Modern Masters 2015

All Is Dust

Każdy gracz poświęca wszystkie posiadające kolor permanenty pod swoim władaniem.

Artisan of Kozilek

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór atakuje, broniący się gracz poświęca dwa permanenty.)

Emrakul, the Aeons Torn

Ten czar nie może być skontrowany.

Kiedy rzucisz ten czar, dostajesz dodatkową turę po aktualnej.

Latanie, ochrona przed kolorowymi czarami, anihilacja 6

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Karn Liberated

+4: Wskazany gracz wygania kartę ze swojej ręki.

–3: Wygnaj wskazany permanent.

–14: Zacznij grę od nowa, pozostawiając na wygnaniu wszystkie permanenty nie będące Aurami wygnane przy użyciu niniejszej karty. Następnie umieść owe karty na polu walki pod twoim władaniem.

Kozilek, Butcher of Truth

Kiedy rzucisz ten czar, dobierz cztery karty.

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór atakuje, broniący się gracz poświęca cztery permanenty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog, the Infinite Gyre

Kiedy rzucisz ten czar, zniszcz wskazany permanent.

Niezniszczalność

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór atakuje, broniący się gracz poświęca cztery permanenty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog's Crusher

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór atakuje, broniący się gracz poświęca dwa permanenty.)

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli to możliwe.

Apostle's Blessing

({W/P} może być opłacone przez {W} lub 2 życia.)

Target artifact or creature you control gains protection from artifacts or from the color of your choice until end of turn.

Arrest

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Battlegrace Angel

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Whenever a creature you control attacks alone, it gains lifelink until end of turn.

Celestial Purge

Exile target black or red permanent.

Conclave Phalanx

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

When Conclave Phalanx enters the battlefield, you gain 1 life for each creature you control.

Court Homunculus

Court Homunculus gets +1/+1 as long as you control another artifact.

Daybreak Coronet

Zaurocz stwora mającego dołączoną inną Aurę

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma pierwszy cios, czujność i więź życia. (Zadane przez niego obrażenia dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Dispatch

Tap target creature.

Metalurgia — Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, wygnaj owego stwora.

Elesh Norn, Grand Cenobite

Czujność

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -2/-2.

Fortify

Wybierz jedno —

  • Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+0 do końca tury.

  • Stwory pod twoim władaniem dostają +0/+2 do końca tury.

Hikari, Twilight Guardian

Latanie

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may exile Hikari, Twilight Guardian. If you do, return it to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Indomitable Archangel

Latanie

Metalcraft — Artifacts you control have shroud as long as you control three or more artifacts. (An artifact with shroud can’t be the target of spells or abilities.)

Iona, Shield of Emeria

Latanie

As Iona, Shield of Emeria enters the battlefield, choose a color.

Your opponents can’t cast spells of the chosen color.

Kami of Ancient Law

Sacrifice Kami of Ancient Law: Destroy target enchantment.

Kor Duelist

As long as Kor Duelist is equipped, it has double strike. (It deals both first-strike and regular combat damage.)

Leyline of Sanctity

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu walki.

Masz antyklątwę. (Nie możesz być celem czarów i zdolności władanych przez twoich przeciwników.)

Mighty Leap

Target creature gets +2/+2 and gains flying until end of turn.

Mirran Crusader

Double strike, protection from black and from green

Mirror Entity

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{X}: Until end of turn, creatures you control have base power and toughness X/X and gain all creature types.

Moonlit Strider

Sacrifice Moonlit Strider: Target creature you control gains protection from the color of your choice until end of turn.

Soulshift 3 (When this creature dies, you may return target Spirit card with converted mana cost 3 or less from your graveyard to your hand.)

Myrsmith

Whenever you cast an artifact spell, you may pay {1}. If you do, create a 1/1 colorless Myr artifact creature token.

Oblivion Ring

When Oblivion Ring enters the battlefield, exile another target nonland permanent.

When Oblivion Ring leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Otherworldly Journey

Exile target creature. At the beginning of the next end step, return that card to the battlefield under its owner’s control with a +1/+1 counter on it.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Skyhunter Skirmisher

Latanie, podwójny cios

Spectral Procession

Create three 1/1 white Spirit creature tokens with flying.

