Modern Masters 2017

Attended Knight

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Banishing Stroke

Umieść wskazany artefakt, stwora lub urok na spodzie biblioteki właściciela.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Blade Splicer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Golem 3/3.

Golemy pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Entreat the Angels

Stwórz X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Cud {X}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Eyes in the Skies

Stwórz żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Flickerwisp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany byt. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Gideon's Lawkeeper

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Graceful Reprieve

Kiedy wskazany stwór umrze w tej turze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Intangible Virtue

Żetony stworów pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Kor Hookmaster

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Kor Skyfisher

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Lingering Souls

Stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Wspomnienie {1}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Linvala, Keeper of Silence

Latanie

Aktywowane zdolności stworów pod władaniem twoich przeciwników nie mogą być aktywowane.

Lone Missionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Master Splicer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Golem 3/3.

Golemy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Momentary Blink

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Wspomnienie {3}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Pitfall Trap

Jeśli dokładnie jeden stwór atakuje, możesz zapłacić {W} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zniszcz wskazanego atakującego stwora nie mającego latania.

Ranger of Eos

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty stworów o skrótach many 1 lub mniejszych, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Restoration Angel

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego nie będącego Aniołem stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Rootborn Defenses

Zaludnij. Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność. (By zaludnić, stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Séance

Na początku każdego kroku utrzymania, możesz wygnać wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owej karty, ale jest on Duchem oprócz swoich innych typów. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Sensor Splicer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Golem 3/3.

Golemy pod twoim władaniem mają czujność.

Soul Warden

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

Stony Silence

Aktywowane zdolności artefaktów nie mogą być aktywowane.

Terminus

Umieść wszystkie stwory na spodzie bibliotek ich właścicieli.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Urbis Protector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Wake the Reflections

Zaludnij. (Stwórz żeton, będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Youthful Knight

Pierwszy cios

Augur of Bolas

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Azure Mage

{3}{U}: Dobierz kartę.

Cackling Counterpart

Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wspomnienie {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Compulsive Research

Wskazany gracz dobiera trzy karty. Następnie ów gracz odrzuca dwie karty, chyba że odrzuci kartę lądu.

Crippling Chill

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Dobierz kartę.

Cyclonic Rift

Przywróć wskazany nie-lądowy byt poza twoim władaniem do ręki właściciela.

Przeciążenie {6}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Deadeye Navigator

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają „{1}{U}: Wygnaj tego stwora, po czym przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.”

Familiar's Ruse

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Skontruj wskazany czar.

Forbidden Alchemy

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Wspomnienie {6}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Ghostly Flicker

Wygnaj dwa wskazane artefakty, stwory i/lub lądy pod twoim władaniem, po czym przywróć owe karty na pole bitwy pod twoim władaniem.

Gifts Ungiven

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej cztery karty o różnych nazwach i ujawnij je. Wskazany przeciwnik wybiera dwie z owych kart. Umieść wybrane karty w twoim cmentarzu, a pozostałe w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Grasp of Phantoms

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Wspomnienie {7}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Kraken Hatchling

Mist Raven

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Mystical Teachings

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki lub kartę z błyskiem, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Wspomnienie {5}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej kort wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Opportunity

Wskazany gracz dobiera cztery karty.

Phantasmal Image

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale jest on dodatkowo Iluzją oprócz swoich innych typów i ma „Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.”

Rewind

Skontruj wskazany czar. Odkręć co najwyżej cztery lądy.

Sea Gate Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałą na spodzie twojej biblioteki.

Serum Visions

Dobierz kartę. Wróż 2.

Snapcaster Mage

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazana karta sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu do końca tury zyskuje wspomnienie. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many. (Możesz rzucić ową kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Spell Pierce

Skontruj wskazany nie-stworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Spire Monitor

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Tandem Lookout

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, każdy z nich ma „Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, dobierz kartę.”

Temporal Mastery

Weź dodatkową turę po obecnej. Wygnaj ten czar.

