Iconic Masters

Scion of Ugin

Latanie

Abzan Battle Priest

Przetrwanie {W} ({W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Używaj jako obrzęd.)

Each creature you control with a +1/+1 counter on it has lifelink.

Abzan Falconer

Przetrwanie {W} ({W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Używaj jako obrzęd.)

Each creature you control with a +1/+1 counter on it has flying.

Ainok Bond-Kin

Przetrwanie {1}{W} ({1}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Używaj jako obrzęd.)

Each creature you control with a +1/+1 counter on it has first strike.

Ajani's Pridemate

Ilekroć zyskujesz życie, połóż znacznik +1/+1 na tym stworze.

Angel of Mercy

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskujesz 3 życia.

Angelic Accord

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli zyskałeś 4 lub więcej żyć w tej turze, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Archangel of Thune

Latanie

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Ilekroć zyskujesz życie, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Auriok Champion

Ochrona przed czarnym i czerwonym

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole walki, możesz zyskać 1 życie.

Austere Command

Wybierz dwie —

 • Destroy all artifacts.

 • Destroy all enchantments.

 • Destroy all creatures with converted mana cost 3 or less.

 • Destroy all creatures with converted mana cost 4 or greater.

Avacyn, Angel of Hope

Latanie, czujność, niezniszczalność

Inne permanenty pod twoim władaniem mają niezniszczalność.

Benevolent Ancestor

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.

Blinding Mage

{W}, {T}: Tap target creature.

Burrenton Forge-Tender

Ochrona przed czerwonym

Sacrifice Burrenton Forge-Tender: Prevent all damage a red source of your choice would deal this turn.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Doomed Traveler

When Doomed Traveler dies, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Dragon Bell Monk

Czujność

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Elesh Norn, Grand Cenobite

Czujność

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Creatures your opponents control get -2/-2.

Emerge Unscathed

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje do końca tury ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Rykoszet (Jeśli rzucasz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Emeria Angel

Latanie

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may create a 1/1 white Bird creature token with flying.

Great Teacher's Decree

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+1 do końca tury.

Rykoszet (Jeśli rzucasz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Guard Duty

Zaurocz stwora

Enchanted creature has defender.

Guided Strike

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+0 i pierwszy cios.

Dobierz kartę.

Infantry Veteran

{T}: Target attacking creature gets +1/+1 until end of turn.

Iona's Judgment

Wygnaj wskazanego stwora lub urok.

Path of Bravery

O ile liczba twoich żyć jest większa lub równa startowej wartości, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć co najmniej jeden stwór pod twoim władaniem atakuje, zyskujesz życia równe liczbie atakujących stworów.

Pentarch Ward

Zaurocz stwora

As Pentarch Ward enters the battlefield, choose a color.

When Pentarch Ward enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature has protection from the chosen color. This effect doesn’t remove Pentarch Ward.

Restoration Angel

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wygnać innego nie będącego Aniołem stwora pod twoim władaniem, następnie przywróć ową kartę na pole walki pod twoim władaniem.

Seeker of the Way

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Whenever you cast a noncreature spell, Seeker of the Way gains lifelink until end of turn.

Serra Angel

Latanie, czujność

Serra Ascendant

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

As long as you have 30 or more life, Serra Ascendant gets +5/+5 and has flying.

Stalwart Aven

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Renown 1 (When this creature deals combat damage to a player, if it isn’t renowned, put a +1/+1 counter on it and it becomes renowned.)

Student of Ojutai

Whenever you cast a noncreature spell, you gain 2 life.

Survival Cache

You gain 2 life. Then if you have more life than an opponent, draw a card.

Rykoszet (Jeśli rzucasz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Sustainer of the Realm

Latanie

Whenever Sustainer of the Realm blocks, it gets +0/+2 until end of turn.

Swords to Plowshares

Exile target creature. Its controller gains life equal to its power.

Topan Freeblade

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Renown 1 (When this creature deals combat damage to a player, if it isn’t renowned, put a +1/+1 counter on it and it becomes renowned.)

Wing Shards

Wskazany gracz poświęca atakującego stwora.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Yosei, the Morning Star

Latanie

When Yosei, the Morning Star dies, target player skips their next untap step. Tap up to five target permanents that player controls.

