The Brothers» War

Aeronaut Cavalry

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym Piechurze pod twoim władaniem.

Airlift Chaplain

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty. Spośród kart zmielonych w ten sposób możesz umieścić w twojej ręce kartę Równiny lub kartę stwora o skrócie many 3 lub niższym. Jeśli tego nie zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym. (Mieląc kartę gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Ambush Paratrooper

Błysk

Latanie

{5}: Stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +1/+1.

Calamity's Wake

Wygnaj wszystkie cmentarze. W tej turze gracze nie mogą rzucać niestworowych czarów. Wygnaj ten czar.

Deadly Riposte

Ten czar zadaje wskazanemu przekręconemu stworowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 2 życia.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Great Desert Prospector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy za każdego innego stwora pod twoim władaniem. (Owe żetony to artefakty z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

In the Trenches

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{5}{W}: Wygnaj wskazany nielądowy byt poza twoim władaniem dopóki niniejszy nie opuści pola bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd i tylko raz.

Kayla's Command

Wybierz dwie —

 • Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 2/2.

 • Umieść znacznik +1/+1 na stworze pod twoim władaniem. Do końca tury zyskuje on podwójny cios.

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Zyskaj 2 życia i wróż 2.

Kayla's Reconstruction

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść spośród nich na polu bitwy co najwyżej X kart artefaktów i/lub stworów o skrótach many 3 lub mniejszych. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Lay Down Arms

Wygnaj wskazanego stwora o skrócie many mniejszym lub równym liczbie Równin pod twoim władaniem. Jego władca zyskuje 3 życia.

Loran of the Third Path

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz co najwyżej jeden wskazany artefakt lub urok.

{T}: Ty i wskazany przeciwnik dobieracie po karcie.

Loran, Disciple of History

Ilekroć niniejszy lub inny legendarny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Loran's Escape

Wskazany artefakt lub stwór do końca tury zyskuje antyklątwę i niezniszczalność. Wróż 1.

Mass Production

Stwórz cztery żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Piechur 1/1.

Meticulous Excavation

{2}{W}: Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem do ręki właściciela. Jeśli ma on odkopanie, zamiast tego wygnaj go, po czym przywróć ową kartę do ręki właściciela. Aktywuj tylko w twojej turze.

Military Discipline

Błysk

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zauroczony stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Zauroczony stwór dostaje +1/+0.

Myrel, Shield of Argive

Podczas twojej tury twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności artefaktów, stworów lub uroków.

Ilekroć niniejszy zaatakuje, stwórz X żetonów bezkolorowego artefaktowego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest liczbą Piechurów pod twoim władaniem.

Phalanx Vanguard

Czujność

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy do końca tury dostaje +1/+0.

Powerstone Engineer

Kiedy niniejszy umrze, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Prison Sentence

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2.

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Recommission

Przywróć wskazaną kartę artefaktu lub stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy. Jeśli stwór wejdzie na pole bitwy w ten sposób, ma on dodatkowy znacznik +1/+1.

Recruitment Officer

{3}{W}: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Spośród nich możesz ujawnić i umieścić w twojej ręce kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Repair and Recharge

Przywróć wskazaną kartę artefaktu, uroku lub wędrowca z twojego cmentarza na pole bitwy. Stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Siege Veteran

Na początku potyczki w twojej turze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć umrze inny nieżetonowych Piechur pod twoim władaniem, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Piechur 1/1.

Soul Partition

Wygnaj wskazany nielądowy byt. Przez czas jego wygnania jego właściciel może go zagrać. Czar rzucony przez przeciwnika w ten sposób kosztuje o {2} więcej.

Static Net

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nielądowy byt pod władaniem przeciwnika do czasu opuszczenia pola bitwy przez niniejszy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia i stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Survivor of Korlis

Pierwszy cios

{1}{W},wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Wróż 2.

Thopter Architect

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Tocasia's Welcome

Ilekroć jeden lub więcej stworów o skrócie many 3 lub mniejszym wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Union of the Third Path

Dobierz kartę, po czym zyskaj życia równe liczbie kart w twojej ręce.

Warlord's Elite

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — przekręć dwa odkręcone artefakty, stwory i/lub lądy pod twoim władaniem.

Yotian Medic

Więź życia

Autonomous Assembler

Prototyp {1}{W} — 2/2 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Czujność

{1}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym Składaczu pod twoim władaniem.

Combat Thresher

Prototyp {2}{W} — 1/1 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Podwójny cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Platoon Dispenser

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz co najmniej dwoma stworami, dobierz kartę.

{3}{W}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Piechur 1/1.

Odkopanie {2}{W}{W}

Scrapwork Cohort

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Piechur 1/1.

Odkopanie {2}{W} ({2}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Steel Seraph

Prototyp {1}{W}{W} — 3/3 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Latanie

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje dowolny spośród latania, czujności lub więzi życia.

Tocasia's Onulet

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Odkopanie {3}{W} ({3}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Urza's Sylex

{2}{W}{W}, {T}, wygnaj ten byt: Każdy gracz wybiera sześć lądów pod swoim władaniem. Zniszcz wszystkie inne byty. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Kiedy ten byt zostanie wygnany z pola bitwy, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę wędrowca, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Veteran's Powerblade

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż Piechura {W}

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Yotian Frontliner

Ilekroć niniejszy zaatakuje, inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1.

