Champions of Kamigawa

Blessed Breath

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Spleć z Arkanami {W} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Bushi Tenderfoot

When a creature dealt damage by Bushi Tenderfoot this turn dies, flip Bushi Tenderfoot.

Kenzo the Hardhearted

Double strike; bushido 2 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn.)

Cage of Hands

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

{1}{W}: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Call to Glory

Untap all creatures you control. Samurai creatures you control get +1/+1 until end of turn.

Candles' Glow

Prevent the next 3 damage that would be dealt to any target this turn. You gain life equal to the damage prevented this way.

Spleć z Arkanami {1}{W} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Cleanfall

Zniszcz wszystkie uroki.

Devoted Retainer

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Eight-and-a-Half-Tails

{1}{W}: Wskazany byt pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed białym.

{1}: Wskazany czar lub byt staje się biały do końca tury.

Ethereal Haze

Prevent all damage that would be dealt by creatures this turn.

Ghostly Prison

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Harsh Deceiver

{1}: Look at the top card of your library.

{2}: Reveal the top card of your library. If it’s a land card, untap Harsh Deceiver and it gets +1/+1 until end of turn. Activate only once each turn.

Hikari, Twilight Guardian

Latanie

Ilekroć rzucisz czar Ducha lub Arkanów, możesz wygnać tego stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć go na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego pod władaniem właściciela.

Hold the Line

Blocking creatures get +7/+7 until end of turn.

Honden of Cleansing Fire

Na początku twojego kroku utrzymania, zyskaj 2 życia za każdą Kapliczkę pod twoim władaniem.

Horizon Seed

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, regenerate target creature.

Hundred-Talon Kami

Latanie

Zaduszki 4 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 4 lub mniejszym.)

Indomitable Will

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Innocence Kami

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, untap Innocence Kami.

Isamaru, Hound of Konda

Kabuto Moth

Latanie

{T}: Target creature gets +1/+2 until end of turn.

Kami of Ancient Law

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Kami of Old Stone

Kami of the Painted Road

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, Kami of the Painted Road gains protection from the color of your choice until end of turn.

Kami of the Palace Fields

Latanie, pierwszy cios

Zaduszki 5 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 5 lub mniejszym.)

Kitsune Blademaster

Pierwszy cios

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Kitsune Diviner

{T}: Tap target Spirit.

Kitsune Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

{T}: Prevent all damage that would be dealt to target legendary creature this turn.

Kitsune Mystic

At the beginning of the end step, if Kitsune Mystic is enchanted by two or more Auras, flip it.

Autumn-Tail, Kitsune Sage

{1}: Attach target Aura attached to a creature to another creature.

Kitsune Riftwalker

Protection from Spirits and from Arcane

Konda, Lord of Eiganjo

Vigilance, indestructible

Bushido 5 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +5/+5 until end of turn.)

Konda's Hatamoto

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

As long as you control a legendary Samurai, Konda’s Hatamoto gets +1/+2 and has vigilance. (Attacking doesn’t cause this creature to tap.)

Lantern Kami

Latanie

Masako the Humorless

Błysk

Tapped creatures you control can block as though they were untapped.

Mothrider Samurai

Latanie

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Myojin of Cleansing Fire

Myojin of Cleansing Fire enters the battlefield with a divinity counter on it if you cast it from your hand.

Myojin of Cleansing Fire has indestructible as long as it has a divinity counter on it.

Remove a divinity counter from Myojin of Cleansing Fire: Destroy all other creatures.

Nagao, Bound by Honor

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Whenever Nagao, Bound by Honor attacks, Samurai creatures you control get +1/+1 until end of turn.

Otherworldly Journey

Wygnaj wskazanego stwora. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć ową kartę z umieszczonym znacznikiem +1/+1 na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Pious Kitsune

At the beginning of your upkeep, put a devotion counter on Pious Kitsune. Then if a creature named Eight-and-a-Half-Tails is on the battlefield, you gain 1 life for each devotion counter on Pious Kitsune.

{T}, Remove a devotion counter from Pious Kitsune: You gain 1 life.

Quiet Purity

Zniszcz wskazany urok.

Reciprocate

Exile target creature that dealt damage to you this turn.

Reverse the Sands

Pozamieniaj wartości liczb żyć dowolnej liczby graczy. (Każdy z owych graczy otrzyma jedną z wartości liczby żyć.)

