Homelands

Abbey Gargoyles

Latanie, ochrona przed czerwonym

Abbey Matron

{W}, {T}: Abbey Matron gets +0/+3 until end of turn.

Aysen Bureaucrats

{T}: Przekręć wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej.

Aysen Crusader

Aysen Crusader’s power and toughness are each equal to 2 plus the number of Soldiers and Warriors you control.

Aysen Highway

White creatures have plainswalk. (They can’t be blocked as long as defending player controls a Plains.)

Beast Walkers

{G}: Beast Walkers gains banding until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Death Speakers

Ochrona przed czarnym

Hazduhr the Abbot

{X}, {T}: The next X damage that would be dealt this turn to target white creature you control is dealt to Hazduhr the Abbot instead.

Leeches

Target player loses all poison counters. Leeches deals that much damage to that player.

Mesa Falcon

Latanie

{1}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Prophecy

Reveal the top card of target opponent’s library. If it’s a land, you gain 1 life. Then that player shuffles.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Rashka the Slayer

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Whenever Rashka the Slayer blocks one or more black creatures, Rashka gets +1/+2 until end of turn.

Samite Alchemist

{W}{W}, {T}: Prevent the next 4 damage that would be dealt this turn to target creature you control. Tap that creature. It doesn’t untap during your next untap step.

Serra Aviary

Creatures with flying get +1/+1.

Serra Bestiary

Zaurocz stwora

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć niniejszy byt, chyba że zapłacisz {W}{W}.

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności mające {T} w koszcie nie mogą być aktywowane.

Serra Inquisitors

Whenever Serra Inquisitors blocks or becomes blocked by one or more black creatures, Serra Inquisitors gets +2/+0 until end of turn.

Serra Paladin

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

{1}{W}{W}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje czujność.

Soraya the Falconer

Bird creatures get +1/+1.

{1}{W}: Target Bird creature gains banding until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding a player controls are blocking or being blocked by a creature, that player divides that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Trade Caravan

At the beginning of your upkeep, put a currency counter on Trade Caravan.

Remove two currency counters from Trade Caravan: Untap target basic land. Activate only during an opponent’s upkeep.

Truce

Each player may draw up to two cards. For each card less than two a player draws this way, that player gains 2 life.

Aether Storm

Nie można rzucać czarów stworów.

Zapłać 4 życia: Zniszcz niniejszy byt. Nie może on zregenerować. Każdy gracz może aktywować tę zdolność.

Baki's Curse

Baki’s Curse deals 2 damage to each creature for each Aura attached to that creature.

Chain Stasis

You may tap or untap target creature. Then that creature’s controller may pay {2}{U}. If the player does, they may copy this spell and may choose a new target for that copy.

Coral Reef

Coral Reef enters the battlefield with four polyp counters on it.

Sacrifice an Island: Put two polyp counters on Coral Reef.

{U}, Tap an untapped blue creature you control, Remove a polyp counter from Coral Reef: Put a +0/+1 counter on target creature.

Dark Maze

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{0}: Dark Maze can attack this turn as though it didn’t have defender. Exile it at the beginning of the next end step.

Forget

Wskazany gracz odrzuca dwie karty, po czym dobiera tyle samo kart ile odrzucił w ten sposób.

Giant Albatross

Latanie

When Giant Albatross dies, you may pay {1}{U}. If you do, for each creature that dealt damage to Giant Albatross this turn, destroy that creature unless its controller pays 2 life. A creature destroyed this way can’t be regenerated.

Giant Oyster

You may choose not to untap Giant Oyster during your untap step.

{T}: For as long as Giant Oyster remains tapped, target tapped creature doesn’t untap during its controller’s untap step, and at the beginning of each of your draw steps, put a -1/-1 counter on that creature. When Giant Oyster leaves the battlefield or becomes untapped, remove all -1/-1 counters from the creature.

Jinx

Target land becomes the basic land type of your choice until end of turn.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Labyrinth Minotaur

Whenever Labyrinth Minotaur blocks a creature, that creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Marjhan

Marjhan doesn’t untap during your untap step.

{U}{U}, Sacrifice a creature: Untap Marjhan. Activate only during your upkeep.

Marjhan can’t attack unless defending player controls an Island.

{U}{U}: Marjhan gets -1/-0 until end of turn and deals 1 damage to target attacking creature without flying.

When you control no Islands, sacrifice Marjhan.

Memory Lapse

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go na wierzchu biblioteki właściciela zamiast w cmentarzu owego gracza.

Merchant Scroll

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę niebieskiej sztuczki, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Mystic Decree

Wszystkie stwory tracą latanie i podbój wysp.

Narwhal

Pierwszy cios, ochrona przed czerwonym

Reef Pirates

Whenever Reef Pirates deals damage to an opponent, that player mills a card.

Reveka, Wizard Savant

{T}: Reveka, Wizard Savant deals 2 damage to any target and doesn’t untap during your next untap step.