Odkopanie {W} ({W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Air Marshal

{3}: Niniejszy do końca tury zyskuje latanie.

Curate

Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.)

Dobierz kartę.

Defabricate

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar artefaktu lub uroku. Jeśli czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

 • Skontruj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność.

Desynchronize

Właściciel wskazanego nielądowego bytu umieszcza go na wierzchu lub spodzie swojej biblioteki. Wróż 2.

Drafna, Founder of Lat-Nam

{1}{U}: Przywróć wskazany artefakt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{3}, {T}: Skopiuj wskazany czar artefaktu pod twoim władaniem. (Kopia staje się żetonem.)

Fallaji Archaeologist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty. Spośród kart zmielonych w ten sposób możesz umieścić w twojej ręce kartę inną niż stwór lub ląd. Jeśli tego nie zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym. (Mieląc kartę gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Flow of Knowledge

Dobierz kartę za każdą Wyspę pod twoim władaniem, po czym odrzuć dwie karty.

Forging the Anchor

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Spośród nich możesz ujawnić i umieścić w twojej ręce dowolną liczbę kart artefaktów. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Hurkyl, Master Wizard

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze rzuciłeś niestworowy czar, ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Za każdy typ karty pośród niestworowych czarów rzuconych przez ciebie w tej turze, możesz spośród ujawnionych kart umieścić w twojej ręce kartę owego typu. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Hurkyl's Final Meditation

O ile nie jest twoja tura, rzucenie tego czaru kosztuje o {3} więcej.

Przywróć wszystkie nielądowe byty do rąk ich właścicieli. Zakończ turę. (Wygnaj wszystkie czary i zdolności ze stosu, włącznie z niniejszą kartą. Gracz, którego jest tura, odrzuca karty do swojego limitu kart na ręce. Obrażenia znikają, a efekty „w tej turze” i „do końca tury” kończą się.)

Involuntary Cooldown

Przekręć co najwyżej dwa wskazane artefakty i/lub stwory. Umieść znacznik ogłuszenia na każdym z nich. (Jeśli byt mający znacznik ogłuszenia miałby zostać odkręcony, zamiast tego usuń z niego jeden taki znacznik.)

Keeper of the Cadence

{3}: Umieść na spodzie biblioteki właściciela wskazaną kartę artefaktu, sztuczki lub obrzędu w cmentarzu.

Koilos Roc

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Lat-Nam Adept

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Machine Over Matter

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz artefaktowym stworem.

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Mightstone's Animation

Zaurocz artefakt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony artefakt jest dodatkowo stworem o bazowej sile i wytrzymałości 4/4 oprócz swoich innych typów.

One with the Multiverse

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz zagrywać lądy i rzucać czaru z wierzchu twojej biblioteki.

Raz na każdą z twoich tur możesz rzucić czar z twojej ręki lub z wierzchu twojej biblioteki bez płacenia jego kosztu many.

Retrieval Agent

{2}: Niniejszy do końca tury dostaje +1/-1.

Scatter Ray

Skontruj wskazany czar artefaktu lub stwora, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Skystrike Officer

Latanie

Kiedy niniejszy zaatakuje, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Piechur 1/1.

Przekręć trzech odkręconych Piechurów pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Splitting the Powerstone

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Stwórz dwa przekręcony żetony Kamienia Mocy. Jeśli poświęcony artefakt był legendarny, dobierz kartę. (Owe żetony są artefaktami z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Stern Lesson

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę. Stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Take Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i ma latanie oraz „Ilekroć ten stwór zaatakuje, dobierz kartę.”

Teferi, Temporal Pilgrim

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik lojalności na tym wędrowcu.

0: Dobierz kartę.

–2: Stwórz żeton niebieskiego stwora Duch 2/2 z czujnością i „Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.”

–12: Wskazany przeciwnik wybiera byt pod swoim władaniem i przywraca go do swojej ręki. Następnie wtasowuje każdy nielądowy byt pod swoim władaniem do biblioteki właściciela.

Third Path Savant

{7}: Dobierz dwie karty.

Thopter Mechanic

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Kiedy niniejszy umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Urza, Powerstone Prodigy

Czujność

{1}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Ilekroć odrzucisz jedną lub więcej kart, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę. (Ów żeton jest artefaktem z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Urza's Command

Wybierz dwie —

 • Stwory poza twoim władaniem dostają do końca tury -2/-0.

 • Stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy.

 • Stwórz przekręcony bezkolorowy żeton artefaktowego stwora Konstrukt 0/0 z „Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt pod twoim władaniem.”

 • Wróż 1, po czym dobierz kartę.

Urza's Rebuff

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar.

 • Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Weakstone's Subjugation

Zaurocz artefakt lub stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {3}. Jeśli tak zrobisz, przekręć zauroczony byt.

Zauroczony byt nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Wing Commando

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Zephyr Sentinel

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej jednego innego wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela. Jeśli był on Piechurem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Arcane Proxy

Prototyp {1}{U}{U} — 2/1 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go, wygnaj z twojego cmentarza wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many mniejszym lub równym sile niniejszego. Skopiuj ową kartę. Możesz rzucić ową kopię bez płacenia jej kosztu many.

