Conspiracy

Advantageous Proclamation

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Minimalny rozmiar twojej talii jest zmniejszony o pięć.

Backup Plan

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Dobierz dodatkową rękę siedmiu kart na początku gry. Przed braniem muliganów wtasuj wszystkie twoje ręce oprócz jednej do twojej biblioteki.

Brago's Favor

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Rzucanie czarów o wybranej nazwie kosztuje cię o {1} mniej.

Double Stroke

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu o wybranej nazwie, możesz go skopiować. Możesz wybrać nowe cele dla kopii.

Immediate Action

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej nazwie pod twoim władaniem mają pośpiech.

Iterative Analysis

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu o wybranej nazwie, możesz dobrać kartę.

Muzzio's Preparations

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Każdy stwór o wybranej nazwie pod twoim władaniem wchodzi na pole walki z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

Power Play

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Rozpoczynasz grę. Jeśli kilku graczy miałoby rozpoczynać grę, jeden z owych graczy wybierany jest losowo.

Secret Summoning

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć stwór o wybranej nazwie wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz wyszukać w twojej bibliotece dowolną liczbę kart o owej nazwie, ujawnić je, umieścić w twojej ręce, następnie przetasować twoją bibliotekę.

Secrets of Paradise

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej nazwie pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Sentinel Dispatch

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Na początku twojego pierwszego kroku utrzymania, stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Konstrukt 1/1 z obronnością.

Unexpected Potential

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

You may spend mana as though it were mana of any color to cast spells with the chosen name.

Worldknit

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

As long as every card in your card pool started the game in your library or in the command zone, lands you control have „{T}: Add one mana of any color.”

Brago's Representative

Podczas głosowania masz dodatkowy głos. (Głosy mogą być na różne opcje lub na tę samą.)

Council Guardian

Will of the council — When Council Guardian enters the battlefield, starting with you, each player votes for blue, black, red, or green. Council Guardian gains protection from each color with the most votes or tied for most votes.

Council's Judgment

Will of the council — Starting with you, each player votes for a nonland permanent you don’t control. Exile each permanent with the most votes or tied for most votes.

Custodi Soulbinders

Custodi Soulbinders enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the number of other creatures on the battlefield.

{2}{W}, Remove a +1/+1 counter from Custodi Soulbinders: Create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Custodi Squire

Latanie

Will of the council — When Custodi Squire enters the battlefield, starting with you, each player votes for an artifact, creature, or enchantment card in your graveyard. Return each card with the most votes or tied for most votes to your hand.

Rousing of Souls

Parley — Each player reveals the top card of their library. For each nonland card revealed this way, you create a 1/1 white Spirit creature token with flying. Then each player draws a card.

Academy Elite

Academy Elite enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the number of instant and sorcery cards in all graveyards.

{2}{U}, Remove a +1/+1 counter from Academy Elite: Draw a card, then discard a card.

Marchesa's Emissary

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Marchesa's Infiltrator

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Whenever Marchesa’s Infiltrator deals combat damage to a player, draw a card.

Muzzio, Visionary Architect

{3}{U}, {T}: Look at the top X cards of your library, where X is the highest converted mana cost among artifacts you control. You may reveal an artifact card from among them and put it onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Plea for Power

Will of the council — Starting with you, each player votes for time or knowledge. If time gets more votes, take an extra turn after this one. If knowledge gets more votes or the vote is tied, draw three cards.

Split Decision

Will of the council — Choose target instant or sorcery spell. Starting with you, each player votes for denial or duplication. If denial gets more votes, counter the spell. If duplication gets more votes or the vote is tied, copy the spell. You may choose new targets for the copy.

Bite of the Black Rose

Will of the council — Starting with you, each player votes for sickness or psychosis. If sickness gets more votes, creatures your opponents control get -2/-2 until end of turn. If psychosis gets more votes or the vote is tied, each opponent discards two cards.

Drakestown Forgotten

Drakestown Forgotten enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the number of creature cards in all graveyards.

{2}{B}, Remove a +1/+1 counter from Drakestown Forgotten: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Grudge Keeper

Whenever players finish voting, each opponent who voted for a choice you didn’t vote for loses 2 life.

Reign of the Pit

Each player sacrifices a creature. Create an X/X black Demon creature token with flying, where X is the total power of the creatures sacrificed this way.

Tyrant's Choice

Will of the council — Starting with you, each player votes for death or torture. If death gets more votes, each opponent sacrifices a creature. If torture gets more votes or the vote is tied, each opponent loses 4 life.

