Conspiracy

Advantageous Proclamation

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Minimalny rozmiar twojej talii jest zmniejszony o pięć.

Backup Plan

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Dobierz dodatkową rękę siedmiu kart na początku gry. Przed braniem muliganów wtasuj wszystkie twoje ręce oprócz jednej do twojej biblioteki.

Brago's Favor

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Rzucanie czarów o wybranej nazwie kosztuje cię o {1} mniej.

Double Stroke

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu o wybranej nazwie, możesz go skopiować. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Immediate Action

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej nazwie pod twoim władaniem mają pośpiech.

Iterative Analysis

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu o wybranej nazwie, możesz dobrać kartę.

Muzzio's Preparations

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Każdy stwór o wybranej nazwie pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

Power Play

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Rozpoczynasz grę. Jeśli kilku graczy miałoby rozpoczynać grę, jeden z owych graczy wybierany jest losowo.

Secret Summoning

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć stwór o wybranej nazwie wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz wyszukać w twojej bibliotece dowolną liczbę kart o owej nazwie, ujawnić je, umieścić w twojej ręce, po czym przetasować.

Secrets of Paradise

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej nazwie pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Sentinel Dispatch

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Na początku twojego pierwszego kroku utrzymania, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 1/1 z obronnością.

Unexpected Potential

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Rzucając czary o wybranej nazwie możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Worldknit

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

O ile każda karta w twojej puli kart zaczęła grę w twojej bibliotece lub strefie dowodzenia, lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Brago's Representative

Podczas głosowania masz dodatkowy głos. (Głosy mogą być na różne opcje lub na tę samą.)

Council Guardian

Will of the council — When Council Guardian enters the battlefield, starting with you, each player votes for blue, black, red, or green. Council Guardian gains protection from each color with the most votes or tied for most votes.

Council's Judgment

Wola rady — Zaczynając od ciebie, każdy gracz głosuje na nielądowy permanent poza twoim władaniem. Wygnaj każdy permanent mający najwięcej głosów lub równą ich liczbą.

Custodi Soulbinders

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą innych stworów na polu bitwy.

{2}{W}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Custodi Squire

Latanie

Will of the council — When Custodi Squire enters the battlefield, starting with you, each player votes for an artifact, creature, or enchantment card in your graveyard. Return each card with the most votes or tied for most votes to your hand.

Rousing of Souls

Parley — Each player reveals the top card of their library. For each nonland card revealed this way, you create a 1/1 white Spirit creature token with flying. Then each player draws a card.

Academy Elite

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą kart sztuczek i obrzędów we wszystkich cmentarzach.

{2}{U}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Marchesa's Emissary

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Marchesa's Infiltrator

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Muzzio, Visionary Architect

{3}{U}, {T}: Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest największym skrótem many pośród artefaktów pod twoim władaniem. Możesz spośród nich umieścić na polu bitwy kartę artefaktu. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Plea for Power

Will of the council — Starting with you, each player votes for time or knowledge. If time gets more votes, take an extra turn after this one. If knowledge gets more votes or the vote is tied, draw three cards.

Split Decision

Will of the council — Choose target instant or sorcery spell. Starting with you, each player votes for denial or duplication. If denial gets more votes, counter the spell. If duplication gets more votes or the vote is tied, copy the spell. You may choose new targets for the copy.

Bite of the Black Rose

Will of the council — Starting with you, each player votes for sickness or psychosis. If sickness gets more votes, creatures your opponents control get -2/-2 until end of turn. If psychosis gets more votes or the vote is tied, each opponent discards two cards.

Drakestown Forgotten

Drakestown Forgotten enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the number of creature cards in all graveyards.

{2}{B}, Remove a +1/+1 counter from Drakestown Forgotten: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Grudge Keeper

Whenever players finish voting, each opponent who voted for a choice you didn’t vote for loses 2 life.

Reign of the Pit

Each player sacrifices a creature. Create an X/X black Demon creature token with flying, where X is the total power of the creatures sacrificed this way.