Aetherize

Return all attacking creatures to their owner’s hand.

Amass the Components

Draw three cards, then put a card from your hand on the bottom of your library.

Ancestral Vision

Suspend 4—{U} (Rather than cast this card from your hand, pay {U} and exile it with four time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

Target player draws three cards.

Bewilder

Target creature gets -3/-0 until end of turn.

Dobierz kartę.

Cephalid Broker

{T}: Target player draws two cards, then discards two cards.

Claustrophobia

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Condescend

Counter target spell unless its controller pays {X}. Scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Consecrated Sphinx

Latanie

Whenever an opponent draws a card, you may draw two cards.

Cryptic Command

Wybierz dwie —

 • Skontruj wskazany czar.

 • Return target permanent to its owner’s hand.

 • Tap all creatures your opponents control.

 • Dobierz kartę.

Day of the Dragons

When Day of the Dragons enters the battlefield, exile all creatures you control. Then create that many 5/5 red Dragon creature tokens with flying.

When Day of the Dragons leaves the battlefield, sacrifice all Dragons you control. Then return the exiled cards to the battlefield under your control.

Diminish

Target creature has base power and toughness 1/1 until end of turn.

Dissolve

Counter target spell. Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Distortion Strike

Target creature gets +1/+0 until end of turn and can’t be blocked this turn.

Rykoszet (Jeśli rzucasz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Doorkeeper

Obronność

{2}{U}, {T}: Target player puts the top X cards of their library into their graveyard, where X is the number of creatures with defender you control.

Elusive Spellfist

Whenever you cast a noncreature spell, Elusive Spellfist gets +1/+0 until end of turn and can’t be blocked this turn.

Flusterstorm

Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Storm (When you cast this spell, copy it for each spell cast before it this turn. You may choose new targets for the copies.)

Fog Bank

Obronność, latanie

Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by Fog Bank.

Frost Lynx

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Illusory Ambusher

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Whenever Illusory Ambusher is dealt damage, draw that many cards.

Illusory Angel

Rzuć tego stwora tylko jeśli rzucałeś inny czar w tej turze.

Latanie

Jace's Phantasm

Latanie

Jace’s Phantasm gets +4/+4 as long as an opponent has ten or more cards in their graveyard.

Jhessian Thief

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Whenever Jhessian Thief deals combat damage to a player, draw a card.

Jin-Gitaxias, Core Augur

Błysk

At the beginning of your end step, draw seven cards.

Each opponent’s maximum hand size is reduced by seven.

Keiga, the Tide Star

Latanie

When Keiga, the Tide Star dies, gain control of target creature.

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Mana Drain

Counter target spell. At the beginning of your next main phase, add an amount of {C} equal to that spell’s converted mana cost.

Mana Leak

Counter target spell unless its controller pays {3}.

Mnemonic Wall

Obronność

When Mnemonic Wall enters the battlefield, you may return target instant or sorcery card from your graveyard to your hand.

Ojutai's Breath

Tap target creature. It doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Rykoszet (Jeśli rzucasz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Phantom Monster

Latanie

Repeal

Return target nonland permanent with converted mana cost X to its owner’s hand.

Dobierz kartę.

Riverwheel Aerialists

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Shriekgeist

Latanie

Whenever Shriekgeist deals combat damage to a player, that player puts the top two cards of their library into their graveyard.

Skywise Teachings

Whenever you cast a noncreature spell, you may pay {1}{U}. If you do, create a 2/2 blue Djinn Monk creature token with flying.

Sphinx of Uthuun

Latanie

When Sphinx of Uthuun enters the battlefield, reveal the top five cards of your library. An opponent separates those cards into two piles. Put one pile into your hand and the other into your graveyard.

Teferi, Mage of Zhalfir

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Creature cards you own that aren’t on the battlefield have flash.

Każdy przeciwnik może rzucać czary tylko jako obrzędy.

Thought Scour

Target player puts the top two cards of their library into their graveyard.

Dobierz kartę.

Windfall

Each player discards their hand, then draws cards equal to the greatest number of cards a player discarded this way.