Sunlance

Sunlance deals 3 damage to target nonwhite creature.

Sunspear Shikari

As long as Sunspear Shikari is equipped, it has first strike and lifelink.

Taj-Nar Swordsmith

When Taj-Nar Swordsmith enters the battlefield, you may pay {X}. If you do, search your library for an Equipment card with converted mana cost X or less and put that card onto the battlefield. Then shuffle your library.

Terashi's Grasp

Destroy target artifact or enchantment. You gain life equal to its converted mana cost.

Waxmane Baku

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Waxmane Baku.

{1}, Remove X ki counters from Waxmane Baku: Tap X target creatures.

Aethersnipe

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć wskazany nielądowy permanent do ręki właściciela.

Przyzwanie {1}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli to zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole walki.)

Air Servant

Latanie

{2}{U}: Przekręć wskazanego stwora z lataniem.

Argent Sphinx

Latanie

Metalcraft — {U}: Exile Argent Sphinx. Return it to the battlefield under your control at the beginning of the next end step. Activate this ability only if you control three or more artifacts.

Cloud Elemental

Latanie

Cloud Elemental can block only creatures with flying.

Cryptic Command

Wybierz dwie —

  • Skontruj wskazany czar.

  • Return target permanent to its owner’s hand.

  • Tap all creatures your opponents control.

  • Dobierz kartę.

Faerie Mechanist

Latanie

When Faerie Mechanist enters the battlefield, look at the top three cards of your library. You may reveal an artifact card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Flashfreeze

Counter target red or green spell.

Guile

Guile can’t be blocked except by three or more creatures.

If a spell or ability you control would counter a spell, instead exile that spell and you may play that card without paying its mana cost.

When Guile is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner’s library.

Helium Squirter

Graft 3 (This creature enters the battlefield with three +1/+1 counters on it. Whenever another creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this creature onto it.)

{1}: Target creature with a +1/+1 counter on it gains flying until end of turn.

Hurkyl's Recall

Return all artifacts target player owns to their hand.

Inexorable Tide

Whenever you cast a spell, proliferate. (You choose any number of permanents and/or players with counters on them, then give each another counter of a kind already there.)

Mana Leak

Counter target spell unless its controller pays {3}.

Mulldrifter

Latanie

When Mulldrifter enters the battlefield, draw two cards.

Evoke {2}{U} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Narcolepsy

Zaurocz stwora

At the beginning of each upkeep, if enchanted creature is untapped, tap it.

Novijen Sages

Graft 4 (This creature enters the battlefield with four +1/+1 counters on it. Whenever another creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this creature onto it.)

{1}, Remove two +1/+1 counters from among creatures you control: Draw a card.

Qumulox

Affinity for artifacts (This spell costs {1} less to cast for each artifact you control.)

Latanie

Remand

Counter target spell. If that spell is countered this way, put it into its owner’s hand instead of into that player’s graveyard.

Dobierz kartę.

Repeal

Return target nonland permanent with converted mana cost X to its owner’s hand.

Dobierz kartę.

Somber Hoverguard

Affinity for artifacts (This spell costs {1} less to cast for each artifact you control.)

Latanie

Steady Progress

Proliferate. (You choose any number of permanents and/or players with counters on them, then give each another counter of a kind already there.)

Dobierz kartę.

Stoic Rebuttal

Metalcraft — This spell costs {1} less to cast if you control three or more artifacts.

Skontruj wskazany czar.

Surrakar Spellblade

Whenever you cast an instant or sorcery spell, you may put a charge counter on Surrakar Spellblade.

Whenever Surrakar Spellblade deals combat damage to a player, you may draw X cards, where X is the number of charge counters on it.

Telling Time

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, jedna na wierzchu twojej biblioteki, a jedną na spodzie twojej biblioteki.

Tezzeret the Seeker

+1: Untap up to two target artifacts.

−X: Search your library for an artifact card with converted mana cost X or less and put it onto the battlefield. Then shuffle your library.

