Conflux

Aerie Mystics

Latanie

{1}{G}{U}: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

Asha's Favor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie, pierwszy cios i czujność.

Aven Squire

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Aven Trailblazer

Latanie

Domain — Aven Trailblazer’s toughness is equal to the number of basic land types among lands you control.

Celestial Purge

Wygnaj wskazany czarny lub czerwony permanent.

Court Homunculus

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz innym artefaktem.

Darklit Gargoyle

Latanie

{B}: Ten stwór dostaje do końca tury +2/-1.

Gleam of Resistance

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+2. Odkręć je.

Lądocykling bazowych {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Lapse of Certainty

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go na wierzchu biblioteki właściciela zamiast w cmentarzu owego gracza.

Mark of Asylum

Prevent all noncombat damage that would be dealt to creatures you control.

Martial Coup

Create X 1/1 white Soldier creature tokens. If X is 5 or more, destroy all other creatures.

Mirror-Sigil Sergeant

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, if you control a blue permanent, you may create a token that’s a copy of Mirror-Sigil Sergeant.

Nacatl Hunt-Pride

Czujność

{R}, {T}: Target creature can’t block this turn.

{G}, {T}: Target creature blocks this turn if able.

Paragon of the Amesha

Pierwszy cios

{W}{U}{B}{R}{G}: Until end of turn, Paragon of the Amesha becomes an Angel, gets +3/+3, and gains flying and lifelink.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Rhox Meditant

When Rhox Meditant enters the battlefield, if you control a green permanent, draw a card.

Scepter of Dominance

{W}, {T}: Tap target permanent.

Sigil of the Empty Throne

Ilekroć rzucisz urok, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Valiant Guard

Wall of Reverence

Obronność, latanie

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zyskać życie równe sile wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Brackwater Elemental

When Brackwater Elemental attacks or blocks, sacrifice it at the beginning of the next end step.

Unearth {2}{U} ({2}{U}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Constricting Tendrils

Wskazany stwór dostaje do końca tury -3/-0.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Controlled Instincts

Zaurocz czerwonego lub zielonego stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Cumber Stone

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-0.

Esperzoa

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć artefakt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Ethersworn Adjudicator

Latanie

{1}{W}{B}, {T}: Destroy target creature or enchantment.

{2}{U}: Untap Ethersworn Adjudicator.

Faerie Mechanist

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę artefaktu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Frontline Sage

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Grixis Illusionist

{T}: Target land you control becomes the basic land type of your choice until end of turn.

Inkwell Leviathan

Tratowanie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Master Transmuter

{U}, {T}, przywróć artefakt pod twoim władaniem do ręki właściciela: Możesz umieścić kartę artefaktu z twojej ręki na polu bitwy.

Parasitic Strix

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz czarnym permanentem, wskazany gracz traci 2 życia, zyskaj 2 życia.

Scepter of Insight

{3}{U}, {T}: Dobierz kartę.

Scornful Aether-Lich

{W}{B}: Scornful Aether-Lich gains fear and vigilance until end of turn. (Attacking doesn’t cause it to tap, and it can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Telemin Performance

Target opponent reveals cards from the top of their library until they reveal a creature card. That player puts all noncreature cards revealed this way into their graveyard, then you put the creature card onto the battlefield under your control.

Traumatic Visions

Skontruj wskazany czar.

Lądocykling bazowych {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

View from Above

Target creature gains flying until end of turn. If you control a white permanent, return View from Above to its owner’s hand.

Worldly Counsel

Domain — Look at the top X cards of your library, where X is the number of basic land types among lands you control. Put one of those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Absorb Vis

Wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Lądocykling bazowych {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Corrupted Roots

Enchant Forest or Plains

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony, jego władca traci 2 życia.

Drag Down

Domain — Target creature gets -1/-1 until end of turn for each basic land type among lands you control.

Dreadwing

{1}{U}{R}: Dreadwing gets +3/+0 and gains flying until end of turn.

