Legends

Akron Legionnaire

Za wyjątkiem stworów o nazwie Akron Legionnaire oraz artefaktowych, stwory pod twoim władaniem nie mogą atakować.

Alabaster Potion

Wybierz jedno —

  • Wskazany gracz zyskuje X żyć.

  • Zażegnaj najbliższe X obrażeń, które mogłyby zostać zadane wskazanemu celowi w tej turze.

Amrou Kithkin

Amrou Kithkin can’t be blocked by creatures with power 3 or greater.

Angelic Voices

Creatures you control get +1/+1 as long as you control no nonartifact, nonwhite creatures.

Cleanse

Destroy all black creatures.

Clergy of the Holy Nimbus

If Clergy of the Holy Nimbus would be destroyed, regenerate it.

{1}: Clergy of the Holy Nimbus can’t be regenerated this turn. Only your opponents may activate this ability.

D'Avenant Archer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.

Divine Intervention

Divine Intervention enters the battlefield with two intervention counters on it.

At the beginning of your upkeep, remove an intervention counter from Divine Intervention.

When you remove the last intervention counter from Divine Intervention, the game is a draw.

Divine Offering

Zniszcz wskazany artefakt. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi jego skrót many.

Divine Transformation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Elder Land Wurm

Defender, trample

When Elder Land Wurm blocks, it loses defender.

Enchanted Being

Prevent all combat damage that would be dealt to Enchanted Being by enchanted creatures.

Equinox

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{T}: Counter target spell if it would destroy a land you control.”

Fortified Area

Wall creatures you control get +1/+0 and have banding. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Glyph of Life

Choose target Wall creature. Whenever that creature is dealt damage by an attacking creature this turn, you gain that much life.

Great Defender

Target creature gets +0/+X until end of turn, where X is its mana value.

Great Wall

Creatures with plainswalk can be blocked as though they didn’t have plainswalk.

Greater Realm of Preservation

{1}{W}: Kiedy następnym razem czarne lub czerwone źródło wybrane przez ciebie miałoby zadać obrażenia w tej turze, zażegnaj je.

Heaven's Gate

Do końca tury jeden lub więcej wskazanych stworów staje się białe.

Holy Day

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Indestructible Aura

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane wskazanemu stworowi w tej turze.

Infinite Authority

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature blocks or becomes blocked by a creature with toughness 3 or less, destroy the other creature at end of combat. At the beginning of the next end step, if that creature was destroyed this way, put a +1/+1 counter on the first creature.

Ivory Guardians

Ochrona przed czerwonym

Stwory o niniejszej nazwie dostają +1/+1 o ile przeciwnik włada nieżetonowym czerwonym bytem.

Keepers of the Faith

Kismet

Artefakty, stwory i lądy pod władaniem przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Land Tax

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli przeciwnik ma pod władaniem więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w swojej bibliotece co najwyżej trzy karty bazowych lądów, umieścić je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Lifeblood

Whenever a Mountain an opponent controls becomes tapped, you gain 1 life.

Moat

Creatures without flying can’t attack.

Osai Vultures

Latanie

At the beginning of each end step, if a creature died this turn, put a carrion counter on Osai Vultures.

Remove two carrion counters from Osai Vultures: Osai Vultures gets +1/+1 until end of turn.

Petra Sphinx

{T}: Target player chooses a card name, then reveals the top card of their library. If that card has the chosen name, that player puts it into their hand. If it doesn’t, the player puts it into their graveyard.

Presence of the Master

Whenever a player casts an enchantment spell, counter it.

Rapid Fire

Cast this spell only before blockers are declared.

Target creature gains first strike until end of turn. If it doesn’t have rampage, that creature gains rampage 2 until end of turn. (Whenever the creature becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Remove Enchantments

Return to your hand all enchantments you both own and control, all Auras you own attached to permanents you control, and all Auras you own attached to attacking creatures your opponents control. Then destroy all other enchantments you control, all other Auras attached to permanents you control, and all other Auras attached to attacking creatures your opponents control.

Righteous Avengers

Podbój równin (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Równiną.)

Seeker

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or white creatures.

Shield Wall

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Spirit Link

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Spiritual Sanctuary

At the beginning of each player’s upkeep, if that player controls a Plains, they gain 1 life.

Thunder Spirit

Latanie, pierwszy cios

Tundra Wolves

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Visions

Look at the top five cards of target player’s library. You may then have that player shuffle that library.

Wall of Caltrops

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Whenever Wall of Caltrops blocks a creature, if at least one other Wall creature is blocking that creature and no non-Wall creatures are blocking that creature, Wall of Caltrops gains banding until end of turn. (If any creatures with banding you control are blocking a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by.)

Wall of Light

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ochrona przed czarnym

Acid Rain

Destroy all Forests.

Anti-Magic Aura

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być wskazywany przez czary i nie może być zauroczony przez inne Aury.

