Game Night

Militant Angel

Latanie, więź życia

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz tyle żetonów białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością, ilu przeciwników zaatakowałeś w tej turze.

Inspired Sphinx

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz tyle kart, ilu masz przeciwników.

{3}{U}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Topter 1/1 z lataniem.

Rot Hulk

Złowrogość

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć co najwyżej X wskazanych kart Zombi z twojego cmentarza na pole walki, gdzie X jest liczbą twoich przeciwników.

Goblin Goliath

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz tyle żetonów czerwonego stwora Goblin 1/1, ilu masz przeciwników.

{3}{R}, {T}: Jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać przeciwnikowi obrażenia w tej turze, zamiast tego zadaje owemu graczowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Avatar of Growth

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego z posiadanych przeciwników.

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz szuka w swojej bibliotece co najwyżej dwóch kart bazowych lądów, umieszcza je na polu walki, następnie tasuje swoją bibliotekę.

Aerial Responder

Latanie, czujność, więź życia

Always Watching

Nie-żetonowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Benalish Marshal

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Bright Reprisal

Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Dobierz kartę.

Call the Cavalry

Stwórz dwa żetony białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Everdawn Champion

Zażegnaj wszelkie obrażenia bitewne, jakie mogłyby być zadane temu stworowi.

Fan Bearer

{2}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+1 do końca tury.

Inspiring Captain

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Mesa Unicorn

Więź życia

Serra Angel

Latanie, czujność

Subjugator Angel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników.

Advanced Stitchwing

Latanie

{2}{U}, odrzuć dwie karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole walki.

Air Elemental

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Claustrophobia

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Favorable Winds

Stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +1/+1.

Hydrolash

Atakujące stwory dostają -2/-0 do końca tury.

Dobierz kartę.

Reckless Scholar

{T}: Wskazany gracz dobiera kartę, następnie odrzuca kartę.

Soulblade Djinn

Latanie

Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Whirler Rogue

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Zahid, Djinn of the Lamp

Możesz zapłacić {3}{U} i przekręcić odkręcony artefakt pod twoim władaniem zamiast płacić koszt many tego czaru.

Latanie

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Cruel Revival

Zniszcz wskazanego stwora nie będącego Zombi. Nie może być zregenerowany. Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę Zombi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Fleshbag Marauder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz poświęca stwora.

Gruesome Fate

Każdy przeciwnik traci 1 życie za każdego stwora pod twoim władaniem.

Languish

Wszystkie stwory dostają -4/-4 do końca tury.

Liliana's Mastery

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Lord of the Accursed

Inne Zombi pod twoim władaniem mają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Wszystkie Zombi zyskują złowrogość do końca tury.

Tattered Mummy

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci 2 życia.

Thallid Soothsayer

{2}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Zulaport Cutthroat

Kiedy ten lub inny stwór pod twoim władaniem umrze, każdy przeciwnik traci 1 życia, a ty zyskujesz 1 życie.

Bombard

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi.

Captivating Crew

{3}{R}: Zyskujesz władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Aktywuj jako obrzęd.

Dragon Fodder

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Rolling Thunder

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Seismic Elemental

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Siege-Gang Commander

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje 2 obrażenia w dowolnie wskazany cel.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Ghalta, Primal Hunger

Rzucenie tego czaru kosztuje {X} mniej, gdzie X jest sumą siły stworów pod twoim władaniem.

Tratowanie

Jungle Delver

{3}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Nissa's Revelation

Wróż 5, następnie ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, dobierasz tyle kart, ile ma siły oraz dostajesz tyle życia, ile ma wytrzymałości.

Overcome

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 i tratowanie.

Seek the Wilds

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora lub lądu i umieścić ja w twojej ręce. Umieść pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Thrashing Brontodon

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Eager Construct

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz może wróżyć 1. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, następnie możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Filigree Familiar

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskujesz 2 życia.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Howling Golem

Ilekroć ten stwór atakuje lub blokuje, każdy gracz dobiera kartę.

Manalith

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, następnie ujawnij ją, umieść w twojej ręce i przetasuj twoją bibliotekę.

Rhonas's Monument

Rzucanie czarów zielonych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +2/+2 i tratowanie.

Snare Thopter

Latanie, pośpiech

Welder Automaton

{3}{R}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi 1 obrażenie.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)