Tyrant's Choice

Will of the council — Starting with you, each player votes for death or torture. If death gets more votes, each opponent sacrifices a creature. If torture gets more votes or the vote is tied, each opponent loses 4 life.

Enraged Revolutionary

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Grenzo's Cutthroat

Pierwszy cios

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Grenzo's Rebuttal

Create a 4/4 red Ogre creature token. Starting with you, each player chooses an artifact, a creature, and a land from among the permanents controlled by the player to their left. Destroy each permanent chosen this way.

Ignition Team

Ignition Team enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the number of tapped lands on the battlefield.

{2}{R}, Remove a +1/+1 counter from Ignition Team: Target land becomes a 4/4 red Elemental creature until end of turn. It’s still a land.

Scourge of the Throne

Latanie

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Whenever Scourge of the Throne attacks for the first time each turn, if it’s attacking the player with the most life or tied for most life, untap all attacking creatures. After this phase, there is an additional combat phase.

Treasonous Ogre

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Pay 3 life: Add {R}.

Predator's Howl

Create a 2/2 green Wolf creature token.

Morbid — Create three 2/2 green Wolf creature tokens instead if a creature died this turn.

Realm Seekers

Realm Seekers enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the total number of cards in all players» hands.

{2}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Selvala's Charge

Parley — Each player reveals the top card of their library. For each nonland card revealed this way, you create a 3/3 green Elephant creature token. Then each player draws a card.

Selvala's Enforcer

Parley — When Selvala’s Enforcer enters the battlefield, each player reveals the top card of their library. For each nonland card revealed this way, put a +1/+1 counter on Selvala’s Enforcer. Then each player draws a card.

Brago, King Eternal

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj dowolną liczbę wskazanych nielądowych permanentów pod twoim władaniem, po czym przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Dack Fayden

+1: Wskazany gracz dobiera dwie karty, po czym odrzuca dwie karty.

–2: Zyskaj władanie nad wskazanym artefaktem.

–6: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć rzucisz czar wskazujący jeden lub więcej permanentów, zyskaj władanie nad owymi permanentami.”

Dack's Duplicate

You may have Dack’s Duplicate enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it has haste and dethrone. (Whenever it attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Deathreap Ritual

Okropność — Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, możesz dobrać kartę.

Extract from Darkness

Każdy gracz mieli dwie karty. Następnie umieść kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Flamewright

{1}, {T}: Create a 1/1 colorless Construct artifact creature token with defender.

{T}, Sacrifice a creature with defender: Flamewright deals 1 damage to any target.

Grenzo, Dungeon Warden

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{2}: Umieść spodnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Jeśli to karta stwora o sile mniejszej lub równej sile tego stwora, umieść ją na polu bitwy.

Magister of Worth

Latanie

Will of the council — When Magister of Worth enters the battlefield, starting with you, each player votes for grace or condemnation. If grace gets more votes, each player returns each creature card from their graveyard to the battlefield. If condemnation gets more votes or the vote is tied, destroy all creatures other than Magister of Worth.

Marchesa, the Black Rose

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

Other creatures you control have dethrone.

Whenever a creature you control with a +1/+1 counter on it dies, return that card to the battlefield under your control at the beginning of the next end step.

Marchesa's Smuggler

Dethrone (Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, put a +1/+1 counter on it.)

{1}{U}{R}: Target creature you control gains haste until end of turn and can’t be blocked this turn.

Selvala, Explorer Returned

Parley — {T}: Each player reveals the top card of their library. For each nonland card revealed this way, add {G} and you gain 1 life. Then each player draws a card.

Woodvine Elemental

Tratowanie

Parley — Whenever Woodvine Elemental attacks, each player reveals the top card of their library. For each nonland card revealed this way, attacking creatures you control get +1/+1 until end of turn. Then each player draws a card.

Aether Searcher

Reveal Aether Searcher as you draft it. Reveal the next card you draft and note its name.