Samurai Enforcers

Bushido 2 (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2.)

Samurai of the Pale Curtain

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

If a permanent would be put into a graveyard, exile it instead.

Sensei Golden-Tail

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

{1}{W}, {T}: Put a training counter on target creature. That creature gains bushido 1 and becomes a Samurai in addition to its other creature types. Activate only as a sorcery.

Silent-Chant Zubera

When Silent-Chant Zubera dies, you gain 2 life for each Zubera that died this turn.

Takeno, Samurai General

Bushido 2 (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2.)

Each other Samurai creature you control gets +1/+1 for each point of bushido it has.

Terashi's Cry

Przekręć co najwyżej trzy wskazane stwory.

Vassal's Duty

{1}: The next 1 damage that would be dealt to target legendary creature you control this turn is dealt to you instead.

Vigilance

Zaurocz stwora

Enchanted creature has vigilance. (Attacking doesn’t cause it to tap.)

Yosei, the Morning Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wskazany gracz pomija swój najbliższy krok odkręcania. Przekręć co najwyżej pięć wskazanych bytów pod władaniem owego gracza.

Aura of Dominion

Zaurocz stwora

{1}, Tap an untapped creature you control: Untap enchanted creature.

Azami, Lady of Scrolls

Przekręć odkręconego Czarodzieja pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Callous Deceiver

{1}: Look at the top card of your library.

{2}: Reveal the top card of your library. If it’s a land card, Callous Deceiver gets +1/+0 and gains flying until end of turn. Activate only once each turn.

Consuming Vortex

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Spleć z Arkanami {3}{U} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Counsel of the Soratami

Dobierz dwie karty.

Cut the Tethers

For each Spirit, return it to its owner’s hand unless that player pays {3}.

Dampen Thought

Wskazany gracz mieli cztery karty.

Spleć z Arkanami {1}{U} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Eerie Procession

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę legendarnego stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Eye of Nowhere

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Field of Reality

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t be blocked by Spirits.

{1}{U}: Return Field of Reality to its owner’s hand.

Floating-Dream Zubera

When Floating-Dream Zubera dies, draw a card for each Zubera that died this turn.

Gifts Ungiven

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej cztery karty o różnych nazwach i ujawnij je. Wskazany przeciwnik wybiera dwie z owych kart. Umieść wybrane karty w twoim cmentarzu, a pozostałe w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Graceful Adept

Nie masz limitu kart na ręce.

Guardian of Solitude

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, target creature gains flying until end of turn.

Hinder

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść ową kartę na wierzchu lub spodzie biblioteki jej właściciela zamiast w cmentarzu.

Hisoka, Minamo Sensei

{2}{U}, Discard a card: Counter target spell if it has the same mana value as the discarded card.

Hisoka's Defiance

Counter target Spirit or Arcane spell.

Hisoka's Guard

You may choose not to untap Hisoka’s Guard during your untap step.

{1}{U}, {T}: Target creature you control other than Hisoka’s Guard has shroud for as long as Hisoka’s Guard remains tapped. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Honden of Seeing Winds

Na początku twojego kroku utrzymania dobierz kartę za każdą Kapliczkę pod twoim władaniem.

Jushi Apprentice

{2}{U}, {T}: Draw a card. If you have nine or more cards in hand, flip Jushi Apprentice.

Tomoya the Revealer

{3}{U}{U}, {T}: Target player draws X cards, where X is the number of cards in your hand.

Kami of Twisted Reflection

Sacrifice Kami of Twisted Reflection: Return target creature you control to its owner’s hand.

Keiga, the Tide Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj władanie nad wskazanym stworem.

Lifted by Clouds

Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Spleć z Arkanami {1}{U} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Meloku the Clouded Mirror

Latanie

{1}, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela: Stwórz żeton niebieskiego stwora Iluzja 1/1 z lataniem.

Myojin of Seeing Winds

Myojin of Seeing Winds enters the battlefield with a divinity counter on it if you cast it from your hand.

Myojin of Seeing Winds has indestructible as long as it has a divinity counter on it.

Remove a divinity counter from Myojin of Seeing Winds: Draw a card for each permanent you control.

Mystic Restraints

Błysk

Zaurocz stwora

When Mystic Restraints enters the battlefield, tap enchanted creature.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Part the Veil

Return all creatures you control to their owner’s hand.

