Antiquities

Argivian Archaeologist

{W}{W}, {T}: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Argivian Blacksmith

{T}: Zażegnaj najbliższe 2 obrażenia jakie mogłyby zostać zadane w tej turze wskazanemu artefaktowemu stworowi.

Artifact Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany przez artefaktowe stwory.

Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać zadane zauroczonemu stworowi przez artefaktowe źródła.

Zauroczony stwór nie może być wskazywany przez zdolności z artefaktowych źródeł.

Circle of Protection: Artifacts

{2}: Kiedy następnym razem wybrane przez ciebie artefaktowe źródło miałoby zadać tobie obrażenia w tej turze, zażegnaj owe obrażenia.

Damping Field

Gracze nie mogą odkręcić więcej niż jeden artefakt w swoim kroku odkręcania.

Martyrs of Korlis

O ile ten stwór jest odkręcony, wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać zadane tobie przez artefakty, zamiast tego są zadawane temu stworowi.

Reverse Polarity

Zyskaj X żyć, gdzie X jest dwukrotnością obrażeń zadanych tobie dotychczas w tej turze przez artefakty.

Drafna's Restoration

Umieść dowolną liczbę wskazanych kart artefaktów z cmentarza wskazanego gracza w dowolnej kolejności na wierzchu jego biblioteki.

Energy Flux

Wszystkie artefakty mają „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten artefakt, chyba że zapłacisz {2}.”

Hurkyl's Recall

Przywróć wszystkie artefakty będące własnością wskazanego gracza do jego ręki.

Power Artifact

Zaurocz artefakt

Aktywacja zdolności zauroczonego artefaktu kosztuje o {2} mniej. Efekt ten nie może zmniejszyć many w owym koszcie do mniej niż jednej.

Reconstruction

Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sage of Lat-Nam

{T}, poświęć artefakt: Dobierz kartę.

Transmute Artifact

Poświęć artefakt. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu. Jeśli skrót many owej karty jest mniejszy lub równy skrótowi many poświęconego artefaktu, umieść ją na polu bitwy. Jeśli jest większy, możesz zapłacić {X}, gdzie X jest różnicą. Jeśli tak zrobisz, umieść ją na polu bitwy. Jeśli nie, umieść ją w cmentarzu właściciela. Następnie przetasuj.

Artifact Possession

Zaurocz artefakt

Ilekroć zauroczony artefakt zostanie przekręcony lub gracz aktywuje zdolność zauroczonego artefaktu nie posiadającą {T} w koszcie, ten urok zadaje władcy owego artefaktu 2 obrażenia.

Gate to Phyrexia

Poświęć stwora: Zniszcz wskazany artefakt. Możesz zaktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.

Haunting Wind

Whenever an artifact becomes tapped or a player activates an artifact’s ability without {T} in its activation cost, Haunting Wind deals 1 damage to that artifact’s controller.

Phyrexian Gremlins

You may choose not to untap Phyrexian Gremlins during your untap step.

{T}: Tap target artifact. It doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Phyrexian Gremlins remains tapped.

Priest of Yawgmoth

{T}, Sacrifice an artifact: Add an amount of {B} equal to the sacrificed artifact’s mana value.

Xenic Poltergeist

{T}: Until your next upkeep, target noncreature artifact becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value.

Yawgmoth Demon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz poświęcić artefakt. Jeśli tego nie zrobisz, ten stwór zadaje tobie 2 obrażenia.

Artifact Blast

Skontruj wskazany czar artefaktu.

Atog

Poświęć artefakt: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Detonate

Zniszcz wskazany artefakt o skrócie many X. Nie może on zregenerować. Ten czar zadaje władcy owego artefaktu X obrażeń.

Dwarven Weaponsmith

{T}, poświęć artefakt: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Goblin Artisans

{T}: Flip a coin. If you win the flip, draw a card. If you lose the flip, counter target artifact spell you control that isn’t the target of an ability from another creature named Goblin Artisans.

