Eternal Masters

Aven Riftwatcher

Latanie

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub je opuści, zyskaj 2 życia.

Balance

Każdy gracz wybiera tyle lądów pod swoim władaniem, iloma lądami włada gracz władający najmniejszą ich liczbą, po czym poświęca pozostałe. Gracze odrzucają karty i poświęcają stwory w ten sam sposób.

Ballynock Cohort

Pierwszy cios

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz innym białym stworem.

Benevolent Bodyguard

Poświęć tego stwora: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Calciderm

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Zanikanie 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Coalition Honor Guard

Przeciwnik wskazujący cele rzucanego czaru pod swoim władaniem lub aktywujący zdolność pod swoim władaniem, musi wybrać przynajmniej jednego Chorążego na polu walki, jeśli to możliwe.

Eight-and-a-Half-Tails

{1}{W}: Wskazany byt pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed białym.

{1}: Wskazany czar lub byt staje się biały do końca tury.

Elite Vanguard

Enlightened Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu lub uroku, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Faith's Fetters

Zaurocz byt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Zauroczony byt nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Field of Souls

Ilekroć nieżetonowy stwór trafia do twojego cmentarza z pola bitwy, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Glimmerpoint Stag

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany byt. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Honden of Cleansing Fire

Na początku twojego kroku utrzymania, zyskaj 2 życia za każdą Kapliczkę pod twoim władaniem.

Humble

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i ma bazowe siłę i wytrzymałość 0/1.

Intangible Virtue

Żetony stworów pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Jareth, Leonine Titan

Ilekroć ten stwór blokuje, do końca tury dostaje +7/+7.

{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Karmic Guide

Latanie, ochrona przed czarnym

Echo {3}{W}{W} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po twoim poprzednim kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Kor Hookmaster

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Mesa Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Mistral Charger

Latanie

Monk Idealist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mother of Runes

{T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Rally the Peasants

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Seal of Cleansing

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Second Thoughts

Wygnaj wskazanego atakującego stwora.

Dobierz kartę.

Serra Angel

Latanie, czujność

Shelter

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Dobierz kartę.

Soulcatcher

Latanie

Ilekroć umrze stwór mający latanie, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Squadron Hawk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty o nazwie Squadron Hawk, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Unexpectedly Absent

Umieść wskazany nielądowy byt w bibliotece właściciela zaraz pod X wierzchnimi kartami owej biblioteki.

Wall of Omens

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

War Priest of Thune

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany urok.

Welkin Guide

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i latanie.

Whitemane Lion

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Arcanis the Omnipotent

{T}: Dobierz trzy karty.

{2}{U}{U}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Cephalid Sage

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ta karta ma „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty, po czym odrzuć dwie karty.”

Control Magic

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Daze

Możesz przywrócić Wyspę pod twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Deep Analysis

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Wspomnienie—{1}{U}, zapłać 3 życia. (Możesz rzucić tę kartę z cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Diminishing Returns

Każdy gracz wtasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki. Wygnaj dziesięć wierzchnich kart owej biblioteki. Następnie każdy gracz dobiera co najwyżej siedem kart.

Dream Twist

Wskazany gracz mieli trzy karty.

Wspomnienie {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Force of Will

Możesz zapłacić 1 życie i wygnać niebieską kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Skontruj wskazany czar.

Future Sight

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy i rzucać czary z wierzchu twojej biblioteki.

Gaseous Form

Zaurocz stwora

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie zauroczony stwór mógłby zadać lub mogłyby zostać zadane przez niego.

Giant Tortoise

Ten stwór dostaje +0/+3 o ile jest odkręcony.

Glacial Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Honden of Seeing Winds

Na początku twojego kroku utrzymania dobierz kartę za każdą Kapliczkę pod twoim władaniem.

Hydroblast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czar jeśli jest czerwony.

  • Zniszcz wskazany byt jeśli jest czerwony.

Inkwell Leviathan

Tratowanie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Jace, the Mind Sculptor

+2: Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Możesz umieścić ową kartę na spodzie biblioteki owego gracza.

