Conspiracy: Take the Crown

Adriana's Valor

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć atakuje stwór pod twoim władaniem o wybranej nazwie, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, ów stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Assemble the Rank and Vile

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej nazwie pod twoim władaniem mają „Kiedy ten stwór umrze, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, stwórz przekręcony żeton stwora Zombi 2/2.”

Echoing Boon

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, jeśli wskazuje on stwora o wybranej nazwie pod twoim władaniem, możesz skopiować ów czar i możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Emissary's Ploy

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Przed dobranie twojej startowej ręki, wybierz 1, 2 lub 3.

Możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru, by rzucać czary o skrócie many równym wybranej liczbie.

Hired Heist

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Ilekroć stwór o wybranej nazwie pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {U}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Hold the Perimeter

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Na początku twojego pierwszego kroku utrzymania, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/2 z obronnością.

Na początku pierwszego kroku utrzymania każdego innego gracza, ów gracz tworzy żeton czerwonego stwora Goblin 1/1 ze zdolnością „Ten stwór nie może blokować.”

Hymn of the Wilds

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

W każdej turze rzucenie pierwszego czaru stwora kosztuje cię o {1} mniej.

Nie możesz rzucać czarów sztuczek i obrzędów.

Incendiary Dissent

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej nazwie pod twoim władaniem mają „{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.”

Natural Unity

Tajny plan (Zacznij grę z tą konspiracją zakrytą w strefie dowodzenia i potajemnie wybierz nazwę karty. Możesz odkryć tę konspirację w dowolnej chwili i ujawnić ową nazwę.)

Stwory o wybranej pod twoim władaniem mają „Na początku potyczki w twojej turze możesz zapłacić {G}. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.”

Sovereign's Realm

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Twoja startowa talia nie może mieć bazowych lądów, a liczba kart na twojej startowej ręce to pięć.

Wygnaj kartę z twojej ręki: W tej turze możesz zagrywać bazowe lądy spoza gry.

Bazowe lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Summoner's Bond

Double agenda (Start the game with this conspiracy face down in the command zone and secretly choose two different card names. You may turn this conspiracy face up any time and reveal those names.)

Whenever you cast a creature spell with one of the chosen names, you may search your library for a creature card with the other chosen name, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Weight Advantage

(Zacznij grę z tą konspiracją odkrytą w strefie dowodzenia.)

Każdy stwór pod twoim władaniem przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości, a nie sile.

Ballot Broker

While voting, you may vote an additional time. (The votes can be for different choices or for the same choice.)

Custodi Peacekeeper

Reveal Custodi Peacekeeper as you draft it and note how many cards you’ve drafted this draft round, including Custodi Peacekeeper.

{W}, {T}: Tap target creature with power less than or equal to the highest number you noted for cards named Custodi Peacekeeper.

Custodi Soulcaller

Bijatyka (Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego przeciwnika zaatakowanego przez ciebie w tej potyczce.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy, gdzie X jest liczbą graczy zaatakowanych przez ciebie w tej potyczce.

Lieutenants of the Guard

Council’s dilemma — When Lieutenants of the Guard enters the battlefield, starting with you, each player votes for strength or numbers. Put a +1/+1 counter on Lieutenants of the Guard for each strength vote and create a 1/1 white Soldier creature token for each numbers vote.

Noble Banneret

Draft Noble Banneret face up.

As you draft a creature card, you may reveal it, note its name, then turn Noble Banneret face down.

As long as you control one or more creatures with a name you noted for cards named Noble Banneret, Noble Banneret and those creatures get +1/+1 and have lifelink.

Palace Jailer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stajesz się monarchą.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki przeciwnik nie zostanie monarchą.

Palace Sentinels

When Palace Sentinels enters the battlefield, you become the monarch.

Paliano Vanguard

Draft Paliano Vanguard face up.

As you draft a creature card, you may reveal it, note its creature types, then turn Paliano Vanguard face down.

Other creatures you control of a type you noted for cards named Paliano Vanguard get +1/+1.

Protector of the Crown

When Protector of the Crown enters the battlefield, you become the monarch.

All damage that would be dealt to you is dealt to Protector of the Crown instead.

Recruiter of the Guard

When Recruiter of the Guard enters the battlefield, you may search your library for a creature card with toughness 2 or less, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Sanctum Prelate

Umieszczając tego stwora na polu bitwy, wybierz liczbę.