Sea Sprite

Latanie, ochrona przed czerwonym

Sea Troll

{U}: Regenerate Sea Troll. Activate only if Sea Troll blocked or was blocked by a blue creature this turn.

Wall of Kelp

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{U}{U}, {T}: Create a 0/1 blue Plant Wall creature token with defender named Kelp.

Baron Sengir

Latanie

Whenever a creature dealt damage by Baron Sengir this turn dies, put a +2/+2 counter on Baron Sengir.

{T}: Regenerate another target Vampire.

Black Carriage

Tratowanie

Black Carriage doesn’t untap during your untap step.

Sacrifice a creature: Untap Black Carriage. Activate only during your upkeep.

Broken Visage

Destroy target nonartifact attacking creature. It can’t be regenerated. Create a black Spirit creature token. Its power is equal to that creature’s power and its toughness is equal to that creature’s toughness. Sacrifice the token at the beginning of the next end step.

Cemetery Gate

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ochrona przed czarnym

Drudge Spell

{B}, Exile two creature cards from your graveyard: Create a 1/1 black Skeleton creature token. It has „{B}: Regenerate this creature.”

When Drudge Spell leaves the battlefield, destroy all Skeleton tokens. They can’t be regenerated.

Dry Spell

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Feast of the Unicorn

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +4/+0.

Funeral March

Zaurocz stwora

When enchanted creature leaves the battlefield, its controller sacrifices a creature.

Ghost Hounds

Czujność

Whenever Ghost Hounds blocks or becomes blocked by a white creature, Ghost Hounds gains first strike until end of turn.

Grandmother Sengir

{1}{B}, {T}: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Greater Werewolf

At end of combat, put a -0/-2 counter on each creature blocking or blocked by Greater Werewolf.

Headstone

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Ihsan's Shade

Ochrona przed białym

Irini Sengir

Green enchantment spells and white enchantment spells cost {2} more to cast.

Koskun Falls

At the beginning of your upkeep, sacrifice Koskun Falls unless you tap an untapped creature you control.

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Sengir Autocrat

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony czarnego stwora Kmieć 0/1.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, wygnaj wszystkie żetony Kmieci.

Sengir Bats

Latanie

Whenever a creature dealt damage by Sengir Bats this turn dies, put a +1/+1 counter on Sengir Bats.

Timmerian Fiends

Remove Timmerian Fiends from your deck before playing if you’re not playing for ante.

{B}{B}{B}, Sacrifice Timmerian Fiends: The owner of target artifact may ante the top card of their library. If that player doesn’t, exchange ownership of that artifact and Timmerian Fiends. Put the artifact card into your graveyard and Timmerian Fiends from anywhere into that player’s graveyard. This change in ownership is permanent.

Torture

Zaurocz stwora

{1}{B}: Put a -1/-1 counter on enchanted creature.

Veldrane of Sengir

{1}{B}{B}: Veldrane of Sengir gets -3/-0 and gains forestwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Aliban's Tower

Target blocking creature gets +3/+1 until end of turn.

Ambush

Blocking creatures gain first strike until end of turn.

Ambush Party

Pierwszy cios, pośpiech

An-Zerrin Ruins

As An-Zerrin Ruins enters the battlefield, choose a creature type.

Creatures of the chosen type don’t untap during their controllers» untap steps.

Anaba Ancestor

{T}: Another target Minotaur creature gets +1/+1 until end of turn.

Anaba Bodyguard

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Anaba Shaman

{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Anaba Spirit Crafter

Minotaur creatures get +1/+0.

Chandler

{R}{R}{R}, {T}: Destroy target artifact creature.

Dwarven Pony

{1}{R}, {T}: Target Dwarf creature gains mountainwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Mountain.)

Dwarven Sea Clan

{T}: Choose target attacking or blocking creature whose controller controls an Island. Dwarven Sea Clan deals 2 damage to that creature at end of combat. Activate only before the end of combat step.

Dwarven Trader

Eron the Relentless

Pośpiech

{R}{R}{R}: Regenerate Eron the Relentless.

Evaporate

Evaporate deals 1 damage to each white and/or blue creature.

Heart Wolf

Pierwszy cios

{T}: Target Dwarf creature gets +2/+0 and gains first strike until end of turn. When that creature leaves the battlefield this turn, sacrifice Heart Wolf. Activate only during combat.

Ironclaw Curse

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets -0/-1.

Enchanted creature can’t block creatures with power equal to or greater than the enchanted creature’s toughness.

Joven

{R}{R}{R}, {T}: Destroy target noncreature artifact.

Orcish Mine

Zaurocz ląd

Orcish Mine enters the battlefield with three ore counters on it.

At the beginning of your upkeep or whenever enchanted land becomes tapped, remove an ore counter from Orcish Mine.

When the last ore counter is removed from Orcish Mine, destroy enchanted land and Orcish Mine deals 2 damage to that land’s controller.

