Dissension

Aurora Eidolon

{W}, Sacrifice Aurora Eidolon: Prevent the next 3 damage that would be dealt to any target this turn.

Whenever you cast a multicolored spell, you may return Aurora Eidolon from your graveyard to your hand.

Azorius Herald

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia użyto {U}.

Beacon Hawk

Latanie

Whenever Beacon Hawk deals combat damage to a player, you may untap target creature.

{W}: Beacon Hawk gets +0/+1 until end of turn.

Blessing of the Nephilim

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 for each of its colors.

Brace for Impact

Prevent all damage that would be dealt to target multicolored creature this turn. For each 1 damage prevented this way, put a +1/+1 counter on that creature.

Carom

The next 1 damage that would be dealt to target creature this turn is dealt to another target creature instead.

Dobierz kartę.

Celestial Ancient

Latanie

Whenever you cast an enchantment spell, put a +1/+1 counter on each creature you control.

Condemn

Umieść wskazanego atakującego stwora na spodzie biblioteki właściciela. Jego władca zyskuje tyle żyć, ile miał wytrzymałości.

Freewind Equenaut

Latanie

As long as Freewind Equenaut is enchanted, it has „{T}: Freewind Equenaut deals 2 damage to target attacking or blocking creature.”

Guardian of the Guildpact

Protection from monocolored

Haazda Exonerator

{T}, Sacrifice Haazda Exonerator: Destroy target Aura.

Haazda Shield Mate

At the beginning of your upkeep, sacrifice Haazda Shield Mate unless you pay {W}{W}.

{W}: The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Mistral Charger

Latanie

Paladin of Prahv

Whenever Paladin of Prahv deals damage, you gain that much life.

Zapowiedź — {1}{W}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Ilekroć wskazany stwór zada obrażenia w tej turze, zyskaj tyle samo żyć. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Proclamation of Rebirth

Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów o skrócie many 1 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Zapowiedź — {5}{W}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 1 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Proper Burial

Whenever a creature you control dies, you gain life equal to that creature’s toughness.

Soulsworn Jury

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{1}{U}, Sacrifice Soulsworn Jury: Counter target creature spell.

Steeling Stance

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Zapowiedź — {W}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Stoic Ephemera

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Kiedy ten stwór zablokuje, poświęć go na końcu potyczki.

Valor Made Real

Target creature can block any number of creatures this turn.

Wakestone Gargoyle

Obronność, latanie

{1}{W}: Creatures you control with defender can attack this turn as though they didn’t have defender.

Court Hussar

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia została wydana {W}.

Cytoplast Manipulator

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{U}, {T}: Gain control of target creature with a +1/+1 counter on it for as long as Cytoplast Manipulator remains on the battlefield.

Enigma Eidolon

{U}, Sacrifice Enigma Eidolon: Target player mills three cards.

Whenever you cast a multicolored spell, you may return Enigma Eidolon from your graveyard to your hand.

Govern the Guildless

Gain control of target monocolored creature.

Zapowiedź — {1}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Wskazany stwór staje się do końca tury wybranego przez ciebie koloru lub kolorów. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Helium Squirter

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 zyskuje do końca tury latanie.

Novijen Sages

Przeszczep 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}, usuń dwa znaczniki +1/+1 spośród stworów pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Ocular Halo

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{T}: Draw a card.”

{W}: Enchanted creature gains vigilance until end of turn.

Plaxmanta

Błysk

When Plaxmanta enters the battlefield, creatures you control gain shroud until end of turn. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

When Plaxmanta enters the battlefield, sacrifice it unless {G} was spent to cast it.

Psychic Possession

Enchant opponent

Pomiń swój krok dobierania.

Whenever enchanted opponent draws a card, you may draw a card.

Silkwing Scout

Latanie

{G}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Skyscribing

Każdy gracz dobiera po X kart.

Zapowiedź — {2}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Każdy gracz dobiera kartę. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Spell Snare

Skontruj wskazany czar o skrócie many 2.