Cud {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Venser, Shaper Savant

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany czar lub byt do ręki właściciela.

Wall of Frost

Obronność

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora, ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Wing Splicer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Golem 3/3.

Golemy pod twoim władaniem mają latanie.

Wingcrafter

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, każdy z nich ma latanie.

Abyssal Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia, ów gracz odrzuca kartę.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Corpse Connoisseur

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora, umieścić ją w twoim cmentarzu, po czym przetasować.

Odkopanie {3}{B} ({3}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Cower in Fear

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Damnation

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Death's Shadow

Ten stwór dostaje -X/-X, gdzie X to liczba twoich żyć.

Delirium Skeins

Każdy gracz odrzuca trzy karty.

Desecration Demon

Latanie

Na początku każdej potyczki dowolny przeciwnik może poświęcić stwora. Jeśli któryś tak zrobi, przekręć niniejszego stwora i umieść na nim znacznik +1/+1.

Dregscape Zombie

Odkopanie {B} ({B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Entomber Exarch

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Extractor Demon

Latanie

Ilekroć inny stwór opuści pole bitwy, możesz sprawić, że wskazany gracz zmieli dwie karty.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Falkenrath Noble

Latanie

Ilekroć ten lub inny stwór umrze, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Gnawing Zombie

{1}{B}, poświęć stwora: Wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Griselbrand

Latanie, więź życia

Zapłać 7 żyć: Dobierz siedem kart.

Grisly Spectacle

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego stwora. Jego władca mieli tyle kart, ile wynosiła siła owego stwora.

Grixis Slavedriver

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Odkopanie {3}{B} ({3}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Inquisition of Kozilek

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nielądową kartę o skrócie many 3 lub mniejszym. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Liliana of the Veil

+1: Każdy gracz odrzuca kartę.

–2: Wskazany gracz poświęca stwora.

–6: Rozdziel wszystkie byty pod władaniem wskazanego gracza na dwa stosy. Ów gracz poświęca wszystkie byty w wybranym przez siebie stosie.

Mind Shatter

Wskazany gracz odrzuca X losowych kart.

Mortician Beetle

Ilekroć gracz poświęca stwora, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Night Terrors

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nielądową kartę. Wygnaj ową kartę.

Ogre Jailbreaker

Obronność

O ile władasz Bramą ten stwór może atakować jakby nie miał obronności.

Pit Keeper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli masz co najmniej cztery karty stworów w cmentarzu, możesz przywrócić wskazana kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Recover

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dobierz kartę.

Seal of Doom

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora. Nie może być zregenerowany.

Sever the Bloodline

Wygnaj wskazanego stwora i każdego innego stwora o tej samej nazwie.

Wspomnienie {5}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Unburial Rites

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie {3}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Vampire Aristocrat

Poświęć stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Ancient Grudge

Zniszcz wskazany artefakt.

Wspomnienie {G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Battle-Rattle Shaman

Na początku potyczki w twojej turze, możesz sprawić, że wskazany stwór dostanie do końca tury +2/+0.

Blood Moon

Niebazowe lądy są Górami.

Bonfire of the Damned

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi i każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca po X obrażeń.

Cud {X}{R} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Chandra's Outrage

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia oraz 2 obrażenia władcy owego stwora.

Dragon Fodder

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Dynacharge

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+0.

Przeciążenie {2}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Goblin Assault

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1 z pośpiechem.

Gobliny atakują w każdej potyczce, jeśli mogą.

Goblin Guide

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, ów gracz umieszcza ją w swojej ręce.

Hanweir Lancer

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają pierwszy cios.

Hellrider

Pośpiech

Ilekroć atakuje stwór pod twoim władaniem, niniejszy stwór zadaje atakowanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Madcap Skills

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i ma złowrogość.

Magma Jet

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Wróż 2.

Mizzium Mortars

Wskazany stwór poza twoim władaniem dostaje od tego czaru 4 obrażenia.

Przeciążenie {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zamień w jego tekście słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Mogg Flunkies

Ten stwór nie może atakować lub blokować samotnie.

