Alliances

Carrier Pigeons

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Errand of Duty

Stwórz żeton białego stwora Rycerz 1/1 ze zrzeszaniem. (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Exile

Wygnaj wskazanego nie-białego atakującego stwora. Zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Inheritance

Ilekroć umrze stwór, możesz zapłacić {3}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Ivory Gargoyle

Latanie

When Ivory Gargoyle dies, return it to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step and you skip your next draw step.

{4}{W}: Exile Ivory Gargoyle.

Juniper Order Advocate

As long as Juniper Order Advocate is untapped, green creatures you control get +1/+1.

Kjeldoran Escort

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Kjeldoran Home Guard

At end of combat, if Kjeldoran Home Guard attacked or blocked this combat, put a -0/-1 counter on Kjeldoran Home Guard and create a 0/1 white Deserter creature token.

Kjeldoran Pride

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

{2}{U}: Attach Kjeldoran Pride to target creature other than enchanted creature.

Martyrdom

Until end of turn, target creature you control gains „{0}: The next 1 damage that would be dealt to target creature, planeswalker, or player this turn is dealt to this creature instead.” Only you may activate this ability.

Noble Steeds

{1}{W}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Reinforcements

Put up to three target creature cards from your graveyard on top of your library.

Reprisal

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Nie może być zregenerowany.

Royal Decree

Cumulative upkeep {W} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Whenever a Swamp, Mountain, black permanent, or red permanent becomes tapped, Royal Decree deals 1 damage to that permanent’s controller.

Royal Herbalist

{2}, Exile the top card of your library: You gain 1 life.

Scars of the Veteran

You may exile a white card from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Prevent the next 7 damage that would be dealt to any target this turn. If it’s a creature, put a +0/+1 counter on it for each 1 damage prevented this way at the beginning of the next end step.

Seasoned Tactician

{3}, Exile the top four cards of your library: The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Sustaining Spirit

Cumulative upkeep {1}{W} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Obrażenia, które miałyby zredukować twoje życia poniżej 1, zamiast tego redukują je do 1.

Sworn Defender

{1}: Sworn Defender’s power becomes the toughness of target creature blocking or being blocked by Sworn Defender minus 1 until end of turn, and Sworn Defender’s toughness becomes 1 plus the power of that creature until end of turn.

Unlikely Alliance

{1}{W}: Target nonattacking, nonblocking creature gets +0/+2 until end of turn.

Wild Aesthir

Latanie, pierwszy cios

{W}{W}: Wild Aesthir gets +2/+0 until end of turn. Activate only once each turn.

Arcane Denial

Skontruj wskazany czar. Jego władca może dobrać co najwyżej dwie karty na początku kroku utrzymania następnej tury.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Awesome Presence

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t be blocked unless defending player pays {3} for each creature they control that’s blocking it.

Benthic Explorers

{T}, Untap a tapped land an opponent controls: Add one mana of any type that land could produce.

Browse

{2}{U}{U}: Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, umieść jedną z nich w twojej ręce i wygnaj pozostałe.

Diminishing Returns

Każdy gracz wtasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki. Wygnaj dziesięć wierzchnich kart owej biblioteki. Następnie każdy gracz dobiera co najwyżej siedem kart.

False Demise

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Force of Will

Możesz zapłacić 1 życie i wygnać niebieską kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Skontruj wskazany czar.

Foresight

Wyszukaj trzy karty w twojej bibliotece, wygnaj je, po czym przetasuj.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Lat-Nam's Legacy

Shuffle a card from your hand into your library. If you do, draw two cards at the beginning of the next turn’s upkeep.

Library of Lat-Nam

Przeciwnik wybiera jedno —

  • Ty dobierasz trzy karty na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

  • Ty wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Phantasmal Sphere

Latanie

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on Phantasmal Sphere, then sacrifice Phantasmal Sphere unless you pay {1} for each +1/+1 counter on it.

When Phantasmal Sphere leaves the battlefield, target opponent creates an X/X blue Orb creature token with flying, where X is the number of +1/+1 counters on Phantasmal Sphere.

Soldevi Heretic

{W}, {T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to target creature this turn. Target opponent may draw a card.

Soldevi Sage

{T}, poświęć dwa lądy: Dobierz trzy karty, po czym odrzuć jedną z nich.

Spiny Starfish

{U}: Regenerate Spiny Starfish.

At the beginning of each end step, if Spiny Starfish regenerated this turn, create a 0/1 blue Starfish creature token for each time it regenerated this turn.