Tidespout Tyrant

Latanie

Whenever you cast a spell, return target permanent to its owner’s hand.

Vigean Graftmage

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}{U}: Odkręć wskazanego stwora mającego znacznik +1/+1.

Vision Skeins

Each player draws two cards.

Writ of Passage

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature attacks, if its power is 2 or less, it can’t be blocked this turn.

Zapowiedź — {1}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Bond of Agony

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — zapłać X żyć.

Each other player loses X life.

Brain Pry

Choose a nonland card name. Target player reveals their hand. That player discards a card with that name. If they can’t, you draw a card.

Crypt Champion

Podwójny cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy gracz umieszcza na polu bitwy ze swojego cmentarza kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia użyto {R}.

Delirium Skeins

Każdy gracz odrzuca trzy karty.

Demon's Jester

Latanie

Hellbent — Demon’s Jester gets +2/+1 as long as you have no cards in hand.

Drekavac

When Drekavac enters the battlefield, sacrifice it unless you discard a noncreature card.

Enemy of the Guildpact

Ochrona przed wielokolorowym

Entropic Eidolon

{B}, Sacrifice Entropic Eidolon: Target player loses 1 life and you gain 1 life.

Whenever you cast a multicolored spell, you may return Entropic Eidolon from your graveyard to your hand.

Infernal Tutor

Reveal a card from your hand. Search your library for a card with the same name as that card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Zaślepienie — Jeśli nie masz kart w ręce, zamiast tego wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Macabre Waltz

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym odrzuć kartę.

Nettling Curse

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje lub zablokuje, jego władca traci 3 życia.

{1}{R}: Enchanted creature attacks this turn if able.

Nightcreep

Until end of turn, all creatures become black and all lands become Swamps.

Nihilistic Glee

{2}{B}, Discard a card: Target opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Zaślepienie — {1}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli nie masz kart w ręce.

Ragamuffyn

Zaślepienie — {T}, poświęć stwora lub ląd: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli nie masz kart w ręce.

Ratcatcher

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Szczura, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Seal of Doom

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora. Nie może być zregenerowany.

Slaughterhouse Bouncer

Hellbent — When Slaughterhouse Bouncer dies, if you have no cards in hand, target creature gets -3/-3 until end of turn.

Slithering Shade

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{B}: Slithering Shade gets +1/+1 until end of turn.

Hellbent — Slithering Shade can attack as though it didn’t have defender as long as you have no cards in hand.

Unliving Psychopath

{B}: Unliving Psychopath gets +1/-1 until end of turn.

{B}, {T}: Destroy target creature with power less than Unliving Psychopath’s power.

Vesper Ghoul

{T}, zapłać 1 życie: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Wit's End

Wskazany gracz odrzuca swoją rękę.

Cackling Flames

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Zaślepienie — Ten czar zamiast tego zadaje 5 obrażeń jeśli nie masz kart w ręce.

Demonfire

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Zaślepienie — Jeśli nie masz kart w ręce, ten czar nie może być skontrowany, a obrażeń nie można zażegnać.

Flame-Kin War Scout

When another creature enters the battlefield, sacrifice Flame-Kin War Scout. If you do, Flame-Kin War Scout deals 4 damage to that creature.

Flaring Flame-Kin

As long as Flaring Flame-Kin is enchanted, it gets +2/+2, has trample, and has „{R}: Flaring Flame-Kin gets +1/+0 until end of turn.”

Gnat Alley Creeper

Gnat Alley Creeper can’t be blocked by creatures with flying.

Ignorant Bliss

Exile all cards from your hand face down. At the beginning of the next end step, return those cards to your hand, then draw a card.

Kill-Suit Cultist

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

{B}, Sacrifice Kill-Suit Cultist: The next time damage would be dealt to target creature this turn, destroy that creature instead.

Kindle the Carnage

Discard a card at random. If you do, Kindle the Carnage deals damage equal to that card’s mana value to each creature. You may repeat this process any number of times.

