Commander 2019

Cliffside Rescuer

Czujność

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany byt pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed każdym z twoich przeciwników. (Nie może być blokowany, wskazywany, uszkodzony, zauroczony lub wyposażony przez cokolwiek pod władaniem owych graczy.)

Commander's Insignia

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdorazowe rzucenie przez ciebie twojego dowódcy ze strefy dowodzenia w tej grze.

Doomed Artisan

Rzeźby pod twoim władaniem nie mogą atakować ani blokować.

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Rzeźba mający „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie Rzeźb pod twoim władaniem.”

Mandate of Peace

Możesz rzucić ten czar tylko podczas potyczki.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów w tej turze.

Zakończ fazę potyczki. (Usuń wszystkich atakujących i blokujących z potyczki. Wygnaj wszystkie czary i zdolności ze stosu włącznie z tym czarem.)

Sevinne's Reclamation

Przywróć wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy, Jeśli ten czas został rzucony z cmentarza, możesz skopiować ten czar i możesz wskazać nowy cel dla kopii.

Wspomnienie {4}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Song of the Worldsoul

Ilekroć rzucisz czar, zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetony stwora pod twoim władaniem.)

Thalia's Geistcaller

Więź życia

Ilekroć rzucisz czar z cmentarza, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Poświęć Ducha: Ten stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Kadena's Silencer

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, skontruj wszystkie zdolności pod władaniem twoich przeciwników.

Nadprzemiana {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Leadership Vacuum

Wskazany gracz przywraca każdego dowódcę pod swoim władaniem z pola bitwy do strefy dowodzenia.

Dobierz kartę.

Mass Diminish

Do twojej następnej tury, stwory pod władaniem wskazanego gracza mają bazową siłę i wytrzymałość 1/1.

Wspomnienie {3}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Sudden Substitution

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zamień władanie nad wskazanym niestworowym czarem i wskazanym stworem. Następnie władca owego czaru może wskazać dla niego nowe cele.

Thought Sponge

Błysk

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile najwięcej kart zostało dobrane przez przeciwnika w tej turze.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz tyle kart, ile miał siły.

Wall of Stolen Identity

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale jest dodatkowo Ścianą oprócz swoich innych typów i ma obronność. Kiedy tak zrobisz, przekręć skopiowanego stwora i nie odkręci się on podczas kroku odkręcania swojego władcy przez czas twojego władania niniejszym bytem.

Archfiend of Spite

Latanie

Ilekroć źródło pod władaniem przeciwnika zada temu stworowi obrażenia, władca owego źródła traci tyle samo żyć, chyba że poświęci tyle samo bytów.

Szaleństwo {3}{B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Bone Miser

Ilekroć odrzucisz kartę stwora, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Ilekroć odrzucisz kartę lądu, weź {B}{B}.

Ilekroć odrzucisz niestworową, nielądową kartę, dobierz kartę.

Curse of Fool's Wisdom

Zaurocz gracza

Ilekroć zauroczony gracz dobierze kartę, traci on 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Szaleństwo {3}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Gift of Doom

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma dotyk śmierci i niezniszczalność.

Przemiana—Poświęć innego stwora. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Odkrywając ten byt, możesz dołączyć go do stwora.

K'rrik, Son of Yawgmoth

({B/P} można opłacić {B} lub 2 życiami.)

Więź życia

Za każdy {B} w koszcie, możesz zapłacić 2 życia zamiast płacić ową manę.

Ilekroć rzucisz czarny czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Mire in Misery

Każdy przeciwnik poświęca stwora lub urok.

Nightmare Unmaking

Wybierz jedno —

 • Wygnaj każdego stwora o sile większej niż liczba kart w twojej ręce.

 • Wygnaj każdego stwora o sile mniejszej niż liczba kart w twojej ręce.

Thieving Amalgam

Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, manifestuj wierzchnią kartę biblioteki owego gracza. (Umieść ją zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnej chwili za koszt many jeśli jest kartą stwora.)

Ilekroć nie twój własny stwór pod twoim władaniem umrze, jego właściciel traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Anje's Ravager

Ten stwór atakuje w każdej potyczce jeśli może.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, odrzuć twoją rękę, po czym dobierz trzy karty.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Backdraft Hellkite

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każda karta sztuczki i obrzędu w twoim cmentarzu do końca tury zyskuje wspomnienie. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many.