Retribution

Choose two target creatures an opponent controls. That player chooses and sacrifices one of those creatures. Put a -1/-1 counter on the other.

Winter Sky

Flip a coin. If you win the flip, Winter Sky deals 1 damage to each creature and each player. If you lose the flip, each player draws a card.

An-Havva Constable

An-Havva Constable’s toughness is equal to 1 plus the number of green creatures on the battlefield.

An-Havva Inn

You gain X plus 1 life, where X is the number of green creatures on the battlefield.

Autumn Willow

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

{G}: Until end of turn, Autumn Willow can be the target of spells and abilities controlled by target player as though it didn’t have shroud.

Carapace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2.

Sacrifice Carapace: Regenerate enchanted creature.

Daughter of Autumn

{W}: The next 1 damage that would be dealt to target white creature this turn is dealt to Daughter of Autumn instead.

Faerie Noble

Latanie

Other Faerie creatures you control get +0/+1.

{T}: Other Faerie creatures you control get +1/+0 until end of turn.

Folk of An-Havva

Whenever Folk of An-Havva blocks, it gets +2/+0 until end of turn.

Hungry Mist

At the beginning of your upkeep, sacrifice Hungry Mist unless you pay {G}{G}.

Joven's Ferrets

Whenever Joven’s Ferrets attacks, it gets +0/+2 until end of turn.

At end of combat, tap all creatures that blocked Joven’s Ferrets this turn. They don’t untap during their controller’s next untap step.

Leaping Lizard

{1}{G}: Leaping Lizard gets -0/-1 and gains flying until end of turn.

Mammoth Harness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór traci latanie.

Whenever enchanted creature blocks or becomes blocked by a creature, the other creature gains first strike until end of turn.

Primal Order

At the beginning of each player’s upkeep, Primal Order deals damage to that player equal to the number of nonbasic lands they control.

Renewal

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieść ją przekręconą na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Root Spider

Whenever Root Spider blocks, it gets +1/+0 and gains first strike until end of turn.

Roots

Zaurocz stwora bez latania

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Rysorian Badger

Whenever Rysorian Badger attacks and isn’t blocked, you may exile up to two target creature cards from defending player’s graveyard. If you do, you gain 1 life for each card exiled this way and Rysorian Badger assigns no combat damage this turn.

Shrink

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-0.

Spectral Bears

Whenever Spectral Bears attacks, if defending player controls no black nontoken permanents, it doesn’t untap during your next untap step.

Willow Faerie

Latanie

Willow Priestess

{T}: You may put a Faerie permanent card from your hand onto the battlefield.

{2}{G}: Target green creature gains protection from black until end of turn.

Apocalypse Chime

{2}, {T}, Sacrifice Apocalypse Chime: Destroy all nontoken permanents with a name originally printed in the Homelands expansion. They can’t be regenerated.

Clockwork Gnomes

{3}, {T}: Regenerate target artifact creature.

Clockwork Steed

Clockwork Steed enters the battlefield with four +1/+0 counters on it.

Clockwork Steed can’t be blocked by artifact creatures.

At end of combat, if Clockwork Steed attacked or blocked this combat, remove a +1/+0 counter from it.

{X}, {T}: Put up to X +1/+0 counters on Clockwork Steed. This ability can’t cause the total number of +1/+0 counters on Clockwork Steed to be greater than four. Activate only during your upkeep.

Clockwork Swarm

Clockwork Swarm enters the battlefield with four +1/+0 counters on it.

Clockwork Swarm can’t be blocked by Walls.

At end of combat, if Clockwork Swarm attacked or blocked this combat, remove a +1/+0 counter from it.

{X}, {T}: Put up to X +1/+0 counters on Clockwork Swarm. This ability can’t cause the total number of +1/+0 counters on Clockwork Swarm to be greater than four. Activate only during your upkeep.

Didgeridoo

{3}: You may put a Minotaur permanent card from your hand onto the battlefield.

Ebony Rhino

Tratowanie

Feroz's Ban

Rzucanie czarów stworów kosztuje o {2} więcej.

Joven's Tools

{4}, {T}: Target creature can’t be blocked this turn except by Walls.

Roterothopter

Latanie

{2}: Roterothopter gets +1/+0 until end of turn. Activate no more than twice each turn.

Serrated Arrows

Serrated Arrows enters the battlefield with three arrowhead counters on it.

At the beginning of your upkeep, if there are no arrowhead counters on Serrated Arrows, sacrifice it.

{T}, Remove an arrowhead counter from Serrated Arrows: Put a -1/-1 counter on target creature.

An-Havva Township

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Add {G}.

{2}, {T}: Add {R} or {W}.

Aysen Abbey

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Add {W}.

{2}, {T}: Add {G} or {U}.

Castle Sengir

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Add {B}.

{2}, {T}: Add {U} or {R}.

Koskun Keep

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Add {R}.

{2}, {T}: Add {B} or {G}.

Wizards' School

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Add {U}.

{2}, {T}: Add {W} or {B}.