Fifth Dawn

Abuna's Chant

Wybierz jedno —

 • Zyskaj 5 żyć.

 • Prevent the next 5 damage that would be dealt to target creature this turn.

Splątanie {2} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Armed Response

Armed Response deals damage to target attacking creature equal to the number of Equipment you control.

Auriok Champion

Ochrona przed czarnym i czerwonym

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz zyskać 1 życie.

Auriok Salvagers

{1}{W}: Przywróć wskazaną kartę artefaktu o skrócie many 1 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Auriok Windwalker

Latanie

{T}: Dołącz wskazane Wyposażenie pod twoim władaniem do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Beacon of Immortality

Podwój życia wskazanego gracza. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Bringer of the White Dawn

You may pay {W}{U}{B}{R}{G} rather than pay this spell’s mana cost.

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, you may return target artifact card from your graveyard to the battlefield.

Circle of Protection: Artifacts

{2}: Kiedy następnym razem wybrane przez ciebie artefaktowe źródło miałoby zadać tobie obrażenia w tej turze, zażegnaj owe obrażenia.

Leonin Squire

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę artefaktu o skrócie many 1 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Loxodon Anchorite

{T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Loxodon Stalwart

Czujność

{W}: Loxodon Stalwart gets +0/+1 until end of turn.

Raksha Golden Cub

Czujność

O ile ten stwór jest wyposażony, Koty pod twoim władaniem dostają +2/+2 i mają podwójny cios.

Retaliate

Destroy all creatures that dealt damage to you this turn.

Roar of Reclamation

Each player returns all artifact cards from their graveyard to the battlefield.

Skyhunter Prowler

Latanie, czujność (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg oraz atakowanie nie powoduje przekręcenia go.)

Skyhunter Skirmisher

Latanie, podwójny cios

Stand Firm

Target creature gets +1/+1 until end of turn. Scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Stasis Cocoon

Zaurocz artefakt

Enchanted artifact can’t attack or block, and its activated abilities can’t be activated.

Steelshaper's Gift

Search your library for an Equipment card, reveal that card, put it into your hand, then shuffle.

Vanquish

Destroy target blocking creature.

Acquire

Search target opponent’s library for an artifact card and put that card onto the battlefield under your control. Then that player shuffles.

Advanced Hoverguard

Latanie

{U}: Advanced Hoverguard gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Artificer's Intuition

{U}, odrzuć kartę artefaktu: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many 1 lub mniejszym, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Beacon of Tomorrows

Target player takes an extra turn after this one. Shuffle Beacon of Tomorrows into its owner’s library.

Blinkmoth Infusion

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Untap all artifacts.

Bringer of the Blue Dawn

You may pay {W}{U}{B}{R}{G} rather than pay this spell’s mana cost.

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, you may draw two cards.

Condescend

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Disruption Aura

Zaurocz artefakt

Enchanted artifact has „At the beginning of your upkeep, sacrifice this artifact unless you pay its mana cost.”

Early Frost

Tap up to three target lands.

Eyes of the Watcher

Whenever you cast an instant or sorcery spell, you may pay {1}. If you do, scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Fold into Aether

Counter target spell. If that spell is countered this way, its controller may put a creature card from their hand onto the battlefield.

Hoverguard Sweepers

Latanie

When Hoverguard Sweepers enters the battlefield, you may return up to two target creatures to their owners» hands.

Into Thin Air

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Przywróć wskazany artefakt do ręki właściciela.

Plasma Elemental

Plasma Elemental can’t be blocked.

Qumulox

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie

Serum Visions

Dobierz kartę. Wróż 2.

Spectral Shift

Wybierz jedno —

 • Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one basic land type with another. (This effect lasts indefinitely.)

 • Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one color word with another. (This effect lasts indefinitely.)

Splątanie {2} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Thought Courier

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Trinket Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many 1 lub mniejszy, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Vedalken Mastermind

{U}, {T}: Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Beacon of Unrest

Umieść wskazaną kartę artefaktu lub stwora z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem. Wtasuj niniejszego stwora do biblioteki właściciela.

Blind Creeper

Whenever a player casts a spell, Blind Creeper gets -1/-1 until end of turn.

Bringer of the Black Dawn

You may pay {W}{U}{B}{R}{G} rather than pay this spell’s mana cost.

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, you may pay 2 life. If you do, search your library for a card, then shuffle and put that card on top.