−5: Artifacts you control become artifact creatures with base power and toughness 5/5 until end of turn.

Tezzeret's Gambit

({U/P} can be paid with either {U} or 2 life.)

Draw two cards, then proliferate. (You choose any number of permanents and/or players with counters on them, then give each another counter of a kind already there.)

Thoughtcast

Affinity for artifacts (This spell costs {1} less to cast for each artifact you control.)

Dobierz dwie karty.

Thrummingbird

Latanie

Whenever Thrummingbird deals combat damage to a player, proliferate. (You choose any number of permanents and/or players with counters on them, then give each another counter of a kind already there.)

Vapor Snag

Return target creature to its owner’s hand. Its controller loses 1 life.

Vendilion Clique

Błysk

Latanie

When Vendilion Clique enters the battlefield, look at target player’s hand. You may choose a nonland card from it. If you do, that player reveals the chosen card, puts it on the bottom of their library, then draws a card.

Vigean Graftmage

Graft 2 (This creature enters the battlefield with two +1/+1 counters on it. Whenever another creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this creature onto it.)

{1}{U}: Untap target creature with a +1/+1 counter on it.

Water Servant

{U}: Ten stwór dostaje +1/-1 do końca tury.

{U}: Ten stwór dostaje -1/+1 do końca tury.

Wings of Velis Vel

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Until end of turn, target creature has base power and toughness 4/4, gains all creature types, and gains flying.

Bitterblossom

At the beginning of your upkeep, you lose 1 life and create a 1/1 black Faerie Rogue creature token with flying.

Bloodthrone Vampire

Sacrifice a creature: Bloodthrone Vampire gets +2/+2 until end of turn.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Daggerclaw Imp

Latanie

Daggerclaw Imp can’t block.

Dark Confidant

At the beginning of your upkeep, reveal the top card of your library and put that card into your hand. You lose life equal to its converted mana cost.

Death Denied

Return X target creature cards from your graveyard to your hand.

Deathmark

Destroy target green or white creature.

Devouring Greed

As an additional cost to cast this spell, you may sacrifice any number of Spirits.

Target player loses 2 life plus 2 life for each Spirit sacrificed this way. You gain that much life.

Dismember

({B/P} can be paid with either {B} or 2 life.)

Target creature gets -5/-5 until end of turn.

Dread Drone

When Dread Drone enters the battlefield, create two 0/1 colorless Eldrazi Spawn creature tokens. They have „Sacrifice this creature: Add {C}.”

Duskhunter Bat

Bloodthirst 1 (If an opponent was dealt damage this turn, this creature enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.)

Latanie

Endrek Sahr, Master Breeder

Whenever you cast a creature spell, create X 1/1 black Thrull creature tokens, where X is that spell’s converted mana cost.

When you control seven or more Thrulls, sacrifice Endrek Sahr, Master Breeder.

Ghostly Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{1}{B}: Ghostly Changeling gets +1/+1 until end of turn.

Grim Affliction

Put a -1/-1 counter on target creature, then proliferate. (You choose any number of permanents and/or players with counters on them, then give each another counter of a kind already there.)

Instill Infection

Put a -1/-1 counter on target creature.

Dobierz kartę.

Midnight Banshee

Wither (This deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

At the beginning of your upkeep, put a -1/-1 counter on each nonblack creature.

Nameless Inversion

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Target creature gets +3/-3 and loses all creature types until end of turn.

Necroskitter

Wither (This deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Whenever a creature an opponent controls with a -1/-1 counter on it dies, you may return that card to the battlefield under your control.

Plagued Rusalka

{B}, Sacrifice a creature: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Profane Command

Wybierz dwie —

  • Target player loses X life.

  • Return target creature card with converted mana cost X or less from your graveyard to the battlefield.

  • Target creature gets -X/-X until end of turn.

  • Up to X target creatures gain fear until end of turn. (They can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Puppeteer Clique

Latanie

When Puppeteer Clique enters the battlefield, put target creature card from an opponent’s graveyard onto the battlefield under your control. It gains haste. At the beginning of your next end step, exile it.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Reassembling Skeleton

{1}{B}: Return Reassembling Skeleton from your graveyard to the battlefield tapped.