Abyssal Persecutor

Latanie, tratowanie

You can’t win the game and your opponents can’t lose the game.

Bala Ged Scorpion

When Bala Ged Scorpion enters the battlefield, you may destroy target creature with power 1 or less.

Balustrade Spy

Latanie

When Balustrade Spy enters the battlefield, target player reveals cards from the top of their library until they reveal a land card, then puts those cards into their graveyard.

Bladewing's Thrall

Bladewing’s Thrall has flying as long as you control a Dragon.

When a Dragon enters the battlefield, you may return Bladewing’s Thrall from your graveyard to the battlefield.

Bloodghast

Bloodghast can’t block.

Bloodghast has haste as long as an opponent has 10 or less life.

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may return Bloodghast from your graveyard to the battlefield.

Bogbrew Witch

{2}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Festering Newt lub Bubbling Cauldron, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Butcher's Glee

Target creature gets +3/+0 and gains lifelink until end of turn. Regenerate it. (Damage dealt by a creature with lifelink also causes its controller to gain that much life.)

Child of Night

Więź życia

Dead Reveler

Poszczucie (Możesz zdecydować, że ten stwór wejdzie na pole walki ze znacznikiem +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Doom Blade

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Eternal Thirst

Zaurocz stwora

Enchanted creature has lifelink and „Whenever a creature an opponent controls dies, put a +1/+1 counter on this creature.” (Damage dealt by a creature with lifelink also causes its controller to gain that much life.)

Festering Newt

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje -1/-1 do końca tury. Ów stwór dostaje zamiast tego -4/-4 jeśli władasz stworem o nazwie Bogbrew Witch.

Foul-Tongue Invocation

As an additional cost to cast this spell, you may reveal a Dragon card from your hand.

Target player sacrifices a creature. If you revealed a Dragon card or controlled a Dragon as you cast this spell, you gain 4 life.

Grisly Spectacle

Destroy target nonartifact creature. Its controller puts a number of cards equal to that creature’s power from the top of their library into their graveyard.

Haunting Hymn

Target player discards two cards. If you cast this spell during your main phase, that player discards four cards instead.

Indulgent Tormentor

Latanie

At the beginning of your upkeep, draw a card unless target opponent sacrifices a creature or pays 3 life.

Kokusho, the Evening Star

Latanie

When Kokusho, the Evening Star dies, each opponent loses 5 life. You gain life equal to the life lost this way.

Lord of the Pit

Latanie, tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice a creature other than Lord of the Pit. If you can’t, Lord of the Pit deals 7 damage to you.

Mer-Ek Nightblade

Przetrwanie {B} ({B}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Używaj jako obrzęd.)

Each creature you control with a +1/+1 counter on it has deathtouch.

Necropotence

Skip your draw step.

Ilekroć odrzucasz kartę, wygnaj ją z twojego cmentarza.

Pay 1 life: Exile the top card of your library face down. Put that card into your hand at the beginning of your next end step.

Night of Souls' Betrayal

All creatures get -1/-1.

Noxious Dragon

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz zniszczyć wskazanego stwora o skróconym koszcie many 3 lub mniejszym.

Ob Nixilis, the Fallen

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may have target player lose 3 life. If you do, put three +1/+1 counters on Ob Nixilis, the Fallen.

Phyrexian Rager

When Phyrexian Rager enters the battlefield, you draw a card and you lose 1 life.

Rakdos Drake

Latanie

Poszczucie (Możesz zdecydować, że ten stwór wejdzie na pole walki ze znacznikiem +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Reave Soul

Destroy target creature with power 3 or less.

Rotfeaster Maggot

When Rotfeaster Maggot enters the battlefield, exile target creature card from a graveyard. You gain life equal to that card’s toughness.

Rune-Scarred Demon

Latanie

When Rune-Scarred Demon enters the battlefield, search your library for a card, put it into your hand, then shuffle your library.

Sanguine Bond

Ilekroć zyskujesz życie, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Sheoldred, Whispering One

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

At the beginning of your upkeep, return target creature card from your graveyard to the battlefield.

At the beginning of each opponent’s upkeep, that player sacrifices a creature.

