Shards of Alara

Akrasan Squire

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Angel's Herald

{2}{W}, {T}, poświęć zielonego stwora, białego stwora i niebieskiego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Empyrial Archangel, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Angelic Benediction

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Angelsong

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bant Battlemage

{G}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje tratowanie.

{U}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Battlegrace Angel

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, do końca tury zyskuje więź życia.

Cradle of Vitality

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli tak zrobisz, umieść na wskazanym stworze znacznik +1/+1 za każde zyskane 1 życie.

Dispeller's Capsule

{2}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Elspeth, Knight-Errant

+1: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

+1: Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 i latanie.

–8: Dostajesz emblemat o treści „Artefakty, stwory, uroki i lądy pod twoim władaniem mają niezniszczalność.”

Ethersworn Canonist

Każdy gracz, który rzucił w tej turze nieartefaktowy czar, nie może rzucać dodatkowych nieartefaktowych czarów.

Excommunicate

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Guardians of Akrasa

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Gustrider Exuberant

Latanie

Poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem o sile 5 lub większej zyskują do końca tury latanie.

Invincible Hymn

Policz karty w twojej bibliotece. Liczba twoich żyć otrzymuje tę wartość.

Knight of the Skyward Eye

{3}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Knight of the White Orchid

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równin, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Knight-Captain of Eos

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

{W}, poświęć Piechura: Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Marble Chalice

{T}: Zyskaj 1 życie.

Metallurgeon

{W}, {T}: Zregeneruj wskazany artefakt.

Oblivion Ring

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany nielądowy byt.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Ranger of Eos

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty stworów o skrótach many 1 lub mniejszych, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Resounding Silence

Wygnaj wskazanego atakującego stwora.

Recykling {5}{G}{W}{U} ({5}{G}{W}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wygnaj co najwyżej dwa wskazane atakujące stwory.

Rockcaster Platoon

{4}{G}: Ten stwór zadaje każdemu stworowi mającemu latanie oraz każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Sanctum Gargoyle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scourglass

{T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wszystkie byty z wyjątkiem artefaktów i lądów. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Sighted-Caste Sorcerer

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{U}: Ten stwór do końca tury zyskuje antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Sigiled Paladin

Pierwszy cios

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Soul's Grace

Zyskaj życia równe sile wskazanego stwora.

Sunseed Nurturer

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz stworem o sile 5 lub większej, możesz zyskać 2 życia.

{T}: Weź {C}.

Welkin Guide

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i latanie.

Yoked Plowbeast

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Call to Heel

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Jego władca dobiera kartę.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Cathartic Adept

{T}: Wskazany gracz mieli kartę.

Cloudheath Drake

Latanie

{1}{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje czujność.

Coma Veil

Zaurocz artefakt lub stwora

Zauroczony byt nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Courier's Capsule

{1}{U}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Covenant of Minds

Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Wskazany przeciwnik może wybrać, że umieścisz je w twojej ręce. Jeśli tego nie zrobi, umieść owe karty w twoim cmentarzu i dobierz pięć kart.

Dawnray Archer

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{W}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.

Esper Battlemage

{W}, {T}: Zażegnaj najbliższe 2 obrażenia, jakie mogłyby w tej turze zostać tobie zadane.

{B}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Etherium Astrolabe

Błysk

{B}, {T}, poświęć artefakt: Dobierz kartę.

Etherium Sculptor

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Fatestitcher

{T}: Możesz przekręcić lub odkręcić inny wskazany byt.

Odkopanie {U} ({U}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Filigree Sages

{2}{U}: Odkręć wskazany artefakt.

Gather Specimens

Jeśli stwór miałby w tej turze wejść na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, zamiast tego wchodzi on na pole bitwy pod twoim władaniem.

Jhessian Lookout

Kathari Screecher

Latanie

Odkopanie {2}{U} ({2}{U}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Kederekt Leviathan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wszystkie inne nielądowe byty do rąk ich właścicieli.

Odkopanie {6}{U} ({6}{U}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Master of Etherium

Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równa liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Memory Erosion

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ów gracz mieli dwie karty.