Peer Through Depths

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Petals of Insight

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić owe karty dowolnie na spodzie twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, przywróć ten byt do ręki właściciela. W przeciwnym razie dobierz trzy karty.

Psychic Puppetry

You may tap or untap target permanent.

Spleć z Arkanami {U} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Reach Through Mists

Dobierz kartę.

Reweave

Target permanent’s controller sacrifices it. If the player does, they reveal cards from the top of their library until they reveal a permanent card that shares a card type with the sacrificed permanent, put that card onto the battlefield, then shuffle.

Spleć z Arkanami {2}{U}{U} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

River Kaijin

Sift Through Sands

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

If you’ve cast a spell named Peer Through Depths and a spell named Reach Through Mists this turn, you may search your library for a card named The Unspeakable, put it onto the battlefield, then shuffle.

Sire of the Storm

Latanie

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may draw a card.

Soratami Cloudskater

Latanie

{2}, Return a land you control to its owner’s hand: Draw a card, then discard a card.

Soratami Mirror-Guard

Latanie

{2}, Return a land you control to its owner’s hand: Target creature with power 2 or less can’t be blocked this turn.

Soratami Mirror-Mage

Latanie

{3}, Return three lands you control to their owner’s hand: Return target creature to its owner’s hand.

Soratami Rainshaper

Latanie

{3}, Return a land you control to its owner’s hand: Target creature you control gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Soratami Savant

Latanie

{3}, Return a land you control to its owner’s hand: Counter target spell unless its controller pays {3}.

Soratami Seer

Latanie

{4}, Return two lands you control to their owner’s hand: Discard all the cards in your hand, then draw that many cards.

Squelch

Counter target activated ability. (Mana abilities can’t be targeted.)

Dobierz kartę.

Student of Elements

When Student of Elements has flying, flip it.

Tobita, Master of Winds

Stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Swirl the Mists

As Swirl the Mists enters the battlefield, choose a color word.

All instances of color words in the text of spells and permanents are changed to the chosen color word.

Teller of Tales

Latanie

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may tap or untap target creature.

Thoughtbind

Counter target spell with mana value 4 or less.

Time Stop

Zakończ turę. (Wygnaj wszystkie czary i zdolności ze stosu łącznie z niniejszą kartą. Aktywny gracz odrzuca karty do maksymalnego rozmiaru ręki. Obrażenia są usuwane, a efekty „w tej turze” oraz „do końca tury” kończą się.)

The Unspeakable

Latanie, tratowanie

Whenever The Unspeakable deals combat damage to a player, you may return target Arcane card from your graveyard to your hand.

Uyo, Silent Prophet

Latanie

{2}, Return two lands you control to their owner’s hand: Copy target instant or sorcery spell. You may choose new targets for the copy.

Wandering Ones

Ashen-Skin Zubera

When Ashen-Skin Zubera dies, target opponent discards a card for each Zubera that died this turn.

Befoul

Zniszcz wskazany ląd lub nieczarnego stwora. Nie może on zregenerować.

Blood Speaker

At the beginning of your upkeep, you may sacrifice Blood Speaker. If you do, search your library for a Demon card, reveal that card, put it into your hand, then shuffle.

Whenever a Demon enters the battlefield under your control, return Blood Speaker from your graveyard to your hand.

Bloodthirsty Ogre

{T}: Put a devotion counter on Bloodthirsty Ogre.

{T}: Target creature gets -X/-X until end of turn, where X is the number of devotion counters on Bloodthirsty Ogre. Activate only if you control a Demon.

Cranial Extraction

Choose a nonland card name. Search target player’s graveyard, hand, and library for all cards with that name and exile them. Then that player shuffles.

Cruel Deceiver

{1}: Look at the top card of your library.

{2}: Reveal the top card of your library. If it’s a land card, Cruel Deceiver gains „Whenever Cruel Deceiver deals damage to a creature, destroy that creature” until end of turn. Activate only once each turn.

Cursed Ronin

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

{B}: Cursed Ronin gets +1/+1 until end of turn.

Dance of Shadows

Creatures you control get +1/+0 and gain fear until end of turn. (They can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Deathcurse Ogre

When Deathcurse Ogre dies, each player loses 3 life.

Devouring Greed

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz poświęcić dowolną liczbę Duchów.

