Conspiracy: Take the Crown

Adriana's Valor

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć atakuje stwór pod twoim władaniem o wybranej nazwie, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, ów stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Assemble the Rank and Vile

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej nazwie pod twoim władaniem mają „Kiedy ten stwór umrze, możesz zapłacić {B}. Jeśli to zrobisz, stwórz przekręcony żeton stwora Zombi 2/2.”

Echoing Boon

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, jeśli wskazuje on stwora o wybranej nazwie pod twoim władaniem, możesz skopiować ów czar i możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Emissary's Ploy

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Przed dobranie twojej startowej ręki, wybierz 1, 2 lub 3.

Możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru, by rzucać czary o skróconym koszcie many równym wybranej liczbie.

Hired Heist

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć stwór o wybranej nazwie pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {U}. Jeśli to zrobisz, dobierz kartę.

Hold the Perimeter

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Na początku twojego pierwszego kroku utrzymania, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/2 z obronnością.

Na początku pierwszego kroku utrzymania każdego innego gracza, ów gracz tworzy żeton czerwonego stwora Goblin 1/1 ze zdolnością „Ten stwór nie może blokować.”

Hymn of the Wilds

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

W każdej turze rzucenie pierwszego czaru stwora kosztuje cię o {1} mniej.

Nie możesz rzucać czarów sztuczek i obrzędów.

Incendiary Dissent

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej nazwie pod twoim władaniem mają „{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.”

Natural Unity

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej pod twoim władaniem mają „Na początku walki w twojej turze możesz zapłacić {G}. Jeśli to zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.”

Sovereign's Realm

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Twoja talia nie może mieć bazowych lądów, a liczba kart na twojej startowej ręce to pięć.

Wygnaj kartę z twojej ręki: W tej turze możesz zagrywać karty bazowych lądów spoza gry.

Bazowe lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Summoner's Bond

Double agenda (Start the game with this conspiracy face down in the command zone and secretly choose two different card names. You may turn this conspiracy face up any time and reveal those names.)

Whenever you cast a creature spell with one of the chosen names, you may search your library for a creature card with the other chosen name, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Weight Advantage

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Każdy stwór pod twoim władaniem przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości, a nie sile.

Ballot Broker

While voting, you may vote an additional time. (The votes can be for different choices or for the same choice.)

Custodi Peacekeeper

Reveal Custodi Peacekeeper as you draft it and note how many cards you’ve drafted this draft round, including Custodi Peacekeeper.

{W}, {T}: Tap target creature with power less than or equal to the highest number you noted for cards named Custodi Peacekeeper.

Custodi Soulcaller

Melee (Whenever this creature attacks, it gets +1/+1 until end of turn for each opponent you attacked with a creature this combat.)

Whenever Custodi Soulcaller attacks, return target creature card with converted mana cost X or less from your graveyard to the battlefield, where X is the number of players you attacked with a creature this combat.

Lieutenants of the Guard

Council’s dilemma — When Lieutenants of the Guard enters the battlefield, starting with you, each player votes for strength or numbers. Put a +1/+1 counter on Lieutenants of the Guard for each strength vote and create a 1/1 white Soldier creature token for each numbers vote.

Noble Banneret

Draft Noble Banneret face up.

As you draft a creature card, you may reveal it, note its name, then turn Noble Banneret face down.

As long as you control one or more creatures with a name you noted for cards named Noble Banneret, Noble Banneret and those creatures get +1/+1 and have lifelink.

Palace Jailer

When Palace Jailer enters the battlefield, you become the monarch.

When Palace Jailer enters the battlefield, exile target creature an opponent controls until an opponent becomes the monarch. (That creature returns under its owner’s control.)

Palace Sentinels

When Palace Sentinels enters the battlefield, you become the monarch.

Paliano Vanguard

Draft Paliano Vanguard face up.

As you draft a creature card, you may reveal it, note its creature types, then turn Paliano Vanguard face down.

Other creatures you control of a type you noted for cards named Paliano Vanguard get +1/+1.

Protector of the Crown

When Protector of the Crown enters the battlefield, you become the monarch.

All damage that would be dealt to you is dealt to Protector of the Crown instead.

