Ice Age

Adarkar Unicorn

{T}: Weź {U} lub {C}{U}. Możesz ją wydać tylko na opłacenie kosztów rosnącego utrzymania.

Arctic Foxes

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub większej o ile broniący się gracz włada śnieżnym lądem.

Arenson's Aura

{W}, poświęć urok: Zniszcz wskazany urok.

{3}{U}{U}: Skontruj wskazany czar uroku.

Armor of Faith

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

{W}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Battle Cry

Odkręć wszystkie białe stwory pod twoim władaniem.

Ilekroć stwór zablokuje w tej turze, dostaje on do końca tury +0/+1.

Black Scarab

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany przez czarne stwory.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 o ile przeciwnik włada czarnym bytem.

Blessed Wine

Zyskaj 1 życie.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Blinking Spirit

{0}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Blue Scarab

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany przez niebieskie stwory.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 o ile przeciwnik włada niebieskim bytem.

Call to Arms

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor i przeciwnika.

White creatures get +1/+1 as long as the chosen color is the most common color among nontoken permanents the chosen player controls but isn’t tied for most common.

When the chosen color isn’t the most common color among nontoken permanents the chosen player controls or is tied for most common, sacrifice Call to Arms.

Caribou Range

Zaurocz ląd pod twoim władaniem

Zauroczony ląd ma „{W}{W}, {T}: Stwórz żeton białego stwora Karibu 0/1.”

Poświęć żeton Karibu: Zyskaj 1 życie.

Circle of Protection: Black

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czarne źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Blue

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie niebieskie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Green

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie zielone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Red

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czerwone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: White

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie białe źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Cold Snap

Rosnące utrzymanie {2} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ten urok zadaje owemu graczowi obrażenia równe liczbie śnieżnych lądów pod jego władaniem.

Cooperation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma zrzeszanie. (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jeden bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Death Ward

Zregeneruj wskazanego stwora.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Drought

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten urok, chyba że zapłacisz {W}{W}.

Rzucanie czarów kosztuje dodatkowe „poświęć Bagno” za każdy symbol czarnej many w ich koszcie.

Aktywowanie zdolności kosztuje dodatkowe „poświęć Badno” za każdy symbol czarnej many w ich koszcie aktywacji.

Elvish Healer

{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn. If it’s a green creature, prevent the next 2 damage instead.

Enduring Renewal

Graj z ujawnioną ręką.

Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, umieść ją w twoim cmentarzu. W przeciwnym razie dobierz kartę.

Ilekroć stwór trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, przywróć go do twojej ręki.

Energy Storm

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Prevent all damage that would be dealt by instant and sorcery spells.

Creatures with flying don’t untap during their controllers» untap steps.

Formation

Target creature gains banding until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding a player controls are blocking or being blocked by a creature, that player divides that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Fylgja

Zaurocz stwora

Fylgja enters the battlefield with four healing counters on it.

Remove a healing counter from Fylgja: Prevent the next 1 damage that would be dealt to enchanted creature this turn.

{2}{W}: Put a healing counter on Fylgja.

General Jarkeld

{T}: Choose two target blocked attacking creatures. If each of those creatures could be blocked by all creatures that the other is blocked by, each creature that’s blocking exactly one of those attacking creatures stops blocking it and is blocking the other attacking creature. Activate only during the declare blockers step.

Green Scarab

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t be blocked by green creatures.

Enchanted creature gets +2/+2 as long as an opponent controls a green permanent.

Hallowed Ground

{W}{W}: Return target nonsnow land you control to its owner’s hand.

Heal

Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Hipparion

Ten stwór nie może blokować stworów o sile 3 lub większej, chyba że zapłacisz {1}.

Justice

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć niniejszy byt, chyba że zapłacisz {W}{W}.

Ilekroć czerwony stwór lub czar zada obrażenia, niniejszy zadaje tyle samo obrażeń władcy owego stwora lub czaru.

Kelsinko Ranger

{1}{W}: Target green creature gains first strike until end of turn.

Kjeldoran Elite Guard

{T}: Target creature gets +2/+2 until end of turn. When that creature leaves the battlefield this turn, sacrifice Kjeldoran Elite Guard. Activate only during combat.

Kjeldoran Guard

{T}: Target creature gets +1/+1 until end of turn. When that creature leaves the battlefield this turn, sacrifice Kjeldoran Guard. Activate only during combat and only if defending player controls no snow lands.

Kjeldoran Knight

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

{1}{W}: Kjeldoran Knight gets +1/+0 until end of turn.

{W}{W}: Kjeldoran Knight gets +0/+2 until end of turn.

Kjeldoran Phalanx

Pierwszy cios, zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Kjeldoran Royal Guard

{T}: Wszystkie obrażenia bojowe jakie mogłyby zostać tobie zadane w tej turze przez niezablokowane stwory, są zamiast tego zadane temu stworowi.

Kjeldoran Skycaptain

Latanie, pierwszy cios, zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Kjeldoran Skyknight

Latanie, pierwszy cios, zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Kjeldoran Warrior

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Lightning Blow

Wskazany stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Lost Order of Jarkeld

As Lost Order of Jarkeld enters the battlefield, choose an opponent.

Lost Order of Jarkeld’s power and toughness are each equal to 1 plus the number of creatures the chosen player controls.

Mercenaries

{3}: The next time Mercenaries would deal damage to you this turn, prevent that damage. Any player may activate this ability.

Order of the Sacred Torch

{T}, zapłać 1 życie: Skontruj wskazany czarny czar.

Order of the White Shield

Ochrona przed czarnym

{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

{W}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Prismatic Ward

Zaurocz stwora

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać zadane zauroczonemu stworowi przez źródła owego wybranego koloru.

Rally

Blocking creatures get +1/+1 until end of turn.

Red Scarab

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t be blocked by red creatures.

Enchanted creature gets +2/+2 as long as an opponent controls a red permanent.