Wskazany stwór traci 2 życia plus po 2 życia za każdego Ducha poświęconego w ten sposób. Zyskaj tyle samo żyć.

Distress

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Gibbering Kami

Latanie

Zaduszki 3 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 3 lub mniejszym.)

Gutwrencher Oni

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, discard a card if you don’t control an Ogre.

He Who Hungers

Latanie

{1}, poświęć Ducha: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Zaduszki 4 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 4 lub mniejszym.)

Hideous Laughter

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Spleć z Arkanami {3}{B}{B} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Honden of Night's Reach

Na początku twojego kroku utrzymania, wskazany przeciwnik odrzuca tyle kart, iloma Kapliczkami władasz.

Horobi, Death's Wail

Latanie

Whenever a creature becomes the target of a spell or ability, destroy that creature.

Iname, Death Aspect

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece dowolną liczbę kart Duchów, umieścić je w twoim cmentarzu, po czym przetasować.

Kami of Lunacy

Latanie

Zaduszki 5 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 5 lub mniejszym.)

Kami of the Waning Moon

Latanie

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, target creature gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Kiku, Night's Flower

{2}{B}{B}, {T}: Target creature deals damage to itself equal to its power.

Kokusho, the Evening Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 5 żyć. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Kuro, Pitlord

At the beginning of your upkeep, sacrifice Kuro, Pitlord unless you pay {B}{B}{B}{B}.

Pay 1 life: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Marrow-Gnawer

Wszystkie Szczury mają postrach.

{T}, poświęć Szczura: Stwórz X żetonów czarnego stwora Szczur 1/1, gdzie X jest liczbą Szczurów pod twoim władaniem.

Midnight Covenant

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{B}: This creature gets +1/+1 until end of turn.”

Myojin of Night's Reach

Myojin of Night’s Reach enters the battlefield with a divinity counter on it if you cast it from your hand.

Myojin of Night’s Reach has indestructible as long as it has a divinity counter on it.

Remove a divinity counter from Myojin of Night’s Reach: Each opponent discards their hand.

Nezumi Bone-Reader

{B}, poświęć stwora: Wskazany gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Nezumi Cutthroat

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Ten stwór nie może blokować.

Nezumi Graverobber

{1}{B}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika. Jeśli w owym cmentarzu nie ma kart, odwróć ten byt.

Nighteyes the Desecrator

{4}{B}: Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Nezumi Ronin

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Nezumi Shortfang

{1}{B}, {T}: Target opponent discards a card. Then if that player has no cards in hand, flip Nezumi Shortfang.

Stabwhisker the Odious

At the beginning of each opponent’s upkeep, that player loses 1 life for each card fewer than three in their hand.

Night Dealings

Whenever a source you control deals damage to another player, put that many theft counters on Night Dealings.

{2}{B}{B}, Remove X theft counters from Night Dealings: Search your library for a nonland card with mana value X, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Night of Souls' Betrayal

Wszystkie stwory dostają -1/-1.

Numai Outcast

Bushido 2 (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2.)

{B}, Pay 5 life: Regenerate Numai Outcast.

Oni Possession

Zaurocz stwora

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora.

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma tratowanie.

Enchanted creature is a Demon Spirit.

Painwracker Oni

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

At the beginning of your upkeep, sacrifice a creature if you don’t control an Ogre.

Pull Under

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-5.

Rag Dealer

{2}{B}, {T}: Exile up to three target cards from a single graveyard.

Ragged Veins

Błysk

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature is dealt damage, its controller loses that much life.

Rend Flesh

Destroy target non-Spirit creature.

Rend Spirit

Destroy target Spirit.

Scuttling Death

Poświęć tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Zaduszki 4 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 4 lub mniejszym.)

Seizan, Perverter of Truth

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz traci 2 życia i dobiera dwie karty.

Soulless Revival

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Spleć z Arkanami {1}{B} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Struggle for Sanity

Target opponent reveals their hand. That player exiles a card from it, then you exile a card from it. Repeat this process until all cards in that hand have been exiled. That player returns the cards they exiled this way to their hand and puts the rest into their graveyard.

Swallowing Plague

Swallowing Plague deals X damage to target creature and you gain X life.

Thief of Hope

Ilekroć rzucisz czar Ducha lub Arkanów, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Zaduszki 2 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 2 lub mniejszym.)

Villainous Ogre

Villainous Ogre can’t block.