Ogre Gatecrasher

When Ogre Gatecrasher enters the battlefield, destroy target creature with defender.

Psychotic Fury

Target multicolored creature gains double strike until end of turn.

Dobierz kartę.

Rakdos Pit Dragon

{R}{R}: Ten stwór zyskuje do końca tury latanie.

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Zaślepienie — Ten stwór ma podwójny cios o ile nie masz kart w ręce.

Sandstorm Eidolon

{R}, Sacrifice Sandstorm Eidolon: Target creature can’t block this turn.

Whenever you cast a multicolored spell, you may return Sandstorm Eidolon from your graveyard to your hand.

Seal of Fire

Sacrifice Seal of Fire: It deals 2 damage to any target.

Squealing Devil

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

When Squealing Devil enters the battlefield, you may pay {X}. If you do, target creature gets +X/+0 until end of turn.

When Squealing Devil enters the battlefield, sacrifice it unless {B} was spent to cast it.

Stalking Vengeance

Pośpiech

Whenever another creature you control dies, it deals damage equal to its power to target player or planeswalker.

Stormscale Anarch

{2}{R}, Discard a card at random: Stormscale Anarch deals 2 damage to any target. If the discarded card was multicolored, Stormscale Anarch deals 4 damage instead.

Taste for Mayhem

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0.

Hellbent — Enchanted creature gets an additional +2/+0 as long as you have no cards in hand.

Utvara Scalper

Latanie

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

War's Toll

Whenever an opponent taps a land for mana, tap all lands that player controls.

If a creature an opponent controls attacks, all creatures that opponent controls attack if able.

Weight of Spires

Weight of Spires deals damage to target creature equal to the number of nonbasic lands that creature’s controller controls.

Whiptail Moloch

When Whiptail Moloch enters the battlefield, it deals 3 damage to target creature you control.

Aquastrand Spider

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{G}: Target creature with a +1/+1 counter on it gains reach until end of turn. (It can block creatures with flying.)

Cytoplast Root-Kin

Przeszczep 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem mającym znacznik +1/+1.

{2}: Przenieś na tego stwora znacznik +1/+1 ze wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Cytospawn Shambler

Graft 6 (This creature enters the battlefield with six +1/+1 counters on it. Whenever another creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this creature onto it.)

{G}: Target creature with a +1/+1 counter on it gains trample until end of turn.

Elemental Resonance

Zaurocz permanent

At the beginning of your precombat main phase, add mana equal to enchanted permanent’s mana cost. (Mana cost includes color. If a mana symbol has multiple colors, choose one.)

Fertile Imagination

Choose a card type. Target opponent reveals their hand. Create two 1/1 green Saproling creature tokens for each card of the chosen type revealed this way. (Artifact, creature, enchantment, instant, land, planeswalker, sorcery, and tribal are card types.)

Flash Foliage

Cast this spell only during combat after blockers are declared.

Create a 1/1 green Saproling creature token that’s blocking target creature attacking you.

Dobierz kartę.

Indrik Stomphowler

When Indrik Stomphowler enters the battlefield, destroy target artifact or enchantment.

Loaming Shaman

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz wtasowuje dowolną liczbę wskazanych kart ze swojego cmentarza do swojej biblioteki.

Might of the Nephilim

Target creature gets +2/+2 until end of turn for each of its colors.

Patagia Viper

Latanie

When Patagia Viper enters the battlefield, create two 1/1 green and blue Snake creature tokens.

When Patagia Viper enters the battlefield, sacrifice it unless {U} was spent to cast it.

Protean Hulk

Kiedy ten stwór umrze, wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart stworów o łącznym skrócie many 6 lub mniej, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Simic Basilisk

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}{G}: Until end of turn, target creature with a +1/+1 counter on it gains „Whenever this creature deals combat damage to a creature, destroy that creature at end of combat.”

Simic Initiate

Graft 1 (This creature enters the battlefield with a +1/+1 counter on it. Whenever another creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this creature onto it.)

