Dissension

Aurora Eidolon

{W}, poświęć ten byt: Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia, jakie mogłyby w tej turze zostać zadane wskazanemu celowi.

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Azorius Herald

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia użyto {U}.

Beacon Hawk

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz odkręcić wskazanego stwora.

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Blessing of the Nephilim

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy ze swoich kolorów.

Brace for Impact

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze wskazanemu wielokolorowemu stworowi. Za każde 1 obrażenie zażegnane w ten sposób, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Carom

Najbliższe 1 obrażenie, jakie mogłoby w tej turze zostać zadane wskazanemu stworowi, zamiast tego zostaje zadane innemu wskazanemu stworowi.

Dobierz kartę.

Celestial Ancient

Latanie

Ilekroć rzucisz czar uroku, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Condemn

Umieść wskazanego atakującego stwora na spodzie biblioteki właściciela. Jego władca zyskuje tyle żyć, ile miał wytrzymałości.

Freewind Equenaut

Latanie

O ile ten byt jest zauroczony, ma on „{T}: Ten byt zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 2 obrażenia.”

Guardian of the Guildpact

Ochrona przed jednokolorowym

Haazda Exonerator

{T}, poświęć ten byt: Zniszcz wskazaną Aurę.

Haazda Shield Mate

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {W}{W}.

{W}: Najbliższym razem kiedy w tej turze wybrane przez ciebie źródło miałoby tobie zadać obrażenia, zażegnaj je.

Mistral Charger

Latanie

Paladin of Prahv

Ilekroć ten stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Zapowiedź — {1}{W}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Ilekroć wskazany stwór zada obrażenia w tej turze, zyskaj tyle samo żyć. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Proclamation of Rebirth

Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów o skrócie many 1 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Zapowiedź — {5}{W}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 1 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Proper Burial

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, zyskaj życia równe wytrzymałości owego stwora.

Soulsworn Jury

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{1}{U}, poświęć ten byt: Skontruj wskazany czar stwora.

Steeling Stance

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Zapowiedź — {W}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Stoic Ephemera

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Kiedy ten stwór zablokuje, poświęć go na końcu potyczki.

Valor Made Real

Wskazany stwór może w tej turze blokować dowolną liczbę stworów.

Wakestone Gargoyle

Obronność, latanie

{1}{W}: Stwory pod twoim władaniem mające obronność mogą w tej turze atakować tak, jakby nie miały obronności.

Court Hussar

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia została wydana {W}.

Cytoplast Manipulator

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{U}, {T}: Zyskaj władanie nad wskazanym stworem ze znacznikiem +1/+1 na czas pozostawiania niniejszego bytu na polu bitwy.

Enigma Eidolon

{U}, poświęć ten byt: Wskazany gracz mieli trzy karty.

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, możesz przywrócić tę karty z twojego cmentarza do twojej ręki.

Govern the Guildless

Zyskaj władanie nad wskazanym jednokolorowym stworem.

Zapowiedź — {1}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Wskazany stwór staje się do końca tury wybranego przez ciebie koloru lub kolorów. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Helium Squirter

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 do końca tury zyskuje latanie.

Novijen Sages

Przeszczep 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}, usuń dwa znaczniki +1/+1 spośród stworów pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Ocular Halo

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Dobierz kartę.”

{W}: Zauroczony stwór do końca tury zyskuje czujność.

Plaxmanta

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia użyto {G}.

Psychic Possession

Zaurocz przeciwnika

Pomiń swój krok dobierania.

Ilekroć zauroczony przeciwnik dobierze kartę, możesz dobrać kartę.

Silkwing Scout

Latanie

{G}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Skyscribing

Każdy gracz dobiera po X kart.

Zapowiedź — {2}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Każdy gracz dobiera kartę. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Spell Snare

Skontruj wskazany czar o skrócie many 2.