Coastal Bulwark

Obronność

Niniejszy dostaje +2/+0 o ile władasz Wyspą.

{2}, {T}: Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Combat Courier

{2}, poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Odkopanie {U} ({U}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Depth Charge Colossus

Prototyp {4}{U}{U} — 6/6 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Ten byt nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{3}: Odkręć ten byt.

Hulking Metamorph

Prototyp {2}{U}{U} — 3/3 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia artefaktu lub stwora pod twoim władaniem, ale jest on dodatkowo artefaktowym stworem oprócz swoich innych typów, a jego siła i wytrzymałość są równe sile i wytrzymałości niniejszego.

Spotter Thopter

Prototyp {3}{U} — 2/3 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż X, gdzie X jest jego siłą.

Surge Engine

Obronność

{U}: Ten stwór traci obronność i zyskuje „Ten stwór nie może być blokowany.”

{2}{U}: Ten stwór staje się niebieski i ma bazową siłę i wytrzymałość 5/4. Aktywuj tylko jeśli ten stwór nie ma obronności.

{4}{U}{U}: Dobierz trzy karty. Aktywuj tylko jeśli ten stwór jest niebieski i tylko raz.

The Temporal Anchor

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż 2.

Ilekroć zdecydujesz się umieścić co najmniej jedną kartę na spodzie twojej biblioteki podczas wróżenia, wygnaj tyle samo kart ze spodu twojej biblioteki.

Podczas twojej tury możesz zagrywać karty wygnane niniejszym.

Terisian Mindbreaker

Ilekroć niniejszy zaatakuje, broniący się gracz mieli połowę swojej biblioteki, zaokrąglając w górę.

Odkopanie {1}{U}{U}{U} ({1}{U}{U}{U}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Ashnod, Flesh Mechanist

Dotyk śmierci

Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz poświęcić innego stwora. Jeśli tak zrobisz, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy.

{5}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz przekręcony żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Zombi 3/3.

Ashnod's Intervention

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 i zyskuje „Kiedy ten stwór umrze lub zostanie wygnany z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.”

Battlefield Butcher

{5}, {T}: Każdy przeciwnik traci po 2 życia. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Carrion Locust

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika. Jeśli była to karta stwora, ów gracz traci 1 życie.

Corrupt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie Bagien pod twoim władaniem. Zyskaj tyle żyć, ile obrażeń zadano w ten sposób.

Diabolic Intent

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Disciples of Gix

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty artefaktów, umieść je w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Disfigure

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Dreams of Steel and Oil

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Ty wybierz z niej kartę artefaktu lub stwora, następnie wybierz kartę artefaktu lub stwora z jego cmentarza. Wygnaj owe wybrane karty.

Emergency Weld

Przywróć wskazaną kartę artefaktu lub stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Piechur 1/1.

Fateful Handoff

Dobierz tyle kart, ile wynosi skrót many wskazanego artefaktu lub stwora pod twoim władaniem. Przeciwnik zyskuje władanie nad owym bytem.

Gix, Yawgmoth Praetor

Ilekroć stwór zada obrażenia twojemu przeciwnikowi, jego władca może zapłacić 1 życie. Jeśli tak zrobi, dobiera kartę.

{4}{B}{B}{B}, odrzuć X kart: Wygnaj X wierzchnich kart z biblioteki wskazanego przeciwnika. Spośród kart wygnanych w ten sposób możesz zagrywać lądy i rzucać czary bez płacenia ich kosztów many.

Gix's Caress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądowę kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Gix's Command

Wybierz dwie —

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym stworze. Do końca tury zyskuje on więź życia.

 • Zniszcz każdego stwora o sile 2 lub mniejszej.

 • Przywróć co najwyżej dwie karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Każdy przeciwnik poświęca spośród stworów pod swoim władaniem stwora o największej sile.

Gixian Infiltrator

Ilekroć poświęcisz inny byt, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Gixian Puppeteer

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Kiedy niniejszy umrze, przywróć inną wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Gixian Skullflayer

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej trzy karty stworów, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Gnawing Vermin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz mieli dwie karty.

Kiedy niniejszy umrze, wskazany stwór poza twoim władaniem do końca tury dostaje -1/-1.

Go for the Throat

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego stwora.

Gruesome Realization

Wybierz jedno —

 • Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

 • Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Gurgling Anointer

Latanie

Ilekroć dobierzesz twoją drugą kartę w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Kiedy niniejszy umrze, przywróć z twojego cmentarza na pole bitwy inną wskazaną kartę stwora o skrócie many mniejszym lub równym sile niniejszego.

Hostile Negotiations

Wygnaj trzy karty z wierzchu twojej biblioteki jako zakryty stos, po czym wygnaj trzy karty z wierzchu twojej biblioteki jako inny zakryty stos. Spójrz na karty w każdym ze stosów, po czym odkryj wybrany przez siebie stos. Przeciwnik wybiera jeden z owych stosów. Umieść wszystkie karty z wybranego stosu w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu. Strać 3 życia.

Kill-Zone Acrobat

Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz poświęcić innego stwora lub artefakt. Jeśli tak zrobisz, niniejszy do końca tury zyskuje latanie.

Misery's Shadow

Jeśli stwór pod władaniem przeciwnika miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go.

{1}, {T}: Niniejszy do końca tury dostaje +1/+1.