Azure Drake

Latanie

Backfire

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals damage to you, Backfire deals that much damage to that creature’s controller.

Boomerang

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Brine Hag

When Brine Hag dies, change the base power and toughness of all creatures that dealt damage to it this turn to 0/2. (This effect lasts indefinitely.)

Devouring Deep

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Dream Coat

Zaurocz stwora

{0}: Enchanted creature becomes the color or colors of your choice. Activate only once each turn.

Elder Spawn

At the beginning of your upkeep, unless you sacrifice an Island, sacrifice Elder Spawn and it deals 6 damage to you.

Elder Spawn can’t be blocked by red creatures.

Enchantment Alteration

Attach target Aura attached to a creature or land to another permanent of that type.

Energy Tap

Przekręć wskazanego odkręconego stwora pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, weź tyle {C}, ile wynosi skrót many owego stwora.

Field of Dreams

Players play with the top card of their libraries revealed.

Flash Counter

Skontruj wskazany czar sztuczki.

Flash Flood

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazany czerwony byt.

  • Return target Mountain to its owner’s hand.

Force Spike

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Gaseous Form

Zaurocz stwora

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie zauroczony stwór mógłby zadać lub mogłyby zostać zadane przez niego.

Glyph of Delusion

Put X glyph counters on target creature that target Wall blocked this turn, where X is the power of that blocked creature. The creature gains „This creature doesn’t untap during your untap step if it has a glyph counter on it” and „At the beginning of your upkeep, remove a glyph counter from this creature.”

In the Eye of Chaos

Whenever a player casts an instant spell, counter it unless that player pays {X}, where X is its mana value.

Invoke Prejudice

Whenever an opponent casts a creature spell that doesn’t share a color with a creature you control, counter that spell unless that player pays {X}, where X is its mana value.

Juxtapose

Ty i wskazany gracz wymieniacie się władaniem nad stworem pod swoim władaniem mającym największy skrót many. Następnie wymieńcie się władaniem nad artefaktami w ten sposób. Jeśli co najmniej dwa byty mają równy najwyższy skrót, ich władca wybiera jeden z nich.

Land Equilibrium

If an opponent who controls at least as many lands as you do would put a land onto the battlefield, that player instead puts that land onto the battlefield then sacrifices a land.

Mana Drain

Skontruj wskazany czar. Na początku twojej najbliższej fazy głównej weź tyle {C}, ile wynosi skrót many owego czaru.

Part Water

X target creatures gain islandwalk until end of turn. (They can’t be blocked as long as defending player controls an Island.)

Psionic Entity

{T}: Psionic Entity deals 2 damage to any target and 3 damage to itself.

Psychic Purge

Psychic Purge deals 1 damage to any target.

When a spell or ability an opponent controls causes you to discard Psychic Purge, that player loses 5 life.

Puppet Master

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, return that card to its owner’s hand. If that card is returned to its owner’s hand this way, you may pay {U}{U}{U}. If you do, return Puppet Master to its owner’s hand.

Recall

Odrzuć X kart, po czym przywróć kartę z twojego cmentarza do twojej ręki za każdą kartę odrzuconą w ten sposób. Wygnaj niniejszy czar.

Relic Bind

Enchant artifact an opponent controls

Whenever enchanted artifact becomes tapped, choose one —

  • Relic Bind deals 1 damage to target player or planeswalker.

  • Target player gains 1 life.

Remove Soul

Skontruj wskazany czar stwora.

Reset

Cast this spell only during an opponent’s turn after their upkeep step.

Odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.

Reverberation

All damage that would be dealt this turn by target sorcery spell is dealt to that spell’s controller instead.

Sea Kings' Blessing

Do końca tury jeden lub więcej wskazanych stworów staje się niebieskie.

Segovian Leviathan

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Silhouette

Choose target creature. If a spell or ability that targets that creature would cause a source to deal damage to that creature this turn, prevent that damage.

Spectral Cloak

Zaurocz stwora

Enchanted creature has shroud as long as it’s untapped. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Telekinesis

Tap target creature. Prevent all combat damage that would be dealt by that creature this turn. It doesn’t untap during its controller’s next two untap steps.

Teleport

Cast this spell only during the declare attackers step.

Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Time Elemental

When Time Elemental attacks or blocks, at end of combat, sacrifice it and it deals 5 damage to you.

{2}{U}{U}, {T}: Return target permanent that isn’t enchanted to its owner’s hand.

Undertow

Creatures with islandwalk can be blocked as though they didn’t have islandwalk.

Venarian Gold

Zaurocz stwora

When Venarian Gold enters the battlefield, tap enchanted creature and put X sleep counters on it.

Enchanted creature doesn’t untap during its controller’s untap step if it has a sleep counter on it.

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, remove a sleep counter from that creature.

Wall of Vapor

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Prevent all damage that would be dealt to Wall of Vapor by creatures it’s blocking.