Nie można rzucać niestworowych czarów o skrócie many równym wybranej lczbie.

Spectral Grasp

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Enchanted creature can’t block creatures you control.

Throne Warden

At the beginning of your end step, if you’re the monarch, put a +1/+1 counter on Throne Warden.

Wings of the Guard

Latanie

Bijatyka (Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego przeciwnika zaatakowanego przez ciebie w tej potyczce.)

Arcane Savant

Before you shuffle your deck to start the game, you may reveal this card from your deck and exile an instant or sorcery card you drafted that isn’t in your deck.

When Arcane Savant enters the battlefield, copy a card you exiled with cards named Arcane Savant. You may cast the copy without paying its mana cost.

Canal Courier

When Canal Courier enters the battlefield, you become the monarch.

Whenever Canal Courier and another creature attack different players, Canal Courier can’t be blocked this combat.

Coveted Peacock

Latanie

Whenever Coveted Peacock attacks, you may goad target creature defending player controls. (Until your next turn, that creature attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Expropriate

Council’s dilemma — Starting with you, each player votes for time or money. For each time vote, take an extra turn after this one. For each money vote, choose a permanent owned by the voter and gain control of it. Exile Expropriate.

Illusion of Choice

You choose how each player votes this turn.

Dobierz kartę.

Illusionary Informant

Draft Illusionary Informant face up.

During the draft, you may turn Illusionary Informant face down. If you do, look at the next card drafted by a player of your choice.

Latanie

Jeering Homunculus

When Jeering Homunculus enters the battlefield, you may goad target creature. (Until your next turn, that creature attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Keeper of Keys

When Keeper of Keys enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, if you’re the monarch, creatures you control can’t be blocked this turn.

Messenger Jays

Latanie

Council’s dilemma — When Messenger Jays enters the battlefield, starting with you, each player votes for feather or quill. Put a +1/+1 counter on Messenger Jays for each feather vote and draw a card for each quill vote. For each card drawn this way, discard a card.

Skittering Crustacean

{6}{U}: Monstrosity 4. (If this creature isn’t monstrous, put four +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

As long as Skittering Crustacean is monstrous, it has hexproof. (It can’t be the target of spells or abilities your opponents control.)

Spire Phantasm

Reveal Spire Phantasm as you draft it. The next time a player drafts a card from this booster pack, guess that card’s name. Then that player reveals the drafted card.

Latanie

When Spire Phantasm enters the battlefield, if you guessed correctly for a card named Spire Phantasm, draw a card.

Stunt Double

Błysk

You may have Stunt Double enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield.

Archdemon of Paliano

Draft Archdemon of Paliano face up.

As long as Archdemon of Paliano is face up during the draft, you can’t look at booster packs and must draft cards at random. After you draft three cards this way, turn Archdemon of Paliano face down. (You may look at cards as you draft them.)

Latanie

Capital Punishment

Council’s dilemma — Starting with you, each player votes for death or taxes. Each opponent sacrifices a creature for each death vote and discards a card for each taxes vote.

Custodi Lich

When Custodi Lich enters the battlefield, you become the monarch.

Whenever you become the monarch, target player sacrifices a creature.

Deadly Designs

{2}: Put a plot counter on Deadly Designs. Any player may activate this ability.

When there are five or more plot counters on Deadly Designs, sacrifice it. If you do, destroy up to two target creatures.

Garrulous Sycophant

At the beginning of your end step, if you’re the monarch, each opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Marchesa's Decree

When Marchesa’s Decree enters the battlefield, you become the monarch.

Ilekroć stwór zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, władca owego stwora traci 1 życie.

Regicide

Reveal Regicide as you draft it. The player to your right chooses a color, you choose another color, then the player to your left chooses a third color.

Destroy target creature that’s one or more of the colors chosen as you drafted cards named Regicide.

Sinuous Vermin

{3}{B}{B}: Monstrosity 3. (If this creature isn’t monstrous, put three +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

As long as Sinuous Vermin is monstrous, it has menace. (It can’t be blocked except by two or more creatures.)

Smuggler Captain

Draft Smuggler Captain face up.

As you draft a card, you may reveal it, note its name, then turn Smuggler Captain face down.