Storm Crow

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Storm Elemental

Latanie

{U}, Exile the top card of your library: Tap target creature with flying.

{U}, Exile the top card of your library: If the exiled card is a snow land, Storm Elemental gets +1/+1 until end of turn.

Suffocation

Cast this spell only if you were dealt damage this turn by a red instant or sorcery spell.

Suffocation deals 4 damage to the controller of the last red instant or sorcery spell that dealt damage to you this turn.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Thought Lash

Cumulative upkeep—Exile the top card of your library. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

When a player doesn’t pay Thought Lash’s cumulative upkeep, that player exiles all cards from their library.

Exile the top card of your library: Prevent the next 1 damage that would be dealt to you this turn.

Tidal Control

Rosnące utrzymanie {2} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Pay 2 life or {2}: Counter target red or green spell. Any player may activate this ability.

Viscerid Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

{1}{U}: Return Viscerid Armor to its owner’s hand.

Viscerid Drone

{T}, Sacrifice a creature and a Swamp: Destroy target nonartifact creature. It can’t be regenerated.

{T}, Sacrifice a creature and a snow Swamp: Destroy target creature. It can’t be regenerated.

Balduvian Dead

{2}{R}, Exile a creature card from your graveyard: Create a 3/1 black and red Graveborn creature token with haste. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Casting of Bones

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, draw three cards, then discard one of them.

Contagion

You may pay 1 life and exile a black card from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Distribute two -2/-1 counters among one or two target creatures.

Diseased Vermin

Whenever Diseased Vermin deals combat damage to a player, put an infection counter on it.

At the beginning of your upkeep, Diseased Vermin deals X damage to target opponent previously dealt damage by it, where X is the number of infection counters on it.

Dystopia

Cumulative upkeep—Pay 1 life. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

At the beginning of each player’s upkeep, that player sacrifices a green or white permanent.

Fatal Lore

Przeciwnik wybiera jedno —

  • You draw three cards.

  • You destroy up to two target creatures that player controls. They can’t be regenerated. That player draws up to three cards.

Feast or Famine

Wybierz jedno —

  • Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

  • Zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Nie może on regenerować.

Fevered Strength

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Insidious Bookworms

When Insidious Bookworms dies, you may pay {1}{B}. If you do, target player discards a card at random.

Keeper of Tresserhorn

Whenever Keeper of Tresserhorn attacks and isn’t blocked, it assigns no combat damage this turn and defending player loses 2 life.

Krovikan Horror

At the beginning of the end step, if Krovikan Horror is in your graveyard with a creature card directly above it, you may return Krovikan Horror to your hand.

{1}, Sacrifice a creature: Krovikan Horror deals 1 damage to any target.

Krovikan Plague

Enchant non-Wall creature you control

When Krovikan Plague enters the battlefield, draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Tap enchanted creature: Krovikan Plague deals 1 damage to any target. Put a -0/-1 counter on enchanted creature. Activate only if enchanted creature is untapped.

Lim-Dûl's High Guard

Pierwszy cios

{1}{B}: Regenerate Lim-Dûl’s High Guard.

Misinformation

Put up to three target cards from an opponent’s graveyard on top of their library in any order.

Phantasmal Fiend

{B}: Phantasmal Fiend gets +1/-1 until end of turn.

{1}{U}: Switch Phantasmal Fiend’s power and toughness until end of turn.

Phyrexian Boon

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+1 as long as it’s black. Otherwise, it gets -1/-2.

Ritual of the Machine

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Gain control of target nonartifact, nonblack creature.

Soldevi Adnate

{T}, Sacrifice a black or artifact creature: Add an amount of {B} equal to the sacrificed creature’s mana value.

Stench of Decay

Nonartifact creatures get -1/-1 until end of turn.

Stromgald Spy

Whenever Stromgald Spy attacks and isn’t blocked, you may have defending player play with their hand revealed for as long as Stromgald Spy remains on the battlefield. If you do, Stromgald Spy assigns no combat damage this turn.

Swamp Mosquito

Latanie

Whenever Swamp Mosquito attacks and isn’t blocked, defending player gets a poison counter. (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Agent of Stromgald

{R}: Add {B}.

Balduvian Horde

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że odrzucisz losową kartę.

Balduvian War-Makers

Pośpiech

Rampage 1 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Bestial Fury

Zaurocz stwora

When Bestial Fury enters the battlefield, draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Whenever enchanted creature becomes blocked, it gets +4/+0 and gains trample until end of turn.

