Fallen Empires

Combat Medic

{1}{W}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, które mogłoby zostać zadane wskazanemu celowi w tej turze.

Farrel's Mantle

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature attacks and isn’t blocked, its controller may have it deal damage equal to its power plus 2 to another target creature. If that player does, the attacking creature assigns no combat damage this turn.

Farrel's Zealot

Whenever Farrel’s Zealot attacks and isn’t blocked, you may have it deal 3 damage to target creature. If you do, Farrel’s Zealot assigns no combat damage this turn.

Farrelite Priest

{1}: Add {W}. If this ability has been activated four or more times this turn, sacrifice Farrelite Priest at the beginning of the next end step.

Hand of Justice

{T}, Tap three untapped white creatures you control: Destroy target creature.

Heroism

Sacrifice a white creature: For each attacking red creature, prevent all combat damage that would be dealt by that creature this turn unless its controller pays {2}{R}.

Icatian Infantry

{1}: Icatian Infantry gains first strike until end of turn.

{1}: Icatian Infantry gains banding until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Icatian Javelineers

Icatian Javelineers enters the battlefield with a javelin counter on it.

{T}, Remove a javelin counter from Icatian Javelineers: It deals 1 damage to any target.

Icatian Lieutenant

{1}{W}: Target Soldier creature gets +1/+0 until end of turn.

Icatian Moneychanger

Icatian Moneychanger enters the battlefield with three credit counters on it.

When Icatian Moneychanger enters the battlefield, it deals 3 damage to you.

At the beginning of your upkeep, put a credit counter on Icatian Moneychanger.

Sacrifice Icatian Moneychanger: You gain 1 life for each credit counter on Icatian Moneychanger. Activate only during your upkeep.

Icatian Phalanx

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Icatian Priest

{1}{W}{W}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Icatian Scout

{1}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Icatian Skirmishers

Pierwszy cios, zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Whenever Icatian Skirmishers attacks, all creatures banded with it gain first strike until end of turn.

Icatian Town

Stwórz cztery żetony białego stwora Mieszczanin 1/1.

Order of Leitbur

Ochrona przed czarnym

{W}: Order of Leitbur gains first strike until end of turn.

{W}{W}: Order of Leitbur gets +1/+0 until end of turn.

Deep Spawn

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Deep Spawn unless you mill two cards.

{U}: Deep Spawn gains shroud until end of turn and doesn’t untap during your next untap step. Tap Deep Spawn. (A creature with shroud can’t be the target of spells or abilities.)

High Tide

Until end of turn, whenever a player taps an Island for mana, that player adds an additional {U}.

Homarid

Homarid enters the battlefield with a tide counter on it.

At the beginning of your upkeep, put a tide counter on Homarid.

As long as there is exactly one tide counter on Homarid, it gets -1/-1.

As long as there are exactly three tide counters on Homarid, it gets +1/+1.

Whenever there are four or more tide counters on Homarid, remove all tide counters from it.

Homarid Shaman

{U}: Tap target green creature.

Homarid Spawning Bed

{1}{U}{U}, Sacrifice a blue creature: Create X 1/1 blue Camarid creature tokens, where X is the sacrificed creature’s mana value.

Homarid Warrior

{U}: Homarid Warrior gains shroud until end of turn and doesn’t untap during your next untap step. Tap Homarid Warrior. (A creature with shroud can’t be the target of spells or abilities.)

Merseine

Zaurocz stwora

Merseine enters the battlefield with three net counters on it.

Enchanted creature doesn’t untap during its controller’s untap step if Merseine has a net counter on it.

Pay enchanted creature’s mana cost: Remove a net counter from Merseine. Only the controller of the enchanted creature may activate this ability.

River Merfolk

{U}: River Merfolk gains mountainwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Mountain.)

Seasinger

When you control no Islands, sacrifice Seasinger.

You may choose not to untap Seasinger during your untap step.

{T}: Gain control of target creature whose controller controls an Island for as long as you control Seasinger and Seasinger remains tapped.