As long as you control a Demon, Villainous Ogre has „{B}: Regenerate Villainous Ogre.”

Waking Nightmare

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Wicked Akuba

{B}: Target player dealt damage by Wicked Akuba this turn loses 1 life.

Akki Avalanchers

Sacrifice a land: Akki Avalanchers gets +2/+0 until end of turn. Activate only once each turn.

Akki Coalflinger

Pierwszy cios

{R}, {T}: Attacking creatures gain first strike until end of turn.

Akki Lavarunner

Pośpiech

Whenever Akki Lavarunner deals damage to an opponent, flip it.

Tok-Tok, Volcano Born

Ochrona przed czerwonym

If a red source would deal damage to a player, it deals that much damage plus 1 to that player instead.

Akki Rockspeaker

When Akki Rockspeaker enters the battlefield, add {R}.

Akki Underminer

Whenever Akki Underminer deals combat damage to a player, that player sacrifices a permanent.

Battle-Mad Ronin

Bushido 2 (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ben-Ben, Akki Hermit

{T}: Ben-Ben, Akki Hermit deals damage to target attacking creature equal to the number of untapped Mountains you control.

Blind with Anger

Untap target nonlegendary creature and gain control of it until end of turn. That creature gains haste until end of turn.

Blood Rites

{1}{R}, Sacrifice a creature: Blood Rites deals 2 damage to any target.

Brothers Yamazaki

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

If there are exactly two permanents named Brothers Yamazaki on the battlefield, the „legend rule” doesn’t apply to them.

Each other creature named Brothers Yamazaki gets +2/+2 and has haste.

Brutal Deceiver

{1}: Look at the top card of your library.

{2}: Reveal the top card of your library. If it’s a land card, Brutal Deceiver gets +1/+0 and gains first strike until end of turn. Activate only once each turn.

Crushing Pain

Crushing Pain deals 6 damage to target creature that was dealt damage this turn.

Desperate Ritual

Weź {R}{R}{R}.

Spleć z Arkanami {1}{R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Devouring Rage

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz poświęcić dowolną liczbę Duchów.

Target creature gets +3/+0 until end of turn. For each Spirit sacrificed this way, that creature gets an additional +3/+0 until end of turn.

Earthshaker

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, Earthshaker deals 2 damage to each creature without flying.

Ember-Fist Zubera

When Ember-Fist Zubera dies, it deals damage to any target equal to the number of Zubera that died this turn.

Frostwielder

If a creature dealt damage by Frostwielder this turn would die, exile it instead.

{T}: Frostwielder deals 1 damage to any target.

Glacial Ray

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Spleć z Arkanami {1}{R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Godo, Bandit Warlord

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Wyposażenia, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ilekroć ten stwór zaatakuje po raz pierwszy w danej turze, odkręć go i wszystkich Samurajów pod twoim władaniem. Po tej fazie jest dodatkowa faza potyczki.

Hanabi Blast

Hanabi Blast deals 2 damage to any target. Return Hanabi Blast to its owner’s hand, then discard a card at random.

Hearth Kami

{X}, Sacrifice Hearth Kami: Destroy target artifact with mana value X.

Honden of Infinite Rage

Na początku twojego kroku utrzymania, ten urok zadaje wskazanemu celowi tyle obrażeń, iloma Kapliczkami władasz.

Initiate of Blood

{T}: Initiate of Blood deals 1 damage to target creature that was dealt damage this turn. When that creature dies this turn, flip Initiate of Blood.

Goka the Unjust

{T}: Goka the Unjust deals 4 damage to target creature that was dealt damage this turn.

Kami of Fire's Roar

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, target creature can’t block this turn.

Kiki-Jiki, Mirror Breaker

Pośpiech

{T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanego nielegendarnego stwora pod twoim władaniem, ale ma on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Kumano, Master Yamabushi

{1}{R}: Kumano, Master Yamabushi deals 1 damage to any target.

If a creature dealt damage by Kumano this turn would die, exile it instead.

Kumano's Pupils

If a creature dealt damage by Kumano’s Pupils this turn would die, exile it instead.

Lava Spike

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Mana Seism

Sacrifice any number of lands, then add that much {C}.

Mindblaze

Choose a nonland card name and a number greater than 0. Target player reveals their library. If that library contains exactly the chosen number of cards with the chosen name, Mindblaze deals 8 damage to that player. Then that player shuffles.