Sacred Boon

Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia, jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu stworowi. Na początku najbliższego kroku końcowego, umieść na owym stworze znacznik +0/+1 za każde 1 obrażenie zażegnane w ten sposób.

Seraph

Latanie

Whenever a creature dealt damage by Seraph this turn dies, put that card onto the battlefield under your control at the beginning of the next end step. Sacrifice the creature when you lose control of Seraph.

Shield Bearer

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Snow Hound

{1}, {T}: Return Snow Hound and target green or blue creature you control to their owner’s hand.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Warning

Prevent all combat damage that would be dealt by target attacking creature this turn.

White Scarab

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t be blocked by white creatures.

Enchanted creature gets +2/+2 as long as an opponent controls a white permanent.

Arnjlot's Ascent

Rosnące utrzymanie {U} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

{1}: Target creature gains flying until end of turn.

Balduvian Conjurer

{T}: Target snow land becomes a 2/2 creature until end of turn. It’s still a land.

Balduvian Shaman

{T}: Zmień treść wskazanego białego uroku pod twoim władanie mnie mającego rosnącego utrzymania poprzez podmianę wszystkich wystąpień jednego słowa określającego kolor innym. (Np. możesz zmienić „czarne stwory nie mogą atakować” na „niebieskie stwory nie mogą atakować.”) Ów urok zyskuje „Rosnące utrzymanie {1}.” (Na początku kroku utrzymania jego właściciela, ów gracz umieszcza znacznik wieku na owym permanencie, po czym poświęca go, chyba że zapłaci koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Binding Grasp

Zaurocz stwora

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {1}{U}.

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Zauroczony stwór dostaje +0/+1.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Breath of Dreams

Rosnące utrzymanie {U} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Zielone stwory mają „Rosnące utrzymanie {1}.”

Clairvoyance

Spójrz na rękę wskazanego gracza.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Deflection

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Dreams of the Dead

{1}{U}: Return target white or black creature card from your graveyard to the battlefield. That creature gains „Cumulative upkeep {2}.” If the creature would leave the battlefield, exile it instead of putting it anywhere else. (At the beginning of its controller’s upkeep, that player puts an age counter on it, then sacrifices it unless they pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Enervate

Tap target artifact, creature, or land.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Errant Minion

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, that player may pay any amount of mana. Errant Minion deals 2 damage to that player. Prevent X of that damage, where X is the amount of mana that player paid this way.

Essence Flare

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0.

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, put a -0/-1 counter on that creature.

Force Void

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Glacial Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Hydroblast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czar jeśli jest czerwony.

  • Zniszcz wskazany byt jeśli jest czerwony.

Iceberg

Iceberg enters the battlefield with X ice counters on it.

{3}: Put an ice counter on Iceberg.

Remove an ice counter from Iceberg: Add {C}.

Icy Prison

When Icy Prison enters the battlefield, exile target creature.

At the beginning of your upkeep, sacrifice Icy Prison unless any player pays {3}.

When Icy Prison leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Illusionary Forces

Latanie

Rosnące utrzymanie {U} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Illusionary Presence

Rosnące utrzymanie {U} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

At the beginning of your upkeep, choose a land type. Illusionary Presence gains landwalk of the chosen type until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a land of that type.)

Illusionary Terrain

Rosnące utrzymanie {2} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

As Illusionary Terrain enters the battlefield, choose two basic land types.

Basic lands of the first chosen type are the second chosen type.

Illusionary Wall

Defender, flying, first strike

Rosnące utrzymanie {U} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Illusions of Grandeur

Rosnące utrzymanie {2} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

When Illusions of Grandeur enters the battlefield, you gain 20 life.

When Illusions of Grandeur leaves the battlefield, you lose 20 life.

Infuse

Untap target artifact, creature, or land.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Krovikan Sorcerer

{T}, Discard a nonblack card: Draw a card.

{T}, Discard a black card: Draw two cards, then discard one of them.

Magus of the Unseen

{1}{U}, {T}: Untap target artifact an opponent controls and gain control of it until end of turn. It gains haste until end of turn. When you lose control of the artifact, tap it.

Mesmeric Trance

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

{U}, Discard a card: Draw a card.

Mistfolk

{U}: Counter target spell that targets Mistfolk.

Musician

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

{T}: Put a music counter on target creature. If it doesn’t have „At the beginning of your upkeep, destroy this creature unless you pay {1} for each music counter on it,” it gains that ability.

Mystic Might

Zaurocz ląd pod twoim władaniem

Cumulative upkeep {1}{U} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Enchanted land has „{T}: Target creature gets +2/+2 until end of turn.”

Mystic Remora

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Whenever an opponent casts a noncreature spell, you may draw a card unless that player pays {4}.

Phantasmal Mount

Latanie

{T}: Target creature you control with toughness 2 or less gets +1/+1 and gains flying until end of turn. When Phantasmal Mount leaves the battlefield this turn, sacrifice that creature. When the creature leaves the battlefield this turn, sacrifice Phantasmal Mount.

Polar Kraken

Tratowanie

Polar Kraken enters the battlefield tapped.

Cumulative upkeep—Sacrifice a land. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Portent

Spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza, następnie odłóż je w dowolnej kolejności. Możesz sprawić, że ów gracz przetasuje.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Power Sink

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów gracz tego nie zrobi, przekręca wszystkie lądy pod swoim władaniem mające zdolność dającą manę i traci całą niewydaną manę.

Ray of Command

Odkręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika i zyskaj nad nim władanie do końca tury. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. Kiedy stracisz władanie nad owym stworem, przekręć go.

Ray of Erasure

Wskazany gracz mieli kartę.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Reality Twist

Cumulative upkeep {1}{U}{U} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

If tapped for mana, Plains produce {R}, Swamps produce {G}, Mountains produce {W}, and Forests produce {B} instead of any other type.