Tidespout Tyrant

Latanie

Ilekroć rzucisz czar, przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Vigean Graftmage

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}{U}: Odkręć wskazanego stwora mającego znacznik +1/+1.

Vision Skeins

Każdy gracz dobiera po dwie karty.

Writ of Passage

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, jeśli jego siła wynosi 2 lub mniej, nie może być on blokowany w tej turze.

Zapowiedź — {1}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Bond of Agony

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — zapłać X żyć.

Każdy inny gracz traci po X żyć.

Brain Pry

Nazwij nielądową kartę. Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Ów gracz odrzuca kartę o owej nazwie. Jeśli nie może, dobierz kartę.

Crypt Champion

Podwójny cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz umieszcza na polu bitwy ze swojego cmentarza kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia użyto {R}.

Delirium Skeins

Każdy gracz odrzuca trzy karty.

Demon's Jester

Latanie

Zaślepienie — Ten stwór dostaje +2/+1 o ile nie masz kart w ręce.

Drekavac

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że odrzucisz niestworową kartę.

Enemy of the Guildpact

Ochrona przed wielokolorowym

Entropic Eidolon

{B}, poświęć ten byt: Wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, możesz przywrócić tę karty z twojego cmentarza do twojej ręki.

Infernal Tutor

Ujawnij kartę z twojej ręki. Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o tej samej nazwie, co owa karta, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Zaślepienie — Jeśli nie masz kart w ręce, zamiast tego wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Macabre Waltz

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym odrzuć kartę.

Nettling Curse

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje lub zablokuje, jego władca traci 3 życia.

{1}{R}: Zauroczony stwór atakuje w tej turze jeśli może.

Nightcreep

Do końca tury wszystkie stwory stają się czarne, a wszystkie lądy stają się Bagnami.

Nihilistic Glee

{2}{B}, odrzuć kartę: Wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Zaślepienie — {1}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli nie masz kart w ręce.

Ragamuffyn

Zaślepienie — {T}, poświęć stwora lub ląd: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli nie masz kart w ręce.

Ratcatcher

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Szczura, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Seal of Doom

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora. Nie może być zregenerowany.

Slaughterhouse Bouncer

Zaślepienie — Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie masz kart w ręce, wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Slithering Shade

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Zaślepienie — Ten stwór może atakować jakby nie miał obronności o ile nie masz kart w ręce.

Unliving Psychopath

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

{B}, {T}: Zniszcz wskazanego stwora o sile mniejszej niż siła niniejszego.

Vesper Ghoul

{T}, zapłać 1 życie: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Wit's End

Wskazany gracz odrzuca swoją rękę.

Cackling Flames

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Zaślepienie — Ten czar zamiast tego zadaje 5 obrażeń jeśli nie masz kart w ręce.

Demonfire

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Zaślepienie — Jeśli nie masz kart w ręce, ten czar nie może być skontrowany, a obrażeń nie można zażegnać.

Flame-Kin War Scout

Kiedy inny stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć niniejszego stwora. Jeśli tak zrobisz, zadaje on owemu stworowi 4 obrażenia.

Flaring Flame-Kin

O ile ten stwór jest zauroczony, dostaje on +2/+2, ma tratowanie oraz „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Gnat Alley Creeper

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z lataniem.

Ignorant Bliss

Wygnaj jako zakryte wszystkie karty z twojej ręki. Na początku najbliższego kroku końcowego, przywróć owe karty do twojej ręki, po czym dobierz kartę.

Kill-Suit Cultist

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

{B}, poświęć ten byt: Kiedy w tej turze wskazany stwór miałby otrzymać obrażenia, zamiast tego zniszcz go.

Kindle the Carnage

Odrzuć losową kartę. Jeśli tak zrobisz, ten byt zadaje każdemu stworowi obrażenia równe skrótowi many owej karty. Możesz powtórzyć ten proces dowolną liczbę razy.

Ogre Gatecrasher

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora z obronnością.