Recruiter of the Guard

When Recruiter of the Guard enters the battlefield, you may search your library for a creature card with toughness 2 or less, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Sanctum Prelate

As Sanctum Prelate enters the battlefield, choose a number.

Noncreature spells with converted mana cost equal to the chosen number can’t be cast.

Spectral Grasp

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t attack you or a planeswalker you control.

Enchanted creature can’t block creatures you control.

Throne Warden

At the beginning of your end step, if you’re the monarch, put a +1/+1 counter on Throne Warden.

Wings of the Guard

Latanie

Melee (Whenever this creature attacks, it gets +1/+1 until end of turn for each opponent you attacked with a creature this combat.)

Arcane Savant

Before you shuffle your deck to start the game, you may reveal this card from your deck and exile an instant or sorcery card you drafted that isn’t in your deck.

When Arcane Savant enters the battlefield, copy a card you exiled with cards named Arcane Savant. You may cast the copy without paying its mana cost.

Canal Courier

When Canal Courier enters the battlefield, you become the monarch.

Whenever Canal Courier and another creature attack different players, Canal Courier can’t be blocked this combat.

Coveted Peacock

Latanie

Whenever Coveted Peacock attacks, you may goad target creature defending player controls. (Until your next turn, that creature attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Expropriate

Council’s dilemma — Starting with you, each player votes for time or money. For each time vote, take an extra turn after this one. For each money vote, choose a permanent owned by the voter and gain control of it. Exile Expropriate.

Illusion of Choice

You choose how each player votes this turn.

Dobierz kartę.

Illusionary Informant

Draft Illusionary Informant face up.

During the draft, you may turn Illusionary Informant face down. If you do, look at the next card drafted by a player of your choice.

Latanie

Jeering Homunculus

When Jeering Homunculus enters the battlefield, you may goad target creature. (Until your next turn, that creature attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Keeper of Keys

When Keeper of Keys enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, if you’re the monarch, creatures you control can’t be blocked this turn.

Messenger Jays

Latanie

Council’s dilemma — When Messenger Jays enters the battlefield, starting with you, each player votes for feather or quill. Put a +1/+1 counter on Messenger Jays for each feather vote and draw a card for each quill vote. For each card drawn this way, discard a card.

Skittering Crustacean

{6}{U}: Monstrosity 4. (If this creature isn’t monstrous, put four +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

As long as Skittering Crustacean is monstrous, it has hexproof. (It can’t be the target of spells or abilities your opponents control.)

Spire Phantasm

Reveal Spire Phantasm as you draft it. The next time a player drafts a card from this booster pack, guess that card’s name. Then that player reveals the drafted card.

Latanie

When Spire Phantasm enters the battlefield, if you guessed correctly for a card named Spire Phantasm, draw a card.

Stunt Double

Błysk

You may have Stunt Double enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield.

Archdemon of Paliano

Draft Archdemon of Paliano face up.

As long as Archdemon of Paliano is face up during the draft, you can’t look at booster packs and must draft cards at random. After you draft three cards this way, turn Archdemon of Paliano face down. (You may look at cards as you draft them.)

Latanie

Capital Punishment

Council’s dilemma — Starting with you, each player votes for death or taxes. Each opponent sacrifices a creature for each death vote and discards a card for each taxes vote.

Custodi Lich

When Custodi Lich enters the battlefield, you become the monarch.

Whenever you become the monarch, target player sacrifices a creature.

Deadly Designs

{2}: Put a plot counter on Deadly Designs. Any player may activate this ability.

When there are five or more plot counters on Deadly Designs, sacrifice it. If you do, destroy up to two target creatures.

Garrulous Sycophant

At the beginning of your end step, if you’re the monarch, each opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Marchesa's Decree

When Marchesa’s Decree enters the battlefield, you become the monarch.

Whenever a creature attacks you or a planeswalker you control, that creature’s controller loses 1 life.

Regicide

Reveal Regicide as you draft it. The player to your right chooses a color, you choose another color, then the player to your left chooses a third color.

Destroy target creature that’s one or more of the colors chosen as you drafted cards named Regicide.

Sinuous Vermin

{3}{B}{B}: Monstrosity 3. (If this creature isn’t monstrous, put three +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

As long as Sinuous Vermin is monstrous, it has menace. (It can’t be blocked except by two or more creatures.)