Wall of Wonder

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{2}{U}{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +4/-4 i może atakować w tej turze tak, jakby nie miał obronności.

Zephyr Falcon

Latanie, czujność

Abomination

Whenever Abomination blocks or becomes blocked by a green or white creature, destroy that creature at end of combat.

All Hallow's Eve

Exile All Hallow’s Eve with two scream counters on it.

At the beginning of your upkeep, if All Hallow’s Eve is exiled with a scream counter on it, remove a scream counter from it. If there are no more scream counters on it, put it into your graveyard and each player returns all creature cards from their graveyard to the battlefield.

Blight

Zaurocz ląd

Kiedy zauroczony ląd zostanie przekręcony, zniszcz go.

Carrion Ants

{1}: Carrion Ants gets +1/+1 until end of turn.

Chains of Mephistopheles

If a player would draw a card except the first one they draw in each of their draw steps, that player discards a card instead. If the player discards a card this way, they draw a card. If the player doesn’t discard a card this way, they mill a card.

Cosmic Horror

Pierwszy cios

At the beginning of your upkeep, destroy Cosmic Horror unless you pay {3}{B}{B}{B}. If Cosmic Horror is destroyed this way, it deals 7 damage to you.

Cyclopean Mummy

When Cyclopean Mummy dies, exile it.

Darkness

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Demonic Torment

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować.

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mógłby zadać zauroczony stwór.

Evil Eye of Orms-by-Gore

Stwory pod twoim władaniem bez typu Oko nie mogą atakować.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany.

Fallen Angel

Latanie

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Ghosts of the Damned

{T}: Target creature gets -1/-0 until end of turn.

Giant Slug

{5}: At the beginning of your next upkeep, choose a basic land type. Giant Slug gains landwalk of the chosen type until the end of that turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a land of that type.)

Glyph of Doom

Choose target Wall creature. At this turn’s next end of combat, destroy all creatures that were blocked by that creature this turn.

Greed

{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Headless Horseman

Hell Swarm

All creatures get -1/-0 until end of turn.

Hell's Caretaker

{T}, poświęć stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Hellfire

Destroy all nonblack creatures. Hellfire deals X plus 3 damage to you, where X is the number of creatures that died this way.

Horror of Horrors

Poświęć Bagno: Zregeneruj wskazanego czarnego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Imprison

Zaurocz stwora

Whenever a player activates an ability of enchanted creature with {T} in its activation cost that isn’t a mana ability, you may pay {1}. If you do, counter that ability. If you don’t, destroy Imprison.

Whenever enchanted creature attacks or blocks, you may pay {1}. If you do, tap the creature, remove it from combat, and creatures it was blocking that had become blocked by only that creature this combat become unblocked. If you don’t, destroy Imprison.

Infernal Medusa

Whenever Infernal Medusa blocks a creature, destroy that creature at end of combat.

Whenever Infernal Medusa becomes blocked by a non-Wall creature, destroy that creature at end of combat.

Jovial Evil

Jovial Evil deals X damage to target opponent, where X is twice the number of white creatures that player controls.

Lesser Werewolf

{B}: If Lesser Werewolf’s power is 1 or more, it gets -1/-0 until end of turn and put a -0/-1 counter on target creature blocking or blocked by Lesser Werewolf. Activate only during the declare blockers step.

Lost Soul

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Mold Demon

When Mold Demon enters the battlefield, sacrifice it unless you sacrifice two Swamps.

Nether Void

Whenever a player casts a spell, counter it unless that player pays {3}.

Pit Scorpion

Whenever Pit Scorpion deals damage to a player, that player gets a poison counter. (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Quagmire

Creatures with swampwalk can be blocked as though they didn’t have swampwalk.

Shimian Night Stalker

{B}, {T}: All damage that would be dealt to you this turn by target attacking creature is dealt to Shimian Night Stalker instead.

Spirit Shackle

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature becomes tapped, put a -0/-2 counter on it.

Syphon Soul

Ten czar zadaje każdemu innemu graczowi po 2 obrażenia. Zyskaj życia równe obrażeniom zadanym w ten sposób.

Takklemaggot

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, put a -0/-1 counter on that creature.

When enchanted creature dies, that creature’s controller chooses a creature that Takklemaggot could enchant. If the player does, return Takklemaggot to the battlefield under your control attached to that creature. If they don’t, return Takklemaggot to the battlefield under your control as a non-Aura enchantment. It loses „enchant creature” and gains „At the beginning of that player’s upkeep, Takklemaggot deals 1 damage to that player.”

The Abyss

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego stwora pod władaniem owego gracza i według jego wyboru. Nie może zostać zregenerowany.

The Wretched

At end of combat, gain control of all creatures blocking The Wretched for as long as you control The Wretched.

Touch of Darkness

Do końca tury jeden lub więcej wskazanych stworów staje się czarne.

Transmutation

Zamień u wskazanego stwora siłę z wytrzymałością do końca tury.

