Tenth Edition

Ancestor's Chosen

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Angel of Mercy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Angelic Blessing

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 i latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Angelic Chorus

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Angelic Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Aura of Silence

Rzucanie czarów artefaktów i uroków kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Aven Cloudchaser

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany urok.

Ballista Squad

{X}{W}, {T}: Ten stwóe zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi X obrażeń.

Bandage

Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Dobierz kartę.

Beacon of Immortality

Podwój życia wskazanego gracza. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Benalish Knight

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Cho-Manno, Revolutionary

Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi.

Condemn

Umieść wskazanego atakującego stwora na spodzie biblioteki właściciela. Jego władca zyskuje tyle żyć, ile miał wytrzymałości.

Demystify

Zniszcz wskazany urok.

Field Marshal

Inni Piechurzy dostają +1/+1 i mają pierwszy cios. (Zadają obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ghost Warden

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Glorious Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Hail of Arrows

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych jak wolisz pomiędzy dowolną liczbę wskazanych atakujących stworów.

Heart of Light

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać zadane zauroczonemu stworowi oraz przez niego.

High Ground

Każdy stwór pod twoim władaniem może w każdej bitwie blokować dodatkowego stwora.

Holy Day

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Honor Guard

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Icatian Priest

{1}{W}{W}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Kjeldoran Royal Guard

{T}: Wszystkie obrażenia bojowe jakie mogłyby zostać tobie zadane w tej turze przez niezablokowane stwory, są zamiast tego zadane temu stworowi.

Loxodon Mystic

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Loyal Sentry

Kiedy ten stwór zablokuje stwora, zniszcz owego stwora oraz niniejszego.

Luminesce

Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie w tej turze mogłyby zadać czarne lub czerwone źródła.

Mobilization

Piechurzy mają czujność.

{2}{W}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Nomad Mythmaker

{W}, {T}: Umieść wskazaną kartę Aury z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem dołączoną do stwora pod twoim władaniem.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Paladin en-Vec

Pierwszy cios, ochrona przed czarnym i czerwonym (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu. Nic czarnego ani czerwonego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń ani zauroczyć tego stwora.)

Pariah

Zaurocz stwora

Wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać tobie zadane są zamiast tego zadane zauroczonemu stworowi.

Reviving Dose

Zyskaj 3 życia.

Dobierz kartę.

Reya Dawnbringer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Righteousness

Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Rule of Law

Każdy gracz nie może rzucać więcej niż jednego czaru na turę.

Samite Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Serra Angel

Latanie, czujność

Serra's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie oraz czujność.

Skyhunter Patrol

Latanie, pierwszy cios (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg oraz zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Skyhunter Prowler

Latanie, czujność (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg oraz atakowanie nie powoduje przekręcenia go.)

Skyhunter Skirmisher

Latanie, podwójny cios

Soul Warden

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

Spirit Link

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Spirit Weaver

{2}: Wskazany zielony lub niebieski stwór dostaje od końca tury +0/+1.

Starlight Invoker

{7}{W}: Zyskaj 5 żyć.

Steadfast Guard

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Story Circle

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

{W}: Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło wybranego koloru miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Suntail Hawk

Latanie

Tempest of Light

Zniszcz wszystkie uroki.

Treasure Hunter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

True Believer

Masz antymagię. (Nie możesz być wskazywany przez czary i zdolności.)

Tundra Wolves

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Venerable Monk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Voice of All

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Ten stwór ma ochronę przed wybranym kolorem.

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Warrior's Honor

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Wild Griffin

Latanie

Windborn Muse

Latanie

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Youthful Knight

Pierwszy cios

Academy Researchers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić kartę Aury z twojej ręki na polu bitwy dołączoną do tego stwora.

Air Elemental

Latanie

Ambassador Laquatus

{3}: Wskazany gracz mieli trzy karty.

Arcanis the Omnipotent

{T}: Dobierz trzy karty.

{2}{U}{U}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Aura Graft

Zyskaj władanie nad wskazaną Aurą dołączoną do bytu. Dołącz ją do innego bytu możliwego do zauroczenia.

Aven Fisher

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Aven Windreader

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{U}: Wskazany gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki.

Boomerang

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Cephalid Constable

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, przywróć co najwyżej tyle samo wskazanych bytów pod władaniem owego gracza do ręki właściciela.

Clone

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy.