Cackling Imp

Latanie

{T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

Desecration Elemental

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Whenever a player casts a spell, sacrifice a creature.

Devour in Shadow

Destroy target creature. It can’t be regenerated. You lose life equal to that creature’s toughness.

Dross Crocodile

Ebon Drake

Latanie

Whenever a player casts a spell, you lose 1 life.

Endless Whispers

Each creature has „When this creature dies, choose target opponent. That player puts this card from its owner’s graveyard onto the battlefield under their control at the beginning of the next end step.”

Fill with Fright

Target player discards two cards. Scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Fleshgrafter

Discard an artifact card: Fleshgrafter gets +2/+2 until end of turn.

Lose Hope

Target creature gets -1/-1 until end of turn. Scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Mephidross Vampire

Latanie

Each creature you control is a Vampire in addition to its other creature types and has „Whenever this creature deals damage to a creature, put a +1/+1 counter on this creature.”

Moriok Rigger

Whenever an artifact is put into a graveyard from the battlefield, you may put a +1/+1 counter on Moriok Rigger.

Night's Whisper

Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Nim Grotesque

Nim Grotesque gets +1/+0 for each artifact you control.

Plunge into Darkness

Wybierz jedno —

 • Sacrifice any number of creatures. You gain 3 life for each sacrificed creature.

 • Pay X life, then look at the top X cards of your library. Put one of those cards into your hand and exile the rest.

Splątanie {B} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Relentless Rats

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy o nazwie Relentless Rats.

Talia może mieć dowolną liczbę kart o nazwie Relentless Rats.

Shattered Dreams

Target opponent reveals their hand. You choose an artifact card from it. That player discards that card.

Vicious Betrayal

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć dowolną liczbę stworów.

Target creature gets +2/+2 until end of turn for each creature sacrificed this way.

Beacon of Destruction

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Bringer of the Red Dawn

You may pay {W}{U}{B}{R}{G} rather than pay this spell’s mana cost.

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, you may untap target creature and gain control of it until end of turn. That creature gains haste until end of turn.

Cosmic Larva

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Cosmic Larva unless you sacrifice two lands.

Feedback Bolt

Feedback Bolt deals damage to target player or planeswalker equal to the number of artifacts you control.

Furnace Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Goblin Brawler

Pierwszy cios

Goblin Brawler can’t be equipped.

Granulate

Destroy each nonland artifact with mana value 4 or less.

Ion Storm

{1}{R}, usuń znacznik +1/+1 lub znacznik ładunku z bytu pod twoim władaniem: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Iron-Barb Hellion

Pośpiech

Iron-Barb Hellion can’t block.

Krark-Clan Engineers

{R}, Sacrifice two artifacts: Destroy target artifact.

Krark-Clan Ogre

{R}, Sacrifice an artifact: Target creature can’t block this turn.

Magma Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Magma Jet

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Wróż 2.

Magnetic Theft

Attach target Equipment to target creature. (Control of the Equipment doesn’t change.)

Mana Geyser

Weź {R} za każdy przekręcony ląd pod władaniem twoich przeciwników.

Rain of Rust

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany ląd.

Entwine {3}{R} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Reversal of Fortune

Target opponent reveals their hand. You may copy an instant or sorcery card in it. If you do, you may cast the copy without paying its mana cost.

Screaming Fury

Target creature gets +5/+0 and gains haste until end of turn.

Spark Elemental

Tratowanie, pośpiech (Ten stwór może zadać nadmiarowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi. Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Vulshok Sorcerer

Pośpiech

{T}: Vulshok Sorcerer deals 1 damage to any target.

All Suns' Dawn

Za każdy kolor, przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę mającą ów kolor z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszy czar.

Beacon of Creation

Create a 1/1 green Insect creature token for each Forest you control. Shuffle Beacon of Creation into its owner’s library.

Bringer of the Green Dawn

You may pay {W}{U}{B}{R}{G} rather than pay this spell’s mana cost.

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, you may create a 3/3 green Beast creature token.

Channel the Suns

Add {W}{U}{B}{R}{G}.

Dawn's Reflection

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowe dwie many w dowolnej kombinacji kolorów.

Eternal Witness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Fangren Pathcutter

Whenever Fangren Pathcutter attacks, attacking creatures gain trample until end of turn.

Ferocious Charge

Target creature gets +4/+4 until end of turn. Scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Joiner Adept

Lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Ouphe Vandals

{G}, Sacrifice Ouphe Vandals: Counter target activated ability from an artifact source and destroy that artifact if it’s on the battlefield. (Mana abilities can’t be targeted.)

