Conspiracy

Advantageous Proclamation

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Minimalny rozmiar twojej talii jest zmniejszony o pięć.

Backup Plan

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Dobierz dodatkową rękę siedmiu kart na początku gry. Przed braniem muliganów wtasuj wszystkie twoje ręce oprócz jednej do twojej biblioteki.

Brago's Favor

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Rzucanie czarów o wybranej nazwie kosztuje cię o {1} mniej.

Double Stroke

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu o wybranej nazwie, możesz go skopiować. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Immediate Action

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej nazwie pod twoim władaniem mają pośpiech.

Iterative Analysis

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu o wybranej nazwie, możesz dobrać kartę.

Muzzio's Preparations

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Każdy stwór o wybranej nazwie pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

Power Play

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Rozpoczynasz grę. Jeśli kilku graczy miałoby rozpoczynać grę, jeden z owych graczy wybierany jest losowo.

Secret Summoning

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć stwór o wybranej nazwie wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz wyszukać w twojej bibliotece dowolną liczbę kart o owej nazwie, ujawnić je, umieścić w twojej ręce, po czym przetasować.

Secrets of Paradise

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej nazwie pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Sentinel Dispatch

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Na początku twojego pierwszego kroku utrzymania, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 1/1 z obronnością.

Unexpected Potential

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Rzucając czary o wybranej nazwie możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Worldknit

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

O ile każda karta w twojej puli kart zaczęła grę w twojej bibliotece lub strefie dowodzenia, lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Brago's Representative

Podczas głosowania masz dodatkowy głos. (Głosy mogą być na różne opcje lub na tę samą.)

Council Guardian

Wola rady — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zaczynając od ciebie każdy gracz głosuje na niebieski, czarny, czerwony lub zielony. Ten byt dostaje ochronę przed każdym kolorem o największej liczbie głosów lub równą ich liczbą.

Council's Judgment

Wola rady — Zaczynając od ciebie, każdy gracz głosuje na nielądowy byt poza twoim władaniem. Wygnaj każdy byt mający najwięcej głosów lub równą ich liczbą.

Custodi Soulbinders

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą innych stworów na polu bitwy.

{2}{W}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Custodi Squire

Latanie

Wola rady — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zaczynając od ciebie każdy gracz głosuje na kartę artefaktu, stwora lub uroku w twoim cmentarzu. Przywróć do twojej ręki każdą kartę o największej liczbie głosów lub równą ich liczbą.

Rousing of Souls

Układ — Każdy gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Za każdą nielądową kartę ujawnioną w ten sposób, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem. Następnie każdy gracz dobiera kartę.

Academy Elite

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą kart sztuczek i obrzędów we wszystkich cmentarzach.

{2}{U}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Marchesa's Emissary

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Detronizowanie (Ilekroć ten stwór zaatakuje gracza o liczbie żyć równej największej liczbie żyć, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Marchesa's Infiltrator

Detronizowanie (Ilekroć ten stwór zaatakuje gracza o liczbie żyć równej największej liczbie żyć, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Muzzio, Visionary Architect

{3}{U}, {T}: Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest największym skrótem many pośród artefaktów pod twoim władaniem. Możesz spośród nich umieścić na polu bitwy kartę artefaktu. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Plea for Power

Wola rady — Zaczynając od ciebie każdy gracz głosuje na czas lub wiedzę. Jeśli czas dostanie więcej głosów, weź dodatkową turę po obecnej. Jeśli wiedza dostanie więcej głosów lub głosy będą po równo, dobierz trzy karty.

Split Decision

Wola rady — Wybierz wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Zaczynając od ciebie każdy gracz głosuje na odmową lub podwojenie. Jeśli odmowa dostanie więcej głosów, skontruj ów czar. Jeśli podwojenie dostanie więcej lub głosy będą po równo, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Bite of the Black Rose

Wola rady — Zaczynając od ciebie każdy gracz głosuje na chorobę lub psychozę. Jeśli choroba dostanie więcej głosów, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-2. Jeśli psychoza dostanie więcej lub będzie po równo, każdy przeciwnik odrzuca po dwie karty.

Drakestown Forgotten

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą kart stworów we wszystkich cmentarzach.

