Avacyn Restored

Angel of Glory's Rise

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie Zombi, po czym przywróć wszystkie stwory typu Człowiek z twojego cmentarza na pole bitwy.

Angel of Jubilation

Latanie

Inne nieczarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Gracze nie mogą płacić życiem ani poświęcać stworów celem rzucenia czaru lub aktywacji zdolności.

Angel's Mercy

Zyskaj 7 żyć.

Angelic Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Archangel

Latanie, czujność

Avacyn, Angel of Hope

Latanie, czujność, niezniszczalność

Inne byty pod twoim władaniem mają niezniszczalność.

Banishing Stroke

Umieść wskazany artefakt, stwora lub urok na spodzie biblioteki właściciela.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Builder's Blessing

Odkręcone stwory pod twoim władaniem dostają +0/+2.

Call to Serve

Zaurocz nie-czarnego stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2, ma latanie i jest dodatkowo Aniołem oprócz swoich innych typów.

Cathars' Crusade

Ilekroć stwór wchodzi na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Cathedral Sanctifier

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Cloudshift

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Commander's Authority

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Na początku twojego kroku utrzymania stwórz żeton białego stwora Człowiek 1/1.”

Cursebreak

Zniszcz wskazany urok. Zyskaj 2 życia.

Defang

Zaurocz stwora

Zażegnaj wszystkie obrażenia, które mogłyby zostać zadane zauroczonemu stworowi.

Defy Death

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Jeśli to Anioł, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.

Devout Chaplain

{T}, przekręć dwa odkręcone stwory typu Człowiek pod twoim władaniem: Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Divine Deflection

Zażegnaj najbliższe X obrażeń, jakie mogłyby zostać zadane tobie i/lub bytom pod twoim władaniem w tej turze. Jeśli obrażenia zostaną zażegnane w ten sposób, ten czar zadaje tyle samo obrażeń w dowolnie wskazany cel.

Emancipation Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Entreat the Angels

Stwórz X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Cud {X}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Farbog Explorer

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Goldnight Commander

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Goldnight Redeemer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia za każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Herald of War

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.

Rzucanie czarów typu Anioł i Człowiek kosztuje cię o {1} mniej za każdy znacznik +1/+1 na tym stworze.

Holy Justiciar

{2}{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora. Jeśli ów stwór to Zombi, wygnaj go.

Leap of Faith

Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie. Zażegnaj obrażenia, które ów stwór mógłby otrzymać w tej turze.

Midnight Duelist

Ochrona przed Wampirami

Midvast Protector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Moonlight Geist

Latanie

{3}{W}: Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie ten stwór mógłby zadać lub otrzymać w tej turze.

Moorland Inquisitor

{2}{W}: Ten stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Nearheath Pilgrim

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają więź życia.

Restoration Angel

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego nie będącego Aniołem stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Riders of Gavony

Czujność

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Stwory typu Człowiek pod twoim władaniem mają ochronę przed stworami wybranego typu.

Righteous Blow

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 2 obrażenia.

Seraph of Dawn

Latanie, więź życia

Silverblade Paladin

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają podwójny cios.

Spectral Gateguards

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają czujność.

Terminus

Umieść wszystkie stwory na spodzie bibliotek ich właścicieli.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Thraben Valiant

Czujność

Voice of the Provinces

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Człowiek 1/1.

Zealous Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz pierwszy cios.

Alchemist's Apprentice

Poświęć Ucznia Alchemika: Dobierz kartę.

Amass the Components

Dobierz trzy karty, po czym umieść kartę z twojej ręki na spodzie twojej biblioteki.

Arcane Melee

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje o {2} mniej.

Captain of the Mists

Ilekroć inny Człowiek wchodzi na pole bitwy pod twoim władaniem, odznacz Kapitana Mgieł.

{1}{U}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt.

Crippling Chill

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Dobierz kartę.

Deadeye Navigator

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają „{1}{U}: Wygnaj tego stwora, po czym przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.”

Devastation Tide

Przywróć wszystkie nie-lądowe byty do rąk ich właścicieli.

