Commander 2019

Cliffside Rescuer

Czujność

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany permanent pod twoim władaniem zyskuje do końca tury ochronę przed każdym z twoich przeciwników. (Nie może być blokowany, wskazywany, uszkodzony, zauroczony lub wyposażony przez cokolwiek pod władaniem owych graczy.)

Commander's Insignia

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdorazowe rzucenie przez ciebie twojego dowódcy ze strefy dowodzenia w tej grze.

Doomed Artisan

Rzeźby pod twoim władaniem nie mogą atakować ani blokować.

At the beginning of your end step, create a colorless Sculpture artifact creature token with „This creature’s power and toughness are each equal to the number of Sculptures you control.”

Mandate of Peace

Możesz rzucić ten czar tylko podczas walki.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów w tej turze.

End the combat phase. (Remove all attackers and blockers from combat. Exile all spells and abilities from the stack, including this spell.)

Sevinne's Reclamation

Return target permanent card with converted mana cost 3 or less from your graveyard to the battlefield. If this spell was cast from a graveyard, you may copy this spell and may choose a new target for the copy.

Wspomnienie {4}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Song of the Worldsoul

Whenever you cast a spell, populate. (Create a token that’s a copy of a creature token you control.)

Thalia's Geistcaller

Więź życia

Whenever you cast a spell from your graveyard, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Sacrifice a Spirit: Thalia’s Geistcaller gains indestructible until end of turn.

Kadena's Silencer

When Kadena’s Silencer is turned face up, counter all abilities your opponents control.

Nadprzemiana {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Leadership Vacuum

Target player returns each commander they control from the battlefield to the command zone.

Dobierz kartę.

Mass Diminish

Until your next turn, creatures target player controls have base power and toughness 1/1.

Wspomnienie {3}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Sudden Substitution

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Exchange control of target noncreature spell and target creature. Then the spell’s controller may choose new targets for it.

Thought Sponge

Błysk

Thought Sponge enters the battlefield with a number of +1/+1 counters on it equal to the greatest number of cards an opponent has drawn this turn.

When Thought Sponge dies, draw cards equal to its power.

Wall of Stolen Identity

You may have Wall of Stolen Identity enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it’s a Wall in addition to its other types and has defender. When you do, tap the copied creature and it doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as you control Wall of Stolen Identity.

Archfiend of Spite

Latanie

Whenever a source an opponent controls deals damage to Archfiend of Spite, that source’s controller loses that much life unless they sacrifice that many permanents.

Szaleństwo {3}{B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Bone Miser

Ilekroć odrzucisz kartę stwora, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Ilekroć odrzucisz kartę lądu, weź {B}{B}.

Whenever you discard a noncreature, nonland card, draw a card.

Curse of Fool's Wisdom

Zaurocz gracza

Whenever enchanted player draws a card, they lose 2 life and you gain 2 life.

Szaleństwo {3}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Gift of Doom

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma dotyk śmierci i niezniszczalność.

Morph—Sacrifice another creature. (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

As Gift of Doom is turned face up, you may attach it to a creature.

K'rrik, Son of Yawgmoth

({B/P} można opłacić {B} lub 2 życiami.)

Więź życia

For each {B} in a cost, you may pay 2 life rather than pay that mana.

Whenever you cast a black spell, put a +1/+1 counter on K’rrik, Son of Yawgmoth.

Mire in Misery

Każdy przeciwnik poświęca stwora lub urok.

Nightmare Unmaking

Wybierz jedno —

 • Exile each creature with power greater than the number of cards in your hand.

 • Exile each creature with power less than the number of cards in your hand.

Thieving Amalgam

At the beginning of each opponent’s upkeep, you manifest the top card of that player’s library. (Put it onto the battlefield face down as a 2/2 creature. Turn it face up any time for its mana cost if it’s a creature card.)

Whenever a creature you control but don’t own dies, its owner loses 2 life and you gain 2 life.

Anje's Ravager

Anje’s Ravager attacks each combat if able.

Whenever Anje’s Ravager attacks, discard your hand, then draw three cards.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Backdraft Hellkite

Latanie

Whenever Backdraft Hellkite attacks, each instant and sorcery card in your graveyard gains flashback until end of turn. The flashback cost is equal to its mana cost.