Enraged Revolutionary

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Grenzo's Cutthroat

Pierwszy cios

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Grenzo's Rebuttal

Create a 4/4 red Ogre creature token. Starting with you, each player chooses an artifact, a creature, and a land from among the permanents controlled by the player to their left. Destroy each permanent chosen this way.

Ignition Team

Ignition Team enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the number of tapped lands on the battlefield.

{2}{R}, Remove a +1/+1 counter from Ignition Team: Target land becomes a 4/4 red Elemental creature until end of turn. It’s still a land.

Scourge of the Throne

Latanie

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Whenever Scourge of the Throne attacks for the first time each turn, if it’s attacking the player with the most life or tied for most life, untap all attacking creatures. After this phase, there is an additional combat phase.

Treasonous Ogre

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Pay 3 life: Add {R}.

Predator's Howl

Create a 2/2 green Wolf creature token.

Morbid — Create three 2/2 green Wolf creature tokens instead if a creature died this turn.

Realm Seekers

Realm Seekers enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the total number of cards in all players» hands.

{2}{G}, Remove a +1/+1 counter from Realm Seekers: Search your library for a land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Selvala's Charge

Parley — Each player reveals the top card of their library. For each nonland card revealed this way, you create a 3/3 green Elephant creature token. Then each player draws a card.

Selvala's Enforcer

Parley — When Selvala’s Enforcer enters the battlefield, each player reveals the top card of their library. For each nonland card revealed this way, put a +1/+1 counter on Selvala’s Enforcer. Then each player draws a card.

Brago, King Eternal

Latanie

Whenever Brago, King Eternal deals combat damage to a player, exile any number of target nonland permanents you control, then return those cards to the battlefield under their owner’s control.

Dack Fayden

+1: Target player draws two cards, then discards two cards.

−2: Gain control of target artifact.

−6: You get an emblem with „Whenever you cast a spell that targets one or more permanents, gain control of those permanents.”

Dack's Duplicate

You may have Dack’s Duplicate enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it has haste and dethrone. (Whenever it attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Deathreap Ritual

Morbid — At the beginning of each end step, if a creature died this turn, you may draw a card.

Extract from Darkness

Each player puts the top two cards of their library into their graveyard. Then you put a creature card from a graveyard onto the battlefield under your control.

Flamewright

{1}, {T}: Create a 1/1 colorless Construct artifact creature token with defender.

{T}, Sacrifice a creature with defender: Flamewright deals 1 damage to any target.

Grenzo, Dungeon Warden

Grenzo, Dungeon Warden enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

{2}: Put the bottom card of your library into your graveyard. If it’s a creature card with power less than or equal to Grenzo’s power, put it onto the battlefield.

Magister of Worth

Latanie

Will of the council — When Magister of Worth enters the battlefield, starting with you, each player votes for grace or condemnation. If grace gets more votes, each player returns each creature card from their graveyard to the battlefield. If condemnation gets more votes or the vote is tied, destroy all creatures other than Magister of Worth.

Marchesa, the Black Rose

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Other creatures you control have dethrone.

Whenever a creature you control with a +1/+1 counter on it dies, return that card to the battlefield under your control at the beginning of the next end step.

Marchesa's Smuggler

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

{1}{U}{R}: Target creature you control gains haste until end of turn and can’t be blocked this turn.

Selvala, Explorer Returned

Parley — {T}: Each player reveals the top card of their library. For each nonland card revealed this way, add {G} and you gain 1 life. Then each player draws a card.

Woodvine Elemental

Tratowanie

Parley — Whenever Woodvine Elemental attacks, each player reveals the top card of their library. For each nonland card revealed this way, attacking creatures you control get +1/+1 until end of turn. Then each player draws a card.

Aether Searcher

Reveal Aether Searcher as you draft it. Reveal the next card you draft and note its name.

When Aether Searcher enters the battlefield, you may search your hand and/or library for a card with a name noted as you drafted cards named Aether Searcher. You may cast it without paying its mana cost. If you searched your library this way, shuffle it.

Agent of Acquisitions

Draft Agent of Acquisitions face up.

Instead of drafting a card from a booster pack, you may draft each card in that booster pack, one at a time. If you do, turn Agent of Acquisitions face down and you can’t draft cards for the rest of this draft round. (You may look at booster packs passed to you.)

Canal Dredger

Draft Canal Dredger face up.