Moment of Defiance

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+1 i więź życia.

Dobierz kartę.

No One Left Behind

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej jeśli wskazuje kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym.

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Overwhelming Remorse

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora w twoim cmentarzu.

Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca.

Painful Quandary

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ów gracz traci 5 żyć, chyba że odrzuci kartę.

Powerstone Fracture

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt lub stwora.

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Ravenous Gigamole

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty. Spośród kart zmielonych w ten sposób możesz umieścić w twojej ręce kartę stwora. Jeśli tego nie zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym. (Mieląc kartę umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Thran Vigil

Ilekroć jeden lub więcej kart artefaktów i/lub stworów opuści twój cmentarza w ciągu twojej tury, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Thraxodemon

{3}, {T}, poświęć innego stwora lub artefakt: Dobierz kartę.

Trench Stalker

O ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze, niniejszy ma dotyk śmierci i więź życia.

Ashnod's Harvester

Ilekroć niniejszy zaatakuje, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Odkopanie {1}{B} ({1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Clay Revenant

Ten byt wchodzi na pole bitwy przekręcony.

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dredging Claw

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy z twojego cmentarza, możesz dołączyć do niego niniejszy byt.

Wyposaż {1}{B} ({1}{B}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Goring Warplow

Prototyp {1}{B} — 1/1 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Dotyk śmierci

Phyrexian Fleshgorger

Prototyp {1}{B}{B} — 3/3 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Złowrogość, więź życia

Straż—Zapłać życia równe sile niniejszego.

Razorlash Transmogrant

Niniejszy nie może blokować.

{4}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {4} mniej jeśli przeciwnik włada co najmniej czterema niebazowymi lądami.

Scrapwork Rager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Odkopanie {3}{B} ({3}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Transmogrant Altar

{B}, {T}, poświęć stwora: Weź {C}{C}{C}.

{2}, {T}, poświęć stwora: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Zombi 3/3. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Transmogrant's Crown

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Ilekroć wyposażony stwór umrze, dobierz kartę.

Wyposaż {2} lub {B}

Arms Race

{3}{R}: Możesz umieścić kartę artefaktu z twojej ręki na polu bitwy. Ów artefakt zyskuje pośpiech. Poświęć ją na początku najbliższego kroku końcowego.

Bitter Reunion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz dwie karty.

{1}, poświęć ten byt: Stwory pod twoim władaniem do końca tury zyskują pośpiech.

Brotherhood's End

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu wędrowcowi po 3 obrażenia.

 • Zniszcz wszystkie artefakty o skrótach many 3 lub mniej.

Conscripted Infantry

Kiedy niniejszy umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Piechur 1/1.

Draconic Destiny

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie, pośpiech oraz „{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.” Jest dodatkowo Smokiem oprócz swoich innych typów.

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć niniejszy do ręki właściciela.

Dwarven Forge-Chanter

Straż—Zapłać 2 życia. (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci 2 życia.)

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Excavation Explosion

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

The Fall of Kroog

Wybierz wskazanego przeciwnika. Zniszcz wskazany ląd pod władaniem owego gracza. Ten czar zadaje owemu graczowi 3 obrażenia oraz po 1 obrażeniu każdemu stworowi pod jego władaniem.

Fallaji Chaindancer

{2}: Niniejszy do końca tury zyskuje podwójny cios.

Feldon, Ronom Excavator

Pośpiech

Niniejszy nie może blokować.

Ilekroć niniejszy otrzyma obrażenia, wygnaj tyle samo kart z wierzchu twojej biblioteki. Wybierz jedną z nich. Do końca twojej następnej tury możesz zagrać ową kartę.

Giant Cindermaw

Tratowanie

Gracze nie mogą zyskiwać życia.

Goblin Blast-Runner

Niniejszy dostaje +2/+0 i ma złowrogość o ile poświęciłeś w tej turze byt.

Horned Stoneseeker

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Kiedy niniejszy opuści pole bitwy, poświęć jeden Kamień Mocy.

Mechanized Warfare

Jeśli czerwone lub artefaktowe źródło pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia przeciwnikowi lub bytowi pod władaniem przeciwnika, zamiast tego zadaje o 1 obrażenie więcej.

Mishra, Excavation Prodigy

Pośpiech

{1}, {T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Ilekroć odrzucisz co najmniej jedną kartę artefaktu, weź {R}{R}. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Mishra's Command

Wybierz dwie —

 • Wybierz wskazanego gracza. Może on odrzucić co najwyżej X kart. Następnie dobiera kartę za każdą kartę odrzuconą w ten sposób.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń.

 • Ten czar zadaje wskazanemu wędrowcowi X obrażeń.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0 i pośpiech.

Mishra's Domination

Zaurocz stwora

O ile władasz zauroczonym stworem, dostaje on +2/+2. W przeciwnym razie nie może on blokować.

Mishra's Onslaught

Wybierz jedno —

 • Stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Piechur 1/1.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Monastery Swiftspear

Pośpiech

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Obliterating Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 4 obrażenia. Jeśli ów stwór lub wędrowiec miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Over the Top

Każdy gracz ujawnia z wierzchu swojej biblioteki tyle kart, ile wynosi liczba nielądowych bytów pod swoim władaniem, umieszcza wszystkie karty bytów ujawnione w ten sposób na polu bitwy, a pozostałe umieszcza w swoim cmentarzu.