Dockside Extortionist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz X żetonów Skarbu, gdzie X jest liczbą artefaktów i uroków pod władaniem twoich przeciwników. (Żetony Skarbu to artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Ghired's Belligerence

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych jak wolisz pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów. Ilekroć umrze stwór uszkodzony w ten sposób, zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Hate Mirage

Wybierz co najwyżej dwa wskazane stwory poza twoim władaniem. Dla każdego z owych stworów, stwórz żeton będący kopią owego stwora. Owe żetony zyskują pośpiech. Wygnaj je na początku najbliższego kroku końcowego.

Ignite the Future

Wygnaj trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Do końca twojej następnej tury możesz zagrać owe karty. Jeśli ten czar został rzucony z cmentarza, możesz zagrywać karty w ten sposób bez płacenia ich kosztów many.

Wspomnienie {7}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Skyfire Phoenix

Latanie, pośpiech

Kiedy rzucisz swojego dowódcę, przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Tectonic Hellion

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy gracz władający największą liczbą lądów poświęca dwa lądy.

Wildfire Devils

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy oraz na początku twojego kroku utrzymania, wybierz losowego gracza. Ów gracz wygania kartę sztuczki lub obrzędu ze swojego cmentarza. Skopiuj ową kartę. Możesz rzucić ową kopię bez płacenia jej kosztu many.

Apex Altisaur

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, walczy on z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Rozjuszenie—Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, walczy on z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Full Flowering

Zaludnij X razy. (Zaludniasz tworząc żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem. Zrób to X razy.)

Ohran Frostfang

Atakujące stwory pod twoim władaniem mają dotyk śmierci.

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Road of Return

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Umieść swojego dowódcę w twojej ręce ze strefy dowodzenia.

Splątanie {2} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Selesnya Eulogist

{2}{G}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Voice of Many

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę za każdego przeciwnika, który ma we władaniu mniej stworów niż ty.

Anje Falkenrath

Pośpiech

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Ilekroć odrzucisz kartę, jeśli ma ona szaleństwo, odkręć tego stwora.

Atla Palani, Nest Tender

{2}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Jajo 0/1 z obronnością.

Ilekroć umrze Jajo pod twoim władaniem, ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki, aż ujawnisz kartę stwora. Umieść ową kartę na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Chainer, Nightmare Adept

Odrzuć kartę: Możesz w tej turze rzucić czar stwora z twojego cmentarza. Aktywuj tylko raz na turę.

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli nie został rzucony z twojej ręki, zyskuje on pośpiech do końca tury.

Elsha of the Infinite

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz rzucać niestworowe czary z wierzchu twojej biblioteki. Rzucając czar w ten sposób, możesz go rzucić tak, jakby miał błysk.

Gerrard, Weatherlight Hero

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj go i przywróć na pole bitwy wszystkie karty artefaktów i stworów z twojego cmentarza, które trafiły tam z pola bitwy w tej turze.

Ghired, Conclave Exile

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Nosorożec 4/4 z tratowaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zaludnij. Ów żeton wchodzi na pole bitwy przekręcony i atakujący. (Zaludniając stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Greven, Predator Captain

Złowrogość

Ten stwór dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą żyć straconych przez ciebie w tej turze.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz poświęcić innego stwora. Jeśli tak zrobisz, dobierz tyle kart, ile siły miał ów stwór i strać tyle żyć, ile miał on wytrzymałości.

Grismold, the Dreadsower

Tratowanie

Na początku twojego kroku końcowego, każdy gracz tworzy żeton zielonego stwora Roślina 1/1.

Ilekroć umrze żeton stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Kadena, Slinking Sorcerer

Rzucenie pierwszego w danej turze czaru zakrytego stwora kosztuje cię o {3} mniej.

Ilekroć zakryty stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Marisi, Breaker of the Coil

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów podczas potyczki.

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, ponaglij każdego stwora pod władaniem owego gracza. (Do twojej następnej tury, owe stwory atakują w każdej potyczce jeśli mogą i atakują gracza innego niż ty jeśli mogą.)

Pramikon, Sky Rampart

Latanie, obronność

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz lewo lub prawo.

Każdy gracz może atakować tylko najbliższego przeciwnika w wybranym kierunku oraz wędrowców pod władaniem owego przeciwnika.

Rayami, First of the Fallen

Jeśli miałby umrzeć nieżetonowy stwór, zamiast tego wygnaj ową kartę ze znacznikiem krwi.