Smuggler Captain

Draft Smuggler Captain face up.

As you draft a card, you may reveal it, note its name, then turn Smuggler Captain face down.

When Smuggler Captain enters the battlefield, you may search your library for a card with a name you noted for cards named Smuggler Captain, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Thorn of the Black Rose

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

When Thorn of the Black Rose enters the battlefield, you become the monarch.

Besmirch

Until end of turn, gain control of target creature and it gains haste. Untap and goad that creature. (Until your next turn, that creature attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Crown-Hunter Hireling

When Crown-Hunter Hireling enters the battlefield, you become the monarch.

Crown-Hunter Hireling can’t attack unless defending player is the monarch.

Deputized Protester

Złowrogość (Ten stwór nie może być zablokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Melee (Whenever this creature attacks, it gets +1/+1 until end of turn for each opponent you attacked with a creature this combat.)

Garbage Fire

Reveal Garbage Fire as you draft it and note how many cards you’ve drafted this draft round, including Garbage Fire.

Garbage Fire deals damage to target creature equal to the highest number you noted for cards named Garbage Fire.

Goblin Racketeer

Whenever Goblin Racketeer attacks, you may goad target creature defending player controls. (Until your next turn, that creature attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Grenzo, Havoc Raiser

Whenever a creature you control deals combat damage to a player, choose one —

  • Goad target creature that player controls.

  • Exile the top card of that player’s library. Until end of turn, you may cast that card and you may spend mana as though it were mana of any color to cast that spell.

Grenzo's Ruffians

Melee (Whenever this creature attacks, it gets +1/+1 until end of turn for each opponent you attacked with a creature this combat.)

Whenever Grenzo’s Ruffians deals combat damage to an opponent, it deals that much damage to each other opponent.

Pyretic Hunter

Reveal Pyretic Hunter as you draft it and note how many cards you’ve drafted this draft round, including Pyretic Hunter.

Złowrogość (Ten stwór nie może być zablokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Pyretic Hunter enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the highest number you noted for cards named Pyretic Hunter.

Skyline Despot

Latanie

When Skyline Despot enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, if you’re the monarch, create a 5/5 red Dragon creature token with flying.

Subterranean Tremors

Subterranean Tremors deals X damage to each creature without flying. If X is 4 or more, destroy all artifacts. If X is 8 or more, create an 8/8 red Lizard creature token.

Volatile Chimera

Before you shuffle your deck to start the game, you may reveal this card from your deck and exile three or more creature cards you drafted that aren’t in your deck.

{1}{R}: Choose a card at random you exiled with cards named Volatile Chimera. Volatile Chimera becomes a copy of that card, except it has this ability.

Animus of Predation

Draft Animus of Predation face up.

As you draft a card, you may remove it from the draft face up. (It isn’t in your card pool.)

If you removed a creature card with flying from the draft with cards named Animus of Predation, Animus of Predation has flying. The same is true for first strike, double strike, deathtouch, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, reach, and vigilance.

Borderland Explorer

When Borderland Explorer enters the battlefield, each player may discard a card. Each player who discarded a card this way may search their library for a basic land card, reveal it, put it into their hand, then shuffle their library.

Caller of the Untamed

Before you shuffle your deck to start the game, you may reveal this card from your deck and exile a creature card you drafted that isn’t in your deck.

{X}, {T}: Create a token that’s a copy of a card you exiled with cards named Caller of the Untamed. X is the converted mana cost of that card.

Domesticated Hydra

{X}{G}{G}{G}: Monstrosity X. (If this creature isn’t monstrous, put X +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

As long as Domesticated Hydra is monstrous, it has trample.

Entourage of Trest

When Entourage of Trest enters the battlefield, you become the monarch.

Entourage of Trest can block an additional creature each combat as long as you’re the monarch.

Fang of the Pack

Melee (Whenever this creature attacks, it gets +1/+1 until end of turn for each opponent you attacked with a creature this combat.)

At the beginning of combat on your turn, another target creature you control gains melee until end of turn. (If a creature has multiple instances of melee, each triggers separately.)

Leovold's Operative

Draft Leovold’s Operative face up.

As you draft a card, you may draft an additional card from that booster pack. If you do, turn Leovold’s Operative face down, then pass the next booster pack without drafting a card from it. (You may look at that booster pack.)

