Magic 2011

Ajani Goldmane

+1: Zyskaj 2 życia.

–1: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Owe stwory zyskują do końca tury czujność.

–6: Stwórz żeton białego stwora Awatar mający „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie twoich żyć.”

Ajani's Mantra

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zyskać 1 życie.

Ajani's Pridemate

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Angelic Arbiter

Latanie

Każdy przecwinik, który rzucił czar w tej turze, nie może atakować stworami.

Każdy przeciwnik, który atakował stworem w tej turze, nie może rzucać czarów.

Armored Ascension

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdą Równinę pod twoim władaniem i ma latanie.

Assault Griffin

Latanie

Baneslayer Angel

Latanie, pierwszy cios, więź życia, ochrona przez Demonami i Smokami

Blinding Mage

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Celestial Purge

Wygnaj wskazany czarny lub czerwony byt.

Cloud Crusader

Latanie

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Condemn

Umieść wskazanego atakującego stwora na spodzie biblioteki właściciela. Jego władca zyskuje tyle żyć, ile miał wytrzymałości.

Day of Judgment

Zniszcz wszystkie stwory.

Elite Vanguard

Excommunicate

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Goldenglow Moth

Latanie

Ilekroć ten stwór blokuje, możesz zyskać 4 życia.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Honor of the Pure

Białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Infantry Veteran

{T}: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Knight Exemplar

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Inni Rycerze pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Leyline of Sanctity

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu bitwy.

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

Mighty Leap

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz latanie.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Palace Guard

Ten stwór może blokować dowolną liczbę stworów.

Roc Egg

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Ptak 3/3 z lataniem.

Safe Passage

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze tobie lub stworom pod twoim władaniem.

Serra Angel

Latanie, czujność

Serra Ascendant

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

O ile masz co najmniej 30 żyć, ten stwór dostaje +5/+5 i ma latanie.

Siege Mastodon

Silence

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów w tej turze.

Silvercoat Lion

Solemn Offering

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 4 życia.

Squadron Hawk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty o nazwie Squadron Hawk, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Stormfront Pegasus

Latanie

Sun Titan

Czujność

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Tireless Missionaries

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Vengeful Archon

Latanie

{X}: Zażegnaj najbliższe X obrażeń jakie mogłyby zostać tobie zadane w tej turze. Jeśli obrażenia są zażegnane w ten sposób, ten stwór zadaje tyle samo obrażeń wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

War Priest of Thune

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany urok.

White Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed czarnym (Nic czarnego nie może blokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Wild Griffin

Latanie

Aether Adept

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Air Servant

Latanie

{2}{U}: Przekręć wskazanego stwora z lataniem.

Alluring Siren

{T}: Wskazany stwór pod władaniem przeciwnika atakuje w tej turze jeśli może.

Armored Cancrix

Augury Owl

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 3. (Spójrz na trzy wierzchnie kart twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Azure Drake

Latanie

Call to Mind

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Clone

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy.

Cloud Elemental

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Conundrum Sphinx

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy gracz nazywa kartę. Następnie ów gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli ujawnił nazwaną przez siebie kartę, ów gracz umieszcza ją w swojej ręce. Jeśli nie, ów gracz umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki.

Diminish

Wskazany stwór do końca tury ma bazowe siłę i wytrzymałość 1/1.

Flashfreeze

Skontruj wskazany czerwony lub zielony czar.

Foresee

Wróż 4, po czym dobierz dwie karty.

Frost Titan

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj ów czar lub zdolność, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, przekręć wskazany byt. Nie odkręci się on w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Harbor Serpent

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ten stwór nie może atakować, chyba że na polu bitwy jest co najmniej pięć Wysp.

Ice Cage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Kiedy zauroczony stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć ten urok.

Jace Beleren

+2: Każdy gracz dobiera kartę.

–1: Wskazany gracz dobiera kartę.

–10: Wskazany gracz mieli dwadzieścia kart.

