Eternal Masters

Aven Riftwatcher

Latanie

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole walki z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

When Aven Riftwatcher enters the battlefield or leaves the battlefield, you gain 2 life.

Balance

Each player chooses a number of lands they control equal to the number of lands controlled by the player who controls the fewest, then sacrifices the rest. Players discard cards and sacrifice creatures the same way.

Ballynock Cohort

Pierwszy cios

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz innym białym stworem.

Benevolent Bodyguard

Sacrifice Benevolent Bodyguard: Target creature you control gains protection from the color of your choice until end of turn.

Calciderm

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Vanishing 4 (This creature enters the battlefield with four time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter from it. When the last is removed, sacrifice it.)

Coalition Honor Guard

While choosing targets as part of casting a spell or activating an ability, your opponents must choose at least one Flagbearer on the battlefield if able.

Eight-and-a-Half-Tails

{1}{W}: Target permanent you control gains protection from white until end of turn.

{1}: Target spell or permanent becomes white until end of turn.

Elite Vanguard

Enlightened Tutor

Search your library for an artifact or enchantment card and reveal that card. Shuffle your library, then put the card on top of it.

Faith's Fetters

Zaurocz permanent

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zyskujesz 4 życia.

Zauroczony permanent nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Field of Souls

Whenever a nontoken creature is put into your graveyard from the battlefield, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Glimmerpoint Stag

Czujność

When Glimmerpoint Stag enters the battlefield, exile another target permanent. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Honden of Cleansing Fire

At the beginning of your upkeep, you gain 2 life for each Shrine you control.

Humble

Until end of turn, target creature loses all abilities and has base power and toughness 0/1.

Intangible Virtue

Creature tokens you control get +1/+1 and have vigilance.

Jareth, Leonine Titan

Whenever Jareth, Leonine Titan blocks, it gets +7/+7 until end of turn.

{W}: Jareth gains protection from the color of your choice until end of turn.

Karmic Guide

Flying, protection from black

Echo {3}{W}{W} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Karmic Guide enters the battlefield, return target creature card from your graveyard to the battlefield.

Kor Hookmaster

When Kor Hookmaster enters the battlefield, tap target creature an opponent controls. That creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Mesa Enchantress

Whenever you cast an enchantment spell, you may draw a card.

Mistral Charger

Latanie

Monk Idealist

When Monk Idealist enters the battlefield, return target enchantment card from your graveyard to your hand.

Mother of Runes

{T}: Target creature you control gains protection from the color of your choice until end of turn.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Rally the Peasants

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+0 do końca tury.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Seal of Cleansing

Sacrifice Seal of Cleansing: Destroy target artifact or enchantment.

Second Thoughts

Exile target attacking creature.

Dobierz kartę.

Serra Angel

Latanie, czujność

Shelter

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje do końca tury ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Dobierz kartę.

Soulcatcher

Latanie

Whenever a creature with flying dies, put a +1/+1 counter on Soulcatcher.

Squadron Hawk

Latanie

When Squadron Hawk enters the battlefield, you may search your library for up to three cards named Squadron Hawk, reveal them, put them into your hand, then shuffle your library.

Swords to Plowshares

Exile target creature. Its controller gains life equal to its power.

Unexpectedly Absent

Put target nonland permanent into its owner’s library just beneath the top X cards of that library.

Wall of Omens

Obronność

When Wall of Omens enters the battlefield, draw a card.

War Priest of Thune

When War Priest of Thune enters the battlefield, you may destroy target enchantment.

Welkin Guide

Latanie

When Welkin Guide enters the battlefield, target creature gets +2/+2 and gains flying until end of turn.

Whitemane Lion

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Whitemane Lion enters the battlefield, return a creature you control to its owner’s hand.

Wrath of God

Destroy all creatures. They can’t be regenerated.

Arcanis the Omnipotent

{T}: Draw three cards.

{2}{U}{U}: Return Arcanis the Omnipotent to its owner’s hand.

Brainstorm

Draw three cards, then put two cards from your hand on top of your library in any order.

Cephalid Sage

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór ma „Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz trzy karty, następnie odrzuć dwie karty.”

Control Magic

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Daze

You may return an Island you control to its owner’s hand rather than pay this spell’s mana cost.

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Deep Analysis

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Flashback—{1}{U}, Pay 3 life. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Diminishing Returns

Each player shuffles their hand and graveyard into their library. You exile the top ten cards of your library. Then each player draws up to seven cards.