Extractor Demon

Latanie

Ilekroć inny stwór opuści pole bitwy, możesz sprawić, że wskazany gracz zmieli dwie karty.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Fleshformer

{W}{U}{B}{R}{G}: Fleshformer gets +2/+2 and gains fear until end of turn. Target creature gets -2/-2 until end of turn. Activate only during your turn. (A creature with fear can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Grixis Slavedriver

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Odkopanie {3}{B} ({3}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Infectious Horror

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Kederekt Parasite

Whenever an opponent draws a card, if you control a red permanent, you may have Kederekt Parasite deal 1 damage to that player.

Nyxathid

Umieszczając tę kartę na polu bitwy wybierz przeciwnika.

Ten stwór dostaje -1/-1 za każdą kartę w ręce wybranego gracza.

Pestilent Kathari

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

{2}{R}: Pestilent Kathari gains first strike until end of turn.

Rotting Rats

When Rotting Rats enters the battlefield, each player discards a card.

Odkopanie {1}{B} ({1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Salvage Slasher

Salvage Slasher gets +1/+0 for each artifact card in your graveyard.

Scepter of Fugue

{1}{B}, {T}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Sedraxis Alchemist

When Sedraxis Alchemist enters the battlefield, if you control a blue permanent, return target nonland permanent to its owner’s hand.

Voices from the Void

Domain — Target player discards a card for each basic land type among lands you control.

Wretched Banquet

Destroy target creature if it has the least power or is tied for least power among creatures on the battlefield.

Yoke of the Damned

Zaurocz stwora

When a creature dies, destroy enchanted creature.

Banefire

Ten czar zadaje dowolnemu celowi X obrażeń.

Jeśli X to co najmniej 5, ten czar nie może być skontrowany, a obrażenia nie mogą zostać zażegnane.

Bloodhall Ooze

At the beginning of your upkeep, if you control a black permanent, you may put a +1/+1 counter on Bloodhall Ooze.

At the beginning of your upkeep, if you control a green permanent, you may put a +1/+1 counter on Bloodhall Ooze.

Canyon Minotaur

Dark Temper

Dark Temper deals 2 damage to target creature. If you control a black permanent, destroy the creature instead.

Dragonsoul Knight

Pierwszy cios

{W}{U}{B}{R}{G}: Until end of turn, Dragonsoul Knight becomes a Dragon, gets +5/+3, and gains flying and trample.

Fiery Fall

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Goblin Razerunners

{1}{R}, Sacrifice a land: Put a +1/+1 counter on Goblin Razerunners.

At the beginning of your end step, you may have Goblin Razerunners deal damage equal to the number of +1/+1 counters on it to target player or planeswalker.

Hellspark Elemental

Tratowanie, pośpiech

At the beginning of the end step, sacrifice Hellspark Elemental.

Odkopanie {1}{R} ({1}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Ignite Disorder

Ten czar zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane białe i/lub niebieskie stwory.

Kranioceros

{1}{W}: Kranioceros gets +0/+3 until end of turn.

Maniacal Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Molten Frame

Destroy target artifact creature.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Quenchable Fire

Quenchable Fire deals 3 damage to target player or planeswalker. It deals an additional 3 damage to that player or planeswalker at the beginning of your next upkeep step unless that player or that planeswalker’s controller pays {U} before that step.

Rakka Mar

Pośpiech

{R}, {T}: Create a 3/1 red Elemental creature token with haste.

Toxic Iguanar

Toxic Iguanar has deathtouch as long as you control a green permanent. (Any amount of damage a creature with deathtouch deals to a creature is enough to destroy it.)

Viashino Slaughtermaster

Podwójny cios

{B}{B}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+1. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Volcanic Fallout

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Voracious Dragon

Latanie

Pożarcie 1 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

When Voracious Dragon enters the battlefield, it deals damage to any target equal to twice the number of Goblins it devoured.