Molten Rain

Zniszcz wskazany ląd. Jeśli ów ląd był niebazowy, ten czar zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Mudbutton Torchrunner

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Past in Flames

Każda karta sztuczki i obrzędu w twoim cmentarzu zyskuje wspomnienie do końca tury. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Pyrewild Shaman

Zew krwi — {1}{R}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +3/+1.

Ilekroć jeden lub kilka stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz zapłacić {3}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę do twojej ręki.

Pyroclasm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Pyromancer Ascension

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu o tej samej nazwie, co karta w twoim cmentarzu, możesz umieścić znacznik wyprawy na tym uroku.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu gdy ten urok ma co najmniej dwa znaczniki wyprawy, możesz skopiować ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Rubblebelt Maaka

Zew krwi — {R},odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Scorched Rusalka

{R}, poświęć stwora: Niniejszy stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Scourge Devil

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Odkopanie {2}{R} ({2}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Skirsdag Cultist

{R}, {T}, poświęć stwora: Niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Thunderous Wrath

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Cud {R} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Traitorous Instinct

Przejmij do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Do końca tury dostaje on +2/+0 oraz pośpiech.

Vithian Stinger

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Odkopanie {1}{R} ({1}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Zealous Conscripts

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym bytem. Odkręć ów byt. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Arachnus Spinner

Zasięg

Przekręć odkręconego Pająka pod twoim władaniem: Wyszukaj w twoim cmentarzu i/lub bibliotece kartę o nazwie Arachnus Web i umieść ją na polu bitwy dołączoną do wskazanego stwora. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Arachnus Web

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Na początku kroku końcowego, jeśli zauroczony stwór ma siłę 4 lub większą, zniszcz ten urok.

Avacyn's Pilgrim

{T}: Weź {W}.

Baloth Cage Trap

Jeśli przeciwnik umieścił artefakt na polu bitwy w tej turze, możesz zapłacić {1}{G} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Call of the Herd

Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Wspomnienie {3}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Craterhoof Behemoth

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury tratowanie i +X/+X, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Death-Hood Cobra

{1}{G}: Ten stwór do końca tury zyskuje zasięg.

{1}{G}: Ten stwór do końca tury zyskuje dotyk śmierci.

Druid's Deliverance

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane tobie w tej turze. Zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Explore

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Fists of Ironwood

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Zauroczony stwór ma tratowanie.

Gaea's Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Hungry Spriggan

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +3/+3.

Might of Old Krosa

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli rzucasz ten czar w swojej fazie głównej, zamiast tego ów stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Penumbra Spider

Zasięg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Pająk 2/4 z zasięgiem.

Primal Command

Wybierz dwie —

 • Wskazany gracz zyskuje 7 żyć.

 • Umieść wskazany nie-stworowy byt na wierzchu biblioteki właściciela.

 • Wskazany gracz wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Revive

Przywróć wskazaną zieloną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scavenging Ooze

{G}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli była to karta stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 1 życie.

Seal of Primordium

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Slaughterhorn

Zew krwi — {G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +3/+2.

Slime Molding

Stwórz żeton zielonego stwora Szlam X/X.

Strength in Numbers

Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą atakujących stworów.

Summoning Trap

Jeśli rzucony przez ciebie w tej turze czar stwora został skontrowany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, możesz zapłacić {0} zamiast płacić koszt many niniejszego czaru.

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora spośród nich na polu bitwy. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Sylvan Ranger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Tarmogoyf

Siła tej karty jest równa liczbie typów kart spośród kart we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa tej liczbie plus 1.

Thornscape Battlemage

Podbicie {R} i/lub {W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {R} i/lub {W}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity przez {R}, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity przez {W}, zniszcz wskazany artefakt.

Thragtusk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 5 żyć.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Ulvenwald Tracker

{1}{G}, {T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z innym wskazanym stworem.

Vital Splicer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Golem 3/3.

{1}: Zregeneruj wskazanego Golema pod twoim władaniem.