Simic Ragworm

{U}: Untap Simic Ragworm.

Sporeback Troll

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{1}{G}: Regenerate target creature with a +1/+1 counter on it.

Sprouting Phytohydra

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Whenever Sprouting Phytohydra is dealt damage, you may create a token that’s a copy of Sprouting Phytohydra.

Stomp and Howl

Zniszcz wskazany artefakt i wskazany urok.

Street Savvy

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +0/+2 and can block creatures with landwalk abilities as though they didn’t have those abilities.

Thrive

Put a +1/+1 counter on each of X target creatures.

Utopia Sprawl

Enchant Forest

As Utopia Sprawl enters the battlefield, choose a color.

Whenever enchanted Forest is tapped for mana, its controller adds an additional one mana of the chosen color.

Verdant Eidolon

{G}, poświęć tego stwora: Weź trzy many w jednym dowolnym kolorze.

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Aethermage's Touch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieść spośród nich kartę stwora na polu bitwy. Zyskuje ona „Na początku twojego kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela.” Następnie umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Anthem of Rakdos

Whenever a creature you control attacks, it gets +2/+0 until end of turn and Anthem of Rakdos deals 1 damage to you.

Hellbent — As long as you have no cards in hand, if a source you control would deal damage to a permanent or player, it deals double that damage to that permanent or player instead.

Assault Zeppelid

Latanie, tratowanie

Azorius Aethermage

Whenever a permanent is returned to your hand, you may pay {1}. If you do, draw a card.

Azorius First-Wing

Flying, protection from enchantments

Azorius Ploy

Prevent all combat damage target creature would deal this turn.

Prevent all combat damage that would be dealt to target creature this turn.

Coiling Oracle

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Cytoshape

Choose a nonlegendary creature on the battlefield. Target creature becomes a copy of that creature until end of turn.

Dread Slag

Tratowanie

Dread Slag gets -4/-4 for each card in your hand.

Experiment Kraj

Ten stwór ma wszystkie aktywowane zdolności każdego innego stwora mającego znacznik +1/+1.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Gobhobbler Rats

Hellbent — As long as you have no cards in hand, Gobhobbler Rats gets +1/+0 and has „{B}: Regenerate Gobhobbler Rats.”

Grand Arbiter Augustin IV

White spells you cast cost {1} less to cast.

Blue spells you cast cost {1} less to cast.

Spells your opponents cast cost {1} more to cast.

Hellhole Rats

Pośpiech

When Hellhole Rats enters the battlefield, target player discards a card. Hellhole Rats deals damage to that player equal to that card’s mana value.

Isperia the Inscrutable

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, nazwij kartę. Ów gracz ujawnia swoją rękę. Jeśli nazwana karta zostanie ujawniona w ten sposób, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora mającego latanie, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Jagged Poppet

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, odrzuć tyle samo kart.

Zaślepienie — Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie masz kart w ręce, ów gracz odrzuca tyle kart, ile otrzymał obrażeń.

Leafdrake Roost

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{G}{U}, {T}: Create a 2/2 green and blue Drake creature token with flying.”

Lyzolda, the Blood Witch

{2}, poświęć stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia jeśli poświęcony stwór był czerwony. Dobierz kartę jeśli poświęcony stwór był czarny.

Momir Vig, Simic Visionary

Ilekroć rzucisz czar zielonego stwora, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnić ją, po czym przetasować twoją bibliotekę i umieść ową kartę na wierzchu.

Ilekroć rzucisz czar niebieskiego stwora, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, umieść ową kartę w twojej ręce.

Omnibian

{T}: Wskazany stwór do końca tury staje się Żabą o bazowych sile i wytrzymałości 3/3.

Overrule

Counter target spell unless its controller pays {X}. You gain X life.

Pain Magnification

Whenever an opponent is dealt 3 or more damage by a single source, that player discards a card.

Palliation Accord

Whenever a creature an opponent controls becomes tapped, put a shield counter on Palliation Accord.