Penregon Strongbull

{1}, poświęć artefakt: Niniejszy do końca tury dostaje +1/+1 i zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Pyrrhic Blast

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora. Dobierz kartę.

Raze to the Ground

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wskazany artefakt. Jeśli miał on skrót many 1 lub mniejszy, dobierz kartę.

Roc Hunter

Zasięg

Sardian Cliffstomper

O ile jest twoje tura i władasz co najmniej czterema Górami, niniejszy dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą Gór pod twoim władaniem.

Sibling Rivalry

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym artefaktem lub stworem. Odkręć go. Do końca tury zyskuje on pośpiech. Stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Tomakul Scrapsmith

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty. Spośród kart zmielonych w ten sposób możesz umieścić w twojej ręce kartę artefaktu. Jeśli tego nie zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym. (Mieląc kartę gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Tyrant of Kher Ridges

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu celowi 4 obrażenia.

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Unleash Shell

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 5 obrażeń oraz 2 obrażenia władcy owego bytu.

Visions of Phyrexia

Na początku twojego kroku utrzymania, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze nie zagrałeś karty z wygnania, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Whirling Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pierwszy cios i tratowanie.

Blitz Automaton

Prototyp {2}{R} — 3/2 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Pośpiech

Fallaji Dragon Engine

Prototyp {2}{R} — 1/3 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Latanie

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Heavyweight Demolisher

Złowrogość

Na początku twojego kroku utrzymania, przekręć niniejszego, chyba że zapłacisz {3}.

Odkopanie {6}{R}{R} ({6}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mishra's Juggernaut

Tratowanie

Niniejszy atakuje w każdej potyczce jeśli może.

Odkopanie {5}{R} ({5}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mishra's Research Desk

{1}, {T}, poświęć ten byt: Wygnaj dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Wybierz jedną z nich. Możesz zagrać ową kartę do końca twojej następnej tury.

Odkopanie {1}{R} ({1}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Phyrexian Dragon Engine

Podwójny cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy z twojego cmentarza, możesz odrzucić twoją rękę. Jeśli tak zrobisz, dobierz trzy karty.

Odkopanie {3}{R}{R}

(Łączy się z Mishra, Claimed by Gix.)

Mishra, Lost to Phyrexia

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, wybierz trzy —

 • Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

 • Ten byt zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

 • Zniszcz wskazany artefakt lub wędrowca.

 • Stwory pod twoim władaniem do końca tury zyskują złowrogość i tratowanie.

 • Stwory poza twoim władaniem dostają do końca tury -1/-1.

 • Stwórz dwa przekręcone żetony Kamienia Mocy.

Scrapwork Mutt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Odkopanie {1}{R} ({1}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Skitterbeam Battalion

Prototyp {3}{R}{R} — 2/2 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Tratowanie, pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go, stwórz dwa żetony będące jego kopią.

Alloy Animist

{2}{G}: Do końca tury wskazany artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem 4/4.

Argothian Opportunist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Argothian Sprite

Niniejszy nie może być blokowany przez artefaktowe stwory.

{7}: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na niniejszym.

Audacity

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Kiedy ten byt trafi do cmentarza z pola bitwy, dobierz kartę.

Awaken the Woods

Stwórz X żetonów zielonego stwora-lądu Las Driada 1/1. (Dotyczy ich choroba przywołania.)

Blanchwood Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy Las pod twoim władaniem.

Blanchwood Prowler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty. Spośród kart zmielonych w ten sposób możesz umieścić w twojej ręce kartę lądu. Jeśli tego nie zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym. (Mieląc kartę gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Burrowing Razormaw

Kiedy niniejszy umrze, zmiel cztery karty. (Umieść cztery karty z wierzchu twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Bushwhack

Wybierz jedno —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Citanul Stalwart

{T}, Przekręć odkręcony artefakt lub stwora pod twoim władaniem: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Epic Confrontation

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+2. Walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Fade from History

Każdy gracz mający we władaniu artefakt lub urok tworzy żeton zielonego stwora Niedźwiedź 2/2. Następnie zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Fallaji Excavation

Stwórz trzy przekręcone żetony Kamienia Mocy. Zyskaj 3 życia. (Owe żetony są artefaktami z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Fauna Shaman

{G}, {T}, odrzuć kartę stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Fog of War

Zyskaj 1 życie za każdego stwora na polu bitwy. Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać zadane w tej turze przez stwory o sile 3 lub mniejszej.

Gaea's Courser

Ilekroć niniejszy zaatakuje, jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej trzy karty stworów, dobierz kartę.

Gaea's Gift

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Do końca tury zyskuje on zasięg, tratowanie, antyklątwię i niezniszczalność. (Nie może być on wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników. Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Gnarlroot Pallbearer

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu.

Gwenna, Eyes of Gaea

|tap|L Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów. Wydaj tę manę tylko na rzucanie czarów stworów lub aktywację zdolności stworów lub karty stwora.

Ilekroć rzucisz czar stwora o sile 5 lub większej, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym i odkręć go.

Hoarding Recluse

Zasięg, dotyk śmierci

Kiedy niniejszy umrze, umieść co najwyżej jedną wskazaną kartę z cmentarza na wierzchu biblioteki właściciela.