Dream Twist

Target player puts the top three cards of their library into their graveyard.

Flashback {1}{U} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Force of Will

You may pay 1 life and exile a blue card from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Skontruj wskazany czar.

Future Sight

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać górną kartę twojej biblioteki.

Gaseous Form

Zaurocz stwora

Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by enchanted creature.

Giant Tortoise

Giant Tortoise gets +0/+3 as long as it’s untapped.

Glacial Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Honden of Seeing Winds

At the beginning of your upkeep, draw a card for each Shrine you control.

Hydroblast

Wybierz jedno —

  • Counter target spell if it’s red.

  • Destroy target permanent if it’s red.

Inkwell Leviathan

Tratowanie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Jace, the Mind Sculptor

+2: Look at the top card of target player’s library. You may put that card on the bottom of that player’s library.

0: Draw three cards, then put two cards from your hand on top of your library in any order.

−1: Return target creature to its owner’s hand.

−12: Exile all cards from target player’s library, then that player shuffles their hand into their library.

Jetting Glasskite

Latanie

Whenever Jetting Glasskite becomes the target of a spell or ability for the first time each turn, counter that spell or ability.

Man-o'-War

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Memory Lapse

Counter target spell. If that spell is countered this way, put it on top of its owner’s library instead of into that player’s graveyard.

Merfolk Looter

{T}: Draw a card, then discard a card.

Mystical Tutor

Search your library for an instant or sorcery card and reveal that card. Shuffle your library, then put the card on top of it.

Oona's Grace

Target player draws a card.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Peregrine Drake

Latanie

When Peregrine Drake enters the battlefield, untap up to five lands.

Phantom Monster

Latanie

Phyrexian Ingester

Imprint — When Phyrexian Ingester enters the battlefield, you may exile target nontoken creature.

Phyrexian Ingester gets +X/+Y, where X is the exiled creature card’s power and Y is its toughness.

Prodigal Sorcerer

{T}: Prodigal Sorcerer deals 1 damage to any target.

Quiet Speculation

Search target player’s library for up to three cards with flashback and put them into that player’s graveyard. Then the player shuffles their library.

Screeching Skaab

When Screeching Skaab enters the battlefield, put the top two cards of your library into your graveyard.

Serendib Efreet

Latanie

At the beginning of your upkeep, Serendib Efreet deals 1 damage to you.

Shoreline Ranger

Latanie

Islandcycling {2} ({2}, Discard this card: Search your library for an Island card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Silent Departure

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Wspomnienie {4}{U} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Sprite Noble

Latanie

Other creatures you control with flying get +0/+1.

{T}: Other creatures you control with flying get +1/+0 until end of turn.

Stupefying Touch

Zaurocz stwora

When Stupefying Touch enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature’s activated abilities can’t be activated.

Tidal Wave

Create a 5/5 blue Wall creature token with defender. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Warden of Evos Isle

Latanie

Rzucanie czarów stworów z lataniem kosztuje cię o {1} mniej.

Wonder

Latanie

As long as Wonder is in your graveyard and you control an Island, creatures you control have flying.

Animate Dead

Enchant creature card in a graveyard

When Animate Dead enters the battlefield, if it’s on the battlefield, it loses „enchant creature card in a graveyard” and gains „enchant creature put onto the battlefield with Animate Dead.” Return enchanted creature card to the battlefield under your control and attach Animate Dead to it. When Animate Dead leaves the battlefield, that creature’s controller sacrifices it.

Enchanted creature gets -1/-0.

Annihilate

Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Dobierz kartę.

Blightsoil Druid

{T}, zapłać 1 życie: Weź {G}.

Blood Artist

Whenever Blood Artist or another creature dies, target player loses 1 life and you gain 1 life.

Braids, Cabal Minion

At the beginning of each player’s upkeep, that player sacrifices an artifact, creature, or land.

Cabal Therapy

Choose a nonland card name. Target player reveals their hand and discards all cards with that name.

Flashback—Sacrifice a creature. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Carrion Feeder

Ten stwór nie może blokować.

Poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Deadbridge Shaman

When Deadbridge Shaman dies, target opponent discards a card.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Entomb

Search your library for a card and put that card into your graveyard. Then shuffle your library.

Eyeblight's Ending

Destroy target non-Elf creature.

Gravedigger

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Havoc Demon

Latanie

When Havoc Demon dies, all creatures get -5/-5 until end of turn.

Honden of Night's Reach

At the beginning of your upkeep, target opponent discards a card for each Shrine you control.

