Jumpstart

Blessed Sanctuary

Zażegnaj wszystkie pozabojowe obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane tobie i stworom pod twoim władaniem.

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Jednorożec 2/2.

Brightmare

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć co najwyżej jednego wskazanego stwora. Zyskaj tyle żyć ile ów stwór ma siły.

Emiel the Blessed

{3}: Wygnaj innego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {(g/w)}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1. Jeśli jest Jednorożcem, zamiast tego umieść na nim dwa znaczniki +1/+1. ({(g/w)} może być zapłacona przy użyciu {G} lub {W}.)

Release the Dogs

Stwórz cztery żetony białego stwora Pies 1/1.

Steel-Plume Marshal

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, inne atakujące stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają do końca tury +2/+2.

Stone Haven Pilgrim

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli władasz artefaktem lub urokiem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 i więź życia.

Supply Runners

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Trusty Retriever

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną —

  • Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

  • Przywróć wskazaną kartę artefaktu lub uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Archaeomender

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Bruvac the Grandiloquent

Jeśli przeciwnik miałby zmielić co najmniej jedną kartę, zamiast tego mieli on dwukrotnie tyle kart. (By zmielić kartę gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Corsair Captain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Inni Piraci pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inniaz, the Gale Force

Latanie

{2}{(w/u)}: Atakujące stwory mające latanie dostają do końca tury +1/+1. ({(w/u)} można opłacić używając {W} lub {U}.)

Ilekroć atakują co najmniej trzy stwory mające latanie, każdy gracz zyskuje władanie nad nielądowym bytem twojego wyboru od gracza po ich prawej.

Ormos, Archive Keeper

Latanie

Jeśli miałbyś dobrać kartę gdy twoja biblioteka nie ma kart, zamiast tego umieść pięć znaczników +1/+1 na tym stworze.

{1}{U}{U}, odrzuć trzy karty o różnych nazwach: Dobierz pięć kart.

Scholar of the Lost Trove

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki, obrzędu lub artefaktu z twojego cmentarza bez płacenia jej kosztu many. Jeśli czar sztuczki lub obrzędu rzucony w ten sposób miałby być umieszczony w cmentarzu, zamiast tego wygnaj go.

Kels, Fight Fixer

Złowrogość

Ilekroć poświęcisz stwora, możesz zapłacić {(u/b)}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę. ({(u/b)} można opłacić używając {U} lub {B}.)

{1}, poświęć stwora: Niniejszy stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Nocturnal Feeder

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Tinybones, Trinket Thief

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli przeciwnik odrzucił kartę w tej turze, dobierz kartę i strać 1 życie.

{4}{B}{B}: Każdy przeciwnik bez kart w ręce traci 10 żyć.

Witch of the Moors

Dotyk śmierci

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zyskałeś życie w tej turze, każdy przeciwnik poświęca stwora, a tym przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Chained Brute

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{1}, poświęć innego stwora: Odkręć niniejszego stwora. Możesz aktywować tylko w swojej turze.

Immolating Gyre

Ten czar zadaje każdemu stworowi i wędrowcowi poza twoim władaniem X obrażeń, gdzie X jest liczbą kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Lightning Phoenix

Latanie, pośpiech

Ten stwór nie może blokować.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli przeciwnik otrzymał co najmniej 3 obrażenia w tej turze, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Lightning Visionary

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Living Lightning

Kiedy ten stwór umrze, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Muxus, Goblin Grandee

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść spośród nich wszystkie karty stworów typu Goblin o skrótach many 5 lub mniejszych na polu bitwy, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +1/+1 za każdego innego Goblina pod twoim władaniem.

Sethron, Hurloon General

Ilekroć ten lub inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton czerwonego stwora Minotaur 2/3.

{2}{(b/r)}: Minotaury pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 i złowrogość. ({(b/r)} można opłacić używając {B} lub {R}.)

Spiteful Prankster

O ile jest twoje tura, ten stwór ma pierwszy cios.

Ilekroć umrze inny stwór, niniejszy stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Zurzoth, Chaos Rider

Ilekroć przeciwnik dobierze swoją pierwszą kartę w danej turze, jeśli nie jest jego tura, stwórz żeton czerwonego stwora Diabeł 1/1 mający „Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Ilekroć co najmniej jeden Diabeł pod twoim władaniem atakuje co najmniej jednego gracza, ty i owi gracze dobieracie po jednej karcie, po czym odrzucacie po jednej losowej karcie.

Allosaurus Shepherd

Ten czar nie może być skontrowany.

Zielone czary pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane.

{4}{G}{G}: Do końca tury każdy stwór typu Elf pod twoim władaniem ma bazowe siłę i wytrzymałość 5/5 i staje się Dinozaurem oprócz swoich pozostałych typów.