When Aether Searcher enters the battlefield, you may search your hand and/or library for a card with a name noted as you drafted cards named Aether Searcher. You may cast it without paying its mana cost. If you searched your library this way, shuffle.

Agent of Acquisitions

Draft Agent of Acquisitions face up.

Instead of drafting a card from a booster pack, you may draft each card in that booster pack, one at a time. If you do, turn Agent of Acquisitions face down and you can’t draft cards for the rest of this draft round. (You may look at booster packs passed to you.)

Canal Dredger

Draft Canal Dredger face up.

Each player passes the last card from each booster pack to a player who drafted a card named Canal Dredger.

{T}: Put target card from your graveyard on the bottom of your library.

Coercive Portal

Will of the council — At the beginning of your upkeep, starting with you, each player votes for carnage or homage. If carnage gets more votes, sacrifice Coercive Portal and destroy all nonland permanents. If homage gets more votes or the vote is tied, draw a card.

Cogwork Grinder

Draft Cogwork Grinder face up.

As you draft a card, you may remove it from the draft face down. (Those cards aren’t in your card pool.)

Cogwork Grinder enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the number of cards you removed from the draft with cards named Cogwork Grinder.

Cogwork Librarian

Draft Cogwork Librarian face up.

As you draft a card, you may draft an additional card from that booster pack. If you do, put Cogwork Librarian into that booster pack.

Cogwork Spy

Reveal Cogwork Spy as you draft it. You may look at the next card drafted from this booster pack.

Latanie

Cogwork Tracker

Reveal Cogwork Tracker as you draft it and note the player who passed it to you.

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Cogwork Tracker attacks a player you noted for cards named Cogwork Tracker each combat if able.

Deal Broker

Draft Deal Broker face up.

Immediately after the draft, you may reveal a card in your card pool. Each other player may offer you one card in their card pool in exchange. You may accept any one offer.

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Lore Seeker

Reveal Lore Seeker as you draft it. After you draft Lore Seeker, you may add a booster pack to the draft. (Your next pick is from that booster pack. Pass it to the next player and it’s drafted this draft round.)

Lurking Automaton

Reveal Lurking Automaton as you draft it and note how many cards you’ve drafted this draft round, including Lurking Automaton.

Lurking Automaton enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the highest number you noted for cards named Lurking Automaton.

Whispergear Sneak

Draft Whispergear Sneak face up.

During the draft, you may turn Whispergear Sneak face down. If you do, look at any unopened booster pack in the draft or any booster pack not being looked at by another player.

Paliano, the High City

Reveal Paliano, the High City as you draft it. The player to your right chooses a color, you choose another color, then the player to your left chooses a third color.

{T}: Add one mana of any color chosen as you drafted cards named Paliano, the High City.

Ajani's Sunstriker

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Apex Hawks

Wielopodbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{W}.)

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Courier Hawk

Latanie, czujność

Doomed Traveler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Glimmerpoint Stag

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany permanent. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Guardian Zendikon

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest białym stworem Ściana 2/6 z obronnością. Nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Intangible Virtue

Żetony stworów pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Kor Chant

Wszystkie obrażenia, jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi pod twoim władaniem przez wybrane przez ciebie źródło, są zamiast tego zadawane innemu wskazanemu stworowi.

Moment of Heroism

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez tego stwora dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Noble Templar

Czujność

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Pillarfield Ox

Pride Guardian

Obronność

Ilekroć ten stwór zablokuje, zyskaj 3 życia.

Pristine Angel

Latanie

As long as Pristine Angel is untapped, it has protection from artifacts and from all colors.

Ilekroć rzucisz czar, możesz odkręcić tego stwora.

Reya Dawnbringer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Rout

Możesz rzucić ten czar jakby miał błysk, jeśli rzucając go zapłacisz o {2} więcej. (Możesz rzucić go jako sztuczkę.)

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Silverchase Fox

{1}{W}, poświęć tego stwora: Wygnaj wskazany urok.