Menagerie Liberator

Tratowanie

Melee (Whenever this creature attacks, it gets +1/+1 until end of turn for each opponent you attacked with a creature this combat.)

Orchard Elemental

Council’s dilemma — When Orchard Elemental enters the battlefield, starting with you, each player votes for sprout or harvest. Put two +1/+1 counters on Orchard Elemental for each sprout vote. You gain 3 life for each harvest vote.

Regal Behemoth

Tratowanie

When Regal Behemoth enters the battlefield, you become the monarch.

Whenever you tap a land for mana while you’re the monarch, add an additional one mana of any color.

Selvala, Heart of the Wilds

Whenever another creature enters the battlefield, its controller may draw a card if its power is greater than each other creature’s power.

{G}, {T}: Add X mana in any combination of colors, where X is the greatest power among creatures you control.

Selvala's Stampede

Council’s dilemma — Starting with you, each player votes for wild or free. Reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card for each wild vote. Put those creature cards onto the battlefield, then shuffle the rest into your library. You may put a permanent card from your hand onto the battlefield for each free vote.

Splitting Slime

{4}{G}{G}: Monstrosity 3. (If this creature isn’t monstrous, put three +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

When Splitting Slime becomes monstrous, create a token that’s a copy of Splitting Slime. (The token has no counters and isn’t monstrous.)

Adriana, Captain of the Guard

Melee (Whenever this creature attacks, it gets +1/+1 until end of turn for each opponent you attacked with a creature this combat.)

Other creatures you control have melee. (If a creature has multiple instances of melee, each triggers separately.)

Daretti, Ingenious Iconoclast

+1: Create a 1/1 colorless Construct artifact creature token with defender.

−1: You may sacrifice an artifact. If you do, destroy target artifact or creature.

−6: Choose target artifact card in a graveyard or artifact on the battlefield. Create three tokens that are copies of it.

Kaya, Ghost Assassin

0: Exile Kaya, Ghost Assassin or up to one target creature. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of your next upkeep. You lose 2 life.

−1: Each opponent loses 2 life and you gain 2 life.

−2: Each opponent discards a card and you draw a card.

Knights of the Black Rose

When Knights of the Black Rose enters the battlefield, you become the monarch.

Whenever an opponent becomes the monarch, if you were the monarch as the turn began, that player loses 2 life and you gain 2 life.

Leovold, Emissary of Trest

Każdy z przeciwników nie może dobrać więcej niż jednej karty w każdej turze.

Whenever you or a permanent you control becomes the target of a spell or ability an opponent controls, you may draw a card.

Queen Marchesa

Deathtouch, haste

When Queen Marchesa enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, if an opponent is the monarch, create a 1/1 black Assassin creature token with deathtouch and haste.

Spy Kit

Equipped creature gets +1/+1 and has all names of nonlegendary creature cards in addition to its name.

Wyposaż {2}

Throne of the High City

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}, Sacrifice Throne of the High City: You become the monarch.

Affa Guard Hound

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Affa Guard Hound enters the battlefield, target creature gets +0/+3 until end of turn.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Doomed Traveler

When Doomed Traveler dies, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Faith's Reward

Return to the battlefield all permanent cards in your graveyard that were put there from the battlefield this turn.

Ghostly Possession

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by enchanted creature.

Ghostly Prison

Creatures can’t attack you unless their controller pays {2} for each creature they control that’s attacking you.

Gleam of Resistance

Creatures you control get +1/+2 until end of turn. Untap those creatures.

Basic landcycling {1}{W} ({1}{W}, Discard this card: Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Gods Willing

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje ochronę przed wybranym kolorem do końca tury. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Guardian of the Gateless

Latanie

Guardian of the Gateless can block any number of creatures.

Whenever Guardian of the Gateless blocks, it gets +1/+1 until end of turn for each creature it’s blocking.

Hail of Arrows

Hail of Arrows deals X damage divided as you choose among any number of target attacking creatures.

Hallowed Burial

Umieść wszystkie stwory na spodzie bibliotek ich właścicieli.

Hollowhenge Spirit

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

When Hollowhenge Spirit enters the battlefield, remove target attacking or blocking creature from combat.