Burnout

Counter target instant spell if it’s blue.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Chaos Harlequin

{R}: Exile the top card of your library. If that card is a land card, Chaos Harlequin gets -4/-0 until end of turn. Otherwise, Chaos Harlequin gets +2/+0 until end of turn.

Death Spark

Death Spark deals 1 damage to any target.

At the beginning of your upkeep, if Death Spark is in your graveyard with a creature card directly above it, you may pay {1}. If you do, return Death Spark to your hand.

Enslaved Scout

{2}: Enslaved Scout gains mountainwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Mountain.)

Gorilla Shaman

{X}{X}{1}: Zniszcz wskazany niestworowy artefakt o skrócie many X.

Gorilla War Cry

Rzuć ten czar tylko podczas potyczki po deklaracji blokujących.

All creatures gain menace until end of turn. (They can’t be blocked except by two or more creatures.)

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Guerrilla Tactics

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Kiedy czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika powoduje, że odrzucasz tę kartę, zadaje ona wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Omen of Fire

Return all Islands to their owners» hands. Each player sacrifices a Plains or a white permanent for each white permanent they control.

Pillage

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd. Nie może być zregenerowany.

Primitive Justice

As an additional cost to cast this spell, you may pay {1}{R} and/or {1}{G} any number of times.

Destroy target artifact. For each additional {1}{R} you paid, destroy another target artifact. For each additional {1}{G} you paid, destroy another target artifact, and you gain 1 life.

Pyrokinesis

Możesz wygnać czerwoną kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy dowolną liczbą wskazanych stworów.

Rogue Skycaptain

Latanie

At the beginning of your upkeep, put a wage counter on Rogue Skycaptain. You may pay {2} for each wage counter on it. If you don’t, remove all wage counters from Rogue Skycaptain and an opponent gains control of it.

Soldier of Fortune

{R}, {T}: Target player shuffles their library.

Storm Shaman

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Varchild's Crusader

{0}: Varchild’s Crusader can’t be blocked this turn except by Walls. Sacrifice Varchild’s Crusader at the beginning of the next end step.

Varchild's War-Riders

Cumulative upkeep—Have an opponent create a 1/1 red Survivor creature token. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Trample; rampage 1 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Veteran's Voice

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Tap enchanted creature: Target creature other than the creature tapped this way gets +2/+1 until end of turn. Activate only if enchanted creature is untapped.

Bounty of the Hunt

You may exile a green card from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Distribute three +1/+1 counters among one, two, or three target creatures. For each +1/+1 counter you put on a creature this way, remove a +1/+1 counter from that creature at the beginning of the next cleanup step.

Deadly Insect

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Elvish Bard

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Elvish Ranger

Elvish Spirit Guide

Exile Elvish Spirit Guide from your hand: Add {G}.

Fyndhorn Druid

When Fyndhorn Druid dies, if it was blocked this turn, you gain 4 life.

Gargantuan Gorilla

At the beginning of your upkeep, you may sacrifice a Forest. If you sacrifice a snow Forest this way, Gargantuan Gorilla gains trample until end of turn. If you don’t sacrifice a Forest, sacrifice Gargantuan Gorilla and it deals 7 damage to you.

{T}: Gargantuan Gorilla deals damage equal to its power to another target creature. That creature deals damage equal to its power to Gargantuan Gorilla.

Gift of the Woods

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature blocks or becomes blocked, it gets +0/+3 until end of turn and you gain 1 life.

Gorilla Berserkers

Trample; rampage 2 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Gorilla Berserkers can’t be blocked except by three or more creatures.

Gorilla Chieftain

{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Hail Storm

Hail Storm deals 2 damage to each attacking creature and 1 damage to you and each creature you control.

Kaysa

Zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Nature's Chosen

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

{0}: Untap enchanted creature. Activate only during your turn and only once each turn.

Tap enchanted creature: Untap target artifact, creature, or land. Activate only if enchanted creature is white and untapped and only once each turn.

Nature's Wrath

At the beginning of your upkeep, sacrifice Nature’s Wrath unless you pay {G}.

Whenever a player puts an Island or blue permanent onto the battlefield, that player sacrifices an Island or blue permanent.

Whenever a player puts a Swamp or black permanent onto the battlefield, that player sacrifices a Swamp or black permanent.

