Modern Masters 2015

All Is Dust

Każdy gracz poświęca wszystkie posiadające kolor permanenty pod swoim władaniem.

Artisan of Kozilek

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa permanenty.)

Emrakul, the Aeons Torn

Ten czar nie może być skontrowany.

Kiedy rzucisz ten czar, weź dodatkową turę po obecnej.

Latanie, ochrona przed czarami posiadającymi kolor, anihilacja 6

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Karn Liberated

+4: Wskazany gracz wygania kartę ze swojej ręki.

–3: Wygnaj wskazany permanent.

–14: Zacznij grę od nowa, pozostawiając na wygnaniu wszystkie permanenty nie będące Aurami wygnane przy użyciu niniejszej karty. Następnie umieść owe karty na polu bitwy pod twoim władaniem.

Kozilek, Butcher of Truth

Kiedy rzucisz ten czar, dobierz cztery karty.

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca cztery permanenty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog, the Infinite Gyre

Kiedy rzucisz ten czar, zniszcz wskazany permanent.

Niezniszczalność

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca cztery permanenty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog's Crusher

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa permanenty.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli to możliwe.

Apostle's Blessing

({W/P} może być opłacone przez {W} lub 2 życia.)

Wskazany artefakt lub stwór pod twoim władaniem zyskuje do końca tury ochronę od artefaktów lub wybranego przez ciebie koloru.

Arrest

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Battlegrace Angel

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, zyskuje do końca tury więź życia.

Celestial Purge

Wygnaj wskazany czarny lub czerwony permanent.

Conclave Phalanx

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

Court Homunculus

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz innym artefaktem.

Daybreak Coronet

Zaurocz stwora mającego dołączoną inną Aurę

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma pierwszy cios, czujność i więź życia. (Zadane przez niego obrażenia dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Dispatch

Przekręć wskazanego stwora.

Metalurgia — Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, wygnaj owego stwora.

Elesh Norn, Grand Cenobite

Czujność

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -2/-2.

Fortify

Wybierz jedną —

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Hikari, Twilight Guardian

Latanie

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may exile Hikari, Twilight Guardian. If you do, return it to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Indomitable Archangel

Latanie

Metalurgia — Artefakty pod twoim władaniem mają antymagię o ile władasz co najmniej trzema artefaktami. (Artefakt z antymagią nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Iona, Shield of Emeria

Latanie

Umieszczając tę kartę na polu bitwy, wybierz kolor.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o wybranym kolorze.

Kami of Ancient Law

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Kor Duelist

O ile ten stwór jest wyposażony, ma podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno w pierwszym ciosie i normalnie.)

Leyline of Sanctity

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu bitwy.

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

Mighty Leap

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 oraz latanie.

Mirran Crusader

Podwójny cios, ochrona przez czarnym i zielonym

Mirror Entity

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{X}: Do końca tury stwory pod twoim władaniem mają bazowe siłę i wytrzymałość X/X i zyskują wszystkie typy stwora.

Moonlit Strider

Poświęć tego stwora: Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje do końca tury ochronę przed wybranym przez cienie kolorem.

Zaduszki 3 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 3 lub mniejszym.)

Myrsmith

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Oblivion Ring

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany nielądowy permanent.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Otherworldly Journey

Wygnaj wskazanego stwora. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć ową kartę z umieszczonym znacznikiem +1/+1 na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Skyhunter Skirmisher

Latanie, podwójny cios

Spectral Procession

Stwórz trzy żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Sunlance

Ten czar zadaje wskazanemu nie-białemu stworowi 3 obrażenia.

Sunspear Shikari

O ile ten stwór jest wyposażony, ma pierwszy cios i więź życia.

Taj-Nar Swordsmith

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyposażenia o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Terashi's Grasp

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj życia równe jego skrótowi many.

Waxmane Baku

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may put a ki counter on Waxmane Baku.

{1}, Remove X ki counters from Waxmane Baku: Tap X target creatures.

Aethersnipe

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki właściciela.