Dockside Extortionist

When Dockside Extortionist enters the battlefield, create X Treasure tokens, where X is the number of artifacts and enchantments your opponents control. (Treasure tokens are artifacts with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Ghired's Belligerence

Ghired’s Belligerence deals X damage divided as you choose among any number of target creatures. Whenever a creature dealt damage this way dies this turn, populate. (Create a token that’s a copy of a creature token you control.)

Hate Mirage

Choose up to two target creatures you don’t control. For each of those creatures, create a token that’s a copy of that creature. Those tokens gain haste. Exile them at the beginning of the next end step.

Ignite the Future

Exile the top three cards of your library. Until the end of your next turn, you may play those cards. If this spell was cast from a graveyard, you may play cards this way without paying their mana costs.

Wspomnienie {7}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Skyfire Phoenix

Latanie, pośpiech

When you cast your commander, return Skyfire Phoenix from your graveyard to the battlefield.

Tectonic Hellion

Pośpiech

Whenever Tectonic Hellion attacks, each player who controls the most lands sacrifices two lands.

Wildfire Devils

When Wildfire Devils enters the battlefield and at the beginning of your upkeep, choose a player at random. That player exiles an instant or sorcery card from their graveyard. Copy that card. You may cast the copy without paying its mana cost.

Apex Altisaur

When Apex Altisaur enters the battlefield, it fights up to one target creature you don’t control.

Enrage — Whenever Apex Altisaur is dealt damage, it fights up to one target creature you don’t control.

Full Flowering

Populate X times. (To populate, create a token that’s a copy of a creature token you control. Do this X times.)

Ohran Frostfang

Atakujące stwory pod twoim władaniem mają dotyk śmierci.

Whenever a creature you control deals combat damage to a player, draw a card.

Road of Return

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazaną kartę permanentu z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Put your commander into your hand from the command zone.

Splątanie {2} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Selesnya Eulogist

{2}{G}: Exile target creature card from a graveyard, then populate. (Create a token that’s a copy of a creature token you control.)

Voice of Many

When Voice of Many enters the battlefield, draw a card for each opponent who controls fewer creatures than you.

Anje Falkenrath

Pośpiech

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Whenever you discard a card, if it has madness, untap Anje Falkenrath.

Atla Palani, Nest Tender

{2}, {T}: Create a 0/1 green Egg creature token with defender.

Whenever an Egg you control dies, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order.

Chainer, Nightmare Adept

Discard a card: You may cast a creature card from your graveyard this turn. Activate this ability only once each turn.

Whenever a nontoken creature enters the battlefield under your control, if you didn’t cast it from your hand, it gains haste until your next turn.

Elsha of the Infinite

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

You may cast the top card of your library if it’s a noncreature, nonland card, and you may cast it as though it had flash.

Gerrard, Weatherlight Hero

Pierwszy cios

When Gerrard, Weatherlight Hero dies, exile it and return to the battlefield all artifact and creature cards in your graveyard that were put there from the battlefield this turn.

Ghired, Conclave Exile

When Ghired, Conclave Exile enters the battlefield, create a 4/4 green Rhino creature token with trample.

Whenever Ghired attacks, populate. The token enters the battlefield tapped and attacking. (To populate, create a token that’s a copy of a creature token you control.)

Greven, Predator Captain

Złowrogość

Greven, Predator Captain gets +X/+0, where X is the amount of life you’ve lost this turn.

Whenever Greven attacks, you may sacrifice another creature. If you do, you draw cards equal to that creature’s power and you lose life equal to that creature’s toughness.

Grismold, the Dreadsower

Tratowanie

At the beginning of your end step, each player creates a 1/1 green Plant creature token.

Whenever a creature token dies, put a +1/+1 counter on Grismold, the Dreadsower.

Kadena, Slinking Sorcerer

The first face-down creature spell you cast each turn costs {3} less to cast.

Whenever a face-down creature enters the battlefield under your control, draw a card.

Marisi, Breaker of the Coil

Your opponents can’t cast spells during combat.

Whenever a creature you control deals combat damage to a player, goad each creature that player controls. (Until your next turn, those creatures attack each combat if able and attack a player other than you if able.)

Pramikon, Sky Rampart

Latanie, obronność

As Pramikon, Sky Rampart enters the battlefield, choose left or right.

Each player may attack only the nearest opponent in the chosen direction and planeswalkers controlled by that opponent.

Rayami, First of the Fallen

If a nontoken creature would die, exile that card with a blood counter on it instead.