0: Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

–1: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

–12: Wygnaj wszystkie karty z biblioteki wskazanego gracza, po czym ów gracz wtasowuje swoją rękę do swojej biblioteki.

Jetting Glasskite

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność po raz pierwszy w danej turze, skontruj ów czar lub zdolność.

Man-o'-War

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Memory Lapse

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go na wierzchu biblioteki właściciela zamiast w cmentarzu owego gracza.

Merfolk Looter

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Mystical Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki lub obrzędu, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Oona's Grace

Wskazany gracz dobiera kartę.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Peregrine Drake

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć co najwyżej sześć lądów.

Phantom Monster

Latanie

Phyrexian Ingester

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazanego nieżetonowego stwora.

Ten stwór dostaje +X/+Y, gdzie X jest siłą wygnanej karty, a Y jej wytrzymałością.

Prodigal Sorcerer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Quiet Speculation

Wyszukaj w bibliotece wskazanego gracza co najwyżej trzy karty mające wspomnienie i umieść je w cmentarzu owego gracza. Następnie ów gracz tasuje.

Screeching Skaab

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty.

Serendib Efreet

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 1 obrażenie.

Shoreline Ranger

Latanie

Wyspocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Silent Departure

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Wspomnienie {4}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Sprite Noble

Latanie

Inne stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +0/+1.

{T}: Inne stwory mające latanie pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Stupefying Touch

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Nie można aktywować zdolności zauroczonego stwora.

Tidal Wave

Stwórz żeton niebieskiego stwora Ściana 5/5 z obronnością. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Warden of Evos Isle

Latanie

Rzucanie czarów stworów mających latanie kosztuje cię o {1} mniej.

Wonder

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Wyspą, stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Animate Dead

Zaurocz kartę stwora w cmentarzu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli jest na polu bitwy, traci „zaurocz kartę stwora w cmentarzu” i zyskuje „zaurocz kartę stwora umieszczonego tą kartą na polu bitwy.” Przywróć zauroczoną kartę stwora z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem i dołącz do niego ten urok. Kiedy ten urok opuści pole bitwy, władca owego stwora poświęca go.

Zauroczony stwór dostaje -1/-0.

Annihilate

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Dobierz kartę.

Blightsoil Druid

{T}, zapłać 1 życie: Weź {G}.

Blood Artist

Ilekroć umrze ten lub inny stwór, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Braids, Cabal Minion

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz poświęca artefakt, stwora lub ląd.

Cabal Therapy

Nazwij nielądową kartę. Wskazany gracz ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie karty o tej nazwie.

Wspomnienie—Poświęć stwora. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Carrion Feeder

Ten stwór nie może blokować.

Poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Deadbridge Shaman

Kiedy ten stwór umrze, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Entomb

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Eyeblight's Ending

Zniszcz wskazanego stwora bez typu Elf.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Havoc Demon

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wszystkie stwory dostają do końca tury -5/-5.

Honden of Night's Reach

Na początku twojego kroku utrzymania, wskazany przeciwnik odrzuca tyle kart, iloma Kapliczkami władasz.

Hymn to Tourach

Wskazany gracz odrzuca dwie losowe karty.

Ichorid

Pośpiech

Na początku twojego kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz wygnać z twojego cmentarza kartę czarnego stwora inną niż niniejsza. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę na pole bitwy.

Innocent Blood

Każdy gracz poświęca stwora.

Lys Alana Scarblade

{T}, odrzuć kartę Elfa: Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest liczbą Elfów pod twoim władaniem.

Malicious Affliction

Okropność — Kiedy rzucisz ten czar, jeśli w tej turze umarł stwór, możesz skopiować ten czar i możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Nausea

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Necropotence

Pomiń swój krok dobierania.

Ilekroć odrzucisz kartę, wygnaj ją z twojego cmentarza.

Zapłać 1 życie: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki jako zakrytą. Umieść ją w twojej ręce na początku twojego najbliższego kroku końcowego.

Nekrataal

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Ów stwór nie może zregenerować.