Orcish Mechanics

{T}, Sacrifice an artifact: Orcish Mechanics deals 2 damage to any target.

Shatterstorm

Zniszcz wszystkie artefakty. Nie mogą regenerować.

Argothian Pixies

Argothian Pixies can’t be blocked by artifact creatures.

Prevent all damage that would be dealt to Argothian Pixies by artifact creatures.

Argothian Treefolk

Prevent all damage that would be dealt to Argothian Treefolk by artifact sources.

Citanul Druid

Whenever an opponent casts an artifact spell, put a +1/+1 counter on Citanul Druid.

Crumble

Zniszcz wskazany artefakt. Nie może on zregenerować. Władca owego artefaktu zyskuje życia równej jego skrótowi many.

Gaea's Avenger

Gaea’s Avenger’s power and toughness are each equal to 1 plus the number of artifacts your opponents control.

Powerleech

Whenever an artifact an opponent controls becomes tapped or an opponent activates an artifact’s ability without {T} in its activation cost, you gain 1 life.

Titania's Song

Each noncreature artifact loses all abilities and becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value. If Titania’s Song leaves the battlefield, this effect continues until end of turn.

Amulet of Kroog

{2}, {T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.

Armageddon Clock

At the beginning of your upkeep, put a doom counter on Armageddon Clock.

At the beginning of your draw step, Armageddon Clock deals damage equal to the number of doom counters on it to each player.

{4}: Remove a doom counter from Armageddon Clock. Any player may activate this ability but only during any upkeep step.

Ashnod's Altar

Poświęć stwora: Weź {C}{C}.

Ashnod's Battle Gear

You may choose not to untap Ashnod’s Battle Gear during your untap step.

{2}, {T}: Target creature you control gets +2/-2 for as long as Ashnod’s Battle Gear remains tapped.

Ashnod's Transmogrant

{T}, Sacrifice Ashnod’s Transmogrant: Put a +1/+1 counter on target nonartifact creature. That creature becomes an artifact in addition to its other types.

Battering Ram

At the beginning of combat on your turn, Battering Ram gains banding until end of combat. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s blocking.)

Whenever Battering Ram becomes blocked by a Wall, destroy that Wall at end of combat.

Bronze Tablet

Remove Bronze Tablet from your deck before playing if you’re not playing for ante.

Bronze Tablet enters the battlefield tapped.

{4}, {T}: Exile Bronze Tablet and target nontoken permanent an opponent owns. That player may pay 10 life. If they do, put Bronze Tablet into its owner’s graveyard. Otherwise, that player owns Bronze Tablet and you own the other exiled card.

Candelabra of Tawnos

{X}, {T}: Odkręć X wskazanych lądów.

Clay Statue

{2}: Regenerate Clay Statue.

Clockwork Avian

Latanie

Clockwork Avian enters the battlefield with four +1/+0 counters on it.

At end of combat, if Clockwork Avian attacked or blocked this combat, remove a +1/+0 counter from it.

{X}, {T}: Put up to X +1/+0 counters on Clockwork Avian. This ability can’t cause the total number of +1/+0 counters on Clockwork Avian to be greater than four. Activate only during your upkeep.

Colossus of Sardia

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{9}: Odkręć tego stwora. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Coral Helm

{3}, Discard a card at random: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Cursed Rack

As Cursed Rack enters the battlefield, choose an opponent.

The chosen player’s maximum hand size is four.

Dragon Engine

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Feldon's Cane

{T}, Exile Feldon’s Cane: Shuffle your graveyard into your library.

Golgothian Sylex

{1}, {T}: Each nontoken permanent with a name originally printed in the Antiquities expansion is sacrificed by its controller.

Grapeshot Catapult

{T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu stworowi mającemu latanie 1 obrażenie.

Ivory Tower

Na początku twojego kroku utrzymania, zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce minus 4.

Jalum Tome

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Mightstone

Attacking creatures get +1/+0.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Mishra's War Machine

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

At the beginning of your upkeep, Mishra’s War Machine deals 3 damage to you unless you discard a card. If Mishra’s War Machine deals damage to you this way, tap it.