Splintering Wind

{2}{G}: Splintering Wind deals 1 damage to target creature. Create a 1/1 green Splinter creature token. It has flying and „Cumulative upkeep {G}.” When it leaves the battlefield, it deals 1 damage to you and each creature you control. (At the beginning of its controller’s upkeep, that player puts an age counter on it, then sacrifices it unless they pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Taste of Paradise

As an additional cost to cast this spell, you may pay {1}{G} any number of times.

You gain 3 life plus an additional 3 life for each additional {1}{G} you paid.

Tornado

Cumulative upkeep {G} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

{2}{G}, Pay 3 life for each velocity counter on Tornado: Destroy target permanent and put a velocity counter on Tornado. Activate only once each turn.

Undergrowth

As an additional cost to cast this spell, you may pay {2}{R}.

Prevent all combat damage that would be dealt this turn. If this spell’s additional cost was paid, this effect doesn’t affect combat damage that would be dealt by red creatures.

Whip Vine

Obronność, zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

You may choose not to untap Whip Vine during your untap step.

{T}: Tap target creature with flying blocked by Whip Vine. That creature doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Whip Vine remains tapped.

Yavimaya Ancients

{G}: Yavimaya Ancients gets +1/-2 until end of turn.

Yavimaya Ants

Tratowanie, pośpiech

Cumulative upkeep {G}{G} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Energy Arc

Untap any number of target creatures. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by those creatures this turn.

Lim-Dûl's Vault

Look at the top five cards of your library. As many times as you choose, you may pay 1 life, put those cards on the bottom of your library in any order, then look at the top five cards of your library. Then shuffle and put the last cards you looked at this way on top in any order.

Lim-Dûl's Paladin

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, you may discard a card. If you don’t, sacrifice Lim-Dûl’s Paladin and draw a card.

Whenever Lim-Dûl’s Paladin becomes blocked, it gets +6/+3 until end of turn.

Whenever Lim-Dûl’s Paladin attacks and isn’t blocked, it assigns no combat damage this turn and defending player loses 4 life.

Surge of Strength

As an additional cost to cast this spell, discard a red or green card.

Target creature gains trample and gets +X/+0 until end of turn, where X is that creature’s mana value.

Nature's Blessing

{G}{W}, Discard a card: Put a +1/+1 counter on target creature or that creature gains banding, first strike, or trample. (This effect lasts indefinitely. Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding a player controls are blocking or being blocked by a creature, that player divides that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Wandering Mage

{W}, Pay 1 life: Prevent the next 2 damage that would be dealt to target creature this turn.

{U}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to target Cleric or Wizard creature this turn.

{B}, Put a -1/-1 counter on a creature you control: Prevent the next 2 damage that would be dealt to target player or planeswalker this turn.

Lord of Tresserhorn

When Lord of Tresserhorn enters the battlefield, you lose 2 life, you sacrifice two creatures, and target opponent draws two cards.

{B}: Regenerate Lord of Tresserhorn.

Misfortune

Przeciwnik wybiera jedno —

  • You put a +1/+1 counter on each creature you control and gain 4 life.

  • You put a -1/-1 counter on each creature that player controls and Misfortune deals 4 damage to that player.

Winter's Night

Whenever a player taps a snow land for mana, that player adds one mana of any type that land produced. That land doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Phelddagrif

{G}: Phelddagrif gains trample until end of turn. Target opponent creates a 1/1 green Hippo creature token.

{W}: Phelddagrif gains flying until end of turn. Target opponent gains 2 life.

{U}: Return Phelddagrif to its owner’s hand. Target opponent may draw a card.

Aesthir Glider

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Ashnod's Cylix

{3}, {T}: Target player looks at the top three cards of their library, puts one of them back on top of their library, then exiles the rest.

Astrolabe

{1}, {T}, Sacrifice Astrolabe: Add two mana of any one color. Draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Floodwater Dam

{X}{X}{1}, {T}: Tap X target lands.

Gustha's Scepter

{T}: Exile a card from your hand face down. You may look at it for as long as it remains exiled.

{T}: Return a card you own exiled with Gustha’s Scepter to your hand.

When you lose control of Gustha’s Scepter, put all cards exiled with Gustha’s Scepter into their owner’s graveyard.

Helm of Obedience

{X}, {T}: Target opponent mills a card, then repeats this process until a creature card or X cards have been put into their graveyard this way, whichever comes first. If one or more creature cards were put into that graveyard this way, sacrifice Helm of Obedience and put one of them onto the battlefield under your control. X can’t be 0.

