Modern Masters 2017

Attended Knight

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Banishing Stroke

Umieść wskazany artefakt, stwora lub urok na spodzie biblioteki właściciela.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Blade Splicer

When Blade Splicer enters the battlefield, create a 3/3 colorless Golem artifact creature token.

Golem creatures you control have first strike.

Entreat the Angels

Stwórz X żetonów białego stwora Anił 4/4 z lataniem.

Cud {X}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Eyes in the Skies

Create a 1/1 white Bird creature token with flying, then populate. (Create a token that’s a copy of a creature token you control.)

Flickerwisp

Latanie

When Flickerwisp enters the battlefield, exile another target permanent. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Gideon's Lawkeeper

{W}, {T}: Tap target creature.

Graceful Reprieve

When target creature dies this turn, return that card to the battlefield under its owner’s control.

Intangible Virtue

Creature tokens you control get +1/+1 and have vigilance.

Kor Hookmaster

When Kor Hookmaster enters the battlefield, tap target creature an opponent controls. That creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Kor Skyfisher

Latanie

When Kor Skyfisher enters the battlefield, return a permanent you control to its owner’s hand.

Lingering Souls

Create two 1/1 white Spirit creature tokens with flying.

Flashback {1}{B} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Linvala, Keeper of Silence

Latanie

Activated abilities of creatures your opponents control can’t be activated.

Lone Missionary

When Lone Missionary enters the battlefield, you gain 4 life.

Master Splicer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Golem 3/3.

Golemy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Momentary Blink

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władanie, następnie przywróć go na pole walki pod władaniem jego właściciela.

Flashback {3}{U} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu walki, następnie przetasować swoją bibliotekę.

Pitfall Trap

If exactly one creature is attacking, you may pay {W} rather than pay this spell’s mana cost.

Destroy target attacking creature without flying.

Ranger of Eos

When Ranger of Eos enters the battlefield, you may search your library for up to two creature cards with converted mana cost 1 or less, reveal them, and put them into your hand. If you do, shuffle your library.

Restoration Angel

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wygnać innego nie będącego Aniołem stwora pod twoim władaniem, następnie przywróć ową kartę na pole walki pod twoim władaniem.

Rootborn Defenses

Populate. Creatures you control gain indestructible until end of turn. (To populate, create a token that’s a copy of a creature token you control.)

Séance

At the beginning of each upkeep, you may exile target creature card from your graveyard. If you do, create a token that’s a copy of that card, except it’s a Spirit in addition to its other types. Exile it at the beginning of the next end step.

Sensor Splicer

When Sensor Splicer enters the battlefield, create a 3/3 colorless Golem artifact creature token.

Golem creatures you control have vigilance.

Soul Warden

Whenever another creature enters the battlefield, you gain 1 life.

Stony Silence

Aktywowane zdolności artefaktów nie mogą być aktywowane.

Terminus

Umieść wszystkie stwory na spodzie bibliotek ich właścicieli.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Urbis Protector

When Urbis Protector enters the battlefield, create a 4/4 white Angel creature token with flying.

Wake the Reflections

Populate. (Create a token that’s a copy of a creature token you control.)

Youthful Knight

Pierwszy cios

Augur of Bolas

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Azure Mage

{3}{U}: Dobierz kartę.

Cackling Counterpart

Create a token that’s a copy of target creature you control.

Flashback {5}{U}{U} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Compulsive Research

Target player draws three cards. Then that player discards two cards unless they discard a land card.

Crippling Chill

Tap target creature. It doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Dobierz kartę.

Cyclonic Rift

Return target nonland permanent you don’t control to its owner’s hand.

Przeciążenie {6}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli to zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Deadeye Navigator

Soulbond (You may pair this creature with another unpaired creature when either enters the battlefield. They remain paired for as long as you control both of them.)

As long as Deadeye Navigator is paired with another creature, each of those creatures has „{1}{U}: Exile this creature, then return it to the battlefield under your control.”

Familiar's Ruse

As an additional cost to cast this spell, return a creature you control to its owner’s hand.

