Conflux

Aerie Mystics

Latanie

{1}{G}{U}: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

Asha's Favor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie, pierwszy cios i czujność.

Aven Squire

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Aven Trailblazer

Latanie

Domena — Wytrzymałość tej karty jest równa liczbie bazowych typów lądów pośród lądów pod twoim władaniem.

Celestial Purge

Wygnaj wskazany czarny lub czerwony byt.

Court Homunculus

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz innym artefaktem.

Darklit Gargoyle

Latanie

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/-1.

Gleam of Resistance

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+2. Odkręć je.

Lądocykling bazowych {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Lapse of Certainty

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go na wierzchu biblioteki właściciela zamiast w cmentarzu owego gracza.

Mark of Asylum

Zażegnaj wszystkie niebojowe obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane stworom pod twoim władaniem.

Martial Coup

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1. Jeśli X jest co najmniej 5, zniszcz wszystkie inne stwory.

Mirror-Sigil Sergeant

Tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz niebieskim bytem, możesz stworzyć żeton będący kopią niniejszego stwora.

Nacatl Hunt-Pride

Czujność

{R}, {T}: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

{G}, {T}: Wskazany stwór blokuje w tej turze jeśli może.

Paragon of the Amesha

Pierwszy cios

{W}{U}{B}{R}{G}: Do końca tury ten stwór staje się Aniołem, dostaje +3/+3 i zyskuje latanie oraz więź życia.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Rhox Meditant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz zielonym bytem, dobierz kartę.

Scepter of Dominance

{W}, {T}: Przekręć wskazany byt.

Sigil of the Empty Throne

Ilekroć rzucisz urok, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Valiant Guard

Wall of Reverence

Obronność, latanie

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zyskać życie równe sile wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Brackwater Elemental

Kiedy ten stwór zaatakuje lub zablokuje, poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Odkopanie {2}{U} ({2}{U}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Constricting Tendrils

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-0.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Controlled Instincts

Zaurocz czerwonego lub zielonego stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Cumber Stone

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-0.

Esperzoa

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć artefakt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Ethersworn Adjudicator

Latanie

{1}{W}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

{2}{U}: Odkręć ten byt.

Faerie Mechanist

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę artefaktu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Frontline Sage

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Grixis Illusionist

{T}: Lądy pod twoim władaniem do końca tury stają się bazowymi lądami wybranego przez ciebie typu.

Inkwell Leviathan

Tratowanie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Master Transmuter

{U}, {T}, przywróć artefakt pod twoim władaniem do ręki właściciela: Możesz umieścić kartę artefaktu z twojej ręki na polu bitwy.

Parasitic Strix

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz czarnym bytem, wskazany gracz traci 2 życia, zyskaj 2 życia.

Scepter of Insight

{3}{U}, {T}: Dobierz kartę.

Scornful Aether-Lich

{W}{B}: Ten stwór do końca tury zyskuje postrach i czujność. (Atakowanie nie powoduje jego przekręcenia oraz nie może być on blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Telemin Performance

Wskazany przeciwnik ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę stwora. Ów gracz umieszcza wszystkie niestworowe karty ujawnione w ten sposób w swoim cmentarzu, po czym ty umieść ową kartę stwora na polu bitwy pod twoim władaniem.

Traumatic Visions

Skontruj wskazany czar.

Lądocykling bazowych {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

View from Above

Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie. Jeśli władasz białym bytem, przywróć ten czar do ręki właściciela.

Worldly Counsel

Domena — Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest liczbą typów bazowych lądów pośród lądów pod twoim władaniem. Umieść jedną z owych kart w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Absorb Vis

Wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Lądocykling bazowych {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Corrupted Roots

Zaurocz Las lub Równinę

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony, jego władca traci 2 życia.

Drag Down

Domena — Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każdy bazowy typ lądy wśród lądów pod twoim władaniem.

Dreadwing

{1}{U}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+0 i latanie.

Extractor Demon

Latanie

Ilekroć inny stwór opuści pole bitwy, możesz sprawić, że wskazany gracz zmieli dwie karty.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Fleshformer

{W}{U}{B}{R}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2 i postrach. Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2. Możesz aktywować tylko w twojej turze. (Stwór z postrachem nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Grixis Slavedriver

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Odkopanie {3}{B} ({3}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Infectious Horror

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Kederekt Parasite

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę, jeśli władasz czerwonym bytem, możesz zdecydować, że ten stwór zada owemu graczowi 1 obrażenie.

Nyxathid

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz przeciwnika.

Ten stwór dostaje -1/-1 za każdą kartę w ręce wybranego gracza.