As long as an exiled creature card with a blood counter on it has flying, Rayami, First of the Fallen has flying. The same is true for first strike, double strike, deathtouch, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, protection, reach, trample, and vigilance.

Sevinne, the Chronoclasm

Prevent all damage that would be dealt to Sevinne, the Chronoclasm.

Whenever you cast your first instant or sorcery spell from your graveyard each turn, copy that spell. You may choose new targets for the copy.

Tahngarth, First Mate

Tahngarth, First Mate can’t be blocked by more than one creature.

Whenever an opponent attacks with one or more creatures, if Tahngarth is tapped, you may have that opponent gain control of Tahngarth until end of combat. If you do, choose a player or planeswalker that opponent is attacking. Tahngarth is attacking that player or planeswalker.

Volrath, the Shapestealer

At the beginning of combat on your turn, put a -1/-1 counter on up to one target creature.

{1}: Until your next turn, Volrath, the Shapestealer becomes a copy of target creature with a counter on it, except it’s 7/5 and it has this ability.

Aeon Engine

Aeon Engine enters the battlefield tapped.

{T}, Exile Aeon Engine: Reverse the game’s turn order. (For example, if play had proceeded clockwise around the table, it now goes counterclockwise.)

Bloodthirsty Blade

Equipped creature gets +2/+0 and is goaded. (It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

{1}: Attach Bloodthirsty Blade to target creature an opponent controls. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Empowered Autogenerator

Empowered Autogenerator enters the battlefield tapped.

{T}: Put a charge counter on Empowered Autogenerator. Add X mana of any one color, where X is the number of charge counters on Empowered Autogenerator.

Idol of Oblivion

{T}: Draw a card. Activate this ability only if you created a token this turn.

{8}, {T}, Sacrifice Idol of Oblivion: Create a 10/10 colorless Eldrazi creature token.

Pendant of Prosperity

Pendant of Prosperity enters the battlefield under the control of an opponent of your choice.

{2}, {T}: Draw a card, then you may put a land card from your hand onto the battlefield. Pendant of Prosperity’s owner draws a card, then that player may put a land card from their hand onto the battlefield.

Scaretiller

Whenever Scaretiller becomes tapped, choose one —

 • You may put a land card from your hand onto the battlefield tapped.

 • Return target land card from your graveyard to the battlefield tapped.

Scroll of Fate

{T}: Manifest a card from your hand. (Put that card onto the battlefield face down as a 2/2 creature. Turn it face up any time for its mana cost if it’s a creature card.)

Sanctum of Eternity

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Return target commander you own from the battlefield to your hand. Activate this ability only during your turn.

Desolation Twin

Kiedy rzucisz ten czar, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi 10/10.

Angel of Sanctions

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wygnać wskazany nie-lądowy permanent pod władaniem przeciwnika, dopóki ten stwór nie opuści pola walki.

Balsamowanie {5}{W} ({5}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Anioł bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Divine Reckoning

Każdy gracz wybiera stwora pod swoim władaniem. Zniszcz pozostałe.

Wspomnienie {5}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dusk

Zniszcz wszystkie stwory o sile 3 lub większej.

Dawn

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Przywróć wszystkie karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ghostly Prison

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Hour of Reckoning

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wszystkie nieżetonowe stwory.

Increasing Devotion

Stwórz pięć żetonów białego stwora Człowiek 1/1. Jeśli ten czar został rzucony z cmentarza, zamiast tego stwórz dziesięć owych żetonów.

Wspomnienie {7}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Intangible Virtue

Żetony stworów pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Phyrexian Rebirth

Destroy all creatures, then create an X/X colorless Horror artifact creature token, where X is the number of creatures destroyed this way.

Prismatic Strands

Prevent all damage that sources of the color of your choice would deal this turn.

Flashback—Tap an untapped white creature you control. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Pristine Angel

Latanie

As long as Pristine Angel is untapped, it has protection from artifacts and from all colors.

Ilekroć rzucisz czar, możesz odkręcić tego stwora.

Purify the Grave

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Flashback {W} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Ray of Distortion

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Flashback {4}{W}{W} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Roc Egg

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

When Roc Egg dies, create a 3/3 white Bird creature token with flying.

Rootborn Defenses

Zaludnij. Stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury. (By zaludnić, stwórz żeton będący kopią żetonowego stwora pod twoim władaniem.)

Storm Herd

Create X 1/1 white Pegasus creature tokens with flying, where X is your life total.

