Iconic Masters

Scion of Ugin

Latanie

Abzan Battle Priest

Przetrwanie {W} ({W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma więź życia.

Abzan Falconer

Przetrwanie {W} ({W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma latanie.

Ainok Bond-Kin

Przetrwanie {1}{W} ({1}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma pierwszy cios.

Ajani's Pridemate

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Angel of Mercy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Angelic Accord

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli zyskałeś 4 lub więcej żyć w tej turze, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Archangel of Thune

Latanie

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Auriok Champion

Ochrona przed czarnym i czerwonym

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz zyskać 1 życie.

Austere Command

Wybierz dwie —

 • Zniszcz wszystkie artefakty.

 • Zniszcz wszystkie uroki.

 • Zniszcz wszystkie stwory o skrócie many 3 lub mniejszym.

 • Zniszcz wszystkie stwory o skrótach many 4 lub większych.

Avacyn, Angel of Hope

Latanie, czujność, niezniszczalność

Inne byty pod twoim władaniem mają niezniszczalność.

Benevolent Ancestor

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Blinding Mage

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Burrenton Forge-Tender

Ochrona przed czerwonym

Poświęć tego stwora: Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie wybrane przez ciebie czerwone źródło mogłoby zadać w tej turze.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Doomed Traveler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Dragon Bell Monk

Czujność

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Elesh Norn, Grand Cenobite

Czujność

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -2/-2.

Emerge Unscathed

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Emeria Angel

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Great Teacher's Decree

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Guard Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma obronność.

Guided Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Dobierz kartę.

Infantry Veteran

{T}: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Iona's Judgment

Wygnaj wskazanego stwora lub urok.

Path of Bravery

O ile liczba twoich żyć jest większa lub równa startowej wartości, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć co najmniej jeden stwór pod twoim władaniem zaatakuje, zyskaj życia równe liczbie atakujących stworów.

Pentarch Ward

Zaurocz stwora

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma ochronę przed wybranym kolorem. Ten efekt nie usuwa niniejszego uroku.

Restoration Angel

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego nie będącego Aniołem stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Seeker of the Way

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór zyskuje więź życia do końca tury.

Serra Angel

Latanie, czujność

Serra Ascendant

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

O ile masz co najmniej 30 żyć, ten stwór dostaje +5/+5 i ma latanie.

Stalwart Aven

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Student of Ojutai

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, zyskaj 2 życia.

Survival Cache

Zyskaj 2 życia. Następnie jeśli masz więcej żyć niż którykolwiek przeciwnik, dobierz kartę.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Sustainer of the Realm

Latanie

Ilekroć ten stwór zablokuje, do końca tury dostaje +0/+2.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Topan Freeblade

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Wing Shards

Wskazany gracz poświęca atakującego stwora.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Yosei, the Morning Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wskazany gracz pomija swój najbliższy krok odkręcania. Przekręć co najwyżej pięć wskazanych bytów pod władaniem owego gracza.

Aetherize

Zwróć wszystkie atakujące stwory do rąk ich właścicieli.

Amass the Components

Dobierz trzy karty, po czym umieść kartę z twojej ręki na spodzie twojej biblioteki.

Ancestral Vision

Zawieszenie 4—{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Wskazany gracz dobiera trzy karty.

Bewilder

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-0.

Dobierz kartę.

Cephalid Broker

{T}: Wskazany gracz dobiera dwie karty, po czym odrzuca dwie karty.

Claustrophobia

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Condescend

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Consecrated Sphinx

Latanie

Ilekroć przeciwnik dobiera kartę, możesz dobrać dwie karty.

Cryptic Command

Wybierz dwie —

 • Skontruj wskazany czar.

 • Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

 • Przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników.

 • Dobierz kartę.

Day of the Dragons

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie stwory pod twoim władaniem. Następnie stwórz tyle samo żetonów czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, poświęć wszystkie Smoki pod twoim władaniem. Następnie przywróć wygnane nim karty na pole bitwy pod twoim władaniem.

Diminish

Wskazany stwór do końca tury ma bazowe siłę i wytrzymałość 1/1.

Dissolve

Skontruj wskazany czar. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Distortion Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i nie może być blokowany w tej turze.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Doorkeeper

Obronność

{2}{U}, {T}: Wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą stworów z obronnością pod twoim władaniem.