O ile wygnana karta stwora ze znacznikiem krwi ma latanie, niniejszy stwór ma latanie. To samo tyczy się pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, antyklątwy, niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, ochrony, zasięgu, tratowania i czujności.

Sevinne, the Chronoclasm

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi.

Ilekroć rzucisz swój pierwszy w danej turze czar sztuczki lub obrzędu z cmentarza, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Tahngarth, First Mate

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Ilekroć przeciwnik zaatakuje co najmniej jednym stworem, jeśli niniejszy stwór jest przekręcony, możesz zdecydować, że przeciwnik zyska władanie do końca potyczki nad niniejszym stworem. Jeśli tak zrobisz, wybierz gracza lub wędrowca atakowanego przez tego przeciwnika. Niniejszy stwór atakuje owego gracza lub wędrowca.

Volrath, the Shapestealer

Na początku potyczki w twojej turze, umieść znacznik -1/-1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

{1}: Do twojej następnej tury niniejszy staje się kopią wskazanego stwora mającego znacznik, ale jest 7/5 i ma tę zdolność.

Aeon Engine

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}, wygnaj ten byt: Odwróć porządek tur gry. (Przykładowo jeśli gra odbywała się zgodnie z ruchem zegara, to teraz odbywa się przeciwnie.)

Bloodthirsty Blade

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i jest ponaglony. (Atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje innego gracza niż ty jeśli może.)

{1}: Dołącz ten byt do wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Empowered Autogenerator

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym bycie. Weź X many w dowolnym jednym kolorze, gdzie X jest liczbą znaczników ładunku na tym bycie.

Idol of Oblivion

{T}: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli stworzyłeś żeton w tej turze.

{8}, {T}, poświęć ten byt: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi 10/10.

Pendant of Prosperity

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy pod władaniem wybranego przez ciebie przeciwnika.

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy. Właściciel tego bytu dobiera kartę, po czym ów gracz może umieścić kartę lądu ze swojej ręki na polu bitwy.

Scaretiller

Ilekroć ten byt zostanie przekręcony, wybierz jedno —

 • Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki przekręconą na polu bitwy.

 • Przywróć wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Scroll of Fate

{T}: Objaw kartę z twojej ręki. (Umieść ową kartę zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Sanctum of Eternity

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Przywróć wskazanego własnego dowódcę z pola bitwy do twojej ręki. Aktywuj tylko w twojej turze.

Desolation Twin

Kiedy rzucisz ten czar, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi 10/10.

Angel of Sanctions

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika, dopóki ten stwór nie opuści pola bitwy.

Balsamowanie {5}{W} ({5}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Anioł bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Divine Reckoning

Każdy gracz wybiera stwora pod swoim władaniem. Zniszcz pozostałe.

Wspomnienie {5}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dusk

Zniszcz wszystkie stwory o sile 3 lub większej.

Dawn

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Przywróć wszystkie karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ghostly Prison

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Hour of Reckoning

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wszystkie nieżetonowe stwory.

Increasing Devotion

Stwórz pięć żetonów białego stwora Człowiek 1/1. Jeśli ten czar został rzucony z cmentarza, zamiast tego stwórz dziesięć owych żetonów.

Wspomnienie {7}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Intangible Virtue

Żetony stworów pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Phyrexian Rebirth

Zniszcz wszystkie stwory, po czym stwórz żeton bezkolorowego stwora Phyrexiański Horror X/X, gdzie X jest liczbą stworów zniszczonych w ten sposób.

Prismatic Strands

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie źródła w wybranym przez ciebie kolorze mogłyby zadać w tej turze.

Wspomnienie—Przekręć odkręconego białego stwora pod twoim władaniem. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Pristine Angel

Latanie

O ile ten byt jest odkręcony, ma on ochronę przed artefaktami oraz przed wszystkimi kolorami.

Ilekroć rzucisz czar, możesz odkręcić tego stwora.

Purify the Grave

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Wspomnienie {W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Ray of Distortion

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Wspomnienie {4}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Roc Egg

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Ptak 3/3 z lataniem.

Rootborn Defenses

Zaludnij. Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność. (By zaludnić, stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Storm Herd

Stwórz X żetonów białego stwora Pegaz 1/1 z lataniem, gdzie X jest liczbą twoich żyć.