Wandering Goblins

Domain — {3}: Wandering Goblins gets +1/+0 until end of turn for each basic land type among lands you control.

Worldheart Phoenix

Latanie

You may cast Worldheart Phoenix from your graveyard by paying {W}{U}{B}{R}{G} rather than paying its mana cost. If you do, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

Beacon Behemoth

{1}: Target creature with power 5 or greater gains vigilance until end of turn.

Cliffrunner Behemoth

Cliffrunner Behemoth has haste as long as you control a red permanent.

Cliffrunner Behemoth has lifelink as long as you control a white permanent.

Cylian Sunsinger

{R}{G}{W}: Cylian Sunsinger and each other creature with the same name as it get +3/+3 until end of turn.

Ember Weaver

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

As long as you control a red permanent, Ember Weaver gets +1/+0 and has first strike.

Filigree Fracture

Destroy target artifact or enchantment. If that permanent was blue or black, draw a card.

Gluttonous Slime

Błysk

Pożarcie 1 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Matca Rioters

Domain — Matca Rioters’s power and toughness are each equal to the number of basic land types among lands you control.

Might of Alara

Domain — Target creature gets +1/+1 until end of turn for each basic land type among lands you control.

Nacatl Savage

Ochrona przed artefaktami

Noble Hierarch

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Paleoloth

Whenever another creature with power 5 or greater enters the battlefield under your control, you may return target creature card from your graveyard to your hand.

Sacellum Archers

{R}{W}, {T}: Sacellum Archers deals 2 damage to target attacking or blocking creature.

Scattershot Archer

{T}: Scattershot Archer deals 1 damage to each creature with flying.

Shard Convergence

Search your library for a Plains card, an Island card, a Swamp card, and a Mountain card. Reveal those cards, put them into your hand, then shuffle.

Soul's Majesty

Draw cards equal to the power of target creature you control.

Spore Burst

Domain — Create a 1/1 green Saproling creature token for each basic land type among lands you control.

Sylvan Bounty

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Lądocykling bazowych {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Thornling

{G}: Thornling gains haste until end of turn.

{G}: Thornling gains trample until end of turn.

{G}: Thornling gains indestructible until end of turn.

{1}: Thornling gets +1/-1 until end of turn.

{1}: Thornling gets -1/+1 until end of turn.

Tukatongue Thallid

When Tukatongue Thallid dies, create a 1/1 green Saproling creature token.

Wild Leotau

At the beginning of your upkeep, sacrifice Wild Leotau unless you pay {G}.

Apocalypse Hydra

Apocalypse Hydra enters the battlefield with X +1/+1 counters on it. If X is 5 or more, it enters the battlefield with an additional X +1/+1 counters on it.

{1}{R}, Remove a +1/+1 counter from Apocalypse Hydra: It deals 1 damage to any target.

Blood Tyrant

Latanie, tratowanie

At the beginning of your upkeep, each player loses 1 life. Put a +1/+1 counter on Blood Tyrant for each 1 life lost this way.

Whenever a player loses the game, put five +1/+1 counters on Blood Tyrant.

Charnelhoard Wurm

Tratowanie

Whenever Charnelhoard Wurm deals damage to an opponent, you may return target card from your graveyard to your hand.

Child of Alara

Tratowanie

When Child of Alara dies, destroy all nonland permanents. They can’t be regenerated.

Conflux

Wyszukaj w twojej bibliotece białą kartę, niebieską kartę, czarną kartę, czerwoną kartę i zieloną kartę. Ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Countersquall

Skontruj wskazany nie-stworowy czar. Jego władca traci 2 życia.

Elder Mastery

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma latanie.

Whenever enchanted creature deals damage to a player, that player discards two cards.

Esper Cormorants

Latanie

Exploding Borders

Domain — Search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle. Exploding Borders deals X damage to target player or planeswalker, where X is the number of basic land types among lands you control.