Scavenger Drake

Latanie

Whenever another creature dies, you may put a +1/+1 counter on Scavenger Drake.

Scuttling Death

Sacrifice Scuttling Death: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Soulshift 4 (When this creature dies, you may return target Spirit card with converted mana cost 4 or less from your graveyard to your hand.)

Shrivel

Wszystkie stwory dostają -1/-1 do końca tury.

Sickle Ripper

Wither (This deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Spread the Sickness

Destroy target creature, then proliferate. (You choose any number of permanents and/or players with counters on them, then give each another counter of a kind already there.)

Surgical Extraction

({B/P} can be paid with either {B} or 2 life.)

Choose target card in a graveyard other than a basic land card. Search its owner’s graveyard, hand, and library for any number of cards with the same name as that card and exile them. Then that player shuffles their library.

Thief of Hope

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, target opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Soulshift 2 (When this creature dies, you may return target Spirit card with converted mana cost 2 or less from your graveyard to your hand.)

Vampire Lacerator

At the beginning of your upkeep, you lose 1 life unless an opponent has 10 or less life.

Vampire Outcasts

Bloodthirst 2 (If an opponent was dealt damage this turn, this creature enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.)

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Waking Nightmare

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Banefire

Banefire deals X damage to any target.

If X is 5 or more, this spell can’t be countered and the damage can’t be prevented.

Blades of Velis Vel

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Up to two target creatures each get +2/+0 and gain all creature types until end of turn.

Blood Ogre

Bloodthirst 1 (If an opponent was dealt damage this turn, this creature enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Bloodshot Trainee

{T}: Bloodshot Trainee deals 4 damage to target creature. Activate this ability only if Bloodshot Trainee’s power is 4 or greater.

Brute Force

Wskazany stwór dostaje +3/+3 do końca tury.

Burst Lightning

Kicker {4} (You may pay an additional {4} as you cast this spell.)

Burst Lightning deals 2 damage to any target. If this spell was kicked, it deals 4 damage to that permanent or player instead.

Combust

Ten czar nie może być skontrowany.

Combust deals 5 damage to target white or blue creature. The damage can’t be prevented.

Comet Storm

Multikicker {1} (You may pay an additional {1} any number of times as you cast this spell.)

Choose any target, then choose another target for each time this spell was kicked. Comet Storm deals X damage to each of them.

Dragonsoul Knight

Pierwszy cios

{W}{U}{B}{R}{G}: Until end of turn, Dragonsoul Knight becomes a Dragon, gets +5/+3, and gains flying and trample.

Fiery Fall

Fiery Fall deals 5 damage to target creature.

Basic landcycling {1}{R} ({1}{R}, Discard this card: Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Goblin Fireslinger

{T}: Goblin Fireslinger deals 1 damage to target player or planeswalker.

Goblin War Paint

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and has haste.

Gorehorn Minotaurs

Bloodthirst 2 (If an opponent was dealt damage this turn, this creature enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.)

Gut Shot

({R/P} can be paid with either {R} or 2 life.)

Gut Shot deals 1 damage to any target.

Hellkite Charger

Latanie, pośpiech

Whenever Hellkite Charger attacks, you may pay {5}{R}{R}. If you do, untap all attacking creatures and after this phase, there is an additional combat phase.

Incandescent Soulstoke

Other Elemental creatures you control get +1/+1.

{1}{R}, {T}: You may put an Elemental creature card from your hand onto the battlefield. That creature gains haste until end of turn. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Inner-Flame Igniter

{2}{R}: Creatures you control get +1/+0 until end of turn. If this is the third time this ability has resolved this turn, creatures you control gain first strike until end of turn.

Kiki-Jiki, Mirror Breaker

Pośpiech

{T}: Create a token that’s a copy of target nonlegendary creature you control, except it has haste. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Lightning Bolt

Lightning Bolt deals 3 damage to any target.

Skarrgan Firebird

Bloodthirst 3 (If an opponent was dealt damage this turn, this creature enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.)