Sun Titan

Czujność

Whenever Sun Titan enters the battlefield or attacks, you may return target permanent card with converted mana cost 3 or less from your graveyard to the battlefield.

Trostani's Judgment

Wygnaj wskazanego stwora, następnie zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonowego stwora pod twoim władaniem.)

Wingmate Roc

Latanie

Najazd — Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli atakowałeś stworem w tej turze, stwórz żeton białego stwora Ptak 3/4 z lataniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zyskaj po 1 życiu za każdego atakującego stwora.

Zetalpa, Primal Dawn

Latanie, podwójny cios, czujność, tratowanie, niezniszczalność

Chemister's Insight

Dobierz dwie karty.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Chromeshell Crab

Przemiana {4}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Chromeshell Crab is turned face up, you may exchange control of target creature you control and target creature an opponent controls.

Clever Impersonator

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole walki jako kopia dowolnego nie-lądowego permanentu będącego na polu walki.

Deep Analysis

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Flashback—{1}{U}, Pay 3 life. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Echoing Truth

Return target nonland permanent and all other permanents with the same name as that permanent to their owners» hands.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Fervent Denial

Skontruj wskazany czar.

Flashback {5}{U}{U} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Ixidron

As Ixidron enters the battlefield, turn all other nontoken creatures face down. (They’re 2/2 creatures.)

Ixidron’s power and toughness are each equal to the number of face-down creatures on the battlefield.

Jace's Sanctum

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Kheru Spellsnatcher

Przemiana {4}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu manu tak długo, jak pozostaje wygnana.

Mystic Retrieval

Return target instant or sorcery card from your graveyard to your hand.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Oona's Grace

Target player draws a card.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Reality Shift

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca objawia wierzchnią kartę swojej biblioteki. (Ów gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki zakrytą na polu walki jako stwora 2/2. Jeśli jest to karta stwora, może być odkryta w dowolnym momencie za jej koszt many.)

River Kelpie

Whenever River Kelpie or another permanent enters the battlefield from a graveyard, draw a card.

Whenever a player casts a spell from a graveyard, draw a card.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Runic Repetition

Przywróć wskazaną wygnaną własną kartę ze wspomnieniem do twojej ręki.

Secrets of the Dead

Whenever you cast a spell from your graveyard, draw a card.

Stratus Dancer

Latanie

Nadprzemiana {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu.

Talrand, Sky Summoner

Whenever you cast an instant or sorcery spell, create a 2/2 blue Drake creature token with flying.

Tezzeret's Gambit

({U/P} can be paid with either {U} or 2 life.)

Draw two cards, then proliferate. (Choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.)

Think Twice

Dobierz kartę.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Thousand Winds

Latanie

Przemiana {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, przywróć wszystkie inne przekręcony stwory do rąk ich właścicieli.

Vesuvan Shapeshifter

As Vesuvan Shapeshifter enters the battlefield or is turned face up, you may choose another creature on the battlefield. If you do, until Vesuvan Shapeshifter is turned face down, it becomes a copy of that creature, except it has „At the beginning of your upkeep, you may turn this creature face down.”

Morph {1}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Willbender

Morph {1}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Willbender is turned face up, change the target of target spell or ability with a single target.

Asylum Visitor

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, jeśli ów gracz nie ma kart w ręce, dobierz kartę i strać 1 życie.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Bane of the Living

Morph {X}{B}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Bane of the Living is turned face up, all creatures get -X/-X until end of turn.

Beacon of Unrest

Put target artifact or creature card from a graveyard onto the battlefield under your control. Shuffle Beacon of Unrest into its owner’s library.

Big Game Hunter

When Big Game Hunter enters the battlefield, destroy target creature with power 4 or greater. It can’t be regenerated.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Boneyard Parley

Wygnaj co najwyżej pięć wskazanych kart stworów z cmentarzy. Przeciwnik dzieli owe karty na dwa stosy. Umieść wszystkie karty z wybranego przez ciebie stosu na polu walki pod twoim władaniem, a pozostałe w cmentarzach ich właścicieli.

Call to the Netherworld

Return target black creature card from your graveyard to your hand.

Szaleństwo {0} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Champion of Stray Souls

{3}{B}{B}, {T}, poświęć X innych stworów: Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na pole walki.

{5}{B}{B}: Umieść tę kartę na wierzchu twojej biblioteki z twojego cmentarza.

Dark Withering

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Doomed Necromancer

{B}, {T}, Sacrifice Doomed Necromancer: Return target creature card from your graveyard to the battlefield.

