Explorers of Ixalan

Beacon of Immortality

Podwój życia wskazanego gracza. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Saproling

Day of Judgment

Zniszcz wszystkie stwory.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Shielded by Faith

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma niezniszczalność.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, możesz dołączyć do niego ten artefakt.

Veteran's Reflexes

Wskazany stwór dostaje +1/+1 do końca tury. Odkręć go.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Aether Gale

Przywróć sześć wskazanych nie-lądowych bytów do rąk ich właścicieli.

Blatant Thievery

Za każdego przeciwnika, zyskaj władanie nad wskazanym bytem pod władaniem owego gracza.

Concentrate

Dobierz trzy karty.

Merfolk Sovereign

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Wskazany Wodnik nie może być blokowany w tej turze.

Threads of Disloyalty

Zaurocz stwora o skrócie many 2 lub mniejszym

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Time Warp

Wskazany gracz bierze dodatkową turę po obecnej.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vow of Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i nie może atakować ciebie oraz wędrowców pod twoim władaniem.

Bloodbond Vampire

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Child of Night

Więź życia

Coat with Venom

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+2 oraz dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Doom Blade

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Innocent Blood

Każdy gracz poświęca stwora.

Necropolis Regent

Latanie

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim tyle samo znaczników +1/+1.

Urge to Feed

Wskazany stwór dostaje -3/-3 do końca tury. Możesz przekręcić dowolną liczbę odkręconych Wampirów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na każdym z owych Wampirów.

Vampire Interloper

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Vampire Noble

Aggravated Assault

{3}{R}{R}: Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której nastąpi dodatkowa faza główna. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Disaster Radius

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę stwora z twojej ręki.

Ten czar zadaje X obrażeń każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników, gdzie X jest skrótem many ujawnionej karty.

Mass Mutiny

Dla każdego z przeciwników, zyskaj do końca tury władanie nad co najwyżej jednym wskazanym stworem pod władaniem owego gracza. Odkręć owe stwory. Zyskują one pośpiech do końca tury.

Rush of Adrenaline

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+1 i tratowanie.

Shared Animosity

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje, dostaje on do końca tury +1/+0 za każdego innego stwora mającego z nim wspólny typ stwora.

Vow of Lightning

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma pierwszy cios i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Borderland Ranger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Hunter's Prowess

Do końca tury wskazany stwór dostaje +3/+3, tratowanie oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz tyle samo kart.”

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Rancor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Kiedy ten urok jest umieszczany w cmentarzu z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Soul of the Harvest

Tratowanie

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Vow of Wildness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3, ma tratowanie i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Jungle Barrier

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierze kartę.

Lightning Helix

Ten czar zadaje 3 obrażenia we wskazany cel, a ty zyskaj 3 życia.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Zealous Persecution

Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 a stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-1.

Adaptive Automaton

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Ten stwór ma dodatkowo wybrany typ oprócz swoich innych typów.

Inne stwory pod twoim władaniem będące wybranego typu dostają +1/+1.

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Quicksilver Amulet

{4}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Crumbling Necropolis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Jungle Shrine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Tainted Field

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.