When Smuggler Captain enters the battlefield, you may search your library for a card with a name you noted for cards named Smuggler Captain, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Thorn of the Black Rose

Dotyk śmierci

When Thorn of the Black Rose enters the battlefield, you become the monarch.

Besmirch

Until end of turn, gain control of target creature and it gains haste. Untap and goad that creature. (Until your next turn, that creature attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Crown-Hunter Hireling

When Crown-Hunter Hireling enters the battlefield, you become the monarch.

Crown-Hunter Hireling can’t attack unless defending player is the monarch.

Deputized Protester

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Bijatyka (Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego przeciwnika zaatakowanego przez ciebie w tej potyczce.)

Garbage Fire

Reveal Garbage Fire as you draft it and note how many cards you’ve drafted this draft round, including Garbage Fire.

Garbage Fire deals damage to target creature equal to the highest number you noted for cards named Garbage Fire.

Goblin Racketeer

Whenever Goblin Racketeer attacks, you may goad target creature defending player controls. (Until your next turn, that creature attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Grenzo, Havoc Raiser

Whenever a creature you control deals combat damage to a player, choose one —

  • Goad target creature that player controls.

  • Exile the top card of that player’s library. Until end of turn, you may cast that card and you may spend mana as though it were mana of any color to cast that spell.

Grenzo's Ruffians

Bijatyka (Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego przeciwnika zaatakowanego przez ciebie w tej potyczce.)

Whenever Grenzo’s Ruffians deals combat damage to an opponent, it deals that much damage to each other opponent.

Pyretic Hunter

Reveal Pyretic Hunter as you draft it and note how many cards you’ve drafted this draft round, including Pyretic Hunter.

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Pyretic Hunter enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the highest number you noted for cards named Pyretic Hunter.

Skyline Despot

Latanie

When Skyline Despot enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, if you’re the monarch, create a 5/5 red Dragon creature token with flying.

Subterranean Tremors

Subterranean Tremors deals X damage to each creature without flying. If X is 4 or more, destroy all artifacts. If X is 8 or more, create an 8/8 red Lizard creature token.

Volatile Chimera

Before you shuffle your deck to start the game, you may reveal this card from your deck and exile three or more creature cards you drafted that aren’t in your deck.

{1}{R}: Choose a card at random you exiled with cards named Volatile Chimera. Volatile Chimera becomes a copy of that card, except it has this ability.

Animus of Predation

Draft Animus of Predation face up.

As you draft a card, you may remove it from the draft face up. (It isn’t in your card pool.)

If you removed a creature card with flying from the draft with cards named Animus of Predation, Animus of Predation has flying. The same is true for first strike, double strike, deathtouch, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, reach, and vigilance.

Borderland Explorer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy gracz może odrzucić kartę. Każdy gracz, który odrzucił kartę w ten sposób może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić ją w swojej ręce, po czym przetasować.

Caller of the Untamed

Before you shuffle your deck to start the game, you may reveal this card from your deck and exile a creature card you drafted that isn’t in your deck.

{X}, {T}: Create a token that’s a copy of a card you exiled with cards named Caller of the Untamed. X is the mana value of that card.

Domesticated Hydra

{X}{G}{G}{G}: Monstrosity X. (If this creature isn’t monstrous, put X +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

As long as Domesticated Hydra is monstrous, it has trample.

Entourage of Trest

When Entourage of Trest enters the battlefield, you become the monarch.

Entourage of Trest can block an additional creature each combat as long as you’re the monarch.

Fang of the Pack

Bijatyka (Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego przeciwnika zaatakowanego przez ciebie w tej potyczce.)

At the beginning of combat on your turn, another target creature you control gains melee until end of turn. (If a creature has multiple instances of melee, each triggers separately.)

Leovold's Operative

Draft Leovold’s Operative face up.

As you draft a card, you may draft an additional card from that booster pack. If you do, turn Leovold’s Operative face down, then pass the next booster pack without drafting a card from it. (You may look at that booster pack.)

Menagerie Liberator

Tratowanie

Bijatyka (Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego przeciwnika zaatakowanego przez ciebie w tej potyczce.)

Orchard Elemental

Council’s dilemma — When Orchard Elemental enters the battlefield, starting with you, each player votes for sprout or harvest. Put two +1/+1 counters on Orchard Elemental for each sprout vote. You gain 3 life for each harvest vote.

Regal Behemoth

Tratowanie

When Regal Behemoth enters the battlefield, you become the monarch.