Faith of the Devoted

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

From Under the Floorboards

Szaleństwo {X}{B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Stwórz trzy przekręcone żetony czarnego stwora Zombi 2/2 i zyskaj 3 życia. Jeśli opłacono koszt szaleństwa tego czaru, zamiast tego stwórz X owych żetonów i zyskaj X żyć.

Geth, Lord of the Vault

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

{X}{B}: Put target artifact or creature card with converted mana cost X from an opponent’s graveyard onto the battlefield under your control tapped. Then that player puts the top X cards of their library into their graveyard.

Ghastly Conscription

Wygnaj wszystkie karty stworów z cmentarza wskazanego gracza w postaci zakrytego stosu, przetasuj ów stos, następnie objaw owe karty. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu walki jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Gorgon Recluse

Whenever Gorgon Recluse blocks or becomes blocked by a nonblack creature, destroy that creature at end of combat.

Madness {B}{B} (If you discard this card, discard it into exile. When you do, cast it for its madness cost or put it into your graveyard.)

Grave Scrabbler

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli zapłacono jego koszt szaleństwa, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z cmentarza do ręki właściciela.

Grim Haruspex

Przemiana {B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Ilekroć inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem umrze, dobierz kartę.

Hedonist's Trove

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego przeciwnika.

Możesz zagrywać karty lądów wygnanych tym urokiem.

Możesz rzucać nie-lądowe karty wygnane tym urokiem. Nie możesz rzucić więcej niż jednego czaru w ten sposób.

Hex

Destroy six target creatures.

In Garruk's Wake

Zniszcz wszystkie stwory poza twoim władaniem i wszystkich wędrowców poza twoim władaniem.

Murderous Compulsion

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Nightshade Assassin

Pierwszy cios

When Nightshade Assassin enters the battlefield, you may reveal X black cards in your hand. If you do, target creature gets -X/-X until end of turn.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Ob Nixilis Reignited

+1: Dobierz kartę i strać 1 życie.

–3: Zniszcz wskazanego stwora.

–8: Wskazany przeciwnik dostaje emblemat mający „Ilekroć gracz dobierze kartę, strać 2 życia.”

Overseer of the Damned

Latanie

When Overseer of the Damned enters the battlefield, you may destroy target creature.

Whenever a nontoken creature an opponent controls dies, create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Plaguecrafter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz poświęca stwora lub wędrowca. Każdy gracz nie mogący tego zrobić odrzuca kartę.

Sanitarium Skeleton

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Silumgar Assassin

Stwory o sile większej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Nadprzemiana {2}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej pod władaniem przeciwnika.

Skinthinner

Morph {3}{B}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Skinthinner is turned face up, destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Soul of Innistrad

Dotyk śmierci

{3}{B}{B}: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

{3}{B}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

The Eldest Reborn

(Umieszczając tę Sagę oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Każdy przeciwnik poświęca stwora lub wędrowca.

II — Każdy przeciwnik odrzuca kartę.

III — Umieść wskazaną kartę stwora lub wędrowca z dowolnego cmentarza na polu walki pod twoim władaniem.

Zombie Infestation

Discard two cards: Create a 2/2 black Zombie creature token.

Alchemist's Greeting

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Avacyn's Judgment

Szaleństwo {X}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów. Jeśli opłacono koszt szaleństwa tego czaru, zamiast tego zadaje on X obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy owe cele.

Burning Vengeance

Whenever you cast a spell from your graveyard, Burning Vengeance deals 2 damage to any target.

Chaos Warp

The owner of target permanent shuffles it into their library, then reveals the top card of their library. If it’s a permanent card, they put it onto the battlefield.

Desperate Ravings

Draw two cards, then discard a card at random.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Devil's Play

Devil’s Play deals X damage to any target.

Wspomnienie {X}{R}{R}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dragonmaster Outcast

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej sześcioma lądami, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, następnie odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Feldon of the Third Path

{2}{R}, {T}: Create a token that’s a copy of target creature card in your graveyard, except it’s an artifact in addition to its other types. It gains haste. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Fiery Temper

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Szaleństwo {R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Flamerush Rider

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton będący kopią innego wskazanego atakującego stwora. Wygnaj ów żeton na końcu walki.

Brawura {2}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za koszt brawury. Jeśli tak zrobisz, dostaje on pośpiech i jest przywracany z pola walki do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.)