Skontruj wskazany czar.

Forbidden Alchemy

Look at the top four cards of your library. Put one of them into your hand and the rest into your graveyard.

Flashback {6}{B} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Ghostly Flicker

Wygnaj dwa wskazane artefakty, stwory i/lub lądy pod twoim władaniem, następnie przywróć owe karty na pole walki pod twoim władaniem.

Gifts Ungiven

Search your library for up to four cards with different names and reveal them. Target opponent chooses two of those cards. Put the chosen cards into your graveyard and the rest into your hand. Then shuffle your library.

Grasp of Phantoms

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki jego właściciela.

Flashback {7}{U} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Kraken Hatchling

Mist Raven

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Mystical Teachings

Search your library for an instant card or a card with flash, reveal it, and put it into your hand. Then shuffle your library.

Flashback {5}{B} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Opportunity

Wskazany gracz dobiera cztery karty.

Phantasmal Image

You may have Phantasmal Image enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it’s an Illusion in addition to its other types and it has „When this creature becomes the target of a spell or ability, sacrifice it.”

Rewind

Counter target spell. Untap up to four lands.

Sea Gate Oracle

When Sea Gate Oracle enters the battlefield, look at the top two cards of your library. Put one of them into your hand and the other on the bottom of your library.

Serum Visions

Draw a card. Scry 2.

Snapcaster Mage

Błysk

When Snapcaster Mage enters the battlefield, target instant or sorcery card in your graveyard gains flashback until end of turn. The flashback cost is equal to its mana cost. (You may cast that card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Spell Pierce

Skontruj wskazany czar nie będący stworem, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Spire Monitor

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Tandem Lookout

Soulbond (You may pair this creature with another unpaired creature when either enters the battlefield. They remain paired for as long as you control both of them.)

As long as Tandem Lookout is paired with another creature, each of those creatures has „Whenever this creature deals damage to an opponent, draw a card.”

Temporal Mastery

Weź dodatkową turę po obecnej. Wygnaj ten czar.

Cud {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Venser, Shaper Savant

Błysk

When Venser, Shaper Savant enters the battlefield, return target spell or permanent to its owner’s hand.

Wall of Frost

Obronność

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora, ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Wing Splicer

When Wing Splicer enters the battlefield, create a 3/3 colorless Golem artifact creature token.

Golem creatures you control have flying.

Wingcrafter

Soulbond (You may pair this creature with another unpaired creature when either enters the battlefield. They remain paired for as long as you control both of them.)

As long as Wingcrafter is paired with another creature, both creatures have flying.

Abyssal Specter

Latanie

Whenever Abyssal Specter deals damage to a player, that player discards a card.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Corpse Connoisseur

When Corpse Connoisseur enters the battlefield, you may search your library for a creature card and put that card into your graveyard. If you do, shuffle your library.

Unearth {3}{B} ({3}{B}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Cower in Fear

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-1 do końca tury.

Damnation

Destroy all creatures. They can’t be regenerated.

Death's Shadow

Death’s Shadow gets -X/-X, where X is your life total.

Delirium Skeins

Each player discards three cards.

Desecration Demon

Latanie

At the beginning of each combat, any opponent may sacrifice a creature. If a player does, tap Desecration Demon and put a +1/+1 counter on it.

Dregscape Zombie

Unearth {B} ({B}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Entomber Exarch

When Entomber Exarch enters the battlefield, choose one —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Target opponent reveals their hand. You choose a noncreature card from it. That player discards that card.

Extractor Demon

Latanie

Whenever another creature leaves the battlefield, you may have target player put the top two cards of their library into their graveyard.

Unearth {2}{B} ({2}{B}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Falkenrath Noble

Latanie

Whenever Falkenrath Noble or another creature dies, target player loses 1 life and you gain 1 life.

Gnawing Zombie

{1}{B}, poświęć stwora: Wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskujesz 1 życie.

Griselbrand

Latanie, więź życia

Pay 7 life: Draw seven cards.