Latanie

{R}{R}{R}: Return Skarrgan Firebird from your graveyard to your hand. Activate this ability only if an opponent was dealt damage this turn.

Smash to Smithereens

Destroy target artifact. Smash to Smithereens deals 3 damage to that artifact’s controller.

Smokebraider

{T}: Add two mana in any combination of colors. Spend this mana only to cast Elemental spells or activate abilities of Elementals.

Soulbright Flamekin

{2}: Target creature gains trample until end of turn. If this is the third time this ability has resolved this turn, you may add {R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}.

Spikeshot Elder

{1}{R}{R}: Spikeshot Elder deals damage equal to its power to any target.

Spitebellows

When Spitebellows leaves the battlefield, it deals 6 damage to target creature.

Evoke {1}{R}{R} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Splinter Twin

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{T}: Create a token that’s a copy of this creature, except it has haste. Exile that token at the beginning of the next end step.”

Stormblood Berserker

Bloodthirst 2 (If an opponent was dealt damage this turn, this creature enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.)

Złowrogość (Ten stwór nie może być zablokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Thunderblust

Pośpiech

Thunderblust has trample as long as it has a -1/-1 counter on it.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Tribal Flames

Domain — Tribal Flames deals X damage to any target, where X is the number of basic land types among lands you control.

Viashino Slaughtermaster

Podwójny cios

{B}{G}: Viashino Slaughtermaster gets +1/+1 until end of turn. Activate this ability only once each turn.

Wildfire

Each player sacrifices four lands. Wildfire deals 4 damage to each creature.

Worldheart Phoenix

Latanie

You may cast Worldheart Phoenix from your graveyard by paying {W}{U}{B}{R}{G} rather than paying its mana cost. If you do, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

Wrap in Flames

Wrap in Flames deals 1 damage to each of up to three target creatures. Those creatures can’t block this turn.

Algae Gharial

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Whenever another creature dies, you may put a +1/+1 counter on Algae Gharial.

All Suns' Dawn

For each color, return up to one target card of that color from your graveyard to your hand. Exile All Suns» Dawn.

Ant Queen

{1}{G}: Create a 1/1 green Insect creature token.

Aquastrand Spider

Graft 2 (This creature enters the battlefield with two +1/+1 counters on it. Whenever another creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this creature onto it.)

{G}: Target creature with a +1/+1 counter on it gains reach until end of turn. (It can block creatures with flying.)

Bestial Menace

Create a 1/1 green Snake creature token, a 2/2 green Wolf creature token, and a 3/3 green Elephant creature token.

Commune with Nature

Look at the top five cards of your library. You may reveal a creature card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Cytoplast Root-Kin

Graft 4 (This creature enters the battlefield with four +1/+1 counters on it. Whenever another creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this creature onto it.)

When Cytoplast Root-Kin enters the battlefield, put a +1/+1 counter on each other creature you control with a +1/+1 counter on it.

{2}: Move a +1/+1 counter from target creature you control onto Cytoplast Root-Kin.

Gnarlid Pack

Multikicker {1}{G} (You may pay an additional {1}{G} any number of times as you cast this spell.)

Gnarlid Pack enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Karplusan Strider

Karplusan Strider can’t be the target of blue or black spells.

Kavu Primarch

Kicker {4} (You may pay an additional {4} as you cast this spell.)

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

If Kavu Primarch was kicked, it enters the battlefield with four +1/+1 counters on it.

Kozilek's Predator

When Kozilek’s Predator enters the battlefield, create two 0/1 colorless Eldrazi Spawn creature tokens. They have „Sacrifice this creature: Add {C}.”

Matca Rioters

Domain — Matca Rioters’s power and toughness are each equal to the number of basic land types among lands you control.

Mutagenic Growth

({G/P} can be paid with either {G} or 2 life.)

Wskazany stwór dostaje +2/+2 do końca tury.

Nest Invader

When Nest Invader enters the battlefield, create a 0/1 colorless Eldrazi Spawn creature token. It has „Sacrifice this creature: Add {C}.”

Noble Hierarch

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Add {G}, {W}, or {U}.

