Shards of Alara

Akrasan Squire

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Angel's Herald

{2}{W}, {T}, poświęć zielonego stwora, białego stwora i niebieskiego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Empyrial Archangel, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Angelic Benediction

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Angelsong

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bant Battlemage

{G}, {T}: Wskazany stwór zyskuje do końca tury tratowanie.

{U}, {T}: Wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

Battlegrace Angel

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, zyskuje do końca tury więź życia.

Cradle of Vitality

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli tak zrobisz, umieść na wskazanym stworze znacznik +1/+1 za każde zyskane 1 życie.

Dispeller's Capsule

{2}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Elspeth, Knight-Errant

+1: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

+1: Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3 i latanie.

–8: Dostajesz emblemat o treści „Artefakty, stwory, uroki i lądy pod twoim władaniem mają niezniszczalność.”

Ethersworn Canonist

Każdy gracz, który rzucił w tej turze nieartefaktowy czar, nie może rzucać dodatkowych nieartefaktowych czarów.

Excommunicate

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Guardians of Akrasa

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Gustrider Exuberant

Latanie

Poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem o sile 5 lub większej zyskują do końca tury latanie.

Invincible Hymn

Policz karty w twojej bibliotece. Liczba twoich żyć otrzymuje tę wartość.

Knight of the Skyward Eye

{3}{G}: Ten stwór dostaje do końca tury +3/+3. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Knight of the White Orchid

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równin, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Knight-Captain of Eos

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

{W}, poświęć Piechura: Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Marble Chalice

{T}: Zyskaj 1 życie.

Metallurgeon

{W}, {T}: Zregeneruj wskazany artefakt.

Oblivion Ring

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany nielądowy permanent.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Ranger of Eos

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty stworów o skrótach many 1 lub mniejszych, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Resounding Silence

Wygnaj wskazanego atakującego stwora.

Recykling {5}{G}{W}{U} ({5}{G}{W}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wygnaj co najwyżej dwa wskazane atakujące stwory.

Rockcaster Platoon

{4}{G}: Ten stwór zadaje każdemu stworowi mającemu latanie oraz każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Sanctum Gargoyle

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scourglass

{T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wszystkie permanenty z wyjątkiem artefaktów i lądów. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Sighted-Caste Sorcerer

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{U}: Ten stwór zyskuje do końca tury antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Sigiled Paladin

Pierwszy cios

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Soul's Grace

Zyskaj życia równe sile wskazanego stwora.

Sunseed Nurturer

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz stworem o sile 5 lub większej, możesz zyskać 2 życia.

{T}: Weź {C}.

Welkin Guide

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 i latanie.

Yoked Plowbeast

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Call to Heel

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Jego władca dobiera kartę.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Cathartic Adept

{T}: Wskazany gracz mieli kartę.

Cloudheath Drake

Latanie

{1}{W}: Ten stwór zyskuje do końca tury czujność.

Coma Veil

Zaurocz artefakt lub stwora

Zauroczony permanent nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Courier's Capsule

{1}{U}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Covenant of Minds

Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Wskazany przeciwnik może wybrać, że umieścisz je w twojej ręce. Jeśli tego nie zrobi, umieść owe karty w twoim cmentarzu i dobierz pięć kart.

Dawnray Archer

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{W}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.

Esper Battlemage

{W}, {T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to you this turn.

{B}, {T}: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Etherium Astrolabe

Błysk

{B}, {T}, Sacrifice an artifact: Draw a card.

Etherium Sculptor

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Fatestitcher

{T}: You may tap or untap another target permanent.

Unearth {U} ({U}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Filigree Sages

{2}{U}: Untap target artifact.

Gather Specimens

If a creature would enter the battlefield under an opponent’s control this turn, it enters the battlefield under your control instead.

Jhessian Lookout

Kathari Screecher

Latanie

Unearth {2}{U} ({2}{U}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Kederekt Leviathan

When Kederekt Leviathan enters the battlefield, return all other nonland permanents to their owners» hands.

Unearth {6}{U} ({6}{U}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Master of Etherium

Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równa liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Memory Erosion

Whenever an opponent casts a spell, that player mills two cards.

Mindlock Orb

Players can’t search libraries.

Outrider of Jhess

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Protomatter Powder

{4}{W}, {T}, Sacrifice Protomatter Powder: Return target artifact card from your graveyard to the battlefield.