Lodestone Bauble

{1}, {T}, Sacrifice Lodestone Bauble: Put up to four target basic land cards from a player’s graveyard on top of their library in any order. That player draws a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Mishra's Groundbreaker

{T}, Sacrifice Mishra’s Groundbreaker: Target land becomes a 3/3 artifact creature that’s still a land. (This effect lasts indefinitely.)

Mystic Compass

{1}, {T}: Wskazany ląd staje się do końca tury bazowym lądem o wybranym przez ciebie typie.

Phyrexian Devourer

When Phyrexian Devourer’s power is 7 or greater, sacrifice it.

Exile the top card of your library: Put X +1/+1 counters on Phyrexian Devourer, where X is the exiled card’s mana value.

Phyrexian Portal

{3}: If your library has ten or more cards in it, target opponent looks at the top ten cards of your library and separates them into two face-down piles. Exile one of those piles. Search the other pile for a card, put it into your hand, then shuffle the rest of that pile into your library.

Phyrexian War Beast

When Phyrexian War Beast leaves the battlefield, sacrifice a land and Phyrexian War Beast deals 1 damage to you.

Scarab of the Unseen

{T}, Sacrifice Scarab of the Unseen: Return all Auras attached to target permanent you own to their owners» hands. Draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Shield Sphere

Obronność

Whenever Shield Sphere blocks, put a -0/-1 counter on it.

Sol Grail

As Sol Grail enters the battlefield, choose a color.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Soldevi Digger

{2}: Put the top card of your graveyard on the bottom of your library.

Soldevi Sentry

{1}: Choose target opponent. Regenerate Soldevi Sentry. When it regenerates this way, that player may draw a card.

Soldevi Steam Beast

Whenever Soldevi Steam Beast becomes tapped, target opponent gains 2 life.

{2}: Regenerate Soldevi Steam Beast.

Storm Cauldron

Każdy gracz może zagrać dodatkowy ląd w każdej ze swoich tur.

Ilekroć ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, przywróć go do ręki właściciela.

Urza's Engine

Tratowanie

{3}: Urza’s Engine gains banding until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

{3}: Attacking creatures banded with Urza’s Engine gain trample until end of turn.

Whirling Catapult

{2}, Exile the top two cards of your library: Whirling Catapult deals 1 damage to each creature with flying and each player.

Balduvian Trading Post

If Balduvian Trading Post would enter the battlefield, sacrifice an untapped Mountain instead. If you do, put Balduvian Trading Post onto the battlefield. If you don’t, put it into its owner’s graveyard.

{T}: Weź {C}{R}.

{1}, {T}: Balduvian Trading Post deals 1 damage to target attacking creature.

Heart of Yavimaya

If Heart of Yavimaya would enter the battlefield, sacrifice a Forest instead. If you do, put Heart of Yavimaya onto the battlefield. If you don’t, put it into its owner’s graveyard.

{T}: Weź {G}.

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Kjeldoran Outpost

If Kjeldoran Outpost would enter the battlefield, sacrifice a Plains instead. If you do, put Kjeldoran Outpost onto the battlefield. If you don’t, put it into its owner’s graveyard.

{T}: Weź {W}.

{1}{W}, {T}: Create a 1/1 white Soldier creature token.

Lake of the Dead

If Lake of the Dead would enter the battlefield, sacrifice a Swamp instead. If you do, put Lake of the Dead onto the battlefield. If you don’t, put it into its owner’s graveyard.

{T}: Weź {B}.

{T}, Sacrifice a Swamp: Add {B}{B}{B}{B}.

School of the Unseen

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Add one mana of any color.

Sheltered Valley

If Sheltered Valley would enter the battlefield, instead sacrifice each other permanent named Sheltered Valley you control, then put Sheltered Valley onto the battlefield.

At the beginning of your upkeep, if you control three or fewer lands, you gain 1 life.

{T}: Weź {C}.

Soldevi Excavations

If Soldevi Excavations would enter the battlefield, sacrifice an untapped Island instead. If you do, put Soldevi Excavations onto the battlefield. If you don’t, put it into its owner’s graveyard.

{T}: Weź {C}{U}.

{1}, {T}: Scry 1.

Thawing Glaciers

Thawing Glaciers enters the battlefield tapped.

{1}, {T}: Search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle. Return Thawing Glaciers to its owner’s hand at the beginning of the next cleanup step.