Branching Evolution

Jeśli co najmniej jeden znacznik +1/+1 miałby zostać umieszczony na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieszczonych zostaje ich dwukrotnie więcej.

Neyith of the Dire Hunt

Ilekroć co najmniej jeden stwór pod twoim władanie walczy lub zostaje zablokowany, dobierz kartę.

Na początku potyczki w twojej turze, możesz zapłacić {2}{(r/g)}. Jeśli tak zrobisz, podwój do końca tury siłę wskazanego stwora. Ów stwór musi być blokowany w tej potyczce jeśli to możliwe. ({(r/g)} można opłacić używając {R} lub {G}.)

Towering Titan

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest całkowitą wytrzymałością innych stworów pod twoim władaniem.

Poświęć stwora z obronnością: Wszystkie stwory zyskują do końca tury tratowanie.

Lightning-Core Excavator

{5}, {T}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Thriving Bluff

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor inny niż czerwony.

{T}: Weź {R} lub jedną manę wybranego koloru.

Thriving Grove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor inny niż zielony.

{T}: Weź {G} lub jedną manę wybranego koloru.

Thriving Heath

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor inny niż biały.

{T}: Weź {W} lub jedną manę wybranego koloru.

Thriving Isle

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor inny niż niebieski.

{T}: Weź {U} lub jedną manę wybranego koloru.

Thriving Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor inny niż czarny.

{T}: Weź {B} lub jedną manę wybranego koloru.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Aegis of the Heavens

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+7.

Aerial Assault

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora. Zyskaj po 1 życiu za każdego stwora z lataniem pod twoim władaniem.

Affa Guard Hound

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +0/+3.

Ajani's Chosen

Ilekroć na pole bitwy pod twoim władaniem wejdzie urok, stwórz żeton białego stwora Kot 2/2. Jeśli ów urok jest Aurą, możesz dołączyć go do owego żetonu.

Alabaster Mage

{1}{W}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje więź życia. (Obrażenia zadane przez owego stwora powodują, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Angel of Mercy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Angel of the Dire Hour

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go z twojej ręki, wygnaj wszystkie atakujące stwory.

Angelic Arbiter

Latanie

Każdy przecwinik, który rzucił czar w tej turze, nie może atakować stworami.

Każdy przeciwnik, który atakował stworem w tej turze, nie może rzucać czarów.

Angelic Edict

Wygnaj wskazanego stwora lub urok.

Angelic Page

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Archon of Justice

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wskazany byt.

Archon of Redemption

Latanie

Ilekroć ten lub inny stwór mający latanie wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zyskać życia równe sile owego stwora.

Battlefield Promotion

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Ów stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury. Zyskaj 2 życia.

Blessed Spirits

Latanie

Ilekroć rzucisz urok, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bulwark Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 5 żyć.

Cathar's Companion

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Cathars' Crusade

Ilekroć stwór wchodzi na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Celestial Mantle

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Ilekroć zauroczony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, podwój liczbę żyć jego władcy.

Cloudshift

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Cradle of Vitality

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli tak zrobisz, umieść na wskazanym stworze znacznik +1/+1 za każde zyskane 1 życie.

Dauntless Onslaught

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +2/+2.

Divine Arrow

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 4 obrażenia.

Duelist's Heritage

Ilekroć atakuje przynajmniej jeden stwór, możesz sprawić, że wskazany atakujący stwór zyska do końca tury podwójny cios.

Emancipation Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Face of Divinity

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

O ile inna Aura jest dołączona do zauroczonego stwora, ma on pierwszy cios i więź życia.

Forced Worship

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować.

{2}{2}: Przywróć ten urok to ręki jego właściciela.

Fortify

Wybierz jedno —

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Gird for Battle

Umieść znacznik +/1+ na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Healer's Hawk

Latanie, więź życia

High Sentinels of Arashin

Latanie

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1.

{3}{W}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Indomitable Will

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Inspiring Captain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Inspiring Unicorn

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Isamaru, Hound of Konda

Knight of the Tusk

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Knightly Valor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością. (Atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma czujność.

Kor Spiritdancer

Ten stwór dostaje +2/+2 za każdą Aurę dołączoną do niego.

Ilekroć rzucisz czar Aury, możesz dobrać kartę.

Lena, Selfless Champion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 za każdego nieżetonowego stwora pod twoim władaniem.

Poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem o sile mniejszej niż siła tego stwora zyskują niezniszczalność do końca tury.

Lightwalker

Ten stwór ma latanie o ile ma znacznik +1/+1.

Linvala, Keeper of Silence

Latanie

Aktywowane zdolności stworów pod władaniem twoich przeciwników nie mogą być aktywowane.

