Errant Ephemeron

Latanie

Zawieszenie 4—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Erratic Mutation

Wybierz wskazanego stwora. Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki dopóki nie ujawnisz nielądowej karty. Ów stwór do końca tury dostaje +X/-X, gdzie X jest skrótem many owej karty. Umieść wszystkie karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Esperzoa

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć artefakt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Etherium Sculptor

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Faerie Mechanist

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę artefaktu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Gifts Ungiven

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej cztery karty o różnych nazwach i ujawnij je. Wskazany przeciwnik wybiera dwie z owych kart. Umieść wybrane karty w twoim cmentarzu, a pozostałe w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Glen Elendra Archmage

Latanie

{U}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Keiga, the Tide Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj władanie nad wskazanym stworem.

Kira, Great Glass-Spinner

Latanie

Stwory pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność po raz pierwszy w danej turze, skontruj ów czar lub zdolność.”

Latchkey Faerie

Latanie

Grasowanie {2}{U} (Możesz rzucić to za koszt grasowania jeśli w tej turze zadałeś graczowi obrażenia bojowe Wróżką lub Łotrzykiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli opłacono jego koszt grasowania, dobierz kartę.

Logic Knot

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}.

Meloku the Clouded Mirror

Latanie

{1}, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela: Stwórz żeton niebieskiego stwora Iluzja 1/1 z lataniem.

Mothdust Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Narcomoeba

Latanie

Kiedy ta karta zostanie umieszczona w twoim cmentarzu z twojej biblioteki, możesz umieścić ją na polu bitwy.

Pact of Negation

Skontruj wskazany czar.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {3}{U}{U}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Peer Through Depths

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Perilous Research

Dobierz dwie karty, po czym poświęć byt.

Pestermite

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt.

Petals of Insight

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić owe karty dowolnie na spodzie twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, przywróć ten byt do ręki właściciela. W przeciwnym razie dobierz trzy karty.

Reach Through Mists

Dobierz kartę.

Riftwing Cloudskate

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Zawieszenie 3—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Scion of Oona

Błysk

Latanie

Inne Wróżki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne wróżki pod twoim władaniem mają antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

Spell Snare

Skontruj wskazany czar o skrócie many 2.

Spellstutter Sprite

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar o skrócie many X lub mniejszym, gdzie X jest liczbą Wróżek pod twoim władaniem.

Take Possession

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zaurocz byt

Władasz zauroczonym bytem.

Thirst for Knowledge

Dobierz trzy karty. Następnie odrzuć dwie karty, chyba że odrzucisz kartę artefaktu.

Traumatic Visions

Skontruj wskazany czar.

Lądocykling bazowych {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Vedalken Dismisser

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Vendilion Clique

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego gracza. Możesz wybrać z niej nielądową kartę. Jeśli tak zrobisz, ów gracz ujawnia ową kartę, umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera kartę.

Absorb Vis

Wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Lądocykling bazowych {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Auntie's Snitch

Ten stwór nie może blokować.

Grasowanie {1}{B} (Możesz rzucić to za koszt grasowania jeśli w tej turze zadałeś graczowi obrażenia bojowe Wróżką lub Łotrzykiem.)

Ilekroć Goblin lub Łotrzyk pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz przywrócić tę kartę do twojej ręki.

Blightspeaker

{T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bridge from Below

Ilekroć nieżetonowy stwór trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Jeśli stwór trafia do cmentarza przeciwnika z pola bitwy, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, wygnaj tę kartę.

Dark Confidant

Na początku twojego kroku utrzymania, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Death Cloud

Każdy gracz traci po X żyć, odrzuca X kart, poświęca X stworów, po czym poświęca X lądów.

Death Denied

Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Death Rattle

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Zniszcz wskazanego niezielonego stwora. Nie może on regenerować.

Deepcavern Imp

Latanie, pośpiech

Echo—Odrzuć kartę. (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Drag Down

Domena — Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każdy bazowy typ lądy wśród lądów pod twoim władaniem.

Dreamspoiler Witches

Latanie

Ilekroć rzucisz czar podczas tury przeciwnika, możesz zdecydować, że wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Earwig Squad

Grasowanie {2}{B} (Możesz rzucić to za koszt grasowania jeśli w tej turze zadałeś graczowi obrażenia bojowe Wróżką lub Łotrzykiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli opłacono jego koszt grasowania, wyszukaj w bibliotece wskazanego przeciwnika trzy karty i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Executioner's Capsule

{1}{B}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Extirpate

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wybierz wskazaną kartę w cmentarzu nie będącą bazowym lądem. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece jej właściciela wszystkich kart o takiej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Facevaulter

{B}, poświęć Goblina: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Faerie Macabre

Latanie

Odrzuć tę kartę: Wygnaj co najwyżej dwie wskazane karty z cmentarzy.