Hundred-Handed One

Czujność

{3}{W}{W}{W}: Monstrosity 3. (If this creature isn’t monstrous, put three +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

As long as Hundred-Handed One is monstrous, it has reach and can block an additional ninety-nine creatures each combat.

Kill Shot

Destroy target attacking creature.

Pariah

Zaurocz stwora

All damage that would be dealt to you is dealt to enchanted creature instead.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Reviving Dose

Zyskaj 3 życia.

Dobierz kartę.

Spirit of the Hearth

Latanie

Masz antyklątwę. (Nie możesz być celem czarów i zdolności władanych przez twoich przeciwników.)

Wild Griffin

Latanie

Windborne Charge

Two target creatures you control each get +2/+2 and gain flying until end of turn.

Zealous Strike

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 oraz pierwszy cios.

Bonds of Quicksilver

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Caller of Gales

{1}{U}, {T}: Target creature gains flying until end of turn.

Cloaked Siren

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Covenant of Minds

Reveal the top three cards of your library. Target opponent may choose to put those cards into your hand. If they don’t, put those cards into your graveyard and draw five cards.

Deceiver Exarch

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Deceiver Exarch enters the battlefield, choose one —

  • Untap target permanent you control.

  • Tap target permanent an opponent controls.

Desertion

Counter target spell. If an artifact or creature spell is countered this way, put that card onto the battlefield under your control instead of into its owner’s graveyard.

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Divination

Dobierz dwie karty.

Fleeting Distraction

Wskazany stwór dostaje -1/-0 do końca tury.

Dobierz kartę.

Followed Footsteps

Zaurocz stwora

At the beginning of your upkeep, create a token that’s a copy of enchanted creature.

Into the Void

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Kami of the Crescent Moon

At the beginning of each player’s draw step, that player draws an additional card.

Merfolk Looter

{T}: Draw a card, then discard a card.

Merfolk Skyscout

Latanie

Whenever Merfolk Skyscout attacks or blocks, untap target permanent.

Mnemonic Wall

Obronność

When Mnemonic Wall enters the battlefield, you may return target instant or sorcery card from your graveyard to your hand.

Negate

Skontruj wskazany czar nie będący stworem.

Omenspeaker

When Omenspeaker enters the battlefield, scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Repulse

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Serum Visions

Draw a card. Scry 2.

Show and Tell

Each player may put an artifact, creature, enchantment, or land card from their hand onto the battlefield.

Sphinx of Magosi

Latanie

{2}{U}: Draw a card, then put a +1/+1 counter on Sphinx of Magosi.

Traumatic Visions

Skontruj wskazany czar.

Basic landcycling {1}{U} ({1}{U}, Discard this card: Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Vaporkin

Latanie

Vaporkin can block only creatures with flying.

Vertigo Spawn

Obronność

Whenever Vertigo Spawn blocks a creature, tap that creature. That creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Absorb Vis

Target player loses 4 life and you gain 4 life.

Basic landcycling {1}{B} ({1}{B}, Discard this card: Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Altar's Reap

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Avatar of Woe

If there are ten or more creature cards total in all graveyards, this spell costs {6} less to cast.

Fear (This creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

{T}: Destroy target creature. It can’t be regenerated.

Blood-Toll Harpy

Latanie

When Blood-Toll Harpy enters the battlefield, each player loses 1 life.

Child of Night

Więź życia

Death Wind

Target creature gets -X/-X until end of turn.

Diabolic Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną kartę i umieść ją w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Driver of the Dead

When Driver of the Dead dies, return target creature card with converted mana cost 2 or less from your graveyard to the battlefield.

Farbog Boneflinger

When Farbog Boneflinger enters the battlefield, target creature gets -2/-2 until end of turn.

Festergloom

Nonblack creatures get -1/-1 until end of turn.

Fleshbag Marauder

When Fleshbag Marauder enters the battlefield, each player sacrifices a creature.

Guul Draz Specter

Latanie

Guul Draz Specter gets +3/+3 as long as an opponent has no cards in hand.

Whenever Guul Draz Specter deals combat damage to a player, that player discards a card.

Harvester of Souls

Dotyk śmierci

Whenever another nontoken creature dies, you may draw a card.

Infest

All creatures get -2/-2 until end of turn.