Psychotic Fury

Wskazany wielokolorowy stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Dobierz kartę.

Rakdos Pit Dragon

{R}{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Zaślepienie — Ten stwór ma podwójny cios o ile nie masz kart w ręce.

Sandstorm Eidolon

{R}, poświeć ten byt: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, możesz przywrócić tę karty z twojego cmentarza do twojej ręki.

Seal of Fire

Poświęć ten byt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Squealing Devil

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia użyto {B}.

Stalking Vengeance

Pośpiech

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, zadaje on obrażenia równe swojej sile wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Stormscale Anarch

{2}{R}, odrzuć losową kartę: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Jeśli odrzucona karta była wielokolorowa, zamiast tego zadaje on 4 obrażenia.

Taste for Mayhem

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0.

Zaślepienie — Zauroczony stwór dostaje dodatkowe +2/+0 o ile nie masz kart w ręce.

Utvara Scalper

Latanie

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

War's Toll

Ilekroć przeciwnik przekręci ląd pobierając manę, przekręć wszystkie lądy pod władaniem owego gracza.

Jeśli zaatakuje stwór pod władaniem przeciwnika, atakują wszystkie stwory pod władaniem owego przeciwnika jeśli mogą.

Weight of Spires

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie niebazowych lądów pod władaniem władcy owego stwora.

Whiptail Moloch

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi pod twoim władaniem 3 obrażenia.

Aquastrand Spider

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{G}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 do końca tury zyskuje zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Cytoplast Root-Kin

Przeszczep 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem mającym znacznik +1/+1.

{2}: Przenieś na tego stwora znacznik +1/+1 ze wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Cytospawn Shambler

Przeszczep 6 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając sześć znaczników +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{G}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 do końca tury zyskuje tratowanie.

Elemental Resonance

Zaurocz byt

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, weź manę równą kosztowi many zauroczonego bytu. (Koszt many zawiera kolor. Jeśli symbol many ma kilka kolorów, wybierz jeden.)

Fertile Imagination

Wybierz typ karty. Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Stwórz dwa żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1 za każdą kartę owego typu ujawnione w ten sposób. (Typy kart to artefakt, stwór, urok, sztuczka, ląd, wędrowiec, obrzęd i plemienny.)

Flash Foliage

Rzuć ten czar tylko podczas potyczki po deklaracji blokujących.

Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1 blokujący wskazanego stwora atakującego ciebie.

Dobierz kartę.

Indrik Stomphowler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Loaming Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz wtasowuje dowolną liczbę wskazanych kart ze swojego cmentarza do swojej biblioteki.

Might of the Nephilim

Wskazany stwór dostaje go końca tury +2/+2 za każdy ze swoich kolorów.

Patagia Viper

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielono-niebieskiego stwora Wąż 1/1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia użyto {U}.

Protean Hulk

Kiedy ten stwór umrze, wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart stworów o łącznym skrócie many 6 lub mniej, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Simic Basilisk

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}{G}: Do końca tury wskazany stwór mający znacznik +1/+1 zyskuje „Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora na koniec potyczki.”

Simic Initiate

Przeszczep 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

Simic Ragworm

{U}: Odkręć ten byt.

Sporeback Troll

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}{G}: Zregeneruj wskazanego stwora mającego znacznik +1/+1.

Sprouting Phytohydra

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, możesz stworzyć żeton będący kopią tego stwora.

Stomp and Howl

Zniszcz wskazany artefakt i wskazany urok.

Street Savvy

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 i może blokować stwory ze zdolnościami podboju lądów tak, jakby nie miały one owych zdolności.

Thrive

Umieść znacznik +1/+1 na każdym z X wskazanych stworów.

Utopia Sprawl

Zaurocz Las

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Ilekroć zauroczony Las jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkową manę w wybranym kolorze.

Verdant Eidolon

{G}, poświęć tego stwora: Weź trzy many w jednym dowolnym kolorze.