Festering Goblin

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Horobi's Whisper

Jeśli władasz Bagnem, zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Spleć z Arkanami — Wygnaj cztery karty z twojego cmentarza. (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Kokusho, the Evening Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 5 żyć. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Mad Auntie

Inne Gobliny pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Zregeneruj innego wskazanego Goblina.

Marsh Flitter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czarnego stwora Goblin Łotrzyk 1/1.

Poświęć Goblina: Ten stwór ma do końca tury bazową siłę i wytrzymałość 3/3.

Peppersmoke

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1. Jeśli władasz Wróżką, dobierz kartę.

Phthisis

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci punkty życia równe sumie jego siły i wytrzymałości.

Zawieszenie 5—{1}{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{B} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Rathi Trapper

{B}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Raven's Crime

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Skeletal Vampire

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czarnego stwora Nietoperz 1/1 z lataniem.

{3}{B}{B}, poświęć Nietoperza: Stwórz dwa żetony czarnego stwora Nietoperz 1/1 z lataniem.

Poświęć Nietoperza: Zregeneruj tego stwora.

Slaughter Pact

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {2}{B}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Stinkweed Imp

Latanie

Ilekroć ten stwór zada jakiemuś stworowi obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora.

Czerpak 5 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić pięć kart. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Street Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Recykling—Zapłać 2 życia. (Zapłać 2 życia, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Syphon Life

Wskazany gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Thieving Sprite

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz ujawnia X kart ze swojej ręki, gdzie X jest liczbą Wróżek pod twoim władaniem. Wybierz jedną z owych kart. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Tombstalker

Latanie

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Warren Pilferers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli owa karta ma typ Goblin, ten stwór do końca tury dostaje pośpiech.

Warren Weirding

Wskazany gracz poświęca stwora. Jeśli w ten sposób poświęcono Goblina, ów gracz tworzy dwa żetony czarnego stwora Goblin Łotrzyk 1/1 i owe żetony zyskują do końca tury pośpiech.

Blind-Spot Giant

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że władasz innym Gigantem.

Blood Moon

Niebazowe lądy są Górami.

Brute Force

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Countryside Crusher

Na początku twojego kroku utrzymania, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest kartą lądu, umieść ją w twoim cmentarzu i powtórz ten proces.

Ilekroć karta lądu trafi skądkolwiek do twojego cmentarza, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Crush Underfoot

Wybierz stwora typu Gigant pod twoim władaniem. Zadaje on wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile.

Desperate Ritual

Weź {R}{R}{R}.

Spleć z Arkanami {1}{R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Dragonstorm

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Smok, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Empty the Warrens

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Fiery Fall

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Fury Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i tratowanie.

 • Usuń dwa znaczniki czasu ze wskazanego bytu lub zawieszonej karty.

Glacial Ray

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Spleć z Arkanami {1}{R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Grapeshot

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Greater Gargadon

Zawieszenie 10—{R}

Poświęć artefakt, stwora lub ląd: Usuń znacznik czasu z tej karty. Możesz aktywować tylko jeśli ta karta jest zawieszona.

Grinning Ignus

{R}, przywróć tego stwora do ręki właściciela: Weź {C}{C}{R}. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Hammerheim Deadeye

Echo {5}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Kiki-Jiki, Mirror Breaker

Pośpiech

{T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanego nielegendarnego stwora pod twoim władaniem, ale ma on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Lava Spike

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Mogg War Marshal

Echo {1}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Molten Disaster

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Jeśli ten czar został podbity, ma on ułamek sekundy. (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Pardic Dragon

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Zawieszenie 2—{R}{R}

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, jeśli ta karta jest zawieszona, ów gracz może umieścić na niej znacznik czasu.

Pyromancer's Swath

Jeśli źródło będące sztuczką lub obrzędem pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje ono owemu celowi o 2 obrażenia więcej.

Na początku każdego kroku końcowego, odrzuć twoją rękę.

Rift Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Zawieszenie 1—{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {R} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Rift Elemental

{1}{R}, usuń znacznik czasu z bytu pod twoim władaniem lub własnej zawieszonej karty: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Ryusei, the Falling Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on każdemu stworowi bez latania po 5 obrażeń.

Shrapnel Blast

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Squee, Goblin Nabob

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stingscourger

Echo {3}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Stinkdrinker Daredevil

Rzucanie czarów Gigantów kosztuje cię o {2} mniej.

Sudden Shock

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Tar Pitcher

{T}, poświęć Goblina: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Thundercloud Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu stworowi bez typu Gigant obrażenia równe liczbie Gigantów pod twoim władaniem.

