Magic 2010

Ajani Goldmane

+1: Zyskaj 2 życia.

–1: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Owe stwory zyskują do końca tury czujność.

–6: Stwórz żeton białego stwora Awatar mający „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie twoich żyć.”

Angel's Mercy

Zyskaj 7 żyć.

Armored Ascension

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdą Równinę pod twoim władaniem i ma latanie.

Baneslayer Angel

Latanie, pierwszy cios, więź życia, ochrona przez Demonami i Smokami

Blinding Mage

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Captain of the Watch

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Inni Piechurzy pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony białego stwora Piechur 1/1.

Celestial Purge

Wygnaj wskazany czarny lub czerwony byt.

Divine Verdict

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Elite Vanguard

Excommunicate

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Glorious Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Griffin Sentinel

Latanie

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Guardian Seraph

Latanie

Jeśli jakieś źródło pod władaniem przeciwnika miałoby zadać ci obrażenia, zażegnaj 1 z owych obrażeń.

Harm's Way

Najbliższe 2 obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane przez wybrane przez ciebie źródło tobie i/lub bytom pod twoim władaniem, jest zamiast tego zadane wskazanemu celowi.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Honor of the Pure

Białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Indestructibility

Zaurocz byt

Zauroczony byt ma niezniszczalność. (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Stwór z niezniszczalnością nie może być zniszczony przez obrażenia.)

Lifelink

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma więź życia. (Obrażenia zadane przez niego powodują, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Lightwielder Paladin

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz wygnać wskazany czarny lub czerwony byt pod władaniem owego gracza.

Mesa Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Open the Vaults

Przywróć wszystkie karty artefaktów i uroków ze wszystkich cmentarzy na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli. (Aury nie mające niczego do zauroczenia pozostają w cmentarzach.)

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Palace Guard

Ten stwór może blokować dowolną liczbę stworów.

Planar Cleansing

Zniszcz wszystkie nielądowe byty.

Razorfoot Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Rhox Pikemaster

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Inni Piechurzy pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Righteousness

Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Safe Passage

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze tobie lub stworom pod twoim władaniem.

Serra Angel

Latanie, czujność

Siege Mastodon

Silence

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów w tej turze.

Silvercoat Lion

Solemn Offering

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 4 życia.

Soul Warden

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

Stormfront Pegasus

Latanie

Tempest of Light

Zniszcz wszystkie uroki.

Undead Slayer

{W}, {T}: Wygnaj wskazany Szkielet, Wampira lub Zombi.

Veteran Armorsmith

Inni Piechurzy pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Veteran Swordsmith

Inni Piechurzy pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Wall of Faith

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

White Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed czarnym (Nic czarnego nie może blokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Air Elemental

Latanie

Alluring Siren

{T}: Wskazany stwór pod władaniem przeciwnika atakuje w tej turze jeśli może.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Clone

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy.

Convincing Mirage

Zaurocz ląd

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ bazowego lądu.

Zauroczony ląd jest wybranego typu.

Coral Merfolk

Disorient

Wskazany stwór do końca tury dostaje -7/-0.

Divination

Dobierz dwie karty.

Djinn of Wishes

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki życzenia.

{2}{U}{U}, usuń znacznik życzenia z tego stwora: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Jeśli tego nie zrobisz, wygnaj ją.

Essence Scatter

Skontruj wskazany czar stwora.

Fabricate

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Flashfreeze

Skontruj wskazany czerwony lub zielony czar.

Hive Mind

Ilekroć gracz rzuci czar sztuczki lub obrzędu, każdy inny gracz kopiuje ów czar. Każdy z owych graczy może wskazać nowe cele dla swojej kopii.

Horned Turtle

Ice Cage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Kiedy zauroczony stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć ten urok.

Illusionary Servant

Latanie

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Jace Beleren

+2: Każdy gracz dobiera kartę.

–1: Wskazany gracz dobiera kartę.

–10: Wskazany gracz mieli dwadzieścia kart.

Jump

Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Levitation

Stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Merfolk Looter

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Merfolk Sovereign

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Wskazany Wodnik nie może być blokowany w tej turze.

Mind Control

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Mind Spring

Dobierz X kart.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Polymorph

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może zregenerować. Jego władca ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę stwora. Ów gracz umieszcza ową kartę na polu bitwy, po czym tasuje pozostałe ujawnione w ten sposób karty do swojej biblioteki.

Ponder

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować.

Dobierz kartę.

Sage Owl

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności.

Serpent of the Endless Sea

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Wysp pod twoim władaniem.

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Sleep

Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza. Owe stwory nie odkręcą się podczas najbliższego kroku odkręcania owego gracza.