Pestilent Kathari

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

{2}{R}: Ten stwór zyskuje od końca tury pierwszy cios.

Rotting Rats

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz odrzuca kartę.

Odkopanie {1}{B} ({1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Salvage Slasher

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdą kartę artefaktu w twoim cmentarzu.

Scepter of Fugue

{1}{B}, {T}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Sedraxis Alchemist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz niebieskim bytem, przywróć wskazany nielądowy byt do ręki właściciela.

Voices from the Void

Domena — Wskazany kart odrzuca kartę za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Wretched Banquet

Zniszcz wskazanego stwora jeśli ma najmniejszą siłę lub jest jednym z mających najmniejszą siłę pośród stworów na polu bitwy.

Yoke of the Damned

Zaurocz stwora

Kiedy umrze stwór, zniszcz zauroczonego stwora.

Banefire

Ten czar zadaje dowolnemu celowi X obrażeń.

Jeśli X to co najmniej 5, ten czar nie może być skontrowany, a obrażenia nie mogą zostać zażegnane.

Bloodhall Ooze

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz czarnym bytem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz zielonym bytem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Canyon Minotaur

Dark Temper

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia. Jeśli władasz czarnym bytem, zamiast tego zniszcz owego stwora.

Dragonsoul Knight

Pierwszy cios

{W}{U}{B}{R}{G}: Do końca tury ten stwór staje się Smokiem, dostaje +5/+3 oraz zyskuje latanie i tratowanie.

Fiery Fall

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Goblin Razerunners

{1}{R}, poświęć ląd: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zdecydować, że ten stwór zada wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie znaczników +1/+1 na nim.

Hellspark Elemental

Tratowanie, pośpiech

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Odkopanie {1}{R} ({1}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Ignite Disorder

Ten czar zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane białe i/lub niebieskie stwory.

Kranioceros

{1}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+3.

Maniacal Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Molten Frame

Zniszcz wskazanego artefaktowego stwora.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Quenchable Fire

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia. Zadaje on owemu celowi dodatkowe 3 obrażenia na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, chyba że ów gracz lub władca owego wędrowca zapłaci {U} przed owym krokiem.

Rakka Mar

Pośpiech

{R}, {T}: Stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 3/1 z pośpiechem.

Toxic Iguanar

Ten stwór ma dotyk śmierci o ile władasz zielonym bytem. (Stwór otrzymujący jakiekolwiek obrażenia od stwora z dotykiem śmierci zostaje zniszczony.)

Viashino Slaughtermaster

Podwójny cios

{B}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Volcanic Fallout

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Voracious Dragon

Latanie

Pożarcie 1 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe dwukrotności liczby pożartych Goblinów.

Wandering Goblins

Domena — {3}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0 za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Worldheart Phoenix

Latanie

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza płacąc {W}{U}{B}{R}{G} zamiast płacenia jej kosztu many. Jeśli tak zrobisz, wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Beacon Behemoth

{1}: Wskazany stwór o sile 5 lub większej do końca tury zyskuje czujność.

Cliffrunner Behemoth

Ten stwór ma pośpiech o ile władasz czerwonym bytem.

Ten stwór ma więź życia o ile władasz białym bytem.

Cylian Sunsinger

{R}{G}{W}: Ten stwór oraz każdy inny stwór o tej samej nazwie dostają do końca tury +3/+3.

Ember Weaver

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

O ile władasz czerwonym bytem, ten stwór dostaje +1/+0 i ma pierwszy cios.

Filigree Fracture

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli ów byt był niebieski lub czarny, dobierz kartę.

Gluttonous Slime

Błysk

Pożarcie 1 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Matca Rioters

Domena — Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie bazowych typów lądów pośród lądów pod twoim władaniem.

Might of Alara

Domena — Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Nacatl Savage

Ochrona przed artefaktami

Noble Hierarch

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Paleoloth

Ilekroć inny stwór o sile 5 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sacellum Archers

{R}{W}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 2 obrażenia.

Scattershot Archer

{T}: Ten stwór zadaje każdemu stworowi z lataniem po 1 obrażeniu.

Shard Convergence

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, kartę Wyspy, kartę Bagna i kartę Góry. Ujawnij owe karty, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Soul's Majesty

Dobierz tyle kart, ile wynosi siła wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Spore Burst

Domena — Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1 za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Sylvan Bounty

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Lądocykling bazowych {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Thornling

{G}: Ten stwór do końca tury zyskuje pośpiech.

{G}: Ten stwór do końca tury zyskuje tratowanie.

{G}: Ten stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność.