Each player passes the last card from each booster pack to a player who drafted a card named Canal Dredger.

{T}: Put target card from your graveyard on the bottom of your library.

Coercive Portal

Will of the council — At the beginning of your upkeep, starting with you, each player votes for carnage or homage. If carnage gets more votes, sacrifice Coercive Portal and destroy all nonland permanents. If homage gets more votes or the vote is tied, draw a card.

Cogwork Grinder

Draft Cogwork Grinder face up.

As you draft a card, you may remove it from the draft face down. (Those cards aren’t in your card pool.)

Cogwork Grinder enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the number of cards you removed from the draft with cards named Cogwork Grinder.

Cogwork Librarian

Draft Cogwork Librarian face up.

As you draft a card, you may draft an additional card from that booster pack. If you do, put Cogwork Librarian into that booster pack.

Cogwork Spy

Reveal Cogwork Spy as you draft it. You may look at the next card drafted from this booster pack.

Latanie

Cogwork Tracker

Reveal Cogwork Tracker as you draft it and note the player who passed it to you.

Cogwork Tracker attacks each combat if able.

Cogwork Tracker attacks a player you noted for cards named Cogwork Tracker each combat if able.

Deal Broker

Draft Deal Broker face up.

Immediately after the draft, you may reveal a card in your card pool. Each other player may offer you one card in their card pool in exchange. You may accept any one offer.

{T}: Draw a card, then discard a card.

Lore Seeker

Reveal Lore Seeker as you draft it. After you draft Lore Seeker, you may add a booster pack to the draft. (Your next pick is from that booster pack. Pass it to the next player and it’s drafted this draft round.)

Lurking Automaton

Reveal Lurking Automaton as you draft it and note how many cards you’ve drafted this draft round, including Lurking Automaton.

Lurking Automaton enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the highest number you noted for cards named Lurking Automaton.

Whispergear Sneak

Draft Whispergear Sneak face up.

During the draft, you may turn Whispergear Sneak face down. If you do, look at any unopened booster pack in the draft or any booster pack not being looked at by another player.

Paliano, the High City

Reveal Paliano, the High City as you draft it. The player to your right chooses a color, you choose another color, then the player to your left chooses a third color.

{T}: Add one mana of any color chosen as you drafted cards named Paliano, the High City.

Ajani's Sunstriker

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Apex Hawks

Multikicker {1}{W} (You may pay an additional {1}{W} any number of times as you cast this spell.)

Latanie

Apex Hawks enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Courier Hawk

Latanie, czujność

Doomed Traveler

When Doomed Traveler dies, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Glimmerpoint Stag

Czujność

When Glimmerpoint Stag enters the battlefield, exile another target permanent. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Guardian Zendikon

Zaurocz ląd

Enchanted land is a 2/6 white Wall creature with defender. It’s still a land.

When enchanted land dies, return that card to its owner’s hand.

Intangible Virtue

Creature tokens you control get +1/+1 and have vigilance.

Kor Chant

All damage that would be dealt this turn to target creature you control by a source of your choice is dealt to another target creature instead.

Moment of Heroism

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 i więź życia. (Obrażenia zadane przez tego stwora dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Noble Templar

Czujność

Plainscycling {2} ({2}, Discard this card: Search your library for a Plains card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Pillarfield Ox

Pride Guardian

Obronność

Whenever Pride Guardian blocks, you gain 3 life.

Pristine Angel

Latanie

As long as Pristine Angel is untapped, it has protection from artifacts and from all colors.

Whenever you cast a spell, you may untap Pristine Angel.

Reya Dawnbringer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Rout

You may cast Rout as though it had flash if you pay {2} more to cast it. (You may cast it any time you could cast an instant.)

Destroy all creatures. They can’t be regenerated.

Silverchase Fox

{1}{W}, Sacrifice Silverchase Fox: Exile target enchantment.

Soulcatcher

Latanie

Whenever a creature with flying dies, put a +1/+1 counter on Soulcatcher.

Stave Off

Target creature gains protection from the color of your choice until end of turn.

Swords to Plowshares

Exile target creature. Its controller gains life equal to its power.

Unquestioned Authority

Zaurocz stwora

When Unquestioned Authority enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature has protection from creatures.

Valor Made Real

Target creature can block any number of creatures this turn.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Wakestone Gargoyle

Obronność, latanie

{1}{W}: Creatures you control with defender can attack this turn as though they didn’t have defender.