Resounding Wave

Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

Cycling {5}{W}{U}{B} ({5}{W}{U}{B}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Resounding Wave, return two target permanents to their owners» hands.

Sharding Sphinx

Latanie

Ilekroć artefaktowy stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz stworzyć żeton niebieskiego artefaktowego stwora Topter 1/1 z lataniem.

Skill Borrower

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

As long as the top card of your library is an artifact or creature card, Skill Borrower has all activated abilities of that card. (If any of the abilities use that card’s name, use this creature’s name instead.)

Spell Snip

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sphinx's Herald

{2}{U}, {T}, Sacrifice a white creature, a blue creature, and a black creature: Search your library for a card named Sphinx Sovereign, put it onto the battlefield, then shuffle.

Steelclad Serpent

Steelclad Serpent can’t attack unless you control another artifact.

Tezzeret the Seeker

+1: Odkręć co najwyżej dwa wskazane artefakty.

–X: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

–5: Artefakty pod twoim władaniem stają się do końca tury artefaktowymi stworami o bazowej sile i wtrzymałości 5/5.

Tortoise Formation

Creatures you control gain shroud until end of turn. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

Vectis Silencers

{2}{B}: Vectis Silencers gains deathtouch until end of turn. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy that creature.)

Ad Nauseam

Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many. Możesz powtórzyć ten proces dowolną liczbę razy.

Archdemon of Unx

Latanie, tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice a non-Zombie creature, then create a 2/2 black Zombie creature token.

Banewasp Affliction

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, that creature’s controller loses life equal to its toughness.

Blister Beetle

When Blister Beetle enters the battlefield, target creature gets -1/-1 until end of turn.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Corpse Connoisseur

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora, umieścić ją w twoim cmentarzu, po czym przetasować.

Odkopanie {3}{B} ({3}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Cunning Lethemancer

Na początku twojego kroku utrzymania każdy gracz odrzuca kartę.

Death Baron

Szkielety pod twoim władaniem oraz inne Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają dotyk śmierci.

Deathgreeter

Whenever another creature dies, you may gain 1 life.

Demon's Herald

{2}{B}, {T}, Sacrifice a blue creature, a black creature, and a red creature: Search your library for a card named Prince of Thralls, put it onto the battlefield, then shuffle.

Dreg Reaver

Dregscape Zombie

Odkopanie {B} ({B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Executioner's Capsule

{1}{B}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Fleshbag Marauder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Glaze Fiend

Latanie

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Grixis Battlemage

{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{R}, {T}: Target creature can’t block this turn.

Immortal Coil

{T}, Exile two cards from your graveyard: Draw a card.

If damage would be dealt to you, prevent that damage. Exile a card from your graveyard for each 1 damage prevented this way.

When there are no cards in your graveyard, you lose the game.

Infest

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Onyx Goblet

{T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

Puppet Conjurer

{U}, {T}: Create a 0/1 blue Homunculus artifact creature token.

At the beginning of your upkeep, sacrifice a Homunculus.

Resounding Scream

Target player discards a card at random.

Cycling {5}{U}{B}{R} ({5}{U}{B}{R}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Resounding Scream, target player discards two cards at random.

Salvage Titan

Możesz poświęcić trzy artefakty zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wygnaj trzy karty artefaktów z twojego cmentarza: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scavenger Drake

Latanie

Ilekroć umrze inny stwór, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Shadowfeed

Exile target card from a graveyard. You gain 3 life.

Shore Snapper

{U}: Shore Snapper gains islandwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls an Island.)

Skeletal Kathari

Latanie

{B}, Sacrifice a creature: Regenerate Skeletal Kathari.

Tar Fiend

Pożarcie 2 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

When Tar Fiend enters the battlefield, target player discards a card for each creature it devoured.

Undead Leotau

{R}: Undead Leotau gets +1/-1 until end of turn.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Vein Drinker

Latanie

{R}, {T}: Vein Drinker deals damage equal to its power to target creature. That creature deals damage equal to its power to Vein Drinker.

Whenever a creature dealt damage by Vein Drinker this turn dies, put a +1/+1 counter on Vein Drinker.

Viscera Dragger

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Odkopanie {1}{B} ({1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Bloodpyre Elemental

Sacrifice Bloodpyre Elemental: It deals 4 damage to target creature. Activate only as a sorcery.

Bloodthorn Taunter

Pośpiech

{T}: Target creature with power 5 or greater gains haste until end of turn.