Grisly Spectacle

Destroy target nonartifact creature. Its controller puts a number of cards equal to that creature’s power from the top of their library into their graveyard.

Grixis Slavedriver

When Grixis Slavedriver leaves the battlefield, create a 2/2 black Zombie creature token.

Unearth {3}{B} ({3}{B}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Inquisition of Kozilek

Target player reveals their hand. You choose a nonland card from it with converted mana cost 3 or less. That player discards that card.

Liliana of the Veil

+1: Each player discards a card.

−2: Target player sacrifices a creature.

−6: Separate all permanents target player controls into two piles. That player sacrifices all permanents in the pile of their choice.

Mind Shatter

Target player discards X cards at random.

Mortician Beetle

Whenever a player sacrifices a creature, you may put a +1/+1 counter on Mortician Beetle.

Night Terrors

Target player reveals their hand. You choose a nonland card from it. Exile that card.

Ogre Jailbreaker

Obronność

Ogre Jailbreaker can attack as though it didn’t have defender as long as you control a Gate.

Pit Keeper

When Pit Keeper enters the battlefield, if you have four or more creature cards in your graveyard, you may return target creature card from your graveyard to your hand.

Recover

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dobierz kartę.

Seal of Doom

Sacrifice Seal of Doom: Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Sever the Bloodline

Exile target creature and all other creatures with the same name as that creature.

Flashback {5}{B}{B} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Unburial Rites

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Flashback {3}{W} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Vampire Aristocrat

Sacrifice a creature: Vampire Aristocrat gets +2/+2 until end of turn.

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Ancient Grudge

Zniszcz wskazany artefakt.

Flashback {G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Battle-Rattle Shaman

At the beginning of combat on your turn, you may have target creature get +2/+0 until end of turn.

Blood Moon

Nonbasic lands are Mountains.

Bonfire of the Damned

Bonfire of the Damned deals X damage to target player or planeswalker and each creature that player or that planeswalker’s controller controls.

Cud {X}{R} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Chandra's Outrage

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi oraz 2 obrażenia władcy owego stwora.

Dragon Fodder

Create two 1/1 red Goblin creature tokens.

Dynacharge

Target creature you control gets +2/+0 until end of turn.

Przeciążenie {2}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli to zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Goblin Assault

At the beginning of your upkeep, create a 1/1 red Goblin creature token with haste.

Goblin creatures attack each combat if able.

Goblin Guide

Pośpiech

Whenever Goblin Guide attacks, defending player reveals the top card of their library. If it’s a land card, that player puts it into their hand.

Hanweir Lancer

Soulbond (You may pair this creature with another unpaired creature when either enters the battlefield. They remain paired for as long as you control both of them.)

As long as Hanweir Lancer is paired with another creature, both creatures have first strike.

Hellrider

Pośpiech

Whenever a creature you control attacks, Hellrider deals 1 damage to the player or planeswalker it’s attacking.

Madcap Skills

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+0 and has menace.

Magma Jet

Magma Jet deals 2 damage to any target. Scry 2.

Mizzium Mortars

Wskazany stwór poza twoim władaniem dostaje od tego czaru 4 obrażenia.

Przeciążenie {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli to zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Mogg Flunkies

Mogg Flunkies can’t attack or block alone.

Molten Rain

Destroy target land. If that land was nonbasic, Molten Rain deals 2 damage to the land’s controller.

Mudbutton Torchrunner

When Mudbutton Torchrunner dies, it deals 3 damage to any target.

Past in Flames

Each instant and sorcery card in your graveyard gains flashback until end of turn. The flashback cost is equal to its mana cost.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Pyrewild Shaman

Zew krwi — {1}{R}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór dostaje +3/+1 do końca tury.

Ilekroć jeden lub kilka stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz zapłacić {3}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę do twojej ręki.

Pyroclasm

Pyroclasm deals 2 damage to each creature.

Pyromancer Ascension

Whenever you cast an instant or sorcery spell that has the same name as a card in your graveyard, you may put a quest counter on Pyromancer Ascension.