Cud {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Dreadwaters

Wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą lądów pod twoim władaniem.

Elgaud Shieldmate

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają antyklątwę. (Nie mogą być wskazywane przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Favorable Winds

Stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +1/+1.

Fettergeist

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że zapłacisz {1} za każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Fleeting Distraction

Wskazany stwór dostaje -1/-0 do końca tury.

Dobierz kartę.

Galvanic Alchemist

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, każdy z nich ma „{2}{U}: Odkręć tego stwora.”

Geist Snatch

Skontruj wskazany czar stwora. Stwórz żeton niebieskiego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Ghostform

Co najwyżej dwa wskazane stwory nie mogą być blokowane w tej turze.

Ghostly Flicker

Wygnaj dwa wskazane artefakty, stwory i/lub lądy pod twoim władaniem, po czym przywróć owe karty na pole bitwy pod twoim władaniem.

Ghostly Touch

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt.”

Gryff Vanguard

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Havengul Skaab

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przywróć innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Infinite Reflection

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy dołączony do stwora, każdy inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem staje się kopią owego stwora.

Nieżetonowe stwory pod twoim władaniem wchodzą na pole bitwy jako kopia zauroczonego stwora.

Into the Void

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Latch Seeker

Ten stwór nie może być blokowany.

Lone Revenant

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie masz we władaniu innych stworów, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Lunar Mystic

Ilekroć rzucisz czar sztuczki, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Mass Appeal

Dobierz kartę za każdego Człowieka pod twoim władaniem.

Mist Raven

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Misthollow Griffin

Latanie

Możesz rzucić tego stwora z wygnania.

Nephalia Smuggler

{3}{U}, {T}: Wygnaj innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Outwit

Skontruj wskazany czar wskazujący gracza.

Peel from Reality

Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem oraz wskazanego stwora poza twoim władaniem do rąk ich właścicieli.

Rotcrown Ghoul

Kiedy ten stwór umrze, wskazany gracz mieli pięć kart.

Scrapskin Drake

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Second Guess

Skontruj wskazany czar będący drugim czarem rzuconym w tej turze.

Spectral Prison

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Kiedy zauroczony stwór zostanie wskazany przez czar, poświęć ten urok.

Spirit Away

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Stern Mentor

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, każdy z nich ma „{T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.”

Stolen Goods

Wskazany przeciwnik wygania karty z wierzchu swojej biblioteki dopóki nie wygna nie-lądowej karty. Do końca tury możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Tamiyo, the Moon Sage

+1: Przekręć wskazany byt. Nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

–2: Dobierz kartę za każdego przekręconego stwora pod władaniem wskazanego gracza.

–8: Dostajesz emblemat mający „Nie masz limitu kart na ręce” oraz „Ilekroć jakaś karta jest umieszczana skądkolwiek w twoim cmentarzu, możesz przywrócić ją do twojej ręki.”

Tandem Lookout

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, każdy z nich ma „Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, dobierz kartę.”

Temporal Mastery

Weź dodatkową turę po obecnej. Wygnaj ten czar.

Cud {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Vanishment

Umieść wskazany nie-lądowy byt na wierzchu biblioteki właściciela.

Cud {U} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Wingcrafter

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, każdy z nich ma latanie.

Appetite for Brains

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę o łącznym koszcie many 4 lub większym i wygnaj ją.

Barter in Blood

Każdy gracz poświęca dwa stwory.

Blood Artist

Ilekroć umrze ten lub inny stwór, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Bloodflow Connoisseur

Poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Butcher Ghoul

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Corpse Traders

{2}{B}, poświęć stwora: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Crypt Creeper

Poświęć tego stwora: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Dark Impostor

{4}{B}{B}: Wygnaj wskazanego stwora i umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Ten stwór ma wszystkie aktywowane zdolności stworów przez siebie wygnanych.

Death Wind

Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

Demonic Rising

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz dokładnie jednym stworem, stwórz żeton czarnego stwora Demon 5/5 z lataniem.

Demonic Taskmaster

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora innego niż niniejszy.

Demonlord of Ashmouth

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj go, chyba że poświęcisz innego stwora.