Fusion Elemental

Giltspire Avenger

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Destroy target creature that dealt damage to you this turn.

Goblin Outlander

Ochrona przed białym

Gwafa Hazid, Profiteer

{W}{U}, {T}: Put a bribery counter on target creature you don’t control. Its controller draws a card.

Creatures with bribery counters on them can’t attack or block.

Hellkite Hatchling

Pożarcie 1 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Hellkite Hatchling has flying and trample if it devoured a creature.

Jhessian Balmgiver

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

{T}: Target creature can’t be blocked this turn.

Knight of the Reliquary

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

{T}, poświęć Las lub Równinę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Knotvine Mystic

{1}, {T}: Add {R}{G}{W}.

Maelstrom Archangel

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz rzucić czar z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Magister Sphinx

Latanie

When Magister Sphinx enters the battlefield, target player’s life total becomes 10.

Malfegor

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, odrzuć twoją rękę. Każdy przeciwnik poświęca stwora za każdą kartę odrzuconą w ten sposób.

Meglonoth

Czujność, tratowanie

Whenever Meglonoth blocks a creature, Meglonoth deals damage to that creature’s controller equal to Meglonoth’s power.

Nacatl Outlander

Protection from blue

Nicol Bolas, Planeswalker

+3: Zniszcz wskazany nie-stworowy permanent.

–2: Zyskaj władanie nad wskazanym stworem.

–9: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 7 obrażeń. Ów gracz lub władca owego wędrowca odrzuca siedem kart, po czym poświęca siedem permanentów.

Progenitus

Ochrona przed wszystkim

If Progenitus would be put into a graveyard from anywhere, reveal Progenitus and shuffle it into its owner’s library instead.

Rhox Bodyguard

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

When Rhox Bodyguard enters the battlefield, you gain 3 life.

Scarland Thrinax

Sacrifice a creature: Put a +1/+1 counter on Scarland Thrinax.

Shambling Remains

Shambling Remains can’t block.

Unearth {B}{R} ({B}{R}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Skyward Eye Prophets

Czujność

{T}: Reveal the top card of your library. If it’s a land card, put it onto the battlefield. Otherwise, put it into your hand.

Sludge Strider

Whenever another artifact enters the battlefield under your control or another artifact you control leaves the battlefield, you may pay {1}. If you do, target player loses 1 life and you gain 1 life.

Sphinx Summoner

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu lub stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Suicidal Charge

Sacrifice Suicidal Charge: Creatures your opponents control get -1/-1 until end of turn. Those creatures attack this turn if able.

Vagrant Plowbeasts

{1}: Regenerate target creature with power 5 or greater.

Valeron Outlander

Ochrona przed czarnym

Vectis Agents

{U}{B}: Vectis Agents gets -2/-0 until end of turn and can’t be blocked this turn.

Vedalken Outlander

Ochrona przed czerwonym

Zombie Outlander

Ochrona przed zielonym

Armillary Sphere

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Bone Saw

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Font of Mythos

At the beginning of each player’s draw step, that player draws two additional cards.

Kaleidostone

When Kaleidostone enters the battlefield, draw a card.

{5}, {T}, Sacrifice Kaleidostone: Add {W}{U}{B}{R}{G}.

Mana Cylix

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Manaforce Mace

Domain — Equipped creature gets +1/+1 for each basic land type among lands you control.

Wyposaż {3}

Obelisk of Alara

{1}{W}, {T}: You gain 5 life.

{1}{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{1}{B}, {T}: Target creature gets -2/-2 until end of turn.

{1}{R}, {T}: Obelisk of Alara deals 3 damage to target player or planeswalker.

{1}{G}, {T}: Target creature gets +4/+4 until end of turn.

Ancient Ziggurat

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Użyj tę manę tylko do rzucenia czaru stwora.

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Unstable Frontier

{T}: Weź {C}.

{T}: Target land you control becomes the basic land type of your choice until end of turn.