Elusive Spellfist

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0 i nie może być blokowany w tej turze.

Flusterstorm

Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Fog Bank

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi i przez tego stwora.

Frost Lynx

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Illusory Ambusher

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, dobierz tyle samo kart.

Illusory Angel

Możesz rzucić ten czar tylko jeśli rzuciłeś inny czar w tej turze.

Latanie

Jace's Phantasm

Latanie

Ten stwór dostaje +4/+4 o ile przeciwnik ma co najmniej dziesięć kart w swoim cmentarzu.

Jhessian Thief

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Jin-Gitaxias, Core Augur

Błysk

Na początku twojego kroku końcowego, dobierz siedem kart.

Limit kart na ręce każdego z przeciwników jest mniejszy o siedem.

Keiga, the Tide Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj władanie nad wskazanym stworem.

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Mana Drain

Skontruj wskazany czar. Na początku twojej najbliższej fazy głównej weź tyle {C}, ile wynosi skrót many owego czaru.

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Mnemonic Wall

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ojutai's Breath

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Phantom Monster

Latanie

Repeal

Przywróć wskazany nielądowy byt o skrócie many X do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Riverwheel Aerialists

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Shriekgeist

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz mieli dwie karty.

Skywise Teachings

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, możesz zapłacić {1}{U}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton niebieskiego stwora Dżin Mnich 2/2 z lataniem.

Sphinx of Uthuun

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik dzieli owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Teferi, Mage of Zhalfir

Błysk

Twoje karty stworów nie będące na polu bitwy mają błysk.

Każdy przeciwnik może rzucać czary tylko jako obrzędy.

Thought Scour

Wskazany gracz mieli dwie karty.

Dobierz kartę.

Windfall

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Abyssal Persecutor

Latanie, tratowanie

Nie możesz wygrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą przegrać gry.

Bala Ged Scorpion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora o sile 1 lub mniejszej.

Balustrade Spy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni kartę lądu, po czym umieszcza owe karty w swoim cmentarzu.

Bladewing's Thrall

Ten stwór ma latanie o ile władasz Smokiem.

Kiedy Smok wejdzie na pole bitwy, możesz przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Bloodghast

Ten stwór nie może blokować.

Ten stwór ma pośpiech o ile przeciwnik ma 10 żyć lub mniej.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Bogbrew Witch

{2}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Festering Newt lub Bubbling Cauldron, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Butcher's Glee

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 oraz więź życia. Zregeneruj go. (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Child of Night

Więź życia

Dead Reveler

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Doom Blade

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Eternal Thirst

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma więź życia oraz „Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.” (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia powodują, że jego władca także zyskuje tyle samo żyć.)

Festering Newt

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1. Ów stwór dostaje zamiast tego -4/-4 jeśli władasz stworem o nazwie Bogbrew Witch.

Foul-Tongue Invocation

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz ujawnić kartę Smoka z twojej ręki.

Wskazany gracz poświęca stwora. Jeśli ujawniłeś kartę Smoka lub władałeś Smokiem podczas rzucania tego czaru, zyskaj 4 życia.

Grisly Spectacle

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego stwora. Jego władca mieli tyle kart, ile wynosiła siła owego stwora.

Haunting Hymn

Wskazany gracz odrzuca dwie karty. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, ów gracz zamiast tego odrzuca cztery karty.

Indulgent Tormentor

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania dobierz kartę, chyba że wskazany przeciwnik poświęci stwora lub zapłaci 3 życia.

Kokusho, the Evening Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 5 żyć. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Lord of the Pit

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora innego niż niniejszy. Jeśli nie możesz, ten stwór zadaje tobie 7 obrażeń.

Mer-Ek Nightblade

Przetrwanie {B} ({B}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 ma dotyk śmierci.

Necropotence

Pomiń swój krok dobierania.

Ilekroć odrzucisz kartę, wygnaj ją z twojego cmentarza.

Zapłać 1 życie: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki jako zakrytą. Umieść ją w twojej ręce na początku twojego najbliższego kroku końcowego.

Night of Souls' Betrayal

Wszystkie stwory dostają -1/-1.

Noxious Dragon

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz zniszczyć wskazanego stwora o skrócie many 3 lub mniejszym.

