Modern Horizons

Morophon, the Boundless

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Rzucanie czarów wybranego typu kosztuje cię o {W}{U}{B}{R}{G} mniej. Ten efekt zmniejsza tylko wartość kolorowej many.

Inne stwory pod twoim władaniem będące wybranego typu dostają +1/+1.

Answered Prayers

Ilekroć na pole bitwy pod twoim władaniem wejdzie stwór, zyskaj 1 życie. Jeśli ta karta nie jest stworem, staje się do końca tury dodatkowo stworem Anioł 3/3 z lataniem oprócz swoich innych typów.

Astral Drift

Ilekroć recyklujesz tę kartę albo recyklujesz inną kartę gdy niniejsza karta jest na polu bitwy, możesz wygnać wskazanego stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Battle Screech

Stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Wspomnienie—Przekręć trzy odkręcone białe stwory pod twoim władaniem. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dismantling Blow

Podbicie {2}{U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}{U}.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli ten czar został podbity, dobierz dwie karty.

Enduring Sliver

Przetrwanie {2} ({2}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworz. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Inne Drzazgacze pod twoim władają mają przetrwanie {2}.

Ephemerate

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Face of Divinity

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

O ile inna Aura jest dołączona do zauroczonego stwora, ma on pierwszy cios i więź życia.

First Sliver's Chosen

Drzazgacze pod twoim władaniem maja egzaltację. (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, dostaje +1/+1 do końca tury za każde wystąpienie egzaltacji wśród bytów pod twoim władaniem.)

Force of Virtue

Jeśli nie jest twoja tura, możesz wygnać białą kartę z twojej ręki zamiast płacenia kosztu many tego czaru.

Błysk

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Generous Gift

Zniszcz wskazany byt. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Gilded Light

Zyskaj osłonę do końca tury. (Nie możesz być wskazany przez czary i zdolności.)

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Giver of Runes

{T}: Inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed bezkolorowym lub od wybranego przez ciebie koloru.

Impostor of the Sixth Pride

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Irregular Cohort

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Przemieniec 2/2 ze zmiennokształtnością.

King of the Pride

Inne Koty pod twoim władaniem dostają +2/+1.

Knight of Old Benalia

Zawieszenie 5—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Lancer Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Martyr's Soul

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli nie władasz przekręconymi lądami, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.

On Thin Ice

Zaurocz śnieżny ląd pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Ranger-Captain of Eos

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many 1 lub mniejszym, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Poświęć tego stwora: Twoi przeciwnicy nie mogą w tej turze rzucać nie-stworowych czarów.

Recruit the Worthy

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Reprobation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór traci wszystkie zdolności, jest typu Tchórz oraz ma bazowe siłę i wytrzymałość 0/1. (Zachowuje nadtypy, ale traci wszystkie inne typy i typy stwora.)

Rhox Veteran

Okrzyk bojowy (Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Segovian Angel

Latanie, czujność

Serra the Benevolent

+2: Stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

–3: Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

–6: Dostajesz emblemat mający „Jeśli władasz stworem, obrażenia mogące obniżyć liczbę twoich żyć poniżej 1 zamiast tego obniżają ją do 1.”

Settle Beyond Reality

Wybierz jedną lub obie —

 • Wygnaj wskazanego stwora poza twoim władaniem.

 • Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Shelter

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Dobierz kartę.

Sisay, Weatherlight Captain

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy kolor spośród innych legendarnych bytów pod twoim władaniem.

{W}{U}{B}{R}{G}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę legendarnego bytu o skrócie many mniejszym niż siła tego stwora, umieść ową kartę na polu bitwy, po czym przetasuj.

Soul-Strike Technique

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma czujność.

Kiedy zauroczony stwór umrze, objaw wierzchnią kartę twojej biblioteki. (Umieść ją zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many jeśli jest kartą stwora.)

Splicer's Skill

Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Pxyrexiański Golem 3/3.