Underworld Dreams

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Vampire Bats

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Możesz aktywować nie więcej niż dwa razy na turę.

Walking Dead

{B}: Regenerate Walking Dead.

Wall of Putrid Flesh

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ochrona przed białym

Prevent all damage that would be dealt to Wall of Putrid Flesh by enchanted creatures.

Wall of Shadows

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Prevent all damage that would be dealt to Wall of Shadows by creatures it’s blocking.

Wall of Shadows can’t be the target of spells that can target only Walls or of abilities that can target only Walls.

Wall of Tombstones

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

At the beginning of your upkeep, change Wall of Tombstones’s base toughness to 1 plus the number of creature cards in your graveyard. (This effect lasts indefinitely.)

Active Volcano

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazany niebieski byt.

  • Return target Island to its owner’s hand.

Aerathi Berserker

Rampage 3 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +3/+3 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Backdraft

Choose a player who cast one or more sorcery spells this turn. Backdraft deals damage to that player equal to half the damage dealt by one of those sorcery spells this turn, rounded down.

Beasts of Bogardan

Ochrona przed czerwonym

Beasts of Bogardan gets +1/+1 as long as an opponent controls a nontoken white permanent.

Blazing Effigy

When Blazing Effigy dies, it deals X damage to target creature, where X is 3 plus the amount of damage dealt to Blazing Effigy this turn by other sources named Blazing Effigy.

Blood Lust

If target creature has toughness 5 or greater, it gets +4/-4 until end of turn. Otherwise, it gets +4/-X until end of turn, where X is its toughness minus 1.

Caverns of Despair

No more than two creatures can attack each combat.

No more than two creatures can block each combat.

Chain Lightning

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Następnie ów gracz lub władca owego bytu może zapłacić {R}{R}. Jeśli ów gracz tak zrobi, może skopiować ten czar i może wskazać nowe cele dla owej kopii.

Crevasse

Creatures with mountainwalk can be blocked as though they didn’t have mountainwalk.

Crimson Kobolds

Crimson Manticore

Latanie

{R}, {T}: Crimson Manticore deals 1 damage to target attacking or blocking creature.

Crookshank Kobolds

Disharmony

Rzuć ten czar tylko podczas potyczki po deklaracji blokujących.

Untap target attacking creature and remove it from combat. Gain control of that creature until end of turn.

Dwarven Song

Do końca tury jeden lub więcej wskazanych stworów staje się czerwone.

Eternal Warrior

Zaurocz stwora

Enchanted creature has vigilance.

Falling Star

Flip Falling Star onto the playing area from a height of at least one foot. Falling Star deals 3 damage to each creature it lands on. Tap all creatures dealt damage by Falling Star. If Falling Star doesn’t turn completely over at least once during the flip, it has no effect.

Feint

Tap all creatures blocking target attacking creature. Prevent all combat damage that would be dealt this turn by that creature and each creature blocking it.

Firestorm Phoenix

Latanie

If Firestorm Phoenix would die, return it to its owner’s hand instead. Until that player’s next turn, that player plays with that card revealed in their hand and can’t play it.

Frost Giant

Rampage 2 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Giant Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Glyph of Destruction

Target blocking Wall you control gets +10/+0 until end of combat. Prevent all damage that would be dealt to it this turn. Destroy it at the beginning of the next end step.

Gravity Sphere

All creatures lose flying.

Hyperion Blacksmith

{T}: You may tap or untap target artifact an opponent controls.

Immolation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/-2.

Kobold Drill Sergeant

Other Kobold creatures you control get +0/+1 and have trample.

Kobold Overlord

Pierwszy cios

Other Kobold creatures you control have first strike.

Kobold Taskmaster

Other Kobold creatures you control get +1/+0.

Kobolds of Kher Keep

Land's Edge

Discard a card: If the discarded card was a land card, Land’s Edge deals 2 damage to target player or planeswalker. Any player may activate this ability.

Mountain Yeti

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Ochrona przed białym

Primordial Ooze

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on Primordial Ooze. Then you may pay {X}, where X is the number of +1/+1 counters on it. If you don’t, tap Primordial Ooze and it deals X damage to you.

Pyrotechnics

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Quarum Trench Gnomes

{T}: If target Plains is tapped for mana, it produces colorless mana instead of white mana. (This effect lasts indefinitely.)

Raging Bull

Spinal Villain

{T}: Destroy target blue creature.

Storm World

At the beginning of each player’s upkeep, Storm World deals X damage to that player, where X is 4 minus the number of cards in their hand.

Tempest Efreet

Remove Tempest Efreet from your deck before playing if you’re not playing for ante.

{T}, Sacrifice Tempest Efreet: Target opponent may pay 10 life. If that player doesn’t, they reveal a card at random from their hand. Exchange ownership of the revealed card and Tempest Efreet. Put the revealed card into your hand and Tempest Efreet from anywhere into that player’s graveyard. This change in ownership is permanent.