Sun Titan

Czujność

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Trostani's Judgment

Wygnaj wskazanego stwora, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Wingmate Roc

Latanie

Najazd — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli atakowałeś w tej turze, stwórz żeton białego stwora Ptak 3/4 z lataniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zyskaj po 1 życiu za każdego atakującego stwora.

Zetalpa, Primal Dawn

Latanie, podwójny cios, czujność, tratowanie, niezniszczalność

Chemister's Insight

Dobierz dwie karty.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Chromeshell Crab

Przemiana {4}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, możesz zamienić władanie nad wskazanym stworem pod twoim władaniem i wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika.

Clever Impersonator

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego nielądowego bytu na polu bitwy.

Deep Analysis

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Wspomnienie—{1}{U}, zapłać 3 życia. (Możesz rzucić tę kartę z cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Echoing Truth

Przywróć wskazany nielądowy byt i wszystkie inne byty mające tę samą nazwę do rąk ich właścicieli.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Fervent Denial

Skontruj wskazany czar.

Wspomnienie {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Ixidron

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, zakryj wszystkie inne nieżetonowe stwory. (Są stworami 2/2.)

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie zakrytych stworów na polu bitwy.

Jace's Sanctum

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Kheru Spellsnatcher

Przemiana {4}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu manu tak długo, jak pozostaje wygnana.

Mystic Retrieval

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Oona's Grace

Wskazany gracz dobiera kartę.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Reality Shift

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca objawia wierzchnią kartę swojej biblioteki. (Ów gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Jeśli jest to karta stwora, może być odkryta w dowolnym momencie za jej koszt many.)

River Kelpie

Ilekroć ten lub inny byt wejdzie na pole bitwy z cmentarza, dobierz kartę.

Ilekroć gracz rzuci czar z cmentarza, dobierz kartę.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Runic Repetition

Przywróć wskazaną wygnaną własną kartę ze wspomnieniem do twojej ręki.

Secrets of the Dead

Ilekroć rzucisz czar z twojego cmentarza, dobierz kartę.

Stratus Dancer

Latanie

Nadprzemiana {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Tezzeret's Gambit

({U/P} można zapłacić {U} lub 2 życiami.)

Dobierz dwie karty, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Think Twice

Dobierz kartę.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Thousand Winds

Latanie

Przemiana {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, przywróć wszystkie inne przekręcony stwory do rąk ich właścicieli.

Vesuvan Shapeshifter

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy lub odkrywając go możesz wybrać innego stwora na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, dopóki niniejszy stwór nie zostanie zakryty, staje się kopią owego stwora, ale ma „Na początku twojego kroku utrzymania możesz zakryć tego stwora.”

Przemiana {1}{U}

Willbender

Przemiana {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, zmień wskazanie wskazanego czaru lub zdolności na wskazany pojedynczy cel.

Asylum Visitor

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, jeśli ów gracz nie ma kart w ręce, dobierz kartę i strać 1 życie.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Bane of the Living

Przemiana {X}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, wszystkie stwory dostają do końca tury -X/-X.

Beacon of Unrest

Umieść wskazaną kartę artefaktu lub stwora z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem. Wtasuj niniejszego stwora do biblioteki właściciela.

Big Game Hunter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Nie może być zregenerowany.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Boneyard Parley

Wygnaj co najwyżej pięć wskazanych kart stworów z cmentarzy. Przeciwnik dzieli owe karty na dwa stosy. Umieść wszystkie karty z wybranego przez ciebie stosu na polu bitwy pod twoim władaniem, a pozostałe w cmentarzach ich właścicieli.

Call to the Netherworld

Przywróć wskazaną kartę czarnego stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Szaleństwo {0} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Champion of Stray Souls

{3}{B}{B}, {T}, poświęć X innych stworów: Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na pole bitwy.

{5}{B}{B}: Umieść tę kartę na wierzchu twojej biblioteki z twojego cmentarza.

Dark Withering

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Doomed Necromancer

{B}, {T}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Faith of the Devoted

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

From Under the Floorboards

Szaleństwo {X}{B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Stwórz trzy przekręcone żetony czarnego stwora Zombi 2/2 i zyskaj 3 życia. Jeśli opłacono koszt szaleństwa tego czaru, zamiast tego stwórz X owych żetonów i zyskaj X żyć.

Geth, Lord of the Vault

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

{X}{B}: Umieść wskazaną kartę artefaktu lub stwora o skrócie many X z cmentarza przeciwnika przekręconą na pole bitwy pod twoim władaniem. Następnie ów gracz mieli X kart.