Przyzwanie {1}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Air Servant

Latanie

{2}{U}: Przekręć wskazanego stwora z lataniem.

Argent Sphinx

Latanie

Metalurgia — {U}: Wygnaj tego stwora. Przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem na początku najbliższego kroku końcowego. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Cloud Elemental

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Cryptic Command

Wybierz dwie —

  • Skontruj wskazany czar.

  • Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

  • Przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników.

  • Dobierz kartę.

Faerie Mechanist

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę artefaktu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Flashfreeze

Skontruj wskazany czerwony lub zielony czar.

Guile

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej trzy stwory.

Jeśli czar lub zdolność pod twoim władaniem miałby skontrować czar, zamiast tego wygnaj ów czar i możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Kiedy ten stwór jest umieszczany skądkolwiek w cmentarzu, wtasuj go do biblioteki właściciela.

Helium Squirter

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 zyskuje do końca tury latanie.

Hurkyl's Recall

Przywróć wszystkie artefakty będące własnością wskazanego gracza do jego ręki.

Inexorable Tide

Ilekroć rzucisz czar, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę permanentów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Narcolepsy

Zaurocz stwora

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli zauroczony stwór jest odkręcony, przekręć go.

Novijen Sages

Przeszczep 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}, usuń dwa znaczniki +1/+1 spośród stworów pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Qumulox

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie

Remand

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go w ręce właściciela zamiast w jego cmentarzu.

Dobierz kartę.

Repeal

Przywróć wskazany nielądowy permanent o skrócie many X do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Somber Hoverguard

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie

Steady Progress

Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę permanentów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Dobierz kartę.

Stoic Rebuttal

Metalurgia — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Skontruj wskazany czar.

Surrakar Spellblade

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz umieścić znacznik ładunku na tym stworze.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać X kart, gdzie X jest liczbą znaczników ładunku na nim.

Telling Time

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, jedna na wierzchu twojej biblioteki, a jedną na spodzie twojej biblioteki.

Tezzeret the Seeker

+1: Odkręć co najwyżej dwa wskazane artefakty.

–X: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

–5: Artefakty pod twoim władaniem stają się do końca tury artefaktowymi stworami o bazowej sile i wtrzymałości 5/5.

Tezzeret's Gambit

({U/P} można zapłacić {U} lub 2 życiami.)

Dobierz dwie karty, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę permanentów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Thoughtcast

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Dobierz dwie karty.

Thrummingbird

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę permanentów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Vapor Snag

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Jego władca traci 1 życie.

Vendilion Clique

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego gracza. Możesz wybrać z niej nielądową kartę. Jeśli tak zrobisz, ów gracz ujawnia ową kartę, umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera kartę.

Vigean Graftmage

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}{U}: Odkręć wskazanego stwora mającego znacznik +1/+1.

Water Servant

{U}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/-1.

{U}: Ten stwór dostaje do końca tury -1/+1.

Wings of Velis Vel

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Do końca tury wskazany stwór ma bazową siłę i wytrzymałość 4/4, zyskuje wszystkie typy stwora i latanie.

Bitterblossom

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie i stwórz żeton czarnego stwora Wróżka Łotrzyk 1/1 z lataniem.

Bloodthrone Vampire

Poświęć stwora: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Daggerclaw Imp

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Dark Confidant

Na początku twojego kroku utrzymania, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Death Denied

Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Deathmark

Zniszcz wskazanego zielonego lub białego stwora.

Devouring Greed

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz poświęcić dowolną liczbę Duchów.

Wskazany stwór traci 2 życia plus po 2 życia za każdego Ducha poświęconego w ten sposób. Zyskaj tyle samo żyć.

Dismember

({B/P} można opłacić {B} lub 2 życiami.)

Wskazany stwór dostaje do końca tury -5/-5.

Dread Drone

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Duskhunter Bat

Głód krwi 1 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.)

