Modern Masters 2015

All Is Dust

Każdy gracz poświęca wszystkie posiadające kolor byty pod swoim władaniem.

Artisan of Kozilek

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa byty.)

Emrakul, the Aeons Torn

Ten czar nie może być skontrowany.

Kiedy rzucisz ten czar, weź dodatkową turę po obecnej.

Latanie, ochrona przed czarami posiadającymi kolor, anihilacja 6

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Karn Liberated

+4: Wskazany gracz wygania kartę ze swojej ręki.

–3: Wygnaj wskazany byt.

–14: Zacznij grę od nowa, pozostawiając na wygnaniu wszystkie byty nie będące Aurami wygnane przy użyciu niniejszej karty. Następnie umieść owe karty na polu bitwy pod twoim władaniem.

Kozilek, Butcher of Truth

Kiedy rzucisz ten czar, dobierz cztery karty.

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca cztery byty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog, the Infinite Gyre

Kiedy rzucisz ten czar, zniszcz wskazany byt.

Niezniszczalność

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca cztery byty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog's Crusher

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa byty.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli to możliwe.

Apostle's Blessing

({W/P} może być opłacone przez {W} lub 2 życia.)

Wskazany artefakt lub stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę od artefaktów lub wybranego przez ciebie koloru.

Arrest

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Battlegrace Angel

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, do końca tury zyskuje więź życia.

Celestial Purge

Wygnaj wskazany czarny lub czerwony byt.

Conclave Phalanx

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

Court Homunculus

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz innym artefaktem.

Daybreak Coronet

Zaurocz stwora mającego dołączoną inną Aurę

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma pierwszy cios, czujność i więź życia. (Zadane przez niego obrażenia dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Dispatch

Przekręć wskazanego stwora.

Metalurgia — Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, wygnaj owego stwora.

Elesh Norn, Grand Cenobite

Czujność

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -2/-2.

Fortify

Wybierz jedno —

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Hikari, Twilight Guardian

Latanie

Ilekroć rzucisz czar Ducha lub Arkanów, możesz wygnać tego stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć go na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego pod władaniem właściciela.

Indomitable Archangel

Latanie

Metalurgia — Artefakty pod twoim władaniem mają antymagię o ile władasz co najmniej trzema artefaktami. (Artefakt z antymagią nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Iona, Shield of Emeria

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o wybranym kolorze.

Kami of Ancient Law

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Kor Duelist

O ile ten stwór jest wyposażony, ma podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno w pierwszym ciosie i normalnie.)

Leyline of Sanctity

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu bitwy.

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

Mighty Leap

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz latanie.

Mirran Crusader

Podwójny cios, ochrona przez czarnym i zielonym

Mirror Entity

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{X}: Do końca tury stwory pod twoim władaniem mają bazowe siłę i wytrzymałość X/X i zyskują wszystkie typy stwora.

Moonlit Strider

Poświęć tego stwora: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez cienie kolorem.

Zaduszki 3 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 3 lub mniejszym.)

Myrsmith

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Oblivion Ring

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany nielądowy byt.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Otherworldly Journey

Wygnaj wskazanego stwora. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć ową kartę z umieszczonym znacznikiem +1/+1 na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Skyhunter Skirmisher

Latanie, podwójny cios

Spectral Procession

Stwórz trzy żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Sunlance

Ten czar zadaje wskazanemu nie-białemu stworowi 3 obrażenia.

Sunspear Shikari

O ile ten stwór jest wyposażony, ma pierwszy cios i więź życia.

Taj-Nar Swordsmith

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyposażenia o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Terashi's Grasp

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj życia równe jego skrótowi many.

Waxmane Baku

Ilekroć rzucisz czar Ducha lub Arkanów, możesz umieścić znacznik ki na tym bycie.

{1}, usuń X znaczników ki z tego bytu: Przekręć X wskazanych stworów.

Aethersnipe

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Przyzwanie {1}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Air Servant

Latanie

{2}{U}: Przekręć wskazanego stwora z lataniem.

Argent Sphinx

Latanie

Metalurgia — {U}: Wygnaj tego stwora. Przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem na początku najbliższego kroku końcowego. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Cloud Elemental

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Cryptic Command

Wybierz dwie —

  • Skontruj wskazany czar.

  • Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

  • Przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników.

  • Dobierz kartę.

Faerie Mechanist

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę artefaktu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Flashfreeze

Skontruj wskazany czerwony lub zielony czar.