Svyelunite Priest

{U}{U}, {T}: Target creature gains shroud until end of turn. Activate only during your upkeep. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Tidal Flats

{U}{U}: For each attacking creature without flying, its controller may pay {1}. If that player doesn’t, creatures you control blocking that creature gain first strike until end of turn.

Tidal Influence

Cast this spell only if no permanents named Tidal Influence are on the battlefield.

Tidal Influence enters the battlefield with a tide counter on it.

At the beginning of your upkeep, put a tide counter on Tidal Influence.

As long as there is exactly one tide counter on Tidal Influence, all blue creatures get -2/-0.

As long as there are exactly three tide counters on Tidal Influence, all blue creatures get +2/+0.

Whenever there are four or more tide counters on Tidal Influence, remove all tide counters from it.

Vodalian Knights

Pierwszy cios

Vodalian Knights can’t attack unless defending player controls an Island.

When you control no Islands, sacrifice Vodalian Knights.

{U}: Vodalian Knights gains flying until end of turn.

Vodalian Mage

{U}, {T}: Counter target spell unless its controller pays {1}.

Vodalian Soldiers

Vodalian War Machine

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Tap an untapped Merfolk you control: Vodalian War Machine can attack this turn as though it didn’t have defender.

Tap an untapped Merfolk you control: Vodalian War Machine gets +2/+1 until end of turn.

When Vodalian War Machine dies, destroy all Merfolk tapped this turn to pay for its abilities.

Armor Thrull

{T}, Sacrifice Armor Thrull: Put a +1/+2 counter on target creature.

Basal Thrull

{T}, Sacrifice Basal Thrull: Add {B}{B}.

Breeding Pit

At the beginning of your upkeep, sacrifice Breeding Pit unless you pay {B}{B}.

At the beginning of your end step, create a 0/1 black Thrull creature token.

Derelor

Rzucanie czarnych czarów kosztuje cię o {B} więcej.

Ebon Praetor

Pierwszy cios, tratowanie

At the beginning of your upkeep, put a -2/-2 counter on Ebon Praetor.

Sacrifice a creature: Remove a -2/-2 counter from Ebon Praetor. If the sacrificed creature was a Thrull, put a +1/+0 counter on Ebon Praetor. Activate only during your upkeep and only once each turn.

Hymn to Tourach

Wskazany gracz odrzuca dwie losowe karty.

Initiates of the Ebon Hand

{1}: Add {B}. If this ability has been activated four or more times this turn, sacrifice Initiates of the Ebon Hand at the beginning of the next end step.

Mindstab Thrull

Whenever Mindstab Thrull attacks and isn’t blocked, you may sacrifice it. If you do, defending player discards three cards.

Necrite

Whenever Necrite attacks and isn’t blocked, you may sacrifice it. If you do, destroy target creature defending player controls. It can’t be regenerated.

Order of the Ebon Hand

Ochrona przed białym

{B}: Order of the Ebon Hand gains first strike until end of turn.

{B}{B}: Order of the Ebon Hand gets +1/+0 until end of turn.

Soul Exchange

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — wygnaj stwora pod twoim władaniem.

Return target creature card from your graveyard to the battlefield. Put a +2/+2 counter on that creature if the exiled creature was a Thrull.

Thrull Champion

Thrull creatures get +1/+1.

{T}: Gain control of target Thrull for as long as you control Thrull Champion.

Thrull Retainer

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Sacrifice Thrull Retainer: Regenerate enchanted creature.

Thrull Wizard

{1}{B}: Counter target black spell unless that spell’s controller pays {B} or {3}.

Tourach's Chant

At the beginning of your upkeep, sacrifice Tourach’s Chant unless you pay {B}.

Whenever a player puts a Forest onto the battlefield, Tourach’s Chant deals 3 damage to that player unless they put a -1/-1 counter on a creature they control.

Tourach's Gate

Zaurocz ląd pod twoim władaniem

Sacrifice a Thrull: Put three time counters on Tourach’s Gate.

At the beginning of your upkeep, remove a time counter from Tourach’s Gate. If there are no time counters on Tourach’s Gate, sacrifice it.