Caldera Hellion

Pożarcie 1 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

When Caldera Hellion enters the battlefield, it deals 3 damage to each creature.

Crucible of Fire

Smoki pod twoim władaniem dostają +3/+3.

Dragon Fodder

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Dragon's Herald

{2}{R}, {T}, Sacrifice a black creature, a red creature, and a green creature: Search your library for a card named Hellkite Overlord, put it onto the battlefield, then shuffle.

Exuberant Firestoker

At the beginning of your end step, if you control a creature with power 5 or greater, you may have Exuberant Firestoker deal 2 damage to target player or planeswalker.

{T}: Weź {C}.

Flameblast Dragon

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {X}{R}. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Goblin Assault

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1 z pośpiechem.

Gobliny atakują w każdej potyczce, jeśli mogą.

Goblin Mountaineer

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Hell's Thunder

Latanie, pośpiech

At the beginning of the end step, sacrifice Hell’s Thunder.

Unearth {4}{R} ({4}{R}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Hissing Iguanar

Ilekroć umrze inny stwór, możesz sprawić, że ten stwór zada wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Incurable Ogre

Jund Battlemage

{B}, {T}: Target player loses 1 life.

{G}, {T}: Create a 1/1 green Saproling creature token.

Lightning Talons

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i ma pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Magma Spray

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Predator Dragon

Latanie, pośpiech

Pożarcie 2 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

Resounding Thunder

Resounding Thunder deals 3 damage to any target.

Cycling {5}{B}{R}{G} ({5}{B}{R}{G}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Resounding Thunder, it deals 6 damage to any target.

Ridge Rannet

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rockslide Elemental

Pierwszy cios

Whenever another creature dies, you may put a +1/+1 counter on Rockslide Elemental.

Scourge Devil

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Odkopanie {2}{R} ({2}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Skeletonize

Skeletonize deals 3 damage to target creature. When a creature dealt damage this way dies this turn, create a 1/1 black Skeleton creature token with „{B}: Regenerate this creature.”

Soul's Fire

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Thorn-Thrash Viashino

Pożarcie 2 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

{G}: Thorn-Thrash Viashino gains trample until end of turn.

Thunder-Thrash Elder

Devour 3 (As this enters the battlefield, you may sacrifice any number of creatures. This creature enters the battlefield with three times that many +1/+1 counters on it.)

Viashino Skeleton

{1}{B}, Discard a card: Regenerate Viashino Skeleton.

Vicious Shadows

Whenever a creature dies, you may have Vicious Shadows deal damage to target player equal to the number of cards in that player’s hand.

Vithian Stinger

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Odkopanie {1}{R} ({1}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Volcanic Submersion

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Where Ancients Tread

Ilekroć stwór o sile 5 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że ten urok zada wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Algae Gharial

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Whenever another creature dies, you may put a +1/+1 counter on Algae Gharial.

Behemoth's Herald

{2}{G}, {T}, Sacrifice a red creature, a green creature, and a white creature: Search your library for a card named Godsire, put it onto the battlefield, then shuffle.

Cavern Thoctar

{1}{R}: Cavern Thoctar gets +1/+0 until end of turn.

Court Archers

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Cylian Elf

Druid of the Anima

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Drumhunter

At the beginning of your end step, if you control a creature with power 5 or greater, you may draw a card.

{T}: Weź {C}.

Elvish Visionary

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Feral Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{3}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Każdy gracz może aktywować tę zdolność.

Gift of the Gargantuan

Look at the top four cards of your library. You may reveal a creature card and/or a land card from among them and put the revealed cards into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Godtoucher

{1}{W}, {T}: Prevent all damage that would be dealt to target creature with power 5 or greater this turn.

Jungle Weaver

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Keeper of Progenitus

Whenever a player taps a Mountain, Forest, or Plains for mana, that player adds one mana of any type that land produced.

Lush Growth

Zaurocz ląd

Enchanted land is a Mountain, Forest, and Plains.

Mighty Emergence

Whenever a creature with power 5 or greater enters the battlefield under your control, you may put two +1/+1 counters on it.

Manaplasm

Ilekroć rzucisz czar, ten stwór dostaje do końca tury +X/+X, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Mosstodon

{1}: Target creature with power 5 or greater gains trample until end of turn.

Mycoloth

Pożarcie 2 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

At the beginning of your upkeep, create a 1/1 green Saproling creature token for each +1/+1 counter on Mycoloth.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Naya Battlemage

{R}, {T}: Target creature gets +2/+0 until end of turn.