Ghastly Conscription

Wygnaj wszystkie karty stworów z cmentarza wskazanego gracza w postaci zakrytego stosu, przetasuj ów stos, po czym objaw owe karty. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Gorgon Recluse

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez nieczarnego stwora, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Szaleństwo {B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Grave Scrabbler

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli zapłacono jego koszt szaleństwa, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z cmentarza do ręki właściciela.

Grim Haruspex

Przemiana {B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Ilekroć inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem umrze, dobierz kartę.

Hedonist's Trove

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego przeciwnika.

Możesz zagrywać lądy spośród kart wygnanych tym urokiem.

Możesz rzucać czary spośród kart wygnanych tym urokiem. Nie możesz rzucić w ten sposób więcej niż jednego czaru na turę.

Hex

Zniszcz sześć wskazanych stworów.

In Garruk's Wake

Zniszcz wszystkie stwory poza twoim władaniem i wszystkich wędrowców poza twoim władaniem.

Murderous Compulsion

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Nightshade Assassin

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz ujawnić X czarnych kart z twojej ręki. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Ob Nixilis Reignited

+1: Dobierz kartę i strać 1 życie.

–3: Zniszcz wskazanego stwora.

–8: Wskazany przeciwnik dostaje emblemat mający „Ilekroć gracz dobierze kartę, strać 2 życia.”

Overseer of the Damned

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora.

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod władaniem przeciwnika, stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Plaguecrafter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora lub wędrowca. Każdy gracz nie mogący tego zrobić odrzuca kartę.

Sanitarium Skeleton

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Silumgar Assassin

Stwory o sile większej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Nadprzemiana {2}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej pod władaniem przeciwnika.

Skinthinner

Przemiana {3}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zregenerować.

Soul of Innistrad

Dotyk śmierci

{3}{B}{B}: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

{3}{B}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

The Eldest Reborn

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Każdy przeciwnik poświęca stwora lub wędrowca.

II — Każdy przeciwnik odrzuca kartę.

III — Umieść wskazaną kartę stwora lub wędrowca z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Zombie Infestation

Odrzuć dwie karty: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Alchemist's Greeting

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Avacyn's Judgment

Szaleństwo {X}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów. Jeśli opłacono koszt szaleństwa tego czaru, zamiast tego zadaje on X obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy owe cele.

Burning Vengeance

Ilekroć rzucisz czar z twojego cmentarza, ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Chaos Warp

Właściciel wskazanego bytu wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli to karta bytu, umieszcza ją na polu bitwy.

Desperate Ravings

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć losową kartę.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Devil's Play

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Wspomnienie {X}{R}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dragonmaster Outcast

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej sześcioma lądami, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Feldon of the Third Path

{2}{R}, {T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanej karty stwora w twoim cmentarzu, ale jest on artefaktem oprócz swoich pozostałych typów. Zyskuje on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Fiery Temper

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Szaleństwo {R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Flamerush Rider

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton będący kopią innego wskazanego atakującego stwora. Wygnaj ów żeton na końcu potyczki.

Brawura {2}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za koszt brawury. Jeśli tak zrobisz, dostaje on pośpiech i jest przywracany z pola bitwy do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.)

Flayer of the Hatebound

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy z twojego cmentarza, ów stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Heart-Piercer Manticore

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić innego stwora. Kiedy tak zrobisz, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Balsamowanie {5}{R} ({5}{R}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Mantikora bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Increasing Vengeance

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Jeśli ten czar został rzucony z cmentarza, zamiast tego skopiuj ów czar dwukrotnie. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Wspomnienie {3}{R}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Magmaquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania oraz każdemu wędrowcowi po X obrażeń.

Magus of the Wheel

{1}{R}, {T}, poświęć ten byt: Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Malevolent Whispers

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Dostaje on do końca tury +2/+0 i pośpiech.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Rolling Temblor

Ten stwór zadaje każdemu stworowi bez latania po 2 obrażenia.

Wspomnienie {4}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Squee, Goblin Nabob

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stromkirk Occultist

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Violent Eruption

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone jak wolisz pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Szaleństwo {1}{R}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Warstorm Surge

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Ainok Survivalist

Nadprzemiana {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem przeciwnika.