Guile

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej trzy stwory.

Jeśli czar lub zdolność pod twoim władaniem miałby skontrować czar, zamiast tego wygnaj ów czar i możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Kiedy ten stwór jest umieszczany skądkolwiek w cmentarzu, wtasuj go do biblioteki właściciela.

Helium Squirter

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 do końca tury zyskuje latanie.

Hurkyl's Recall

Przywróć wszystkie artefakty będące własnością wskazanego gracza do jego ręki.

Inexorable Tide

Ilekroć rzucisz czar, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Narcolepsy

Zaurocz stwora

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli zauroczony stwór jest odkręcony, przekręć go.

Novijen Sages

Przeszczep 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}, usuń dwa znaczniki +1/+1 spośród stworów pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Qumulox

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie

Remand

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go w ręce właściciela zamiast w jego cmentarzu.

Dobierz kartę.

Repeal

Przywróć wskazany nielądowy byt o skrócie many X do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Somber Hoverguard

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie

Steady Progress

Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Dobierz kartę.

Stoic Rebuttal

Metalurgia — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Skontruj wskazany czar.

Surrakar Spellblade

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz umieścić znacznik ładunku na tym stworze.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać X kart, gdzie X jest liczbą znaczników ładunku na nim.

Telling Time

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, jedna na wierzchu twojej biblioteki, a jedną na spodzie twojej biblioteki.

Tezzeret the Seeker

+1: Odkręć co najwyżej dwa wskazane artefakty.

–X: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

–5: Artefakty pod twoim władaniem stają się do końca tury artefaktowymi stworami o bazowej sile i wtrzymałości 5/5.

Tezzeret's Gambit

({U/P} można zapłacić {U} lub 2 życiami.)

Dobierz dwie karty, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Thoughtcast

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Dobierz dwie karty.

Thrummingbird

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Vapor Snag

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Jego władca traci 1 życie.

Vendilion Clique

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego gracza. Możesz wybrać z niej nielądową kartę. Jeśli tak zrobisz, ów gracz ujawnia ową kartę, umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera kartę.

Vigean Graftmage

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}{U}: Odkręć wskazanego stwora mającego znacznik +1/+1.

Water Servant

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje -1/+1.

Wings of Velis Vel

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Do końca tury wskazany stwór ma bazową siłę i wytrzymałość 4/4, zyskuje wszystkie typy stwora i latanie.

Bitterblossom

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie i stwórz żeton czarnego stwora Wróżka Łotrzyk 1/1 z lataniem.

Bloodthrone Vampire

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Daggerclaw Imp

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Dark Confidant

Na początku twojego kroku utrzymania, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Death Denied

Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Deathmark

Zniszcz wskazanego zielonego lub białego stwora.

Devouring Greed

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz poświęcić dowolną liczbę Duchów.

Wskazany stwór traci 2 życia plus po 2 życia za każdego Ducha poświęconego w ten sposób. Zyskaj tyle samo żyć.

Dismember

({B/P} można opłacić {B} lub 2 życiami.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-5.

Dread Drone

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Duskhunter Bat

Głód krwi 1 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.)

Latanie

Endrek Sahr, Master Breeder

Ilekroć rzucisz czar stwora, stwórz X żetonów czarnego stwora Thrull 1/1, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Kiedy władasz co najmniej siedmioma Thrullami, poświęć niniejszego stwora.

Ghostly Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{1}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Grim Affliction

Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Instill Infection

Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Dobierz kartę.

Midnight Banshee

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik -1/-1 na każdym nie-czarnym stworze.

Nameless Inversion

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/-3 i traci wszystkie typy stwora.

Necroskitter

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika mający znacznik -1/-1, możesz przywrócić ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Plagued Rusalka

{B}, poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Profane Command

Wybierz dwie —

  • Wskazany gracz traci X żyć.

  • Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

  • Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

  • Co najwyżej X wskazanych stworów do końca tury zyskuje postrach. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Puppeteer Clique

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza przeciwnika na polu bitwy pod twoim władaniem. Zyskuje on pośpiech. Na początku twojego najbliższego kroku końcowego, wygnaj go.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Reassembling Skeleton

{1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, przekręconą.

Scavenger Drake

Latanie

Ilekroć umrze inny stwór, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Scuttling Death

Poświęć tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Zaduszki 4 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 4 lub mniejszym.)