Myojin of Infinite Rage

Myojin of Infinite Rage enters the battlefield with a divinity counter on it if you cast it from your hand.

Myojin of Infinite Rage has indestructible as long as it has a divinity counter on it.

Remove a divinity counter from Myojin of Infinite Rage: Destroy all lands.

Ore Gorger

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, you may destroy target nonbasic land.

Pain Kami

{X}{R}, Sacrifice Pain Kami: It deals X damage to target creature.

Ronin Houndmaster

Pośpiech

Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

Ryusei, the Falling Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on każdemu stworowi bez latania po 5 obrażeń.

Shimatsu the Bloodcloaked

As Shimatsu the Bloodcloaked enters the battlefield, sacrifice any number of permanents. Shimatsu enters the battlefield with that many +1/+1 counters on it.

Sideswipe

You may change any targets of target Arcane spell.

Sokenzan Bruiser

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Soul of Magma

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, Soul of Magma deals 1 damage to target creature.

Soulblast

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sumie sił poświęconych stworów.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Strange Inversion

Zamień u wskazanego stwora siłę z wytrzymałością do końca tury.

Spleć z Arkanami {1}{R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Through the Breach

Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Spleć z Arkanami {2}{R}{R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Tide of War

Whenever one or more creatures block, flip a coin. If you win the flip, each blocking creature is sacrificed by its controller. If you lose the flip, each blocked creature is sacrificed by its controller.

Uncontrollable Anger

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Unearthly Blizzard

Co najwyżej trzy wskazane stwory nie mogą blokować w tej turze.

Unnatural Speed

Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Yamabushi's Flame

Yamabushi’s Flame deals 3 damage to any target. If a creature dealt damage this way would die this turn, exile it instead.

Yamabushi's Storm

Yamabushi’s Storm deals 1 damage to each creature. If a creature dealt damage this way would die this turn, exile it instead.

Zo-Zu the Punisher

Whenever a land enters the battlefield, Zo-Zu the Punisher deals 2 damage to that land’s controller.

Azusa, Lost but Seeking

Możesz zagrać dwa dodatkowe lądy w każdej swojej turze.

Budoka Gardener

{T}: Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy. Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma lądami, odwróć ten byt.

Dokai, Weaver of Life

{4}{G}{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak X/X, gdzie X jest liczbą lądów pod twoim władaniem.

Burr Grafter

Sacrifice Burr Grafter: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Zaduszki 3 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 3 lub mniejszym.)

Commune with Nature

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Dosan the Falling Leaf

Players can cast spells only during their own turns.

Dripping-Tongue Zubera

When Dripping-Tongue Zubera dies, create a 1/1 colorless Spirit creature token for each Zubera that died this turn.

Feast of Worms

Destroy target land. If that land was legendary, its controller sacrifices another land.

Feral Deceiver

{1}: Look at the top card of your library.

{2}: Reveal the top card of your library. If it’s a land card, Feral Deceiver gets +2/+2 and gains trample until end of turn. Activate only once each turn.

Gale Force

Gale Force deals 5 damage to each creature with flying.

Glimpse of Nature

Whenever you cast a creature spell this turn, draw a card.

Hana Kami

{1}{G}, poświęć ten byt: Przywróć wskazaną kartę Arkanów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Heartbeat of Spring

Ilekroć gracz przekręca ląd biorąc manę, ów gracz bierze dodatkowo jedną manę w typie wyprodukowanym przez ów ląd.

Honden of Life's Web

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz tyle żetonów bezkolorowego stwora Duch 1/1, iloma Kapliczkami władasz.

Humble Budoka

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Iname, Life Aspect

When Iname, Life Aspect dies, you may exile it. If you do, return any number of target Spirit cards from your graveyard to your hand.

Joyous Respite

Zyskaj po 1 życiu za każdy ląd pod twoim władaniem.

Jugan, the Rising Star

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz rozmieścić pięć znaczników +1/+1 między dowolną liczbą wskazanych stworów.

Jukai Messenger

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Kami of the Hunt

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, Kami of the Hunt gets +1/+1 until end of turn.

Kashi-Tribe Reaver

Whenever Kashi-Tribe Reaver deals combat damage to a creature, tap that creature and it doesn’t untap during its controller’s next untap step.

{1}{G}: Regenerate Kashi-Tribe Reaver.