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Aethermage's Touch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieść spośród nich kartę stwora na polu bitwy. Zyskuje ona „Na początku twojego kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela.” Następnie umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Anthem of Rakdos

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem, dostaje on do końca tury +2/+0, a ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Zaślepienie — O ile nie masz kart w ręce, jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje ono owemu bytowi lub graczowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Assault Zeppelid

Latanie, tratowanie

Azorius Aethermage

Ilekroć byt zostanie przywrócony do twojej ręki, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Azorius First-Wing

Latanie, ochrona przed urokami

Azorius Ploy

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie w tej turze mógłby zadać wskazany stwór.

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie w tej turze mógłby zadać wskazany stwór.

Coiling Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Cytoshape

Wybierz nielegendarnego stwora na polu bitwy. Wskazany stwór staje się do końca tury kopią owego stwora.

Dread Slag

Tratowanie

Ten stwór dostaje -4/-4 za każdą kartę w twojej ręce.

Experiment Kraj

Ten stwór ma wszystkie aktywowane zdolności każdego innego stwora mającego znacznik +1/+1.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Gobhobbler Rats

Zaślepienie — O ile nie masz kart w ręce, ten stwór dostaje +1/+0 i ma „{B}: Zregeneruj ten byt.”

Grand Arbiter Augustin IV

Rzucanie białych czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Rzucanie niebieskich czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Rzucanie czarów kosztuje twoich przeciwników o {1} więcej.

Hellhole Rats

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz odrzuca kartę. Ten byt zadaje owemu graczowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Isperia the Inscrutable

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, nazwij kartę. Ów gracz ujawnia swoją rękę. Jeśli nazwana karta zostanie ujawniona w ten sposób, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora mającego latanie, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Jagged Poppet

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, odrzuć tyle samo kart.

Zaślepienie — Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie masz kart w ręce, ów gracz odrzuca tyle kart, ile otrzymał obrażeń.

Leafdrake Roost

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{G}{U}, {T}: Stwórz żeton zielono-niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.”

Lyzolda, the Blood Witch

{2}, poświęć stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia jeśli poświęcony stwór był czerwony. Dobierz kartę jeśli poświęcony stwór był czarny.

Momir Vig, Simic Visionary

Ilekroć rzucisz czar zielonego stwora, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnić ją, po czym przetasować twoją bibliotekę i umieść ową kartę na wierzchu.

Ilekroć rzucisz czar niebieskiego stwora, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, umieść ową kartę w twojej ręce.

Omnibian

{T}: Wskazany stwór do końca tury staje się Żabą o bazowych sile i wytrzymałości 3/3.

Overrule

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Zyskaj X żyć.

Pain Magnification

Ilekroć przeciwnik otrzyma co najmniej 3 obrażenia z jednego źródła, ów gracz odrzuca kartę.

Palliation Accord

Ilekroć stwór pod władaniem przeciwnika zostanie przekręcony, umieść znacznik uśmierzenia na niniejszym bycie.

Usuń znacznik uśmierzenia z tego bytu: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie mogłoby zostać tobie zadane w tej turze.

Plaxcaster Frogling

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{2}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 do końca tury zyskuje antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Plumes of Peace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Zapowiedź — {W}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Przekręć wskazanego stwora. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Pride of the Clouds

Latanie

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora z lataniem na polu bitwy.

Zapowiedź — {2}{W}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Stwórz żeton biało-niebieskiego stwora Ptak 1/1 z lataniem. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Rain of Gore

Jeśli czar lub zdolność miałyby spowodować zyskanie życia przez swojego władcę, zamiast tego ów gracz traci tyle samo żyć.

Rakdos Augermage

Pierwszy cios

{T}: Ujawnij twoją rękę i odrzuć kartę wybraną przez wskazanego przeciwnika. Następnie ów gracz ujawnia swoją rękę i odrzuca kartę wybraną przez ciebie. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Rakdos Ickspitter

{T}: Ten byt zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie, a władca owego stwora traci 1 życie.