Sklej ze sztuczką lub obrzędem {3}{W} (Podczas rzucania czaru sztuczki lub obrzędu możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt sklejenia. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Stirring Address

Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje +2/+2 do końca tury.

Przeciążenie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Trustworthy Scout

{1}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Trustworthy Scout, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Valiant Changeling

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy typ stwora spośród stworów pod twoim władaniem. Ten efekt nie może obniżyć kosztu many tego czaru o więcej niż {5}.

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Podwójny cios

Vesperlark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora o sile 1 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Przyzwanie {1}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Wall of One Thousand Cuts

Obronność, latanie

{W}: Ten stwór może atakować w tej turze tak, jakby nie miał obronności.

Winds of Abandon

Wygnaj wskazanego stwora poza twoim władaniem. Za każdego stwora wygnanego w ten sposób, jego władca wyszukuje w swojej bibliotece kartę bazowego lądu. Owi gracze umieszczają owe karty przekręcone na polu bitwy, po czym tasują.

Przeciążenie {4}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Wing Shards

Wskazany gracz poświęca atakującego stwora.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Zhalfirin Decoy

{T}: Przekręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko jeśli w tej turze wszedł stwór na pole bitwy pod twoim władaniem.

Archmage's Charm

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar.

 • Wskazany gracz dobiera dwie karty.

 • Przejmij władanie nad wskazanym nie-lądowym bytem o skrócie many 1 lub mniejszym.

Bazaar Trademage

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty, po czym odrzuć trzy karty.

Blizzard Strix

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym śnieżnym bytem, wygnaj wskazany byt nie będący niniejszym. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Chillerpillar

{4}{S}{S}: Monstrualność 2. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny. {S} można opłacić jedną maną pobraną ze śnieżnego źródła.)

O ile ten stwór jest monstrualny, ma latanie.

Choking Tethers

Przekręć co najwyżej cztery wskazane stwory.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Cunning Evasion

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zostaje zablokowany, możesz go przywrócić do ręki właściciela.

Echo of Eons

Każdy gracz wstasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki, po czym dobiera siedem kart.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Everdream

Dobierz kartę.

Sklej ze sztuczką lub obrzędem {2}{U} (Podczas rzucania czaru sztuczki lub obrzędu możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt sklejenia. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Exclude

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Eyekite

Latanie

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Faerie Seer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2.

Force of Negation

Jeśli nie jest twoja tura, możesz wygnać niebieską kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Skontruj wskazany nie-stworowy czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Future Sight

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy i rzucać czary z wierzchu twojej biblioteki.

Iceberg Cancrix

Ilekroć inny śnieżny byt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że wskazany gracz zmieli dwie karty.

Man-o'-War

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Marit Lage's Slumber

Ilekroć ten lub inny śnieżny byt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wróż 1.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej dziesięcioma śnieżnymi bytami, poświęć ten urok. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego legendarnego stwora Awatar 20/20 z lataniem i niezniszczalnością.

Mirrodin Besieged

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz Mirran lub Phyrexian.

 • Mirran — Ilekroć rzucisz czar artefaktu, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

 • Phyrexian — Na początku twojego kroku końcowego dobierz kartę, potem odrzuć kartę. Następnie jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej piętnaście kart artefaktów, wskazany przeciwnik przegrywa grę.

Mist-Syndicate Naga

Ninjutsu {2}{U} ({2}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton będący kopią niniejszego stwora.

Moonblade Shinobi

Ninjutsu {2}{U} ({2}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton niebieskiego stwora Iluzja 1/1 z lataniem.

Oneirophage

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Phantasmal Form

Do końca tury, każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów ma bazowe siłę i wytrzymałość 3/3, zyskuje latanie i staje się dodatkowo niebieską Iluzją oprócz swoich innych kolorów i typów.

Dobierz kartę.

Phantom Ninja

Ten stwór nie może być blokowany.

Pondering Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować. Dobierz kartę.