Snapping Drake

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Sphinx Ambassador

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wyszukaj w bibliotece owego gracza kartę, po czym ów gracz wybiera nazwę karty. Jeśli wyszukałeś kartę stwora nie mające owej nazwy, możesz umieścić ją na polu bitwy pod twoim władaniem. Następnie ów gracz tasuje.

Telepathy

Twoi przeciwnicy grają z ujawnionymi rękami.

Time Warp

Wskazany gracz bierze dodatkową turę po obecnej.

Tome Scour

Wskazany gracz mieli pięć kart.

Traumatize

Wskazany gracz mieli połowę swojej biblioteki, zaokrąglając w dół.

Twincast

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Wall of Frost

Obronność

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora, ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Wind Drake

Latanie

Zephyr Sprite

Latanie

Acolyte of Xathrid

{1}{B}, {T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

Assassinate

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Black Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed białym (Nic białego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Cemetery Reaper

Inne Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{2}{B}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Child of Night

Więź życia

Consume Spirit

Opłać X tylko czarną maną.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, zyskaj X żyć.

Deathmark

Zniszcz wskazanego zielonego lub białego stwora.

Diabolic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Disentomb

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Doom Blade

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Dread Warlock

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez czarne stwory.

Drudge Skeletons

{B}: Zregeneruj tego stwora.( Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Haunting Echoes

Wygnaj wszystkie karty z wyjątkiem bazowych lądów z cmentarza wskazanego gracza. Dla każdej karty wygnanej w ten sposób, wyszukaj w bibliotece owego gracza wszystkich kart o tej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Howling Banshee

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz traci po 3 życia.

Hypnotic Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca losową kartę.

Kelinore Bat

Latanie

Liliana Vess

+1: Wskazany gracz odrzuca kartę.

−2: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

−8: Umieść wszystkie karty stworów ze wszystkich cmentarzy na polu bitwy pod twoim władaniem.

Looming Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Megrim

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Mind Shatter

Wskazany gracz odrzuca X losowych kart.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Relentless Rats

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy o nazwie Relentless Rats.

Talia może mieć dowolną liczbę kart o nazwie Relentless Rats.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Royal Assassin

{T}: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Sanguine Bond

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Soul Bleed

Zaurocz stwora

Na początku kroku utrzymania władcy zauroczonego stwora, ów gracz traci 1 życie.

Tendrils of Corruption

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą Bagien pod twoim władaniem.

Underworld Dreams

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Vampire Aristocrat

Poświęć stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Vampire Nocturnus

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

O ile wierzchnia karta twojej biblioteki jest czarna, ten stwór i inne Wampiry pod twoim władaniem dostają +2/+1 i mają latanie.

Wall of Bone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Warpath Ghoul

Weakness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-1.

Xathrid Demon

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora innego niż niniejszy, po czym każdy przeciwnik traci po tyle żyć, ile siły miał poświęcony stwór. Jeśli nie możesz poświęcić stwora, przekręć niniejszego stwora i strać 7 żyć.

Zombie Goliath

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Ball Lightning

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Berserkers of Blood Ridge

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Bogardan Hellkite

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje 5 obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Burning Inquiry

Każdy gracz dobiera trzy karty, po czym odrzuca trzy losowe karty.

Burst of Speed

Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury pośpiech. (Mogą atakować i {T} nawet jeśli dopiero weszły pod twoje władanie.)

Canyon Minotaur

Capricious Efreet

Na początku twojego kroku utrzymania, wskaż nielądowy byt pod twoim władaniem oraz wskaż co najwyżej dwa nielądowe byty poza twoim władaniem. Zniszcz losowo jeden z nich.

Chandra Nalaar

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

–X: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń.

–8: Ten wędrowiec zadaje po 10 obrażeń wskazanemu graczowi lub wędrowcowi i każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca.

Dragon Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Jeśli ta zdolność została aktywowana co najmniej cztery razy w tej turze, poświęć tego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Fiery Hellhound

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fireball

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej za każdy cel poza pierwszym.

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych po równo, zaokrąglając w dół, pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Firebreathing

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Goblin Artillery

{T}: Ten stwór zadaje 2 obrażenia wskazanemu celowi oraz 3 obrażenia tobie.

Goblin Chieftain

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Inne stwory typu Goblin pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają pośpiech.

Goblin Piker

Ignite Disorder

Ten czar zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane białe i/lub niebieskie stwory.

Inferno Elemental

Ilekroć ten stwór blokuje lub zostaje zablokowany przez stwora, zadaje owemu stworowi 3 obrażenia.

Jackal Familiar

Ten stwór nie może samotnie atakować ani blokować.

Kindled Fury

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Lightning Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Magma Phoenix

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 3 obrażenia.

{3}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Manabarbs

Ilekroć gracz przekręca ląd pobierając manę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Panic Attack

Co najwyżej trzy wskazane stwory nie mogą blokować w tej turze.