Aether Tradewinds

Return target permanent you control and target permanent you don’t control to their owners» hands.

Air Servant

Latanie

{2}{U}: Przekręć wskazanego stwora z lataniem.

Brainstorm

Draw three cards, then put two cards from your hand on top of your library in any order.

Breakthrough

Draw four cards, then choose X cards in your hand and discard the rest.

Compulsive Research

Target player draws three cards. Then that player discards two cards unless they discard a land card.

Crookclaw Transmuter

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

When Crookclaw Transmuter enters the battlefield, switch target creature’s power and toughness until end of turn.

Dream Fracture

Counter target spell. Its controller draws a card.

Dobierz kartę.

Enclave Elite

Multikicker {1}{U} (You may pay an additional {1}{U} any number of times as you cast this spell.)

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Enclave Elite enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Favorable Winds

Creatures you control with flying get +1/+1.

Grixis Illusionist

{T}: Target land you control becomes the basic land type of your choice until end of turn.

Jetting Glasskite

Latanie

Whenever Jetting Glasskite becomes the target of a spell or ability for the first time each turn, counter that spell or ability.

Minamo Scrollkeeper

Obronność

Your maximum hand size is increased by one.

Misdirection

You may exile a blue card from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Change the target of target spell with a single target.

Plated Seastrider

Reckless Scholar

{T}: Target player draws a card, then discards a card.

Screaming Seahawk

Latanie

When Screaming Seahawk enters the battlefield, you may search your library for a card named Screaming Seahawk, reveal it, and put it into your hand. If you do, shuffle your library.

Shoreline Ranger

Latanie

Islandcycling {2} ({2}, Discard this card: Search your library for an Island card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Stasis Cell

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

{3}{U}: Attach Stasis Cell to target creature.

Stifle

Counter target activated or triggered ability. (Mana abilities can’t be targeted.)

Traveler's Cloak

Zaurocz stwora

As Traveler’s Cloak enters the battlefield, choose a land type.

When Traveler’s Cloak enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature has landwalk of the chosen type. (It can’t be blocked as long as defending player controls a land of that type.)

Turn the Tide

Creatures your opponents control get -2/-0 until end of turn.

Wind Dancer

Latanie

{T}: Target creature gains flying until end of turn.

Altar's Reap

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Assassinate

Destroy target tapped creature.

Ill-Gotten Gains

Exile Ill-Gotten Gains. Each player discards their hand, then returns up to three cards from their graveyard to their hand.

Infectious Horror

Whenever Infectious Horror attacks, each opponent loses 2 life.

Liliana's Specter

Latanie

When Liliana’s Specter enters the battlefield, each opponent discards a card.

Magus of the Mirror

{T}, Sacrifice Magus of the Mirror: Exchange life totals with target opponent. Activate this ability only during your upkeep.

Morkrut Banshee

Morbid — When Morkrut Banshee enters the battlefield, if a creature died this turn, target creature gets -4/-4 until end of turn.

Necromantic Thirst

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals combat damage to a player, you may return target creature card from your graveyard to your hand.

Phage the Untouchable

When Phage the Untouchable enters the battlefield, if you didn’t cast it from your hand, you lose the game.

Whenever Phage deals combat damage to a creature, destroy that creature. It can’t be regenerated.

Whenever Phage deals combat damage to a player, that player loses the game.

Plagued Rusalka

{B}, Sacrifice a creature: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Quag Vampires

Multikicker {1}{B} (You may pay an additional {1}{B} any number of times as you cast this spell.)

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Quag Vampires enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Reckless Spite

Destroy two target nonblack creatures. You lose 5 life.

Skeletal Scrying

As an additional cost to cast this spell, exile X cards from your graveyard.

You draw X cards and you lose X life.

Smallpox

Each player loses 1 life, discards a card, sacrifices a creature, then sacrifices a land.

Stronghold Discipline

Each player loses 1 life for each creature they control.

Syphon Soul

Syphon Soul deals 2 damage to each other player. You gain life equal to the damage dealt this way.

Tragic Slip

Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Morbid — That creature gets -13/-13 until end of turn instead if a creature died this turn.

Twisted Abomination

{B}: Regenerate Twisted Abomination.

Swampcycling {2} ({2}, Discard this card: Search your library for a Swamp card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Typhoid Rats

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Unhallowed Pact

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, return that card to the battlefield under your control.

Vampire Hexmage

Pierwszy cios

Sacrifice Vampire Hexmage: Remove all counters from target permanent.