Prohibit

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Skontruj wskazany czar jeśli jego skrót many to 2 lub mniej. Jeśli niniejszy czar został podbity, zamiast tego skontruj ów czar jeśli jego skrót many to 4 lub mniej.

Rain of Revelation

Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Rebuild

Przywróć wszystkie artefakty do rąk ich właścicieli.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Scour All Possibilities

Wróż 2, po czym dobierz kartę.

Wspomnienie {4}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Scuttling Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{2}: Odkręć tego stwora.”

Smoke Shroud

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Kiedy Ninja wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy dołączoną do owego stwora.

Spell Snuff

Skontruj wskazany czar.

Pamiętna godzina — Jeśli masz 5 żyć lub mniej, dobierz kartę.

Stream of Thought

Wskazany gracz mieli cztery karty. Wtasuj co najwyżej cztery karty z twojego cmentarza do twojej biblioteki.

Replikacja {2}{U}{U} (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ilekroć opłaciłeś jego koszt replikacji. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

String of Disappearances

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Następnie władca owego stwora może zapłacić {U}{U}. Jeśli to zrobi, może skopiować ten czar i może wskazać nowe cele dla kopii.

Tribute Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many równym 2, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, po czym przetasuj.

Twisted Reflection

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -6/-0.

 • Zamień u wskazanego stwora siłę z wytrzymałością do końca tury.

Splątanie {B} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Urza, Lord High Artificer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 0/0 ze zdolnością „Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt pod twoim władaniem.”

Przekręć odkręcony artefakt pod twoim władaniem: Weź {U}.

{5}: Przetasuj twoją bibliotekę, po czym wygnaj wierzchnią kartę. Do końca tury możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Watcher for Tomorrow

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, umieść wygnaną kartę w ręce jej właściciela.

Windcaller Aven

Latanie

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Winter's Rest

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

O ile władasz innym snieżnym bytem, zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Azra Smokeshaper

Ninjutsu {1}{B} ({1}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Cabal Therapist

Złowrogość

Na początku twojej fazy głównej poprzedzającej walkę, możesz poświęcić stwora. Jeśli tak zrobisz, nazwij nie-lądową kartę, po czym wskazany gracz ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie karty o tej nazwie.

Carrion Feeder

Ten stwór nie może blokować.

Poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Changeling Outcast

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Ten stwór nie może blokować ani być blokowany.

Cordial Vampire

Ilekroć ten lub inny stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na każdym Wampirze pod twoim władaniem.

Crypt Rats

{X}: Ten stwór zadaje X obrażeń każdemu stworowi i graczowi. Na X wydawaj tylko czarną manę.

Dead of Winter

Wszystkie nieśnieżne stwory dostają do końca tury -X/-X, gdzie X jest liczbą śnieżnych bytów pod twoim władaniem.

Defile

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Diabolic Edict

Wskazany gracz poświęca stwora.

Dregscape Sliver

Każda karta Drzazgacza w twoim cmentarzu ma odkopanie {2}.

Odkopanie {2} ({2}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Endling

{B}: Ten stwór zyskuje złowrogość do końca tury.

{B}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury.

{B}: Ten stwór zyskuje bezśmierć do końca tury. (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1 lub -1/+1.

Feaster of Fools

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Latanie

Pożarcie 2 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

First-Sphere Gargantua

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Force of Despair

Jeśli to nie jest twoja tura, możesz wygnać czarną kartę z twojej ręki zamiast płacenia kosztu many tego czaru.

Zniszcz wszystkie stwory, które weszły na pole bitwy w tej turze.

Gluttonous Slug

Złowrogość

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Graveshifter

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Headless Specter

Latanie

Zaślepienie - Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie masz kart w ręce, ten gracz odrzuca losową kartę.

Mind Rake

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Przeciążenie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Mob

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wskazanego stwora.

Nether Spirit

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest jedyną kartą stwora w twoim cmentarzu, możesz przywrócić ją na pole bitwy.