Hymn to Tourach

Target player discards two cards at random.

Ichorid

Pośpiech

At the beginning of the end step, sacrifice Ichorid.

At the beginning of your upkeep, if Ichorid is in your graveyard, you may exile a black creature card other than Ichorid from your graveyard. If you do, return Ichorid to the battlefield.

Innocent Blood

Każdy gracz poświęca stwora.

Lys Alana Scarblade

{T}, Discard an Elf card: Target creature gets -X/-X until end of turn, where X is the number of Elves you control.

Malicious Affliction

Morbid — When you cast this spell, if a creature died this turn, you may copy Malicious Affliction and may choose a new target for the copy.

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Nausea

Wszystkie stwory dostają -1/-1 do końca tury.

Necropotence

Skip your draw step.

Ilekroć odrzucasz kartę, wygnaj ją z twojego cmentarza.

Pay 1 life: Exile the top card of your library face down. Put that card into your hand at the beginning of your next end step.

Nekrataal

Pierwszy cios

When Nekrataal enters the battlefield, destroy target nonartifact, nonblack creature. That creature can’t be regenerated.

Night's Whisper

You draw two cards and you lose 2 life.

Phyrexian Gargantua

When Phyrexian Gargantua enters the battlefield, you draw two cards and you lose 2 life.

Phyrexian Rager

When Phyrexian Rager enters the battlefield, you draw a card and you lose 1 life.

Plague Witch

{B}, {T}, Discard a card: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Prowling Pangolin

When Prowling Pangolin enters the battlefield, any player may sacrifice two creatures. If a player does, sacrifice Prowling Pangolin.

Sengir Autocrat

When Sengir Autocrat enters the battlefield, create three 0/1 black Serf creature tokens.

When Sengir Autocrat leaves the battlefield, exile all Serf tokens.

Sinkhole

Zniszcz wskazany ląd.

Skulking Ghost

Latanie

When Skulking Ghost becomes the target of a spell or ability, sacrifice it.

Toxic Deluge

As an additional cost to cast this spell, pay X life.

All creatures get -X/-X until end of turn.

Tragic Slip

Wskazany stwór dostaje -1/-1 do końca tury.

Morbid — That creature gets -13/-13 until end of turn instead if a creature died this turn.

Twisted Abomination

{B}: Regenerate Twisted Abomination.

Swampcycling {2} ({2}, Discard this card: Search your library for a Swamp card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Urborg Uprising

Przywróć co najwyżej dwie wskazany karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dobierz kartę.

Vampiric Tutor

Search your library for a card, then shuffle your library and put that card on top of it. You lose 2 life.

Victimize

Choose two target creature cards in your graveyard. Sacrifice a creature. If you do, return the chosen cards to the battlefield tapped.

Visara the Dreadful

Latanie

{T}: Destroy target creature. It can’t be regenerated.

Wake of Vultures

Latanie

{1}{B}, Sacrifice a creature: Regenerate Wake of Vultures.

Wakedancer

Morbid — When Wakedancer enters the battlefield, if a creature died this turn, create a 2/2 black Zombie creature token.

Avarax

Pośpiech

When Avarax enters the battlefield, you may search your library for a card named Avarax, reveal it, and put it into your hand. If you do, shuffle your library.

{1}{R}: Avarax gets +1/+0 until end of turn.

Battle Squadron

Latanie

Battle Squadron’s power and toughness are each equal to the number of creatures you control.

Beetleback Chief

When Beetleback Chief enters the battlefield, create two 1/1 red Goblin creature tokens.

Borderland Marauder

Whenever Borderland Marauder attacks, it gets +2/+0 until end of turn.

Burning Vengeance

Whenever you cast a spell from your graveyard, Burning Vengeance deals 2 damage to any target.

Carbonize

Carbonize deals 3 damage to any target. If it’s a creature, it can’t be regenerated this turn, and if it would die this turn, exile it instead.

Chain Lightning

Chain Lightning deals 3 damage to any target. Then that player or that permanent’s controller may pay {R}{R}. If the player does, they may copy this spell and may choose a new target for that copy.

Crater Hellion

Echo {4}{R}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Crater Hellion enters the battlefield, it deals 4 damage to each other creature.

Desperate Ravings

Draw two cards, then discard a card at random.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dragon Egg

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem oraz zdolnością „{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.”

Dualcaster Mage

Błysk

When Dualcaster Mage enters the battlefield, copy target instant or sorcery spell. You may choose new targets for the copy.