Obelisk of Undoing

{6}, {T}: Return target permanent you both own and control to your hand.

Onulet

When Onulet dies, you gain 2 life.

Ornithopter

Latanie

Primal Clay

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy zdecyduj, czy wejdzie jako artefaktowy stwór 3/3, artefaktowy stwór 2/2 z lataniem lub jako artefaktowy stwór Ściana 1/6 z obronnością oprócz swoich innych typów. (Stwór z obronnością nie może atakować.)

Rakalite

{2}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn. Return Rakalite to its owner’s hand at the beginning of the next end step.

Rocket Launcher

{2}: Rocket Launcher deals 1 damage to any target. Destroy Rocket Launcher at the beginning of the next end step. Activate only if you’ve controlled Rocket Launcher continuously since the beginning of your most recent turn.

Shapeshifter

As Shapeshifter enters the battlefield, choose a number between 0 and 7.

At the beginning of your upkeep, you may choose a number between 0 and 7.

Shapeshifter’s power is equal to the last chosen number and its toughness is equal to 7 minus that number.

Staff of Zegon

{3}, {T}: Target creature gets -2/-0 until end of turn.

Su-Chi

When Su-Chi dies, add {C}{C}{C}{C}.

Tablet of Epityr

Whenever an artifact you control is put into a graveyard from the battlefield, you may pay {1}. If you do, you gain 1 life.

Tawnos's Coffin

You may choose not to untap Tawnos’s Coffin during your untap step.

{3}, {T}: Exile target creature and all Auras attached to it. Note the number and kind of counters that were on that creature. When Tawnos’s Coffin leaves the battlefield or becomes untapped, return that exiled card to the battlefield under its owner’s control tapped with the noted number and kind of counters on it. If you do, return the other exiled cards to the battlefield under their owner’s control attached to that permanent.

Tawnos's Wand

{2}, {T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Tawnos's Weaponry

You may choose not to untap Tawnos’s Weaponry during your untap step.

{2}, {T}: Target creature gets +1/+1 for as long as Tawnos’s Weaponry remains tapped.

Tetravus

Latanie

Tetravus enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

At the beginning of your upkeep, you may remove any number of +1/+1 counters from Tetravus. If you do, create that many 1/1 colorless Tetravite artifact creature tokens. They each have flying and „This creature can’t be enchanted.”

At the beginning of your upkeep, you may exile any number of tokens created with Tetravus. If you do, put that many +1/+1 counters on Tetravus.

The Rack

As The Rack enters the battlefield, choose an opponent.

At the beginning of the chosen player’s upkeep, The Rack deals X damage to that player, where X is 3 minus the number of cards in their hand.

Triskelion

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Urza's Avenger

{0}: Urza’s Avenger gets -1/-1 and gains your choice of banding, flying, first strike, or trample until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Urza's Chalice

Whenever a player casts an artifact spell, you may pay {1}. If you do, you gain 1 life.

Urza's Miter

Whenever an artifact you control is put into a graveyard from the battlefield, if it wasn’t sacrificed, you may pay {3}. If you do, draw a card.

Wall of Spears

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Pierwszy cios

Weakstone

Attacking creatures get -1/-0.

Yotian Soldier

Czujność

Mishra's Factory

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury artefaktowym stworem Składacz 2/2. Nadal jest lądem.

{T}: Wskazany Składacz do końca tury dostaje +1/+1.

Mishra's Workshop

{T}: Add {C}{C}{C}. Spend this mana only to cast artifact spells.

Strip Mine

{T}: Weź {C}.

{T}, Sacrifice Strip Mine: Destroy target land.

Urza's Mine

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Power-Plant oraz Urza’s Tower, zamiast tego weź {C}{C}.

Urza's Power Plant

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Mine oraz Urza’s Tower, zamiast tego weź {C}{C}.

Urza's Tower

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Mine oraz Urza’s Power-Plant, zamiast tego weź {C}{C}{C}.