Latanie

Endrek Sahr, Master Breeder

Ilekroć rzucisz czar stwora, stwórz X żetonów czarnego stwora Thrull 1/1, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Kiedy władasz co najmniej siedmioma Thrullami, poświęć niniejszego stwora.

Ghostly Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{1}{B}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Grim Affliction

Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę permanentów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Instill Infection

Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Dobierz kartę.

Midnight Banshee

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik -1/-1 na każdym nie-czarnym stworze.

Nameless Inversion

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/-3 i traci wszystkie typy stwora.

Necroskitter

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika mający znacznik -1/-1, możesz przywrócić ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Plagued Rusalka

{B}, poświęć stwora: Wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1.

Profane Command

Wybierz dwie —

  • Wskazany gracz traci X żyć.

  • Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

  • Wskazany stwór dostaje do końca tury -X/-X.

  • Up to X target creatures gain fear until end of turn. (They can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Puppeteer Clique

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza przeciwnika na polu bitwy pod twoim władaniem. Zyskuje on pośpiech. Na początku twojego najbliższego kroku końcowego, wygnaj go.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Reassembling Skeleton

{1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, przekręconą.

Scavenger Drake

Latanie

Ilekroć umrze inny stwór, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Scuttling Death

Poświęć tego stwora: Wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1.

Zaduszki 4 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 4 lub mniejszym.)

Shrivel

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Sickle Ripper

Zasuszanie (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1.)

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Spread the Sickness

Zniszcz wskazanego stwora, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę permanentów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Surgical Extraction

({B/P} można opłacić {B} lub 2 życiami.)

Wskaż kartę w cmentarzu inną niż bazowy ląd. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece jej właściciela dowolną liczbę kart o tej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Thief of Hope

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, target opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Zaduszki 2 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 2 lub mniejszym.)

Vampire Lacerator

At the beginning of your upkeep, you lose 1 life unless an opponent has 10 or less life.

Vampire Outcasts

Głód krwi 2 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Waking Nightmare

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Banefire

Ten czar zadaje dowolnemu celowi X obrażeń.

Jeśli X to co najmniej 5, ten czar nie może być skontrowany, a obrażenia nie mogą zostać zażegnane.

Blades of Velis Vel

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Up to two target creatures each get +2/+0 and gain all creature types until end of turn.

Blood Ogre

Głód krwi 1 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Bloodshot Trainee

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Możesz aktywować tylko jeśli siła niniejszego stwora wynosi 4 lub więcej.

Brute Force

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Burst Lightning

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Burst Lightning deals 2 damage to any target. If this spell was kicked, it deals 4 damage instead.

Combust

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje wskazanemu białemu lub niebieskiemu stworowi 5 obrażeń. Nie mogą być zażegnane.

Comet Storm

Multikicker {1} (You may pay an additional {1} any number of times as you cast this spell.)

Choose any target, then choose another target for each time this spell was kicked. Comet Storm deals X damage to each of them.

Dragonsoul Knight

Pierwszy cios

{W}{U}{B}{R}{G}: Until end of turn, Dragonsoul Knight becomes a Dragon, gets +5/+3, and gains flying and trample.

Fiery Fall

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Goblin Fireslinger

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Goblin War Paint

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma pośpiech.

Gorehorn Minotaurs

Głód krwi 2 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1.)

Gut Shot

({R/P} można opłacić z użyciem {R} albo 2 żyć.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Hellkite Charger

Latanie, pośpiech

Whenever Hellkite Charger attacks, you may pay {5}{R}{R}. If you do, untap all attacking creatures and after this phase, there is an additional combat phase.

Incandescent Soulstoke

Other Elemental creatures you control get +1/+1.

{1}{R}, {T}: You may put an Elemental creature card from your hand onto the battlefield. That creature gains haste until end of turn. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Inner-Flame Igniter

{2}{R}: Creatures you control get +1/+0 until end of turn. If this is the third time this ability has resolved this turn, creatures you control gain first strike until end of turn.