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, następnie odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Fervent Cathar

Pośpiech

When Fervent Cathar enters the battlefield, target creature can’t block this turn.

Firebolt

Firebolt deals 2 damage to any target.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Flame Jab

Flame Jab deals 1 damage to any target.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Gamble

Search your library for a card, put that card into your hand, discard a card at random, then shuffle your library.

Ghitu Slinger

Echo {2}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Ghitu Slinger enters the battlefield, it deals 2 damage to any target.

Honden of Infinite Rage

At the beginning of your upkeep, Honden of Infinite Rage deals damage to any target equal to the number of Shrines you control.

Keldon Champion

Pośpiech

Echo {2}{R}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Keldon Champion enters the battlefield, it deals 3 damage to target player or planeswalker.

Keldon Marauders

Vanishing 2 (This creature enters the battlefield with two time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter from it. When the last is removed, sacrifice it.)

When Keldon Marauders enters the battlefield or leaves the battlefield, it deals 1 damage to target player or planeswalker.

Kird Ape

Kird Ape gets +1/+2 as long as you control a Forest.

Mogg Fanatic

Sacrifice Mogg Fanatic: It deals 1 damage to any target.

Mogg War Marshal

Echo {1}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Mogg War Marshal enters the battlefield or dies, create a 1/1 red Goblin creature token.

Orcish Oriflamme

Attacking creatures you control get +1/+0.

Price of Progress

Price of Progress deals damage to each player equal to twice the number of nonbasic lands that player controls.

Pyroblast

Wybierz jedno —

  • Counter target spell if it’s blue.

  • Destroy target permanent if it’s blue.

Pyrokinesis

You may exile a red card from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Pyrokinesis deals 4 damage divided as you choose among any number of target creatures.

Reckless Charge

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+0 i pośpiech.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Rorix Bladewing

Latanie, pośpiech

Seismic Stomp

Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Siege-Gang Commander

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje 2 obrażenia w dowolnie wskazany cel.

Sneak Attack

{R}: You may put a creature card from your hand onto the battlefield. That creature gains haste. Sacrifice the creature at the beginning of the next end step.

Stingscourger

Echo {3}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Stingscourger enters the battlefield, return target creature an opponent controls to its owner’s hand.

Sulfuric Vortex

At the beginning of each player’s upkeep, Sulfuric Vortex deals 2 damage to that player.

If a player would gain life, that player gains no life instead.

Tooth and Claw

Sacrifice two creatures: Create a 3/1 red Beast creature token named Carnivore.

Undying Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

When Undying Rage is put into a graveyard from the battlefield, return Undying Rage to its owner’s hand.

Wildfire Emissary

Protection from white

{1}{R}: Wildfire Emissary gets +1/+0 until end of turn.

Worldgorger Dragon

Latanie, tratowanie

When Worldgorger Dragon enters the battlefield, exile all other permanents you control.

When Worldgorger Dragon leaves the battlefield, return the exiled cards to the battlefield under their owners» control.

Young Pyromancer

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Abundant Growth

Zaurocz ląd

When Abundant Growth enters the battlefield, draw a card.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Ancestral Mask

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 for each other enchantment on the battlefield.

Argothian Enchantress

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Whenever you cast an enchantment spell, draw a card.

Brawn

Tratowanie

As long as Brawn is in your graveyard and you control a Forest, creatures you control have trample.

Centaur Chieftain

Pośpiech

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór ma „Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 i tratowanie.”

Civic Wayfinder

When Civic Wayfinder enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, reveal it, and put it into your hand. If you do, shuffle your library.

Commune with the Gods

Reveal the top five cards of your library. You may put a creature or enchantment card from among them into your hand. Put the rest into your graveyard.

Elephant Guide

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+3.

When enchanted creature dies, create a 3/3 green Elephant creature token.

Elvish Vanguard

Whenever another Elf enters the battlefield, put a +1/+1 counter on Elvish Vanguard.

Emperor Crocodile

When you control no other creatures, sacrifice Emperor Crocodile.

Flinthoof Boar

Flinthoof Boar gets +1/+1 as long as you control a Mountain.

{R}: Flinthoof Boar gains haste until end of turn. (It can attack and {T} this turn.)

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, które mogłyby zostać zadane w tej turze.

Gaea's Blessing

Target player shuffles up to three target cards from their graveyard into their library.

Dobierz kartę.

When Gaea’s Blessing is put into your graveyard from your library, shuffle your graveyard into your library.