{2}{B}, usuń znacznik +1/+1 z tego bytu: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Grudge Keeper

Ilekroć gracze zakończą głosowanie, każdy przeciwnik głosujący inaczej niż ty, traci po 2 życia.

Reign of the Pit

Każdy gracz poświęca stwora. Stwórz żeton czarnego stwora Demon X/X z lataniem, gdzie X jest łączną siłą stworów poświęconych w ten sposób.

Tyrant's Choice

Wola rady — Zaczynając od ciebie każdy gracz głosuje na śmierć lub torturę. Jeśli śmierć dostanie więcej głosów, każdy przeciwnik poświęca stwora. Jeśli tortura dostanie więcej lub będzie po równo, każdy gracz traci po 4 życia.

Enraged Revolutionary

Detronizowanie (Ilekroć ten stwór zaatakuje gracza o liczbie żyć równej największej liczbie żyć, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Grenzo's Cutthroat

Pierwszy cios

Detronizowanie (Ilekroć ten stwór zaatakuje gracza o liczbie żyć równej największej liczbie żyć, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Grenzo's Rebuttal

Stwórz żeton czerwonego stwora Ogr 4/4. Zaczynając od ciebie, każdy gracz wybiera artefakt, stwora i ląd spośród bytów pod władaniem gracza po swojej lewej. Zniszcz każdy byt wybrany w ten sposób.

Ignition Team

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą przekręconych lądów na polu bitwy.

{2}{R}, usuń znacznik +1/+1 z tego bytu: Wskazany ląd do końca tury staje się czerwonym stworem Żywiołak 4/4. Nadal jest lądem.

Scourge of the Throne

Latanie

Detronizowanie (Ilekroć ten stwór zaatakuje gracza o liczbie żyć równej największej liczbie żyć, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje po raz pierwszy w danej turze, jeśli atakuje gracza z liczbą żyć równą największej liczbie żyć, odkręć wszystkie atakujące stwory. Po tej fazie następuje kolejna faza potyczki.

Treasonous Ogre

Detronizowanie (Ilekroć ten stwór zaatakuje gracza o liczbie żyć równej największej liczbie żyć, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Zapłać 3 życia: Weź {R}.

Predator's Howl

Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Okropność — Zamiast tego stwórz trzy żetony zielonego stwora Wilk 2/2 jeśli w tej turze umarł stwór.

Realm Seekers

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest łączną liczbą kart w rękach wszystkich graczy.

{2}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Selvala's Charge

Układ — Każdy gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Za każdą nielądową kartę ujawnioną w ten sposób, stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3. Następnie każdy gracz dobiera kartę.

Selvala's Enforcer

Układ — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Za każdą nielądową kartę ujawnioną w ten sposób, umieść znacznik +1/+1 na tym bycie. Następnie każdy gracz dobiera kartę.

Brago, King Eternal

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj dowolną liczbę wskazanych nielądowych bytów pod twoim władaniem, po czym przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Dack Fayden

+1: Wskazany gracz dobiera dwie karty, po czym odrzuca dwie karty.

–2: Zyskaj władanie nad wskazanym artefaktem.

–6: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć rzucisz czar wskazujący jeden lub więcej bytów, zyskaj władanie nad owymi bytami.”

Dack's Duplicate

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale ma on pośpiech i detronizowanie. (Ilekroć zaatakuje on gracza o liczbie żyć równej największej liczbie żyć, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Deathreap Ritual

Okropność — Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, możesz dobrać kartę.

Extract from Darkness

Każdy gracz mieli dwie karty. Następnie umieść kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Flamewright

{1}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 1/1 z obronnością.

{T}, poświęć stwora z obronnością: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Grenzo, Dungeon Warden

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{2}: Umieść spodnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Jeśli to karta stwora o sile mniejszej lub równej sile tego stwora, umieść ją na polu bitwy.

Magister of Worth

Latanie

Wola rady — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zaczynając od ciebie każdy gracz głosuje na chwałę lub potępienie. Jeśli chwała dostanie więcej głosów, każdy gracz przywraca każdą kartę stwora ze swojego cmentarza na pole bitwy. Jeśli potępienie dostanie więcej lub będzie po równo, zniszcz wszystkie stwory oprócz niniejszego.

Marchesa, the Black Rose

Detronizowanie (Ilekroć ten stwór zaatakuje gracza o liczbie żyć równej największej liczbie żyć, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają detronizowanie.