Ob Nixilis, the Fallen

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że wskazany gracz straci 3 życia. Jeśli tak zrobisz, umieść trzy znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Phyrexian Rager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Rakdos Drake

Latanie

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Reave Soul

Zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Rotfeaster Maggot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi wytrzymałość owej karty.

Rune-Scarred Demon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sanguine Bond

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Sheoldred, Whispering One

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Na początku kroku utrzymania każdego z przeciwników, ów gracz poświęca stwora.

Tavern Swindler

{T}, zapłać 3 życia: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, zyskaj 6 żyć.

Thoughtseize

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Strać 2 życia.

Thrill-Kill Assassin

Dotyk śmierci

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Ulcerate

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3. Strać 3 życia.

Virulent Swipe

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 i dotyk śmierci.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Wight of Precinct Six

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w cmentarzach twoich przeciwników.

Wrench Mind

Wskazany gracz odrzuca dwie karty, chyba że odrzuci kartę artefaktu.

Anger of the Gods

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 3 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Battle-Rattle Shaman

Na początku potyczki w twojej turze, możesz sprawić, że wskazany stwór dostanie do końca tury +2/+0.

Bogardan Hellkite

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje 5 obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Borderland Marauder

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +2/+0.

Charmbreaker Devils

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +4/+0.

Coordinated Assault

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +1/+0 oraz pierwszy cios.

Crucible of Fire

Smoki pod twoim władaniem dostają +3/+3.

Draconic Roar

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz ujawnić kartę Smoka z twojej ręki.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Jeśli ujawniłeś kartę Smoka lub władałeś Smokiem podczas rzucania tego czaru, ten czar zadaje władcy owego stwora 3 obrażenia.

Dragon Egg

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem mającego „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Dragon Tempest

Ilekroć stwór z lataniem wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskuje on pośpiech do końca tury.

Ilekroć Smok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą smoków pod twoim władaniem.

Dragonlord's Servant

Rzucanie czarów Smoków kosztuje cię o {1} mniej.

Earth Elemental

Fireball

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej za każdy cel poza pierwszym.

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych po równo, zaokrąglając w dół, pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Furnace Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fury Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i tratowanie.

 • Usuń dwa znaczniki czasu ze wskazanego bytu lub zawieszonej karty.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Hammerhand

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Heat Ray

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń.

Hoarding Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu, wygnaj ją, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieścić wygnaną nim kartę do ręki właściciela.

Keldon Halberdier

Pierwszy cios

Zawieszenie 4—{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {R} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Kiki-Jiki, Mirror Breaker

Pośpiech

{T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanego nielegendarnego stwora pod twoim władaniem, ale ma on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Kiln Fiend

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Magus of the Moon

Niebazowe lądy są Górami.

Mark of Mutiny

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Umieść na nim znacznik +1/+1 i odkręć go. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Monastery Swiftspear

Pośpiech

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Pillar of Flame

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Prodigal Pyromancer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Rift Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Zawieszenie 1—{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {R} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Ryusei, the Falling Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on każdemu stworowi bez latania po 5 obrażeń.

Scourge of Valkas

Latanie

Ilekroć ten stwór lub inny Smok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą Smoków pod twoim władaniem.

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Splatter Thug

Pierwszy cios

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Staggershock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Surreal Memoir

Przywróć losową kartę sztuczki z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Thundermaw Hellkite

Latanie

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje każdemu stworowi z lataniem pod władaniem twoich przeciwników po 1 obrażeniu. Przekręć owe stwory.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Urabrask the Hidden

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Vent Sentinel

Obronność

{1}{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi tyle obrażeń, ile masz stworów z obronnością we władaniu.

Aerial Predation

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem. Zyskaj 2 życia.

Assault Formation

Każdy stwór pod twoim władaniem przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości, a nie sile.

{G}: Wskazany stwór z obronnością może atakować w tej turze jakby nie miał obronności.

{2}{G}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+1.

Carven Caryatid

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Channel

Do końca tury, kiedykolwiek mógłbyś aktywować zdolność dającą manę, możesz zapłacić 1 życie. Jeśli tak zrobisz, weź {C}.

Crowned Ceratok

Tratowanie

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma tratowanie.