Night's Whisper

Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Phyrexian Gargantua

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Phyrexian Rager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Plague Witch

{B}, {T}, odrzuć kartę: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Prowling Pangolin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, którykolwiek gracz może poświęcić dwa stwory. Jeśli któryś tak zrobi, poświęć tego stwora.

Sengir Autocrat

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony czarnego stwora Kmieć 0/1.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, wygnaj wszystkie żetony Kmieci.

Sinkhole

Zniszcz wskazany ląd.

Skulking Ghost

Latanie

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Toxic Deluge

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — zapłać X żyć.

Wszystkie stwory dostają do końca tury -X/-X.

Tragic Slip

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Okropność — Ów stwór zamiast tego do końca tury dostaje -13/-13 jeśli w tej turze umarł stwór.

Twisted Abomination

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Bagnocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Urborg Uprising

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dobierz kartę.

Vampiric Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu. Strać 2 życia.

Victimize

Wskaż dwie karty stworów w twoim cmentarzu. Poświęć stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć wybrane karty przekręcone na pole bitwy.

Visara the Dreadful

Latanie

{T}: Zniszcz wskazanego stwora. Nie może regenerować.

Wake of Vultures

Latanie

{1}{B}, poświęć stwora: Zregeneruj tego stwora.

Wakedancer

Okropność — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Avarax

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie Avarax, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Battle Squadron

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Beetleback Chief

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Borderland Marauder

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +2/+0.

Burning Vengeance

Ilekroć rzucisz czar z twojego cmentarza, ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Carbonize

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Jeśli to stwór, nie może on regenerować w tej turze i jeśli miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go.

Chain Lightning

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Następnie ów gracz lub władca owego bytu może zapłacić {R}{R}. Jeśli ów gracz tak zrobi, może skopiować ten czar i może wskazać nowe cele dla owej kopii.

Crater Hellion

Echo {4}{R}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje po 4 obrażenia każdemu innemu stworowi.

Desperate Ravings

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć losową kartę.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dragon Egg

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem mającego „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Dualcaster Mage

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Fervent Cathar

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Firebolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Flame Jab

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Gamble

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, odrzuć losową kartę, po czym przetasuj.

Ghitu Slinger

Echo {2}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Honden of Infinite Rage

Na początku twojego kroku utrzymania, ten urok zadaje wskazanemu celowi tyle obrażeń, iloma Kapliczkami władasz.

Keldon Champion

Pośpiech

Echo {2}{R}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Keldon Marauders

Zanikanie 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub je opuści, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Kird Ape

Ten stwór dostaje +1/+2 o ile władasz Lasem.

Mogg Fanatic

Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Mogg War Marshal

Echo {1}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Orcish Oriflamme

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Price of Progress

Ten czar zadaje każdemu graczowi tyle obrażeń, ile wynosi dwukrotność liczby niebazowych lądów pod władaniem owego gracza.

Pyroblast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czar jeśli jest niebieski.

  • Zniszcz wskazany byt jeśli jest niebieski.

Pyrokinesis

Możesz wygnać czerwoną kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy dowolną liczbą wskazanych stworów.

Reckless Charge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 i pośpiech.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Rorix Bladewing

Latanie, pośpiech

Seismic Stomp

Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Siege-Gang Commander

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Sneak Attack

{R}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Stingscourger

Echo {3}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Sulfuric Vortex

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Jeśli gracz miałby zyskać życia, ów gracz zamiast tego nie zyskuje żyć.

Tooth and Claw

Poświęć dwa stwory: Stwórz żeton czerwonego stwora Bestia 3/1 o nazwie Mięsożerca.

Undying Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Kiedy ten urok trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Wildfire Emissary

Ochrona przed białym

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Worldgorger Dragon

Latanie, tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie inne byty pod twoim władaniem.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnane karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Young Pyromancer

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Abundant Growth

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Ancestral Mask

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 za każdy inny urok na polu bitwy.

Argothian Enchantress

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Ilekroć rzucisz urok, dobierz kartę.