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem na początku najbliższego kroku końcowego.

Marchesa's Smuggler

Detronizowanie (Ilekroć ten stwór zaatakuje gracza o liczbie żyć równej największej liczbie żyć, umieść na nim znacznik +1/+1.)

{1}{U}{R}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje pośpiech i nie może być blokowany w tej turze.

Selvala, Explorer Returned

Układ — {T}: Każdy gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Za każdą nielądową kartę ujawnioną w ten sposób, weź {G} i zyskaj 1 życia. Następnie każdy gracz dobiera kartę.

Woodvine Elemental

Tratowanie

Układ — Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Za każdą nielądową kartę ujawnioną w ten sposób, atakujące stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1. Następnie każdy gracz dobiera kartę.

Aether Searcher

Ujawnij tę kartę podczas jej zaciągania. Ujawnij następną zaciąganą przez ciebie kartę i zapisz jej nazwę.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej ręce i/lub bibliotece kartę o nazwie zapisanej podczas zaciągania kart o niniejszej nazwie. Możesz rzucić ją bez płacenia jej kosztu many. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Agent of Acquisitions

Zaciągaj tę kartę odkrytą.

Zamiast zaciągania karty z paczki, możesz zaciągnąć każdą kartę z owej paczki, po jednej. Jeśli tak zrobisz, zakryj tę kartę i nie możesz zaciągać więcej kart podczas tej rundy zaciągania. (Możesz patrzeć na paczki podawane tobie.)

Canal Dredger

Zaciągaj tę kartę odkrytą.

Każdy gracz podaje ostatnią kartę z każdej paczki do gracza, który zaciągną kartę o niniejszej nazwie.

{T}: Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na spodzie twojej biblioteki.

Coercive Portal

Wola rady — Na początku twojego kroku utrzymania, zaczynając od ciebie każdy gracz głosuje na rzeź lub hołd. Jeśli rzeź dostanie więcej głosów, poświęć ten byt i zniszcz wszystkie nielądowe byty. Jeśli hołd dostanie więcej lub będzie po równo, dobierz kartę.

Cogwork Grinder

Zaciągaj tę kartę odkrytą.

Zaciągając kartę, możesz usunąć ją zakrytą z zaciągania. (Owe karty nie są w twojej puli kart.)

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą kart usuniętych przez ciebie z zaciągania kartami o niniejszej nazwie.

Cogwork Librarian

Zaciągaj tę kartę odkrytą.

Zaciągając kartę możesz zaciągnąć dodatkową kartę z owej paczki. Jeśli tak zrobisz, umieść niniejszą kartę w owej paczce.

Cogwork Spy

Ujawnij tę kartę podczas jej zaciągania. Możesz patrzeć na następną kartę zaciąganą z tej paczki.

Latanie

Cogwork Tracker

Ujawnij tę kartę podczas jej zaciągania i zanotuj gracza, który ją tobie podał.

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten byt w każdej potyczce atakuje gracza zanotowanego kartą o niniejszej nazwie, jeśli może.

Deal Broker

Zaciągaj tę kartę odkrytą.

Natychmiast po zaciąganiu, możesz ujawnić kartę z twojej puli kart. Każdy inny gracz może zaoferować tobie jedną kartę ze swojej puli w zamian. Możesz przyjąć dowolną ofertę.

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Lore Seeker

Ujawnij tę kartę podczas jej zaciągania. Po zaciągnięciu tej karty, możesz dodać paczkę do zaciągania. (Twój następny wybór jest z owej paczki. Podaj ją kolejnemu graczowi i jest ona zaciągana w tej rundzie.)

Lurking Automaton

Ujawnij tę kartę podczas jej zaciągania i zanotuj ile kart zaciągnąłeś w tej rundzie, włącznie z niniejszą.

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest największą liczbą zanotowaną dla kart o niniejszej nazwie.

Whispergear Sneak

Zaciągaj tę kartę odkrytą.

Podczas zaciągania, możesz zakryć niniejszą kartę. Jeśli tak zrobisz, spójrz na dowolną nieotwartą paczkę w zaciąganiu lub na dowolną paczkę, która nie jest oglądana przez innego gracza.