Soulcatcher

Latanie

Ilekroć umrze stwór mający latanie, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Stave Off

Wskazany stwór zyskuje do końca tury ochronę przez wybranym przez ciebie kolorem.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Unquestioned Authority

Zaurocz stwora

When Unquestioned Authority enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature has protection from creatures.

Valor Made Real

Target creature can block any number of creatures this turn.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Wakestone Gargoyle

Obronność, latanie

{1}{W}: Creatures you control with defender can attack this turn as though they didn’t have defender.

Aether Tradewinds

Przywróć wskazany permanent pod twoim władaniem oraz wskazany permanent poza twoim władaniem do rąk właścicieli.

Air Servant

Latanie

{2}{U}: Przekręć wskazanego stwora z lataniem.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Breakthrough

Draw four cards, then choose X cards in your hand and discard the rest.

Compulsive Research

Wskazany gracz dobiera trzy karty. Następnie ów gracz odrzuca dwie karty, chyba że odrzuci kartę lądu.

Crookclaw Transmuter

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zamień do końca tury siłę z wytrzymałością wskazanego stwora.

Dream Fracture

Skontruj wskazany czar. Jego władca dobiera kartę.

Dobierz kartę.

Enclave Elite

Multikicker {1}{U} (You may pay an additional {1}{U} any number of times as you cast this spell.)

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Enclave Elite enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Favorable Winds

Stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +1/+1.

Grixis Illusionist

{T}: Target land you control becomes the basic land type of your choice until end of turn.

Jetting Glasskite

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność po raz pierwszy w danej turze, skontruj ów czar lub zdolność.

Minamo Scrollkeeper

Obronność

Maksymalny rozmiar twojej ręki jest zwiększony o jeden.

Misdirection

Możesz wygnać niebieską kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Plated Seastrider

Reckless Scholar

{T}: Wskazany gracz dobiera kartę, po czym odrzuca kartę.

Screaming Seahawk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie Screaming Seahawk, ujawnić ją, umieścić ją w twojej ręce, po czym przetasować.

Shoreline Ranger

Latanie

Wyspocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Stasis Cell

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

{3}{U}: Attach Stasis Cell to target creature.

Stifle

Skontruj wskazaną zdolność aktywowaną lub wyzwalaną. (Zdolności dające manę nie mogą zostać wskazane.)

Traveler's Cloak

Zaurocz stwora

As Traveler’s Cloak enters the battlefield, choose a land type.

When Traveler’s Cloak enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature has landwalk of the chosen type. (It can’t be blocked as long as defending player controls a land of that type.)

Turn the Tide

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-0.

Wind Dancer

Latanie

{T}: Wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

Altar's Reap

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Assassinate

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Ill-Gotten Gains

Exile Ill-Gotten Gains. Each player discards their hand, then returns up to three cards from their graveyard to their hand.

Infectious Horror

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Liliana's Specter

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Magus of the Mirror

{T}, Sacrifice Magus of the Mirror: Exchange life totals with target opponent. Activate only during your upkeep.

Morkrut Banshee

Okropność — Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, wskazany stwór dostaje do końca tury -4/-4.

Necromantic Thirst

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals combat damage to a player, you may return target creature card from your graveyard to your hand.

Phage the Untouchable

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli nie rzuciłeś go ze swojej ręki, przegrywasz grę.

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia, zniszcz owego stwora. Nie może on regenerować.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz przegrywa grę.

Plagued Rusalka

{B}, poświęć stwora: Wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1.

Quag Vampires

Multikicker {1}{B} (You may pay an additional {1}{B} any number of times as you cast this spell.)

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Quag Vampires enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Reckless Spite

Zniszcz dwa wskazane nieczarne stwory. Strać 5 żyć.

Skeletal Scrying

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — wygnaj X kart z twojego cmentarza.

You draw X cards and you lose X life.

Smallpox

Każdy gracz traci 1 życie, odrzuca kartę, poświęca stwora, po czym poświęca ląd.