Abrupt Decay

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wskazany nie-lądowy byt o skrócie many 3 lub mniejszym.

Advent of the Wurm

Stwórz żeton zielonego stwora Żmij 5/5 z tratowaniem.

Aethermage's Touch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieść spośród nich kartę stwora na polu bitwy. Zyskuje ona „Na początku twojego kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela.” Następnie umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Agent of Masks

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy przeciwnik traci po 1 życiu. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Agony Warp

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-0.

Wskazany stwór do końca tury dostaje -0/-3.

Auger Spree

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/-4.

Bronzebeak Moa

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Broodmate Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 4/4 z lataniem.

Call of the Conclave

Stwórz żeton zielonego stwora Centaur 3/3.

Carnage Gladiator

Ilekroć dowolny stwór blokuje, jego władca traci 1 życie.

{1}{B}{R}: Zregeneruj tego stwora.

Centaur Healer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Coiling Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Cruel Ultimatum

Wskazany przeciwnik poświęca stwora, odrzuca trzy karty, po czym traci 5 żyć. Przywróć kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki, dobierz trzy karty, po czym zyskaj 5 żyć.

Deputy of Acquittals

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Dinrova Horror

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany byt do ręki właściciela, po czym ów gracz odrzuca kartę.

Domri Rade

+1: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta stwora, możesz ją ujawnić i umieścić w twojej ręce.

–2: Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z innym wskazanym stworem.

–7: Dostajesz emblemat mający: „Stwory pod twoim władaniem mają podwójny cios, tratowanie, antyklątwę i pośpiech.”

Evil Twin

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole bitwy jako kopia stwora na polu bitwy, ale ma także „{U}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego stwora o takiej samej nazwie jak niniejszy stwór.”

Falkenrath Aristocrat

Latanie, pośpiech

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność. Jeśli poświęcony stwór był Człowiekiem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Fiery Justice

Ten czar zadaje 5 obrażeń rozdzielone dowolnie między dowolną liczbę wskazanych celów. Wskazany przeciwnik zyskuje 5 żyć.

Ghor-Clan Rampager

Tratowanie

Zew krwi — {R}{G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +4/+4 i tratowanie.

Goblin Electromancer

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Golgari Germination

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Golgari Rotwurm

{B}, poświęć stwora: Wskazany gracz traci 1 życie.

Ground Assault

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, iloma lądami władasz.

Gruul War Chant

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają złowrogość.

Izzet Charm

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany nie-stworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

 • Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Kathari Bomber

Latanie

Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1 i poświęć niniejszego stwora.

Odkopanie {3}{B}{R} ({3}{B}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Moroii

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie.

Mystic Genesis

Skontruj wskazany czar. Stwórz żeton zielonego stwora Szlam X/X, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Niv-Mizzet, Dracogenius

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

{U}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Obzedat, Ghost Council

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Na początku twojego kroku końcowego możesz wygnać tego stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku twojego najbliższego kroku utrzymania. Zyskuje on pośpiech.

Olivia Voldaren

Latanie

{1}{R}: Ten stwór zadaje innemu wskazanemu stworowi 1 obrażenie. Ów stwór staje się Wampirem oprócz swoich innych typów. Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{3}{B}{B}: Zyskaj władanie nad wskazanym Wampirem na czas twojego władania niniejszym stworem.

Pilfered Plans

Wskazany gracz mieli dwie karty. Dobierz dwie karty.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Rhox War Monk

Więź życia

Sedraxis Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Odkopanie {1}{B} ({1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Simic Sky Swallower

Latanie, tratowanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Sin Collector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę sztuczki lub obrzędu i wygnaj ją.

Skyknight Legionnaire

Latanie, pośpiech

Soul Manipulation

Wybierz jedną lub obie —

 • Skontruj wskazany czar stwora.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Soul Ransom

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Odrzuć dwie karty: Władca tego uroku poświęca go, po czym dobiera dwie karty. Tylko twój przeciwnik może aktywować tę zdolność.