Shrivel

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Sickle Ripper

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Spread the Sickness

Zniszcz wskazanego stwora, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Surgical Extraction

({B/P} można opłacić {B} lub 2 życiami.)

Wybierz wskazaną kartę w cmentarzu inną niż bazowy ląd. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece jej właściciela dowolną liczbę kart o tej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Thief of Hope

Ilekroć rzucisz czar Ducha lub Arkanów, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Zaduszki 2 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 2 lub mniejszym.)

Vampire Lacerator

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie, chyba że przeciwnik ma nie więcej niż 10 żyć.

Vampire Outcasts

Głód krwi 2 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Waking Nightmare

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Banefire

Ten czar zadaje dowolnemu celowi X obrażeń.

Jeśli X to co najmniej 5, ten czar nie może być skontrowany, a obrażenia nie mogą zostać zażegnane.

Blades of Velis Vel

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +2/+0 oraz wszystkie typy stwora.

Blood Ogre

Głód krwi 1 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Bloodshot Trainee

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Możesz aktywować tylko jeśli siła niniejszego stwora wynosi 4 lub więcej.

Brute Force

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Burst Lightning

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Jeśli został on podbity, zamiast tego zadaje 4 obrażenia.

Combust

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje wskazanemu białemu lub niebieskiemu stworowi 5 obrażeń. Nie mogą być zażegnane.

Comet Storm

Wielopodbicie {1} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}.)

Wybierz wskazany cel, po czym wybierz inny wskazany cel za każde podbicie tego czaru. Ten czar zadaje każdemu z nich po X obrażeń.

Dragonsoul Knight

Pierwszy cios

{W}{U}{B}{R}{G}: Do końca tury ten stwór staje się Smokiem, dostaje +5/+3 oraz zyskuje latanie i tratowanie.

Fiery Fall

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Goblin Fireslinger

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Goblin War Paint

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma pośpiech.

Gorehorn Minotaurs

Głód krwi 2 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1.)

Gut Shot

({R/P} można opłacić z użyciem {R} albo 2 żyć.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Hellkite Charger

Latanie, pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {5}{R}{R}. Jeśli tak zrobisz, odkręć wszystkie atakujące stwory i po tej fazie następuje dodatkowa faza potyczki.

Incandescent Soulstoke

Inne stwory typu Żywiołak pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{1}{R}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora typu Żywiołak z twojej ręki na polu bitwy. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Inner-Flame Igniter

{2}{R}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0. Jeśli jest to trzecie rozpatrzenie tej zdolności w tej turze, stwory pod twoim władaniem do końca tury zyskują pierwszy cios.

Kiki-Jiki, Mirror Breaker

Pośpiech

{T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanego nielegendarnego stwora pod twoim władaniem, ale ma on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Skarrgan Firebird

Głód krwi 3 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.)

Latanie

{R}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze.

Smash to Smithereens

Zniszcz wskazany artefakt. Ten czar zadaje władcy owego artefaktu 3 obrażenia.

Smokebraider

{T}: Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów. Wydaj tę manę tylko na rzucanie czarów Żywiołaków lub aktywację zdolności Żywiołaków.

Soulbright Flamekin

{2}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje tratowanie. Jeśli jest to trzecie rozpatrzenie tej zdolności w tej turze, możesz wziąć {R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}.

Spikeshot Elder

{1}{R}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Spitebellows

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 6 obrażeń.

Przyzwanie {1}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Splinter Twin

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Stwórz żeton będący kopią tego stwora, ale ma on pośpiech. Wygnaj ów żeton na początku najbliższego kroku końcowego.”

Stormblood Berserker

Głód krwi 2 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1.)

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Thunderblust

Pośpiech

Ten stwór ma tratowanie o ile ma znacznik -1/-1.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Tribal Flames

Domena — Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą bazowych typów lądów wśród lądów pod twoim władaniem.

Viashino Slaughtermaster

Podwójny cios

{B}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Wildfire

Każdy gracz poświęca po cztery lądy. Ten czar zadaje każdemu stworowi po 4 obrażenia.

Worldheart Phoenix

Latanie

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza płacąc {W}{U}{B}{R}{G} zamiast płacenia jej kosztu many. Jeśli tak zrobisz, wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Wrap in Flames

Ten czar zadaje po 1 obrażeniu każdemu z co najwyżej trzech wskazanych stworów. Owe stworą nie mogą blokować w tej turze.