Mindlock Orb

Gracze nie mogą przeszukiwać bibliotek.

Outrider of Jhess

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Protomatter Powder

{4}{W}, {T}, poświęć ten byt: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Resounding Wave

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Recykling {5}{W}{U}{B} ({5}{W}{U}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, przywróć dwa wskazane byty do rąk ich właścicieli.

Sharding Sphinx

Latanie

Ilekroć artefaktowy stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz stworzyć żeton niebieskiego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Skill Borrower

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

O ile wierzchnią kartą twojej biblioteki jest karta artefaktu lub stwora, niniejszy byt ma wszystkie aktywowane zdolności tej karty. (Wszelkie odwołania do siebie odnoszą się do niniejszego bytu.)

Spell Snip

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sphinx's Herald

{2}{U}, {T}, poświęć białego stwora, niebieskiego stwora i czarnego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Sphinx Sovereign, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Steelclad Serpent

Ten stwór nie może atakować, chyba że władasz innym artefaktem.

Tezzeret the Seeker

+1: Odkręć co najwyżej dwa wskazane artefakty.

–X: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

–5: Artefakty pod twoim władaniem stają się do końca tury artefaktowymi stworami o bazowej sile i wtrzymałości 5/5.

Tortoise Formation

Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

Vectis Silencers

{2}{B}: Ten stwór do końca tury zyskuje dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ad Nauseam

Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many. Możesz powtórzyć ten proces dowolną liczbę razy.

Archdemon of Unx

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora bez typu Zombi, po czym stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Banewasp Affliction

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, władca owego stwora traci życia równe jego wytrzymałości.

Blister Beetle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Corpse Connoisseur

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora, umieścić ją w twoim cmentarzu, po czym przetasować.

Odkopanie {3}{B} ({3}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Cunning Lethemancer

Na początku twojego kroku utrzymania każdy gracz odrzuca kartę.

Death Baron

Szkielety pod twoim władaniem oraz inne Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają dotyk śmierci.

Deathgreeter

Ilekroć umrze inny stwór, możesz zyskać 1 życie.

Demon's Herald

{2}{B}, {T}, poświęć niebieskiego stwora, czarnego stwora i czerwonego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Prince of Thralls, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Dreg Reaver

Dregscape Zombie

Odkopanie {B} ({B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Executioner's Capsule

{1}{B}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Fleshbag Marauder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Glaze Fiend

Latanie

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Grixis Battlemage

{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{R}, {T}: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Immortal Coil

{T}, wygnaj dwie karty z twojego cmentarza: Dobierz kartę.

Jeśli miałyby zostać tobie zadane obrażenia, zażegnaj je. Wygnaj kartę z twojego cmentarza za każde 1 obrażenia zażegnane w ten sposób.

Kiedy nie ma kart w twoim cmentarzu, przegrywasz grę.

Infest

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Onyx Goblet

{T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

Puppet Conjurer

{U}, {T}: Stwórz żeton niebieskiego stwora Homunkulus 0/1.

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć Homunkulusa.

Resounding Scream

Wskazany gracz odrzuca losową kartę.

Recykling {5}{U}{B}{R} ({5}{U}{B}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wskazany gracz odrzuca dwie losowe karty.

Salvage Titan

Możesz poświęcić trzy artefakty zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wygnaj trzy karty artefaktów z twojego cmentarza: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scavenger Drake

Latanie

Ilekroć umrze inny stwór, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Shadowfeed

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Zyskaj 3 życia.

Shore Snapper

{U}: Ten stwór do końca tury zyskuje podbój wysp. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Skeletal Kathari

Latanie

{B}, poświęć stwora: Zregeneruj ten byt.

Tar Fiend

Pożarcie 2 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz odrzuca kartę za każdego stwora, którego pożarł.

Undead Leotau

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Vein Drinker

Latanie

{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile. Ów stwór zadaje obrażenia równe swojej sile niniejszemu.