Rakdos the Defiler

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, poświęć połowę bytów bez typu Demon pod twoim władaniem, zaokrąglając w górę.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz poświęca połowę bytów bez typu Demon pod swoim władaniem, zaokrąglając w górę.

Simic Sky Swallower

Latanie, tratowanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Sky Hussar

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Zapowiedź — Przekręć dwa odkręcone białe i/lub niebieskie stwory pod twoim władaniem, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Dobierz kartę. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Swift Silence

Skontruj wszystkie inne czary. Dobierz kartę za każdy czar skontrowany w ten sposób.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Twinstrike

Ten czar zadaje każdemu z dwóch wskazanych stworów po 2 obrażenia.

Zaślepienie — Zamiast tego zniszcz owe stwory jeśli nie masz kart w ręce.

Vigean Hydropon

Przeszczep 5 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

Ten stwór nie może atakować ani blokować.

Vigean Intuition

Wybierz typ karty, po czym ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść spośród nich wszystkie karty wybranego typu w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu. (Typy kart to artefakt, stwór, urok, sztuczka, ląd, wędrowiec, obrzęd i plemienny.)

Voidslime

Skontruj wskazany czar, zdolność aktywowaną lub wyzwalaną. (Zdolności dające manę nie mogą być wskazywane.)

Windreaver

Latanie

{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje czujność.

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

{U}: Zamień do końca tury u tego stwora siłę z wytrzymałością.

{U}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Wrecking Ball

Zniszcz wskazanego stwora lub ląd.

Avatar of Discord

({(b/r)} można opłacić używając {B} albo {R}.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że odrzucisz dwie karty.

Azorius Guildmage

{2}{W}: Przekręć wskazanego stwora.

{2}{U}: Skontruj wskazaną aktywowaną zdolność. (Zdolności dające manę nie mogą być wskazywane.)

Biomantic Mastery

Dobierz kartę za każdego stwora pod władaniem wskazanego gracza, po czym dobierz kartę za każdego stwora pod władaniem innego wskazanego gracza.

Dovescape

({(w/u)} można opłacić używając {W} albo {U}.)

Ilekroć gracz rzuci nie-stworowy czar, skontruj ów czar. Ów gracz tworzy X żetonów biało-niebieskiego stwora Ptak 1/1 z lataniem, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Minister of Impediments

({(w/u)} można opłacić używając {W} albo {U}.)

{T}: Przekręć wskazanego stwora.

Rakdos Guildmage

({(b/r)} można opłacić używając {B} albo {R}.)

{3}{B}, odrzuć kartę: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

{3}{R}: Stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 2/1 z pośpiechem. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Riot Spikes

({(b/r)} można opłacić używając {B} albo {R}.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/-1.

Shielding Plax

({(g/u)} można opłacić używając {G} albo {U}.)

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.

Simic Guildmage

({(g/u)} można opłacić używając {G} albo {U}.)

{1}{G}: Przesuń znacznik +1/+1 ze wskazanego stwora na innego wskazanego stwora o tym samym władcy.

{1}{U}: Dołącz wskazaną dołączoną do bytu Aurę do innego bytu o tym samym władcy.

Bound

Poświęć stwora. Przywróć co najwyżej X kart z twojego cmentarza do twojej ręki, gdzie X jest liczbą kolorów owego stwora. Wygnaj niniejszą kartę.

Determined

Inne czary pod twoim władaniem nie mogą być w tej turze skontrowane.

Dobierz kartę.

Crime

Umieść wskazaną kartę stwora lub uroku z cmentarza przeciwnika na polu bitwy pod twoim władaniem.

Punishment

Zniszcz każdy artefakt, stwora i urok o skrócie many X.

Hide

Umieść wskazany artefakt lub urok na spodzie biblioteki właściciela.