The Brute

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0.

{R}{R}{R}: Regenerate enchanted creature.

Wall of Dust

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Whenever Wall of Dust blocks a creature, that creature can’t attack during its controller’s next turn.

Wall of Earth

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wall of Heat

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wall of Opposition

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{1}: Wall of Opposition gets +1/+0 until end of turn.

Winds of Change

Każdy gracz wtasowuje karty ze swojej ręki do swojej biblioteki, po czym dobiera tyle samo kart.

Aisling Leprechaun

Whenever Aisling Leprechaun blocks or becomes blocked by a creature, that creature becomes green. (This effect lasts indefinitely.)

Arboria

Stwory nie mogą atakować gracza, chyba że ów gracz podczas swojej poprzedniej tury rzucił czar lub umieścił na polu bitwy nieżetonowy byt.

Avoid Fate

Counter target instant or Aura spell that targets a permanent you control.

Barbary Apes

Cat Warriors

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Cocoon

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

When Cocoon enters the battlefield, tap enchanted creature and put three pupa counters on Cocoon.

Enchanted creature doesn’t untap during your untap step if Cocoon has a pupa counter on it.

At the beginning of your upkeep, remove a pupa counter from Cocoon. If you can’t, sacrifice it, put a +1/+1 counter on enchanted creature, and that creature gains flying.

Concordant Crossroads

Wszystkie stwory mają pośpiech.

Craw Giant

Tratowanie

Rampage 2 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Deadfall

Creatures with forestwalk can be blocked as though they didn’t have forestwalk.

Durkwood Boars

Elven Riders

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany i/lub stwory z lataniem.

Emerald Dragonfly

Latanie

{G}{G}: Emerald Dragonfly gains first strike until end of turn.

Eureka

Starting with you, each player may put a permanent card from their hand onto the battlefield. Repeat this process until no one puts a card onto the battlefield.

Fire Sprites

Latanie

{G}, {T}: Add {R}.

Floral Spuzzem

Whenever Floral Spuzzem attacks and isn’t blocked, you may destroy target artifact defending player controls. If you do, Floral Spuzzem assigns no combat damage this turn.

Giant Turtle

Giant Turtle can’t attack if it attacked during your last turn.

Glyph of Reincarnation

Cast this spell only after combat.

Destroy all creatures that were blocked by target Wall this turn. They can’t be regenerated. For each creature that died this way, put a creature card from the graveyard of the player who controlled that creature the last time it became blocked by that Wall onto the battlefield under its owner’s control.

Hornet Cobra

Pierwszy cios

Ichneumon Druid

Whenever an opponent casts an instant spell other than the first instant spell that player casts each turn, Ichneumon Druid deals 4 damage to that player.

Killer Bees

Latanie

{G}: Killer Bees gets +1/+1 until end of turn.

Living Plane

All lands are 1/1 creatures that are still lands.

Master of the Hunt

{2}{G}{G}: Create a 1/1 green Wolf creature token named Wolves of the Hunt. It has „bands with other creatures named Wolves of the Hunt.” (Any creatures named Wolves of the Hunt can attack in a band as long as at least one has „bands with other creatures named Wolves of the Hunt.” Bands are blocked as a group. If at least two creatures named Wolves of the Hunt you control, one of which has „bands with other creatures named Wolves of the Hunt,” are blocking or being blocked by the same creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Moss Monster

Pixie Queen

Latanie

{G}{G}{G}, {T}: Target creature gains flying until end of turn.

Pradesh Gypsies

{1}{G}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-0.

Rabid Wombat

Czujność

Rabid Wombat gets +2/+2 for each Aura attached to it.

Radjan Spirit

{T}: Wskazany stwór traci do końca tury latanie.

Rebirth

Remove Rebirth from your deck before playing if you’re not playing for ante.

Each player may ante the top card of their library. If a player does, that player’s life total becomes 20.

Reincarnation

Choose target creature. When that creature dies this turn, return a creature card from its owner’s graveyard to the battlefield under the control of that creature’s owner.

Revelation

Gracze grają z ujawnionymi rękami.

Rust

Counter target activated ability from an artifact source. (Mana abilities can’t be targeted.)

Shelkin Brownie

{T}: Target creature loses all „bands with other” abilities until end of turn.

Storm Seeker

Storm Seeker deals damage to target player equal to the number of cards in that player’s hand.

Subdue

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane przez wskazanego stwora w tej turze. Ós stwór do końca tury dostaje +0/+X, gdzie X jest jego skrótem many.

Sylvan Library

Na początku twojego kroku dobierania, możesz dobrać dwie dodatkowe karty. Jeśli tak zrobisz, wybierz dwie karty dobrane w tej turze w twojej ręce. Za każdą z nich zapłać 4 życia lub umieść ją na wierzchu twojej biblioteki.

Sylvan Paradise

Do końca tury jeden lub więcej wskazanych stworów staje się zielone.