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Ooze Garden

{1}{G}, Sacrifice a non-Ooze creature: Create an X/X green Ooze creature token, where X is the sacrificed creature’s power. Activate only as a sorcery.

Resounding Roar

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Cycling {5}{R}{G}{W} ({5}{R}{G}{W}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Resounding Roar, target creature gets +6/+6 until end of turn.

Rhox Charger

Tratowanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Sacellum Godspeaker

{T}: Reveal any number of creature cards with power 5 or greater from your hand. Add {G} for each card revealed this way.

Savage Hunger

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Skullmulcher

Pożarcie 1 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę za każdego stwora, którego pożarł.

Soul's Might

Put X +1/+1 counters on target creature, where X is that creature’s power.

Spearbreaker Behemoth

Niezniszczalność

{1}: Target creature with power 5 or greater gains indestructible until end of turn.

Topan Ascetic

Tap an untapped creature you control: Topan Ascetic gets +1/+1 until end of turn.

Wild Nacatl

Wild Nacatl gets +1/+1 as long as you control a Mountain.

Wild Nacatl gets +1/+1 as long as you control a Plains.

Agony Warp

Wskazany stwór dostaje do końca tury -3/-0.

Wskazany stwór dostaje do końca tury -0/-3.

Ajani Vengeant

+1: Target permanent doesn’t untap during its controller’s next untap step.

−2: Ajani Vengeant deals 3 damage to any target and you gain 3 life.

−7: Destroy all lands target player controls.

Bant Charm

Wybierz jedną —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Put target creature on the bottom of its owner’s library.

 • Skontruj wskazany czar sztuczki.

Blightning

Blightning deals 3 damage to target player or planeswalker. That player or that planeswalker’s controller discards two cards.

Blood Cultist

{T}: Blood Cultist deals 1 damage to target creature.

Whenever a creature dealt damage by Blood Cultist this turn dies, put a +1/+1 counter on Blood Cultist.

Branching Bolt

Wybierz jedną lub obie —

 • Branching Bolt deals 3 damage to target creature with flying.

 • Branching Bolt deals 3 damage to target creature without flying.

Brilliant Ultimatum

Exile the top five cards of your library. An opponent separates those cards into two piles. You may play lands and cast spells from one of those piles. If you cast a spell this way, you cast it without paying its mana cost.

Broodmate Dragon

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 4/4 z lataniem.

Bull Cerodon

Vigilance, haste

Carrion Thrash

When Carrion Thrash dies, you may pay {2}. If you do, return another target creature card from your graveyard to your hand.

Clarion Ultimatum

Choose five permanents you control. For each of those permanents, you may search your library for a card with the same name as that permanent. Put those cards onto the battlefield tapped, then shuffle.

Cruel Ultimatum

Wskazany przeciwnik poświęca stwora, odrzuca trzy karty, po czym traci 5 żyć. Przywróć kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki, dobierz trzy karty, po czym zyskaj 5 żyć.

Deft Duelist

Pierwszy cios

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Empyrial Archangel

Latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

All damage that would be dealt to you is dealt to Empyrial Archangel instead.

Esper Charm

Wybierz jedną —

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Dobierz dwie karty.

 • Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Fire-Field Ogre

Pierwszy cios

Unearth {U}{B}{R} ({U}{B}{R}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Goblin Deathraiders

Tratowanie

Godsire

Czujność

{T}: Create an 8/8 Beast creature token that’s red, green, and white.

Grixis Charm

Wybierz jedną —

 • Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury -4/-4.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Hellkite Overlord

Latanie, tratowanie, pośpiech

{R}: Hellkite Overlord gets +1/+0 until end of turn.

{B}{G}: Regenerate Hellkite Overlord.

Hindering Light

Counter target spell that targets you or a permanent you control.

Dobierz kartę.

Jhessian Infiltrator

Jhessian Infiltrator can’t be blocked.

Jund Charm

Wybierz jedną —

 • Wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

Kederekt Creeper

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiss of the Amesha

Target player gains 7 life and draws two cards.

Kresh the Bloodbraided

Whenever another creature dies, you may put X +1/+1 counters on Kresh the Bloodbraided, where X is that creature’s power.

Mayael the Anima

{3}{R}{G}{W}, {T}: Look at the top five cards of your library. You may put a creature card with power 5 or greater from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Naya Charm

Wybierz jedną —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

 • Przywróć wskazaną kartę z cmentarza do ręki właściciela.