Stronghold Discipline

Każdy gracz traci po 1 życiu za każdego stwora pod swoim władaniem.

Syphon Soul

Ten czar zadaje każdemu innemu graczowi po 2 obrażenia. Zyskaj życia równe obrażeniom zadanym w ten sposób.

Tragic Slip

Wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1.

Okropność — Ów stwór zamiast tego dostaje do końca tury -13/-13 jeśli w tej turze umarł stwór.

Twisted Abomination

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Bagnocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Typhoid Rats

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Unhallowed Pact

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Vampire Hexmage

Pierwszy cios

Poświęć tego stwora: Usuń wszystkie znaczniki ze wskazanego permanentu.

Victimize

Wskaż dwie karty stworów w twoim cmentarzu. Poświęć stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć wybrane karty przekręcone na pole bitwy.

Wakedancer

Okropność — Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Zombie Goliath

Barbed Shocker

Tratowanie, pośpiech

Whenever Barbed Shocker deals damage to a player, that player discards all the cards in their hand, then draws that many cards.

Boldwyr Intimidator

Tchórze nie mogą blokować Wojowników.

{R}: Target creature becomes a Coward until end of turn.

{2}{R}: Target creature becomes a Warrior until end of turn.

Brimstone Volley

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Okropność — Zamiast tego ten czar zadaje 5 obrażeń jeśli w tej turze umarł stwór.

Chartooth Cougar

{R}: Chartooth Cougar gets +1/+0 until end of turn.

Górocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Cinder Wall

Obronność

Kiedy ten stwór zablokuje, zniszcz go na końcu potyczki.

Deathforge Shaman

Multikicker {R} (You may pay an additional {R} any number of times as you cast this spell.)

When Deathforge Shaman enters the battlefield, it deals damage to target player or planeswalker equal to twice the number of times it was kicked.

Flaring Flame-Kin

As long as Flaring Flame-Kin is enchanted, it gets +2/+2, has trample, and has „{R}: Flaring Flame-Kin gets +1/+0 until end of turn.”

Flowstone Blade

Zaurocz stwora

{R}: Enchanted creature gets +1/-1 until end of turn.

Heartless Hidetsugu

{T}: Heartless Hidetsugu deals damage to each player equal to half that player’s life total, rounded down.

Heckling Fiends

{2}{R}: Wskazany stwór atakuje w tej turze jeśli może.

Lizard Warrior

Mana Geyser

Add {R} for each tapped land your opponents control.

Orcish Cannonade

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia oraz 3 obrażenia tobie.

Dobierz kartę.

Pitchburn Devils

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Power of Fire

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{T}: This creature deals 1 damage to any target.”

Skitter of Lizards

Multikicker {1}{R} (You may pay an additional {1}{R} any number of times as you cast this spell.)

Pośpiech

Skitter of Lizards enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Sulfuric Vortex

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Jeśli gracz miałby zyskać życia, ów gracz zamiast tego nie zyskuje żyć.

Torch Fiend

{R}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Uncontrollable Anger

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Vent Sentinel

Obronność

{1}{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi tyle obrażeń, ile masz stworów z obronnością we władaniu.

Volcanic Fallout

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Wrap in Flames

Ten czar zadaje po 1 obrażeniu każdemu z co najwyżej trzech wskazanych stworów. Owe stworą nie mogą blokować w tej turze.

Charging Rhino

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Copperhorn Scout

Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Echoing Courage

Target creature and all other creatures with the same name as that creature get +2/+2 until end of turn.

Elephant Guide

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Elvish Aberration

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Exploration

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Gamekeeper

When Gamekeeper dies, you may exile it. If you do, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card onto the battlefield and put all other cards revealed this way into your graveyard.

Gnarlid Pack

Wielopodbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {1}{G} dowolną liczbę razy.)

Gnarlid Pack enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Howling Wolf

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty o nazwie Howling Wolf, ujawnić je, umieścić je w twojej ręce, następnie przetasować.