Ninja of the New Moon

Ninjutsu {3}{B} ({3}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Plague Engineer

Dotyk śmierci

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod władaniem przeciwników dostają -1/-1.

Putrid Goblin

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Rank Officer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

{1}{B}, {T}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Każdy przeciwnik traci 2 życia.

Ransack the Lab

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Return from Extinction

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Przywróć dwie wskazane karty stworów, które mają wspólny typ z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sadistic Obsession

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma zdolność „{B}, {T}: Połóż znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.”

Shatter Assumptions

Wybierz jedno —

 • Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie bezkolorowe karty nie będące lądami.

 • Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie wielokolorowe karty.

Silumgar Scavenger

Latanie

Wyzysk (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze. Zyskuje on do końca tury pośpiech, jeśli ów stwór był wyzyskany.

Sling-Gang Lieutenant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Poświęć Goblina: Wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Smiting Helix

Ten czar zadaje 3 obrażenia dowolnie wskazanemu celowi, a ty zyskaj 3 życia.

Wspomnienie {R}{W} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Throatseeker

Niezablokowani, atakujący Ninja, którymi władasz, mają więź życia.

Umezawa's Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

 • Zyskaj 2 życia.

Undead Augur

Ilekroć umrze ten stwór lub inny Zombi pod twoim władaniem, dobierz kartę i strać 1 życie.

Unearth

Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Venomous Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Dotyk śmierci

Warteye Witch

Ilekroć ten lub inny stwór pod twoim władaniem umrze, wróż 1.

Yawgmoth, Thran Physician

Ochrona przed typem Człowiek

Zapłać 1 życie, poświęć innego stwora: Umieść znacznik -1/-1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze i dobierz kartę.

{B}{B}, odrzuć kartę: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Alpine Guide

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, poświęć Górę.

Aria of Flame

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik zyskuje 10 żyć.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, umieść znacznik wersetu na tym stworze, po czym zadaje on wskazanemu graczowi lub wędrowcowi tyle obrażeń, ile ma znaczników wersetu.

Bladeback Sliver

Zaślepienie — O ile nie masz kart w ręce, Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.”

Bogardan Dragonheart

Poświęć innego stwora: Do końca tury ten stwór staje się Smokiem o bazowej sile i wytrzymałości 4/4 z lataniem i pośpiechem.

Cleaving Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem dostają +2/+0.

Firebolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Fists of Flame

Dobierz kartę. Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +1/+0 za każdą kartę, którą dobrałeś w tej turze.

Force of Rage

Jeśli to nie jest twoja tura, możesz wygnać czerwoną kartę z twojej ręki zamiast płacenia kosztu many tego czaru.

Stwórz dwa żetony czerwonych stworów Żywiołak 3/1 z tratowaniem i pośpiechem. Poświęć te żetony na początku twojego następnego kroku utrzymania.

Geomancer's Gambit

Zniszcz wskazany ląd. Jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Dobierz kartę.

Goatnap

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Jeśli ów stwór jest Kozą, dodatkowo dostaje +3/+0 do końca tury.

Goblin Champion

Pośpiech

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Goblin Engineer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu, ujawnić ją, umieścić ją w twoim cmentarzu, po czym przetasować.

{R}, {T}, poświęć artefakt: Przywróć wskazaną kartę artefaktu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Goblin Matron

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Goblina, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Goblin Oriflamme

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Goblin War Party

Wybierz jedno —

 • Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Gobiln 1/1.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 i zyskują pośpiech do końca tury.

Splątanie {2}{R} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Hollowhead Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.”

Igneous Elemental

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej, jeśli w twoim cmentarzu jest karta lądu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, by zadał 2 obrażenia wskazanemu stworowi.

Lava Dart

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Wspomnienie—Poświęć Górę. (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Magmatic Sinkhole

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Ten czar zadaje 5 obrażeń wskazanemu stworowi lub wędrowcowi.

Orcish Hellraiser

Echo {R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta weszła pod twoje władanie po twoim poprzednim kroku utrzymania, poświęć ją, chyba że opłacić koszt echa.)