Typhoon

Typhoon deals damage to each opponent equal to the number of Islands that player controls.

Untamed Wilds

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieść ją przekręconą na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Whirling Dervish

Ochrona przed czarnym

At the beginning of each end step, if Whirling Dervish dealt damage to an opponent this turn, put a +1/+1 counter on it.

Willow Satyr

You may choose not to untap Willow Satyr during your untap step.

{T}: Gain control of target legendary creature for as long as you control Willow Satyr and Willow Satyr remains tapped.

Winter Blast

Tap X target creatures. Winter Blast deals 2 damage to each of those creatures with flying.

Wolverine Pack

Rampage 2 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Wood Elemental

As Wood Elemental enters the battlefield, sacrifice any number of untapped Forests.

Wood Elemental’s power and toughness are each equal to the number of Forests sacrificed as it entered the battlefield.

Adun Oakenshield

{B}{R}{G}, {T}: Return target creature card from your graveyard to your hand.

Angus Mackenzie

{G}{W}{U}, {T}: Prevent all combat damage that would be dealt this turn. Activate only before the combat damage step.

Arcades Sabboth

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Arcades Sabboth unless you pay {G}{W}{U}.

Each untapped creature you control gets +0/+2 as long as it’s not attacking.

{W}: Arcades Sabboth gets +0/+1 until end of turn.

Axelrod Gunnarson

Tratowanie

Whenever a creature dealt damage by Axelrod Gunnarson this turn dies, you gain 1 life and Axelrod deals 1 damage to target player or planeswalker.

Ayesha Tanaka

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

{T}: Counter target activated ability from an artifact source unless that ability’s controller pays {W}. (Mana abilities can’t be targeted.)

Barktooth Warbeard

Bartel Runeaxe

Czujność

Bartel Runeaxe can’t be the target of Aura spells.

Boris Devilboon

{2}{B}{R}, {T}: Create a 1/1 black and red Demon creature token named Minor Demon.

Chromium

Latanie

Rampage 2 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

At the beginning of your upkeep, sacrifice Chromium unless you pay {W}{U}{B}.

Dakkon Blackblade

Dakkon Blackblade’s power and toughness are each equal to the number of lands you control.

Gabriel Angelfire

At the beginning of your upkeep, choose flying, first strike, trample, or rampage 3. Gabriel Angelfire gains that ability until your next upkeep. (Whenever a creature with rampage 3 becomes blocked, it gets +3/+3 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Gosta Dirk

Pierwszy cios

Creatures with islandwalk can be blocked as though they didn’t have islandwalk.

Gwendlyn Di Corci

{T}: Target player discards a card at random. Activate only during your turn.

Halfdane

At the beginning of your upkeep, change Halfdane’s base power and toughness to the power and toughness of target creature other than Halfdane until the end of your next upkeep.

Hazezon Tamar

When Hazezon Tamar enters the battlefield, create X 1/1 Sand Warrior creature tokens that are red, green, and white at the beginning of your next upkeep, where X is the number of lands you control at that time.

When Hazezon leaves the battlefield, exile all Sand Warriors.

Hunding Gjornersen

Rampage 1 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Jacques le Vert

Green creatures you control get +0/+2.

Jasmine Boreal

Jedit Ojanen

Jerrard of the Closed Fist

Johan

At the beginning of combat on your turn, you may have Johan gain „Johan can’t attack” until end of combat. If you do, attacking doesn’t cause creatures you control to tap this combat if Johan is untapped.

Kasimir the Lone Wolf

Kei Takahashi

{T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to target creature this turn.

Lady Caleria

{T}: Lady Caleria deals 3 damage to target attacking or blocking creature.

Lady Evangela

{W}{B}, {T}: Prevent all combat damage that would be dealt by target creature this turn.

Lady Orca

Livonya Silone

First strike; legendary landwalk (This creature can’t be blocked as long as defending player controls a legendary land.)

Lord Magnus

Pierwszy cios

Creatures with plainswalk can be blocked as though they didn’t have plainswalk.

Creatures with forestwalk can be blocked as though they didn’t have forestwalk.

Marhault Elsdragon

Rampage 1 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Nebuchadnezzar

{X}, {T}: Choose a card name. Target opponent reveals X cards at random from their hand. Then that player discards all cards with that name revealed this way. Activate only during your turn.

Nicol Bolas

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {U}{B}{R}.

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, ów gracz odrzuca swoją rękę.

Palladia-Mors

Latanie, tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Palladia-Mors unless you pay {R}{G}{W}.

Pavel Maliki

{B}{R}: Pavel Maliki gets +1/+0 until end of turn.

Princess Lucrezia

{T}: Weź {U}.

Ragnar

{G}{W}{U}, {T}: Regenerate target creature.

Ramirez DePietro

Pierwszy cios

Ramses Overdark

{T}: Destroy target enchanted creature.