Obstinate Baloth

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Jeśli czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika powoduje, że odrzucasz tę kartę, umieść ją na polu bitwy zamiast w twoim cmentarzu.

Perimeter Patrol

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy do końca tury dostaje +1/+0.

Sarinth Steelseeker

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz ujawnić ją i umieścić w twojej ręce. Jeśli nie umieścisz owej karty w twojej ręce, możesz umieścić ją w twoim cmentarzu.

Shoot Down

Wygnaj wskazany artefakt, urok lub stwora z lataniem.

Tawnos's Tinkering

Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym artefakcie, stworze lub lądzie pod twoim władaniem. Odkręć ów byt. Jeśli nie jest on stworem, staje się dodatkowo stworem 0/0 oprócz swoich innych typów.

Teething Wurmlet

Niniejszy ma dotyk śmierci o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie. Jeśli to pierwszy raz, gdy ta zdolność jest rozpatrywana w tej turze, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Titania, Voice of Gaea

Zasięg

Ilekroć jedna lub więcej kart lądów trafi skądkolwiek do twojego cmentarza, zyskaj 2 życia.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej cztery karty lądów oraz jednocześnie masz w posiadaniu i władaniu niniejszego oraz ląd o nazwie Argoth, Sanctum of Nature, wygnaj je, po czym połącz je tworząc Titania, Gaea Incarnate.

Titania's Command

Wybierz dwie —

 • Wygnaj cmentarz wskazanego gracza. Zyskaj po 1 życiu za każdą kartę wygnaną w ten sposób.

 • Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

 • Stwórz dwa żetony zielonego stwora Niedźwiedź 2/2.

 • Umieść po dwa znaczniki +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Tomakul Honor Guard

Straż {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Wasteful Harvest

Zmiel pięć kart. Spośród kart zmielonych w ten sposób możesz umieścić w twojej ręce kartę bytu. (Mieląc kartę umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Boulderbranch Golem

Prototyp {3}{G} — 3/3 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj życia równe jego sile.

Cradle Clearcutter

Prototyp {2}{G} — 1/3 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

{T}: Weź tyle {G}, ile wynosi siła niniejszego.

Haywire Mite

Kiedy niniejszy umrze, zyskaj 2 życia.

{G}, poświęć ten byt: Wygnaj wskazany niestworowy artefakt lub niestworowy urok.

A-Haywire Mite

Kiedy niniejszy umrze, zyskaj 3 życia.

{G}, poświęć ten byt: Wygnaj wskazany niestworowy artefakt lub niestworowy urok.

Iron-Craw Crusher

Prototyp {2}{G}{G} — 2/5 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Ilekroć niniejszy zaatakuje, wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest siłą niniejszego.

Mask of the Jadecrafter

{X}, {T}, poświęć ten byt: Stwórz żeton bezkolorwego artefaktowego stwora Golem X/X. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Odkopanie {2}{G} ({2}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Perennial Behemoth

Możesz zagrywać lądy z twojego cmentarza.

Odkopanie {G}{G} ({G}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Rootwire Amalgam

Prototyp {1}{G} — 2/3 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

{3}{G}{G}, poświęć ten byt: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Golem X/X, gdzie X jest trzykrotnością siły niniejszego. Do końca tury zyskuje on pośpiech. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Rust Goliath

Prototyp {3}{G}{G} — 3/5 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Zasięg, tratowanie

Simian Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Odkopanie {2}{G}{G} ({2}{G}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Arbalest Engineers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Ten byt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Do końca tury zyskuje on tratowanie i pośpiech.

 • Stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Battery Bearer

Stwory pod twoim władaniem mają „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”

Ilekroć rzucisz czar artefaktu o skrócie many 6 lub większym, dobierz kartę.

Deathbloom Ritualist

{T}: Weź X many w dowolnym jednym kolorze, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu.

Evangel of Synthesis

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

O ile dobrałeś swoją drugą kartę w tej turze, niniejszy dostaje +1/+0 i ma złowrogość.

Fallaji Vanguard

Pierwszy cios

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Hajar, Loyal Bodyguard

Poświęć ten byt: Legendarne stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +1/+0 i niezniszczalność.

Harbin, Vanguard Aviator

Latanie

Ilekroć zaatakujesz co najmniej pięcioma Piechurami, stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +1/+1 i latanie.

Hero of the Dunes

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę artefaktu lub stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Stwory pod twoim władaniem o skrótach many 3 lub mniej dostają +1/+0.

Junkyard Genius

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

{1}{B}{R}, poświęć innego stwora lub artefakt: Do końca tury inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0, złowrogość i pośpiech.

Legions to Ashes

Wygnaj wskazany nielądowy byt pod władaniem przeciwnika oraz wszystkie żetony pod władaniem owego gracza mające tę samą nazwę co ów byt.

Mishra, Claimed by Gix

Ilekroć zaatakujesz, każdy przeciwnik traci X żyć, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą atakujących stworów. Jeśli niniejszy oraz stwór o nazwie Phyrexian Dragon Engine atakują i jednocześnie masz je w posiadaniu i władaniu, wygnaj je, następnie połącz je tworząc Mishra, Lost to Phyrexia. Wchodzi on na pole bitwy przekręcony i atakujący.

