Magic 2012

Aegis Angel

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inny wskazany byt zyskuje niezniszczalność dopóki władasz niniejszym stworem. (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Stwór z niezniszczalnością nie może być zniszczony przez obrażenia.)

Alabaster Mage

{1}{W}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje więź życia. (Obrażenia zadane przez owego stwora powodują, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Angelic Destiny

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +4/+4, ma latanie i pierwszy cios oraz jest Aniołem oprócz swoich innych typów.

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Angel's Mercy

Zyskaj 7 żyć.

Arbalest Elite

{2}{W}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 3 obrażenia. Niniejszy stwór nie odkręci się w twoim następnym kroku odkręcania.

Archon of Justice

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wskazany byt.

Armored Warhorse

Assault Griffin

Latanie

Auramancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Benalish Veteran

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +1/+1.

Celestial Purge

Wygnaj wskazany czarny lub czerwony byt.

Day of Judgment

Zniszcz wszystkie stwory.

Demystify

Zniszcz wskazany urok.

Divine Favor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

Elite Vanguard

Gideon Jura

+2: Podczas najbliższej tury wskazanego przeciwnika, stwory pod władaniem owego gracza atakują niniejszego wędrowca jeśli mogą.

–2: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Człowiek Piechur 6/6 nadal pozostając wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

Gideon's Avenger

Ilekroć stwór pod władaniem przeciwnika zostanie przekręcony, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Gideon's Lawkeeper

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Grand Abolisher

Podczas twojej tury twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności artefaktów, stworów lub uroków.

Griffin Rider

O ile władasz Gryfem, niniejszy stwór dostaje +3/+3 i ma latanie.

Griffin Sentinel

Latanie

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Guardians' Pledge

Białe stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

Honor of the Pure

Białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Lifelink

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma więź życia. (Obrażenia zadane przez niego powodują, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Mesa Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Mighty Leap

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz latanie.

Oblivion Ring

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany nielądowy byt.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Peregrine Griffin

Latanie

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Personal Sanctuary

Podczas twojej tury zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać tobie zadane.

Pride Guardian

Obronność

Ilekroć ten stwór zablokuje, zyskaj 3 życia.

Roc Egg

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Ptak 3/3 z lataniem.

Serra Angel

Latanie, czujność

Siege Mastodon

Spirit Mantle

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma ochronę przed stworami.

Stave Off

Wskazany stwór do końca tury zyskuje ochronę przez wybranym przez ciebie kolorem.

Stonehorn Dignitary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik pomija swoją najbliższą fazę potyczki.

Stormfront Pegasus

Latanie

Sun Titan

Czujność

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Timely Reinforcements

Jeśli masz mniej żyć niż przeciwnik, zyskaj 6 żyć. Jeśli masz we władaniu mniej stworów niż przeciwnik, stwórz trzy żetony białego stwora Piechur 1/1.

Aether Adept

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Alluring Siren

{T}: Wskazany stwór pod władaniem przeciwnika atakuje w tej turze jeśli może.

Amphin Cutthroat

Aven Fleetwing

Latanie

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Azure Mage

{3}{U}: Dobierz kartę.

Belltower Sphinx

Latanie

Ilekroć jakieś źródło zadaje obrażenia temu stworowi, władca owego źródła mieli tyle samo kart.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Chasm Drake

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje latanie.

Coral Merfolk

Divination

Dobierz dwie karty.

Djinn of Wishes

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki życzenia.

{2}{U}{U}, usuń znacznik życzenia z tego stwora: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Jeśli tego nie zrobisz, wygnaj ją.

Flashfreeze

Skontruj wskazany czerwony lub zielony czar.

Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Frost Breath

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Frost Titan

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj ów czar lub zdolność, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, przekręć wskazany byt. Nie odkręci się on w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Harbor Serpent

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ten stwór nie może atakować, chyba że na polu bitwy jest co najmniej pięć Wysp.

Ice Cage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Kiedy zauroczony stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć ten urok.

Jace, Memory Adept

+1: Dobierz kartę. Wskazany gracz mieli kartę.

0: Wskazany gracz mieli dziesięć kart.

–7: Każdy z dowolnej liczby wskazanych graczy dobiera po dwadzieścia kart.

Jace's Archivist

{U}, {T}: Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej kart odrzucił któryś gracz w ten sposób.