Algae Gharial

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Ilekroć umrze inny stwór, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

All Suns' Dawn

Za każdy kolor, przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę mającą ów kolor z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszy czar.

Ant Queen

{1}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1.

Aquastrand Spider

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{G}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 do końca tury zyskuje zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Bestial Menace

Stwórz żeton zielonego stwora Wąż 1/1, żeton zielonego stwora Wilk 2/2 oraz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Commune with Nature

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Cytoplast Root-Kin

Przeszczep 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem mającym znacznik +1/+1.

{2}: Przenieś na tego stwora znacznik +1/+1 ze wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Gnarlid Pack

Wielopodbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {1}{G} dowolną liczbę razy.)

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Karplusan Strider

Ten stwór nie może być wskazywany przez niebieskie lub czarne czary.

Kavu Primarch

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Jeśli ten stwór został podbity, wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Kozilek's Predator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorwego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mającego „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Matca Rioters

Domena — Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie bazowych typów lądów pośród lądów pod twoim władaniem.

Mutagenic Growth

({G/P} można opłacić {G} lub 2 życiami.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Nest Invader

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Noble Hierarch

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Overwhelm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3.

Overwhelming Stampede

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +X/+X, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem.

Pelakka Wurm

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 7 żyć.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Primeval Titan

Tratowanie

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece dwie karty lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Root-Kin Ally

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Przekręć dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Scatter the Seeds

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwórz trzy żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Scion of the Wild

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Scute Mob

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami, umieść cztery znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Simic Initiate

Przeszczep 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

Sundering Vitae

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Sylvan Bounty

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Lądocykling bazowych {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Tarmogoyf

Siła tej karty jest równa liczbie typów kart spośród kart we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa tej liczbie plus 1.

Thrive

Umieść znacznik +1/+1 na każdym z X wskazanych stworów.

Tukatongue Thallid

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Vines of Vastwood

Podbicie {G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {G}.)

Wskazany stwór nie może być w tej turze wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników. Jeśli ten czar został podbity, ów stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Wolfbriar Elemental

Wielopodbicie {G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {G}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Wilk 2/2, ile razy został on podbity.

Agony Warp

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-0.

Wskazany stwór do końca tury dostaje -0/-3.

Apocalypse Hydra

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X wynosi 5 lub więcej, wchodzi on na pole bitwy z dodatkowymi X znacznikami +1/+1.

{1}{R}, usuń znacznik +1/+1 z tego bytu: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Boros Swiftblade

Podwójny cios

Drooling Groodion

{2}{B}{G}, poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Inny wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Electrolyze

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Dobierz kartę.

Ethercaste Knight

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ghost Council of Orzhova

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

{1}, poświęć stwora: Wygnaj tego stwora. Przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Glassdust Hulk

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury i nie może być blokowany w tej turze.

Recykling {(w/u)} ({(w/u)}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Horde of Notions

Czujność, tratowanie, pośpiech

{W}{U}{B}{R}{G}: Możesz zagrać wskazaną kartę Żywiołaka z twojego cmentarza bez płacenia jej kosztów many.

Lorescale Coatl

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Mystic Snake

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar.

Necrogenesis

{2}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Niv-Mizzet, the Firemind

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór zadaje 1 obrażenie we wskazany cel.

{T}: Dobierz kartę.

Pillory of the Sleepless

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Zauroczony stwór ma „Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie.”

Plaxcaster Frogling

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{2}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 do końca tury zyskuje antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Savage Twister

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Shadowmage Infiltrator

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Sigil Blessing

Do końca try wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje +3/3+, a inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Vengeful Rebirth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli przywrócisz w ten sposób nielądową kartę, ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Wygnaj ten czar.

Wrecking Ball

Zniszcz wskazanego stwora lub ląd.

Ashenmoor Gouger

Ten stwór nie może blokować.

Creakwood Liege

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz stworzyć żeton czarno-zielonego stwora Robal 1/1.

Dimir Guildmage

({(u/b)} można opłacić używając {U} albo {B}.)

{3}{U}: Wskazany gracz dobiera kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

{3}{B}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Fulminator Mage

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Hearthfire Hobgoblin

Podwójny cios

Nobilis of War

Latanie

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +2/+0.

Restless Apparition

{(w/b)}{(w/b)}{(w/b)}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Selesnya Guildmage

{3}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{3}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Shrewd Hatchling

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki -1/-1.