Seek

Wyszukaj w bibliotece wskazanego przeciwnika kartę i wygnaj ją. Zyskaj życia równe jej skrótowi many. Następnie ów gracz tasuje.

Hit

Wskazany gracz poświęca artefakt lub stwora. Ten czar zadaje owemu graczowi obrażenia równe skrótowi many owego bytu.

Run

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 za każdego innego atakującego stwora.

Odds

Rzuć monetą. Jeśli wypadnie orzeł, skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Jeśli wypadnie reszka, skopiuj ów czar i możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ends

Wskazany gracz poświęca dwa atakujące stwory.

Pure

Zniszcz wskazany wielokolorowy byt.

Simple

Zniszcz wszystkie Aury i Wyposażenia.

Research

Wtasuj co najwyżej cztery własne karty spoza gry do twojej biblioteki.

Development

Stwórz żeton czerwonego stwora Żuwiołak 3/1, chyba że przeciwnik zdecyduje, że dobierzesz kartę. Powtórz ten proces jeszcze dwa razy.

Rise

Przywróć wskazaną kartę stwora z cmentarza oraz wskazanego stwora na polu bitwy do rąk ich właścicieli.

Fall

Wskazany gracz ujawnia dwie losowe karty ze swojej ręki, po czym odrzuca każdą nielądową kartę ujawnioną w ten sposób.

Supply

Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Demand

Wyszukaj w twojej talii wielokolorową kartę, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Trial

Przywróć wszystkie stwory blokujące lub zablokowane przez wskazanego stwora do ręki właściciela.

Error

Skontruj wskazany wielokolorowy czar.

Azorius Signet

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Bronze Bombshell

Kiedy niniejszym bytem włada inny gracz inny niż właściciel, ów gracz poświęca go. Jeśli ów gracz to zrobi, niniejszy byt zadaje owemu graczowi 7 obrażeń.

Evolution Vat

{3}, {T}: Przekręć wskazanego stwora i umieść na nim znacznik +1/+1 Do końca tury ów stwór zyskuje „{2}{G}{U}: Podwój liczbę znaczników +1/+1 na tym stworze.”

Magewright's Stone

{1}, {T}: Odkręć wskazanego stwora mającego aktywowaną zdolność z {T} w jej koszcie.

Muse Vessel

{3}, {T}: Wskazany gracz wygania kartę ze swojej ręki. Aktywuj tylko jako obrzęd.

{1}: Wybierz kartę wygnaną tym bytem. Możesz ją zagrać w tej turze.

Rakdos Riteknife

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdy znacznik krwi na niniejszym i ma „{T}, poświęć stwora: Umieść znacznik krwi na Rakdos Riteknife.”

{B}{R}, poświęć ten byt: Wskazany gracz poświęca byt za każdy znacznik krwi na tym bycie.

Wyposaż {2}

Rakdos Signet

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Skullmead Cauldron

{T}: Zyskaj 1 życie.

{T}, odrzuć kartę: Zyskaj 3 życia.

Transguild Courier

Ten byt jest każdego koloru.

Walking Archive

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz dobiera kartę za każdy znacznik +1/+1 na niniejszym bycie.

{2}{W}{U}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Blood Crypt

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Breeding Pool

({T}: Weź {G} lub {U}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Ghost Quarter

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany ląd. Jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją na polu bitwy, po czym tasuje.

Hallowed Fountain

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Novijen, Heart of Progress

{T}: Weź {C}.

{G}{U}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Pillar of the Paruns

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Wydaj ową manę tylko na rzucenie wielokolorowego czaru.

Prahv, Spires of Order

{T}: Weź {C}.

{4}{W}{U}, {T}: Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie w tej turze mogłoby zadać wybrane przez ciebie źródło.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Rix Maadi, Dungeon Palace

{T}: Weź {C}.

{1}{B}{R}, {T}: Każdy gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.