Ilekroć umrze stwór, któremu niniejszy zadał w tej turze obrażenia, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Viscera Dragger

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Odkopanie {1}{B} ({1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Bloodpyre Elemental

Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Bloodthorn Taunter

Pośpiech

{T}: Wskazany stwór o sile 5 lub większej do końca tury zyskuje pośpiech.

Caldera Hellion

Pożarcie 1 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu stworowi po 3 obrażenia.

Crucible of Fire

Smoki pod twoim władaniem dostają +3/+3.

Dragon Fodder

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Dragon's Herald

{2}{R}, {T}, poświęć czarnego stwora, czerwonego stwora i zielonego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Hellkite Overlord, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Exuberant Firestoker

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz stworem o sile 5 lub większej, możesz zdecydować, że niniejszy byt zada wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

{T}: Weź {C}.

Flameblast Dragon

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {X}{R}. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Goblin Assault

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1 z pośpiechem.

Gobliny atakują w każdej potyczce, jeśli mogą.

Goblin Mountaineer

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Hell's Thunder

Latanie, pośpiech

Na początku twojego kroku końcowego, poświęć ten byt.

Odkopanie {4}{R} ({4}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Hissing Iguanar

Ilekroć umrze inny stwór, możesz sprawić, że ten stwór zada wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Incurable Ogre

Jund Battlemage

{B}, {T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Lightning Talons

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i ma pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Magma Spray

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Predator Dragon

Latanie, pośpiech

Pożarcie 2 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

Resounding Thunder

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Recykling {5}{B}{R}{G} ({5}{B}{R}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, zadaje ona wskazanemu celowi 6 obrażeń.

Ridge Rannet

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rockslide Elemental

Pierwszy cios

Ilekroć umrze inny stwór, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Scourge Devil

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Odkopanie {2}{R} ({2}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Skeletonize

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Kiedy stwór uszkodzony w ten sposób umrze w tej turze, stwórz żeton czarnego stwora Szkielet 1/1 z „{B}: Zregeneruj tego stwora.”

Soul's Fire

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Thorn-Thrash Viashino

Pożarcie 2 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

{G}: Ten stwór do końca tury zyskuje tratowanie.

Thunder-Thrash Elder

Pożarcie 3 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzykrotnie tyle znaczników +1/+1.)

Viashino Skeleton

{1}{B}, odrzuć kartę: Zregeneruj ten byt.

Vicious Shadows

Ilekroć umrze stwór, możesz zdecydować, że ten byt zada wskazanemu graczowi obrażenia równe liczbie kart w ręce owego gracza.

Vithian Stinger

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Odkopanie {1}{R} ({1}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Volcanic Submersion

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Where Ancients Tread

Ilekroć stwór o sile 5 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że ten urok zada wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Algae Gharial

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Ilekroć umrze inny stwór, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Behemoth's Herald

{2}{G}, {T}, poświęć czerwonego stwora, zielonego stwora i białego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Godsire, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Cavern Thoctar

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Court Archers

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Cylian Elf

Druid of the Anima

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Drumhunter

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz stworem o sile 5 lub większej, możesz dobrać kartę.

{T}: Weź {C}.

Elvish Visionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Feral Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{3}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Każdy gracz może aktywować tę zdolność.

Gift of the Gargantuan

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i/lub kartę lądu i umieścić ujawnione karty w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Godtoucher

{1}{W}, {T}: Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie miałyby w tej turze zostać zadane wskazanemu stworowi o sile 5 lub większej.

Jungle Weaver

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Keeper of Progenitus

Ilekroć gracz przekręci Górę, Las lub Równinę pobierając manę, ów gracz bierze jedną manę koloru danego przez ów ląd.

Lush Growth

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest Górą, Lasem i Równiną.

Mighty Emergence

Ilekroć stwór o sile 5 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić na nim dwa znaczniki +1/+1.

Manaplasm

Ilekroć rzucisz czar, ten stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Mosstodon

{1}: Wskazany stwór o sile 5 lub większej do końca tury zyskuje tratowanie.