Long Road Home

Wygnaj wskazanego stwora. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć ową kartę z umieszczonym znacznikiem +1/+1 na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Mentor of the Meek

Ilekroć inny stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Mesa Unicorn

Więź życia

Mikaeus, the Lunarch

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{T}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Moment of Heroism

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez tego stwora dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Path of Bravery

O ile liczba twoich żyć jest większa lub równa startowej wartości, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć co najmniej jeden stwór pod twoim władaniem zaatakuje, zyskaj życia równe liczbie atakujących stworów.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Patron of the Valiant

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem posiadającym znacznik +1/+1.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Rhox Faithmender

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Jeśli miałbyś zyskać życia, zamiast tego zyskaj dwukrotnie tyle żyć.

Ronom Unicorn

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Serra Angel

Latanie, czujność

Sky Tether

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma obronność i traci latanie.

Take Heart

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Zyskaj po 1 życiu za każdego atakujące stwora pod twoim władaniem.

Tandem Tactics

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów dostaje od końca tury +1/+2. Zyskaj 2 życia.

Valorous Stance

Wybierz jedno —

  • Wskazany stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

  • Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 4 lub większej.

Voice of the Provinces

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Człowiek 1/1.

Aegis Turtle

Battleground Geist

Latanie

Inne Duchy pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Befuddle

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-0.

Dobierz kartę.

Belltower Sphinx

Latanie

Ilekroć jakieś źródło zadaje obrażenia temu stworowi, władca owego źródła mieli tyle samo kart.

Chart a Course

Dobierz dwie karty. Następnie odrzuć kartę, chyba że atakowałeś w tej turze.

Cloudreader Sphinx

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Coastal Piracy

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Crookclaw Transmuter

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zamień do końca tury siłę z wytrzymałością wskazanego stwora.

Cryptic Serpent

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Curiosity

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Curious Obsession

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 oraz ma „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.”

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli nie atakowałeś stworem w tej turze, poświęć ten urok.

Departed Deckhand

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar, poświęć go.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Duchy.

{3}{U}: Inny wskazany stwór pod twoim władaniem nie może być blokowany, chyba że przez Duchy.

Erratic Visionary

{1}{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Essence Flux

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela. Jeśli to Duch, umieść na nim znacznik +1/+1.

Exclude

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Exclusion Mage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Kira, Great Glass-Spinner

Latanie

Stwory pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność po raz pierwszy w danej turze, skontruj ów czar lub zdolność.”

Kitesail Corsair

Ten stwór ma latanie o ile atakuje.

Leave in the Dust

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Murmuring Phantasm

Obronność

Mystic Archaeologist

{3}{U}{U}: Dobierz dwie karty.

Narcolepsy

Zaurocz stwora

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli zauroczony stwór jest odkręcony, przekręć go.

Nebelgast Herald

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Ilekroć ten stwór lub inny Duch wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Octoprophet

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Oneirophage

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Peel from Reality

Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem oraz wskazanego stwora poza twoim władaniem do rąk ich właścicieli.

Prescient Chimera

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Prosperous Pirates

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Rattlechains

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany Duch zyskuje antyklątwę do końca tury.

Możesz rzucać czary Duchów tak, jakby miały błysk.

Read the Runes

Dobierz X kart. Za każdą kartę dobraną w ten sposób, odrzuć kartę, chyba że poświęcisz byt.

Reckless Scholar

{T}: Wskazany gracz dobiera kartę, po czym odrzuca kartę.

Rhystic Study

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, możesz dobrać kartę, chyba że ów gracz zapłaci {1}.

Rishadan Airship

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory mające latanie.

Sage's Row Savant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2.

Sailor of Means

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Sea Gate Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałą na spodzie twojej biblioteki.

Selhoff Occultist

Ilekroć umrze ten lub inny stwór, wskazany gracz mieli kartę.

Serendib Efreet

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 1 obrażenie.

Sharding Sphinx

Latanie

Ilekroć artefaktowy stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz stworzyć żeton niebieskiego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Sigiled Starfish

{T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Spectral Sailor

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

{3}{U}: Dobierz kartę.

Storm Sculptor

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Sweep Away

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Jeśli ów stwór zaatakuje, możesz zamiast tego umieścić go na wierzchu biblioteki właściciela.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Talrand's Invocation

Stwórz dwa żetony niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Thirst for Knowledge

Dobierz trzy karty. Następnie odrzuć dwie karty, chyba że odrzucisz kartę artefaktu.

Thought Collapse

Skontruj wskazany czar. Jego władca mieli trzy karty.

Thought Scour

Wskazany gracz mieli dwie karty.

Dobierz kartę.