Cloud Elemental

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Cloud Sprite

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ten stwór może blokować tylko stwory mające latanie.

Counsel of the Soratami

Dobierz dwie karty.

Crafty Pathmage

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Dehydration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Deluge

Przekręć wszystkie stwory nie mające latania.

Denizen of the Deep

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć każdego innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Discombobulate

Skontruj wskazany czar. Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym odłóż je w dowolnej kolejności.

Dreamborn Muse

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą kart w ich ręce.

Evacuation

Przywróć wszystkie stwory do rąk ich właścicieli.

Flashfreeze

Skontruj wskazany czerwony lub zielony czar.

Fog Elemental

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór zaatakuje lub zablokuje, poświęć go na końcu potyczki.

Fugitive Wizard

Horseshoe Crab

{U}: Odkręć tego stwora.

Hurkyl's Recall

Przywróć wszystkie artefakty będące własnością wskazanego gracza do jego ręki.

Lumengrid Warden

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

March of the Machines

Każdy niestworowy artefakt jest artefaktowym stworem o sile i wytrzymałości równych swojemu skrótowi many każda. (Wyposażenie będące stworem nie może wyposażać stwora.)

Merfolk Looter

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Mind Bend

Zmień tekst wskazanego bytu zamieniając wszystkie wystąpienia jednego słowa określającego kolor innym lub jeden typ bazowego lądu innym. (Np. możesz zamienić „nieczarny stwór” na „niezielony stwór” albo „podbój lasów” na „podbój wysp”. Ten efekt jet trwały.)

Peek

Spójrz na rękę wskazanego gracza.

Dobierz kartę.

Persuasion

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Plagiarize

Do końca tury, jeśli wskazany gracz miałby dobrać kartę, zamiast tego ów gracz pomija owe dobranie, a ty dobierasz kartę.

Puppeteer

{U}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Reminisce

Wskazany gracz wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Remove Soul

Skontruj wskazany czar stwora.

Robe of Mirrors

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Rootwater Commando

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Rootwater Matriarch

{T}: Zyskaj władanie nad wskazanym tworem dopóki jest on zauroczony.

Sage Owl

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności.

Scalpelexis

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania cztery wierzchnie karty swojej biblioteki. Jeśli co najmniej dwie z nich mają tę samą nazwę, powtórz ten proces.

Sea Monster

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Shimmering Wings

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

{U}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Sift

Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Sky Weaver

{2}: Wskazany biały lub czarny stwór do końca tury zyskuje latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Snapping Drake

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Spiketail Hatchling

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Sunken Hope

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz przywraca stwora pod swoim władaniem do ręki właściciela.

Telepathy

Twoi przeciwnicy grają z ujawnionymi rękami.

Telling Time

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, jedna na wierzchu twojej biblioteki, a jedną na spodzie twojej biblioteki.

Thieving Magpie

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, dobierz kartę.

Tidings

Dobierz cztery karty.

Time Stop

Zakończ turę. (Wygnaj wszystkie czary i zdolności ze stosu łącznie z niniejszą kartą. Aktywny gracz odrzuca karty do maksymalnego rozmiaru ręki. Obrażenia są usuwane, a efekty „w tej turze” oraz „do końca tury” kończą się.)

Time Stretch

Wskazany gracz bierze dwie dodatkowe tury po niniejszej.

Traumatize

Wskazany gracz mieli połowę swojej biblioteki, zaokrąglając w dół.

Twincast

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Twitch

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Dobierz kartę.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vedalken Mastermind

{U}, {T}: Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Wall of Air

Obronność, latanie (Ten stwór nie może atakować i może blokować stwory z lataniem.)

Afflict

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Dobierz kartę.

Agonizing Memories

Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej dwie karty. Umieść je dowolnie na wierzchu biblioteki owego gracza.

Ascendant Evincar

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Inne czarne stwory dostają +1/+1.

Nieczarne stwory dostają -1/-1.

Assassinate

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Beacon of Unrest

Umieść wskazaną kartę artefaktu lub stwora z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem. Wtasuj niniejszego stwora do biblioteki właściciela.

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Consume Spirit

Opłać X tylko czarną maną.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, zyskaj X żyć.

Contaminated Bond

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje lub zablokuje, jego władca traci 3 życia.

Cruel Edict

Wskazany przeciwnik poświęca stwora.

Deathmark

Zniszcz wskazanego zielonego lub białego stwora.