Flayer of the Hatebound

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Whenever Flayer of the Hatebound or another creature enters the battlefield from your graveyard, that creature deals damage equal to its power to any target.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Heart-Piercer Manticore

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz poświęcić innego stwora. Kiedy tak zrobisz, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Balsamowanie {5}{R} ({5}{R}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Mantikora bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Increasing Vengeance

Copy target instant or sorcery spell you control. If this spell was cast from a graveyard, copy that spell twice instead. You may choose new targets for the copies.

Flashback {3}{R}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Magmaquake

Magmaquake deals X damage to each creature without flying and each planeswalker.

Magus of the Wheel

{1}{R}, {T}, Sacrifice Magus of the Wheel: Each player discards their hand, then draws seven cards.

Malevolent Whispers

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Dostaje on do końca tury +2/+0 i pośpiech.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Rolling Temblor

Rolling Temblor deals 2 damage to each creature without flying.

Flashback {4}{R}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Squee, Goblin Nabob

At the beginning of your upkeep, you may return Squee, Goblin Nabob from your graveyard to your hand.

Stromkirk Occultist

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Violent Eruption

Violent Eruption deals 4 damage divided as you choose among any number of targets.

Szaleństwo {1}{R}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Warstorm Surge

Whenever a creature enters the battlefield under your control, it deals damage equal to its power to any target.

Ainok Survivalist

Nadprzemiana {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem przeciwnika.

Beast Within

Destroy target permanent. Its controller creates a 3/3 green Beast creature token.

Colossal Majesty

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, dobierz kartę.

Cultivate

Search your library for up to two basic land cards, reveal those cards, and put one onto the battlefield tapped and the other into your hand. Then shuffle your library.

Deathmist Raptor

Dotyk śmierci

Ilekroć permanent pod twoim władaniem zostanie odkryty, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza na pole walki, odkrytą lub zakrytą.

Nadprzemiana {4}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Den Protector

Stworu o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Nadprzemiana {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Druid's Deliverance

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane tobie w tej turze. Zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonowego stwora pod twoim władaniem.)

Elemental Bond

Ilekroć stwór o sile 3 lub większej wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Explore

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Farseek

Search your library for a Plains, Island, Swamp, or Mountain card and put it onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Fresh Meat

Create a 3/3 green Beast creature token for each creature put into your graveyard from the battlefield this turn.

Garruk, Primal Hunter

+1: Create a 3/3 green Beast creature token.

−3: Draw cards equal to the greatest power among creatures you control.

−6: Create a 6/6 green Wurm creature token for each land you control.

Garruk's Packleader

Ilekroć inny stwór o sile 3 lub większej wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Giant Adephage

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton będący kopią tego stwora.

Great Oak Guardian

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zasięg

When Great Oak Guardian enters the battlefield, creatures target player controls get +2/+2 until end of turn. Untap them.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Hooded Hydra

Ten stwór wchodzi na pole walki mając X znaczników +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Wąż 1/1, ile miał znaczników +1/+1.

Przemiana {3}{G}{G}

Odkrywając tego stwora umieść na nim pięć znaczników +1/+1.

Momentous Fall

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

You draw cards equal to the sacrificed creature’s power, then you gain life equal to its toughness.

Nantuko Vigilante

Morph {1}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Nantuko Vigilante is turned face up, destroy target artifact or enchantment.

Overwhelming Stampede

Until end of turn, creatures you control gain trample and get +X/+X, where X is the greatest power among creatures you control.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may create a 4/4 green Beast creature token.

Sakura-Tribe Elder

Sacrifice Sakura-Tribe Elder: Search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Second Harvest

Dla każdego żetonu pod twoim władaniem, stwórz żeton będący jego kopią.

Seedborn Muse

Untap all permanents you control during each other player’s untap step.

Shamanic Revelation

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Zaciekłość — Zyskaj 4 życia za każdego stwora o sile 4 lub większej pod twoim władaniem.

Slice in Twain

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Dobierz kartę.

Soul of Zendikar

Zasięg

{3}{G}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

{3}{G}{G} wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Tempt with Discovery

Tempting offer — Search your library for a land card and put it onto the battlefield. Each opponent may search their library for a land card and put it onto the battlefield. For each opponent who searches a library this way, search your library for a land card and put it onto the battlefield. Then each player who searched a library this way shuffles it.

Thelonite Hermit

All Saprolings get +1/+1.