Whenever you cast an instant or sorcery spell while Pyromancer Ascension has two or more quest counters on it, you may copy that spell. You may choose new targets for the copy.

Rubblebelt Maaka

Zew krwi — {R},odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór dostaje +3/+3 do końca tury.

Scorched Rusalka

{R}, Sacrifice a creature: Scorched Rusalka deals 1 damage to target player or planeswalker.

Scourge Devil

When Scourge Devil enters the battlefield, creatures you control get +1/+0 until end of turn.

Unearth {2}{R} ({2}{R}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Skirsdag Cultist

{R}, {T}, Sacrifice a creature: Skirsdag Cultist deals 2 damage to any target.

Thunderous Wrath

Thunderous Wrath deals 5 damage to any target.

Cud {R} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Traitorous Instinct

Gain control of target creature until end of turn. Untap that creature. Until end of turn, it gets +2/+0 and gains haste.

Vithian Stinger

{T}: Vithian Stinger deals 1 damage to any target.

Unearth {1}{R} ({1}{R}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Zealous Conscripts

Pośpiech

When Zealous Conscripts enters the battlefield, gain control of target permanent until end of turn. Untap that permanent. It gains haste until end of turn.

Arachnus Spinner

Zasięg

Tap an untapped Spider you control: Search your graveyard and/or library for a card named Arachnus Web and put it onto the battlefield attached to target creature. If you search your library this way, shuffle it.

Arachnus Web

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

At the beginning of the end step, if enchanted creature’s power is 4 or greater, destroy Arachnus Web.

Avacyn's Pilgrim

{T}: Weź {W}.

Baloth Cage Trap

If an opponent had an artifact enter the battlefield under their control this turn, you may pay {1}{G} rather than pay this spell’s mana cost.

Create a 4/4 green Beast creature token.

Call of the Herd

Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Flashback {3}{G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Craterhoof Behemoth

Pośpiech

When Craterhoof Behemoth enters the battlefield, creatures you control gain trample and get +X/+X until end of turn, where X is the number of creatures you control.

Death-Hood Cobra

{1}{G}: Death-Hood Cobra gains reach until end of turn.

{1}{G}: Death-Hood Cobra gains deathtouch until end of turn.

Druid's Deliverance

Prevent all combat damage that would be dealt to you this turn. Populate. (Create a token that’s a copy of a creature token you control.)

Explore

You may play an additional land this turn.

Dobierz kartę.

Fists of Ironwood

Zaurocz stwora

When Fists of Ironwood enters the battlefield, create two 1/1 green Saproling creature tokens.

Enchanted creature has trample.

Gaea's Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Hungry Spriggan

Tratowanie

Whenever Hungry Spriggan attacks, it gets +3/+3 until end of turn.

Might of Old Krosa

Target creature gets +2/+2 until end of turn. If you cast this spell during your main phase, that creature gets +4/+4 until end of turn instead.

Penumbra Spider

Zasięg

When Penumbra Spider dies, create a 2/4 black Spider creature token with reach.

Primal Command

Wybierz dwie —

 • Target player gains 7 life.

 • Put target noncreature permanent on top of its owner’s library.

 • Target player shuffles their graveyard into their library.

 • Search your library for a creature card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Revive

Return target green card from your graveyard to your hand.

Scavenging Ooze

{G}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli była to karta stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 1 życie.

Seal of Primordium

Sacrifice Seal of Primordium: Destroy target artifact or enchantment.

Slaughterhorn

Bloodrush — {G}, Discard Slaughterhorn: Target attacking creature gets +3/+2 until end of turn.

Slime Molding

Create an X/X green Ooze creature token.

Strength in Numbers

Until end of turn, target creature gains trample and gets +X/+X, where X is the number of attacking creatures.

Summoning Trap

If a creature spell you cast this turn was countered by a spell or ability an opponent controlled, you may pay {0} rather than pay this spell’s mana cost.