Sea Spirit

{U}: Sea Spirit gets +1/+0 until end of turn.

Shyft

At the beginning of your upkeep, you may have Shyft become the color or colors of your choice. (This effect lasts indefinitely.)

Sibilant Spirit

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz może dobrać kartę.

Silver Erne

Latanie, tratowanie

Sleight of Mind

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one color word with another. (For example, you may change „target black spell” to „target blue spell.” This effect lasts indefinitely.)

Snow Devil

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Enchanted creature has first strike as long as it’s blocking and you control a snow land.

Snowfall

Rosnące utrzymanie {U} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Whenever an Island is tapped for mana, its controller may add an additional {U}. If that Island is snow, its controller may add an additional {U}{U} instead. Spend this mana only to pay cumulative upkeep costs.

Soldevi Machinist

{T}: Add {C}{C}. Spend this mana only to activate abilities of artifacts.

Soul Barrier

Whenever an opponent casts a creature spell, Soul Barrier deals 2 damage to that player unless they pay {2}.

Thunder Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

{U}: Thunder Wall gets +1/+1 until end of turn.

Updraft

Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Wind Spirit

Latanie

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Winter's Chill

Rzuć ten czar tylko podczas potyczki po deklaracji blokujących.

X can’t be greater than the number of snow lands you control.

Choose X target attacking creatures. For each of those creatures, its controller may pay {1} or {2}. If that player doesn’t, destroy that creature at end of combat. If that player pays only {1}, prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by that creature this combat.

Word of Undoing

Return target creature and all white Auras you own attached to it to their owners» hands.

Wrath of Marit Lage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie czerwone stwory.

Czerwone stwory nie odkręcają się podczas kroków odkręcania swoich władców.

Zur's Weirding

Gracze grają z ujawnionymi rękami.

Jeśli gracz miałby dobrać kartę, zamiast tego ujawnia ją. Następnie którykolwiek inny gracz może zapłacić 2 życia. Jeśli gracz tak zrobi, umieść ową kartę w cmentarzu właściciela. W przeciwnym razie ów gracz dobiera kartę.

Zuran Enchanter

{2}{B}, {T}: Target player discards a card. Activate only during your turn.

Zuran Spellcaster

{T}: Zuran Spellcaster deals 1 damage to any target.

Abyssal Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia, ów gracz odrzuca kartę.

Ashen Ghoul

Pośpiech

{B}: Return Ashen Ghoul from your graveyard to the battlefield. Activate only during your upkeep and only if three or more creature cards are above Ashen Ghoul.

Brine Shaman

{T}, poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

{1}{U}{U}, Sacrifice a creature: Counter target creature spell.

Burnt Offering

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Add X mana in any combination of {B} and/or {R}, where X is the sacrificed creature’s mana value.

Cloak of Confusion

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Whenever enchanted creature attacks and isn’t blocked, you may have it assign no combat damage this turn. If you do, defending player discards a card at random.

Dance of the Dead

Zaurocz kartę stwora w cmentarzu

When Dance of the Dead enters the battlefield, if it’s on the battlefield, it loses „enchant creature card in a graveyard” and gains „enchant creature put onto the battlefield with Dance of the Dead.” Put enchanted creature card onto the battlefield tapped under your control and attach Dance of the Dead to it. When Dance of the Dead leaves the battlefield, that creature’s controller sacrifices it.

Enchanted creature gets +1/+1 and doesn’t untap during its controller’s untap step.

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, that player may pay {1}{B}. If the player does, untap that creature.

Dark Banishing

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Demonic Consultation

Choose a card name. Exile the top six cards of your library, then reveal cards from the top of your library until you reveal a card with the chosen name. Put that card into your hand and exile all other cards revealed this way.

Dread Wight

At end of combat, put a paralyzation counter on each creature blocking or blocked by Dread Wight and tap those creatures. Each of those creatures doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as it has a paralyzation counter on it. Each of those creatures gains „{4}: Remove a paralyzation counter from this creature.”

Drift of the Dead

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Drift of the Dead’s power and toughness are each equal to the number of snow lands you control.

Fear

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Flow of Maggots

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Flow of Maggots can’t be blocked by non-Wall creatures.

Foul Familiar

Foul Familiar can’t block.

{B}, Pay 1 life: Return Foul Familiar to its owner’s hand.

Gangrenous Zombies

{T}, Sacrifice Gangrenous Zombies: Gangrenous Zombies deals 1 damage to each creature and each player. If you control a snow Swamp, Gangrenous Zombies deals 2 damage to each creature and each player instead.

Gaze of Pain

Until end of turn, whenever a creature you control attacks and isn’t blocked, you may choose to have it deal damage equal to its power to a target creature. If you do, it assigns no combat damage this turn.

Gravebind

Target creature can’t be regenerated this turn.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Hecatomb

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że poświęcisz cztery stwory.

Przekręć odkręcone Bagno pod twoim władaniem: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Hoar Shade

{B}: Hoar Shade gets +1/+1 until end of turn.

Howl from Beyond

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Hyalopterous Lemure

{0}: Hyalopterous Lemure gets -1/-0 and gains flying until end of turn.

Icequake

Destroy target land. If that land was a snow land, Icequake deals 1 damage to that land’s controller.

Infernal Darkness

Cumulative upkeep—Pay {B} and 1 life. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

If a land is tapped for mana, it produces {B} instead of any other type.

Infernal Denizen

At the beginning of your upkeep, sacrifice two Swamps. If you can’t, tap Infernal Denizen, and an opponent may gain control of a creature you control of their choice for as long as Infernal Denizen remains on the battlefield.

{T}: Gain control of target creature for as long as Infernal Denizen remains on the battlefield.

Kjeldoran Dead

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć stwora.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Knight of Stromgald

Ochrona przed białym

{B}: Knight of Stromgald gains first strike until end of turn.

{B}{B}: Knight of Stromgald gets +1/+0 until end of turn.