Towering-Wave Mystic

Ilekroć ten stwór zada obrażenia, wskazany gracz mieli tyle samo kart.

Vedalken Archmage

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, dobierz kartę.

Vedalken Entrancer

{U}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Voyage's End

Przywróć wskazanego stwora do ręki jego właściciela. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Wall of Lost Thoughts

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz mieli cztery karty.

Warden of Evos Isle

Latanie

Rzucanie czarów stworów mających latanie kosztuje cię o {1} mniej.

Waterknot

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Whelming Wave

Zwróć wszystkie stwory do rąk właścicieli z wyjątkiem Krakenów, Lewiatanów, Ośmiornic i Wężowników.

Windreader Sphinx

Latanie

Ilekroć stwór z lataniem zaatakuje, możesz dobrać kartę.

Windstorm Drake

Latanie

Inne stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Winged Words

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz stworem z lataniem.

Dobierz dwie karty.

Wishful Merfolk

Obronność

{1}{U}: Ten stwór traci obronność i do końca tury staje się Człowiekiem.

Wizard's Retort

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz Czarodziejem.

Skontruj wskazany czar.

Agonizing Syphon

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, zyskaj 3 życia.

Assassin's Strike

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca odrzuca kartę.

Bake into a Pie

Zniszcz wskazanego stwora. Stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Barter in Blood

Każdy gracz poświęca dwa stwory.

Black Cat

Kiedy ten stwór umrze, wskazany przeciwnik odrzuca losową kartę.

Black Market

Ilekroć umrze stwór, umieść znacznik ładunku na tym uroku.

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, weź {B} za każdy znacznik ładunku na tym uroku.

Blighted Bat

Latanie

{1}: Ten stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Blood Artist

Ilekroć umrze ten lub inny stwór, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

A-Blood Artist

Ilekroć umrze ten lub inny stwór, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Blood Divination

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz trzy karty.

Blood Host

{1}{B}, poświęć innego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 2 życia.

Bloodbond Vampire

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bloodhunter Bat

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Bogbrew Witch

{2}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Festering Newt lub Bubbling Cauldron, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bone Picker

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej jeśli w tej turze umarł stwór.

Latanie, dotyk śmierci

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Burglar Rat

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Cadaver Imp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Cauldron Familiar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Poświęć Jadło: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Cemetery Recruitment

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli to karta Zombi, dobierz kartę.

Child of Night

Więź życia

Corpse Hauler

{2}{B}, poświęć tego stwora: Przywróć inną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Corpse Traders

{2}{B}, poświęć stwora: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Crow of Dark Tidings

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, zmiel dwie karty. (Umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Death's Approach

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -X/-X, gdzie X to liczba kart stworów w cmentarzu jego władcy.

Douse in Gloom

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia, a ty zyskaj 2 życia.

Drainpipe Vermin

Kiedy ten stwór umrze, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, wskazany gracz odrzuca kartę.

Drana, Liberator of Malakir

Latanie, pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na każdym atakującym stworze pod twoim władaniem.

Dutiful Attendant

Kiedy ten stwór umrze, przywróć inną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Entomber Exarch

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną —

  • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

  • Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Eternal Taskmaster

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {2}{B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Eternal Thirst

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma więź życia oraz „Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.” (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia powodują, że jego władca także zyskuje tyle samo żyć.)

Exhume

Każdy gracz umieszcza kartę stwora ze swojego cmentarza na polu bitwy.

Exquisite Blood

Ilekroć przeciwnik traci życia, ty zyskaj tyle samo żyć.

Falkenrath Noble

Latanie

Ilekroć ten lub inny stwór umrze, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Fell Specter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, ów gracz traci 2 życia.

Festering Newt

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1. Ów stwór dostaje zamiast tego -4/-4 jeśli władasz stworem o nazwie Bogbrew Witch.

Funeral Rites

Dobierz dwie karty, strać 2 życia, po czym zmiel dwie karty.

Ghoulcaller Gisa

{B}, {T}, poświęć innego stwora: Stwórz X żetonów czarnego stwora Zombi 2/2, gdzie X jest siłą poświęconego stwora.

Ghoulcaller's Accomplice

{3}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Ghoulraiser

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć losową kartę Zombi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Gifted Aetherborn

Dotyk śmierci, więź życia

Gonti, Lord of Luxury

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty biblioteki wskazanego przeciwnika, wygnaj jedną z nich zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie owej biblioteki. Przez czas jej wygnania możesz patrzeć na ową kartę oraz rzucić ją wydając manę tak, jakby była maną dowolnego typu.

Gravewaker

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{5}{B}{B}: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Gristle Grinner

Ilekroć umrze stwór, niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Harvester of Souls

Dotyk śmierci

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór, możesz dobrać kartę.