Overwhelm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Creatures you control get +3/+3 until end of turn.

Overwhelming Stampede

Until end of turn, creatures you control gain trample and get +X/+X, where X is the greatest power among creatures you control.

Pelakka Wurm

Tratowanie

When Pelakka Wurm enters the battlefield, you gain 7 life.

When Pelakka Wurm dies, draw a card.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Primeval Titan

Tratowanie

Whenever Primeval Titan enters the battlefield or attacks, you may search your library for up to two land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Rampant Growth

Search your library for a basic land card and put that card onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Root-Kin Ally

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Tap two untapped creatures you control: Root-Kin Ally gets +2/+2 until end of turn.

Scatter the Seeds

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Stwórz trzy żetony zielonego stwora Saproling 1/1.

Scion of the Wild

Scion of the Wild’s power and toughness are each equal to the number of creatures you control.

Scute Mob

At the beginning of your upkeep, if you control five or more lands, put four +1/+1 counters on Scute Mob.

Simic Initiate

Graft 1 (This creature enters the battlefield with a +1/+1 counter on it. Whenever another creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this creature onto it.)

Sundering Vitae

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Sylvan Bounty

Target player gains 8 life.

Basic landcycling {1}{G} ({1}{G}, Discard this card: Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Tarmogoyf

Tarmogoyf’s power is equal to the number of card types among cards in all graveyards and its toughness is equal to that number plus 1.

Thrive

Put a +1/+1 counter on each of X target creatures.

Tukatongue Thallid

When Tukatongue Thallid dies, create a 1/1 green Saproling creature token.

Vines of Vastwood

Kicker {G} (You may pay an additional {G} as you cast this spell.)

Target creature can’t be the target of spells or abilities your opponents control this turn. If this spell was kicked, that creature gets +4/+4 until end of turn.

Wolfbriar Elemental

Multikicker {G} (You may pay an additional {G} any number of times as you cast this spell.)

When Wolfbriar Elemental enters the battlefield, create a 2/2 green Wolf creature token for each time it was kicked.

Agony Warp

Target creature gets -3/-0 until end of turn.

Target creature gets -0/-3 until end of turn.

Apocalypse Hydra

Apocalypse Hydra enters the battlefield with X +1/+1 counters on it. If X is 5 or more, it enters the battlefield with an additional X +1/+1 counters on it.

{1}{R}, Remove a +1/+1 counter from Apocalypse Hydra: Apocalypse Hydra deals 1 damage to any target.

Boros Swiftblade

Podwójny cios

Drooling Groodion

{2}{B}{G}, Sacrifice a creature: Target creature gets +2/+2 until end of turn. Another target creature gets -2/-2 until end of turn.

Electrolyze

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Dobierz kartę.

Ethercaste Knight

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ghost Council of Orzhova

When Ghost Council of Orzhova enters the battlefield, target opponent loses 1 life and you gain 1 life.

{1}, Sacrifice a creature: Exile Ghost Council of Orzhova. Return it to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Glassdust Hulk

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury i nie może być blokowany w tej turze.

Recykling {(w/u)} ({(w/u)}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Horde of Notions

Vigilance, trample, haste

{W}{U}{B}{R}{G}: You may play target Elemental card from your graveyard without paying its mana cost.

Lorescale Coatl

Whenever you draw a card, you may put a +1/+1 counter on Lorescale Coatl.

Mystic Snake

Błysk

When Mystic Snake enters the battlefield, counter target spell.

Necrogenesis

{2}: Exile target creature card from a graveyard. Create a 1/1 green Saproling creature token.

Niv-Mizzet, the Firemind

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór zadaje 1 obrażenie we wskazany cel.

{T}: Dobierz kartę.

Pillory of the Sleepless

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Enchanted creature has „At the beginning of your upkeep, you lose 1 life.”

Plaxcaster Frogling

Graft 3 (This creature enters the battlefield with three +1/+1 counters on it. Whenever another creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this creature onto it.)

{2}: Target creature with a +1/+1 counter on it gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Savage Twister

Savage Twister deals X damage to each creature.