Paliano, the High City

Ujawnij tę kartę podczas jej zaciągania. Gracz po twojej prawej wybiera kolor, ty wybierasz inny kolor, po czym gracz po twojej lewej wybiera trzeci kolor.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru wybranego podczas zaciągania przez ciebie kart o niniejszej nazwie.

Ajani's Sunstriker

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Apex Hawks

Wielopodbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{W}.)

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Courier Hawk

Latanie, czujność

Doomed Traveler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Glimmerpoint Stag

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany byt. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Guardian Zendikon

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest białym stworem Ściana 2/6 z obronnością. Nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Intangible Virtue

Żetony stworów pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Kor Chant

Wszystkie obrażenia, jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi pod twoim władaniem przez wybrane przez ciebie źródło, są zamiast tego zadawane innemu wskazanemu stworowi.

Moment of Heroism

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez tego stwora dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Noble Templar

Czujność

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Pillarfield Ox

Pride Guardian

Obronność

Ilekroć ten stwór zablokuje, zyskaj 3 życia.

Pristine Angel

Latanie

O ile ten byt jest odkręcony, ma on ochronę przed artefaktami oraz przed wszystkimi kolorami.

Ilekroć rzucisz czar, możesz odkręcić tego stwora.

Reya Dawnbringer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Rout

Możesz rzucić ten czar jakby miał błysk, jeśli rzucając go zapłacisz o {2} więcej. (Możesz rzucić go jako sztuczkę.)

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Silverchase Fox

{1}{W}, poświęć tego stwora: Wygnaj wskazany urok.

Soulcatcher

Latanie

Ilekroć umrze stwór mający latanie, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Stave Off

Wskazany stwór do końca tury zyskuje ochronę przez wybranym przez ciebie kolorem.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Unquestioned Authority

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma ochronę przed stworami.

Valor Made Real

Wskazany stwór może w tej turze blokować dowolną liczbę stworów.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Wakestone Gargoyle

Obronność, latanie

{1}{W}: Stwory pod twoim władaniem mające obronność mogą w tej turze atakować tak, jakby nie miały obronności.

Aether Tradewinds

Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem oraz wskazany byt poza twoim władaniem do rąk właścicieli.

Air Servant

Latanie

{2}{U}: Przekręć wskazanego stwora z lataniem.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Breakthrough

Dobierz cztery karty, po czym wybierz X kart z twojej ręki i odrzuć pozostałe.

Compulsive Research

Wskazany gracz dobiera trzy karty. Następnie ów gracz odrzuca dwie karty, chyba że odrzuci kartę lądu.

Crookclaw Transmuter

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zamień do końca tury siłę z wytrzymałością wskazanego stwora.

Dream Fracture

Skontruj wskazany czar. Jego władca dobiera kartę.

Dobierz kartę.

Enclave Elite

Wielopodbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{U}.)

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Favorable Winds

Stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +1/+1.

Grixis Illusionist

{T}: Lądy pod twoim władaniem do końca tury stają się bazowymi lądami wybranego przez ciebie typu.

Jetting Glasskite

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność po raz pierwszy w danej turze, skontruj ów czar lub zdolność.

Minamo Scrollkeeper

Obronność

Maksymalny rozmiar twojej ręki jest zwiększony o jeden.

Misdirection

Możesz wygnać niebieską kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Plated Seastrider

Reckless Scholar

{T}: Wskazany gracz dobiera kartę, po czym odrzuca kartę.

Screaming Seahawk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie Screaming Seahawk, ujawnić ją, umieścić ją w twojej ręce, po czym przetasować.

Shoreline Ranger

Latanie

Wyspocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Stasis Cell

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

{3}{U}: Dołącz ten byt do wskazanego stwora.

Stifle

Skontruj wskazaną zdolność aktywowaną lub wyzwalaną. (Zdolności dające manę nie mogą zostać wskazane.)

Traveler's Cloak

Zaurocz stwora

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ lądu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór podbój wybranego typu lądów. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada lądem owego typu.)

Turn the Tide

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-0.

Wind Dancer

Latanie

{T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Altar's Reap

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Assassinate

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Ill-Gotten Gains

Wygnaj tę kartę. Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym przywraca co najwyżej trzy karty ze swojego cmentarza do swojej ręki.

Infectious Horror

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Liliana's Specter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Magus of the Mirror

{T}, poświęć ten byt: Zamień się wartościami żyć ze wskazanym przeciwnikiem. Aktywuj tylko podczas twojego kroku utrzymania.