Brawn

Tratowanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarza oraz władasz Lasem, stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Centaur Chieftain

Pośpiech

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ta karta ma „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 i tratowanie.”

Civic Wayfinder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Commune with the Gods

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora lub uroku spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Elephant Guide

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Elvish Vanguard

Ilekroć inny Elf wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Emperor Crocodile

Kiedy nie władasz innymi stworami, poświęć tego stwora.

Flinthoof Boar

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Górą.

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Gaea's Blessing

Wskazany gracz wtasowuje co najwyżej trzy wskazane karty z jego cmentarza do swojej biblioteki.

Dobierz kartę.

Kiedy ta karta zostanie umieszczona w twoim cmentarzu z twojej biblioteki, wtasuj twój cmentarz do twojej biblioteki.

Green Sun's Zenith

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora o skrócie many X lub mniejszym, umieść go na polu bitwy, po czym przetasuj. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Heritage Druid

Przekręć trzy odkręcone Elfy pod twoim władaniem: Weź {G}{G}{G}.

Honden of Life's Web

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz tyle żetonów bezkolorowego stwora Duch 1/1, iloma Kapliczkami władasz.

Imperious Perfect

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Invigorate

Jeśli władasz Lasem, możesz sprawić, że przeciwnik zyska 3 życia zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lys Alana Huntmaster

Ilekroć rzucisz czar Elfa, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Natural Order

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć zielonego stwora.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Nature's Claim

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jego władca zyskuje 4 życia.

Nimble Mongoose

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Próg — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile w twoim cmentarzu jest przynajmniej siedem kart.

Rancor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Kiedy ten urok jest umieszczany w cmentarzu z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Regal Force

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ile masz zielonych stworów pod władaniem.

Roar of the Wurm

Stwórz żeton zielonego stwora Żmij 6/6.

Wspomnienie {3}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Roots

Zaurocz stwora bez latania

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Seal of Strength

Poświęć ten urok: Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Sentinel Spider

Czujność, zasięg

Silvos, Rogue Elemental

Tratowanie

{G}: Zregeneruj tego stwora.

Sylvan Library

Na początku twojego kroku dobierania, możesz dobrać dwie dodatkowe karty. Jeśli tak zrobisz, wybierz dwie karty dobrane w tej turze w twojej ręce. Za każdą z nich zapłać 4 życia lub umieść ją na wierzchu twojej biblioteki.

Sylvan Might

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i tratowanie.

Wspomnienie {2}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Thornweald Archer

Zasięg, dotyk śmierci

Timberwatch Elf

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą Elfów na polu bitwy.

Werebear

{T}: Weź {G}.

Próg — Ten stwór dostaje +3/+3 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Wirewood Symbiote

Przywróć Elfa pod twoim władaniem do ręki właściciela: Odkręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Xantid Swarm

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz nie może rzucać czarów w tej turze.

Yavimaya Enchantress

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy urok na polu bitwy.

Armadillo Cloak

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie.

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Baleful Strix

Latanie, dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Bloodbraid Elf

Pośpiech

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Brago, King Eternal

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj dowolną liczbę wskazanych nielądowych bytów pod twoim władaniem, po czym przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Dack Fayden

+1: Wskazany gracz dobiera dwie karty, po czym odrzuca dwie karty.

–2: Zyskaj władanie nad wskazanym artefaktem.

–6: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć rzucisz czar wskazujący jeden lub więcej bytów, zyskaj władanie nad owymi bytami.”

Extract from Darkness

Każdy gracz mieli dwie karty. Następnie umieść kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Flame-Kin Zealot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 i pośpiech.

Glare of Subdual

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Przekręć wskazany artefakt lub stwora.

Goblin Trenches

{2}, poświęć ląd: Stwórz dwa żetony czerwono-białego stwora Goblin Piechur 1/1.

Maelstrom Wanderer

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Kaskada, kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki. Następnie zrób to jeszcze raz.)

Shaman of the Pack

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci tyle żyć, iloma Elfami władasz.