Beast Within

Zniszcz wskazany byt. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Colossal Majesty

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, dobierz kartę.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Deathmist Raptor

Dotyk śmierci

Ilekroć byt pod twoim władaniem zostanie odkryty, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, odkrytą lub zakrytą.

Nadprzemiana {4}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Den Protector

Stworu o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Nadprzemiana {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Druid's Deliverance

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane tobie w tej turze. Zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Elemental Bond

Ilekroć stwór o sile 3 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Explore

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Farseek

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, Wyspy, Bagna lub Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fresh Meat

Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Bestia 3/3, ile stworów zostało w tej turze umieszczonych z pola bitwy w twoim cmentarzu.

Garruk, Primal Hunter

+1: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

–3: Dobierz tyle kart, ile wynosi największa siła pośród stworów pod twoim władaniem.

–6: Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Żmij 6/6, iloma lądami władasz.

Garruk's Packleader

Ilekroć inny stwór o sile 3 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Giant Adephage

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton będący kopią tego stwora.

Great Oak Guardian

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod władaniem wskazanego gracza dostają do końca tury +2/+2. Odkręć je.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Hooded Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Wąż 1/1, ile miał znaczników +1/+1.

Przemiana {3}{G}{G}

Odkrywając tego stwora umieść na nim pięć znaczników +1/+1.

Momentous Fall

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora, po czym zyskaj tyle żyć, ile wynosiła jego wytrzymałość.

Nantuko Vigilante

Przemiana {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Overwhelming Stampede

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +X/+X, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Second Harvest

Dla każdego żetonu pod twoim władaniem, stwórz żeton będący jego kopią.

Seedborn Muse

Odkręć wszystkie byty pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Shamanic Revelation

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Zaciekłość — Zyskaj 4 życia za każdego stwora o sile 4 lub większej pod twoim władaniem.

Slice in Twain

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Dobierz kartę.

Soul of Zendikar

Zasięg

{3}{G}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

{3}{G}{G} wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Tempt with Discovery

Kusząca oferta — Wyszukaj w twojej bibliotece karty lądu i umieść ją na polu bitwy. Każdy przeciwnik może wyszukać w swojej bibliotece kartę lądu i umieścić ją na polu bitwy. Za każdego przeciwnika, który przeszukał swoją bibliotekę w ten sposób, wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu i umieść ją na polu bitwy. Następnie każdy gracz, który przeszukał w ten sposób swoją bibliotekę, tasuje.

Thelonite Hermit

Wszystkie Sadzonki dostają +1/+1.

Przemiana {3}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, stwórz cztery żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Thragtusk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 5 żyć.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Trail of Mystery

Ilekroć zakryty stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ilekroć byt pod twoim władaniem zostanie odkryty, jeśli jest on stworem, do końca tury dostaje +2/+2.

Biomass Mutation

Stwory pod twoim władaniem mają do końca tury bazową siłę i wytrzymałość X/X.

Bloodhall Priest

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, jeśli nie masz kart w ręce, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Szaleństwo {1}{B}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Bounty of the Luxa

Na początku twojej fazy głównej poprzedzającej walkę, usuń wszystkie znaczniki powodzi z tego uroku. Jeśli nie usunięto znacznika w ten sposób, umieść znacznik powodzi na tym uroku i dobierz kartę. W przeciwnym razie weź {C}{G}{U}.

Crackling Drake

Latanie

Ta karta ma siłę równą całkowitej liczbie kart sztuczek i obrzędów, jakie masz na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Emmara Tandris

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby być zadane żetonowym stworom pod twoim władaniem.

Farm

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Market

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Growing Ranks

Na początku twojego kroku utrzymania, zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Icefeather Aven

Latanie

Przemiana {1}{G}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, możesz przywrócić innego wskazanego stwora do ręki właściciela.

Naya Charm

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

 • Przywróć wskazaną kartę z cmentarza do ręki właściciela.

 • Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza.

Pristine Skywise

Latanie

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, odkręć tego stwora. Zyskuje on do końca tury ochronę przed wybranym kolorem.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Ral Zarek

+1: Przekręć wskazany byt, po czym odkręć inny wskazany byt.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

–7: Rzuć pięcioma monetami. Weź dodatkową turę po obecnej za każdą reszkę.

Refuse

Ten czar zadaje władcy wskazanego czaru obrażenia równe skrótowi many owego czaru.