Hunger of the Howlpack

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Okropność — Zamiast tego umieść trzy znaczniki +1/+1 na owym stworze jeśli w tej turze umarł stwór.

Hydra Omnivore

Whenever Hydra Omnivore deals combat damage to an opponent, it deals that much damage to each other opponent.

Lead the Stampede

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich dowolną liczbą kart stworów i umieścić owe ujawnione karty w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Nature's Claim

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jego władca zyskuje 4 życia.

Pelakka Wurm

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 7 żyć.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Provoke

Untap target creature you don’t control. That creature blocks this turn if able.

Dobierz kartę.

Relic Crush

Destroy target artifact or enchantment and up to one other target artifact or enchantment.

Respite

Prevent all combat damage that would be dealt this turn. You gain 1 life for each attacking creature.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Scaled Wurm

Sporecap Spider

Zasięg

Squirrel Nest

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.”

Terastodon

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć co najwyżej trzy wskazane nie-stworowe peranenty. Za każdy permanent umieszczony w cmentarzu w ten sposób, jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Wolfbriar Elemental

Multikicker {G} (You may pay an additional {G} any number of times as you cast this spell.)

When Wolfbriar Elemental enters the battlefield, create a 2/2 green Wolf creature token for each time it was kicked.

Wrap in Vigor

Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

Basandra, Battle Seraph

Latanie

Players can’t cast spells during combat.

{R}: Target creature attacks this turn if able.

Decimate

Destroy target artifact, target creature, target enchantment, and target land.

Dimir Doppelganger

{1}{U}{B}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza. Ten stwór staje się kopią owej karty, ale zachowuje niniejszą zdolność.

Edric, Spymaster of Trest

Whenever a creature deals combat damage to one of your opponents, its controller may draw a card.

Fires of Yavimaya

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Sacrifice Fires of Yavimaya: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Mirari's Wake

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć przekręcisz ląd biorąc manę, weź jedną manę w jednym z typów wyprodukowanych przez ów ląd.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Pernicious Deed

{X}, Sacrifice Pernicious Deed: Destroy each artifact, creature, and enchantment with mana value X or less.

Sky Spirit

Latanie, pierwszy cios

Spiritmonger

Ilekroć ten stwór zada obrażenia stworowi, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

{G}: Ten stwór do końca tury jest wybranego przez ciebie koloru.

Spontaneous Combustion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Spontaneous Combustion deals 3 damage to each creature.

Wood Sage

{T}: Choose a creature card name. Reveal the top four cards of your library and put all of them with that name into your hand. Put the rest into your graveyard.

Altar of Dementia

Poświęć stwora: Wskazany gracz mieli tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Deathrender

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Whenever equipped creature dies, you may put a creature card from your hand onto the battlefield and attach Deathrender to it.

Wyposaż {2}

Explorer's Scope

Whenever equipped creature attacks, look at the top card of your library. If it’s a land card, you may put it onto the battlefield tapped.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Fireshrieker

Wyposażony stwór ma podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Galvanic Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Ilekroć inny stwór umrze, odkręć niniejszego stwora.

Peace Strider

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Reito Lantern

{3}: Put target card from a graveyard on the bottom of its owner’s library.

Runed Servitor

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz dobiera kartę.

Silent Arbiter

No more than one creature can attack each combat.

No more than one creature can block each combat.

Spectral Searchlight

{T}: Choose a player. That player adds one mana of any color they choose.

Vedalken Orrery

Możesz rzucać czary tak, jakby miały błysk.

Warmonger's Chariot

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

O ile wyposażony stwór ma obronność, może atakować tak, jakby nie miał obronności.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mirrodin's Core

{T}: Weź {C}.

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym lądzie.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego lądu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Quicksand

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Wskazany atakujący stwór bez latanie dostaje do końca tury -1/-2.

Reflecting Pool

{T}: Weź jedną manę takiego typu, jaki mógłby dać ląd pod twoim władaniem.