Jace's Erasure

Ilekroć dobierzesz kartę, możesz sprawić, że wskazany gracz zmieli kartę.

Jace's Ingenuity

Dobierz trzy karty.

Leyline of Anticipation

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu bitwy.

Możesz rzucać czary tak, jakby miały błysk.

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Maritime Guard

Mass Polymorph

Wygnaj wszystkie stwory pod twoim władanie, po czym ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz tyle samo kart stworów. Umieść na polu bitwy wszystkie karty stworów ujawnione w ten sposób, a pozostałe wtasuj do twojej biblioteki.

Merfolk Sovereign

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Wskazany Wodnik nie może być blokowany w tej turze.

Merfolk Spy

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz ujawnia losową kartę ze swojej ręki.

Mind Control

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Phantom Beast

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Preordain

Wróż 2, po czym dobierz kartę. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Redirect

Możesz wskazać nowe cele dla wskazanego czaru.

Scroll Thief

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Sleep

Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza. Owe stwory nie odkręcą się podczas najbliższego kroku odkręcania owego gracza.

Stormtide Leviathan

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Wszystkie lądy są dodatkowo Wyspami oprócz swoich pozostałych typów.

Stwory bez latania lub podboju wysp nie mogą atakować.

Time Reversal

Każdy gracz wtasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki, po czym dobiera siedem kart. Wygnaj ten czar.

Tome Scour

Wskazany gracz mieli pięć kart.

Traumatize

Wskazany gracz mieli połowę swojej biblioteki, zaokrąglając w dół.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Wall of Frost

Obronność

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora, ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Water Servant

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje -1/+1.

Assassinate

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Barony Vampire

Black Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed białym (Nic białego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Blood Tithe

Każdy przeciwnik traci po 3 życia. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Bloodthrone Vampire

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Bog Raiders

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Captivating Vampire

Inne Wampiry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Przekręć pięć odkręconych Wampirów pod twoim władaniem: Zyskaj władanie nad wskazanym stworem. Staje się on Wampirem oprócz swoich innych typów.

Child of Night

Więź życia

Corrupt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie Bagien pod twoim władaniem. Zyskaj tyle żyć, ile obrażeń zadano w ten sposób.

Dark Tutelage

Na początku twojego kroku utrzymania, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Deathmark

Zniszcz wskazanego zielonego lub białego stwora.

Demon of Death's Gate

Możesz zapłacić 6 żyć i poświęcić trzy czarne stwory zamiast płacić koszt many tego czaru.

Latanie, tratowanie

Diabolic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Disentomb

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Doom Blade

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Grave Titan

Dotyk śmierci

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Haunting Echoes

Wygnaj wszystkie karty z wyjątkiem bazowych lądów z cmentarza wskazanego gracza. Dla każdej karty wygnanej w ten sposób, wyszukaj w bibliotece owego gracza wszystkich kart o tej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Howling Banshee

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz traci po 3 życia.

Leyline of the Void

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu bitwy.

Jeśli jakaś karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, zamiast tego wygnaj ją.

Liliana Vess

+1: Wskazany gracz odrzuca kartę.

−2: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

−8: Umieść wszystkie karty stworów ze wszystkich cmentarzy na polu bitwy pod twoim władaniem.

Liliana's Caress

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, ów gracz traci 2 życia.

Liliana's Specter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Nantuko Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Necrotic Plague

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora.”

Kiedy zauroczony stwór umrze, jego władca wskazuje stwora pod władaniem swojego przeciwnika. Przywróć tę kartę z cmentarza właściciela na pole bitwy dołączoną do owego stwora.

Nether Horror

Nightwing Shade

Latanie

{1}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Phylactery Lich

Niezniszczalność

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy umieść znacznik filakterium na artefakcie pod twoim władaniem.

Kiedy nie masz we władaniu żadnego bytu mającego znacznik filakterium, poświęć tego stwora.