Tavern Swindler

{T}, Pay 3 life: Flip a coin. If you win the flip, you gain 6 life.

Thoughtseize

Target player reveals their hand. You choose a nonland card from it. That player discards that card. You lose 2 life.

Thrill-Kill Assassin

Dotyk śmierci

Poszczucie (Możesz zdecydować, że ten stwór wejdzie na pole walki ze znacznikiem +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Ulcerate

Target creature gets -3/-3 until end of turn. You lose 3 life.

Virulent Swipe

Target creature gets +2/+0 and gains deathtouch until end of turn.

Rykoszet (Jeśli rzucasz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Wight of Precinct Six

Wight of Precinct Six gets +1/+1 for each creature card in your opponents» graveyards.

Wrench Mind

Target player discards two cards unless they discard an artifact card.

Anger of the Gods

Anger of the Gods deals 3 damage to each creature. If a creature dealt damage this way would die this turn, exile it instead.

Battle-Rattle Shaman

At the beginning of combat on your turn, you may have target creature get +2/+0 until end of turn.

Bogardan Hellkite

Błysk

Latanie

When Bogardan Hellkite enters the battlefield, it deals 5 damage divided as you choose among any number of targets.

Borderland Marauder

Whenever Borderland Marauder attacks, it gets +2/+0 until end of turn.

Charmbreaker Devils

At the beginning of your upkeep, return an instant or sorcery card at random from your graveyard to your hand.

Whenever you cast an instant or sorcery spell, Charmbreaker Devils gets +4/+0 until end of turn.

Coordinated Assault

Up to two target creatures each get +1/+0 and gain first strike until end of turn.

Crucible of Fire

Dragon creatures you control get +3/+3.

Draconic Roar

As an additional cost to cast this spell, you may reveal a Dragon card from your hand.

Draconic Roar deals 3 damage to target creature. If you revealed a Dragon card or controlled a Dragon as you cast this spell, Draconic Roar deals 3 damage to that creature’s controller.

Dragon Egg

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem oraz zdolnością „{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.”

Dragon Tempest

Whenever a creature with flying enters the battlefield under your control, it gains haste until end of turn.

Whenever a Dragon enters the battlefield under your control, it deals X damage to any target, where X is the number of Dragons you control.

Dragonlord's Servant

Dragon spells you cast cost {1} less to cast.

Earth Elemental

Fireball

This spell costs {1} more to cast for each target beyond the first.

Fireball deals X damage divided evenly, rounded down, among any number of targets.

Furnace Whelp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Furnace Whelp gets +1/+0 until end of turn.

Fury Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Target creature gets +1/+1 and gains trample until end of turn.

 • Remove two time counters from target permanent or suspended card.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Hammerhand

Zaurocz stwora

When Hammerhand enters the battlefield, target creature can’t block this turn.

Enchanted creature gets +1/+1 and has haste. (It can attack and {T} no matter when it came under your control.)

Heat Ray

Heat Ray deals X damage to target creature.

Hoarding Dragon

Latanie

When Hoarding Dragon enters the battlefield, you may search your library for an artifact card, exile it, then shuffle your library.

When Hoarding Dragon dies, you may put the exiled card into its owner’s hand.

Keldon Halberdier

Pierwszy cios

Suspend 4—{R} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {R} and exile it with four time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost. It has haste.)

Kiki-Jiki, Mirror Breaker

Pośpiech

{T}: Create a token that’s a copy of target nonlegendary creature you control, except it has haste. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Kiln Fiend

Whenever you cast an instant or sorcery spell, Kiln Fiend gets +3/+0 until end of turn.

Magus of the Moon

Nonbasic lands are Mountains.

Mark of Mutiny

Gain control of target creature until end of turn. Put a +1/+1 counter on it and untap it. That creature gains haste until end of turn. (It can attack and {T} this turn.)

Monastery Swiftspear

Pośpiech

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Pillar of Flame

Pillar of Flame deals 2 damage to any target. If a creature dealt damage this way would die this turn, exile it instead.

Prodigal Pyromancer

{T}: Prodigal Pyromancer deals 1 damage to any target.

Rift Bolt

Rift Bolt deals 3 damage to any target.