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Descent into Madness

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik desperacji na tym uroku, po czym każdy gracz wygania X bytów pod swoim władaniem i/lub kart ze swojej ręki, gdzie X jest liczbą znaczników desperacji na tym uroku.

Dread Slaver

Ilekroć umrze stwór uszkodzony przez tego stwora w tej turze, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich innych kolorów i typów.

Driver of the Dead

Kiedy ten stwór umrze, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Essence Harvest

Wskazany gracz traci X żyć, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem.

Evernight Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Exquisite Blood

Ilekroć przeciwnik traci życia, ty zyskaj tyle samo żyć.

Ghoulflesh

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -1/-1 i jest czarnym Zombi oprócz swoich innych kolorów i typów.

Gloom Surgeon

Jeśli ten stwór miałby otrzymać obrażenia bojowe, zażegnaj je i wygnaj tyle samo kart z wierzchu twojej biblioteki.

Grave Exchange

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. Wskazany gracz poświęca stwora.

Griselbrand

Latanie, więź życia

Zapłać 7 żyć: Dobierz siedem kart.

Harvester of Souls

Dotyk śmierci

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór, możesz dobrać kartę.

Homicidal Seclusion

O ile władasz dokładnie jednym stworem, ów stwór dostaje +3/+1 i ma więź życia.

Human Frailty

Zniszcz wskazanego stwora o typie Człowiek.

Hunted Ghoul

Ten stwór nie może blokować stworów z typem Człowiek.

Killing Wave

Dla każdego stwora, jego władca poświęca go, chyba że zapłaci X żyć.

Maalfeld Twins

Kiedy ten stwór umrze, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Marrow Bats

Latanie

Zapłać 4 życia: Zregeneruj tego stwora.

Mental Agony

Wskazany gracz odrzuca dwie karty i traci 2 życia.

Necrobite

Wskazany stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. Zregeneruj go. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki. Dowolna liczba obrażeń zadana innemu stworowi przez stwora z dotykiem śmierci wystarcza, by go zniszczyć.)

Polluted Dead

Kiedy ten stwór umrze, zniszcz wskazany ląd.

Predator's Gambit

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Zauroczony stwór ma zastraszanie o ile jego władca nie włada innymi stworami. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Renegade Demon

Searchlight Geist

Latanie

{3}{B}: Ten stwór do końca tury zyskuje dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Soulcage Fiend

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz traci po 3 życia.

Treacherous Pit-Dweller

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy z cmentarza, wskazany gracz zyskuje nad nim władanie.

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Triumph of Cruelty

Na początku twojego kroku utrzymania, wskazany przeciwnik odrzuca kartę jeśli władasz stworem o największej sile lub jednym z takowych.

Undead Executioner

Kiedy ten stwór umrze, możesz sprawić, że wskazany stwór dostanie do końca tury -2/-2.

Unhallowed Pact

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Aggravate

Ten czar zadaje każdemu stworowi pod władaniem wskazanego gracza 1 obrażenie. Każdy stwór uszkodzony w ten sposób atakuje w tej turze, jeśli może.

Archwing Dragon

Latanie, pośpiech

Na początku kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Banners Raised

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Battle Hymn

Weź {R} za każdego stwora twoim władaniem.

Bonfire of the Damned

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi i każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca po X obrażeń.

Cud {X}{R} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Burn at the Stake

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — przekręć dowolną liczbę nieprzekręconych stworów pod twoim władaniem.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi tyle obrażeń, ile wynosi trzykrotność liczby stworów przekręconych w ten sposób.

Dangerous Wager

Odrzuć swoją rękę, po czym dobierz dwie karty.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Dual Casting

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{R}, {T}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.”

Falkenrath Exterminator

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{2}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, ile ma znaczników +1/+1.

Fervent Cathar

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Gang of Devils

Kiedy ten stwór umrze, zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane cele.

Guise of Fire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/-1 i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Hanweir Lancer

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają pierwszy cios.