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Ore-Scale Guardian

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

Latanie, pośpiech

Pashalik Mons

Ilekroć ten stwór lub inny Goblin umrze, ten stwór zadaje 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel.

{3}{R}, poświęć Goblina: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Pillage

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd. Nie może być zregenerowany.

Planebound Accomplice

{R}: Możesz umieścić kartę wędrowca z twojej ręki na polu bitwy. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Pyrophobia

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Tchórze nie mogą blokować w tej turze.

Quakefoot Cyclops

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, co najwyżej dwa wskazane stwory nie mogą blokować w tej turze.

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Ravenous Giant

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 1 obrażenie.

Reckless Charge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 i pośpiech.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Seasoned Pyromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć dwie karty, po czym dobierz dwie karty. Za każdą nie-lądową kartę odrzuconą w ten sposób, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

{3}{R}{R}, wygnaj tego stwora z twojego cmentarza: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Shenanigans

Zniszcz wskazany artefakt.

Czerpak 1 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić kartę. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Spinehorn Minotaur

O ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze, ten stwór ma podwójny cios.

Spiteful Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje on tyle samo obrażeń wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.”

Tectonic Reformation

Każda karta lądu w twojej ręce ma recykling {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Throes of Chaos

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Urza's Rage

Podbicie {8}{R} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {8}{R}.)

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje 3 obrażenia w dowolnie wskazany cel. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego zadaje on owemu bytowi lub graczowi 10 obrażeń, których nie można zażegnać.

Vengeful Devil

Pośpiech

Okropność — {T}: Ten stwór zadaje 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel. Możesz aktywować tylko jeśli w tej turze umarł stwór.

Viashino Sandsprinter

Tratowanie, pośpiech

Na początku kroku końcowego przywróć tego stwora do ręki właściciela. (Tylko jeśli jest na polu bitwy.)

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Volatile Claws

Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +2/+0 oraz wszystkie typy stwora.

Ayula, Queen Among Bears

Ilekroć inny Niedźwiedź wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedno —

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym Niedźwiedziu.

 • Wskazany Niedźwiedź pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Ayula's Influence

Odrzuć kartę lądu: Stwórz żeton zielonego stwora Niedźwiedź 2/2.

Bellowing Elk

O ile inny stwór wszedł w tej turze na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór ma tratowanie i niezniszczalność.

Collector Ouphe

Aktywowane zdolności artefaktów nie mogą być aktywowane.

Conifer Wurm

Tratowanie

{3}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą śnieżnych bytów pod twoim władaniem.

Crashing Footfalls

Zawieszenie 4—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {G} i wygnać ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Stwórz dwa żetony zielonego stwora Nosorożec 4/4 z tratowaniem.

Deep Forest Hermit

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Wiewióry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Elvish Fury

Wykup {4} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {4}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Excavating Anurid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić ląd. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma czujność.

Force of Vigor

Jeśli nie jest twoja tura, możesz wygnać zieloną kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zniszcz co najwyżej dwa wskazane artefakty i/lub uroki.

Frostwalla

{S}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę. ({S} można opłacić jedną maną pobraną ze śnieżnego źródła.)

Genesis

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz zapłacić {2}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Glacial Revelation

Ujawnij sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić dowolną liczbę kart śnieżnych bytów spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Hexdrinker

Podnieś poziom {1} ({1}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 3-7

4/4

Ochrona przed sztuczkami

POZIOM 8+

6/6

Ochrona przed wszystkim

Krosan Tusker

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, po czym przetasować. (Zrób to przed dobraniem.)

Llanowar Tribe

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Mother Bear

{3}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz dwa żetony zielonego stwora Niedźwiedź 2/2. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Murasa Behemoth

Tratowanie

Ten stwór dostaje +3/+3 o ile w twoim cmentarzu jest karta lądu.

Nantuko Cultivator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić dowolną liczbę kart lądów. Umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze i dobierz tyle samo kart.