Krovikan Elementalist

{2}{R}: Target creature gets +1/+0 until end of turn.

{U}{U}: Target creature you control gains flying until end of turn. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Krovikan Fetish

Zaurocz stwora

When Krovikan Fetish enters the battlefield, draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Krovikan Vampire

At the beginning of each end step, if a creature dealt damage by Krovikan Vampire this turn died, put that card onto the battlefield under your control. Sacrifice it when you lose control of Krovikan Vampire.

Legions of Lim-Dûl

Snow swampwalk (This creature can’t be blocked as long as defending player controls a snow Swamp.)

Leshrac's Rite

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podbój bagien. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Leshrac's Sigil

Whenever an opponent casts a green spell, you may pay {B}{B}. If you do, look at that player’s hand and choose a card from it. The player discards that card.

{B}{B}: Return Leshrac’s Sigil to its owner’s hand.

Lim-Dûl's Cohort

Whenever Lim-Dûl’s Cohort blocks or becomes blocked by a creature, that creature can’t be regenerated this turn.

Lim-Dûl's Hex

At the beginning of your upkeep, for each player, Lim-Dûl’s Hex deals 1 damage to that player unless they pay {B} or {3}.

Mind Ravel

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Mind Warp

Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej X kart. Ów gracz odrzuca owe karty.

Mind Whip

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, that player may pay {3}. If they don’t, Mind Whip deals 2 damage to that player and you tap that creature.

Minion of Leshrac

Ochrona przed czarnym

At the beginning of your upkeep, Minion of Leshrac deals 5 damage to you unless you sacrifice a creature other than Minion of Leshrac. If Minion of Leshrac deals damage to you this way, tap it.

{T}: Destroy target creature or land.

Minion of Tevesh Szat

At the beginning of your upkeep, Minion of Tevesh Szat deals 2 damage to you unless you pay {B}{B}.

{T}: Target creature gets +3/-2 until end of turn.

Mole Worms

You may choose not to untap Mole Worms during your untap step.

{T}: Tap target land. It doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Mole Worms remains tapped.

Moor Fiend

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Necropotence

Pomiń swój krok dobierania.

Ilekroć odrzucisz kartę, wygnaj ją z twojego cmentarza.

Zapłać 1 życie: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki jako zakrytą. Umieść ją w twojej ręce na początku twojego najbliższego kroku końcowego.

Norritt

{T}: Untap target blue creature.

{T}: Choose target non-Wall creature the active player has controlled continuously since the beginning of the turn. That creature attacks this turn if able. Destroy it at the beginning of the next end step if it didn’t attack this turn. Activate only before attackers are declared.

Oath of Lim-Dûl

Whenever you lose life, for each 1 life you lost, sacrifice a permanent other than Oath of Lim-Dûl unless you discard a card. (Damage dealt to you causes you to lose life.)

{B}{B}: Draw a card.

Pestilence Rats

Pestilence Rats’s power is equal to the number of other Rats on the battlefield. (For example, as long as there are two other Rats on the battlefield, Pestilence Rats’s power and toughness are 2/3.)

Pox

Each player loses a third of their life, then discards a third of the cards in their hand, then sacrifices a third of the creatures they control, then sacrifices a third of the lands they control. Round up each time.

Seizures

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature becomes tapped, Seizures deals 3 damage to that creature’s controller unless that player pays {3}.

Songs of the Damned

Weź {B} za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Soul Burn

Spend only black and/or red mana on X.

Soul Burn deals X damage to any target. You gain life equal to the damage dealt, but not more than the amount of {B} spent on X, the player’s life total before the damage was dealt, the planeswalker’s loyalty before the damage was dealt, or the creature’s toughness.

Soul Kiss

Zaurocz stwora

{B}, zapłać 1 życie: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz aktywować z najwyżej trzy razy na turę.

Spoils of Evil

For each artifact or creature card in target opponent’s graveyard, add {C} and you gain 1 life.

Spoils of War

X is the number of artifact and/or creature cards in an opponent’s graveyard as you cast this spell.

Distribute X +1/+1 counters among any number of target creatures.

Stench of Evil

Destroy all Plains. For each land destroyed this way, Stench of Evil deals 1 damage to that land’s controller unless they pay {2}.

Stromgald Cabal

{T}, zapłać 1 życie: Skontruj wskazany biały czar.

Touch of Death

Touch of Death deals 1 damage to target player or planeswalker. You gain 1 life.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Withering Wisps

At the beginning of the end step, if no creatures are on the battlefield, sacrifice Withering Wisps.

{B}: Withering Wisps deals 1 damage to each creature and each player. Activate no more times each turn than the number of snow Swamps you control.

Aggression

Enchant non-Wall creature

Enchanted creature has first strike and trample.

At the beginning of the end step of enchanted creature’s controller, destroy that creature if it didn’t attack this turn.

Anarchy

Destroy all white permanents.

Avalanche

Destroy X target snow lands.

Balduvian Barbarians

Balduvian Hydra

Balduvian Hydra enters the battlefield with X +1/+0 counters on it.

Remove a +1/+0 counter from Balduvian Hydra: Prevent the next 1 damage that would be dealt to Balduvian Hydra this turn.

{R}{R}{R}: Put a +1/+0 counter on Balduvian Hydra. Activate only during your upkeep.

Barbarian Guides

{2}{R}, {T}: Choose a land type. Target creature you control gains snow landwalk of the chosen type until end of turn. Return that creature to its owner’s hand at the beginning of the next end step. (It can’t be blocked as long as defending player controls a snow land of that type.)

Battle Frenzy

Green creatures you control get +1/+1 until end of turn.

Nongreen creatures you control get +1/+0 until end of turn.

Bone Shaman

{B}: Until end of turn, Bone Shaman gains „Creatures dealt damage by Bone Shaman this turn can’t be regenerated this turn.”