Curse of Predation

Zaurocz gracza

Ilekroć stwór zaatakuje zauroczonego gracza, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Durkwood Baloth

Zawieszenie 5—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {G} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Duskdale Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Enlarge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7 oraz tratowanie. Musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Genesis Hydra

Kiedy rzucisz ten czar, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić kartę nie-lądowego bytu o skrócie many X lub mniejszym na polu bitwy. Następnie wtasuj pozostałe do twojej biblioteki.

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Genesis Wave

Ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić na polu bitwy dowolną liczbę kart bytów o skrótach many X lub mniejszych. Następnie umieść pozostałe ujawnione karty w twoim cmentarzu.

Greater Basilisk

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Heroes' Bane

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znacznikami +1/+1.

{2}{G}{G}: Umieść na tym stworze X znaczników +1/+1, gdzie X to jego siła.

Hunt the Weak

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Hunting Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Inspiring Call

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1. Owe stwory zyskują niezniszczalność do końca tury.

Ivy Elemental

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Jaddi Offshoot

Obronność

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Jugan, the Rising Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz rozmieścić pięć znaczników +1/+1 między dowolną liczbą wskazanych stworów.

Lead the Stampede

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich dowolną liczbą kart stworów i umieścić owe ujawnione karty w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Lotus Cobra

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, weź jedną manę dowolnego koloru.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Nantuko Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli nie masz we władaniu przekręconych lądów, dobierz kartę.

Zawieszenie 1—{2}{G}{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{G}{G} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Nature's Claim

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jego władca zyskuje 4 życia.

Netcaster Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora z lataniem, do końca tury dostaje +2/+0.

Obstinate Baloth

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Jeśli czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika powoduje, że odrzucasz tę kartę, umieść ją na polu bitwy zamiast w twoim cmentarzu.

Overgrown Battlement

Obronność

{T}: Weź {G} za każdego stwora pod twoim władaniem mającego obronność.

Phantom Tiger

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, zażegnaj je. Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora.

Prey's Vengeance

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Primeval Titan

Tratowanie

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece dwie karty lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Search for Tomorrow

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Zawieszenie 2—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {G} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Sultai Flayer

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem o wytrzymałości 4 lub większej, zyskaj 4 życia.

Timberland Guide

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Undercity Troll

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

{2}{G}: Zregeneruj tego stwora. (Najbliższym razem, kiedy ten stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego obrażenia i usuń go z potyczki.)

Vorinclex, Voice of Hunger

Tratowanie

Ilekroć przekręcisz ląd biorąc manę, weź jedną manę w jednym z typów wyprodukowanych przez ów ląd.

Ilekroć przeciwnik przekręci ląd biorąc manę, ów ląd nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Wall of Roots

Obronność

Umieść znacznik -0/-1 na tym stworze: Weź {G}. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Wildsize

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i tratowanie.

Dobierz kartę.

Azorius Charm

Wybierz jedno —

 • Stwory pod twoim władaniem zyskują więź życia do końca tury.

 • Dobierz kartę.

 • Umieść wskazanego atakującego lub blokującego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Bladewing the Risen

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę Smoka z twojego cmentarza na pole bitwy.

{B}{R}: Smoki dostają do końca tury +1/+1.

Blizzard Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wybierz jedno —

 • Ów gracz przywraca byt pod swoim władaniem do ręki właściciela.

 • Ów gracz odrzuca kartę.

Blood Baron of Vizkopa

Więź życia, ochrona przed białym i czarnym

O ile masz co najmniej 30 żyć oraz przeciwnik ma co najwyżej 10 żyć, ten stwór dostaje +6/+6 i ma latanie.

Chronicler of Heroes

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę jeśli władasz stworem mającym znacznik +1/+1.

Corpsejack Menace

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieść ich tam dwukrotnie więcej.

Electrolyze

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Dobierz kartę.

Firemane Angel

Latanie, pierwszy cios

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu lub na polu bitwy, możesz zyskać 1 życie.

{6}{R}{R}{W}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko podczas twojego kroku utrzymania.

Glimpse the Unthinkable

Wskazany gracz mieli dziesięć kart.

Hypersonic Dragon

Latanie, pośpiech

Możesz rzucać karty obrzędów, jakby miały błysk. (Możesz je rzucać jak sztuczki.)

Jungle Barrier

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierze kartę.