Nimble Mongoose

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Próg — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile w twoim cmentarzu jest przynajmniej siedem kart.

Regrowth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rime Tender

{T}: Odkręć inny wskazany śnieżny byt.

Saddled Rimestag

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile w tej turze na pole bitwy wszedł inny stwór pod twoim władaniem.

Savage Swipe

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 jeśli ma siłę 2. Następnie walczy on ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojej sile.)

Scale Up

Do końca tury, wskazany stwór pod twoim władaniem staje się zielonym Żmijem z bazowymi siłą i wytrzymałością 6/4.

Przeciążenie {4}{G}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Spore Frog

Poświęć tego stwora: Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, które mogłyby zostać zadane w tej turze.

Springbloom Druid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić ląd. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Squirrel Nest

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.”

Tempered Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór zadaje graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.”

Thornado

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Recykling {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Treefolk Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 i zadaje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości zamiast siły.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Treetop Ambusher

Brawura {1}{G} (Możesz rzucić ten czar za koszt brawury. Jeśli tak zrobisz, dostaje on pośpiech i jest przywracany z pola bitwy do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1.

Trumpeting Herd

Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Twin-Silk Spider

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem.

Unbound Flourishing

Ilekroć rzucisz czar bytu o koszcie many zawierającym {X}, podwój wartość X.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu lub aktywujesz zdolność, jeśli koszt aktywacji owego czaru lub zdolności zawiera {X}, skopiuj ów czar lub zdolność. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Wall of Blossoms

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Weather the Storm

Zyskaj 3 życia.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Webweaver Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej trzy karty stworów, zyskaj 5 żyć.

Winding Way

Wybierz: stwór albo ląd. Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie ujawnione w ten sposób karty wybranego typu w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Abominable Treefolk

Tratowanie

Siła i wytrzymałość tego stwora są równe liczbie śnieżnych bytów pod twoim władaniem każda.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Cloudshredder Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają latanie i pośpiech.

Collected Conjuring

Wygnaj sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić spośród nich co najwyżej dwa czary obrzędu o skrócie many 3 lub mniejszym bez płacenia ich kosztu many. Umieść nie rzucone z tych wygnanych kart losowo na spodzie twojej biblioteki.

Eladamri's Call

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Etchings of the Chosen

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{1}, poświęć stwora wybranego typu: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Fallen Shinobi

Ninjutsu {2}{U}{B} ({2}{U}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania dwie wierzchnie karty swojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać owe karty bez płacenia ich kosztów many.

The First Sliver

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Rzucane przez ciebie czary typu Drzazgacz mają kaskadę.

Good-Fortune Unicorn

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Hogaak, Arisen Necropolis

Nie możesz wydawać many na rzucenie tego czaru.

Współpraca, wykopywanie (Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora. Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza, opłaca {1}.)

Możesz rzucić tego stwora z twojego cmentarza.

Tratowanie

Ice-Fang Coatl

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Ten stwór ma dotyk śmierci o ile władasz przynajmniej trzema innymi śnieżnymi bytami.

Ingenious Infiltrator

Ninjutsu {U}{B} ({U}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć Ninja pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Kaya's Guile

Wybierz dwie —

 • Każdy przeciwnik poświęca stwora.

 • Wygnaj cmentarze przeciwników.

 • Stwórz żeton biało-czarnego stwora Duch 1/1 z lataniem.

 • Zyskaj 4 życia.

Splątanie {3} (Wybierz wszystko jeśli opłacisz koszt splątania.)

Kess, Dissident Mage

Latanie

Raz w każdej ze swoich tur możesz rzucić czar sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza. Jeśli czar rzucony w ten sposób miałby zostać umieszczona w twoim cmentarzu, zamiast tego wygnaj ją.

Lavabelly Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie, a ty zyskaj 1 życie.”

Lightning Skelemental

Tratowanie, pośpiech

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca dwie karty.

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Munitions Expert

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że zada wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie Goblinów pod twoim władaniem.