Brand of Ill Omen

Zaurocz stwora

Cumulative upkeep {R} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Enchanted creature’s controller can’t cast creature spells.

Chaos Lord

Pierwszy cios

At the beginning of your upkeep, target opponent gains control of Chaos Lord if the number of permanents is even.

Chaos Lord can attack as though it had haste unless it entered the battlefield this turn.

Chaos Moon

At the beginning of each upkeep, count the number of permanents. If the number is odd, until end of turn, red creatures get +1/+1 and whenever a player taps a Mountain for mana, that player adds an additional {R}. If the number is even, until end of turn, red creatures get -1/-1 and if a player taps a Mountain for mana, that Mountain produces colorless mana instead of any other type.

Conquer

Zaurocz ląd

Władasz zauroczonym lądem.

Curse of Marit Lage

When Curse of Marit Lage enters the battlefield, tap all Islands.

Wyspy nie odkręcają się podczas kroków odkręcania swoich władców.

Dwarven Armory

{2}, Sacrifice a land: Put a +2/+2 counter on target creature. Activate only during any upkeep step.

Errantry

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+0 and can only attack alone.

Flame Spirit

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Flare

Flare deals 1 damage to any target.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Game of Chaos

Flip a coin. If you win the flip, you gain 1 life and target opponent loses 1 life, and you decide whether to flip again. If you lose the flip, you lose 1 life and that opponent gains 1 life, and that player decides whether to flip again. Double the life stakes with each flip.

Glacial Crevasses

Sacrifice a snow Mountain: Prevent all combat damage that would be dealt this turn.

Goblin Mutant

Tratowanie

Goblin Mutant can’t attack if defending player controls an untapped creature with power 3 or greater.

Goblin Mutant can’t block creatures with power 3 or greater.

Goblin Sappers

{R}{R}, {T}: Target creature you control can’t be blocked this turn. Destroy it and Goblin Sappers at end of combat.

{R}{R}{R}{R}, {T}: Target creature you control can’t be blocked this turn. Destroy it at end of combat.

Goblin Ski Patrol

{1}{R}: Goblin Ski Patrol gets +2/+0 and gains flying. Its controller sacrifices it at the beginning of the next end step. Activate only once and only if you control a snow Mountain.

Goblin Snowman

Whenever Goblin Snowman blocks, prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by it this turn.

{T}: Goblin Snowman deals 1 damage to target creature it’s blocking.

Grizzled Wolverine

{R}: Grizzled Wolverine gets +2/+0 until end of turn. Activate only during the declare blockers step, only if at least one creature is blocking Grizzled Wolverine, and only once each turn.

Imposing Visage

Zaurocz stwora

Enchanted creature has menace. (It can’t be blocked except by two or more creatures.)

Incinerate

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Stwór uszkodzony w ten sposób nie może w tej turze regenerować.

Jokulhaups

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i lądy. Nie mogą one zregenerować.

Karplusan Giant

Tap an untapped snow land you control: Karplusan Giant gets +1/+1 until end of turn.

Karplusan Yeti

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile. Ów stwór zadaje obrażenia równe swojej sile niniejszemu stworowi.

Lava Burst

Lava Burst deals X damage to any target. If Lava Burst would deal damage to a creature, that damage can’t be prevented or dealt instead to another permanent or player.

Márton Stromgald

Whenever Márton Stromgald attacks, other attacking creatures get +1/+1 until end of turn for each attacking creature other than Márton Stromgald.

Whenever Márton Stromgald blocks, other blocking creatures get +1/+1 until end of turn for each blocking creature other than Márton Stromgald.

Melee

Cast this spell only during your turn and only during combat before blockers are declared.

You choose which creatures block this combat and how those creatures block.

Whenever a creature attacks and isn’t blocked this combat, untap it and remove it from combat.

Melting

All lands are no longer snow.

Meteor Shower

Meteor Shower deals X plus 1 damage divided as you choose among any number of targets.

Mountain Goat

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Mudslide

Creatures without flying don’t untap during their controllers» untap steps.

At the beginning of each player’s upkeep, that player may choose any number of tapped creatures without flying they control and pay {2} for each creature chosen this way. If the player does, untap those creatures.

Orcish Cannoneers

{T}: Orcish Cannoneers deals 2 damage to any target and 3 damage to you.

Orcish Conscripts

Orcish Conscripts can’t attack unless at least two other creatures attack.

Orcish Conscripts can’t block unless at least two other creatures block.

Orcish Farmer

{T}: Target land becomes a Swamp until its controller’s next untap step.

Orcish Healer

{R}{R}, {T}: Target creature can’t be regenerated this turn.

{B}{B}{R}, {T}: Regenerate target black or green creature.

{R}{G}{G}, {T}: Regenerate target black or green creature.

Orcish Librarian

{R}, {T}: Look at the top eight cards of your library. Exile four of them at random, then put the rest on top of your library in any order.

Orcish Lumberjack

{T}, Sacrifice a Forest: Add three mana in any combination of {R} and/or {G}.

Orcish Squatters

Whenever Orcish Squatters attacks and isn’t blocked, you may gain control of target land defending player controls for as long as you control Orcish Squatters. If you do, Orcish Squatters assigns no combat damage this turn.

Panic

Rzuć ten czar tylko podczas potyczki po deklaracji blokujących.

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Pyroblast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czar jeśli jest niebieski.

  • Zniszcz wskazany byt jeśli jest niebieski.

Pyroclasm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Sabretooth Tiger

Pierwszy cios

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Stone Spirit

Stone Spirit can’t be blocked by creatures with flying.

Stonehands

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2.

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Tor Giant

Total War

Whenever a player attacks with one or more creatures, destroy all untapped non-Wall creatures that player controls that didn’t attack, except for creatures the player hasn’t controlled continuously since the beginning of the turn.

Vertigo

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi mającemu latanie 2 obrażenia. Ów stwór traci do końca tury latanie.