Inquisition of Kozilek

Target player reveals their hand. You choose a nonland card from it with converted mana cost 3 or less. That player discards that card.

Keepsake Gorgon

Dotyk śmierci

{5}{B}{B}: Monstrosity 1. (If this creature isn’t monstrous, put a +1/+1 counter on it and it becomes monstrous.)

When Keepsake Gorgon becomes monstrous, destroy target non-Gorgon creature an opponent controls.

Mausoleum Turnkey

When Mausoleum Turnkey enters the battlefield, return target creature card of an opponent’s choice from your graveyard to your hand.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Phyrexian Arena

At the beginning of your upkeep, you draw a card and you lose 1 life.

Public Execution

Destroy target creature an opponent controls. Each other creature that player controls gets -2/-0 until end of turn.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sangromancer

Latanie

Whenever a creature an opponent controls dies, you may gain 3 life.

Whenever an opponent discards a card, you may gain 3 life.

Shambling Goblin

When Shambling Goblin dies, target creature an opponent controls gets -1/-1 until end of turn.

Stromkirk Patrol

Whenever Stromkirk Patrol deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it.

Unnerve

Each opponent discards two cards.

Burn Away

Burn Away deals 6 damage to target creature. When that creature dies this turn, exile all cards from its controller’s graveyard.

Burning Wish

You may choose a sorcery card you own from outside the game, reveal that card, and put it into your hand. Exile Burning Wish.

Charmbreaker Devils

At the beginning of your upkeep, return an instant or sorcery card at random from your graveyard to your hand.

Whenever you cast an instant or sorcery spell, Charmbreaker Devils gets +4/+0 until end of turn.

Coordinated Assault

Up to two target creatures each get +1/+0 and gain first strike until end of turn.

Ember Beast

Ember Beast can’t attack or block alone.

Fiery Fall

Fiery Fall deals 5 damage to target creature.

Basic landcycling {1}{R} ({1}{R}, Discard this card: Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Flame Slash

Flame Slash deals 4 damage to target creature.

Gang of Devils

When Gang of Devils dies, it deals 3 damage divided as you choose among one, two, or three targets.

Goblin Balloon Brigade

{R}: Goblin Balloon Brigade gains flying until end of turn.

Goblin Tunneler

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Gratuitous Violence

If a creature you control would deal damage to a permanent or player, it deals double that damage to that permanent or player instead.

Guttersnipe

Whenever you cast an instant or sorcery spell, Guttersnipe deals 2 damage to each opponent.

Hamletback Goliath

Whenever another creature enters the battlefield, you may put X +1/+1 counters on Hamletback Goliath, where X is that creature’s power.

Havengul Vampire

Whenever Havengul Vampire deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it.

Whenever another creature dies, put a +1/+1 counter on Havengul Vampire.

Hurly-Burly

Wybierz jedno —

  • Hurly-Burly deals 1 damage to each creature without flying.

  • Hurly-Burly deals 1 damage to each creature with flying.

Ill-Tempered Cyclops

Tratowanie

{5}{R}: Monstrosity 3. (If this creature isn’t monstrous, put three +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

Kiln Fiend

Whenever you cast an instant or sorcery spell, Kiln Fiend gets +3/+0 until end of turn.

Ogre Sentry

Obronność

Stoneshock Giant

{6}{R}{R}: Monstrosity 3. (If this creature isn’t monstrous, put three +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

When Stoneshock Giant becomes monstrous, creatures without flying your opponents control can’t block this turn.

Sulfurous Blast

Sulfurous Blast deals 2 damage to each creature and each player. If you cast this spell during your main phase, Sulfurous Blast deals 3 damage to each creature and each player instead.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Trumpet Blast

Attacking creatures get +2/+0 until end of turn.

Twin Bolt

Twin Bolt deals 2 damage divided as you choose among one or two targets.

Beast Within

Destroy target permanent. Its controller creates a 3/3 green Beast creature token.

Berserk

Cast this spell only before the combat damage step.

Target creature gains trample and gets +X/+0 until end of turn, where X is its power. At the beginning of the next end step, destroy that creature if it attacked this turn.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Brushstrider

Czujność

Burgeoning

Whenever an opponent plays a land, you may put a land card from your hand onto the battlefield.