Mycoloth

Pożarcie 2 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1 za każdy znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Naya Battlemage

{R}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Ooze Garden

{1}{G}, poświęć stwora bez typu Szlam: Stwórz żeton zielonego stwora Szlam X/X, gdzie X jest siłą poświęconego stwora. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Resounding Roar

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Recykling {5}{R}{G}{W} ({5}{R}{G}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wskazany stwór do końca tury dostaje +6/+6.

Rhox Charger

Tratowanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Sacellum Godspeaker

{T}: Ujawnij dowolną liczbę kart stworów o sile 5 lub większej z twojej ręki. Weź {G} za każdą kartę ujawnioną w ten sposób.

Savage Hunger

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Skullmulcher

Pożarcie 1 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę za każdego stwora, którego pożarł.

Soul's Might

Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze, gdzie X jest siłą owego stwora.

Spearbreaker Behemoth

Niezniszczalność

{1}: Wskazany stwór o sile 5 lub większej do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Topan Ascetic

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Wild Nacatl

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Górą.

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Równiną.

Agony Warp

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-0.

Wskazany stwór do końca tury dostaje -0/-3.

Ajani Vengeant

+1: Wskazany byt nie odkręca się w najbliższym kroku odrkęcania jego władcy.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

–7: Zniszcz wszystkie lądy pod władaniem wskazanego gracza.

Bant Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Umieść wskazanego stwora na spodzie biblioteki właściciela.

 • Skontruj wskazany czar sztuczki.

Blightning

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia. Ów gracz lub władca owego wędrowca odrzuca dwie karty.

Blood Cultist

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie.

Ilekroć umrze stwór, który w tej turze otrzymał od niniejszego obrażenia, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Branching Bolt

Wybierz jedną lub obie —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 3 obrażenia.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi bez latania 3 obrażenia.

Brilliant Ultimatum

Wygnaj pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Możesz grać lądy i rzucać czaru z jednego z owych stosów. Jeśli rzucisz czar w ten sposób, rzuć go bez płacenia jego kosztu many.

Broodmate Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 4/4 z lataniem.

Bull Cerodon

Czujność, pośpiech

Carrion Thrash

Kiedy ten stwór umrze, możesz zapłacić {2}. Jeśli to zrobisz, przywróć inną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Clarion Ultimatum

Wybierz pięć bytów pod twoim władaniem. Dla każdego z owych bytów możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o tej samej nazwie co ów byt. Umieść owe karty na polu bitwy, po czym przetasuj.

Cruel Ultimatum

Wskazany przeciwnik poświęca stwora, odrzuca trzy karty, po czym traci 5 żyć. Przywróć kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki, dobierz trzy karty, po czym zyskaj 5 żyć.

Deft Duelist

Pierwszy cios

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Empyrial Archangel

Latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane tobie, zamiast tego są zadawane temu stworowi.

Esper Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Dobierz dwie karty.

 • Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Fire-Field Ogre

Pierwszy cios

Odkopanie {U}{B}{R} ({U}{B}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Goblin Deathraiders

Tratowanie

Godsire

Czujność

{T}: Stwórz żeton czerwono-zielono-białego stwora Bestia 8/8.

Grixis Charm

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Hellkite Overlord

Latanie, tratowanie, pośpiech

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{B}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Hindering Light

Skontruj wskazany czar wskazujący ciebie lub byt pod twoim władaniem.

Dobierz kartę.

Jhessian Infiltrator

Ten stwór nie może być blokowany.

Jund Charm

Wybierz jedno —

 • Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

Kederekt Creeper

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiss of the Amesha

Wskazany gracz zyskuje 7 żyć i dobiera dwie karty.

Kresh the Bloodbraided

Ilekroć umrze inny stwór, możesz umieścić X znaczników +1/+1 na niniejszym stworze, gdzie X jest siłą owego stwora.

Mayael the Anima

{3}{R}{G}{W}, {T}: Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich na polu bitwy kartę stwora o sile 5 lub większej. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Naya Charm

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

 • Przywróć wskazaną kartę z cmentarza do ręki właściciela.

 • Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza.