Remove a shield counter from Palliation Accord: Prevent the next 1 damage that would be dealt to you this turn.

Plaxcaster Frogling

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{2}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 zyskuje do końca tury antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Plumes of Peace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Zapowiedź — {W}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Przekręć wskazanego stwora. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Pride of the Clouds

Latanie

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora z lataniem na polu bitwy.

Zapowiedź — {2}{W}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Stwórz żeton biało-niebieskiego stwora Ptak 1/1 z lataniem. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Rain of Gore

If a spell or ability would cause its controller to gain life, that player loses that much life instead.

Rakdos Augermage

Pierwszy cios

{T}: Reveal your hand and discard a card of target opponent’s choice. Then that player reveals their hand and discards a card of your choice. Activate only as a sorcery.

Rakdos Ickspitter

{T}: Rakdos Ickspitter deals 1 damage to target creature and that creature’s controller loses 1 life.

Rakdos the Defiler

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, poświęć połowę permanentów bez typu Demon pod twoim władaniem, zaokrąglając w górę.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz poświęca połowę permanentów bez typu Demon pod swoim władaniem, zaokrąglając w górę.

Simic Sky Swallower

Latanie, tratowanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Sky Hussar

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Zapowiedź — Przekręć dwa odkręcone białe i/lub niebieskie stwory pod twoim władaniem, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Dobierz kartę. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Swift Silence

Counter all other spells. Draw a card for each spell countered this way.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Twinstrike

Twinstrike deals 2 damage to each of two target creatures.

Hellbent — Destroy those creatures instead if you have no cards in hand.

Vigean Hydropon

Graft 5 (This creature enters the battlefield with five +1/+1 counters on it. Whenever another creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this creature onto it.)

Vigean Hydropon can’t attack or block.

Vigean Intuition

Choose a card type, then reveal the top four cards of your library. Put all cards of the chosen type revealed this way into your hand and the rest into your graveyard. (Artifact, creature, enchantment, instant, land, planeswalker, sorcery, and tribal are card types.)

Voidslime

Skontruj wskazany czar, zdolność aktywowaną lub wyzwalaną. (Zdolności dające manę nie mogą być wskazywane.)

Windreaver

Latanie

{W}: Ten stwór zyskuje do końca tury czujność.

{W}: Ten stwór dostaje do końca tury +0/+1.

{U}: Zamień do końca tury u tego stwora siłę z wytrzymałością.

{U}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Wrecking Ball

Zniszcz wskazanego stwora lub ląd.

Avatar of Discord

({(b/r)} można opłacić używając {B} albo {R}.)

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że odrzucisz dwie karty.

Azorius Guildmage

{2}{W}: Przekręć wskazanego stwora.

{2}{U}: Skontruj wskazaną aktywowaną zdolność. (Zdolności dające manę nie mogą być wskazywane.)

Biomantic Mastery

Draw a card for each creature target player controls, then draw a card for each creature another target player controls.

Dovescape

({(w/u)} można opłacić używając {W} albo {U}.)

Ilekroć gracz rzuci nie-stworowy czar, skontruj ów czar. Ów gracz tworzy X żetonów biało-niebieskiego stwora Ptak 1/1 z lataniem, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Minister of Impediments

({(w/u)} można opłacić używając {W} albo {U}.)

{T}: Przekręć wskazanego stwora.

Rakdos Guildmage

({(b/r)} można opłacić używając {B} albo {R}.)

{3}{B}, odrzuć kartę: Wskazany stwór dostaje do końca tury -2/-2.

{3}{R}: Stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 2/1 z pośpiechem. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Riot Spikes

({(b/r)} można opłacić używając {B} albo {R}.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/-1.

Shielding Plax

({(g/u)} można opłacić używając {G} albo {U}.)

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.

Simic Guildmage

({(g/u)} można opłacić używając {G} albo {U}.)

{1}{G}: Move a +1/+1 counter from target creature onto another target creature with the same controller.