Shardless Agent

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Sphinx of the Steel Wind

Latanie, pierwszy cios, czujność, więź życia, ochrona przed czerwonym i zielonym

Thunderclap Wyvern

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Inne stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +1/+1.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Vindicate

Zniszcz wskazany byt.

Void

Wybierz liczbę. Zniszcz wszystkie artefakty i stwory o skrótach many równych tej liczbie. Następnie wskazany gracz ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie nielądowe karty o skrótach many równych tej liczbie.

Wee Dragonauts

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Zealous Persecution

Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 a stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-1.

Call the Skybreaker

Stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 5/5 z lataniem.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Deathrite Shaman

{T}: Wygnaj wskazaną kartę lądu z cmentarza. Weź jedną manę dowolnego koloru.

{B}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza. Każdy przeciwnik traci po 2 życia.

{G}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Zyskaj 2 życia.

Giant Solifuge

({(r/g)} można opłacić używając {R} albo {G}.)

Tratowanie, pośpiech, antymagia (Ten stwór nie mogą być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Torrent of Souls

Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy jeśli do rzucenia tego czaru wydnao {B}. Stwory pod władaniem wskazanego gracza dostają do końca tury +2/+0 i pośpiech jeśli do rzucenia tego czaru wydano {R}. (Zrób oba jeśli wydano {B}{R}.)

Ashnod's Altar

Poświęć stwora: Weź {C}{C}.

Chrome Mox

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać nieartefaktową, nielądową kartę z twojej ręki.

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów wygnanej karty.

Duplicant

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy możesz wygnać wskazanego nieżetonowego stwora.

O ile karta wygnana tym stworem jest kartą stwora, niniejszy stwór ma jej siłę, wytrzymałość i typy stwora ostatnio wygnanej przez siebie karty stwora. Nadal jest Przemieńcem.

Emmessi Tome

{5}, {T}: Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Goblin Charbelcher

{3}, {T}: Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę lądu. Ten stwór zadaje wskazanemu celowi tyle obrażeń, ile ujawniono w ten sposób nielądowych kart. Jeśli ujawniona karta jest Górą, ten stwór zamiast tego zadaje dwukrotność owych obrażeń. Umieść ujawnione karty dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Isochron Scepter

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać kartę sztuczki o skrócie many 2 lub mniejszym z twojej ręki.

{2}, {T}: Możesz skopiować wygnaną kartę. Jeśli tak zrobisz, możesz rzucić ową kopię bez płacenia jej kosztu many.

Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Mana Crypt

Na początku twojego kroku utrzymania, rzuć monetą. Jeśli przegrasz rzut, ten artefakt zadaje tobie 3 obrażenia.

{T}: Weź {C}{C}.

Millikin

{T}, zmiel kartę: Weź {C}. (By zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Mindless Automaton

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}, odrzuć kartę: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Usuń dwa znaczniki +1/+1 z tego stwora: Dobierz kartę.

Nevinyrral's Disk

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Relic of Progenitus

{T}: Wskazany gracz wygania kartę ze swojego cmentarza.

{1}, wygnaj ten artefakt: Wygnaj wszystkie cmentarze. Dobierz kartę.

Sensei's Divining Top

{1}: Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym odłóż je w dowolnej kolejności.

{T}: Dobierz kartę, po czym umieść ten artefakt na wierzchu biblioteki właściciela.

Ticking Gnomes

Echo {3} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Winter Orb

O ile ten artefakt jest odkręcony, gracze nie mogą odkręcić więcej niż jednego lądu podczas swoich kroków odkręcania.

Worn Powerstone

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}{C}.

Bloodfell Caves

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Karakas

{T}: Weź {W}.

{T}: Przywróć wskazanego legendarnego stwora do ręki właściciela.

Maze of Ith

{T}: Odkręć wskazanego atakującego stwora. Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mógłby otrzymać lub mogłyby zostać przez niego zadane w tej turze.

Mishra's Factory

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury artefaktowym stworem Składacz 2/2. Nadal jest lądem.

{T}: Wskazany Składacz do końca tury dostaje +1/+1.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Wasteland

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.