Shadowmage Infiltrator

Fear (This creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Whenever Shadowmage Infiltrator deals combat damage to a player, you may draw a card.

Sigil Blessing

Until end of turn, target creature you control gets +3/+3 and other creatures you control get +1/+1.

Vengeful Rebirth

Return target card from your graveyard to your hand. If you return a nonland card to your hand this way, Vengeful Rebirth deals damage equal to that card’s converted mana cost to any target.

Exile Vengeful Rebirth.

Wrecking Ball

Destroy target creature or land.

Ashenmoor Gouger

Ashenmoor Gouger can’t block.

Creakwood Liege

Other black creatures you control get +1/+1.

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

At the beginning of your upkeep, you may create a 1/1 black and green Worm creature token.

Dimir Guildmage

({(u/b)} można opłacić używając {U} albo {B}.)

{3}{U}: Wskazany gracz dobiera kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

{3}{B}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Fulminator Mage

Sacrifice Fulminator Mage: Destroy target nonbasic land.

Hearthfire Hobgoblin

Podwójny cios

Nobilis of War

Latanie

Attacking creatures you control get +2/+0.

Restless Apparition

{(w/b)}{(w/b)}{(w/b)}: Restless Apparition gets +3/+3 until end of turn.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Selesnya Guildmage

{3}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Saproling 1/1.

{3}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Shrewd Hatchling

Shrewd Hatchling enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

{(u/r)}: Target creature can’t block Shrewd Hatchling this turn.

Whenever you cast a blue spell, remove a -1/-1 counter from Shrewd Hatchling.

Whenever you cast a red spell, remove a -1/-1 counter from Shrewd Hatchling.

Swans of Bryn Argoll

Latanie

If a source would deal damage to Swans of Bryn Argoll, prevent that damage. The source’s controller draws cards equal to the damage prevented this way.

Wilt-Leaf Liege

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

If a spell or ability an opponent controls causes you to discard Wilt-Leaf Liege, put it onto the battlefield instead of putting it into your graveyard.

Alloy Myr

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Blinding Souleater

{W/P}, {T}: Tap target creature. ({W/P} can be paid with either {W} or 2 life.)

Cathodion

When Cathodion dies, add {C}{C}{C}.

Chimeric Mass

Chimeric Mass enters the battlefield with X charge counters on it.

{1}: Until end of turn, Chimeric Mass becomes a Construct artifact creature with „This creature’s power and toughness are each equal to the number of charge counters on it.”

Copper Carapace

Equipped creature gets +2/+2 and can’t block.

Equip {3} ({3}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery.)

Cranial Plating

Equipped creature gets +1/+0 for each artifact you control.

{B}{B}: Attach Cranial Plating to target creature you control.

Wyposaż {1}

Culling Dais

{T}, Sacrifice a creature: Put a charge counter on Culling Dais.

{1}, Sacrifice Culling Dais: Draw a card for each charge counter on Culling Dais.

Darksteel Axe

Indestructible (Effects that say „destroy” don’t destroy this artifact.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2}

Etched Champion

Metalcraft — Etched Champion has protection from all colors as long as you control three or more artifacts.

Etched Monstrosity

Etched Monstrosity enters the battlefield with five -1/-1 counters on it.

{W}{U}{B}{R}{G}, Remove five -1/-1 counters from Etched Monstrosity: Target player draws three cards.

Etched Oracle

Sunburst (This enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each color of mana spent to cast it.)

{1}, Remove four +1/+1 counters from Etched Oracle: Target player draws three cards.

Everflowing Chalice

Multikicker {2} (You may pay an additional {2} any number of times as you cast this spell.)

Everflowing Chalice enters the battlefield with a charge counter on it for each time it was kicked.

{T}: Add {C} for each charge counter on Everflowing Chalice.

Expedition Map

{2}, {T}, Sacrifice Expedition Map: Search your library for a land card, reveal it, and put it into your hand. Then shuffle your library.

Flayer Husk

Living weapon (When this Equipment enters the battlefield, create a 0/0 black Germ creature token, then attach this to it.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {2}

Frogmite

Affinity for artifacts (This spell costs {1} less to cast for each artifact you control.)