Diabolic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Distress

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Doomed Necromancer

{B}, {T}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Dross Crocodile

Drudge Skeletons

{B}: Zregeneruj tego stwora.( Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Dusk Imp

Latanie

Essence Drain

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Fear

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Festering Goblin

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Grave Pact

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, każdy inny gracz poświęca stwora.

Graveborn Muse

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą Zombi pod twoim władaniem.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hate Weaver

{2}: Wskazany niebieski lub czerwony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Head Games

Wskazany przeciwnik umieszcza karty w swojej ręce na wierzchu swojej biblioteki. Wyszukaj w bibliotece owego gracza tyle samo kart. Ów gracz umieszcza owe karty w swojej ręce, po czym tasuje.

Hidden Horror

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że odrzucisz kartę stwora.

Highway Robber

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Hypnotic Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca losową kartę.

Knight of Dusk

{B}{B}: Zniszcz wskazanego stwora blokującego niniejszego stwora.

Looming Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Lord of the Pit

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora innego niż niniejszy. Jeśli nie możesz, ten stwór zadaje tobie 7 obrażeń.

Lord of the Undead

Inne Zombi dostają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Przywróć wskazaną kartę Zombi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mass of Ghouls

Megrim

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Midnight Ritual

Wygnaj X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza. Za każdą kartę stwora wygnaną w ten sposób, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Mortal Combat

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej dwadzieścia kart, wygrywasz grę.

Mortivore

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Nantuko Husk

Poświęć stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Nekrataal

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Ów stwór nie może zregenerować.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

No Rest for the Wicked

Poświęć ten urok: Przywróć do twojej ręki wszystkie karty stworów z twojego cmentarza, które trafiły tam w tej turze z pola bitwy.

Phage the Untouchable

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli nie rzuciłeś go ze swojej ręki, przegrywasz grę.

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia, zniszcz owego stwora. Nie może on regenerować.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz przegrywa grę.

Phyrexian Rager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Plague Beetle

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Plague Wind

Zniszcz wszystkie stwory poza twoim władaniem. Nie mogą one regenerować.

Rain of Tears

Zniszcz wskazany ląd.

Ravenous Rats

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Recover

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dobierz kartę.

Relentless Rats

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy o nazwie Relentless Rats.

Talia może mieć dowolną liczbę kart o nazwie Relentless Rats.

Royal Assassin

{T}: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Scathe Zombies

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Severed Legion

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Sleeper Agent

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik zyskuje nad nim władanie.

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 2 obrażenia.

Soul Feast

Wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Spineless Thug

Ten stwór nie może blokować.

Stronghold Discipline

Każdy gracz traci po 1 życiu za każdego stwora pod swoim władaniem.

Terror

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Nie może on regenerować.

Thrull Surgeon

{1}{B}, poświęć tego stwora: Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Underworld Dreams

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Vampire Bats

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Możesz aktywować nie więcej niż dwa razy na turę.

Anaba Bodyguard

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Arcane Teachings

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Beacon of Destruction

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Bloodfire Colossus

{R}, poświęć tego stwora: Zadaje on każdemu stworowi i graczowi po 6 obrażeń.

Bloodrock Cyclops

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Bogardan Firefiend

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Cone of Flame

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie, 2 obrażenia innemu wskazanemu celowi i 3 obrażenia trzeciemu wskazanemu celowi.

Cryoclasm

Zniszcz wskazaną Równinę lub Wyspę. Ten czar zadaje władcy owego lądu 3 obrażenia.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Dragon Roost

{5}{R}{R}: Stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Duct Crawler

{1}{R}: Wskazany stwór nie może w tej turze blokować niniejszego.

Earth Elemental

Firebreathing

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fists of the Anvil

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+0.

Flamewave Invoker

{7}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Flowstone Slide

Wszystkie stwory dostają do końca tury +X/-X.

Furnace of Rath

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje w ów cel dwukrotność tych obrażeń.

Furnace Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Goblin Elite Infantry

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, do końca tury dostaje -1/-1.

Goblin King

Inne Gobliny dostają +1/+1 i mają podbój gór.

Goblin Lore

Dobierz cztery karty, po czym odrzuć trzy losowe karty.

Goblin Piker

Goblin Sky Raider

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Guerrilla Tactics

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Kiedy czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika powoduje, że odrzucasz tę kartę, zadaje ona wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Hill Giant

Incinerate

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Stwór uszkodzony w ten sposób nie może w tej turze regenerować.