Victimize

Choose two target creature cards in your graveyard. Sacrifice a creature. If you do, return the chosen cards to the battlefield tapped.

Wakedancer

Morbid — When Wakedancer enters the battlefield, if a creature died this turn, create a 2/2 black Zombie creature token.

Zombie Goliath

Barbed Shocker

Tratowanie, pośpiech

Whenever Barbed Shocker deals damage to a player, that player discards all the cards in their hand, then draws that many cards.

Boldwyr Intimidator

Cowards can’t block Warriors.

{R}: Target creature becomes a Coward until end of turn.

{2}{R}: Target creature becomes a Warrior until end of turn.

Brimstone Volley

Brimstone Volley deals 3 damage to any target.

Morbid — Brimstone Volley deals 5 damage to that permanent or player instead if a creature died this turn.

Chartooth Cougar

{R}: Chartooth Cougar gets +1/+0 until end of turn.

Mountaincycling {2} ({2}, Discard this card: Search your library for a Mountain card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Cinder Wall

Obronność

When Cinder Wall blocks, destroy it at end of combat.

Deathforge Shaman

Multikicker {R} (You may pay an additional {R} any number of times as you cast this spell.)

When Deathforge Shaman enters the battlefield, it deals damage to target player or planeswalker equal to twice the number of times it was kicked.

Flaring Flame-Kin

As long as Flaring Flame-Kin is enchanted, it gets +2/+2, has trample, and has „{R}: Flaring Flame-Kin gets +1/+0 until end of turn.”

Flowstone Blade

Zaurocz stwora

{R}: Enchanted creature gets +1/-1 until end of turn.

Heartless Hidetsugu

{T}: Heartless Hidetsugu deals damage to each player equal to half that player’s life total, rounded down.

Heckling Fiends

{2}{R}: Target creature attacks this turn if able.

Lizard Warrior

Mana Geyser

Add {R} for each tapped land your opponents control.

Orcish Cannonade

Orcish Cannonade deals 2 damage to any target and 3 damage to you.

Dobierz kartę.

Pitchburn Devils

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Power of Fire

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{T}: This creature deals 1 damage to any target.”

Skitter of Lizards

Multikicker {1}{R} (You may pay an additional {1}{R} any number of times as you cast this spell.)

Pośpiech

Skitter of Lizards enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Sulfuric Vortex

At the beginning of each player’s upkeep, Sulfuric Vortex deals 2 damage to that player.

If a player would gain life, that player gains no life instead.

Torch Fiend

{R}, Sacrifice Torch Fiend: Destroy target artifact.

Trumpet Blast

Attacking creatures get +2/+0 until end of turn.

Uncontrollable Anger

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and attacks each combat if able.

Vent Sentinel

Obronność

{1}{R}, {T}: Vent Sentinel deals damage to target player or planeswalker equal to the number of creatures with defender you control.

Volcanic Fallout

Ten czar nie może być skontrowany.

Volcanic Fallout deals 2 damage to each creature and each player.

Wrap in Flames

Wrap in Flames deals 1 damage to each of up to three target creatures. Those creatures can’t block this turn.

Charging Rhino

Charging Rhino can’t be blocked by more than one creature.

Copperhorn Scout

Whenever Copperhorn Scout attacks, untap each other creature you control.

Echoing Courage

Target creature and all other creatures with the same name as that creature get +2/+2 until end of turn.

Elephant Guide

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+3.

When enchanted creature dies, create a 3/3 green Elephant creature token.

Elvish Aberration

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Forestcycling {2} ({2}, Discard this card: Search your library for a Forest card, reveal it, and put it into your hand, then shuffle your library.)

Exploration

You may play an additional land on each of your turns.

Gamekeeper

When Gamekeeper dies, you may exile it. If you do, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card onto the battlefield and put all other cards revealed this way into your graveyard.

Gnarlid Pack

Multikicker {1}{G} (You may pay an additional {1}{G} any number of times as you cast this spell.)

Gnarlid Pack enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Howling Wolf

When Howling Wolf enters the battlefield, you may search your library for up to three cards named Howling Wolf, reveal them, and put them into your hand. If you do, shuffle your library.

Hunger of the Howlpack

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Morbid — Put three +1/+1 counters on that creature instead if a creature died this turn.

Hydra Omnivore

Whenever Hydra Omnivore deals combat damage to an opponent, it deals that much damage to each other opponent.