Suspend 1—{R} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {R} and exile it with a time counter on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

Ryusei, the Falling Star

Latanie

When Ryusei, the Falling Star dies, it deals 5 damage to each creature without flying.

Scourge of Valkas

Latanie

Ilekroć ten stwór lub inny Smok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą Smoków pod twoim władaniem.

{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.

Splatter Thug

Pierwszy cios

Poszczucie (Możesz zdecydować, że ten stwór wejdzie na pole walki ze znacznikiem +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Staggershock

Staggershock deals 2 damage to any target.

Rykoszet (Jeśli rzucasz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Surreal Memoir

Return an instant card at random from your graveyard to your hand.

Rykoszet (Jeśli rzucasz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Thundermaw Hellkite

Latanie

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

When Thundermaw Hellkite enters the battlefield, it deals 1 damage to each creature with flying your opponents control. Tap those creatures.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Trumpet Blast

Attacking creatures get +2/+0 until end of turn.

Urabrask the Hidden

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Stwory władane przez twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole walki.

Vent Sentinel

Obronność

{1}{R}, {T}: Vent Sentinel deals damage to target player or planeswalker equal to the number of creatures with defender you control.

Aerial Predation

Destroy target creature with flying. You gain 2 life.

Assault Formation

Każdy stwór pod twoim władaniem przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości, a nie sile.

{G}: Target creature with defender can attack this turn as though it didn’t have defender.

{2}{G}: Creatures you control get +0/+1 until end of turn.

Carven Caryatid

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

When Carven Caryatid enters the battlefield, draw a card.

Channel

Until end of turn, any time you could activate a mana ability, you may pay 1 life. If you do, add {C}.

Crowned Ceratok

Tratowanie

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 ma tratowanie.

Curse of Predation

Enchant player

Whenever a creature attacks enchanted player, put a +1/+1 counter on it.

Durkwood Baloth

Suspend 5—{G} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {G} and exile it with five time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost. It has haste.)

Duskdale Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Enlarge

Wskazany stwór dostaje do końca tury +7/+7 oraz tratowanie. Musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Genesis Hydra

When you cast this spell, reveal the top X cards of your library. You may put a nonland permanent card with converted mana cost X or less from among them onto the battlefield. Then shuffle the rest into your library.

Genesis Hydra enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

Genesis Wave

Reveal the top X cards of your library. You may put any number of permanent cards with converted mana cost X or less from among them onto the battlefield. Then put all cards revealed this way that weren’t put onto the battlefield into your graveyard.

Greater Basilisk

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Heroes' Bane

Heroes» Bane enters the battlefield with four +1/+1 counters on it.

{2}{G}{G}: Put X +1/+1 counters on Heroes» Bane, where X is its power.

Hunt the Weak

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe ich sile.)

Hunting Pack

Create a 4/4 green Beast creature token.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Inspiring Call

Draw a card for each creature you control with a +1/+1 counter on it. Those creatures gain indestructible until end of turn.

Ivy Elemental

Ivy Elemental enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

Jaddi Offshoot

Obronność

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you gain 1 life.

Jugan, the Rising Star

Latanie

When Jugan, the Rising Star dies, you may distribute five +1/+1 counters among any number of target creatures.

Lead the Stampede

Look at the top five cards of your library. You may reveal any number of creature cards from among them and put the revealed cards into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Lotus Cobra

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may add one mana of any color.

Lure

Zaurocz stwora

All creatures able to block enchanted creature do so.

Nantuko Shaman

When Nantuko Shaman enters the battlefield, if you control no tapped lands, draw a card.

Suspend 1—{2}{G}{G} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {2}{G}{G} and exile it with a time counter on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost. It has haste.)

Nature's Claim

Destroy target artifact or enchantment. Its controller gains 4 life.

Netcaster Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Ilekroć ten stwór blokuje stwora z lataniem, dostaje do końca tury +2/+0.

Obstinate Baloth

When Obstinate Baloth enters the battlefield, you gain 4 life.

If a spell or ability an opponent controls causes you to discard Obstinate Baloth, put it onto the battlefield instead of putting it into your graveyard.

Overgrown Battlement

Obronność

{T}: Add {G} for each creature with defender you control.