Thundering Giant

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Torrent of Stone

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Spleć z Arkanami — Poświęć dwie Góry. (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Tribal Flames

Domena — Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą bazowych typów lądów wśród lądów pod twoim władaniem.

War-Spike Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Citanul Woodreaders

Podbicie {2}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, dobierz dwie karty.

Doubling Season

Jeśli jakiś efekt miałby stworzyć co najmniej jeden żeton pod twoim władaniem, zamiast tego tworzy dwukrotność owych żetonów.

Jeśli jakiś efekt miałby umieścić co najmniej jeden znacznik na permanencie pod twoim władaniem, zamiast tego umieszcza tam dwukrotność owych znaczników.

Durkwood Baloth

Zawieszenie 5—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {G} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Echoing Courage

Wskazany stwór i wszystkie stwory o tej samej nazwie co on dostają do końca tury +2/+2.

Eternal Witness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Giant Dustwasp

Latanie

Zawieszenie 4—{1}{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{G} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Greater Mossdog

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić trzy karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Hana Kami

{1}{G}, poświęć ten byt: Przywróć wskazaną kartę Arkanów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Imperiosaur

Do rzucenia tego czaru wydaj wyłącznie manę wziętą z bazowych lądów.

Incremental Growth

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze, dwa znaczniki +1/+1 na innym wskazanym stworze oraz trzy znaczniki +1/+1 na trzecim wskazanym stworze.

Jugan, the Rising Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz rozmieścić pięć znaczników +1/+1 między dowolną liczbą wskazanych stworów.

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Life from the Loam

Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty lądów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić trzy karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Masked Admirers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Moldervine Cloak

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Nantuko Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli nie masz we władaniu przekręconych lądów, dobierz kartę.

Zawieszenie 1—{2}{G}{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{G}{G} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Penumbra Spider

Zasięg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Pająk 2/4 z zasięgiem.

Reach of Branches

Stwórz żeton zielonego stwora Drzewiec Szaman 2/5.

Ilekroć Las wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Riftsweeper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz wskazaną odkrytą wygnaną kartę. Jej właściciel wtasowuje ją do swojej biblioteki.

Rude Awakening

Wybierz jedno —

 • Odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.

 • Do końca tury lądy pod twoim władaniem stają się stworami 2/2, które nadal są lądami.

Splątanie {2}{G} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Search for Tomorrow

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Zawieszenie 2—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {G} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Sporesower Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na każdym stworze pod twoim władaniem.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton niebieskiego stwora Sadzonka 1/1.

Sporoloth Ancient

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Stwory pod twoim władaniem mają „Usuń dwa znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.”

Summoner's Pact

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {2}{G}{G}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Sylvan Bounty

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Lądocykling bazowych {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Tarmogoyf

Siła tej karty jest równa liczbie typów kart spośród kart we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa tej liczbie plus 1.

Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym bycie.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego bytu: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Thallid Germinator

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Thallid Shell-Dweller

Obronność

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Tooth and Nail

Wybierz jedno —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty stworów, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Umieść co najwyżej dwie karty stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Splątanie {2} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Tromp the Domains

Domena — Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +1/+1 za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Verdeloth the Ancient

Podbicie {X} (Możesz zapłacić dodatkowe {X} podczas rzucania tego czaru.)

Sadzonki i inne Drzewce dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Walker of the Grove

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak 4/4.

Przyzwanie {4}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Woodfall Primus

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-stworowy byt.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Electrolyze

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Dobierz kartę.

Grand Arbiter Augustin IV

Rzucanie białych czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Rzucanie niebieskich czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Rzucanie czarów kosztuje twoich przeciwników o {1} więcej.

Jhoira of the Ghitu

{2}, wygnaj nielądową kartę z twojej ręki: Umieść na owej wygnanej karcie cztery znaczniki czasu. Jeśli nie ma zawieszenia, zyskuje zawieszenie. (Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z owej karty znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia jej kosztu many. Jeśli jest stworem, ma pośpiech.)

Knight of the Reliquary

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

{T}, poświęć Las lub Równinę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Lightning Helix

Ten czar zadaje 3 obrażenia we wskazany cel, a ty zyskaj 3 życia.

Maelstrom Pulse

Zniszcz wskazany nielądowy byt i wszystkie inne byty mające tę samą nazwę co on.

Mind Funeral

Wskazany przeciwnik ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni cztery karty lądów. Ów gracz umieszcza wszystkie karty ujawnione w ten sposób w swoim cmentarzu.

Progenitus

Ochrona przed wszystkim

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego ujawnij tę kartę i wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Sarkhan Vol

+1: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 i pośpiech.

–2: Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Do końca tury zyskuje on pośpiech.

–6: Stwórz pięć żetonów czerwonego stwora Smok 4/4 z lataniem.