Glint Hawk Idol

Whenever another artifact enters the battlefield under your control, you may have Glint Hawk Idol become a 2/2 Bird artifact creature with flying until end of turn.

{W}: Glint Hawk Idol becomes a 2/2 Bird artifact creature with flying until end of turn.

Gust-Skimmer

{U}: Gust-Skimmer gains flying until end of turn.

Kitesail

Equipped creature gets +1/+0 and has flying.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Lodestone Golem

Nonartifact spells cost {1} more to cast.

Lodestone Myr

Tratowanie

Tap an untapped artifact you control: Lodestone Myr gets +1/+1 until end of turn.

Long-Forgotten Gohei

Arcane spells you cast cost {1} less to cast.

Spirit creatures you control get +1/+1.

Mortarpod

Living weapon (When this Equipment enters the battlefield, create a 0/0 black Germ creature token, then attach this to it.)

Equipped creature gets +0/+1 and has „Sacrifice this creature: This creature deals 1 damage to any target.”

Wyposaż {2}

Mox Opal

Metalcraft — {T}: Add one mana of any color. Activate this ability only if you control three or more artifacts.

Myr Enforcer

Affinity for artifacts (This spell costs {1} less to cast for each artifact you control.)

Precursor Golem

When Precursor Golem enters the battlefield, create two 3/3 colorless Golem artifact creature tokens.

Whenever a player casts an instant or sorcery spell that targets only a single Golem, that player copies that spell for each other Golem that spell could target. Each copy targets a different one of those Golems.

Runed Servitor

When Runed Servitor dies, each player draws a card.

Rusted Relic

Metalcraft — Rusted Relic is a 5/5 Golem artifact creature as long as you control three or more artifacts.

Sickleslicer

Living weapon (When this Equipment enters the battlefield, create a 0/0 black Germ creature token, then attach this to it.)

Equipped creature gets +2/+2.

Equip {4}

Skyreach Manta

Sunburst (This enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each color of mana spent to cast it.)

Latanie

Spellskite

{U/P}: Change a target of target spell or ability to Spellskite. ({U/P} can be paid with either {U} or 2 life.)

Sphere of the Suns

Sphere of the Suns enters the battlefield tapped and with three charge counters on it.

{T}, Remove a charge counter from Sphere of the Suns: Add one mana of any color.

Sunforger

Equipped creature gets +4/+0.

{R}{W}, Unattach Sunforger: Search your library for a red or white instant card with converted mana cost 4 or less and cast that card without paying its mana cost. Then shuffle your library.

Wyposaż {3}

Tumble Magnet

Tumble Magnet enters the battlefield with three charge counters on it.

{T}, Remove a charge counter from Tumble Magnet: Tap target artifact or creature.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, Sacrifice Wayfarer’s Bauble: Search your library for a basic land card and put that card onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Azorius Chancery

Azorius Chancery enters the battlefield tapped.

When Azorius Chancery enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {W}{U}.

Blinkmoth Nexus

{T}: Weź {C}.

{1}: Blinkmoth Nexus becomes a 1/1 Blinkmoth artifact creature with flying until end of turn. It’s still a land.

{1}, {T}: Target Blinkmoth creature gets +1/+1 until end of turn.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Eldrazi Temple

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {C}{C}. Spend this mana only to cast colorless Eldrazi spells or activate abilities of colorless Eldrazi.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Poszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Eye of Ugin

Colorless Eldrazi spells you cast cost {2} less to cast.

{7}, {T}: Search your library for a colorless creature card, reveal it, and put it into your hand. Then shuffle your library.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Gruul Turf

Gruul Turf enters the battlefield tapped.

When Gruul Turf enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {R}{G}.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Orzhov Basilica

Orzhov Basilica enters the battlefield tapped.

When Orzhov Basilica enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {W}{B}.

Rakdos Carnarium

Rakdos Carnarium enters the battlefield tapped.

When Rakdos Carnarium enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {B}{R}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Simic Growth Chamber

Simic Growth Chamber enters the battlefield tapped.

When Simic Growth Chamber enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {G}{U}.