Green Sun's Zenith

Search your library for a green creature card with converted mana cost X or less, put it onto the battlefield, then shuffle your library. Shuffle Green Sun’s Zenith into its owner’s library.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Heritage Druid

Tap three untapped Elves you control: Add {G}{G}{G}.

Honden of Life's Web

At the beginning of your upkeep, create a 1/1 colorless Spirit creature token for each Shrine you control.

Imperious Perfect

Other Elf creatures you control get +1/+1.

{G}, {T}: Create a 1/1 green Elf Warrior creature token.

Invigorate

If you control a Forest, rather than pay this spell’s mana cost, you may have an opponent gain 3 life.

Target creature gets +4/+4 until end of turn.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lys Alana Huntmaster

Whenever you cast an Elf spell, you may create a 1/1 green Elf Warrior creature token.

Natural Order

As an additional cost to cast this spell, sacrifice a green creature.

Search your library for a green creature card and put it onto the battlefield. Then shuffle your library.

Nature's Claim

Destroy target artifact or enchantment. Its controller gains 4 life.

Nimble Mongoose

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Próg — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile w twoim cmentarzu jest przynajmniej siedem kart.

Rancor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Kiedy ten urok jest umieszczany w cmentarzu z pola walki, przywróć go do ręki właściciela.

Regal Force

When Regal Force enters the battlefield, draw a card for each green creature you control.

Roar of the Wurm

Create a 6/6 green Wurm creature token.

Flashback {3}{G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Roots

Enchant creature without flying

When Roots enters the battlefield, tap enchanted creature.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Seal of Strength

Sacrifice Seal of Strength: Target creature gets +3/+3 until end of turn.

Sentinel Spider

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Silvos, Rogue Elemental

Tratowanie

{G}: Regenerate Silvos, Rogue Elemental.

Sylvan Library

At the beginning of your draw step, you may draw two additional cards. If you do, choose two cards in your hand drawn this turn. For each of those cards, pay 4 life or put the card on top of your library.

Sylvan Might

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 i tratowanie.

Flashback {2}{G}{G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Thornweald Archer

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Timberwatch Elf

{T}: Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of Elves on the battlefield.

Werebear

{T}: Weź {G}.

Threshold — Werebear gets +3/+3 as long as seven or more cards are in your graveyard.

Wirewood Symbiote

Return an Elf you control to its owner’s hand: Untap target creature. Activate this ability only once each turn.

Xantid Swarm

Latanie

Whenever Xantid Swarm attacks, defending player can’t cast spells this turn.

Yavimaya Enchantress

Yavimaya Enchantress gets +1/+1 for each enchantment on the battlefield.

Armadillo Cloak

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and has trample.

Whenever enchanted creature deals damage, you gain that much life.

Baleful Strix

Latanie, dotyk śmierci

When Baleful Strix enters the battlefield, draw a card.

Bloodbraid Elf

Pośpiech

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nielądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty w losowej kolejności na spodzie twojej biblioteki.)

Brago, King Eternal

Latanie

Whenever Brago, King Eternal deals combat damage to a player, exile any number of target nonland permanents you control, then return those cards to the battlefield under their owner’s control.

Dack Fayden

+1: Target player draws two cards, then discards two cards.

−2: Gain control of target artifact.

−6: You get an emblem with „Whenever you cast a spell that targets one or more permanents, gain control of those permanents.”

Extract from Darkness

Each player puts the top two cards of their library into their graveyard. Then you put a creature card from a graveyard onto the battlefield under your control.

Flame-Kin Zealot

When Flame-Kin Zealot enters the battlefield, creatures you control get +1/+1 and gain haste until end of turn.

Glare of Subdual

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Przekręć wskazany artefakt lub stwora.

Goblin Trenches

{2}, Sacrifice a land: Create two 1/1 red and white Goblin Soldier creature tokens.

Maelstrom Wanderer

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Cascade, cascade (When you cast this spell, exile cards from the top of your library until you exile a nonland card that costs less. You may cast it without paying its mana cost. Put the exiled cards on the bottom of your library in a random order. Then do it again.)

Shaman of the Pack

When Shaman of the Pack enters the battlefield, target opponent loses life equal to the number of Elves you control.

Shardless Agent

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nielądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty w losowej kolejności na spodzie twojej biblioteki.)

Sphinx of the Steel Wind

Flying, first strike, vigilance, lifelink, protection from red and from green

Thunderclap Wyvern

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Inne stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Trygon Predator

Latanie

Whenever Trygon Predator deals combat damage to a player, you may destroy target artifact or enchantment that player controls.