Mishra, Tamer of Mak Fawa

Byty pod twoim władaniem mają „Straż—Poświęć byt.”

Każda karta artefaktu w twoim cmentarzu ma odkopanie {1}{B}{R} ({1}{B}{R}: Przywróć ową kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Queen Kayla bin-Kroog

{4}, {T}: Odrzuć wszystkie karty z twojej ręki, po czym dobierz tyle samo kart. Możesz spośród odrzuconych w ten sposób kart wybrać kartę artefaktu lub stwora o skrócie many 1, po czym zrób to samo dla kart artefaktów lub stworów o skrócie many 2 lub 3. Przywróć owe karty na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Saheeli, Filigree Master

+1: Wróż 1. Możesz przekręcić odkręcony artefakt pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

–2: Stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem. Do końca tury zyskują one pośpiech.

–4: Dostajesz emblemat z „Artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1” oraz „Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.”

Sarinth Greatwurm

Tratowanie

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Skyfisher Spider

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić innego stwora. Jeśli tak zrobisz, zniszcz wskazany nielądowy byt.

Kiedy niniejszy umrze, możesz zyskać 1 życie za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu. Jeśli tak zrobisz, wygnaj niniejszego z twojego cmentarza.

Tawnos, the Toymaker

Ilekroć rzucisz czar typu Bestia lub Ptak, możesz go skopiować, ale owa kopia jest dodatkowo artefaktem oprócz swoich innych typów. (Owa kopia staje się żetonem.)

Third Path Iconoclast

Ilekroć rzucisz niestworowy czar,, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Piechur 1/1.

Tocasia, Dig Site Mentor

Stwory pod twoim władaniem mają czujność oraz „{T}: Szpieguj 1.” (Szpiegując 1 spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

{2}{G}{G}{W}{W}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Przywróć z twojego cmentarza na pole bitwy dowolną liczbę wskazanych kart artefaktów o sumie skrótów many 10 lub mniejszej. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Urza, Lord Protector

Rzucanie czarów artefaktów, sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

{7}: Jeśli jednocześnie masz w posiadaniu i władaniu ten byt oraz artefakt o nazwie The Mightstone and Weakstone, wygnaj je, po czym połącz je tworząc Urza, Planeswalker. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Urza, Prince of Kroog

Artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

{6}: Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu pod twoim władaniem, ale jest on dodatkowo Piechurem 1/1 oprócz swoich innych typów.

Yotian Dissident

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Yotian Tactician

Inni Piechurzy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Bladecoil Serpent

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, za każde {U}{U} wydane na jego rzucenie, dobierz kartę.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, za każde {B}{B} wydane na jego rzucenie, każde przeciwnik odrzuca kartę.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, za każde {R}{R} wydane na jego rzucenie, do końca tury dostaje on +1/+0, tratowanie oraz pośpiech.

Clay Champion

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając po trzy znaczniki +1/+1 za każde {G}{G} wydane na jego rzucenie.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz co najwyżej dwa wskazane stwory pod twoim władaniem. Umieść na każdym z nich po znaczniku +1/+1 za każde {W}{W} wydane na rzucenie niniejszego.

Aeronaut's Wings

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma latanie.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Argivian Avenger

{1}: Do końca tury niniejszy dostaje -1/-1 i zyskuje dowolny spośród latania, czujności, dotyku śmierci lub pośpiechu.

Cityscape Leveler

Tratowanie

Kiedy rzucisz ten czar oraz ilekroć niniejszy zaatakuje, zniszcz co najwyżej jeden wskazany nielądowy byt. Jego władca tworzy przekręcony żeton Kamień Mocy.

Odkopanie {8}

Energy Refractor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{2}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Goblin Firebomb

Błysk

{7}, {T}, poświęć ten byt: Zniszcz wskazany byt.

Levitating Statue

Latanie

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

{2}: Ten byt do końca tury staje się artefaktowym stworem Konstrukt 1/1.

Liberator, Urza's Battlethopter

Błysk

Latanie

Możesz rzucać bezkolorowe czary oraz czary artefaktów jakby miały błysk.

Ilekroć rzucisz czar, jeśli ilość many wydanej na jego rzucenie jest większa niż siła niniejszego, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

The Mightstone and Weakstone

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Dobierz dwie karty.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-5.

{T}: Weź {C}{C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowych czarów.

(Łączy się z Urza, Lord Protector.)

Urza, Planeswalker

Możesz aktywować zdolności lojalnościowe niniejszego dwukrotnie na turę zamiast tylko raz.

+2: Rzucanie czarów artefaktów, sztuczek i obrzędów kosztuje cię w tej turze o {2} mniej. Zyskaj 2 życia.

+1: Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

0: Stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Piechur 1/1.

–3: Wygnaj wskazany nielądowy byt.

–10: Artefakty i wędrowcy pod twoim władaniem do końca tury zyskują niezniszczalność. Zniszcz wszystkie nielądowe byty.

Mine Worker

{T}: Zyskaj 1 życie. Jeśli władasz stworami o nazwach Pracownik Elektrowni oraz Pracownik Wieży, zamiast tego zyskaj 3 życia.

Portal to Phyrexia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik poświęca trzy stwory.

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść na polu bitwy wskazaną kartę stwora z cmentarza. Ma dodatkowo typ Phyrexian oprócz swoich innych typów.