Tap enchanted land: Attacking creatures you control get +2/-1 until end of turn. Activate only if enchanted land is untapped.

Brassclaw Orcs

Brassclaw Orcs can’t block creatures with power 2 or greater.

Dwarven Armorer

{R}, {T}, Discard a card: Put a +0/+1 counter or a +1/+0 counter on target creature.

Dwarven Catapult

Dwarven Catapult deals X damage divided evenly, rounded down, among all creatures target opponent controls.

Dwarven Lieutenant

{1}{R}: Target Dwarf creature gets +1/+0 until end of turn.

Dwarven Soldier

Whenever Dwarven Soldier blocks or becomes blocked by one or more Orcs, Dwarven Soldier gets +0/+2 until end of turn.

Goblin Chirurgeon

Sacrifice a Goblin: Regenerate target creature.

Goblin Flotilla

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

At the beginning of each combat, unless you pay {R}, whenever Goblin Flotilla blocks or becomes blocked by a creature this combat, that creature gains first strike until end of turn.

Goblin Grenade

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć Goblina.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Goblin Kites

{R}: Target creature you control with toughness 2 or less gains flying until end of turn. Flip a coin at the beginning of the next end step. If you lose the flip, sacrifice that creature.

Goblin War Drums

Stwory pod twoim władaniem mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Goblin Warrens

{2}{R}, poświęć dwa Gobliny: Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Orcish Captain

{1}: Flip a coin. If you win the flip, target Orc creature gets +2/+0 until end of turn. If you lose the flip, it gets -0/-2 until end of turn.

Orcish Spy

{T}: Spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza.

Orcish Veteran

Orcish Veteran can’t block white creatures with power 2 or greater.

{R}: Orcish Veteran gains first strike until end of turn.

Orgg

Tratowanie

Orgg can’t attack if defending player controls an untapped creature with power 3 or greater.

Orgg can’t block creatures with power 3 or greater.

Raiding Party

Raiding Party can’t be the target of white spells or abilities from white sources.

Sacrifice an Orc: Each player may tap any number of untapped white creatures they control. For each creature tapped this way, that player chooses up to two Plains. Then destroy all Plains that weren’t chosen this way by any player.

Elven Fortress

{1}{G}: Target blocking creature gets +0/+1 until end of turn.

Elvish Farmer

At the beginning of your upkeep, put a spore counter on Elvish Farmer.

Remove three spore counters from Elvish Farmer: Create a 1/1 green Saproling creature token.

Poświęć Sadzonką: Zyskaj 2 życia.

Elvish Hunter

{1}{G}, {T}: Target creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Elvish Scout

{G}, {T}: Untap target attacking creature you control. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by it this turn.

Feral Thallid

At the beginning of your upkeep, put a spore counter on Feral Thallid.

Remove three spore counters from Feral Thallid: Regenerate Feral Thallid.

Fungal Bloom

{G}{G}: Put a spore counter on target Fungus.

Night Soil

{1}, Exile two creature cards from a single graveyard: Create a 1/1 green Saproling creature token.

Spore Cloud

Tap all blocking creatures. Prevent all combat damage that would be dealt this turn. Each attacking creature and each blocking creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Spore Flower

At the beginning of your upkeep, put a spore counter on Spore Flower.

Remove three spore counters from Spore Flower: Prevent all combat damage that would be dealt this turn.

Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym bycie.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego bytu: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Thallid Devourer

At the beginning of your upkeep, put a spore counter on Thallid Devourer.

Remove three spore counters from Thallid Devourer: Create a 1/1 green Saproling creature token.

Sacrifice a Saproling: Thallid Devourer gets +1/+2 until end of turn.

Thelon's Chant

At the beginning of your upkeep, sacrifice Thelon’s Chant unless you pay {G}.

Whenever a player puts a Swamp onto the battlefield, Thelon’s Chant deals 3 damage to that player unless the player puts a -1/-1 counter on a creature they control.

Thelon's Curse

Blue creatures don’t untap during their controllers» untap steps.