Cooperate

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Sagu Mauler

Tratowanie, antyklątwa

Przemiana {3}{G}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Secret Plans

Zakryte stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Ilekroć byt pod twoim władaniem zostanie odkryty, dobierz kartę.

Sultai Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego jednokolorowego stwora.

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

 • Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Sundering Growth

Zniszcz wskazany artefakt lub urok, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Trostani, Selesnya's Voice

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życia równe wytrzymałości owego stwora.

{1}{G}{W}, {T}: Zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Urban Evolution

Dobierz trzy karty. W tej turze możesz zagrać dodatkowy ląd.

Vitu-Ghazi Guildmage

{4}{G}{W}: Stwórz żeton zielonego stwora Centaur 3/3.

{2}{G}{W}: Zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Vraska the Unseen

+1: Do twojej następnej tury ilekroć stwór zada temu wędrowcowi obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora.

–3: Zniszcz wskazany nie-lądowy byt.

–7: Stwórz trzy żetony czarnego stwora Zabójca 1/1 mającego „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz przegrywa grę.”

Wayfaring Temple

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Armillary Sphere

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Azorius Locket

{T}: Weź {W} lub {U}.

{(w/u)}{(w/u)}{(w/u)}{(w/u)}, {T}, poświęć tego stwora: Dobierz dwie karty.

Burnished Hart

{3}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Grimoire of the Dead

{1}, {T}, odrzuć kartę: Umieść znacznik studium na tym artefakcie.

{T}, usuń trzy znaczniki studium z tego artefaktu i poświęć go: Umieść wszystkie karty stworów ze wszystkich cmentarzy na polu bitwy pod twoim władaniem. Są one czarnymi Zombi oprócz swoich innych kolorów i typów.

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Izzet Locket

{T}: Weź {U} lub {R}.

{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Key to the City

{T}, odrzuć kartę: Co najwyżej jeden wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Ilekroć ten artefakt zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Lightning Greaves

Wyposażony stwór ma pośpiech i antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {0}

Meteor Golem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika.

Mimic Vat

Odlew — Ilekroć umrze nieżetonowy stwór, możesz wygnać ową kartę. Jeśli tak zrobisz, przywróć każdą inną kartę wygnaną tym artefaktem do cmentarza właściciela.

{3}, {T}: Stwórz żeton będący kopią karty wygnanej tym artefaktem. Zyskuje on pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Rakdos Locket

{T}: Weź {B} lub {R}.

{(b/r)}{(b/r)}{(b/r)}{(b/r)}, {T}, poświęć tego stwora: Dobierz dwie karty.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Soul Foundry

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać kartę stwora z twojej ręki.

{X}, {T}: Stwórz żeton będący kopią wygnanej karty. X jest skrótem many owej karty.

Strionic Resonator

{2}, {T}: Skopiuj wskazaną zdolność wyzwalaną pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii. (Zdolność wyzwalana używa takich słów jak „kiedy”, „ilekroć”, „na początku”.)

Thran Dynamo

{T}: Weź {C}{C}{C}.

Akoum Refuge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Ash Barrens

{T}: Weź {C}.

Lądocykling bazowych {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bloodfell Caves

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Cinder Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Cinder Glade

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Darkwater Catacombs

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Drownyard Temple

{T}: Weź {C}.

{3}: Przywróć ten ląd z twojego cmentarza przekręcony na pole bitwy.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Foul Orchard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Gargoyle Castle

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Gargulec 3/4 z lataniem.

Geier Reach Sanitarium

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Każdy gracz dobiera kartę, po czym odrzuca kartę.

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Graypelt Refuge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Highland Lake

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Jungle Shrine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Kazandu Refuge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Krosan Verge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i kartę Równiny, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Memorial to Folly

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

{2}{B}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mortuary Mire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

{T}: Weź {B}.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mystic Monastery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {R} lub {W}.

Naya Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Góry, Lasu lub Równiny, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Opulent Palace

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}, {G}, lub {U}.

Prairie Stream

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Rakdos Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rix Maadi, Dungeon Palace

{T}: Weź {C}.

{1}{B}{R}, {T}: Każdy gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Shrine of the Forsaken Gods

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {C}{C}. Wydaj tę manę tylko na rzucenie bezkolorowego czaru. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej siedmioma lądami.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Sungrass Prairie

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Sunken Hollow

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thespian's Stage

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Ten ląd staje się kopią wskazanego lądu, ale nadal ma niniejszą zdolność.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)