Jace's Erasure

Ilekroć dobierzesz kartę, możesz sprawić, że wskazany gracz zmieli kartę.

Levitation

Stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Lord of the Unreal

Iluzje pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają antyklątwę. (Nie mogą być wskazywane przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Master Thief

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj władanie nad wskazanym artefaktem na czas pozostawania tego stwora pod twoim władaniem.

Merfolk Looter

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Merfolk Mesmerist

{U}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Mind Control

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Mind Unbound

Na początku twojego kroku utrzymania umieść znacznik opowieści na tym uroku, po czym dobierz kartę za każdy znacznik opowieści na tym uroku.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Phantasmal Bear

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Phantasmal Dragon

Latanie

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Phantasmal Image

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale jest on dodatkowo Iluzją oprócz swoich innych typów i ma „Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.”

Ponder

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować.

Dobierz kartę.

Redirect

Możesz wskazać nowe cele dla wskazanego czaru.

Skywinder Drake

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Sphinx of Uthuun

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik dzieli owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Time Reversal

Każdy gracz wtasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki, po czym dobiera siedem kart. Wygnaj ten czar.

Turn to Frog

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i staje się niebieską Żabą o bazowych sile i wytrzymałości 1/1.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Visions of Beyond

Dobierz kartę. Jeśli jakiś cmentarz ma co najmniej dwadzieścia kart, zamiast tego dobierz trzy karty.

Blood Seeker

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, możesz sprawić, że ów gracz straci 1 życie.

Bloodlord of Vaasgoth

Głód krwi 3 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.)

Latanie

Ilekroć rzucisz czar Wampira, zyskuje on głód krwi 3.

Bloodrage Vampire

Głód krwi 1 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.)

Brink of Disaster

Zaurocz stwora lub ląd

Kiedy zauroczony byt zostanie przekręcony, zniszcz go.

Call to the Grave

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz poświęca stwora bez typu Zombi.

Na początku najbliższego kroku końcowego, jeśli nie ma stworów na polu bitwy, poświęć ten urok.

Cemetery Reaper

Inne Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{2}{B}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Child of Night

Więź życia

Consume Spirit

Opłać X tylko czarną maną.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, zyskaj X żyć.

Dark Favor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 1 życie.

Zauroczony stwór dostaje +3/+1.

Deathmark

Zniszcz wskazanego zielonego lub białego stwora.

Devouring Swarm

Latanie

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Diabolic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Disentomb

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Distress

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Doom Blade

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Drifting Shade

Latanie

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Duskhunter Bat

Głód krwi 1 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.)

Latanie

Grave Titan

Dotyk śmierci

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hideous Visage

Stwory pod twoim władaniem zyskują zastraszanie do końca tury. (Żaden z nich nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Monomania

Wskazany gracz wybiera kartę w swojej ręce i odrzuca pozostałe.

Onyx Mage

{1}{B}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Reassembling Skeleton

{1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, przekręconą.

Royal Assassin

{T}: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Rune-Scarred Demon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Smallpox

Każdy gracz traci 1 życie, odrzuca kartę, poświęca stwora, po czym poświęca ląd.

Sorin Markov

+2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia, zyskaj 2 życia.

–3: Liczba żyć wskazanego przeciwnika przyjmuje wartość 10.

–7: Masz władanie nad wskazanym graczem podczas jego następnej tury.

Sorin's Thirst

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia, zyskaj 2 życia.

Sorin's Vengeance

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 10 obrażeń, zyskaj 10 żyć.

Sutured Ghoul

Tratowanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wygnaj dowolną liczbę kart stworów z twojego cmentarza.

Siła tego stwora jest równa łącznej sile wygnanych kart, a jego wytrzymałość jest równa ich łącznej wytrzymałości.

Taste of Blood

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie, zyskaj 1 życie.

Tormented Soul

Ten stwór nie może blokować i nie może być blokowany.

Vampire Outcasts

Głód krwi 2 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Vengeful Pharaoh

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ilekroć obrażenia bojowe zostaną zadane tobie lub wędrowcowi pod twoim władaniem, jeśli niniejsza karta jest w twoim cmentarzu, zniszcz wskazanego atakującego stwora, po czym umieść niniejszą kartę na wierzchu twojej biblioteki.