Knight of the Reliquary

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

{T}, poświęć Las lub Równinę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Lightning Helix

Ten czar zadaje 3 obrażenia we wskazany cel, a ty zyskaj 3 życia.

Malfegor

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć twoją rękę. Każdy przeciwnik poświęca stwora za każdą kartę odrzuconą w ten sposób.

Rosheen Meanderer

{T}: Weź {C}{C}{C}{C}. Wydaj tę manę tylko na koszty zawierające {X}.

Savageborn Hydra

Podwójny cios

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{1}{(r/g)}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Simic Sky Swallower

Latanie, tratowanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Spiritmonger

Ilekroć ten stwór zada obrażenia stworowi, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

{G}: Ten stwór do końca tury jest wybranego przez ciebie koloru.

Supreme Verdict

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wszystkie stwory.

Vizkopa Guildmage

{1}{W}{B}: Wskazany stwór zyskuje więź życia do końca tury.

{1}{W}{B}: Ilekroć zyskasz życie w tej turze, każdy z przeciwników traci tyle samo żyć.

Aether Vial

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}: Możesz umieścić z twojej ręki na polu bitwy kartę stwora o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie.

Bubbling Cauldron

{1}, {T}, poświęć stwora: Zyskaj 4 życia.

{1}, {T}, poświęć stwora o nazwie Festering Newt: Każdy przeciwnik traci po 4 życia. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Darksteel Axe

Niezniszczalność (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego artefaktu.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2}

Dragonloft Idol

O ile władasz Smokiem, ten stwór dostaje +1/+1 i ma latanie oraz tratowanie.

Guardian Idol

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}: Ten artefakt do końca tury staje się artefaktowym stworem Golem 2/2.

Kolaghan Monument

{T}: Weź {B} lub {R}.

{4}{B}{R}: Ten artefakt do końca tury staje się czerwono-zielonym artefaktowym stworem Smok 4/4 z lataniem.

Manakin

{T}: Weź {C}.

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Mindcrank

Ilekroć przeciwnik traci życie, ów gracz mieli tyle samo kart. (Obrażenia powodują utratę życia.)

Mishra's Bauble

{T}, poświęć ten artefakt: Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Dobierz kartę na początku kroku utrzymania następnej tury.

Moonglove Extract

Poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Oblivion Stone

{4}, {T}: Umieść znacznik losu na wskazanym permanencie.

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz każdy nielądowy byt bez znacznika losu, po czym usuń wszystkie znaczniki losu ze wszystkich bytów.

Palladium Myr

{T}: Weź {C}{C}.

Pristine Talisman

{T}: Weź {C}. Zyskaj 1 życie.

Runed Servitor

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz dobiera kartę.

Sandstone Oracle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz przeciwnika. Jeśli ów gracz ma więcej kart w ręce niż ty, dobierz tyle kart, ile wynosi różnica.

Serum Powder

{T}: Weź {C}.

Ilekroć mógłbyś wziąć mulligana, a ta karta jest w twojej ręce, możesz wygnać wszystkie karty z twojej ręki, po czym dobrać tyle samo kart. (Możesz to zrobić oprócz brania mulliganów.)

Star Compass

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź jedną manę takiego koloru, jaki mógłby dać bazowy ląd pod twoim władaniem.

Thran Dynamo

{T}: Weź {C}{C}{C}.

Trepanation Blade

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, broniący się gracz ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę lądu. Ów stwór do końca tury dostaje +1/+0 za każdą kartę ujawnioną w ten sposób. Ów gracz umieszcza ujawnione karty w swoim cmentarzu.

Wyposaż {2}

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Graven Cairns

{T}: Weź {C}.

{(b/r)}, {T}: Weź {B}{B}, {B}{R} albo {R}{R}.

Grove of the Burnwillows

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} albo {G}. Każdy przeciwnik zyskuje po 1 życiu.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Horizon Canopy

{T}, zapłać 1 życie: Weź {G} albo {W}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Nimbus Maze

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Wyspą.

{T}: Weź {U}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Równiną.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Radiant Fountain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

{T}: Weź {C}.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

River of Tears

{T}: Weź {U}. Jeśli zagrałeś ten ląd w tej turze, zamiast tego weź {B}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Shimmering Grotto

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.