Sphinx's Revelation

Zyskaj X żyć i dobierz X kart.

Spike Jester

Pośpiech

Sprouting Thrinax

Kiedy ten stwór umrze, stwórz trzy żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Stoic Angel

Latanie, czujność

Gracze nie mogą w swoim kroku odkręcania odkręcić więcej niż jednego stwora.

Sunhome Guildmage

{1}{R}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

{2}{R}{W}: Stwórz żeton czerwono-białego stwora Piechur 1/1 z pośpiechem.

Talon Trooper

Latanie

Teleportal

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+0 i nie może być blokowany w tej turze.

Przeciążenie {3}{U}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Terminate

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Thundersong Trumpeter

{T}: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Tower Gargoyle

Latanie

Unflinching Courage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Urban Evolution

Dobierz trzy karty. W tej turze możesz zagrać dodatkowy ląd.

Vanish into Memory

Wygnaj wskazanego stwora. Dobierz tyle kart, ile ów stwór miał siły. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, przywróć ową kartę pod władaniem jej właściciela. Jeśli tak zrobisz odrzuć tyle kart, ile ów stwór ma wytrzymałości.

Voice of Resurgence

Ilekroć przeciwnik rzuci czar w twojej turze lub kiedy ten stwór umrze, stwórz zielono-biały żeton stwora Żywiołak mający „Siła oraz wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.”

Wall of Denial

Obronność, latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Wayfaring Temple

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Woolly Thoctar

Zur the Enchanter

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę uroku o skrócie many 3 lub mniejszym, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Aethertow

Umieść wskazanego atakującego lub blokującego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Boros Reckoner

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje wskazanemu celowi tyle samo obrażeń.

{(r/w)}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Burning-Tree Emissary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, weź {R}{G}.

Giantbaiting

Stwórz żeton czerwono-zielonego stwora Gigant Wojownik 4/4 z pośpiechem. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Spiskuj (Rzucając ten czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go.)

Gift of Orzhova

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie oraz więź życia.

Mistmeadow Witch

{2}{W}{U}: Wygnaj wskazanego stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Sundering Growth

Zniszcz wskazany artefakt lub urok, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Tattermunge Witch

{R}{G}: Każdy zablokowany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i tratowanie.

Torrent of Souls

Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy jeśli do rzucenia tego czaru wydnao {B}. Stwory pod władaniem wskazanego gracza dostają do końca tury +2/+0 i pośpiech jeśli do rzucenia tego czaru wydano {R}. (Zrób oba jeśli wydano {B}{R}.)

Wort, the Raidmother

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwono-zielonego stwora Goblin Wojownik 1/1.

Każdy rzucany przez ciebie czerwony lub zielony czar sztuczki lub obrzędu ma spiskowanie. (Rzucając taki czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Azorius Signet

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Basilisk Collar

Wyposażony stwór ma dotyk śmierci i więź życia.

Wyposaż {2}

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Damping Matrix

Aktywowane zdolności artefaktów i stworów nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Dimir Signet

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Golgari Signet

{1}, {T}: Weź {B}{G}.

Grafdigger's Cage

Karty stworów w cmentarzach i bibliotekach nie mogą wejść na pole bitwy.

Gracze nie mogą rzucać czarów z cmentarzy i bibliotek.

Gruul Signet

{1}, {T}: Weź {R}{G}.

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Rakdos Signet

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Selesnya Signet

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Arcane Sanctum

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Arid Mesa

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Równiny, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Azorius Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Cavern of Souls

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Użyj ową manę tylko do rzucenia czaru stwora wybranego typu i ów czar nie może zostać skontrowany.

Crumbling Necropolis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Dimir Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Gruul Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Jungle Shrine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Marsh Flats

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny lub Bagna, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Misty Rainforest

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu lub Wyspy, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Rakdos Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Savage Lands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Scalding Tarn

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy lub Góry, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Seaside Citadel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Selesnya Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Shimmering Grotto

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Verdant Catacombs

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna lub Lasu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.