Phantom Tiger

Phantom Tiger enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Tiger, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Tiger.

Prey's Vengeance

Wskazany stwór dostaje +2/+2 do końca tury.

Rykoszet (Jeśli rzucasz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Primeval Titan

Tratowanie

Whenever Primeval Titan enters the battlefield or attacks, you may search your library for up to two land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may create a 4/4 green Beast creature token.

Search for Tomorrow

Search your library for a basic land card, put it onto the battlefield, then shuffle your library.

Suspend 2—{G} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {G} and exile it with two time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

Sultai Flayer

Whenever a creature you control with toughness 4 or greater dies, you gain 4 life.

Timberland Guide

When Timberland Guide enters the battlefield, put a +1/+1 counter on target creature.

Undercity Troll

Renown 1 (When this creature deals combat damage to a player, if it isn’t renowned, put a +1/+1 counter on it and it becomes renowned.)

{2}{G}: Regenerate Undercity Troll. (The next time this creature would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Vorinclex, Voice of Hunger

Tratowanie

Whenever you tap a land for mana, add one mana of any type that land produced.

Whenever an opponent taps a land for mana, that land doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Wall of Roots

Obronność

Put a -0/-1 counter on Wall of Roots: Add {G}. Activate this ability only once each turn.

Wildsize

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 i tratowanie.

Dobierz kartę.

Azorius Charm

Wybierz jedno —

 • Creatures you control gain lifelink until end of turn.

 • Dobierz kartę.

 • Put target attacking or blocking creature on top of its owner’s library.

Bladewing the Risen

Latanie

When Bladewing the Risen enters the battlefield, you may return target Dragon permanent card from your graveyard to the battlefield.

{B}{R}: Dragon creatures get +1/+1 until end of turn.

Blizzard Specter

Latanie

Whenever Blizzard Specter deals combat damage to a player, choose one —

 • That player returns a permanent they control to its owner’s hand.

 • That player discards a card.

Blood Baron of Vizkopa

Więź życia, ochrona przed białym i czarnym.

O ile masz co najmniej 30 żyć oraz przeciwnik ma co najwyżej 10 żyć, ten stwór dostaje +6/+6 i ma latanie.

Chronicler of Heroes

When Chronicler of Heroes enters the battlefield, draw a card if you control a creature with a +1/+1 counter on it.

Corpsejack Menace

If one or more +1/+1 counters would be put on a creature you control, twice that many +1/+1 counters are put on it instead.

Electrolyze

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Dobierz kartę.

Firemane Angel

Latanie, pierwszy cios

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu lub na polu walki, możesz zyskać 1 życie.

{6}{R}{R}{W}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole walki. Aktywuj tylko podczas twojego kroku utrzymania.

Glimpse the Unthinkable

Wskazany gracz umieszcza dziesięć wierzchnich kart swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Hypersonic Dragon

Latanie, pośpiech

Możesz rzucać karty obrzędów, jakby miały błysk. (Możesz je rzucać jak sztuczki.)

Jungle Barrier

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierze kartę.

Knight of the Reliquary

Knight of the Reliquary gets +1/+1 for each land card in your graveyard.

{T}, Sacrifice a Forest or Plains: Search your library for a land card, put it onto the battlefield, then shuffle your library.

Lightning Helix

Ten czar zadaje 3 obrażenia we wskazany cel, a ty zyskujesz 3 życia.

Malfegor

Latanie

When Malfegor enters the battlefield, discard your hand. Each opponent sacrifices a creature for each card discarded this way.

Rosheen Meanderer

{T}: Add {C}{C}{C}{C}. Spend this mana only on costs that contain {X}.

Savageborn Hydra

Podwójny cios

Ten stwór wchodzi na pole walki z X znacznikami +1/+1.

{1}{(r/g)}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Simic Sky Swallower

Latanie, tratowanie

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Spiritmonger

Whenever Spiritmonger deals damage to a creature, put a +1/+1 counter on Spiritmonger.

{B}: Regenerate Spiritmonger.

{G}: Spiritmonger becomes the color of your choice until end of turn.

Supreme Verdict

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wszystkie stwory.