Warpath Ghoul

Wring Flesh

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-1.

Zombie Goliath

Zombie Infestation

Odrzuć dwie karty: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Blood Ogre

Głód krwi 1 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Bonebreaker Giant

Chandra, the Firebrand

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

–2: Kiedy rzucisz swój następny czar sztuczki lub obrzędu w tej turze, skopiuj go. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

–6: Ten wędrowiec zadaje po 6 obrażeń każdemu z co najwyżej sześciu wskazanych celów.

Chandra's Outrage

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia oraz 2 obrażenia władcy owego stwora.

Chandra's Phoenix

Latanie

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Ilekroć przeciwnik otrzyma obrażenia od czerwonego czaru sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem lub od czerwonego wędrowca pod twoim władaniem, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Circle of Flame

Ilekroć stwór bez latania atakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, ten urok zadaje owemu stworowi 1 obrażenie.

Combust

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje wskazanemu białemu lub niebieskiemu stworowi 5 obrażeń. Nie mogą być zażegnane.

Crimson Mage

{R}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Fiery Hellhound

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fireball

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej za każdy cel poza pierwszym.

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych po równo, zaokrąglając w dół, pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Firebreathing

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Flameblast Dragon

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {X}{R}. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Fling

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Furyborn Hellkite

Głód krwi 6 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając sześć znaczników +1/+1.)

Latanie

Goblin Arsonist

Kiedy ten stwór umrze, możesz sprawić by zadał dowolnemu celowi 1 obrażenie.

Goblin Bangchuckers

{T}: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Jeśli przegrasz, zadaje on sobie 2 obrażenia.

Goblin Chieftain

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Inne stwory typu Goblin pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają pośpiech.

Goblin Fireslinger

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Goblin Grenade

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć Goblina.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Goblin Piker

Goblin Tunneler

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Goblin War Paint

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma pośpiech.

Gorehorn Minotaurs

Głód krwi 2 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1.)

Grim Lavamancer

{R}, {T}, wygnaj dwie karty z twojego cmentarza: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Incinerate

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Stwór uszkodzony w ten sposób nie może w tej turze regenerować.

Inferno Titan

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane cele.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lightning Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Manabarbs

Ilekroć gracz przekręca ląd pobierając manę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Manic Vandal

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Reverberate

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Scrambleverse

Wylosuj gracza dla każdego nielądowego bytu. Następnie każdy gracz zyskuje władanie nad każdym bytem, dla którego zostali wylosowani. Odkręć owe byty.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Slaughter Cry

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 oraz pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przez stworami bez pierwszego ciosu.)

Stormblood Berserker

Głód krwi 2 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1.)

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Tectonic Rift

Zniszcz wskazany ląd. Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Volcanic Dragon

Latanie, pośpiech

Wall of Torches

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Warstorm Surge

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Arachnus Spinner

Zasięg

Przekręć odkręconego Pająka pod twoim władaniem: Wyszukaj w twoim cmentarzu i/lub bibliotece kartę o nazwie Arachnus Web i umieść ją na polu bitwy dołączoną do wskazanego stwora. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Arachnus Web

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Na początku kroku końcowego, jeśli zauroczony stwór ma siłę 4 lub większą, zniszcz ten urok.

Autumn's Veil

Czary pod twoim władaniem nie mogą być w tej turze skontrowane przez niebieskie lub czarne czary, a stwory pod twoim władaniem nie mogą być w tej turze wskazywane przez niebieskie lub czarne czary.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Bountiful Harvest

Zyskaj po 1 życiu za każdy ląd pod twoim władaniem.

Brindle Boar

Poświęć tego stwora: Zyskaj 4 życia.

Carnage Wurm

Głód krwi 3 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.)

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Cudgel Troll

{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Doubling Chant

Dla każdego stwora pod twoim władaniem możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o tej samej nazwie. Umieść ową kartę na polu bitwy, po czym przetasuj.

Dungrove Elder

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Lasów pod twoim władaniem.

Elvish Archdruid

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Weź {G} za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Garruk, Primal Hunter

+1: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

–3: Dobierz tyle kart, ile wynosi największa siła pośród stworów pod twoim władaniem.

–6: Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Żmij 6/6, iloma lądami władasz.