Rasputin Dreamweaver

Rasputin Dreamweaver enters the battlefield with seven dream counters on it.

Remove a dream counter from Rasputin: Add {C}.

Remove a dream counter from Rasputin: Prevent the next 1 damage that would be dealt to Rasputin this turn.

At the beginning of your upkeep, if Rasputin started the turn untapped, put a dream counter on it.

Rasputin can’t have more than seven dream counters on it.

Riven Turnbull

{T}: Weź {B}.

Rohgahh of Kher Keep

At the beginning of your upkeep, you may pay {R}{R}{R}. If you don’t, tap Rohgahh of Kher Keep and all creatures named Kobolds of Kher Keep, then an opponent gains control of them.

Creatures you control named Kobolds of Kher Keep get +2/+2.

Rubinia Soulsinger

You may choose not to untap Rubinia Soulsinger during your untap step.

{T}: Gain control of target creature for as long as you control Rubinia and Rubinia remains tapped.

Sir Shandlar of Eberyn

Sivitri Scarzam

Sol'kanar the Swamp King

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Whenever a player casts a black spell, you gain 1 life.

Stangg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz legendarny żeton czerwono-zielonego stwora Człowiek Wojownik 3/4 o nazwie Stangg Twin. Wygnaj ów żeton kiedy niniejszy stwór opuści pole bitwy. Poświęć niniejszego stwora jeśli ów żeton opuści pole bitwy.

Sunastian Falconer

{T}: Weź {C}{C}.

Tetsuo Umezawa

Tetsuo Umezawa can’t be the target of Aura spells.

{U}{B}{B}{R}, {T}: Destroy target tapped or blocking creature.

The Lady of the Mountain

Tobias Andrion

Tor Wauki

{T}: Tor Wauki deals 2 damage to target attacking or blocking creature.

Torsten Von Ursus

Tuknir Deathlock

Latanie

{R}{G}, {T}: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Ur-Drago

Pierwszy cios

Creatures with swampwalk can be blocked as though they didn’t have swampwalk.

Vaevictis Asmadi

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Vaevictis Asmadi unless you pay {B}{R}{G}.

{B}: Vaevictis Asmadi gets +1/+0 until end of turn.

{R}: Vaevictis Asmadi gets +1/+0 until end of turn.

{G}: Vaevictis Asmadi gets +1/+0 until end of turn.

Xira Arien

Latanie

{B}{R}{G}, {T}: Target player draws a card.

Al-abara's Carpet

{5}, {T}: Prevent all damage that would be dealt to you this turn by attacking creatures without flying.

Alchor's Tomb

{2}, {T}: Target permanent you control becomes the color of your choice. (This effect lasts indefinitely.)

Arena of the Ancients

Legendary creatures don’t untap during their controllers» untap steps.

When Arena of the Ancients enters the battlefield, tap all legendary creatures.

Black Mana Battery

{2}, {T}: Put a charge counter on Black Mana Battery.

{T}, Remove any number of charge counters from Black Mana Battery: Add {B}, then add an additional {B} for each charge counter removed this way.

Blue Mana Battery

{2}, {T}: Put a charge counter on Blue Mana Battery.

{T}, Remove any number of charge counters from Blue Mana Battery: Add {U}, then add an additional {U} for each charge counter removed this way.

Bronze Horse

Tratowanie

As long as you control another creature, prevent all damage that would be dealt to Bronze Horse by spells that target it.

Forethought Amulet

At the beginning of your upkeep, sacrifice Forethought Amulet unless you pay {3}.

If an instant or sorcery source would deal 3 or more damage to you, it deals 2 damage to you instead.

Gauntlets of Chaos

{5}, Sacrifice Gauntlets of Chaos: Exchange control of target artifact, creature, or land you control and target permanent an opponent controls that shares one of those types with it. If those permanents are exchanged this way, destroy all Auras attached to them.

Green Mana Battery

{2}, {T}: Put a charge counter on Green Mana Battery.

{T}, Remove any number of charge counters from Green Mana Battery: Add {G}, then add an additional {G} for each charge counter removed this way.

Horn of Deafening

{2}, {T}: Prevent all combat damage that would be dealt by target creature this turn.

Knowledge Vault

{2}, {T}: Exile the top card of your library face down.

{0}: Sacrifice Knowledge Vault. If you do, discard your hand, then put all cards exiled with Knowledge Vault into their owner’s hand.

When Knowledge Vault leaves the battlefield, put all cards exiled with Knowledge Vault into their owner’s graveyard.

Kry Shield

{2}, {T}: Prevent all damage that would be dealt this turn by target creature you control. That creature gets +0/+X until end of turn, where X is its mana value.

Life Chisel

Poświęć stwora: Zyskaj życia równe wytrzymałości poświęconego stwora. Możesz aktywować tylko w swoim kroku utrzymania.

Life Matrix

{4}, {T}: Put a matrix counter on target creature and that creature gains „Remove a matrix counter from this creature: Regenerate this creature.” Activate only during your upkeep.