Kamahl, Pit Fighter

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lavaborn Muse

Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, jeśli ów gracz ma nie więcej niż dwie karty w ręce, ten stwór zadaje owemu graczowi 3 obrażenia.

Lightning Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Manabarbs

Ilekroć gracz przekręca ląd pobierając manę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Mogg Fanatic

Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Orcish Artillery

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia i 3 obrażenia tobie.

Prodigal Pyromancer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Pyroclasm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Rage Weaver

{2}: Wskazany czarny lub zielony stwór do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Relentless Assault

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Rock Badger

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Scoria Wurm

Na początku twojego kroku utrzymania, rzuć monetą. Jeśli przegrasz rzut, przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Seismic Assault

Odrzuć kartę lądu: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Shatterstorm

Zniszcz wszystkie artefakty. Nie mogą regenerować.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Shivan Hellkite

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Shunt

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Siege-Gang Commander

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Smash

Zniszcz wskazany artefakt.

Dobierz kartę.

Soulblast

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sumie sił poświęconych stworów.

Spark Elemental

Tratowanie, pośpiech (Ten stwór może zadać nadmiarowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi. Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Spitting Earth

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie Gór pod twoim władaniem.

Squee, Goblin Nabob

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stun

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę.

Sudden Impact

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi obrażenia równe liczbie kart w ręce owego gracza.

Threaten

Odkręć wskazanego stwora i zyskaj władanie nad nim do końca tury. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Thundering Giant

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Uncontrollable Anger

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Viashino Runner

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Viashino Sandscout

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela. (Przywróć go tylko jeśli jest on na polu bitwy.)

Wall of Fire

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Warp World

Każdy gracz wtasowuje wszystkie własne byty do swojej biblioteki, po czym ujawnia tyle samo kart z wierzchu swojej biblioteki. Każdy gracz umieszcza wszystkie karty artefaktów, stworów i lądów ujawnione w ten sposób na polu bitwy, po czym robi to samo z kartami uroków, po czym umieszcza pozostałe ujawnione w ten sposób karty na spodzie swojej biblioteki.

Abundance

Jeśli miałbyś dobrać kartę, możesz zamiast tego wybrać ląd lub nie-ląd u ujawnić karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę wybranego rodzaju. Umieść ową kartę w twojej ręce i umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Aggressive Urge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Dobierz kartę.

Avatar of Might

Jeśli przeciwnik ma we władaniu co najmniej o cztery stwory więcej niż ty, rzucenie tego czaru kosztuje o {6} mniej.

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Blanchwood Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy Las pod twoim władaniem.

Canopy Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Civic Wayfinder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Commune with Nature

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Craw Wurm

Creeping Mold

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Elven Riders

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany i/lub stwory z lataniem.

Elvish Berserker

Ilekroć ten stwór zostaje zablokowany, do końca tury dostaje +1/+1 za każdego blokującego go stwora.

Elvish Champion

Inne Elfy dostają +1/+1 i mają podbój lasów. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Elvish Piper

{G}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Enormous Baloth

Femeref Archers

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu stworowi z lataniem 4 obrażenia.

Gaea's Herald

Czary stworów nie mogą być skontrowane.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Grizzly Bears

Hunted Wumpus

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy inny gracz może umieścić kartę stwora ze swojej ręki na polu bitwy.

Hurricane

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po X obrażeń.

Joiner Adept

Lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Karplusan Strider

Ten stwór nie może być wskazywany przez niebieskie lub czarne czary.

Kavu Climber

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Llanowar Sentinel

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {1}{G}. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę o tej samej nazwie, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Might of Oaks

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Might Weaver

{2}: Wskazany czerwony lub biały stwór do końca tury zyskuje tratowanie. (Może zadać nadmiarowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Mirri, Cat Warrior

Pierwszy cios, podbój lasów, czujność. (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu, nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem i atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Molimo, Maro-Sorcerer

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Natural Spring

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Overgrowth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany dla many, jego władca bierze dodatkowe {G}{G}.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Pincher Beetles

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Primal Rage

Stwory pod twoim władaniem mają tratowanie. (Stwór mający tratowanie może zadać nadmiarowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Quirion Dryad

Ilekroć rzucisz biały, niebieski, czarny lub czerwony czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Recollect

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Regeneration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

{G}: Zregeneruj zauroczonego stwora. (Następnym razem, gdy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Rhox

Możesz sprawić, że ten stwór zada obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

{2}{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Root Maze

Artefakty i lądy wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Rootwalla

{1}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Rushwood Dryad

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Scion of the Wild

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Seedborn Muse

Odkręć wszystkie byty pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Skyshroud Ranger

{T}: Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Spined Wurm

Stalking Tiger

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Stampeding Wildebeests

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć zielonego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Sylvan Basilisk

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez stwora, zniszcz owego stwora.