Garruk's Companion

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Garruk's Horde

Tratowanie

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz rzucać czary stworów z wierzchu twojej biblioteki. (Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy dozwolone jest rzucenie takiego czaru. Nadal musisz opłacić jego koszty.)

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Gladecover Scout

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Greater Basilisk

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Hunter's Insight

Wybierz wskazanego stwora pod twoim władaniem. Ilekroć w tej turze ów stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, dobierz tyle samo kart.

Jade Mage

{2}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Lurking Crocodile

Głód krwi 1 (Jeśli przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.)

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Primeval Titan

Tratowanie

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece dwie karty lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Primordial Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania podwój liczbę znaczników +1/+1 na tym stworze.

Ten stwór ma tratowanie o ile ma co najmniej dziesięć znaczników +1/+1.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Reclaim

Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Rites of Flourishing

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Każdy gracz może w swojej turze zagrać dodatkowy ląd.

Runeclaw Bear

Sacred Wolf

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Skinshifter

{G}: Wybierz jedno. Możesz aktywować tylko raz na turę.

  • Do końca tury ten stwór staje się Nosorożcem o bazowych sile i wytrzymałości 4/4 i zyskuje tratowanie.

  • Do końca tury ten stwór staje się Ptakiem o bazowych sile i wytrzymałości 2/2 i zyskuje latanie.

  • Do końca tury ten stwór staje się Rośliną o bazowych sile i wytrzymałości 0/8.

Stampeding Rhino

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Stingerfling Spider

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora z lataniem.

Titanic Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Trollhide

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 oraz ma „{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.” (Następnym razem w tej turze, gdy ten stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Vastwood Gorger

Adaptive Automaton

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Ten stwór ma dodatkowo wybrany typ oprócz swoich innych typów.

Inne stwory pod twoim władaniem będące wybranego typu dostają +1/+1.

Angel's Feather

Ilekroć gracz rzuci biały czar, możesz zyskać 1 życie.

Crown of Empires

{3}, {T}: Przekręć wskazanego stwora. Zamiast tego zyskaj władanie nad owym stworem jeśli władasz artefaktami o nazwach Scepter of Empires oraz Throne of Empires.

Crumbling Colossus

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Kiedy ten stwór zaatakuje, poświęć go na koniec potyczki.

Demon's Horn

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zyskać 1 życie.

Dragon's Claw

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zyskać 1 życie.

Druidic Satchel

{2}, {T}: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy pod twoim władaniem. Jeśli to nielądowa nie-stworowa karta, zyskaj 2 życia.

Elixir of Immortality

{2}, {T}: Zyskaj 5 życia. Wtasuj ten artefakt oraz twój cmentarz do bibliotek ich właścicieli.

Greatsword

Wyposażony stwór dostaje +3/+0.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Kite Shield

Wyposażony stwór dostaje +0/+3.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Kraken's Eye

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zyskać 1 życie.

Manalith

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Pentavus

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Pentawit 1/1 z lataniem.

{1}, poświęć Pentawit: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Quicksilver Amulet

{4}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Rusted Sentinel

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Scepter of Empires

{T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie. Zamiast tego zadaje 3 obrażenia jeśli władasz artefaktami o nazwach Crown of Empires oraz Throne of Empires.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Sundial of the Infinite

{1}, {T}: Zakończ turę. Możesz aktywować tylko w twojej turze. (Wygnaj wszystkie czary i zdolności ze stosu. Odrzuć do maksymalnego rozmiaru ręki. Obrażenia znikają, a efekty „w tej turze” i „do końca tury” kończą się.)

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma pośpiech i antyklątwę. (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {1}

Thran Golem

O ile ten stwór jest zauroczony, dostaje +2/+2 i ma latanie, pierwszy cios i tratowanie.

Throne of Empires

{1}, {T}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1. Zamiast tego stwórz pięć takich żetonów jeśli władasz artefaktami o nazwach Crown of Empires oraz Scepter of Empires.

Worldslayer

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zniszcz wszystkie byty oprócz niniejszego.

Wyposaż {5} ({5}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Wurm's Tooth

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zyskać 1 życie.

Buried Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dragonskull Summit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Bagnem lub Górą.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Drowned Catacomb

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Wyspą lub Bagnem.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Glacial Fortress

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Równiną lub Wyspą.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Rootbound Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Górą lub Lasem.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Sunpetal Grove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Lasem lub Równiną.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)