Game Night

Militant Angel

Latanie, więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością, ilu przeciwników atakowałeś w tej turze.

Inspired Sphinx

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ilu masz przeciwników.

{3}{U}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Rot Hulk

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej X wskazanych kart Zombi z twojego cmentarza na pole bitwy, gdzie X jest liczbą twoich przeciwników.

Goblin Goliath

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów czerwonego stwora Goblin 1/1, ilu masz przeciwników.

{3}{R}, {T}: Jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać przeciwnikowi obrażenia w tej turze, zamiast tego zadaje owemu graczowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Avatar of Growth

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego z posiadanych przeciwników.

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz szuka w swojej bibliotece co najwyżej dwóch kart bazowych lądów, umieszcza je na polu bitwy, po czym tasuje.

Aerial Responder

Latanie, czujność, więź życia

Always Watching

Nieżetonowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Benalish Marshal

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Bright Reprisal

Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Dobierz kartę.

Call the Cavalry

Stwórz dwa żetony białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Everdawn Champion

Zażegnaj wszelkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby być zadane temu stworowi.

Fan Bearer

{2}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Inspiring Captain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Mesa Unicorn

Więź życia

Serra Angel

Latanie, czujność

Subjugator Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników.

Advanced Stitchwing

Latanie

{2}{U}, odrzuć dwie karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Air Elemental

Latanie

Claustrophobia

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Favorable Winds

Stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +1/+1.

Hydrolash

Atakujące stwory dostają do końca tury -2/-0.

Dobierz kartę.

Reckless Scholar

{T}: Wskazany gracz dobiera kartę, po czym odrzuca kartę.

Soulblade Djinn

Latanie

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Whirler Rogue

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Zahid, Djinn of the Lamp

Możesz zapłacić {3}{U} i przekręcić odkręcony artefakt pod twoim władaniem zamiast płacić koszt many tego czaru.

Latanie

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Cruel Revival

Zniszcz wskazanego stwora bez typu Zombi. Nie może być zregenerowany. Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę Zombi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Fleshbag Marauder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Gruesome Fate

Każdy przeciwnik traci po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

Languish

Wszystkie stwory dostają do końca tury -4/-4.

Liliana's Mastery

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Lord of the Accursed

Inne Zombi pod twoim władaniem mają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Wszystkie Zombi zyskują złowrogość do końca tury.

Tattered Mummy

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Thallid Soothsayer

{2}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Zulaport Cutthroat

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Bombard

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Captivating Crew

{3}{R}: Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Dragon Fodder

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Rolling Thunder

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Seismic Elemental

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Siege-Gang Commander

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Ghalta, Primal Hunger

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest sumą sił stworów pod twoim władaniem.

Tratowanie

Jungle Delver

{3}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Nissa's Revelation

Wróż 5, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, dobierz tyle kart, ile ma siły oraz zyskaj tyle żyć, ile ma wytrzymałości.

Overcome

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 oraz tratowanie. (Mogą zadać nadmiar obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Seek the Wilds

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora lub lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Thrashing Brontodon

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Eager Construct

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz może wróżyć 1. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, po czym możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Filigree Familiar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Howling Golem

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, każdy gracz dobiera kartę.

Manalith

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Rhonas's Monument

Rzucanie czarów zielonych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 oraz tratowanie.

Snare Thopter

Latanie, pośpiech

Welder Automaton

{3}{R}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)