Quag Sickness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -1/-1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Reassembling Skeleton

{1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, przekręconą.

Relentless Rats

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy o nazwie Relentless Rats.

Talia może mieć dowolną liczbę kart o nazwie Relentless Rats.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Rotting Legion

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Royal Assassin

{T}: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Stabbing Pain

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1. Przekręć go.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Viscera Seer

Poświęć stwora: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Ancient Hellkite

Latanie

{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza 1 obrażenia. Możesz aktywować tylko gdy niniejszy stwór atakuje.

Arc Runner

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Berserkers of Blood Ridge

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Bloodcrazed Goblin

Ten stwór nie może atakować, chyba że przeciwnik otrzymał obrażenia w tej turze.

Canyon Minotaur

Chandra Nalaar

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

–X: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń.

–8: Ten wędrowiec zadaje po 10 obrażeń wskazanemu graczowi lub wędrowcowi i każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca.

Chandra's Outrage

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia oraz 2 obrażenia władcy owego stwora.

Chandra's Spitfire

Latanie

Ilekroć przeciwnik otrzyma pozabojowe obrażenia, ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Combust

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje wskazanemu białemu lub niebieskiemu stworowi 5 obrażeń. Nie mogą być zażegnane.

Cyclops Gladiator

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz sprawić, że zada on wskazanemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza obrażenia równe swojej sile. Jeśli tak zrobisz, ów stwór zadaje niniejszemu stworowi obrażenia równe swojej sile.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Destructive Force

Każdy gracz poświęca po pięć lądów. Ten czar zadaje każdemu stworowi po 5 obrażeń.

Earth Servant

Ten stwór dostaje +0/+1 za każdą Górę pod twoim władaniem.

Ember Hauler

{1}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Fiery Hellhound

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fire Servant

Jeśli czerwony czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem miałby zadać obrażenia, zamiast tego zadaje ich dwukrotność.

Fireball

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej za każdy cel poza pierwszym.

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych po równo, zaokrąglając w dół, pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Fling

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Goblin Balloon Brigade

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Goblin Chieftain

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Inne stwory typu Goblin pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają pośpiech.

Goblin Piker

Goblin Tunneler

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Hoarding Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu, wygnaj ją, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieścić wygnaną nim kartę do ręki właściciela.

Incite

Wskazany stwór staje się do końca tury czerwony i atakuje w tej turze jeśli może.

Inferno Titan

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane cele.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Leyline of Punishment

Jeśli ten urok jest w twojej startowej ręce, możesz zacząć grę mają go na polu bitwy.

Gracze nie mogą zyskiwać życia.

Obrażenia nie mogą być zażegnane.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Magma Phoenix

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 3 obrażenia.

{3}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Manic Vandal

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Prodigal Pyromancer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Pyretic Ritual

Weź {R}{R}{R}.

Pyroclasm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Reverberate

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Shiv's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Thunder Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Volcanic Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma podbój gór. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Vulshok Berserker

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Wild Evocation

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz ujawnia losową kartę ze swojej ręki. Jeśli to karta lądu, ów gracz umieszcza ją na polu bitwy. W przeciwnym razie ów gracz rzuca ją bez płacenia kosztu many jeśli może.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Autumn's Veil

Czary pod twoim władaniem nie mogą być w tej turze skontrowane przez niebieskie lub czarne czary, a stwory pod twoim władaniem nie mogą być w tej turze wskazywane przez niebieskie lub czarne czary.

Awakener Druid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, do czasu aż opuści on pole bitwy, wskazany Las staje się zielonym stworem Drzewiec 4/5, ale nadal jest lądem.

Back to Nature

Zniszcz wszystkie uroki.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Brindle Boar

Poświęć tego stwora: Zyskaj 4 życia.

Cudgel Troll

{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Dryad's Favor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podbój lasów. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Duskdale Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Elvish Archdruid

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Weź {G} za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Fauna Shaman

{G}, {T}, odrzuć kartę stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Gaea's Revenge

Ten czar nie może być skontrowany.

