Explorers of Ixalan

Beacon of Immortality

Podwój życia wskazanego gracza. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Saproling

Day of Judgment

Zniszcz wszystkie stwory.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu walki, następnie przetasować swoją bibliotekę.

Shielded by Faith

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma niezniszczalność.

Ilekroć stwór wejdzie na pole walki, możesz dołączyć do niego ten artefakt.

Veteran's Reflexes

Wskazany stwór dostaje +1/+1 do końca tury. Odkręć go.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Aether Gale

Przywróć sześć wskazanych nielądowych permanentów do rąk ich właścicieli.

Blatant Thievery

Za każdego przeciwnika, zyskujesz władanie nad wskazanym permanentem pod władaniem owego gracza.

Concentrate

Dobierz trzy karty.

Merfolk Sovereign

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Wskazany Wodnik nie może być blokowany w tej turze.

Threads of Disloyalty

Zaurocz stwora o skróconym koszcie many 2 lub mniejszym

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Time Warp

Wskazany gracz dostaje dodatkową turę zaraz po obecnej.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vow of Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i nie może atakować ciebie oraz wędrowców pod twoim władaniem.

Bloodbond Vampire

Ilekroć zyskujesz życie, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Child of Night

Więź życia

Coat with Venom

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+2 oraz dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Doom Blade

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Innocent Blood

Każdy gracz poświęca stwora.

Necropolis Regent

Latanie

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zadaje graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim tyle samo znaczników +1/+1.

Urge to Feed

Wskazany stwór dostaje -3/-3 do końca tury. Możesz przekręcić dowolną liczbę odkręconych Wampirów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na każdym z owych Wampirów.

Vampire Interloper

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Vampire Noble

Aggravated Assault

{3}{R}{R}: Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza walki, po której nastąpi dodatkowa faza główna. Aktywuj jako obrzęd.

Disaster Radius

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę stwora z twojej ręki.

Ten czar zadaje X obrażeń każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników, gdzie X jest skróconym kosztem many ujawnionej karty.

Mass Mutiny

Dla każdego z przeciwników, zyskujesz do końca tury władanie nad co najwyżej jednym wskazanym stworem pod władaniem owego gracza. Odkręć owe stwory. Zyskują one pośpiech do końca tury.

Rush of Adrenaline

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+1 i tratowanie.

Shared Animosity

Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje, dostaje on do końca tury +1/+0 za każdego innego stwora mającego z nim wspólny typ stwora.

Vow of Lightning

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma pierwszy cios i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Borderland Ranger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją i umieścić w twojej ręce. Jeśli to zrobisz, przetasuj twoją bibliotekę.

Giant Growth

Wskazany stwór dostaje +3/+3 do końca tury.

Hunter's Prowess

Do końca tury wskazany stwór dostaje +3/+3, tratowanie oraz zdolność „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz tyle samo kart.”

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem, którym nie władasz. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojej sile.)

Rancor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Kiedy ten urok jest umieszczany w cmentarzu z pola walki, przywróć go do ręki właściciela.

Soul of the Harvest

Tratowanie

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Vow of Wildness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3, ma tratowanie i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Jungle Barrier

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierze kartę.

Lightning Helix

Ten czar zadaje 3 obrażenia we wskazany cel, a ty zyskujesz 3 życia.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Zealous Persecution

Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 a stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-1.

Adaptive Automaton

Umieszczając tego stwora na polu walki wybierz typ stwora.

Ten stwór ma dodatkowo wybrany typ oprócz swoich innych typów.

Inne stwory pod twoim władaniem będące wybranego typu dostają +1/+1.

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Quicksilver Amulet

{4}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu walki.

Crumbling Necropolis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Jungle Shrine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Tainted Field

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Aktywuj tylko jeśli władasz Bagnem.