Innocent Blood

Każdy gracz poświęca stwora.

Kalastria Nightwatch

Ilekroć zyskasz życia, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Languish

Wszystkie stwory dostają do końca tury -4/-4.

Last Gasp

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Launch Party

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci 2 życia.

Lawless Broker

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Liliana's Elite

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Liliana's Reaver

Dotyk śmierci

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę, a ty stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Macabre Waltz

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym odrzuć kartę.

Malakir Familiar

Latanie, dotyk śmierci

Ilekroć zyskasz życia, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Mark of the Vampire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma więź życia.

Mausoleum Turnkey

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora wybraną przez przeciwnika z twojego cmentarza do twojej ręki.

Miasmic Mummy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz odrzuca kartę.

Mire Triton

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty i zyskaj 2 życia.

Nightshade Stinger

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Nyxathid

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz przeciwnika.

Ten stwór dostaje -1/-1 za każdą kartę w ręce wybranego gracza.

Ogre Slumlord

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór, możesz stworzyć żeton czarnego stwora Szczur 1/1.

Szczury pod twoim władaniem mają dotyk śmierci.

Oona's Blackguard

Latanie

Każdy inny Łotrzyk pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Parasitic Implant

Zaurocz stwora

Na początku twojego kroku utrzymania, władca zauroczonego stwora poświęca go, a ty stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Myr 1/1.

Phyrexian Broodlings

{1}, poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Phyrexian Debaser

Latanie

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Phyrexian Gargantua

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Phyrexian Rager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Reclamation

{1}{B}, zapłać 2 życia: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Plagued Rusalka

{B}, poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Ravenous Chupacabra

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Reanimate

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Rise of the Dark Realms

Umieść na polu bitwy pod twoim władaniem wszystkie karty stworów ze wszystkich cmentarzy.

Sangromancer

Latanie

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, możesz zyskać 3 życia.

Ilekroć przeciwnik odrzuca kartę, możesz zyskać 3 życia.

Sanitarium Skeleton

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scourge of Nel Toth

Latanie

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza płacąc {B}{B} i poświęcając stwora zamiast płacić jej koszt many.

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Settle the Score

Wygnaj wskazanego stwora. Umieść dwa znaczniki lojalności na wędrowcu pod twoim władaniem.

Shambling Goblin

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1.

Sheoldred, Whispering One

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Na początku kroku utrzymania każdego z przeciwników, ów gracz poświęca stwora.

Slate Street Ruffian

Ilekroć ten stwór jest blokowany, broniący się gracz odrzuca kartę.

Soul Salvage

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stab Wound

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Na początku kroku utrzymania władcy zauroczonego stwora, ów gracz traci 2 życia.

Swarm of Bloodflies

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Ilekroć inny stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Tempting Witch

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

{2}, {T}, poświęć Jadło: Wskazany gracz traci 3 życia.

Tithebearer Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz jedną kartę i strać 1 życie.

Vampire Neonate

{2}, {T}: Każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Wailing Ghoul

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty.

Wight of Precinct Six

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w cmentarzach twoich przeciwników.

Zombie Infestation

Odrzuć dwie karty: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Ashmouth Hound

Ilekroć ten stwór blokuje lub zostaje zablokowany przez stwora, zadaje on owemu stworowi 1 obrażenie.

Ball Lightning

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Barrage of Expendables

{R}, poświęć stwora: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Bathe in Dragonfire

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Beetleback Chief

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Blindblast

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę.

Bloodrage Brawler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć kartę.

Bloodrock Cyclops

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Bloodshot Trainee

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Możesz aktywować tylko jeśli siła niniejszego stwora wynosi 4 lub więcej.

Boggart Brute

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Borderland Marauder

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +2/+0.

Borderland Minotaur

Chain Lightning

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Następnie ów gracz lub władca owego bytu może zapłacić {R}{R}. Jeśli ów gracz tak zrobi, może skopiować ten czar i może wskazać nowe cele dla owej kopii.

Charmbreaker Devils

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +4/+0.

Cinder Elemental

{X}{R}, {T}, Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń.

Collateral Damage

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Dance with Devils

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Diabeł 1/1 mające „Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Doublecast

Kiedy rzucisz w tej turze swój kolejny czar sztuczki lub obrzędu, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Draconic Roar

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz ujawnić kartę Smoka z twojej ręki.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Jeśli ujawniłeś kartę Smoka lub władałeś Smokiem podczas rzucania tego czaru, ten czar zadaje władcy owego stwora 3 obrażenia.

Dragon Fodder

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Dragon Hatchling

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Dragonlord's Servant

Rzucanie czarów Smoków kosztuje cię o {1} mniej.