Look at the top seven cards of your library. You may put a creature card from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Sylvan Ranger

When Sylvan Ranger enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Tarmogoyf

Tarmogoyf’s power is equal to the number of card types among cards in all graveyards and its toughness is equal to that number plus 1.

Thornscape Battlemage

Kicker {R} and/or {W} (You may pay an additional {R} and/or {W} as you cast this spell.)

When Thornscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {R} kicker, it deals 2 damage to any target.

When Thornscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {W} kicker, destroy target artifact.

Thragtusk

When Thragtusk enters the battlefield, you gain 5 life.

When Thragtusk leaves the battlefield, create a 3/3 green Beast creature token.

Ulvenwald Tracker

{1}{G}, {T}: Target creature you control fights another target creature.

Vital Splicer

When Vital Splicer enters the battlefield, create a 3/3 colorless Golem artifact creature token.

{1}: Regenerate target Golem you control.

Abrupt Decay

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wskazany nie-lądowy permanent o skróconym koszcie many 3 lub mniejszym.

Advent of the Wurm

Stwórz żeton zielonego stwora Żmij 5/5 z tratowaniem.

Aethermage's Touch

Reveal the top four cards of your library. You may put a creature card from among them onto the battlefield. It gains „At the beginning of your end step, return this creature to its owner’s hand.” Then put the rest of the cards revealed this way on the bottom of your library in any order.

Agent of Masks

At the beginning of your upkeep, each opponent loses 1 life. You gain life equal to the life lost this way.

Agony Warp

Target creature gets -3/-0 until end of turn.

Target creature gets -0/-3 until end of turn.

Auger Spree

Target creature gets +4/-4 until end of turn.

Bronzebeak Moa

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Broodmate Dragon

Latanie

When Broodmate Dragon enters the battlefield, create a 4/4 red Dragon creature token with flying.

Call of the Conclave

Stwórz żeton zielonego stwora Centaur 3/3.

Carnage Gladiator

Ilekroć dowolny stwór blokuje, jego władca traci 1 życie.

{1}{B}{R}: Zregeneruj tego stwora.

Centaur Healer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskujesz 3 życia.

Coiling Oracle

When Coiling Oracle enters the battlefield, reveal the top card of your library. If it’s a land card, put it onto the battlefield. Otherwise, put that card into your hand.

Cruel Ultimatum

Target opponent sacrifices a creature, discards three cards, then loses 5 life. You return a creature card from your graveyard to your hand, draw three cards, then gain 5 life.

Deputy of Acquittals

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić innego stwora pod twoim władaniem do ręki jego właściciela.

Dinrova Horror

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć wskazany permanent do ręki właściciela, następnie ów gracz odrzuca kartę.

Domri Rade

+1: Look at the top card of your library. If it’s a creature card, you may reveal it and put it into your hand.

−2: Target creature you control fights another target creature.

−7: You get an emblem with „Creatures you control have double strike, trample, hexproof, and haste.”

Evil Twin

You may have Evil Twin enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it has „{U}{B}, {T}: Destroy target creature with the same name as this creature.”

Falkenrath Aristocrat

Latanie, pośpiech

Sacrifice a creature: Falkenrath Aristocrat gains indestructible until end of turn. If the sacrificed creature was a Human, put a +1/+1 counter on Falkenrath Aristocrat.

Fiery Justice

Fiery Justice deals 5 damage divided as you choose among any number of targets. Target opponent gains 5 life.

Ghor-Clan Rampager

Tratowanie

Bloodrush — {R}{G}, Discard Ghor-Clan Rampager: Target attacking creature gets +4/+4 and gains trample until end of turn.

Goblin Electromancer

Instant and sorcery spells you cast cost {1} less to cast.

Golgari Germination

Whenever a nontoken creature you control dies, create a 1/1 green Saproling creature token.

Golgari Rotwurm

{B}, Sacrifice a creature: Target player loses 1 life.

Ground Assault

Ground Assault deals damage to target creature equal to the number of lands you control.

Gruul War Chant

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają złowrogość.