Vizkopa Guildmage

{1}{W}{B}: Target creature gains lifelink until end of turn.

{1}{W}{B}: Whenever you gain life this turn, each opponent loses that much life.

Aether Vial

At the beginning of your upkeep, you may put a charge counter on Aether Vial.

{T}: You may put a creature card with converted mana cost equal to the number of charge counters on Aether Vial from your hand onto the battlefield.

Bubbling Cauldron

{1}, {T}, Sacrifice a creature: You gain 4 life.

{1}, {T}, Sacrifice a creature named Festering Newt: Each opponent loses 4 life. You gain life equal to the life lost this way.

Darksteel Axe

Indestructible (Effects that say „destroy” don’t destroy this artifact.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2}

Dragonloft Idol

As long as you control a Dragon, Dragonloft Idol gets +1/+1 and has flying and trample.

Guardian Idol

Guardian Idol enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}: Guardian Idol becomes a 2/2 Golem artifact creature until end of turn.

Kolaghan Monument

{T}: Weź {B} lub {R}.

{4}{B}{R}: Kolaghan Monument becomes a 4/4 black and red Dragon artifact creature with flying until end of turn.

Manakin

{T}: Weź {C}.

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Mind Stone: Draw a card.

Mindcrank

Whenever an opponent loses life, that player puts that many cards from the top of their library into their graveyard. (Damage dealt by sources without infect causes loss of life.)

Mishra's Bauble

{T}, Sacrifice Mishra’s Bauble: Look at the top card of target player’s library. Draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Moonglove Extract

Sacrifice Moonglove Extract: It deals 2 damage to any target.

Oblivion Stone

{4}, {T}: Put a fate counter on target permanent.

{5}, {T}, Sacrifice Oblivion Stone: Destroy each nonland permanent without a fate counter on it, then remove all fate counters from all permanents.

Palladium Myr

{T}: Add {C}{C}.

Pristine Talisman

{T}: Add {C}. You gain 1 life.

Runed Servitor

When Runed Servitor dies, each player draws a card.

Sandstone Oracle

Latanie

When Sandstone Oracle enters the battlefield, choose an opponent. If that player has more cards in hand than you, draw cards equal to the difference.

Serum Powder

{T}: Weź {C}.

Any time you could mulligan and Serum Powder is in your hand, you may exile all the cards from your hand, then draw that many cards. (You can do this in addition to taking mulligans.)

Star Compass

Star Compass enters the battlefield tapped.

{T}: Add one mana of any color that a basic land you control could produce.

Thran Dynamo

{T}: Add {C}{C}{C}.

Trepanation Blade

Whenever equipped creature attacks, defending player reveals cards from the top of their library until they reveal a land card. The creature gets +1/+0 until end of turn for each card revealed this way. That player puts the revealed cards into their graveyard.

Wyposaż {2}

Azorius Chancery

Azorius Chancery enters the battlefield tapped.

When Azorius Chancery enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {W}{U}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Poszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Graven Cairns

{T}: Weź {C}.

{(b/r)}, {T}: Weź {B}{B}, {B}{R} albo {R}{R}.

Grove of the Burnwillows

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} albo {G}. Każdy przeciwnik zyskuje po 1 życiu.

Gruul Turf

Gruul Turf enters the battlefield tapped.

When Gruul Turf enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {R}{G}.

Horizon Canopy

{T}, zapłać 1 życie: Weź {G} albo {W}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Nimbus Maze

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {W}. Activate this ability only if you control an Island.

{T}: Add {U}. Activate this ability only if you control a Plains.

Orzhov Basilica

Orzhov Basilica enters the battlefield tapped.

When Orzhov Basilica enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {W}{B}.

Radiant Fountain

When Radiant Fountain enters the battlefield, you gain 2 life.

{T}: Weź {C}.

Rakdos Carnarium

Rakdos Carnarium enters the battlefield tapped.

When Rakdos Carnarium enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {B}{R}.

River of Tears

{T}: Add {U}. If you played a land this turn, add {B} instead.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Shimmering Grotto

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Simic Growth Chamber

Simic Growth Chamber enters the battlefield tapped.

When Simic Growth Chamber enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {G}{U}.