Dragonspeaker Shaman

Rzucanie czarów Smoków kosztuje cię o {2} mniej.

Dualcaster Mage

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Etali, Primal Storm

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj wierzchnią kartę z biblioteki każdego z graczy, po czym możesz rzucić dowolną liczbę czarów spośród owych kart bez płacenia ich kosztów many.

Fanatical Firebrand

Pośpiech

{T}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Flame Lash

Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Flames of the Firebrand

Ten czar zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa albo trzy wskazane cele.

Flames of the Raze-Boar

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika 4 obrażenia. Następnie ten czar zadaje po 2 obrażenia każdemu innemu stworowi pod władaniem owego gracza jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej.

Flametongue Kavu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Fling

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Flurry of Horns

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Minotaur 2/3 z pośpiechem.

Forge Devil

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie oraz tobie 1 obrażenie.

Furnace Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Goblin Chieftain

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Inne stwory typu Goblin pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają pośpiech.

Goblin Commando

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Goblin Goon

Ten stwór nie może atakować, chyba że masz we władaniu więcej stworów niż broniący się gracz.

Ten stwór nie może blokować, chyba że masz we władaniu więcej stworów niż atakujący gracz.

Goblin Instigator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Goblin Lore

Dobierz cztery karty, po czym odrzuć trzy losowe karty.

Goblin Rally

Stwórz cztery żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Goblin Shortcutter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Grim Lavamancer

{R}, {T}, wygnaj dwie karty z twojego cmentarza: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Hamletback Goliath

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić X znaczników +1/+1 na niniejszym stworze, gdzie X jest siłą owego stwora.

Heartfire

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora lub wędrowca.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Hellrider

Pośpiech

Ilekroć atakuje stwór pod twoim władaniem, niniejszy stwór zadaje atakowanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Homing Lightning

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi i każdemu innemu stworowi o tej samej nazwie, co ów stwór.

Hungry Flames

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia oraz 2 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Inferno Hellion

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli ten stwór atakował lub blokował w tej turze, jego właściciel wtasowuje go do swojej biblioteki.

Kiln Fiend

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Krenko, Mob Boss

{T}: Stwórz X żetonów czerwonego stwora Goblin 1/1, gdzie X jest liczbą Goblinów pod twoim władaniem.

Lathliss, Dragon Queen

Latanie

Ilekroć inny nie-żetonowy Smok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

{1}{R}: Smoki pod twoim władaniem dostają +1/+0 do końca tury.

Lightning Axe

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę lub zapłać {5}.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Lightning Diadem

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Lightning Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Lightning Shrieker

Latanie, tratowanie, pośpiech

Na początku kroku końcowego właściciel tego stwora wtasowuje go do swojej biblioteki.

Magma Jet

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Wróż 2.

Magmaquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania oraz każdemu wędrowcowi po X obrażeń.

Makeshift Munitions

{1}, poświęć artefakt lub stwora: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Minotaur Skullcleaver

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, do końca tury dostaje +2/+0.

Minotaur Sureshot

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Molten Ravager

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Mugging

Ten czar zadaje 2 obrażenia wskazanemu stworowi. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

Ornery Goblin

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez stwora, zadaje on owemu stworowi 1 obrażenie.

Outnumber

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, ile masz stworów pod władaniem.

Pillar of Flame

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Pyroclastic Elemental

{1}{R}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi 1 obrażenie.

Rageblood Shaman

Tratowanie

Inne Minotaury pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają tratowanie.

Rapacious Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Skarbu. (Są artefaktami ze zdolnością „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Riddle of Lightning

Wskaż dowolny cel. Wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Ten czar zadaje owemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Sarkhan's Rage

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń. Jeśli nie władasz Smokiem, ten czar zadaje tobie 2 obrażenia.

Sarkhan's Unsealing

Ilekroć rzucisz stwora o sile 4, 5 lub 6, ten urok zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Ilekroć rzucisz stwora o sile 7 lub większej, ten urok zadaje każdemu przeciwnikowi oraz każdemu stworowi i wędrowcowi pod ich władaniem po 4 obrażenia.

Seismic Elemental

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Sin Prodder

Złowrogość

Na początku twojego kroku utrzymania ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Którykolwiek przeciwnik może zdecydować, że umieścisz ją w swoim cmentarzu. Jeśli którykolwiek gracz tak zrobi, ten stwór zadaje owemu graczowi obrażenia równe skrótowi many owej karty. W przeciwnym razie umieść ową kartę w twojej ręce.

Spitting Earth

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie Gór pod twoim władaniem.

Thermo-Alchemist

Obronność

{T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, odkręć tego stwora.