Vindicate

Destroy target permanent.

Void

Choose a number. Destroy all artifacts and creatures with converted mana cost equal to that number. Then target player reveals their hand and discards all nonland cards with converted mana cost equal to the number.

Wee Dragonauts

Latanie

Whenever you cast an instant or sorcery spell, Wee Dragonauts gets +2/+0 until end of turn.

Zealous Persecution

Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 a stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-1.

Call the Skybreaker

Create a 5/5 blue and red Elemental creature token with flying.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Deathrite Shaman

{T}: Wygnaj wskazaną kartę lądu z cmentarza. Weź jedną manę dowolnego koloru.

{B}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza. Każdy przeciwnik traci 2 życia.

{G}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Zyskujesz 2 życia.

Giant Solifuge

({(r/g)} można opłacić używając {R} albo {G}.)

Trample; haste; shroud (This creature can’t be the target of spells or abilities.)

Torrent of Souls

Return up to one target creature card from your graveyard to the battlefield if {B} was spent to cast Torrent of Souls. Creatures target player controls get +2/+0 and gain haste until end of turn if {R} was spent to cast Torrent of Souls. (Do both if {B}{R} was spent.)

Ashnod's Altar

Sacrifice a creature: Add {C}{C}.

Chrome Mox

Imprint — When Chrome Mox enters the battlefield, you may exile a nonartifact, nonland card from your hand.

{T}: Add one mana of any of the exiled card’s colors.

Duplicant

Imprint — When Duplicant enters the battlefield, you may exile target nontoken creature.

As long as a card exiled with Duplicant is a creature card, Duplicant has the power, toughness, and creature types of the last creature card exiled with Duplicant. It’s still a Shapeshifter.

Emmessi Tome

{5}, {T}: Draw two cards, then discard a card.

Goblin Charbelcher

{3}, {T}: Reveal cards from the top of your library until you reveal a land card. Goblin Charbelcher deals damage equal to the number of nonland cards revealed this way to any target. If the revealed land card was a Mountain, Goblin Charbelcher deals double that damage instead. Put the revealed cards on the bottom of your library in any order.

Isochron Scepter

Imprint — When Isochron Scepter enters the battlefield, you may exile an instant card with converted mana cost 2 or less from your hand.

{2}, {T}: You may copy the exiled card. If you do, you may cast the copy without paying its mana cost.

Juggernaut

Juggernaut attacks each combat if able.

Juggernaut can’t be blocked by Walls.

Mana Crypt

At the beginning of your upkeep, flip a coin. If you lose the flip, Mana Crypt deals 3 damage to you.

{T}: Add {C}{C}.

Millikin

{T}, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu: Weź {C}.

Mindless Automaton

Mindless Automaton enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

{1}, Discard a card: Put a +1/+1 counter on Mindless Automaton.

Remove two +1/+1 counters from Mindless Automaton: Draw a card.

Nevinyrral's Disk

Nevinyrral’s Disk enters the battlefield tapped.

{1}, {T}: Destroy all artifacts, creatures, and enchantments.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, następnie ujawnij ją, umieść w twojej ręce i przetasuj twoją bibliotekę.

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Relic of Progenitus

{T}: Target player exiles a card from their graveyard.

{1}, Exile Relic of Progenitus: Exile all cards from all graveyards. Draw a card.

Sensei's Divining Top

{1}: Look at the top three cards of your library, then put them back in any order.

{T}: Draw a card, then put Sensei’s Divining Top on top of its owner’s library.

Ticking Gnomes

Echo {3} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Sacrifice Ticking Gnomes: It deals 1 damage to any target.

Winter Orb

As long as Winter Orb is untapped, players can’t untap more than one land during their untap steps.

Worn Powerstone

Worn Powerstone enters the battlefield tapped.

{T}: Add {C}{C}.

Bloodfell Caves

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Karakas

{T}: Weź {W}.

{T}: Return target legendary creature to its owner’s hand.

Maze of Ith

{T}: Untap target attacking creature. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by that creature this turn.

Mishra's Factory

{T}: Weź {C}.

{1}: Mishra’s Factory becomes a 2/2 Assembly-Worker artifact creature until end of turn. It’s still a land.

{T}: Target Assembly-Worker creature gets +1/+1 until end of turn.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Wasteland

{T}: Weź {C}.

{T}, Sacrifice Wasteland: Destroy target nonbasic land.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.