Tidehollow Sculler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę, a ty wybierz z niej nielądową kartę. Wygnaj ową kartę.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę do ręki właściciela.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Cold-Eyed Selkie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać tyle samo kart.

Demigod of Revenge

Kiedy rzucisz ten czar, przywróć wszystkie karty o nazwie Demigod of Revenge z twojego cmentarza na pole bitwy.

Latanie, pośpiech

Divinity of Pride

Latanie, więź życia

Ten stwór dostaje +4/+4 o ile masz co najmniej 25 żyć.

Figure of Destiny

{(r/w)}: Ten stwór staje się typu Krewniołek Duch o bazowych sile i wytrzymałości 2/2.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}: Jeśli ten stwór jest Duchem, staje się typu Krewniołek Duch Wojownik o bazowych sile i wytrzymałości 4/4.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}: Jeśli ten stwór jest Wojownikiem, staje się typu Krewniołek Duch Wojownik Awatar o bazowych sile i wytrzymałości 8/8, lataniem i pierwszym ciosem.

Kitchen Finks

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Manamorphose

Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów.

Dobierz kartę.

Murderous Redcap

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Oona, Queen of the Fae

Latanie

{X}{(u/b)}: Wybierz kolor. Wskazany przeciwnik wygania X wierzchnich kart swojej biblioteki. Za każdą kartę wybranego koloru wygnaną w ten sposób, stwórz żeton niebiesko-czarnego stwora Wróżka Łotrzyk 1/1 z lataniem.

Plumeveil

Błysk

Obronność, latanie

Worm Harvest

Stwórz żeton czarno-zielonego stwora Robal 1/1 za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Aether Spellbomb

{U}, poświęć ten artefakt: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Aether Vial

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}: Możesz umieścić z twojej ręki na polu bitwy kartę stwora o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie.

Arcbound Ravager

Poświęć artefakt: Umieść znacznik +1/+1 na tym bycie.

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Stinger

Latanie

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Wanderer

Modułowy—Rozbłysk słońca (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Worker

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Bonesplitter

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {1}

Chalice of the Void

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

Ilekroć grać rzuci czar o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie, skontruj ów czar.

Engineered Explosives

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

{2}, poświęć ten artefakt: Zniszcz każdy nielądowy byt o skrócie many równym liczbie znaczników ładowania na tym artefakcie.

Epochrasite

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1 jeśli nie rzuciłeś go z twojej ręki.

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj go z trzema znacznikami czasu i zyskuje on zawieszenie. (Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć tę kartę bez płacenia kosztu jej many. Ma pośpiech.)

Etched Oracle

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

{1}, usuń cztery znaczniki +1/+1 z tego bytu: Wskazany gracz dobiera trzy karty.

Frogmite

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Lotus Bloom

Zawieszenie 3—{0} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {0} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

{T}, poświęć ten artefakt: Weź trzy many jednego dowolnego koloru.

Myr Enforcer

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Myr Retriever

Kiedy ten stwór umrze, przywróć inną wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Paradise Mantle

Wyposażony stwór ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Wyposaż {1}

Pyrite Spellbomb

{R}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Relic of Progenitus

{T}: Wskazany gracz wygania kartę ze swojego cmentarza.

{1}, wygnaj ten artefakt: Wygnaj wszystkie cmentarze. Dobierz kartę.

Runed Stalactite

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i jest każdego typu stwora.

Wyposaż {2}

Skyreach Manta

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

Latanie

Sword of Fire and Ice

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed czerwonym i niebieskim.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia, a ty dobierz kartę.

Wyposaż {2}

Sword of Light and Shadow

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed białym i czarnym.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zyskaj 3 życia i możesz przywrócić co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wyposaż {2}

Vedalken Shackles

Możesz nie odkręcać tego bytu w twoim kroku odkręcania.

{2}, {T}: Zyskaj władanie nad wskazanym stworze o sile mniejszej lub równej liczbie Wysp pod twoim władaniem dopóki niniejszy byt jest przekręcony.

Academy Ruins

{T}: Weź {C}.

{1}{U}, {T}: Umieść wskazana kartę artefaktu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Blinkmoth Nexus

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury stworem Świetlik 1/1 z lataniem. Nadal jest lądem.

{1}, {T}: Wskazany stwór typu Świetlik do końca tury dostaje +1/+1.

City of Brass

Ilekroć ten ląd zostanie przekręcony, zadaje on tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Dakmor Salvage

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Glimmervoid

Na początku kroku końcowego, jeśli nie władasz artefaktem, poświęć ten ląd.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Vivid Crag

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {R}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Creek

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {U}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Grove

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {G}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Marsh

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {B}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Meadow

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {W}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.