Whenever you tap a land for mana while you’re the monarch, add an additional one mana of any color.

Selvala, Heart of the Wilds

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, jego władca może dobrać kartę jeśli jego siła jest większa niż siła każdego innego stwora.

{G}, {T}: Weź X many w dowolnej kombinacji kolorów, gdzie X jest największą siłą spośród stworów pod twoim władaniem.

Selvala's Stampede

Council’s dilemma — Starting with you, each player votes for wild or free. Reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card for each wild vote. Put those creature cards onto the battlefield, then shuffle the rest into your library. You may put a permanent card from your hand onto the battlefield for each free vote.

Splitting Slime

{4}{G}{G}: Monstrosity 3. (If this creature isn’t monstrous, put three +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

When Splitting Slime becomes monstrous, create a token that’s a copy of Splitting Slime. (The token has no counters and isn’t monstrous.)

Adriana, Captain of the Guard

Bijatyka (Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego przeciwnika zaatakowanego przez ciebie w tej potyczce.)

Other creatures you control have melee. (If a creature has multiple instances of melee, each triggers separately.)

Daretti, Ingenious Iconoclast

+1: Create a 1/1 colorless Construct artifact creature token with defender.

−1: You may sacrifice an artifact. If you do, destroy target artifact or creature.

−6: Choose target artifact card in a graveyard or artifact on the battlefield. Create three tokens that are copies of it.

Kaya, Ghost Assassin

0: Exile Kaya, Ghost Assassin or up to one target creature. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of your next upkeep. You lose 2 life.

−1: Each opponent loses 2 life and you gain 2 life.

−2: Each opponent discards a card and you draw a card.

Knights of the Black Rose

When Knights of the Black Rose enters the battlefield, you become the monarch.

Whenever an opponent becomes the monarch, if you were the monarch as the turn began, that player loses 2 life and you gain 2 life.

Leovold, Emissary of Trest

Każdy z przeciwników nie może dobrać więcej niż jednej karty w każdej turze.

Ilekroć ty lub permanent pod twoim władaniem zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, możesz dobrać kartę.

Queen Marchesa

Deathtouch, haste

When Queen Marchesa enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, if an opponent is the monarch, create a 1/1 black Assassin creature token with deathtouch and haste.

Spy Kit

Equipped creature gets +1/+1 and has all names of nonlegendary creature cards in addition to its name.

Wyposaż {2}

Throne of the High City

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}, Sacrifice Throne of the High City: You become the monarch.

Affa Guard Hound

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór dostaje do końca tury +0/+3.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Doomed Traveler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Faith's Reward

Przywróć na pole bitwy wszystkie karty permanentów z twojego cmentarza, które trafiły tam z pola bitwy w tej turze.

Ghostly Possession

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie zauroczony stwór mógłby zadać lub mogłyby zostać zadane przez niego.

Ghostly Prison

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Gleam of Resistance

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+2. Odkręć je.

Lądocykling bazowych {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Gods Willing

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje do końca tury ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem. (Nic w owym kolorze nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Wróż 1.

Guardian of the Gateless

Latanie

Ten stwór może blokować dowolną liczbę stworów.

Ilekroć ten stwór blokuje, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego blokowanego stwora.

Hail of Arrows

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych jak wolisz pomiędzy dowolną liczbę wskazanych atakujących stworów.

Hallowed Burial

Umieść wszystkie stwory na spodzie bibliotek ich właścicieli.

Hollowhenge Spirit

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, usuń wskazanego atakującego lub blokującego stwora z potyczki.

Hundred-Handed One

Czujność

{3}{W}{W}{W}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

O ile ten stwór jest monstrualny, ma zasięg i może blokować dodatkowych dziewięćdziesiąt dziewięć stworów w każdej potyczce.

Kill Shot

Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Pariah

Zaurocz stwora

Wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać tobie zadane są zamiast tego zadane zauroczonemu stworowi.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Reviving Dose

Zyskaj 3 życia.

Dobierz kartę.

Spirit of the Hearth

Latanie

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

Wild Griffin

Latanie

Windborne Charge

Two target creatures you control each get +2/+2 and gain flying until end of turn.

Zealous Strike

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 oraz pierwszy cios.

Bonds of Quicksilver

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Caller of Gales

{1}{U}, {T}: Target creature gains flying until end of turn.