Wall of Lava

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Wall of Lava gets +1/+1 until end of turn.

Word of Blasting

Zniszcz wskazaną Ścianę. Nie może ona zregenerować. Ten czar zadaje władcy owej Ściany obrażenia równe jej skrótowi many.

Aurochs

Tratowanie

Whenever Aurochs attacks, it gets +1/+0 until end of turn for each other attacking Aurochs.

Balduvian Bears

Blizzard

Cast this spell only if you control a snow land.

Rosnące utrzymanie {2} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Creatures with flying don’t untap during their controllers» untap steps.

Brown Ouphe

{1}{G}, {T}: Skontruj wskazaną aktywowaną zdolność pochodzącą z artefaktu. (Zdolności dających manę nie można wskazać.)

Chub Toad

Whenever Chub Toad blocks or becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn.

Dire Wolves

Dire Wolves has banding as long as you control a Plains. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Earthlore

Zaurocz ląd pod twoim władaniem

Tap enchanted land: Target blocking creature gets +1/+2 until end of turn. Activate only if enchanted land is untapped.

Elder Druid

{3}{G}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Essence Filter

Destroy all enchantments or all nonwhite enchantments.

Fanatical Fever

Target creature gets +3/+0 and gains trample until end of turn.

Folk of the Pines

{1}{G}: Folk of the Pines gets +1/+0 until end of turn.

Forbidden Lore

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{T}: Target creature gets +2/+1 until end of turn.”

Forgotten Lore

Target opponent chooses a card in your graveyard. You may pay {G}. If you do, repeat this process except that opponent can’t choose a card already chosen for Forgotten Lore. Then put the last chosen card into your hand.

Foxfire

Untap target attacking creature. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by that creature this turn.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Freyalise Supplicant

{T}, Sacrifice a red or white creature: Freyalise Supplicant deals damage to any target equal to half the sacrificed creature’s power, rounded down.

Freyalise's Charm

Whenever an opponent casts a black spell, you may pay {G}{G}. If you do, you draw a card.

{G}{G}: Return Freyalise’s Charm to its owner’s hand.

Freyalise's Winds

Whenever a permanent becomes tapped, put a wind counter on it.

If a permanent with a wind counter on it would untap during its controller’s untap step, remove all wind counters from it instead.

Fyndhorn Brownie

{2}{G}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

Fyndhorn Elder

{T}: Weź {G}{G}.

Fyndhorn Elves

{T}: Weź {G}.

Fyndhorn Pollen

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

All creatures get -1/-0.

{1}{G}: All creatures get -1/-0 until end of turn.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Gorilla Pack

Gorilla Pack can’t attack unless defending player controls a Forest.

When you control no Forests, sacrifice Gorilla Pack.

Hot Springs

Zaurocz ląd pod twoim władaniem

Enchanted land has „{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.”

Hurricane

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po X obrażeń.

Johtull Wurm

Whenever Johtull Wurm becomes blocked, it gets -2/-1 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.

Juniper Order Druid

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Lhurgoyf

Siła tej karty jest równa liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa owej liczbie plus 1.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Maddening Wind

Zaurocz stwora

Cumulative upkeep {G} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, Maddening Wind deals 2 damage to that player.

Nature's Lore

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Pale Bears

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Pygmy Allosaurus

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Pyknite

When Pyknite enters the battlefield, draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Regeneration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

{G}: Zregeneruj zauroczonego stwora. (Następnym razem, gdy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Rime Dryad

Snow forestwalk (This creature can’t be blocked as long as defending player controls a snow Forest.)

Ritual of Subdual

Rosnące utrzymanie {2} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

If a land is tapped for mana, it produces colorless mana instead of any other type.

Scaled Wurm

Shambling Strider

{R}{G}: Shambling Strider gets +1/-1 until end of turn.

Snowblind

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets -X/-Y. If that creature is attacking, X is the number of snow lands defending player controls. Otherwise, X is the number of snow lands its controller controls. Y is equal to X or to enchanted creature’s toughness minus 1, whichever is smaller.

Stampede

Attacking creatures get +1/+0 and gain trample until end of turn.

Stunted Growth

Target player chooses three cards from their hand and puts them on top of their library in any order.

Tarpan

When Tarpan dies, you gain 1 life.

Thermokarst

Destroy target land. If that land was a snow land, you gain 1 life.

Thoughtleech

Ilekroć Wyspa pod władaniem przeciwnika zostanie przekręcona, możesz zyskać 1 życie.

Tinder Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Sacrifice Tinder Wall: Add {R}{R}.

{R}, Sacrifice Tinder Wall: It deals 2 damage to target creature it’s blocking.

Touch of Vitae

Until end of turn, target creature gains haste and „{0}: Untap this creature. Activate only once.”

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Trailblazer

Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Venomous Breath

Choose target creature. At this turn’s next end of combat, destroy all creatures that blocked or were blocked by it this turn.

Wall of Pine Needles

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{G}: Regenerate Wall of Pine Needles.

Whiteout

All creatures lose flying until end of turn.

Sacrifice a snow land: Return Whiteout from your graveyard to your hand.

Wiitigo

Wiitigo enters the battlefield with six +1/+1 counters on it.

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on Wiitigo if it has blocked or been blocked since your last upkeep. Otherwise, remove a +1/+1 counter from it.

Wild Growth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

Woolly Mammoths

Woolly Mammoths has trample as long as you control a snow land.

Woolly Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Whenever Woolly Spider blocks a creature with flying, Woolly Spider gets +0/+2 until end of turn.

Yavimaya Gnats

Latanie

{G}: Regenerate Yavimaya Gnats.

Altar of Bone

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Centaur Archer

{T}: Centaur Archer deals 1 damage to target creature with flying.

Chromatic Armor

Zaurocz stwora

As Chromatic Armor enters the battlefield, choose a color.

Chromatic Armor enters the battlefield with a sleight counter on it.