Kashi-Tribe Warriors

Whenever Kashi-Tribe Warriors deals combat damage to a creature, tap that creature and it doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Kodama of the North Tree

Tratowanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Kodama of the South Tree

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, each other creature you control gets +1/+1 and gains trample until end of turn.

Kodama's Might

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Spleć z Arkanami {G} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Matsu-Tribe Decoy

{2}{G}: Target creature blocks Matsu-Tribe Decoy this turn if able.

Whenever Matsu-Tribe Decoy deals combat damage to a creature, tap that creature and it doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Moss Kami

Tratowanie

Myojin of Life's Web

Myojin of Life’s Web enters the battlefield with a divinity counter on it if you cast it from your hand.

Myojin of Life’s Web has indestructible as long as it has a divinity counter on it.

Remove a divinity counter from Myojin of Life’s Web: Put any number of creature cards from your hand onto the battlefield.

Nature's Will

Whenever one or more creatures you control deal combat damage to a player, tap all lands that player controls and untap all lands you control.

Orbweaver Kumo

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, Orbweaver Kumo gains forestwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Order of the Sacred Bell

Orochi Eggwatcher

{2}{G}, {T}: Create a 1/1 green Snake creature token. If you control ten or more creatures, flip Orochi Eggwatcher.

Shidako, Broodmistress

{G}, Sacrifice a creature: Target creature gets +3/+3 until end of turn.

Orochi Leafcaller

{G}: Add one mana of any color.

Orochi Ranger

Whenever Orochi Ranger deals combat damage to a creature, tap that creature and it doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Orochi Sustainer

{T}: Weź {G}.

Rootrunner

{G}{G}, Sacrifice Rootrunner: Put target land on top of its owner’s library.

Zaduszki 3 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 3 lub mniejszym.)

Sachi, Daughter of Seshiro

Other Snake creatures you control get +0/+1.

Shamans you control have „{T}: Add {G}{G}.”

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Serpent Skin

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

{G}: Regenerate enchanted creature.

Seshiro the Anointed

Other Snake creatures you control get +2/+2.

Whenever a Snake you control deals combat damage to a player, you may draw a card.

Shisato, Whispering Hunter

At the beginning of your upkeep, sacrifice a Snake.

Whenever Shisato, Whispering Hunter deals combat damage to a player, that player skips their next untap step.

Soilshaper

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, target land becomes a 3/3 creature until end of turn. It’s still a land.

Sosuke, Son of Seshiro

Other Snake creatures you control get +1/+0.

Whenever a Warrior you control deals combat damage to a creature, destroy that creature at end of combat.

Strength of Cedars

Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of lands you control.

Thousand-legged Kami

Zaduszki 7 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 7 lub mniejszym.)

Time of Need

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę legendarnego stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Venerable Kumo

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Zaduszki 4 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 4 lub mniejszym.)

Vine Kami

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Zaduszki 6 (Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę Ducha o skrócie many 6 lub mniejszym.)

Wear Away

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Spleć z Arkanami {3}{G} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

General's Kabuto

Equipped creature has shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Prevent all combat damage that would be dealt to equipped creature.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Hair-Strung Koto

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Wskazany gracz mieli kartę.

Hankyu

Equipped creature has „{T}: Put an aim counter on Hankyu” and „{T}, Remove all aim counters from Hankyu: This creature deals damage to any target equal to the number of aim counters removed this way.”

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Honor-Worn Shaku

{T}: Weź {C}.

Przekręć odkręcony legendarny byt pod twoim władaniem: Odkręć niniejszy.

Imi Statue

Gracze nie mogą odkręcić więcej niż jeden artefakt w swoim kroku odkręcania.

Jade Idol

Whenever you cast a Spirit or Arcane spell, Jade Idol becomes a 4/4 Spirit artifact creature until end of turn.

Journeyer's Kite

{3}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Junkyo Bell

At the beginning of your upkeep, you may have target creature you control get +X/+X until end of turn, where X is the number of creatures you control. If you do, sacrifice that creature at the beginning of the next end step.

Konda's Banner

Konda’s Banner can be attached only to a legendary creature.

Creatures that share a color with equipped creature get +1/+1.

Creatures that share a creature type with equipped creature get +1/+1.

Wyposaż {2}

Kusari-Gama

Equipped creature has „{2}: This creature gets +1/+0 until end of turn.”