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje -1/+1.

Tukatongue Thallid

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Wild Leotau

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {G}.

Apocalypse Hydra

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X wynosi 5 lub więcej, wchodzi on na pole bitwy z dodatkowymi X znacznikami +1/+1.

{1}{R}, usuń znacznik +1/+1 z tego bytu: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Blood Tyrant

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz traci po 1 życiu. Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze za każde 1 życie stracone w ten sposób.

Ilekroć gracz przegra grę, umieść pięć znaczników +1/+1 na tym stworze.

Charnelhoard Wurm

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Child of Alara

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, zniszcz wszystkie nielądowe byty. Nie mogą one zregenerować.

Conflux

Wyszukaj w twojej bibliotece białą kartę, niebieską kartę, czarną kartę, czerwoną kartę i zieloną kartę. Ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Countersquall

Skontruj wskazany nie-stworowy czar. Jego władca traci 2 życia.

Elder Mastery

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma latanie.

Ilekroć zauroczony stwór zada graczowi obrażenia, ów gracz odrzuca dwie karty.

Esper Cormorants

Latanie

Exploding Borders

Domena — Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ową kartę przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj. Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą typów bazowych lądów pośród lądów pod twoim władaniem.

Fusion Elemental

Giltspire Avenger

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Zniszcz wskazanego stwora, który w tej turze zadał tobie obrażenia.

Goblin Outlander

Ochrona przed białym

Gwafa Hazid, Profiteer

{W}{U}, {T}: Umieść znacznik przekupstwa na wskazanym stworze poza twoim władaniem. Jego władca dobiera kartę.

Stwory ze znacznikiem przekupstwa nie mogą atakować ani blokować.

Hellkite Hatchling

Pożarcie 1 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Ten stwór ma latanie i tratowanie jeśli pożarł stwora.

Jhessian Balmgiver

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

{T}: Wskazany stwór nie może być w tej turze blokowany.

Knight of the Reliquary

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

{T}, poświęć Las lub Równinę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Knotvine Mystic

{1}, {T}: Weź {R}{G}{W}.

Maelstrom Archangel

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz rzucić czar z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Magister Sphinx

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, liczba żyć wskazanego gracza ma wartość 10.

Malfegor

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć twoją rękę. Każdy przeciwnik poświęca stwora za każdą kartę odrzuconą w ten sposób.

Meglonoth

Czujność, tratowanie

Ilekroć niniejszy stwór zablokuje stwora, niniejszy stwór zadaje władcy owego stwora obrażenia równe swojej sile.

Nacatl Outlander

Ochrona przed niebieskim

Nicol Bolas, Planeswalker

+3: Zniszcz wskazany nie-stworowy byt.

–2: Zyskaj władanie nad wskazanym stworem.

–9: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 7 obrażeń. Ów gracz lub władca owego wędrowca odrzuca siedem kart, po czym poświęca siedem bytów.

Progenitus

Ochrona przed wszystkim

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego ujawnij tę kartę i wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Rhox Bodyguard

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Scarland Thrinax

Poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Shambling Remains

Ten stwór nie może blokować.

Odkopanie {B}{R} ({B}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Skyward Eye Prophets

Czujność

{T}: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Sludge Strider

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem albo inny artefakt pod twoim władaniem opuści pole bitwy, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Sphinx Summoner

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu lub stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Suicidal Charge

Poświęć ten byt: Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1. Owe stwory atakują w tej turze jeśli mogą.

Vagrant Plowbeasts

{1}: Zregeneruj wskazanego stwora o sile 5 lub większej.

Valeron Outlander

Ochrona przed czarnym

Vectis Agents

{U}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje -2/-0 i nie może być w tej turze blokowany.

Vedalken Outlander

Ochrona przed czerwonym

Zombie Outlander

Ochrona przed zielonym

Armillary Sphere

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Bone Saw

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Font of Mythos

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dwie dodatkowe karty.

Kaleidostone

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{5}, {T}, poświęć ten byt: Weź {W}{U}{B}{R}{G}.

Mana Cylix

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Manaforce Mace

Domena — Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy bazowy typ lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Wyposaż {3}

Obelisk of Alara

{1}{W}, {T}: Zyskaj 5 żyć.

{1}{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{1}{B}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

{1}{R}, {T}: Ten byt zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

{1}{G}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Ancient Ziggurat

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Użyj tę manę tylko do rzucenia czaru stwora.

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Unstable Frontier

{T}: Weź {C}.

{T}: Lądy pod twoim władaniem do końca tury stają się bazowymi lądami wybranego przez ciebie typu.