Prevent all damage that would be dealt to enchanted creature by sources of the last chosen color.

{X}: Put a sleight counter on Chromatic Armor and choose a color. X is the number of sleight counters on Chromatic Armor.

Diabolic Vision

Look at the top five cards of your library. Put one of them into your hand and the rest on top of your library in any order.

Earthlink

At the beginning of your upkeep, sacrifice Earthlink unless you pay {2}.

Whenever a creature dies, that creature’s controller sacrifices a land.

Elemental Augury

{3}: Look at the top three cards of target player’s library, then put them back in any order.

Essence Vortex

Destroy target creature unless its controller pays life equal to its toughness. A creature destroyed this way can’t be regenerated.

Fiery Justice

Ten czar zadaje 5 obrażeń rozdzielone dowolnie między dowolną liczbę wskazanych celów. Wskazany przeciwnik zyskuje 5 żyć.

Fire Covenant

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — zapłać X żyć.

Fire Covenant deals X damage divided as you choose among any number of target creatures.

Flooded Woodlands

Green creatures can’t attack unless their controller sacrifices a land for each green creature they control that’s attacking. (This cost is paid as attackers are declared.)

Fumarole

As an additional cost to cast this spell, pay 3 life.

Zniszcz wskazanego stwora i wskazany ląd.

Ghostly Flame

Black and/or red permanents and spells are colorless sources of damage.

Giant Trap Door Spider

{1}{R}{G}, {T}: Exile Giant Trap Door Spider and target creature without flying that’s attacking you.

Glaciers

At the beginning of your upkeep, sacrifice Glaciers unless you pay {W}{U}.

Wszystkie Góry są Równinami.

Hymn of Rebirth

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Kjeldoran Frostbeast

At end of combat, destroy all creatures blocking or blocked by Kjeldoran Frostbeast.

Merieke Ri Berit

Merieke Ri Berit doesn’t untap during your untap step.

{T}: Gain control of target creature for as long as you control Merieke Ri Berit. When Merieke Ri Berit leaves the battlefield or becomes untapped, destroy that creature. It can’t be regenerated.

Monsoon

At the beginning of each player’s end step, tap all untapped Islands that player controls and Monsoon deals X damage to the player, where X is the number of Islands tapped this way.

Mountain Titan

{1}{R}{R}: Until end of turn, whenever you cast a black spell, put a +1/+1 counter on Mountain Titan.

Reclamation

Black creatures can’t attack unless their controller sacrifices a land for each black creature they control that’s attacking. (This cost is paid as attackers are declared.)

Skeleton Ship

When you control no Islands, sacrifice Skeleton Ship.

{T}: Put a -1/-1 counter on target creature.

Spectral Shield

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +0/+2 and can’t be the target of spells.

Storm Spirit

Latanie

{T}: Storm Spirit deals 2 damage to target creature.

Stormbind

{2}, Discard a card at random: Stormbind deals 2 damage to any target.

Wings of Aesthir

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+0 and has flying and first strike.

Adarkar Sentinel

{1}: Adarkar Sentinel gets +0/+1 until end of turn.

Aegis of the Meek

{1}, {T}: Target 1/1 creature gets +1/+2 until end of turn.

Amulet of Quoz

Remove Amulet of Quoz from your deck before playing if you’re not playing for ante.

{T}, Sacrifice Amulet of Quoz: Target opponent may ante the top card of their library. If they don’t, you flip a coin. If you win the flip, that player loses the game. If you lose the flip, you lose the game. Activate only during your upkeep.

Arcum's Sleigh

{2}, {T}: Target creature gains vigilance until end of turn. Activate only during combat and only if defending player controls a snow land.

Arcum's Weathervane

{2}, {T}: Target snow land is no longer snow.

{2}, {T}: Target nonsnow basic land becomes snow.

Arcum's Whistle

{3}, {T}: Choose target non-Wall creature the active player has controlled continuously since the beginning of the turn. That player may pay {X}, where X is that mana value. If they don’t pay, the creature attacks this turn if able, and at the beginning of the next end step, destroy it if it didn’t attack this turn. Activate only before attackers are declared.

Barbed Sextant

{1}, {T}, Sacrifice Barbed Sextant: Add one mana of any color. Draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Baton of Morale

{2}: Target creature gains banding until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding a player controls are blocking or being blocked by a creature, that player divides that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Celestial Sword

{3}, {T}: Target creature you control gets +3/+3 until end of turn. Its controller sacrifices it at the beginning of the next end step.

Crown of the Ages

{4}, {T}: Attach target Aura attached to a creature to another creature.

Despotic Scepter

{T}: Destroy target permanent you own. It can’t be regenerated.

Elkin Bottle

{3}, {T}: Exile the top card of your library. Until the beginning of your next upkeep, you may play that card.

Fyndhorn Bow

{3}, {T}: Target creature gains first strike until end of turn.

Goblin Lyre

Sacrifice Goblin Lyre: Flip a coin. If you win the flip, Goblin Lyre deals damage to target opponent or planeswalker equal to the number of creatures you control. If you lose the flip, Goblin Lyre deals damage to you equal to the number of creatures that opponent or that planeswalker’s controller controls.

Hematite Talisman

Whenever a player casts a red spell, you may pay {3}. If you do, untap target permanent.

Ice Cauldron

{X}, {T}: You may exile a nonland card from your hand. You may cast that card for as long as it remains exiled. Put a charge counter on Ice Cauldron and note the type and amount of mana spent to pay this activation cost. Activate only if there are no charge counters on Ice Cauldron.

{T}, Remove a charge counter from Ice Cauldron: Add Ice Cauldron’s last noted type and amount of mana. Spend this mana only to cast the last card exiled with Ice Cauldron.

Icy Manipulator

{1}, {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Infinite Hourglass

At the beginning of your upkeep, put a time counter on Infinite Hourglass.

All creatures get +1/+0 for each time counter on Infinite Hourglass.