Sylvan Scrying

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Tangle Spider

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Treetop Bracers

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie.

Troll Ascetic

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Upwelling

Gracze nie tracą niewydanej many podczas końców kroków i faz.

Verdant Force

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Viridian Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Wall of Wood

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Yavimaya Enchantress

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy urok na polu bitwy.

Angel's Feather

Ilekroć gracz rzuci biały czar, możesz zyskać 1 życie.

Bottle Gnomes

Poświęć tego stwora: Zyskaj 3 życia.

Chimeric Staff

{X}: Ten artefakt staje się do końca tury artefaktowym stworem Konstrukt X/X.

Chromatic Star

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, dobierz kartę.

Citanul Flute

{X}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Coat of Arms

Każdy stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy współdzielącego z nim przynajmniej jeden typ stwora. (Na przykład jeśli na polu bitwy są dwa Gobliny Wojownicy oraz Goblin Szaman, każdy z nich dostaje +2/+2.)

Colossus of Sardia

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{9}: Odkręć tego stwora. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Composite Golem

Poświęć tego stwora: Weź {W}{U}{B}{R}{G}.

Crucible of Worlds

Możesz zagrywać lądy z twojego cmentarza.

Demon's Horn

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zyskać 1 życie.

Doubling Cube

{3}, {T}: Podwój liczbę każdego typu posiadanej przez ciebie niewydanej many.

Dragon's Claw

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zyskać 1 życie.

Fountain of Youth

{2}, {T}: Zyskaj 1 życie.

The Hive

{5}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Owad 1/1 z lataniem o nazwie Osa. (Nie może być on blokowanym, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Icy Manipulator

{1}, {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Kraken's Eye

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zyskać 1 życie.

Legacy Weapon

{W}{U}{B}{R}{G}: Wygnaj wskazany byt.

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego ujawnij ją i wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Leonin Scimitar

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Mantis Engine

{2}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

{2}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Ornithopter

Latanie

Phyrexian Vault

{2}, {T}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Pithing Needle

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy nazwij kartę.

Aktywowane zdolności źródeł o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Platinum Angel

Latanie

Nie możesz przegrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry.

Razormane Masticore

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że odrzucisz kartę.

Na początku twojego kroku dobierania, możesz sprawić, że ten stwór zada wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sculpting Steel

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego artefaktu na polu bitwy.

Spellbook

Nie masz limitu kart na ręce.

Steel Golem

Nie możesz rzucać czarów stworów.

Whispersilk Cloak

Wyposażony stwór nie może być blokowany i ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {2}

Wurm's Tooth

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zyskać 1 życie.

Adarkar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Battlefield Forge

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Brushland

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Faerie Conclave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

{1}{U}: Ten ląd do końca tury staje się niebieskim stworem Wróżka 2/1 z lataniem. Nadal jest lądem.

Forbidding Watchtower

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

{1}{W}: Ten ląd do końca tury staje się białym stworem Piechur 1/5. Nadal jest lądem.

Ghitu Encampment

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

{1}{R}: Ten ląd do końca tury staje się czerwonym stworem Wojownik 2/1 z pierwszym ciosem. Nadal jest lądem. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Karplusan Forest

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Quicksand

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Wskazany atakujący stwór bez latanie do końca tury dostaje -1/-2.

Shivan Reef

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Spawning Pool

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

{1}{B}: Ten ląd do końca tury staje się czarnym stworem Szkielet 1/1 mającym „{B}: Zregeneruj tego stwora.” Nadal jest lądem. (Jeśli zregeneruje, następnym razem gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Sulfurous Springs

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Treetop Village

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{1}{G}: Ten ląd do końca tury staje się zielonym stworem Małpa 3/3 z tratowaniem. Nadal jest lądem. (Może zadać nadmiarowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Underground River

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)