Havengul Vampire

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ilekroć umrze inny stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Heirs of Stromkirk

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Hound of Griselbrand

Podwójny cios

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Kessig Malcontents

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu graczowi lub wędrowcowi tyle obrażeń, ile masz pod władaniem stworów o typie Człowiek.

Kruin Striker

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+0 i tratowanie.

Lightning Mauler

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają pośpiech.

Lightning Prowess

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma pośpiech oraz „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Mad Prophet

Pośpiech

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Malicious Intent

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.”

Malignus

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe połowie najwyższej wartości żyć pośród twoich przeciwników, zaokrąglając w górę.

Obrażeń zadawanych przez tego stwora nie można zażegnać.

Pillar of Flame

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Raging Poltergeist

Reforge the Soul

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Cud {1}{R} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Riot Ringleader

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwory typu Człowiek pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Rite of Ruin

Wybierz kolejność dla artefaktów, stworów i lądów. Każdy gracz poświęca jeden byt pierwszego typu, dwa drugiego typu, po czym trzy trzeciego typu.

Rush of Blood

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest jego siłą.

Scalding Devil

{2}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Somberwald Vigilante

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez stwora, zadaje owemu stworowi 1 obrażenie.

Stonewright

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Thatcher Revolt

Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Człowiek 1/1 z pośpiechem. Poświęć owe żetony na początku najbliższego kroku końcowego.

Thunderbolt

Wybierz jedno —

  • Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

  • Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 4 obrażenia.

Thunderous Wrath

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Cud {R} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Tibalt, the Fiend-Blooded

+1: Dobierz kartę, po czym odrzuć losową kartę.

–4: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi tyle obrażeń, ile ów gracz ma kart w ręce.

–6: Zyskaj do końca tury władanie nad wszystkimi stworami. Odkręć je. Do końca tury zyskują one pośpiech.

Tyrant of Discord

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz wybiera losowo byt pod swoim władaniem i poświęca go. Jeśli nielądowy byt został poświęcony w ten sposób, powtórz ten proces.

Uncanny Speed

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 i pośpiech.

Vexing Devil

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dowolny przeciwnik może zechcieć otrzymać od niego 4 obrażenia. Jeśli gracz to zrobi, poświęć tego stwora.

Vigilante Justice

Ilekroć inny Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Zealous Conscripts

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym bytem. Odkręć ów byt. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Abundant Growth

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Blessings of Nature

Rozmieść cztery znaczniki +1/+1 pomiędzy dowolną liczbą wskazanych stworów.

Cud {G} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Borderland Ranger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Bower Passage

Stwory z lataniem nie mogą blokować stworów, którymi władasz.

Champion of Lambholt

Stwory o sile mniejszej niż siła niniejszego stwora nie mogą blokować stworów pod twoim władaniem.

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Craterhoof Behemoth

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury tratowanie i +X/+X, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Descendants' Path

Na początku twojego kroku utrzymania, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora współdzieląca typ stwora ze stworem pod twoim władaniem, możesz rzucić ją bez płacenia jej koszt many. Jeśli jej nie rzucisz, umieść ją na spodzie twojej biblioteki.

Diregraf Escort

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają ochronę przed Zombi.

Druid's Familiar

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba dostają +2/+2.

Druids' Repository

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem, umieść znacznik ładunku na tym uroku.

Usuń znacznik ładunku z tego uroku: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Eaten by Spiders

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem i całe Wyposażenie do niego dołączone.

Flowering Lumberknot

Flowering Lumberknot nie może atakować ani blokować dopóki nie jest sparowany ze stworem z więzią dusz.

Geist Trappers

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają zasięg.

Gloomwidow

Zasięg

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Grounded

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór traci latanie.

Howlgeist

Stwory o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Joint Assault

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli jest sparowany ze stworem, ów stwór również do końca tury dostaje +2/+2.

Lair Delve

Ujawnij dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty stworów i lądów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Natural End

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 3 życia.

Nettle Swine

Nightshade Peddler

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają dotyk śmierci.

Pathbreaker Wurm

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają tratowanie.

Primal Surge

Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta bytu, możesz umieścić ją na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, powtórz ten proces.