Whenever equipped creature deals damage to a blocking creature, Kusari-Gama deals that much damage to each other creature defending player controls.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Long-Forgotten Gohei

Rzucanie czarów Arkanów kosztuje cię o {1} mniej.

Stwory typu Duch pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Moonring Mirror

Whenever you draw a card, exile the top card of your library face down.

At the beginning of your upkeep, you may exile all cards from your hand face down. If you do, put all other cards you own exiled with Moonring Mirror into your hand.

Nine-Ringed Bo

{T}: Nine-Ringed Bo deals 1 damage to target Spirit creature. If that creature would die this turn, exile it instead.

No-Dachi

Equipped creature gets +2/+0 and has first strike.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Oathkeeper, Takeno's Daisho

Wyposażony stwór dostaje +3/+1.

Whenever equipped creature dies, return that card to the battlefield under your control if it’s a Samurai card.

When Oathkeeper, Takeno’s Daisho is put into a graveyard from the battlefield, exile equipped creature.

Wyposaż {2}

Orochi Hatchery

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

{5}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wąż 1/1 za każdy znacznik ładunku na tym bycie.

Reito Lantern

{3}: Umieść wskazaną kartę z cmentarza na spodzie biblioteki właściciela.

Sensei's Divining Top

{1}: Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym odłóż je w dowolnej kolejności.

{T}: Dobierz kartę, po czym umieść ten artefakt na wierzchu biblioteki właściciela.

Shell of the Last Kappa

{3}, {T}: Exile target instant or sorcery spell that targets you. (The spell has no effect.)

{3}, {T}, Sacrifice Shell of the Last Kappa: You may cast a spell from among cards exiled with Shell of the Last Kappa without paying its mana cost.

Tatsumasa, the Dragon's Fang

Equipped creature gets +5/+5.

{6}, Exile Tatsumasa, the Dragon’s Fang: Create a 5/5 blue Dragon Spirit creature token with flying. Return Tatsumasa to the battlefield under its owner’s control when that token dies.

Wyposaż {3}

Tenza, Godo's Maul

Wyposażony stwór dostaje +1/+1. O ile jest legendarny, dostaje dodatkowe +2/+2. O ile jest czerwony, ma tratowanie.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Uba Mask

If a player would draw a card, that player exiles that card face up instead.

Each player may play lands and cast spells from among cards they exiled with Uba Mask this turn.

Boseiju, Who Shelters All

Boseiju, Who Shelters All enters the battlefield tapped.

{T}, Pay 2 life: Add {C}. If that mana is spent on an instant or sorcery spell, that spell can’t be countered.

Cloudcrest Lake

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {W} or {U}. Cloudcrest Lake doesn’t untap during your next untap step.

Eiganjo Castle

{T}: Weź {W}.

{W}, {T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to target legendary creature this turn.

Forbidden Orchard

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Ilekroć przekręcisz ten ląd pobierając manę, wskazany przeciwnik tworzy żeton bezkolorowego stwora Duch 1/1.

Hall of the Bandit Lord

Hall of the Bandit Lord enters the battlefield tapped.

{T}, Pay 3 life: Add {C}. If that mana is spent on a creature spell, it gains haste.

Lantern-Lit Graveyard

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {B} or {R}. Lantern-Lit Graveyard doesn’t untap during your next untap step.

Minamo, School at Water's Edge

{T}: Weź {U}.

{U}, {T}: Untap target legendary permanent.

Okina, Temple to the Grandfathers

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: Target legendary creature gets +1/+1 until end of turn.

Pinecrest Ridge

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {R} or {G}. Pinecrest Ridge doesn’t untap during your next untap step.

Shinka, the Bloodsoaked Keep

{T}: Weź {R}.

{R}, {T}: Target legendary creature gains first strike until end of turn.

Shizo, Death's Storehouse

{T}: Weź {B}.

{B}, {T}: Wskazany legendarny stwór do końca tury zyskuje postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub czarne.)

Tranquil Garden

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {G} or {W}. Tranquil Garden doesn’t untap during your next untap step.

Untaidake, the Cloud Keeper

Untaidake, the Cloud Keeper enters the battlefield tapped.

{T}, Pay 2 life: Add {C}{C}. Spend this mana only to cast legendary spells.

Waterveil Cavern

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {U} or {B}. Waterveil Cavern doesn’t untap during your next untap step.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)