Tibalt's Rager

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Torch Fiend

{R}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Volcanic Fallout

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Volley Veteran

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika tyle obrażeń, iloma Goblinami władasz.

Warfire Javelineer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika X obrażeń, gdzie X jest liczbą kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Weaver of Lightning

Zasięg

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika 1 obrażenie.

Young Pyromancer

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Affectionate Indrik

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz kazać mu walczyć ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Aggressive Urge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Dobierz kartę.

Ambassador Oak

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Arbor Armament

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Ów stwór zyskuje zasięg do końca tury.

Armorcraft Judge

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1.

Assault Formation

Każdy stwór pod twoim władaniem przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości, a nie sile.

{G}: Wskazany stwór z obronnością może atakować w tej turze jakby nie miał obronności.

{2}{G}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+1.

Awakener Druid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, do czasu aż opuści on pole bitwy, wskazany Las staje się zielonym stworem Drzewiec 4/5, ale nadal jest lądem.

Brindle Shoat

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Knur 3/3.

Brushstrider

Czujność

Carven Caryatid

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Champion of Lambholt

Stwory o sile mniejszej niż siła niniejszego stwora nie mogą blokować stworów pod twoim władaniem.

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Commune with Dinosaurs

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Dinozaura lub lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Craterhoof Behemoth

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury tratowanie i +X/+X, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Crushing Canopy

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

  • Zniszcz wskazany urok.

Dawntreader Elk

{G}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Drover of the Mighty

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile władasz Dinozaurem.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Dwynen's Elite

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym Elfem, stwórz żeton zielonego stwora Elf 1/1.

Elemental Uprising

Wskazany ląd pod twoim władaniem staje się do końca tury stworem Żywiołak 4/4 z pośpiechem. Nadal jest lądem. Musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe.

Elvish Archdruid

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Weź {G} za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Enlarge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7 oraz tratowanie. Musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Explore

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Fa'adiyah Seer

{T}: Dobierz kartę i ujawnij ją. Jeśli nie jest to karta lądu, odrzuć ją.

Feral Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{3}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Każdy gracz może aktywować tę zdolność.

Feral Invocation

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Feral Prowler

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Fertilid

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wskazany gracz wyszukuje w swojej bibliotece kartę lądu, umieszcza ją przekręconą na polu bitwy, po czym tasuje.

Ghalta, Primal Hunger

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest sumą sił stworów pod twoim władaniem.

Tratowanie

Ghirapur Guide

{2}{G}: Wskazany stwór pod twoim władaniem nie może być w tej turze blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Grave Bramble

Obronność, ochrona przed Zombi

Hunter's Insight

Wybierz wskazanego stwora pod twoim władaniem. Ilekroć w tej turze ów stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, dobierz tyle samo kart.

Initiate's Companion

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, odkręć wskazanego stwora lub ląd.

Inspiring Call

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1. Owe stwory zyskują niezniszczalność do końca tury.

Ironshell Beetle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Irresistible Prey

Wskazany stwór musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe.

Dobierz kartę.

Keeper of Fables

Ilekroć przynajmniej jeden stwór pod twoim władaniem bez typu Człowiek zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Leaf Gilder

{T}: Weź {G}.

Lifecrafter's Gift

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze, po czym umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze mającym znacznik +1/+1 pod twoim władaniem.

Lurking Predators

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta stwora, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.

Momentous Fall

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora, po czym zyskaj tyle żyć, ile wynosiła jego wytrzymałość.

Nature's Way

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje czujność i tratowanie do końca tury. Zadaje on obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Nessian Hornbeetle

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz innym stworem o sile 4 lub większej, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

New Horizons

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Oracle of Mul Daya

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy z wierzchu twojej biblioteki.

Orazca Frillback

Overgrown Battlement

Obronność

{T}: Weź {G} za każdego stwora pod twoim władaniem mającego obronność.

Penumbra Bobcat

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Kot 2/1.

Pouncing Cheetah

Błysk

Presence of Gond

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.”

Primeval Bounty

Ilekroć rzucisz czar stwora, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, umieść trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 3 życia.

Primordial Sage

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz dobrać kartę.

Rampaging Brontodon

Tratowanie

Ilekroć ten stwór atakuje, do końca tury dostaje +1/+1 za każdy ląd pod twoim władaniem.

Ravenous Baloth

Poświęć Bestię: Zyskaj 4 życia.

Rishkar, Peema Renegade

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający jakiś znacznik ma „{T}: Weź {G}.”

Rumbling Baloth

Savage Stomp

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli wskazuje on Dinozaura pod twoim władaniem.

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Scrounging Bandar

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na innego wskazanego stwora.

Selvala, Heart of the Wilds

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, jego władca może dobrać kartę jeśli jego siła jest większa niż siła każdego innego stwora.