Pośpiech

Ten stwór nie może być celem niezielonych czarów oraz zdolności z niezielonych źródeł.

Garruk Wildspeaker

+1: Odkręć dwa wskazane lądy.

–1: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

–4: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Garruk's Companion

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Garruk's Packleader

Ilekroć inny stwór o sile 3 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Greater Basilisk

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Hornet Sting

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Hunters' Feast

Każdy z dowolnej liczby wskazanych graczy zyskuje po 6 żyć.

Leyline of Vitality

Jeśli ten urok jest w twojej startowej ręce, możesz zacząć grę mając go na polu bitwy.

Stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zyskać 1 życie.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Mitotic Slime

Kiedy ten stwór umrze, stwórz dwa żetony zielonego stwora Szlam 2/2 mające „Kiedy ten stwór umrze, stwórz dwa żetony zielonego stwora Szlam 1/1.”

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Nature's Spiral

Przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Obstinate Baloth

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Jeśli czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika powoduje, że odrzucasz tę kartę, umieść ją na polu bitwy zamiast w twoim cmentarzu.

Overwhelming Stampede

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +X/+X, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Primal Cocoon

Zaurocz stwora

Na początku twojego kroku utrzymania umieść znacznik +1/+1 na zauroczonym stworze.

Kiedy zauroczony stwór zaatakuje lub zablokuje, poświęć ten urok.

Primeval Titan

Tratowanie

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece dwie karty lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Prized Unicorn

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Protean Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, zażegnaj je i usuń z niego tyle samo znaczników +1/+1.

Ilekroć znacznik +1/+1 zostanie usunięty z tego stwora, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 na początku najbliższego kroku końcowego.

Runeclaw Bear

Sacred Wolf

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Spined Wurm

Sylvan Ranger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Wall of Vines

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Yavimaya Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Angel's Feather

Ilekroć gracz rzuci biały czar, możesz zyskać 1 życie.

Brittle Effigy

{4}, {T}, wygnaj ten artefakt: Wygnaj wskazanego stwora.

Crystal Ball

{1}, {T}: Wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Demon's Horn

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zyskać 1 życie.

Dragon's Claw

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zyskać 1 życie.

Elixir of Immortality

{2}, {T}: Zyskaj 5 życia. Wtasuj ten artefakt oraz twój cmentarz do bibliotek ich właścicieli.

Gargoyle Sentinel

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{3}: Do końca tury ten stwór traci obronność i zyskuje latanie.

Jinxed Idol

Na początku twojego kroku utrzymania, ten artefakt zadaje tobie 2 obrażenia.

Poświęć stwora: Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym artefaktem.

Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Kraken's Eye

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zyskać 1 życie.

Ornithopter

Latanie

Platinum Angel

Latanie

Nie możesz przegrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry.

Sorcerer's Strongbox

{2}, {T}: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, poświęć ten artefakt i dobierz trzy karty.

Steel Overseer

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym artefaktowym stworze pod twoim władaniem.

Stone Golem

Sword of Vengeance

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma pierwszy cios, czujność, tratowanie i pośpiech.

Wyposaż {3}

Temple Bell

{T}: Każdy gracz dobiera kartę.

Triskelion

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Voltaic Key

{1}, {T}: Odkręć wskazany artefakt.

Warlord's Axe

Wyposażony stwór dostaje +3/+1.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Whispersilk Cloak

Wyposażony stwór nie może być blokowany i ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {2}

Wurm's Tooth

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zyskać 1 życie.

Dragonskull Summit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Bagnem lub Górą.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Drowned Catacomb

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Wyspą lub Bagnem.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Glacial Fortress

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Równiną lub Wyspą.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Mystifying Maze

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wygnaj wskazanego atakującego stwora pod władaniem przeciwnika. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Rootbound Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Górą lub Lasem.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Sunpetal Grove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Lasem lub Równiną.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)