Morph {3}{G}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Thelonite Hermit is turned face up, create four 1/1 green Saproling creature tokens.

Thragtusk

When Thragtusk enters the battlefield, you gain 5 life.

When Thragtusk leaves the battlefield, create a 3/3 green Beast creature token.

Trail of Mystery

Ilekroć zakryty stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Ilekroć permanent pod twoim władaniem zostanie odkryty, jeśli jest on stworem, dostaje do końca tury +2/+2.

Biomass Mutation

Stwory pod twoim władaniem mają do końca tury bazową siłę i wytrzymałość X/X.

Bloodhall Priest

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole walki lub zaatakuje, jeśli nie masz kart w ręce, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Szaleństwo {1}{B}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Bounty of the Luxa

Na początku twojej fazy głównej poprzedzającej walkę, usuń wszystkie znaczniki powodzi z tego uroku. Jeśli nie usunięto znacznika w ten sposób, umieść znacznik powodzi na tym uroku i dobierz kartę. W przeciwnym razie weź {C}{G}{U}.

Crackling Drake

Latanie

Ta karta ma siłę równą całkowitej liczbie kart sztuczek i obrzędów, jakie masz na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Emmara Tandris

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby być zadane żetonowym stworom pod twoim władaniem.

Farm

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Market

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Dobierz dwie karty, następnie odrzuć dwie karty.

Growing Ranks

Na początku twojego kroku utrzymania, zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonowego stwora pod twoim władaniem.)

Icefeather Aven

Latanie

Przemiana {1}{G}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, możesz przywrócić innego wskazanego stwora do ręki właściciela.

Naya Charm

Wybierz jedno —

 • Naya Charm deals 3 damage to target creature.

 • Return target card from a graveyard to its owner’s hand.

 • Tap all creatures target player controls.

Pristine Skywise

Latanie

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, odkręć tego stwora. Zyskuje on do końca tury ochronę przed wybranym kolorem.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Ral Zarek

+1: Przekręć wskazany permanent, następnie odkręć inny wskazany permanent.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

–7: Rzuć pięcioma monetami. Weź dodatkową turę po obecnej za każdą reszkę.

Refuse

Ten czar zadaje władcy wskazanego czaru obrażenia równe skróconemu kosztowi many owego czaru.

Cooperate

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Sagu Mauler

Tratowanie, antyklątwa

Przemiana {3}{G}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Secret Plans

Zakryte stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Ilekroć permanent pod twoim władaniem zostanie odkryty, dobierz kartę.

Sultai Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego jednokolorowego stwora.

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

 • Dobierz dwie karty, następnie odrzuć kartę.

Sundering Growth

Zniszcz wskazany artefakt lub urok, następnie zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonowego stwora pod twoim władaniem.)

Trostani, Selesnya's Voice

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zyskaj życia równe wytrzymałości owego stwora.

{1}{G}{W}, {T}: Zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonowego stwora pod twoim władaniem.)

Urban Evolution

Dobierz trzy karty. W tej turze możesz zagrać dodatkowy ląd.

Vitu-Ghazi Guildmage

{4}{G}{W}: Stwórz żeton zielonego stwora Centaur 3/3.

{2}{G}{W}: Zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonowego stwora pod twoim władaniem.)

Vraska the Unseen

+1: Do twojej następnej tury ilekroć stwór zada temu wędrowcowi obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora.

–3: Zniszcz wskazany nie-lądowy permanent.

–7: Stwórz trzy żetony czarnego stwora Zabójca 1/1 mającego „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz przegrywa grę.”

Wayfaring Temple

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonowego stwora pod twoim władaniem.)

Armillary Sphere

{2}, {T}, Sacrifice Armillary Sphere: Search your library for up to two basic land cards, reveal them, put them into your hand, then shuffle your library.

Azorius Locket

{T}: Weź {W} lub {U}.

{(w/u)}{(w/u)}{(w/u)}{(w/u)}, {T}, poświęć tego stwora: Dobierz dwie karty.

Burnished Hart

{3}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Sacrifice Commander’s Sphere: Draw a card.

Grimoire of the Dead

{1}, {T}, Discard a card: Put a study counter on Grimoire of the Dead.

{T}, Remove three study counters from Grimoire of the Dead and sacrifice it: Put all creature cards from all graveyards onto the battlefield under your control. They’re black Zombies in addition to their other colors and types.

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Izzet Locket

{T}: Weź {U} lub {R}.