Power Plant Worker

{3}: Niniejszy do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli władasz stworami o nazwach Pracownik Kopalni oraz Pracownik Wieży, zamiast tego umieść dwa znaczniki +1/+1 na niniejszym. Aktywuj tylko raz na turę.

Reconstructed Thopter

Latanie

Odkopanie {2} ({2}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Slagstone Refinery

Ilekroć ten lub inny nieżetonowy artefakt pod twoim władaniem trafi z pola bitwy do cmentarza lub zostanie wygnany z pola bitwy, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Spectrum Sentinel

Ochrona przed wielokolorowym (Nic wielokolorowego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Ilekroć niebazowy ląd wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, zyskaj 1 życie.

The Stasis Coffin

{2}, {T}, wygnaj ten byt: Do końca twojej następnej tury zyskujesz ochronę przed wszystkim.

Steel Exemplar

Tratowanie

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1, chyba że do jego rzucenia wydano co najmniej dwa kolory many.

The Stone Brain

{2}, {T}, wygnaj ten byt: Nazwij kartę. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece wskazanego przeciwnika co najwyżej cztery karty o owej nazwie i wygnaj je. Ów gracz tasuje, po czym dobiera kartę za każdą kartę wygnaną ze swojej ręki w ten sposób. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Stone Retrieval Unit

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Su-Chi Cave Guard

Czujność

Straż {4} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {4}.)

Kiedy niniejszy umrze, weź osiem {C}. Do końca tury nie tracisz owej many podczas końców kroków i faz.

Supply Drop

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2.

{4}, {T}, poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Swiftgear Drake

Latanie, pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść co najwyżej jedną wskazaną kartę z cmentarza na spodzie biblioteki właściciela.

Symmetry Matrix

Ilekroć stwór o sile równej swojej wytrzymałości wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Thran Power Suit

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdą Aurę i Wyposażenie dołączone do niego oraz ma straż {2}. (Ilekroć wyposażony stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Thran Spider

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ty i wskazany przeciwnik tworzycie po przekręconym żetonie Kamień Mocy.

{7}: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Spośród nich możesz ujawnić i umieścić w twojej ręce kartę artefaktu. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Tower Worker

Zasięg

{T}: Weź {C}. Jeśli władasz stworami o nazwie Pracownik Kopalni oraz Pracownik Elektrowni, zamiast tego weź {C}{C}{C}.

Argoth, Sanctum of Nature

Ten byt wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz legendarnym zielonym stworem.

{T}: Weź {G}.

{2}{G}{G}, {T}: Stwórz dwa żetony zielonego stwora Niedźwiedź 2/2, po czym zmiel trzy karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.

(Łączy się z Titania, Voice of Gaea.)

Titania, Gaea Incarnate

Czujność, zasięg, tratowanie, pośpiech

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wszystkie karty lądów z twojego cmentarza przekręcone na pole bitwy.

{3}{G}: Umieść cztery znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem. Staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.

Battlefield Forge

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Blast Zone

Ten ląd wchodzi na pole bitwy mając znacznik ładunku.

{T}: Weź {C}.

{X}{X}, {T}: Umieść X znaczników ładunku na tym lądzie.

{3}, {T}, poświęć ten ląd: Zniszcz każdy nie-lądowy byt o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym lądzie.

Brushland

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Demolition Field

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten byt: Zniszcz wskazany niebazowy ląd pod władaniem przeciwnika. Władca owego lądu możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją polu bitwy, po czym przetasować. Możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fortified Beachhead

Umieszczając ten byt na polu bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Piechura. Ten byt wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że ujawniłeś kartę Piechura lub władasz Piechurem.

{T}: Weź {W} lub {U}.

{5}, {T}: Piechurzy pod twoim władaniem do końca tury dostają +1/+1.

Hall of Tagsin

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{4}, {T}: Stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Mishra's Foundry

{T}: Weź {C}.

{2}: Ten byt do końca tury staje się artefaktowym stworem Składacz 2/2. Nadal jest lądem.

{1}, {T}: Wskazany atakujący Składacz do końca tury dostaje +2/+2.

Tocasia's Dig Site

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}: Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Underground River

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Rescue Retriever

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym Piechurze pod twoim władaniem.

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane innym atakującym Piechurom pod twoim władaniem.

Geology Enthusiast

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz przekręcony żeton Kamień Mocy. (To artefakt z „{T}: Weź {C}. Ta mana nie może być wydana na rzucenie nieartefaktowego czaru.”)

{6}: Dobierz kartę i umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Terror Ballista

Złowrogość

Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz poświęcić innego stwora. Kiedy tak zrobisz, zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Odkopanie {3}{B}{B} ({3}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Artificer's Dragon

Latanie

{R}: Artefaktowe stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +1/+0.

Odkopanie {3}{R}{R} ({3}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Woodcaller Automaton

Prototyp {2}{G}{G} — 3/3 (Możesz rzucić ten czar za różne koszty many, kolor i rozmiar. Zachowuje swoje zdolności i typy.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli go rzuciłeś, odkręć wskazany ląd pod twoim władaniem. Staje się on stworem Drzewiec z pośpiechem oraz bazową siłą i wytrzymałością równą sile i wytrzymałości niniejszego. Nadal jest on lądem.