 • Tap all creatures target player controls.

Necrogenesis

{2}: Exile target creature card from a graveyard. Create a 1/1 green Saproling creature token.

Prince of Thralls

Whenever a permanent an opponent controls is put into a graveyard, put that card onto the battlefield under your control unless that opponent pays 3 life.

Punish Ignorance

Counter target spell. Its controller loses 3 life and you gain 3 life.

Qasali Ambusher

Zasięg

If a creature is attacking you and you control a Forest and a Plains, you may cast Qasali Ambusher without paying its mana cost and as though it had flash.

Rafiq of the Many

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Whenever a creature you control attacks alone, it gains double strike until end of turn.

Rakeclaw Gargantuan

{1}: Target creature with power 5 or greater gains first strike until end of turn.

Realm Razer

When Realm Razer enters the battlefield, exile all lands.

When Realm Razer leaves the battlefield, return the exiled cards to the battlefield tapped under their owners» control.

Rhox War Monk

Więź życia

Rip-Clan Crasher

Pośpiech

Sangrite Surge

Target creature gets +3/+3 and gains double strike until end of turn.

Sarkhan Vol

+1: Creatures you control get +1/+1 and gain haste until end of turn.

−2: Gain control of target creature until end of turn. Untap that creature. It gains haste until end of turn.

−6: Create five 4/4 red Dragon creature tokens with flying.

Sedraxis Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Odkopanie {1}{B} ({1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sedris, the Traitor King

Each creature card in your graveyard has unearth {2}{B}. ({2}{B}: Return the card to the battlefield. The creature gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Sharuum the Hegemon

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Sigil Blessing

Until end of turn, target creature you control gets +3/+3 and other creatures you control get +1/+1.

Sphinx Sovereign

Latanie

At the beginning of your end step, you gain 3 life if Sphinx Sovereign is untapped. Otherwise, each opponent loses 3 life.

Sprouting Thrinax

Kiedy ten stwór umrze, stwórz trzy żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Steward of Valeron

Czujność

{T}: Weź {G}.

Stoic Angel

Latanie, czujność

Gracze nie mogą w swoim kroku odkręcania odkręcić więcej niż jednego stwora.

Swerve

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Thoughtcutter Agent

{U}{B}, {T}: Target player loses 1 life and reveals their hand.

Tidehollow Sculler

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę, a ty wybierz z niej nielądową kartę. Wygnaj ową kartę.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę do ręki właściciela.

Tidehollow Strix

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Titanic Ultimatum

Until end of turn, creatures you control get +5/+5 and gain first strike, trample, and lifelink.

Tower Gargoyle

Latanie

Violent Ultimatum

Destroy three target permanents.

Waveskimmer Aven

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Windwright Mage

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Windwright Mage has flying as long as an artifact card is in your graveyard.

Woolly Thoctar

Lich's Mirror

If you would lose the game, instead shuffle your hand, your graveyard, and all permanents you own into your library, then draw seven cards and your life total becomes 20.

Minion Reflector

Whenever a nontoken creature enters the battlefield under your control, you may pay {2}. If you do, create a token that’s a copy of that creature, except it has haste and „At the beginning of the end step, sacrifice this permanent.”

Obelisk of Bant

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Obelisk of Esper

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Obelisk of Grixis

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Obelisk of Jund

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Obelisk of Naya

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Quietus Spike

Wyposażony stwór ma dotyk śmierci.

Whenever equipped creature deals combat damage to a player, that player loses half their life, rounded up.

Wyposaż {3}

Relic of Progenitus

{T}: Wskazany gracz wygania kartę ze swojego cmentarza.

{1}, wygnaj ten artefakt: Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy. Dobierz kartę.

Sigil of Distinction

Sigil of Distinction enters the battlefield with X charge counters on it.

Equipped creature gets +1/+1 for each charge counter on Sigil of Distinction.

Wyposaż—Usuń znacznik ładunku z tego artefaktu.

Arcane Sanctum

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Bant Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Lasu, Równiny lub Wyspy, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Crumbling Necropolis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Esper Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, Wyspy lub Bagna, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Grixis Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Wyspy, Bagna lub Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Jund Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Bagna, Góry lub Lasu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Jungle Shrine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Naya Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Góry, Lasu lub Równiny, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Savage Lands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Seaside Citadel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)