{G}, {T}: Weź X many w dowolnej kombinacji kolorów, gdzie X jest największą siłą spośród stworów pod twoim władaniem.

Silhana Wayfinder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora lub lądu i umieścić ją na wierzchu twojej biblioteki. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Somberwald Stag

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że będzie walczyć ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Soul of the Harvest

Tratowanie

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Sporemound

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Sylvan Brushstrider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Sylvan Ranger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Thragtusk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 5 żyć.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Thundering Spineback

Inne Dinozaury pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{5}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Time to Feed

Wybierz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Kiedy ów stwór umrze w tej turze, zyskaj 3 życia. Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z owym stworem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Ulvenwald Hydra

Zasięg

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Vastwood Zendikon

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest zielonym stworem Żywiołak 6/4 i nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Verdant Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma „Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.”

Wall of Blossoms

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Wall of Vines

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Wildheart Invoker

{8}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +5/+5 i tratowanie.

Wildsize

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i tratowanie.

Dobierz kartę.

Woodborn Behemoth

O ile masz we władaniu co najmniej osiem lądów, ten stwór dostaje +4/+4 oraz ma tratowanie. (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Wren's Run Vanquisher

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — ujawnij kartę Elfa z twojej ręki lub zapłać {3}.

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Zendikar's Roil

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak 2/2.

Auger Spree

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/-4.

Dinrova Horror

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany byt do ręki właściciela, po czym ów gracz odrzuca kartę.

Fusion Elemental

Ironroot Warlord

Siła tej karty jest równa liczbie stworów pod twoim władaniem.

{3}{G}{W}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Lawmage's Binding

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Maelstrom Archangel

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz rzucić czar z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Raging Regisaur

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Aether Spellbomb

{U}, poświęć ten artefakt: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Alloy Myr

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Ancestral Statue

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć nie-lądowy byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Arcane Encyclopedia

{3}, {T}: Dobierz kartę.

Bubbling Cauldron

{1}, {T}, poświęć stwora: Zyskaj 4 życia.

{1}, {T}, poświęć stwora o nazwie Festering Newt: Każdy przeciwnik traci po 4 życia. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Chamber Sentry

Ten stwór wchodzi na pole bitwy tyloma znacznikami +1/+1, ile kolorów many użyto do jego rzucenia.

{X}, {T}, usuń X znaczników +1/+1 z tego stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

{W}{U}{B}{R}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Chromatic Sphere

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru. Dobierz kartę.

Dragonloft Idol

O ile władasz Smokiem, ten stwór dostaje +1/+1 i ma latanie oraz tratowanie.

Dreamstone Hedron

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty.

Gargoyle Sentinel

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{3}: Do końca tury ten stwór traci obronność i zyskuje latanie.

Gingerbrute

Pośpiech

{1}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze, chyba że przez stwory z pośpiechem.

{2}, {T}, poświęć tego stwora: Zyskaj 3 życia.

Guardian Idol

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}: Ten artefakt do końca tury staje się artefaktowym stworem Golem 2/2.

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Herald's Horn

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Rzucanie czarów stworów wybranego typu kosztuje cię o {1} mniej.

Na początku twojego kroku utrzymania, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta stwora wybranego typu, możesz ujawnić ją i umieścić w twojej ręce.

Jousting Dummy

{3}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Mana Geode

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Marauder's Axe

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Meteor Golem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika.

Myr Sire

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Myr 1/1.

Perilous Myr

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Pirate's Cutlass

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego Pirata pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Prophetic Prism

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Rogue's Gloves

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Roving Keep

Obronność

{7}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz tratowanie. Może zaatakować w tej turze tak, jakby nie miał obronności.

Runed Servitor

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz dobiera kartę.

Scarecrone

{1}, poświęć Stracha: Dobierz kartę.

{4}, {T}: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Scroll of Avacyn

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę. Jeśli władasz Aniołem, zyskaj 5 żyć.

Scuttlemutt

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Wskazany stwór staje się do końca tury wybranego przez ciebie koloru lub kolorów.

Signpost Scarecrow

Czujność

{2}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Skittering Surveyor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Suspicious Bookcase

Obronność

{3}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Terrarion

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Unstable Obelisk

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany byt.

Warmonger's Chariot

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

O ile wyposażony stwór ma obronność, może atakować tak, jakby nie miał obronności.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Buried Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mirrodin's Core

{T}: Weź {C}.

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym lądzie.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego lądu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Phyrexian Tower

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć stwora: Weź {B}{B}.

Riptide Laboratory

{T}: Weź {C}.

{1}{U}, {T}: Przywróć wskazanego Czarodzieja pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.