Morkrut Banshee

Okropność — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Necromantic Thirst

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Phage the Untouchable

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli nie rzuciłeś go ze swojej ręki, przegrywasz grę.

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia, zniszcz owego stwora. Nie może on regenerować.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz przegrywa grę.

Plagued Rusalka

{B}, poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Quag Vampires

Wielopodbicie {1}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{B}.)

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Reckless Spite

Zniszcz dwa wskazane nieczarne stwory. Strać 5 żyć.

Skeletal Scrying

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — wygnaj X kart z twojego cmentarza.

Dobierz X kart i strać X żyć.

Smallpox

Każdy gracz traci 1 życie, odrzuca kartę, poświęca stwora, po czym poświęca ląd.

Stronghold Discipline

Każdy gracz traci po 1 życiu za każdego stwora pod swoim władaniem.

Syphon Soul

Ten czar zadaje każdemu innemu graczowi po 2 obrażenia. Zyskaj życia równe obrażeniom zadanym w ten sposób.

Tragic Slip

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Okropność — Ów stwór zamiast tego do końca tury dostaje -13/-13 jeśli w tej turze umarł stwór.

Twisted Abomination

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Bagnocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Typhoid Rats

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Unhallowed Pact

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Vampire Hexmage

Pierwszy cios

Poświęć tego stwora: Usuń wszystkie znaczniki ze wskazanego bytu.

Victimize

Wskaż dwie karty stworów w twoim cmentarzu. Poświęć stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć wybrane karty przekręcone na pole bitwy.

Wakedancer

Okropność — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Zombie Goliath

Barbed Shocker

Tratowanie, pośpiech

Ilekroć ten byt zada obrażenia graczowi, ów gracz odrzuca wszystkie karty ze swojej ręki, po czym dobiera tyle samo kart.

Boldwyr Intimidator

Tchórze nie mogą blokować Wojowników.

{R}: Wskazany stwór staje się do końca tury Tchórzem.

{2}{R}: Wskazany stwór staje się do końca tury Wojownikiem.

Brimstone Volley

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Okropność — Zamiast tego ten czar zadaje 5 obrażeń jeśli w tej turze umarł stwór.

Chartooth Cougar

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Górocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Cinder Wall

Obronność

Kiedy ten stwór zablokuje, zniszcz go na końcu potyczki.

Deathforge Shaman

Wielopodbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {R}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe dwukrotnie tyle, ile razy został podbity.

Flaring Flame-Kin

O ile ten stwór jest zauroczony, dostaje on +2/+2, ma tratowanie oraz „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Flowstone Blade

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Heartless Hidetsugu

{T}: Ten byt zadaje wskazanemu graczowi obrażenia równe połowie żyć owego gracza, zaokrąglając w dół.

Heckling Fiends

{2}{R}: Wskazany stwór atakuje w tej turze jeśli może.

Lizard Warrior

Mana Geyser

Weź {R} za każdy przekręcony ląd pod władaniem twoich przeciwników.

Orcish Cannonade

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia oraz 3 obrażenia tobie.

Dobierz kartę.

Pitchburn Devils

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Power of Fire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Skitter of Lizards

Wielopodbicie {1}{R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{R}.)

Pośpiech

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Sulfuric Vortex

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Jeśli gracz miałby zyskać życia, ów gracz zamiast tego nie zyskuje żyć.

Torch Fiend

{R}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Uncontrollable Anger

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Vent Sentinel

Obronność

{1}{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi tyle obrażeń, ile masz stworów z obronnością we władaniu.

Volcanic Fallout

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Wrap in Flames

Ten czar zadaje po 1 obrażeniu każdemu z co najwyżej trzech wskazanych stworów. Owe stworą nie mogą blokować w tej turze.

Charging Rhino

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Copperhorn Scout

Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Echoing Courage

Wskazany stwór i wszystkie stwory o tej samej nazwie co on dostają do końca tury +2/+2.

Elephant Guide

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Elvish Aberration

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Exploration

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Gamekeeper

Kiedy ten stwór umrze, możesz go wygnać. Jeśli tak zrobisz, ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę stwora. Umieść ową kartę na polu bitwy i umieść wszystkie inne karty ujawnione w ten sposób w twoim cmentarzu.