Copperhorn Scout

Whenever Copperhorn Scout attacks, untap each other creature you control.

Explosive Vegetation

Search your library for up to two basic land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Fade into Antiquity

Exile target artifact or enchantment.

Forgotten Ancient

Whenever a player casts a spell, you may put a +1/+1 counter on Forgotten Ancient.

At the beginning of your upkeep, you may move any number of +1/+1 counters from Forgotten Ancient onto other creatures.

Irresistible Prey

Target creature must be blocked this turn if able.

Dobierz kartę.

Lace with Moonglove

Target creature gains deathtouch until end of turn. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy that creature.)

Dobierz kartę.

Lay of the Land

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Manaplasm

Whenever you cast a spell, Manaplasm gets +X/+X until end of turn, where X is that spell’s converted mana cost.

Nessian Asp

Zasięg

{6}{G}: Monstrosity 4. (If this creature isn’t monstrous, put four +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

Netcaster Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Ilekroć ten stwór blokuje stwora z lataniem, dostaje do końca tury +2/+0.

Overrun

Creatures you control get +3/+3 and gain trample until end of turn.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem, którym nie władasz. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojej sile.)

Ravenous Leucrocota

Czujność

{6}{G}: Monstrosity 3. (If this creature isn’t monstrous, put three +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

Strength in Numbers

Until end of turn, target creature gains trample and gets +X/+X, where X is the number of attacking creatures.

Sylvan Bounty

Target player gains 8 life.

Basic landcycling {1}{G} ({1}{G}, Discard this card: Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Voyaging Satyr

{T}: Untap target land.

Wild Pair

Whenever a creature enters the battlefield, if you cast it from your hand, you may search your library for a creature card with the same total power and toughness and put it onto the battlefield. If you do, shuffle your library.

Akroan Hoplite

Whenever Akroan Hoplite attacks, it gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of attacking creatures you control.

Ascended Lawmage

Latanie

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Carnage Gladiator

Ilekroć dowolny stwór blokuje, jego władca traci 1 życie.

{1}{B}{R}: Zregeneruj tego stwora.

Coiling Oracle

When Coiling Oracle enters the battlefield, reveal the top card of your library. If it’s a land card, put it onto the battlefield. Otherwise, put that card into your hand.

Dragonlair Spider

Zasięg

Whenever an opponent casts a spell, create a 1/1 green Insect creature token.

Duskmantle Seer

Latanie

At the beginning of your upkeep, each player reveals the top card of their library, loses life equal to that card’s converted mana cost, then puts it into their hand.

Gruul War Chant

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają złowrogość.

Juniper Order Ranger

Whenever another creature enters the battlefield under your control, put a +1/+1 counter on that creature and a +1/+1 counter on Juniper Order Ranger.

Pharika's Mender

When Pharika’s Mender enters the battlefield, you may return target creature or enchantment card from your graveyard to your hand.

Shipwreck Singer

Latanie

{1}{U}: Target creature an opponent controls attacks this turn if able.

{1}{B}, {T}: Attacking creatures get -1/-1 until end of turn.

Stormchaser Chimera

Latanie

{2}{U}{R}: Scry 1, then reveal the top card of your library. Stormchaser Chimera gets +X/+0 until end of turn, where X is that card’s converted mana cost. (To scry 1, look at the top card of your library, then you may put that card on the bottom of your library.)

Bronze Sable

Hedron Matrix

Equipped creature gets +X/+X, where X is its converted mana cost.

Equip {4}

Hexplate Golem

Horn of Greed

Whenever a player plays a land, that player draws a card.

Kitesail

Equipped creature gets +1/+0 and has flying.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Opaline Unicorn

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Platinum Angel

Latanie

You can’t lose the game and your opponents can’t win the game.

Psychosis Crawler

Psychosis Crawler’s power and toughness are each equal to the number of cards in your hand.

Whenever you draw a card, each opponent loses 1 life.

Runed Servitor

When Runed Servitor dies, each player draws a card.

Dread Statuary

{T}: Weź {C}.

{4}: Dread Statuary becomes a 4/2 Golem artifact creature until end of turn. It’s still a land.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Poszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Exotic Orchard

{T}: Add one mana of any color that a land an opponent controls could produce.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Target creature can’t be blocked this turn.

Shimmering Grotto

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.