Lead the Stampede

Look at the top five cards of your library. You may reveal any number of creature cards from among them and put the revealed cards into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Nature's Claim

Destroy target artifact or enchantment. Its controller gains 4 life.

Pelakka Wurm

Tratowanie

When Pelakka Wurm enters the battlefield, you gain 7 life.

When Pelakka Wurm dies, draw a card.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Provoke

Untap target creature you don’t control. That creature blocks this turn if able.

Dobierz kartę.

Relic Crush

Destroy target artifact or enchantment and up to one other target artifact or enchantment.

Respite

Prevent all combat damage that would be dealt this turn. You gain 1 life for each attacking creature.

Sakura-Tribe Elder

Sacrifice Sakura-Tribe Elder: Search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Scaled Wurm

Sporecap Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Squirrel Nest

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.”

Terastodon

When Terastodon enters the battlefield, you may destroy up to three target noncreature permanents. For each permanent put into a graveyard this way, its controller creates a 3/3 green Elephant creature token.

Wolfbriar Elemental

Multikicker {G} (You may pay an additional {G} any number of times as you cast this spell.)

When Wolfbriar Elemental enters the battlefield, create a 2/2 green Wolf creature token for each time it was kicked.

Wrap in Vigor

Regenerate each creature you control.

Basandra, Battle Seraph

Latanie

Players can’t cast spells during combat.

{R}: Target creature attacks this turn if able.

Decimate

Destroy target artifact, target creature, target enchantment, and target land.

Dimir Doppelganger

{1}{U}{B}: Exile target creature card from a graveyard. Dimir Doppelganger becomes a copy of that card, except it has this ability.

Edric, Spymaster of Trest

Whenever a creature deals combat damage to one of your opponents, its controller may draw a card.

Fires of Yavimaya

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Sacrifice Fires of Yavimaya: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Mirari's Wake

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Whenever you tap a land for mana, add one mana of any type that land produced.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Pernicious Deed

{X}, Sacrifice Pernicious Deed: Destroy each artifact, creature, and enchantment with converted mana cost X or less.

Sky Spirit

Latanie, pierwszy cios

Spiritmonger

Whenever Spiritmonger deals damage to a creature, put a +1/+1 counter on Spiritmonger.

{B}: Regenerate Spiritmonger.

{G}: Spiritmonger becomes the color of your choice until end of turn.

Spontaneous Combustion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Spontaneous Combustion deals 3 damage to each creature.

Wood Sage

{T}: Choose a creature card name. Reveal the top four cards of your library and put all of them with that name into your hand. Put the rest into your graveyard.

Altar of Dementia

Poświęć stwora: Wskazany gracz umieszcza w swoim cmentarzu liczbę kart z wierzchu swojej biblioteki równą sile poświęconego stwora.

Deathrender

Equipped creature gets +2/+2.

Whenever equipped creature dies, you may put a creature card from your hand onto the battlefield and attach Deathrender to it.

Wyposaż {2}

Explorer's Scope

Whenever equipped creature attacks, look at the top card of your library. If it’s a land card, you may put it onto the battlefield tapped.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Fireshrieker

Equipped creature has double strike. (It deals both first-strike and regular combat damage.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Galvanic Juggernaut

Galvanic Juggernaut attacks each combat if able.

Galvanic Juggernaut doesn’t untap during your untap step.

Whenever another creature dies, untap Galvanic Juggernaut.

Peace Strider

When Peace Strider enters the battlefield, you gain 3 life.

Reito Lantern

{3}: Put target card from a graveyard on the bottom of its owner’s library.

Runed Servitor

When Runed Servitor dies, each player draws a card.

Silent Arbiter

No more than one creature can attack each combat.

No more than one creature can block each combat.

Spectral Searchlight

{T}: Choose a player. That player adds one mana of any color they choose.

Vedalken Orrery

You may cast spells as though they had flash.

Warmonger's Chariot

Equipped creature gets +2/+2.

As long as equipped creature has defender, it can attack as though it didn’t have defender.

Equip {3} ({3}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery.)

Mirrodin's Core

{T}: Weź {C}.

{T}: Put a charge counter on Mirrodin’s Core.

{T}, Remove a charge counter from Mirrodin’s Core: Add one mana of any color.

Quicksand

{T}: Weź {C}.

{T}, Sacrifice Quicksand: Target attacking creature without flying gets -1/-2 until end of turn.

Reflecting Pool

{T}: Add one mana of any type that a land you control could produce.