Necrogenesis

{2}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Prince of Thralls

Ilekroć byt pod władaniem przeciwnika zostanie umieszczony w cmentarzu, umieść ową kartę na polu bitwy pod twoim władaniem, chyba że ów przeciwnik zapłaci 3 życia.

Punish Ignorance

Skontruj wskazany czar. Jego władca traci 3 życia, a ty zyskaj 3 życia.

Qasali Ambusher

Zasięg

Jeśli stwór atakuje ciebie, a ty władasz Lasem i Równiną, możesz rzucić ten czar jakby miał błysk i bez płacenia jego kosztu many.

Rafiq of the Many

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, zyskuje on do końca tury podwójny cios.

Rakeclaw Gargantuan

{1}: Wskazany stwór o sile 5 lub większej do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Realm Razer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie lądy.

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, przywróć wygnane karty przekręcone na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Rhox War Monk

Więź życia

Rip-Clan Crasher

Pośpiech

Sangrite Surge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 oraz podwójny cios.

Sarkhan Vol

+1: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 i pośpiech.

–2: Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Do końca tury zyskuje on pośpiech.

–6: Stwórz pięć żetonów czerwonego stwora Smok 4/4 z lataniem.

Sedraxis Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Odkopanie {1}{B} ({1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sedris, the Traitor King

Każda karta stwora w twoim cmentarzu ma odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć ową kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miał opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sharuum the Hegemon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Sigil Blessing

Do końca try wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje +3/3+, a inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Sphinx Sovereign

Latanie

Na początku twojego kroku końcowego, zyskaj 3 życia jeśli ten stwór jest odkręcony. W przeciwnym razie każdy przeciwnik traci po 3 życia.

Sprouting Thrinax

Kiedy ten stwór umrze, stwórz trzy żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Steward of Valeron

Czujność

{T}: Weź {G}.

Stoic Angel

Latanie, czujność

Gracze nie mogą w swoim kroku odkręcania odkręcić więcej niż jednego stwora.

Swerve

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Thoughtcutter Agent

{U}{B}, {T}: Wskazany gracz traci 1 życie i ujawnia swoją rękę.

Tidehollow Sculler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę, a ty wybierz z niej nielądową kartę. Wygnaj ową kartę.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę do ręki właściciela.

Tidehollow Strix

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Titanic Ultimatum

Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +5/+5, pierwszy cios, tratowanie i więź życia.

Tower Gargoyle

Latanie

Violent Ultimatum

Zniszcz wskazane trzy byty.

Waveskimmer Aven

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Windwright Mage

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Ten stwór ma latanie o ile w twoim cmentarzu jest karta artefaktu.

Woolly Thoctar

Lich's Mirror

Jeśli miałbyś przegrać grę, zamiast tego wtasuj swoją rękę, swój cmentarz i wszystkie własne permanenty do twojej biblioteki, po czym dobierz siedem kart, a twoja liczba żyć wynosi 20.

Minion Reflector

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owego stwora, ale ma on pośpiech oraz „Na początku kroku końcowego, poświęć ten byt.”

Obelisk of Bant

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Obelisk of Esper

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Obelisk of Grixis

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Obelisk of Jund

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Obelisk of Naya

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Quietus Spike

Wyposażony stwór ma dotyk śmierci.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz traci połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Wyposaż {3}

Relic of Progenitus

{T}: Wskazany gracz wygania kartę ze swojego cmentarza.

{1}, wygnaj ten artefakt: Wygnaj wszystkie cmentarze. Dobierz kartę.

Sigil of Distinction

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy znacznik ładunku na tym bycie.

Wyposaż—Usuń znacznik ładunku z tego artefaktu.

Arcane Sanctum

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Bant Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Lasu, Równiny lub Wyspy, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Crumbling Necropolis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Esper Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, Wyspy lub Bagna, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Grixis Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Wyspy, Bagna lub Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Jund Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Bagna, Góry lub Lasu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Jungle Shrine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Naya Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Góry, Lasu lub Równiny, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Savage Lands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Seaside Citadel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)