Kiki-Jiki, Mirror Breaker

Pośpiech

{T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanego nielegendarnego stwora pod twoim władaniem, ale ma on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Skarrgan Firebird

Głód krwi 3 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.)

Latanie

{R}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze.

Smash to Smithereens

Zniszcz wskazany artefakt. Ten czar zadaje władcy owego artefaktu 3 obrażenia.

Smokebraider

{T}: Add two mana in any combination of colors. Spend this mana only to cast Elemental spells or activate abilities of Elementals.

Soulbright Flamekin

{2}: Target creature gains trample until end of turn. If this is the third time this ability has resolved this turn, you may add {R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}.

Spikeshot Elder

{1}{R}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Spitebellows

When Spitebellows leaves the battlefield, it deals 6 damage to target creature.

Przyzwanie {1}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Splinter Twin

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Stwórz żeton będący kopią tego stwora, ale ma on pośpiech. Wygnaj ów żeton na początku najbliższego kroku końcowego.”

Stormblood Berserker

Głód krwi 2 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1.)

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Thunderblust

Pośpiech

Thunderblust has trample as long as it has a -1/-1 counter on it.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Tribal Flames

Domain — Tribal Flames deals X damage to any target, where X is the number of basic land types among lands you control.

Viashino Slaughtermaster

Podwójny cios

{B}{B}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+1. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Wildfire

Każdy gracz poświęca po cztery lądy. Ten czar zadaje każdemu stworowi po 4 obrażenia.

Worldheart Phoenix

Latanie

You may cast Worldheart Phoenix from your graveyard by paying {W}{U}{B}{R}{G} rather than paying its mana cost. If you do, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

Wrap in Flames

Ten czar zadaje po 1 obrażeniu każdemu z co najwyżej trzech wskazanych stworów. Owe stworą nie mogą blokować w tej turze.

Algae Gharial

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Whenever another creature dies, you may put a +1/+1 counter on Algae Gharial.

All Suns' Dawn

For each color, return up to one target card of that color from your graveyard to your hand. Exile All Suns» Dawn.

Ant Queen

{1}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1.

Aquastrand Spider

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{G}: Target creature with a +1/+1 counter on it gains reach until end of turn. (It can block creatures with flying.)

Bestial Menace

Create a 1/1 green Snake creature token, a 2/2 green Wolf creature token, and a 3/3 green Elephant creature token.

Commune with Nature

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Cytoplast Root-Kin

Przeszczep 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem mającym znacznik +1/+1.

{2}: Przenieś na tego stwora znacznik +1/+1 ze wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Gnarlid Pack

Wielopodbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {1}{G} dowolną liczbę razy.)

Gnarlid Pack enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Karplusan Strider

Ten stwór nie może być wskazywany przez niebieskie lub czarne czary.

Kavu Primarch

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Jeśli ten stwór został podbity, wchodzi na pole walki mając cztery znaczniki +1/+1.

Kozilek's Predator

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorwego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mającego „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Matca Rioters

Domain — Matca Rioters’s power and toughness are each equal to the number of basic land types among lands you control.

Mutagenic Growth

({G/P} można opłacić {G} lub 2 życiami.)

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Nest Invader

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Noble Hierarch

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Overwhelm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3.

Overwhelming Stampede

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +X/+X, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem.

Pelakka Wurm

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 7 żyć.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Primeval Titan

Tratowanie

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece dwie karty lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Root-Kin Ally

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Tap two untapped creatures you control: Root-Kin Ally gets +2/+2 until end of turn.

Scatter the Seeds

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwórz trzy żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Scion of the Wild

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Scute Mob

At the beginning of your upkeep, if you control five or more lands, put four +1/+1 counters on Scute Mob.

Simic Initiate

Graft 1 (This creature enters the battlefield with a +1/+1 counter on it. Whenever another creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this creature onto it.)

Sundering Vitae

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Sylvan Bounty

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Lądocykling bazowych {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Tarmogoyf

Siła tej karty jest równa liczbie typów kart spośród kart we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa tej liczbie plus 1.