Prodigal Pyromancer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Pyroclasm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Seismic Strike

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, iloma Górami władasz.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Siege-Gang Commander

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Sparkmage Apprentice

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Stone Giant

{T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem o wytrzymałości mniejszej niż siła niniejszego stwora do końca tury zyskuje latanie. Zniszcz owego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Viashino Spearhunter

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Wall of Fire

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Warp World

Każdy gracz wtasowuje wszystkie własne byty do swojej biblioteki, po czym ujawnia tyle samo kart z wierzchu swojej biblioteki. Każdy gracz umieszcza wszystkie karty artefaktów, stworów i lądów ujawnione w ten sposób na polu bitwy, po czym robi to samo z kartami uroków, po czym umieszcza pozostałe ujawnione w ten sposób karty na spodzie swojej biblioteki.

Yawning Fissure

Każdy przeciwnik poświęca ląd.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Ant Queen

{1}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1.

Awakener Druid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, do czasu aż opuści on pole bitwy, wskazany Las staje się zielonym stworem Drzewiec 4/5, ale nadal jest lądem.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Borderland Ranger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Bountiful Harvest

Zyskaj po 1 życiu za każdy ląd pod twoim władaniem.

Bramble Creeper

Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje on do końca tury +5/+0.

Centaur Courser

Craw Wurm

Cudgel Troll

{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Deadly Recluse

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Elvish Archdruid

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Weź {G} za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Elvish Piper

{G}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Elvish Visionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Emerald Oryx

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Enormous Baloth

Entangling Vines

Zaurocz przekręconego stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Garruk Wildspeaker

+1: Odkręć dwa wskazane lądy.

–1: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

–4: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Great Sable Stag

Ten czar nie może być skontrowany.

Ochrona przed niebieskim i czarnym (Nic niebieskiego lub czarnego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Howl of the Night Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2 za każdy Las pod twoim władaniem.

Kalonian Behemoth

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lurking Predators

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta stwora, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.

Master of the Wild Hunt

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

{T}: Przekręć wszystkie odkręcone Wilki pod twoim władaniem. Każdy Wilk przekręcony w ten sposób zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile. Ów stwór zadaje obrażenia równe swojej sile rozdzielone przez jego władcę pomiędzy dowolnymi z owych Wilków.

Might of Oaks

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Mist Leopard

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Mold Adder

Ilekroć przeciwnik rzuci niebieski lub czarny czar, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Nature's Spiral

Przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Oakenform

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Prized Unicorn

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Protean Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, zażegnaj je i usuń z niego tyle samo znaczników +1/+1.

Ilekroć znacznik +1/+1 zostanie usunięty z tego stwora, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 na początku najbliższego kroku końcowego.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Regenerate

Zregeneruj wskazanego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Runeclaw Bear

Stampeding Rhino

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Windstorm

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem po X obrażeń.

Angel's Feather

Ilekroć gracz rzuci biały czar, możesz zyskać 1 życie.

Coat of Arms

Każdy stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy współdzielącego z nim przynajmniej jeden typ stwora. (Na przykład jeśli na polu bitwy są dwa Gobliny Wojownicy oraz Goblin Szaman, każdy z nich dostaje +2/+2.)

Darksteel Colossus

Tratowanie, niezniszczalność

Jeśli ten stwór miałby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego ujawnij go i wtasuj do biblioteki właściciela.

Demon's Horn

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zyskać 1 życie.

Dragon's Claw

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zyskać 1 życie.

Gorgon Flail

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma dotyk śmierci. (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Kraken's Eye

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zyskać 1 życie.

Magebane Armor

Wyposażony stwór dostaje +2/+4 i traci latanie.

Zażegnaj wszystkie obrażenia pozabojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze wyposażonemu stworowi.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mirror of Fate

{T}, poświęć ten artefakt: Wybierz co najwyżej siedem własnych odkrytych kart na wygnaniu. Wygnaj wszystkie karty z twojej biblioteki, po czym umieść wybrane karty na wierzchu twojej biblioteki.

Ornithopter

Latanie

Pithing Needle

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy nazwij kartę.

Aktywowane zdolności źródeł o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Platinum Angel

Latanie

Nie możesz przegrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry.

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Spellbook

Nie masz limitu kart na ręce.

Whispersilk Cloak

Wyposażony stwór nie może być blokowany i ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {2}

Wurm's Tooth

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zyskać 1 życie.

Dragonskull Summit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Bagnem lub Górą.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Drowned Catacomb

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Wyspą lub Bagnem.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Gargoyle Castle

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Gargulec 3/4 z lataniem.

Glacial Fortress

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Równiną lub Wyspą.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Rootbound Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Górą lub Lasem.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Sunpetal Grove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Lasem lub Równiną.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)