Cloaked Siren

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Covenant of Minds

Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Wskazany przeciwnik może wybrać, że umieścisz je w twojej ręce. Jeśli tego nie zrobi, umieść owe karty w twoim cmentarzu i dobierz pięć kart.

Deceiver Exarch

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną —

  • Odkręć wskazany permanent pod twoim władaniem.

  • Przekręć wskazany permanent pod władaniem przeciwnika.

Desertion

Skontruj wskazany czar. Jeśli w ten sposób został skontrowany czar artefaktu lub stwora, umieść ową kartę na polu bitwy pod twoim władaniem zamiast umieszczać ją w cmentarzu właściciela.

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Divination

Dobierz dwie karty.

Fleeting Distraction

Wskazany stwór dostaje -1/-0 do końca tury.

Dobierz kartę.

Followed Footsteps

Zaurocz stwora

At the beginning of your upkeep, create a token that’s a copy of enchanted creature.

Into the Void

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Kami of the Crescent Moon

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Merfolk Looter

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Merfolk Skyscout

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, odkręć wskazany permanent.

Mnemonic Wall

Obronność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Omenspeaker

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Repulse

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Serum Visions

Dobierz kartę. Wróż 2.

Show and Tell

Each player may put an artifact, creature, enchantment, or land card from their hand onto the battlefield.

Sphinx of Magosi

Latanie

{2}{U}: Dobierz kartę, po czym umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Traumatic Visions

Skontruj wskazany czar.

Lądocykling bazowych {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Vaporkin

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Vertigo Spawn

Obronność

Whenever Vertigo Spawn blocks a creature, tap that creature. That creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Absorb Vis

Wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Lądocykling bazowych {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Altar's Reap

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Avatar of Woe

If there are ten or more creature cards total in all graveyards, this spell costs {6} less to cast.

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

{T}: Zniszcz wskazanego stwora. Nie może regenerować.

Blood-Toll Harpy

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy gracz traci po 1 życiu.

Child of Night

Więź życia

Death Wind

Wskazany stwór dostaje do końca tury -X/-X.

Diabolic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Driver of the Dead

Kiedy ten stwór umrze, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Farbog Boneflinger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór dostaje do końca tury -2/-2.

Festergloom

Nieczarne stwory dostają do końca tury -1/-1.

Fleshbag Marauder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Guul Draz Specter

Latanie

Guul Draz Specter gets +3/+3 as long as an opponent has no cards in hand.

Whenever Guul Draz Specter deals combat damage to a player, that player discards a card.

Harvester of Souls

Dotyk śmierci

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór, możesz dobrać kartę.

Infest

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Inquisition of Kozilek

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nielądową kartę o skrócie many 3 lub mniejszym. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Keepsake Gorgon

Dotyk śmierci

{5}{B}{B}: Monstrualność 1. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, zniszcz wskazanego stwora bez typu Gorgon pod władaniem przeciwnika.

Mausoleum Turnkey

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora wybraną przez przeciwnika z twojego cmentarza do twojej ręki.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Phyrexian Arena

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę i strać 1 życie.

Public Execution

Zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Każdy inny stwór pod władaniem owego gracza dostaje do końca tury -2/-0.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sangromancer

Latanie

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, możesz zyskać 3 życia.

Ilekroć przeciwnik odrzuca kartę, możesz zyskać 3 życia.

Shambling Goblin

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje do końca tury -1/-1.

Stromkirk Patrol

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.

Unnerve

Każdy przeciwnik odrzuca po dwie karty.

Burn Away

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 6 obrażeń. Kiedy ten stwór umrze w tej turze, wygnaj wszystkie karty z cmentarza jego władcy.

Burning Wish

You may reveal a sorcery card you own from outside the game and put it into your hand. Exile Burning Wish.

Charmbreaker Devils

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór dostaje do końca tury +4/+0.

Coordinated Assault

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów dostaje do końca tury +1/+0 oraz pierwszy cios.

Ember Beast

Ten stwór nie może atakować ani blokować samotnie.

Fiery Fall

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Flame Slash

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Gang of Devils

Kiedy ten stwór umrze, zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane cele.

Goblin Balloon Brigade

{R}: Ten stwór zyskuje do końca tury latanie.