Izzet Charm

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar nie będący stworem, chyba że jego władca zapłaci {2}.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

 • Dobierz dwie karty, następnie odrzuć dwie karty.

Kathari Bomber

Latanie

When Kathari Bomber deals combat damage to a player, create two 1/1 red Goblin creature tokens and sacrifice Kathari Bomber.

Unearth {3}{B}{R} ({3}{B}{R}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Moroii

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania tracisz 1 życie.

Mystic Genesis

Counter target spell. Create an X/X green Ooze creature token, where X is that spell’s converted mana cost.

Niv-Mizzet, Dracogenius

Latanie

Whenever Niv-Mizzet, Dracogenius deals damage to a player, you may draw a card.

{U}{R}: Niv-Mizzet, Dracogenius deals 1 damage to any target.

Obzedat, Ghost Council

When Obzedat, Ghost Council enters the battlefield, target opponent loses 2 life and you gain 2 life.

At the beginning of your end step, you may exile Obzedat. If you do, return it to the battlefield under its owner’s control at the beginning of your next upkeep. It gains haste.

Olivia Voldaren

Latanie

{1}{R}: Olivia Voldaren deals 1 damage to another target creature. That creature becomes a Vampire in addition to its other types. Put a +1/+1 counter on Olivia Voldaren.

{3}{B}{B}: Gain control of target Vampire for as long as you control Olivia Voldaren.

Pilfered Plans

Wskazany gracz umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu. Dobierz dwie karty.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Rhox War Monk

Więź życia

Sedraxis Specter

Latanie

Whenever Sedraxis Specter deals combat damage to a player, that player discards a card.

Unearth {1}{B} ({1}{B}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Simic Sky Swallower

Latanie, tratowanie

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Sin Collector

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę sztuczki lub obrzędu i wygnaj ją.

Skyknight Legionnaire

Latanie, pośpiech

Soul Manipulation

Wybierz jedno lub oba —

 • Skontruj wskazany czar stwora.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Soul Ransom

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Discard two cards: Soul Ransom’s controller sacrifices it, then draws two cards. Only any opponent may activate this ability.

Sphinx's Revelation

You gain X life and draw X cards.

Spike Jester

Pośpiech

Sprouting Thrinax

When Sprouting Thrinax dies, create three 1/1 green Saproling creature tokens.

Stoic Angel

Latanie, czujność

Players can’t untap more than one creature during their untap steps.

Sunhome Guildmage

{1}{R}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 do końca tury.

{2}{R}{W}: Stwórz żeton czerwono-białego stwora Piechur 1/1 z pośpiechem.

Talon Trooper

Latanie

Teleportal

Target creature you control gets +1/+0 until end of turn and can’t be blocked this turn.

Przeciążenie {3}{U}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli to zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Terminate

Destroy target creature. It can’t be regenerated.

Thundersong Trumpeter

{T}: Target creature can’t attack or block this turn.

Tower Gargoyle

Latanie

Unflinching Courage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Urban Evolution

Draw three cards. You may play an additional land this turn.

Vanish into Memory

Exile target creature. You draw cards equal to that creature’s power. At the beginning of your next upkeep, return that card to the battlefield under its owner’s control. If you do, discard cards equal to that creature’s toughness.

Voice of Resurgence

Ilekroć przeciwnik rzuci czar w twojej turze lub kiedy ten stwór umrze, stwórz zielono-biały żeton stwora Żywiołak ze zdolnością „Siła oraz wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.»

Wall of Denial

Obronność, latanie

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Wayfaring Temple

Wayfaring Temple’s power and toughness are each equal to the number of creatures you control.

Whenever Wayfaring Temple deals combat damage to a player, populate. (Create a token that’s a copy of a creature token you control.)

Woolly Thoctar

Zur the Enchanter

Latanie

Whenever Zur the Enchanter attacks, you may search your library for an enchantment card with converted mana cost 3 or less and put it onto the battlefield. If you do, shuffle your library.

Aethertow

Put target attacking or blocking creature on top of its owner’s library.