Nature's Chant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Reap the Past

Przywróć X losowych kart z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszą kartę.

Rotwidow Pack

Zasięg

{3}{B}{G}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz żeton zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem, po czym każdy przeciwnik traci 1 życie za każdego Pająka pod twoim władaniem.

Ruination Rioter

Kiedy ten stwór umrze, możesz sprawić, że zada w dowolnie wskazany cel obrażenia równe liczbie kart lądów w twoim cmentarzu.

Soulherder

Ilekroć stwór zostaje wygnany z pola bitwy, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Na początku twojego kroku końcowego możesz wygnać innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela.

Thundering Djinn

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie kart dobranych przez ciebie w tej turze.

Unsettled Mariner

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Ilekroć ty lub byt pod twoim władaniem zostaniecie wskazani przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj ów czar lub zdolność, chyba że ich władca zapłaci {1}.

Wrenn and Six

+1: Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

–1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

–7: Dostajesz emblemat mający „Karty sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu mają odtworzenie.” (Możesz rzucać karty sztuczek i obrzędów z twojego cmentarza odrzucając dodatkowo kartę lądu oprócz opłacenia innych ich kosztów.)

Altar of Dementia

Poświęć stwora: Wskazany gracz mieli tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Amorphous Axe

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma każdy typ stwora.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Arcum's Astrolabe

({S} można opłacić jedną maną pobraną ze śnieżnego źródła.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Birthing Boughs

{4}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Przemieniec 2/2 ze zmiennokształtnością. (Ma każdy typ stwora.)

Farmstead Gleaner

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{2}, {Q}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. ({Q} jest symbolem odkręcenia.)

Fountain of Ichor

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{3}: Ten artefakt staje się do końca tury artefaktowym stworem Dinozaur 3/3.

Icehide Golem

({S} można opłacić jedną maną pobraną ze śnieżnego źródła.)

Lesser Masticore

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

{4}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Mox Tantalite

Zawieszenie 3—{0} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {0} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Scrapyard Recombiner

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

{T}, poświęć artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę typu Konstrukt, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sword of Sinew and Steel

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed czarnym i czerwonym.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zniszcz co najwyżej jednego wskazanego wędrowca i co najwyżej jeden wskazany artefakt.

Wyposaż {2}

Sword of Truth and Justice

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed białym i niebieskim.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na stworze pod twoim władaniem, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Wyposaż {2}

Talisman of Conviction

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Creativity

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Curiosity

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Hierarchy

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Resilience

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Universal Automaton

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cave of Temptation

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Umieść na wskazanym stworze dwa znaczniki +1/+1. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Fiery Islet

{T}, zapłać 1 życie: Weź {U} lub {R}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Frostwalk Bastion

{T}: Weź {C}.

{1}{S}: Do końca tury ten ląd staje się artefaktowym stworem Konstrukt 2/3. Nadal jest lądem. ({S} można opłacić jedną maną pobraną ze śnieżnego źródła.)

Ilekroć ta karta zada stworowi obrażenia bojowe, przekręć owego stwora i nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Hall of Heliod's Generosity

{T}: Weź {C}.

{1}{W}, {T}: Umieść wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Nurturing Peatland

{T}, zapłać 1 życie: Weź {B} lub {G}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę.

Prismatic Vista

{T}, zapłać 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Silent Clearing

{T}, zapłać 1 życie: Weź {W} lub {B}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę.

Sunbaked Canyon

{T}, zapłać 1 życie: Weź {R} lub {W}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Waterlogged Grove

{T}, zapłać 1 życie: Weź {G} lub {U}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę.

Snow-Covered Plains

({T}: Weź {W}.)

Snow-Covered Island

({T}: Weź {U}.)

Snow-Covered Swamp

({T}: Weź {B}.)

Snow-Covered Mountain

({T}: Weź {R}.)

Snow-Covered Forest

({T}: Weź {G}.)

Flusterstorm

Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)