{1}{U}: Attach target Aura attached to a permanent to another permanent with the same controller.

Bound

Sacrifice a creature. Return up to X cards from your graveyard to your hand, where X is the number of colors that creature was. Exile this card.

Determined

Other spells you control can’t be countered this turn.

Dobierz kartę.

Crime

Put target creature or enchantment card from an opponent’s graveyard onto the battlefield under your control.

Punishment

Zniszcz każdy artefakt, stwora i urok o skrócie many X.

Hide

Put target artifact or enchantment on the bottom of its owner’s library.

Seek

Search target opponent’s library for a card and exile it. You gain life equal to its mana value. Then that player shuffles.

Hit

Target player sacrifices an artifact or creature. Hit deals damage to that player equal to that permanent’s mana value.

Run

Attacking creatures you control get +1/+0 until end of turn for each other attacking creature.

Odds

Flip a coin. If it comes up heads, counter target instant or sorcery spell. If it comes up tails, copy that spell and you may choose new targets for the copy.

Ends

Target player sacrifices two attacking creatures.

Pure

Destroy target multicolored permanent.

Simple

Destroy all Auras and Equipment.

Research

Shuffle up to four cards you own from outside the game into your library.

Development

Create a 3/1 red Elemental creature token unless any opponent has you draw a card. Repeat this process two more times.

Rise

Return target creature card from a graveyard and target creature on the battlefield to their owners» hands.

Fall

Target player reveals two cards at random from their hand, then discards each nonland card revealed this way.

Supply

Create X 1/1 green Saproling creature tokens.

Demand

Search your library for a multicolored card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Trial

Return all creatures blocking or blocked by target creature to their owner’s hand.

Error

Skontruj wskazany wielokolorowy czar.

Azorius Signet

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Bronze Bombshell

When a player other than Bronze Bombshell’s owner controls it, that player sacrifices it. If the player does, Bronze Bombshell deals 7 damage to the player.

Evolution Vat

{3}, {T}: Tap target creature and put a +1/+1 counter on it. Until end of turn, that creature gains „{2}{G}{U}: Double the number of +1/+1 counters on this creature.”

Magewright's Stone

{1}, {T}: Untap target creature that has an activated ability with {T} in its cost.

Muse Vessel

{3}, {T}: Target player exiles a card from their hand. Activate only as a sorcery.

{1}: Choose a card exiled with Muse Vessel. You may play that card this turn.

Rakdos Riteknife

Equipped creature gets +1/+0 for each blood counter on Rakdos Riteknife and has „{T}, Sacrifice a creature: Put a blood counter on Rakdos Riteknife.”

{B}{R}, Sacrifice Rakdos Riteknife: Target player sacrifices a permanent for each blood counter on Rakdos Riteknife.

Wyposaż {2}

Rakdos Signet

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Skullmead Cauldron

{T}: Zyskaj 1 życie.

{T}, Discard a card: You gain 3 life.

Transguild Courier

Transguild Courier is all colors.

Walking Archive

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Walking Archive enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

At the beginning of each player’s upkeep, that player draws a card for each +1/+1 counter on Walking Archive.

{2}{W}{U}: Put a +1/+1 counter on Walking Archive.

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Blood Crypt

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Umieszczając ten ląd na polu bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Breeding Pool

({T}: Weź {G} lub {U}.)

Umieszczając ten ląd na polu bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Ghost Quarter

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany ląd. Jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją na polu bitwy, po czym tasuje.

Hallowed Fountain

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Umieszczając ten ląd na polu bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Novijen, Heart of Progress

{T}: Weź {C}.

{G}{U}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Pillar of the Paruns

{T}: Add one mana of any color. Spend this mana only to cast a multicolored spell.

Prahv, Spires of Order

{T}: Weź {C}.

{4}{W}{U}, {T}: Prevent all damage a source of your choice would deal this turn.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Rix Maadi, Dungeon Palace

{T}: Weź {C}.

{1}{B}{R}, {T}: Każdy gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.