Goblin Tunneler

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Gratuitous Violence

If a creature you control would deal damage to a permanent or player, it deals double that damage to that permanent or player instead.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Hamletback Goliath

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić X znaczników +1/+1 na niniejszym stworze, gdzie X jest siłą owego stwora.

Havengul Vampire

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ilekroć umrze inny stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Hurly-Burly

Wybierz jedną —

  • Hurly-Burly deals 1 damage to each creature without flying.

  • Hurly-Burly deals 1 damage to each creature with flying.

Ill-Tempered Cyclops

Tratowanie

{5}{R}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiln Fiend

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór dostaje do końca tury +3/+0.

Ogre Sentry

Obronność

Stoneshock Giant

{6}{R}{R}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, stwory bez latania pod władaniem przeciwników nie mogą blokować w tej turze.

Sulfurous Blast

Sulfurous Blast deals 2 damage to each creature and each player. If you cast this spell during your main phase, Sulfurous Blast deals 3 damage to each creature and each player instead.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Twin Bolt

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Beast Within

Zniszcz wskazany permanent. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Berserk

Cast this spell only before the combat damage step.

Target creature gains trample and gets +X/+0 until end of turn, where X is its power. At the beginning of the next end step, destroy that creature if it attacked this turn.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Brushstrider

Czujność

Burgeoning

Whenever an opponent plays a land, you may put a land card from your hand onto the battlefield.

Copperhorn Scout

Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Explosive Vegetation

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fade into Antiquity

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Forgotten Ancient

Whenever a player casts a spell, you may put a +1/+1 counter on Forgotten Ancient.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na inne stwory.

Irresistible Prey

Wskazany stwór musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe.

Dobierz kartę.

Lace with Moonglove

Target creature gains deathtouch until end of turn. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy that creature.)

Dobierz kartę.

Lay of the Land

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Manaplasm

Ilekroć rzucisz czar, ten stwór dostaje do końca tury +X/+X, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Nessian Asp

Zasięg

{6}{G}: Monstrualność 4. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Netcaster Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora z lataniem, dostaje do końca tury +2/+0.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Ravenous Leucrocota

Czujność

{6}{G}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Strength in Numbers

Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą atakujących stworów.

Sylvan Bounty

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Lądocykling bazowych {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Voyaging Satyr

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Wild Pair

Whenever a creature enters the battlefield, if you cast it from your hand, you may search your library for a creature card with the same total power and toughness, put it onto the battlefield, then shuffle.

Akroan Hoplite

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on +X/+0 do końca tury, gdzie X jest liczbą atakujących stworów pod twoim władaniem.

Ascended Lawmage

Latanie

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Carnage Gladiator

Ilekroć dowolny stwór blokuje, jego władca traci 1 życie.

{1}{B}{R}: Zregeneruj tego stwora.

Coiling Oracle

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Dragonlair Spider

Zasięg

Whenever an opponent casts a spell, create a 1/1 green Insect creature token.

Duskmantle Seer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki, traci życie równe skrótowi many owej karty, po czym umieszcza ją w swojej ręce.

Gruul War Chant

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają złowrogość.

Juniper Order Ranger

Whenever another creature enters the battlefield under your control, put a +1/+1 counter on that creature and a +1/+1 counter on Juniper Order Ranger.

Pharika's Mender

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora lub uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Shipwreck Singer

Latanie

{1}{U}: Wskazany stwór pod władaniem przeciwnika atakuje w tej turze, jeśli może.

{1}{B}, {T}: Atakujące stwory dostają do końca tury -1/-1.

Stormchaser Chimera

Latanie

{2}{U}{R}: Wróż 1, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Ten stwór dostaje do końca tury +x/+0, gdzie X jest skrótem many ujawnionej karty. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, po czym możesz ją umieścić na spodzie twojej biblioteki.)

Bronze Sable

Hedron Matrix

Wyposażony stwór dostaje +X/+X, gdzie X jest jego skrótem many.

Wyposaż {4}

Hexplate Golem

Horn of Greed

Whenever a player plays a land, that player draws a card.

Kitesail

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma latanie.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Opaline Unicorn

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Platinum Angel

Latanie

Nie możesz przegrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry.

Psychosis Crawler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Runed Servitor

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz dobiera kartę.

Dread Statuary

{T}: Weź {C}.

{4}: Dread Statuary becomes a 4/2 Golem artifact creature until end of turn. It’s still a land.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Shimmering Grotto

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.