{(u/r)}: Wskazany stwór nie może w tej turze blokować niniejszego.

Ilekroć rzucisz niebieski czar, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora.

Ilekroć rzucisz czerwony czar, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora.

Swans of Bryn Argoll

Latanie

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia temu stworowi, zażegnaj owe obrażenia. Władca owego źródła dobiera tyle kart, ile obrażeń zażegnano w ten sposób.

Wilt-Leaf Liege

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Jeśli czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika powoduje odrzucenie przez ciebie tej karty, umieść ją na polu bitwy zamiast umieszczać ją w twoim cmentarzu.

Alloy Myr

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Blinding Souleater

{W/P}, {T}: Przekręć wskazanego stwora. ({W/P} można opłacić używając {W} lub 2 żyć.)

Cathodion

Kiedy ten stwór umrze, weź {C}{C}{C}.

Chimeric Mass

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

{1}: Do końca tury ten artefakt staje się artefaktowym stworem Konstrukt mającym „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie znaczników ładunku na nim.”

Copper Carapace

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Cranial Plating

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{B}{B}: Dołącz ten artefakt do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {1}

Culling Dais

{T}, poświęć stwora: Umieść znacznik ładunku na ty, artefakcie.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Darksteel Axe

Niezniszczalność (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego artefaktu.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2}

Etched Champion

Metalurgia — Ten stwór ma ochronę przed wszystkimi kolorami o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Etched Monstrosity

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników -1/-1.

{W}{U}{B}{R}{G}, usuń pięć znaczników -1/-1 z tego stwora: Wskazany gracz dobiera trzy karty.

Etched Oracle

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

{1}, usuń cztery znaczniki +1/+1 z tego bytu: Wskazany gracz dobiera trzy karty.

Everflowing Chalice

Wielopodbicie {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2} dowolną liczbę razy.)

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile razy został podbity.

{T}: Weź {C} za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Expedition Map

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Flayer Husk

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {2}

Frogmite

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Glint Hawk Idol

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz do końca tury zamienić ten artefakt w artefaktowego stwora Ptak 2/2 z lataniem.

{W}: Ten artefakt staje się do końca tury artefaktowym stworem Ptak 2/2 z lataniem.

Gust-Skimmer

{U}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Kitesail

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma latanie.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Lodestone Golem

Rzucanie nieartefaktowych czarów kosztuje o {1} więcej.

Lodestone Myr

Tratowanie

Przekręć odkręcony artefakt pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Long-Forgotten Gohei

Rzucanie czarów Arkanów kosztuje cię o {1} mniej.

Stwory typu Duch pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Mortarpod

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +0/+1 i ma „Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Wyposaż {2}

Mox Opal

Metalurgia — {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Myr Enforcer

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Precursor Golem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 3/3.

Ilekroć gracz rzuci czar sztuczki lub obrzędu wskazujący tylko jednego Golema, ów gracz kopiuje ów czar za każdego innego Golema, którego ów czar mógłby wskazywać. Każda kopia wskazuje innego z owych Golemów.

Runed Servitor

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz dobiera kartę.

Rusted Relic

Metalurgia — Ten artefakt jest artefaktowym stworem Golem 5/5 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Sickleslicer

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Wyposaż {4}

Skyreach Manta

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

Latanie

Spellskite

{U/P}: Zmień wskazanie wskazanego czaru lub zdolności na tego stwora. ({U/P} można zapłacić {U} lub 2 życiami.)

Sphere of the Suns

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sunforger

Wyposażony stwór dostaje +4/+0.

{R}{W}, odłącz ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę czerwonej lub białej sztuczki o skrócie many 4 lub mniejszym i rzuć ją beż płacenia jej kosztu many. Następnie przetasuj.

Wyposaż {3}

Tumble Magnet

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Przekręć wskazany artefakt lub stwora.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Blinkmoth Nexus

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury stworem Świetlik 1/1 z lataniem. Nadal jest lądem.

{1}, {T}: Wskazany stwór typu Świetlik do końca tury dostaje +1/+1.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Eldrazi Temple

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {C}{C}. Wydaj tę manę tylko na rzucanie bezkolorowych czarów Eldrazi lub aktywację zdolności bezkolorowych Eldrazi.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Eye of Ugin

Rzucanie bezkolorowych czarów Eldrazi kosztuje cię o {2} mniej.

{7}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bezkolorowego stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.