{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Key to the City

{T}, odrzuć kartę: Co najwyżej jeden wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Ilekroć ten artefakt zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Lightning Greaves

Equipped creature has haste and shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Equip {0}

Meteor Golem

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zniszcz wskazany nie-lądowy permanent pod władaniem przeciwnika.

Mimic Vat

Imprint — Whenever a nontoken creature dies, you may exile that card. If you do, return each other card exiled with Mimic Vat to its owner’s graveyard.

{3}, {T}: Create a token that’s a copy of a card exiled with Mimic Vat. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step.

Rakdos Locket

{T}: Weź {B} lub {R}.

{(b/r)}{(b/r)}{(b/r)}{(b/r)}, {T}, poświęć tego stwora: Dobierz dwie karty.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

When Solemn Simulacrum enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

When Solemn Simulacrum dies, you may draw a card.

Soul Foundry

Imprint — When Soul Foundry enters the battlefield, you may exile a creature card from your hand.

{X}, {T}: Create a token that’s a copy of the exiled card. X is the converted mana cost of that card.

Strionic Resonator

{2}, {T}: Skopiuj wskazaną zdolność wyzwalaną pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii. (Zdolność wyzwalana używa takich słów jak „kiedy”, „ilekroć”, „na początku”.)

Thran Dynamo

{T}: Weź {C}{C}{C}.

Akoum Refuge

Akoum Refuge enters the battlefield tapped.

When Akoum Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Ash Barrens

{T}: Weź {C}.

Basic landcycling {1} ({1}, Discard this card: Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Azorius Chancery

Azorius Chancery enters the battlefield tapped.

When Azorius Chancery enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {W}{U}.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bloodfell Caves

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Bojuka Bog

Bojuka Bog enters the battlefield tapped.

When Bojuka Bog enters the battlefield, exile all cards from target player’s graveyard.

{T}: Weź {B}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Cinder Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Cinder Glade

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Darkwater Catacombs

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Drownyard Temple

{T}: Weź {C}.

{3}: Przywróć ten ląd z twojego cmentarza przekręcony na pole walki.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Exotic Orchard

{T}: Add one mana of any color that a land an opponent controls could produce.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Foul Orchard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Gargoyle Castle

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, Sacrifice Gargoyle Castle: Create a 3/4 colorless Gargoyle artifact creature token with flying.

Geier Reach Sanitarium

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Każdy gracz dobiera kartę, następnie odrzuca kartę.

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Graypelt Refuge

Graypelt Refuge enters the battlefield tapped.

When Graypelt Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Gruul Turf

Gruul Turf enters the battlefield tapped.

When Gruul Turf enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {R}{G}.

Highland Lake

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Jungle Shrine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Kazandu Refuge

Kazandu Refuge enters the battlefield tapped.

When Kazandu Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Krosan Verge

Krosan Verge enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, Sacrifice Krosan Verge: Search your library for a Forest card and a Plains card, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Memorial to Folly

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B}.

{2}{B}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mortuary Mire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, możesz umieścić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

{T}: Weź {B}.

Myriad Landscape

Myriad Landscape enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, Sacrifice Myriad Landscape: Search your library for up to two basic land cards that share a land type, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Mystic Monastery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U}, {R} lub {W}.

Naya Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Naya Panorama: Search your library for a basic Mountain, Forest, or Plains card and put it onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Opulent Palace

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B}, {G}, lub {U}.

Prairie Stream

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Rakdos Carnarium

Rakdos Carnarium enters the battlefield tapped.

When Rakdos Carnarium enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {B}{R}.

Rakdos Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rix Maadi, Dungeon Palace

{T}: Weź {C}.

{1}{B}{R}, {T}: Each player discards a card. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Shrine of the Forsaken Gods

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {C}{C}. Wydaj tę manę tylko na rzucenie bezkolorowego czaru. Możesz aktywować tę zdolność tylko jeśli władasz co najmniej siedmioma lądami.

Simic Growth Chamber

Simic Growth Chamber enters the battlefield tapped.

When Simic Growth Chamber enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {G}{U}.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Sungrass Prairie

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Sunken Hollow

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of the False God

{T}: Add {C}{C}. Activate this ability only if you control five or more lands.

Terramorphic Expanse

{T}, Sacrifice Terramorphic Expanse: Search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Thespian's Stage

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Ten ląd staje się kopią wskazanego lądu i zyskuje niniejszą zdolność.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)