Gnarlid Pack

Wielopodbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {1}{G} dowolną liczbę razy.)

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Howling Wolf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty o nazwie Howling Wolf, ujawnić je, umieścić je w twojej ręce, następnie przetasować.

Hunger of the Howlpack

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Okropność — Zamiast tego umieść trzy znaczniki +1/+1 na owym stworze jeśli w tej turze umarł stwór.

Hydra Omnivore

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia bojowe, zadaje on tyle samo obrażeń każdemu innemu przeciwnikowi.

Lead the Stampede

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich dowolną liczbą kart stworów i umieścić owe ujawnione karty w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Nature's Claim

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jego władca zyskuje 4 życia.

Pelakka Wurm

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 7 żyć.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Provoke

Odkręć wskazanego stwora poza twoim władaniem. Ów stwór blokuje w tej turze jeśli może.

Dobierz kartę.

Relic Crush

Zniszcz wskazany artefakt lub urok i co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Respite

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe jakie mogłyby zostać zadane w tej turze. Zyskaj po 1 życiu za każdego atakującego stwora.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Scaled Wurm

Sporecap Spider

Zasięg

Squirrel Nest

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.”

Terastodon

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć co najwyżej trzy wskazane nie-stworowe peranenty. Za każdy byt umieszczony w cmentarzu w ten sposób, jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Wolfbriar Elemental

Wielopodbicie {G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {G}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Wilk 2/2, ile razy został on podbity.

Wrap in Vigor

Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

Basandra, Battle Seraph

Latanie

Gracze nie mogą rzucać czarów podczas potyczki.

{R}: Wskazany stwór atakuje w tej turze, jeśli może.

Decimate

Zniszcz wskazany artefakt, wskazanego stwora, wskazany urok i wskazany ląd.

Dimir Doppelganger

{1}{U}{B}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza. Ten stwór staje się kopią owej karty, ale zachowuje niniejszą zdolność.

Edric, Spymaster of Trest

Ilekroć stwór zada obrażenia bojowe jednemu z twoich przeciwników, jego władca może dobrać kartę.

Fires of Yavimaya

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Poświęć ten byt: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Mirari's Wake

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć przekręcisz ląd biorąc manę, weź jedną manę w jednym z typów wyprodukowanych przez ów ląd.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Pernicious Deed

{X}, poświęć ten byt: Zniszcz każdy artefakt, stwora i urok o skrócie many X lub mniejszym.

Sky Spirit

Latanie, pierwszy cios

Spiritmonger

Ilekroć ten stwór zada obrażenia stworowi, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

{G}: Ten stwór do końca tury jest wybranego przez ciebie koloru.

Spontaneous Combustion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 3 obrażenia.

Wood Sage

{T}: Nazwij kartę stwora. Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki i umieść wszystkie o owej nazwie w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Altar of Dementia

Poświęć stwora: Wskazany gracz mieli tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Deathrender

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Ilekroć umrze wyposażony stwór, możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy i dołączyć do niej ten byt.

Wyposaż {2}

Explorer's Scope

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz umieścić ją przekręconą na polu bitwy.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Fireshrieker

Wyposażony stwór ma podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Galvanic Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Ilekroć inny stwór umrze, odkręć niniejszego stwora.

Peace Strider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Reito Lantern

{3}: Umieść wskazaną kartę z cmentarza na spodzie biblioteki właściciela.

Runed Servitor

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz dobiera kartę.

Silent Arbiter

Nie więcej niż jeden stwór może atakować w każdej potyczce.

Nie więcej niż jeden stwór może blokować w każdej potyczce.

Spectral Searchlight

{T}: Wybierz gracza. Ów gracz bierze jedną manę wybranego przez siebie koloru.

Vedalken Orrery

Możesz rzucać czary tak, jakby miały błysk.

Warmonger's Chariot

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

O ile wyposażony stwór ma obronność, może atakować tak, jakby nie miał obronności.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mirrodin's Core

{T}: Weź {C}.

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym lądzie.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego lądu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Quicksand

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Wskazany atakujący stwór bez latanie do końca tury dostaje -1/-2.

Reflecting Pool

{T}: Weź jedną manę takiego typu, jaki mógłby dać ląd pod twoim władaniem.