At the beginning of each player’s upkeep, that player may choose any number of tapped blue creatures they control and pay {U} for each creature chosen this way. If the player does, untap those creatures.

Thelonite Druid

{1}{G}, {T}, Sacrifice a creature: Forests you control become 2/3 creatures until end of turn. They’re still lands.

Thelonite Monk

{T}, Sacrifice a green creature: Target land becomes a Forest. (This effect lasts indefinitely.)

Thorn Thallid

At the beginning of your upkeep, put a spore counter on Thorn Thallid.

Remove three spore counters from Thorn Thallid: It deals 1 damage to any target.

Aeolipile

{1}, {T}, Sacrifice Aeolipile: It deals 2 damage to any target.

Balm of Restoration

{1}, {T}, Sacrifice Balm of Restoration: Choose one —

  • Zyskaj 2 życia.

  • Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Conch Horn

{1}, {T}, Sacrifice Conch Horn: Draw two cards, then put a card from your hand on top of your library.

Delif's Cone

{T}, Sacrifice Delif’s Cone: This turn, when target creature you control attacks and isn’t blocked, you may gain life equal to its power. If you do, it assigns no combat damage this turn.

Delif's Cube

{2}, {T}: This turn, when target creature you control attacks and isn’t blocked, it assigns no combat damage this turn and you put a cube counter on Delif’s Cube.

{2}, Remove a cube counter from Delif’s Cube: Regenerate target creature.

Draconian Cylix

{2}, {T}, Discard a card at random: Regenerate target creature.

Elven Lyre

{1}, {T}, Sacrifice Elven Lyre: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Implements of Sacrifice

{1}, {T}, Sacrifice Implements of Sacrifice: Add two mana of any one color.

Ring of Renewal

{5}, {T}: Discard a card at random, then draw two cards.

Spirit Shield

You may choose not to untap Spirit Shield during your untap step.

{2}, {T}: Target creature gets +0/+2 for as long as Spirit Shield remains tapped.

Zelyon Sword

You may choose not to untap Zelyon Sword during your untap step.

{3}, {T}: Target creature gets +2/+0 for as long as Zelyon Sword remains tapped.

Bottomless Vault

Bottomless Vault enters the battlefield tapped.

You may choose not to untap Bottomless Vault during your untap step.

At the beginning of your upkeep, if Bottomless Vault is tapped, put a storage counter on it.

{T}, Remove any number of storage counters from Bottomless Vault: Add {B} for each storage counter removed this way.

Dwarven Hold

Dwarven Hold enters the battlefield tapped.

You may choose not to untap Dwarven Hold during your untap step.

At the beginning of your upkeep, if Dwarven Hold is tapped, put a storage counter on it.

{T}, Remove any number of storage counters from Dwarven Hold: Add {R} for each storage counter removed this way.

Dwarven Ruins

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {R}{R}.

Ebon Stronghold

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {B}{B}.

Havenwood Battleground

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {G}{G}.

Hollow Trees

Hollow Trees enters the battlefield tapped.

You may choose not to untap Hollow Trees during your untap step.

At the beginning of your upkeep, if Hollow Trees is tapped, put a storage counter on it.

{T}, Remove any number of storage counters from Hollow Trees: Add {G} for each storage counter removed this way.

Icatian Store

Icatian Store enters the battlefield tapped.

You may choose not to untap Icatian Store during your untap step.

At the beginning of your upkeep, if Icatian Store is tapped, put a storage counter on it.

{T}, Remove any number of storage counters from Icatian Store: Add {W} for each storage counter removed this way.

Rainbow Vale

{T}: Add one mana of any color. An opponent gains control of Rainbow Vale at the beginning of the next end step.

Ruins of Trokair

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {W}{W}.

Sand Silos

Sand Silos enters the battlefield tapped.

You may choose not to untap Sand Silos during your untap step.

At the beginning of your upkeep, if Sand Silos is tapped, put a storage counter on it.

{T}, Remove any number of storage counters from Sand Silos: Add {U} for each storage counter removed this way.

Svyelunite Temple

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {U}{U}.