{3}: Remove a time counter from Infinite Hourglass. Any player may activate this ability but only during any upkeep step.

Jester's Cap

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w bibliotece wskazanego gracza trzy karty i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Jester's Mask

Jester’s Mask enters the battlefield tapped.

{1}, {T}, Sacrifice Jester’s Mask: Target opponent puts the cards from their hand on top of their library. Search that player’s library for that many cards. That player puts those cards into their hand, then shuffles.

Jeweled Amulet

{1}, {T}: Put a charge counter on Jeweled Amulet. Note the type of mana spent to pay this activation cost. Activate only if there are no charge counters on Jeweled Amulet.

{T}, Remove a charge counter from Jeweled Amulet: Add one mana of Jeweled Amulet’s last noted type.

Lapis Lazuli Talisman

Whenever a player casts a blue spell, you may pay {3}. If you do, untap target permanent.

Malachite Talisman

Whenever a player casts a green spell, you may pay {3}. If you do, untap target permanent.

Nacre Talisman

Whenever a player casts a white spell, you may pay {3}. If you do, untap target permanent.

Naked Singularity

Cumulative upkeep {3} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

If tapped for mana, Plains produce {R}, Islands produce {G}, Swamps produce {W}, Mountains produce {U}, and Forests produce {B} instead of any other type.

Onyx Talisman

Whenever a player casts a black spell, you may pay {3}. If you do, untap target permanent.

Pentagram of the Ages

{4}, {T}: Najbliższy raz w tej turze, gdy wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Pit Trap

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazanego atakującego stwora nie mającego latania. Nie może on zregenerować.

Runed Arch

Runed Arch enters the battlefield tapped.

{X}, {T}, Sacrifice Runed Arch: X target creatures with power 2 or less can’t be blocked this turn.

Shield of the Ages

{2}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to you this turn.

Skull Catapult

{1}, {T}, poświęć stwora: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Snow Fortress

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{1}: Snow Fortress gets +1/+0 until end of turn.

{1}: Snow Fortress gets +0/+1 until end of turn.

{3}: Snow Fortress deals 1 damage to target creature without flying that’s attacking you.

Soldevi Golem

Soldevi Golem doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may untap target tapped creature an opponent controls. If you do, untap Soldevi Golem.

Soldevi Simulacrum

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

{1}: Soldevi Simulacrum gets +1/+0 until end of turn.

Staff of the Ages

Creatures with landwalk abilities can be blocked as though they didn’t have those abilities.

Sunstone

{2}, Sacrifice a snow land: Prevent all combat damage that would be dealt this turn.

Time Bomb

At the beginning of your upkeep, put a time counter on Time Bomb.

{1}, {T}, Sacrifice Time Bomb: Time Bomb deals damage equal to the number of time counters on it to each creature and each player.

Urza's Bauble

{T}, Sacrifice Urza’s Bauble: Look at a card at random in target player’s hand. You draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Vexing Arcanix

{3}, {T}: Wskazany gracz nazywa kartę, po czym ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli owa karta ma ową nazwę, ów gracz umieszcza ją w swojej ręce, w przeciwnym razie umieszcza ją w swoim cmentarzu, a ten artefakt zadaje mu 2 obrażenia.

Vibrating Sphere

O ile jest twoja tura, stwory pod twoim władaniem dostają +2/+0.

As long as it’s not your turn, creatures you control get -0/-2.

Walking Wall

Obronność

{3}: Walking Wall gets +3/-1 until end of turn and can attack this turn as though it didn’t have defender. Activate only once each turn.

Wall of Shields

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Banding (If any creatures with banding you control are blocking a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by.)

War Chariot

{3}, {T}: Target creature gains trample until end of turn.

Whalebone Glider

{2}, {T}: Target creature with power 3 or less gains flying until end of turn.

Zuran Orb

Poświęć ląd: Zyskaj 2 życia.

Adarkar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Brushland

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Glacial Chasm

Cumulative upkeep—Pay 2 life. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

When Glacial Chasm enters the battlefield, sacrifice a land.

Creatures you control can’t attack.

Zażegnaj wszelkie obrażenia, jakie mogłyby zostać tobie zadane.

Halls of Mist

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Creatures that attacked during their controller’s last turn can’t attack.

Ice Floe

You may choose not to untap Ice Floe during your untap step.

{T}: Tap target creature without flying that’s attacking you. It doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Ice Floe remains tapped.

Karplusan Forest

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Land Cap

Land Cap doesn’t untap during your untap step if it has a depletion counter on it.

At the beginning of your upkeep, remove a depletion counter from Land Cap.

{T}: Add {W} or {U}. Put a depletion counter on Land Cap.

Lava Tubes

Lava Tubes doesn’t untap during your untap step if it has a depletion counter on it.

At the beginning of your upkeep, remove a depletion counter from Lava Tubes.

{T}: Add {B} or {R}. Put a depletion counter on Lava Tubes.

River Delta

River Delta doesn’t untap during your untap step if it has a depletion counter on it.

At the beginning of your upkeep, remove a depletion counter from River Delta.

{T}: Add {U} or {B}. Put a depletion counter on River Delta.

Sulfurous Springs

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Timberline Ridge

Timberline Ridge doesn’t untap during your untap step if it has a depletion counter on it.

At the beginning of your upkeep, remove a depletion counter from Timberline Ridge.

{T}: Add {R} or {G}. Put a depletion counter on Timberline Ridge.

Underground River

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Veldt

Veldt doesn’t untap during your untap step if it has a depletion counter on it.

At the beginning of your upkeep, remove a depletion counter from Veldt.

{T}: Add {G} or {W}. Put a depletion counter on Veldt.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Snow-Covered Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Snow-Covered Island

({T}: Weź {U}.)

Snow-Covered Swamp

({T}: Weź {B}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Snow-Covered Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Snow-Covered Forest

({T}: Weź {G}.)