Thrive

Put a +1/+1 counter on each of X target creatures.

Tukatongue Thallid

When Tukatongue Thallid dies, create a 1/1 green Saproling creature token.

Vines of Vastwood

Kicker {G} (You may pay an additional {G} as you cast this spell.)

Target creature can’t be the target of spells or abilities your opponents control this turn. If this spell was kicked, that creature gets +4/+4 until end of turn.

Wolfbriar Elemental

Multikicker {G} (You may pay an additional {G} any number of times as you cast this spell.)

When Wolfbriar Elemental enters the battlefield, create a 2/2 green Wolf creature token for each time it was kicked.

Agony Warp

Wskazany stwór dostaje do końca tury -3/-0.

Wskazany stwór dostaje do końca tury -0/-3.

Apocalypse Hydra

Apocalypse Hydra enters the battlefield with X +1/+1 counters on it. If X is 5 or more, it enters the battlefield with an additional X +1/+1 counters on it.

{1}{R}, Remove a +1/+1 counter from Apocalypse Hydra: It deals 1 damage to any target.

Boros Swiftblade

Podwójny cios

Drooling Groodion

{2}{B}{G}, Sacrifice a creature: Target creature gets +2/+2 until end of turn. Another target creature gets -2/-2 until end of turn.

Electrolyze

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Dobierz kartę.

Ethercaste Knight

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ghost Council of Orzhova

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

{1}, poświęć stwora: Wygnaj tego stwora. Przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Glassdust Hulk

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury i nie może być blokowany w tej turze.

Recykling {(w/u)} ({(w/u)}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Horde of Notions

Czujność, tratowanie, pośpiech

{W}{U}{B}{R}{G}: You may play target Elemental card from your graveyard without paying its mana cost.

Lorescale Coatl

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Mystic Snake

Błysk

When Mystic Snake enters the battlefield, counter target spell.

Necrogenesis

{2}: Exile target creature card from a graveyard. Create a 1/1 green Saproling creature token.

Niv-Mizzet, the Firemind

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór zadaje 1 obrażenie we wskazany cel.

{T}: Dobierz kartę.

Pillory of the Sleepless

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Zauroczony stwór ma „Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie.”

Plaxcaster Frogling

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{2}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 zyskuje do końca tury antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Savage Twister

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Shadowmage Infiltrator

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Whenever Shadowmage Infiltrator deals combat damage to a player, you may draw a card.

Sigil Blessing

Until end of turn, target creature you control gets +3/+3 and other creatures you control get +1/+1.

Vengeful Rebirth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli przywrócisz w ten sposób nielądową kartę, ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Wygnaj ten czar.

Wrecking Ball

Zniszcz wskazanego stwora lub ląd.

Ashenmoor Gouger

Ashenmoor Gouger can’t block.

Creakwood Liege

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

At the beginning of your upkeep, you may create a 1/1 black and green Worm creature token.

Dimir Guildmage

({(u/b)} można opłacić używając {U} albo {B}.)

{3}{U}: Wskazany gracz dobiera kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

{3}{B}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Fulminator Mage

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Hearthfire Hobgoblin

Podwójny cios

Nobilis of War

Latanie

Attacking creatures you control get +2/+0.

Restless Apparition

{(w/b)}{(w/b)}{(w/b)}: Restless Apparition gets +3/+3 until end of turn.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Selesnya Guildmage

{3}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{3}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Shrewd Hatchling

Shrewd Hatchling enters the battlefield with four -1/-1 counters on it.

{(u/r)}: Target creature can’t block Shrewd Hatchling this turn.

Whenever you cast a blue spell, remove a -1/-1 counter from Shrewd Hatchling.

Whenever you cast a red spell, remove a -1/-1 counter from Shrewd Hatchling.

Swans of Bryn Argoll

Latanie

If a source would deal damage to Swans of Bryn Argoll, prevent that damage. The source’s controller draws cards equal to the damage prevented this way.