Rain of Thorns

Wybierz jedną lub więcej —

  • Zniszcz wskazany artefakt.

  • Zniszcz wskazany urok.

  • Zniszcz wskazany ląd.

Revenge of the Hunted

Do końca tury, wskazany stwór dostaje +6/+6, zyskuje tratowanie i wszystkie stwory mogące go blokować w tej turze, robią to.

Cud {G} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Sheltering Word

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje antyklątwę. Zyskaj tyle żyć, ile ma on wytrzymałości. (Stwór z antyklątwą nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Snare the Skies

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Somberwald Sage

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Użyj tę manę tylko do rzucenia czaru stwora.

Soul of the Harvest

Tratowanie

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Terrifying Presence

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze przez stwory inne niż wskazany stwór.

Timberland Guide

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Triumph of Ferocity

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę jeśli władasz stworem o największej sile lub jednym z takowych.

Trusted Forcemage

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba dostają +1/+1.

Ulvenwald Tracker

{1}{G}, {T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z innym wskazanym stworem.

Vorstclaw

Wandering Wolf

Stwory o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Wild Defiance

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zostanie wskazany przez czar sztuczki lub obrzędu, ów stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Wildwood Geist

O ile jest twoje tura, ten stwór dostaje +2/+2.

Wolfir Avenger

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Wolfir Silverheart

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba dostają +4/+4.

Yew Spirit

{2}{G}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest jego siłą.

Bruna, Light of Alabaster

Latanie, czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, możesz do niej dołączyć dowolną liczbę Aur na polu bitwy oraz możesz umieścić na polu bitwy dołączone do niej dowolną liczbę Aur, które mogłyby ją zauroczyć ze swojego cmentarza i/lub ręki.

Gisela, Blade of Goldnight

Latanie, pierwszy cios

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia przeciwnikowi lub bytowi pod władaniem przeciwnika, owo źródło zadaje owemu celowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia tobie lub bytowi pod twoim władaniem, zażegnaj połowę owych obrażeń, zaokrąglając w górę.

Sigarda, Host of Herons

Latanie, antyklątwa

Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą sprawiać, że poświęcisz byt.

Angel's Tomb

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że ten artefakt stanie się do końca tury białym stworem Anioł 3/3 z lataniem.

Angelic Armaments

Wyposażony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i jest białym Aniołem oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Bladed Bracers

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

O ile wyposażony stwór jest Człowiekiem lub Aniołem, ma czujność.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Conjurer's Closet

Na początku twojego kroku końcowego, możesz wygnać wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Gallows at Willow Hill

{3}, {T}, przekręć trzy odkręcone stwory typu Człowiek pod twoim władaniem: Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca tworzy żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Haunted Guardian

Obronność, pierwszy cios

Moonsilver Spear

Wyposażony stwór ma pierwszy cios.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Wyposaż {4}

Narstad Scrapper

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Otherworld Atlas

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}: Każdy gracz dobiera kartę za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Scroll of Avacyn

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę. Jeśli władasz Aniołem, zyskaj 5 żyć.

Scroll of Griselbrand

{1}, poświęć ten artefakt: Wskazany przeciwnik odrzuca kartę. Jeśli władasz Demonem, ów gracz traci 3 życia.

Tormentor's Trident

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Wyposaż {3}

Vanguard's Shield

Wyposażony stwór dostaje +0/+3 i może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Vessel of Endless Rest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść wskazaną kartę z cmentarza na spodzie biblioteki właściciela.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Alchemist's Refuge

{T}: Weź {C}.

{G}{U}, {T}: Możesz rzucić nie-lądowe karty w tej turze tak, jakby miały błysk.

Cavern of Souls

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Użyj ową manę tylko do rzucenia czaru stwora wybranego typu i ów czar nie może zostać skontrowany.

Desolate Lighthouse

{T}: Weź {C}.

{1}{U}{R}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Seraph Sanctuary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

Ilekroć Anioł wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {C}.

Slayers' Stronghold

{T}: Weź {C}.

{R}{W}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0, czujność i pośpiech.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)