Mana Matrix

Instant and enchantment spells you cast cost up to {2} less to cast.

Marble Priest

All Walls able to block Marble Priest do so.

Prevent all combat damage that would be dealt to Marble Priest by Walls.

Mirror Universe

{T}, Sacrifice Mirror Universe: Exchange life totals with target opponent. Activate only during your upkeep.

North Star

{4}, {T}: For one spell this turn, you may spend mana as though it were mana of any type to pay that spell’s mana cost. (Additional costs are still paid normally.)

Nova Pentacle

{3}, {T}: The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, that damage is dealt to target creature of an opponent’s choice instead.

Planar Gate

Creature spells you cast cost up to {2} less to cast.

Red Mana Battery

{2}, {T}: Put a charge counter on Red Mana Battery.

{T}, Remove any number of charge counters from Red Mana Battery: Add {R}, then add an additional {R} for each charge counter removed this way.

Relic Barrier

{T}: Tap target artifact.

Ring of Immortals

{3}, {T}: Counter target instant or Aura spell that targets a permanent you control.

Sentinel

{0}: Change Sentinel’s base toughness to 1 plus the power of target creature blocking or blocked by Sentinel. (This effect lasts indefinitely.)

Serpent Generator

{4}, {T}: Create a 1/1 colorless Snake artifact creature token. It has „Whenever this creature deals damage to a player, that player gets a poison counter.” (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Sword of the Ages

Sword of the Ages enters the battlefield tapped.

{T}, Sacrifice Sword of the Ages and any number of creatures you control: Sword of the Ages deals X damage to any target, where X is the total power of the creatures sacrificed this way, then exile Sword of the Ages and those creature cards.

Triassic Egg

{3}, {T}: Put a hatchling counter on Triassic Egg.

Sacrifice Triassic Egg: Choose one. Activate only if there are two or more hatchling counters on Triassic Egg.

  • You may put a creature card from your hand onto the battlefield.

  • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Voodoo Doll

At the beginning of your upkeep, put a pin counter on Voodoo Doll.

At the beginning of your end step, if Voodoo Doll is untapped, destroy Voodoo Doll and it deals damage to you equal to the number of pin counters on it.

{X}{X}, {T}: Voodoo Doll deals damage equal to the number of pin counters on it to any target. X is the number of pin counters on Voodoo Doll.

White Mana Battery

{2}, {T}: Put a charge counter on White Mana Battery.

{T}, Remove any number of charge counters from White Mana Battery: Add {W}, then add an additional {W} for each charge counter removed this way.

Adventurers' Guildhouse

Green legendary creatures you control have „bands with other legendary creatures.” (Any legendary creatures can attack in a band as long as at least one has „bands with other legendary creatures.” Bands are blocked as a group. If at least two legendary creatures you control, one of which has „bands with other legendary creatures,” are blocking or being blocked by the same creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Cathedral of Serra

White legendary creatures you control have „bands with other legendary creatures.” (Any legendary creatures can attack in a band as long as at least one has „bands with other legendary creatures.” Bands are blocked as a group. If at least two legendary creatures you control, one of which has „bands with other legendary creatures,” are blocking or being blocked by the same creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Hammerheim

{T}: Weź {R}.

{T}: Target creature loses all landwalk abilities until end of turn.

Karakas

{T}: Weź {W}.

{T}: Przywróć wskazanego legendarnego stwora do ręki właściciela.

Mountain Stronghold

Red legendary creatures you control have „bands with other legendary creatures.” (Any legendary creatures can attack in a band as long as at least one has „bands with other legendary creatures.” Bands are blocked as a group. If at least two legendary creatures you control, one of which has „bands with other legendary creatures,” are blocking or being blocked by the same creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Pendelhaven

{T}: Weź {G}.

{T}: Wskazany stwór 1/1 do końca tury dostaje +1/+2.

Seafarer's Quay

Blue legendary creatures you control have „bands with other legendary creatures.” (Any legendary creatures can attack in a band as long as at least one has „bands with other legendary creatures.” Bands are blocked as a group. If at least two legendary creatures you control, one of which has „bands with other legendary creatures,” are blocking or being blocked by the same creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

The Tabernacle at Pendrell Vale

All creatures have „At the beginning of your upkeep, destroy this creature unless you pay {1}.”

Tolaria

{T}: Weź {U}.

{T}: Target creature loses banding and all „bands with other” abilities until end of turn. Activate only during any upkeep step.

Unholy Citadel

Black legendary creatures you control have „bands with other legendary creatures.” (Any legendary creatures can attack in a band as long as at least one has „bands with other legendary creatures.” Bands are blocked as a group. If at least two legendary creatures you control, one of which has „bands with other legendary creatures,” are blocking or being blocked by the same creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Urborg

{T}: Weź {B}.

{T}: Target creature loses first strike or swampwalk until end of turn.