Wilt-Leaf Liege

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

If a spell or ability an opponent controls causes you to discard Wilt-Leaf Liege, put it onto the battlefield instead of putting it into your graveyard.

Alloy Myr

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Blinding Souleater

{W/P}, {T}: Przekręć wskazanego stwora. ({W/P} można opłacić używając {W} lub 2 żyć.)

Cathodion

Kiedy ten stwór umrze, weź {C}{C}{C}.

Chimeric Mass

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

{1}: Do końca tury ten artefakt staje się artefaktowym stworem Konstrukt mającym „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie znaczników ładunku na nim.”

Copper Carapace

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Cranial Plating

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{B}{B}: Dołącz ten artefakt do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {1}

Culling Dais

{T}, poświęć stwora: Umieść znacznik ładunku na ty, artefakcie.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Darksteel Axe

Niezniszczalność (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego artefaktu.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2}

Etched Champion

Metalurgia — Ten stwór ma ochronę przed wszystkimi kolorami o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Etched Monstrosity

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników -1/-1.

{W}{U}{B}{R}{G}, usuń pięć znaczników -1/-1 z tego stwora: Wskazany gracz dobiera trzy karty.

Etched Oracle

Sunburst (This enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each color of mana spent to cast it.)

{1}, Remove four +1/+1 counters from Etched Oracle: Target player draws three cards.

Everflowing Chalice

Wielopodbicie {2}

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile razy został podbity.

{T}: Weź {C} za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Expedition Map

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Flayer Husk

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {2}

Frogmite

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Glint Hawk Idol

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz do końca tury zamienić ten artefakt w artefaktowego stwora Ptak 2/2 z lataniem.

{W}: Ten artefakt staje się do końca tury artefaktowym stworem Ptak 2/2 z lataniem.

Gust-Skimmer

{U}: Ten stwór zyskuje do końca tury latanie.

Kitesail

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma latanie.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Lodestone Golem

Nonartifact spells cost {1} more to cast.

Lodestone Myr

Tratowanie

Tap an untapped artifact you control: Lodestone Myr gets +1/+1 until end of turn.

Long-Forgotten Gohei

Arcane spells you cast cost {1} less to cast.

Spirit creatures you control get +1/+1.

Mortarpod

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +0/+1 i ma „Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Wyposaż {2}

Mox Opal

Metalurgia — {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Myr Enforcer

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Precursor Golem

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 3/3.

Ilekroć gracz rzuci czar sztuczki lub obrzędu wskazujący tylko jednego Golema, ów gracz kopiuje ów czar za każdego innego Golema, którego ów czar mógłby wskazywać. Każda kopia wskazuje innego z owych Golemów.

Runed Servitor

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz dobiera kartę.

Rusted Relic

Metalurgia — Ten artefakt jest artefaktowym stworem Golem 5/5 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Sickleslicer

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Wyposaż {4}

Skyreach Manta

Sunburst (This enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each color of mana spent to cast it.)

Latanie

Spellskite

{U/P}: Zmień wskazanie wskazanego czaru lub zdolności na tego stwora. ({U/P} można zapłacić {U} lub 2 życiami.)

Sphere of the Suns

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sunforger

Wyposażony stwór dostaje +4/+0.

{R}{W}, odłącz ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę czerwonej lub białej sztuczki o skrócie many 4 lub mniejszym i rzuć ją beż płacenia jej kosztu many. Następnie przetasuj.

Wyposaż {3}

Tumble Magnet

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Przekręć wskazany artefakt lub stwora.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Blinkmoth Nexus

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury stworem Świetlik 1/1 z lataniem. Nadal jest lądem.

{1}, {T}: Wskazany stwór typu Świetlik dostaje do końca tury +1/+1.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Eldrazi Temple

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {C}{C}. Wydaj tę manę tylko na rzucanie bezkolorowych czarów Eldrazi lub aktywację zdolności bezkolorowych Eldrazi.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Eye of Ugin

Colorless Eldrazi spells you cast cost {2} less to cast.

{7}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bezkolorowego stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.