Conspire (As you cast this spell, you may tap two untapped creatures you control that share a color with it. When you do, copy it and you may choose a new target for the copy.)

Boros Reckoner

Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, zadaje tyle samo obrażeń we wskazany cel.

{(r/w)}: Ten stwór zyskuje do końca tury pierwszy cios.

Burning-Tree Emissary

When Burning-Tree Emissary enters the battlefield, add {R}{G}.

Giantbaiting

Create a 4/4 red and green Giant Warrior creature token with haste. Exile it at the beginning of the next end step.

Conspire (As you cast this spell, you may tap two untapped creatures you control that share a color with it. When you do, copy it.)

Gift of Orzhova

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 and has flying and lifelink.

Mistmeadow Witch

{2}{W}{U}: Exile target creature. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Sundering Growth

Zniszcz wskazany artefakt lub urok, następnie zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonowego stwora pod twoim władaniem.)

Tattermunge Witch

{R}{G}: Each blocked creature gets +1/+0 and gains trample until end of turn.

Torrent of Souls

Return up to one target creature card from your graveyard to the battlefield if {B} was spent to cast Torrent of Souls. Creatures target player controls get +2/+0 and gain haste until end of turn if {R} was spent to cast Torrent of Souls. (Do both if {B}{R} was spent.)

Wort, the Raidmother

When Wort, the Raidmother enters the battlefield, create two 1/1 red and green Goblin Warrior creature tokens.

Each red or green instant or sorcery spell you cast has conspire. (As you cast the spell, you may tap two untapped creatures you control that share a color with it. When you do, copy it and you may choose new targets for the copy.)

Azorius Signet

{1}, {T}: Add {W}{U}.

Basilisk Collar

Equipped creature has deathtouch and lifelink.

Wyposaż {2}

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Damping Matrix

Activated abilities of artifacts and creatures can’t be activated unless they’re mana abilities.

Dimir Signet

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Golgari Signet

{1}, {T}: Weź {B}{G}.

Grafdigger's Cage

Karty stworów w cmentarzach i bibliotekach nie mogą wejść na pole walki.

Gracze nie mogą rzucać czarów z cmentarzy i bibliotek.

Gruul Signet

{1}, {T}: Add {R}{G}.

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Add {W}{B}.

Rakdos Signet

{1}, {T}: Add {B}{R}.

Selesnya Signet

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Simic Signet

{1}, {T}: Add {G}{U}.

Arcane Sanctum

Arcane Sanctum enters the battlefield tapped.

{T}: Add {W}, {U}, or {B}.

Arid Mesa

{T}, Pay 1 life, Sacrifice Arid Mesa: Search your library for a Mountain or Plains card, put it onto the battlefield, then shuffle your library.

Azorius Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Cavern of Souls

As Cavern of Souls enters the battlefield, choose a creature type.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add one mana of any color. Spend this mana only to cast a creature spell of the chosen type, and that spell can’t be countered.

Crumbling Necropolis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Dimir Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Gruul Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Jungle Shrine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Marsh Flats

{T}, Pay 1 life, Sacrifice Marsh Flats: Search your library for a Plains or Swamp card, put it onto the battlefield, then shuffle your library.

Misty Rainforest

{T}, Pay 1 life, Sacrifice Misty Rainforest: Search your library for a Forest or Island card, put it onto the battlefield, then shuffle your library.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Rakdos Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Savage Lands

Savage Lands enters the battlefield tapped.

{T}: Add {B}, {R}, or {G}.

Scalding Tarn

{T}, Pay 1 life, Sacrifice Scalding Tarn: Search your library for an Island or Mountain card, put it onto the battlefield, then shuffle your library.

Seaside Citadel

Seaside Citadel enters the battlefield tapped.

{T}: Add {G}, {W}, or {U}.

Selesnya Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Shimmering Grotto

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Verdant Catacombs

{T}, Pay 1 life, Sacrifice Verdant Catacombs: Search your library for a Swamp or Forest card, put it onto the battlefield, then shuffle your library.