Rite of Passage

Whenever a creature you control is dealt damage, put a +1/+1 counter on it. (It must survive the damage to get the counter.)

Rude Awakening

Wybierz jedno —

 • Odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.

 • Do końca tury lądy pod twoim władaniem stają się stworami 2/2, które nadal są lądami.

Splątanie {2}{G} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Sylvok Explorer

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Tangle Asp

Whenever Tangle Asp blocks or becomes blocked by a creature, destroy that creature at end of combat.

Tel-Jilad Justice

Destroy target artifact. Scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Tel-Jilad Lifebreather

{G}, {T}, Sacrifice a Forest: Regenerate target creature.

Tornado Elemental

When Tornado Elemental enters the battlefield, it deals 6 damage to each creature with flying.

You may have Tornado Elemental assign its combat damage as though it weren’t blocked.

Tyrranax

{1}{G}: Tyrranax gets -1/+1 until end of turn.

Viridian Lorebearers

{3}{G}, {T}: Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of artifacts your opponents control.

Viridian Scout

{2}{G}, Sacrifice Viridian Scout: It deals 2 damage to target creature with flying.

Anodet Lurker

When Anodet Lurker dies, you gain 3 life.

Arachnoid

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Arcbound Wanderer

Modułowy—Rozbłysk słońca (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Avarice Totem

{5}: Exchange control of Avarice Totem and target nonland permanent.

Baton of Courage

Błysk

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

Remove a charge counter from Baton of Courage: Target creature gets +1/+1 until end of turn.

Battered Golem

Battered Golem doesn’t untap during your untap step.

Whenever an artifact enters the battlefield, you may untap Battered Golem.

Blasting Station

{T}, Sacrifice a creature: Blasting Station deals 1 damage to any target.

Whenever a creature enters the battlefield, you may untap Blasting Station.

Chimeric Coils

{X}{1}: Chimeric Coils becomes an X/X Construct artifact creature. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Clearwater Goblet

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

At the beginning of your upkeep, you may gain life equal to the number of charge counters on Clearwater Goblet.

Clock of Omens

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Odkręć wskazany artefakt.

Composite Golem

Poświęć tego stwora: Weź {W}{U}{B}{R}{G}.

Conjurer's Bauble

{T}, Sacrifice Conjurer’s Bauble: Put up to one target card from your graveyard on the bottom of your library. Draw a card.

Cranial Plating

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{B}{B}: Dołącz ten artefakt do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {1}

Crucible of Worlds

Możesz zagrywać lądy z twojego cmentarza.

Door to Nothingness

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{W}{W}{U}{U}{B}{B}{R}{R}{G}{G}, {T}, poświęć ten artefakt: Wskazany gracz przegrywa grę.

Doubling Cube

{3}, {T}: Podwój liczbę każdego typu posiadanej przez ciebie niewydanej many.

Energy Chamber

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz jedną —

 • Put a +1/+1 counter on target artifact creature.

 • Put a charge counter on target noncreature artifact.

Engineered Explosives

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

{2}, poświęć ten artefakt: Zniszcz każdy nielądowy byt o skrócie many równym liczbie znaczników ładowania na tym artefakcie.

Ensouled Scimitar

{3}: Ensouled Scimitar becomes a 1/5 Spirit artifact creature with flying until end of turn. (Equipment that’s a creature can’t equip a creature.)

Equipped creature gets +1/+5.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Eon Hub

Players skip their upkeep steps.

Etched Oracle

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

{1}, usuń cztery znaczniki +1/+1 z tego bytu: Wskazany gracz dobiera trzy karty.

Ferropede

Ferropede can’t be blocked.

Whenever Ferropede deals combat damage to a player, you may remove a counter from target permanent.

Fist of Suns

Możesz płacić {W}{U}{B}{R}{G} zamiast płacić koszt many rzucanych przez ciebie czarów.

Gemstone Array

{2}: Put a charge counter on Gemstone Array.

Remove a charge counter from Gemstone Array: Add one mana of any color.

Goblin Cannon

{2}: Goblin Cannon deals 1 damage to any target. Sacrifice Goblin Cannon.

Grafted Wargear

Wyposażony stwór dostaje +3/+2.

Whenever Grafted Wargear becomes unattached from a permanent, sacrifice that permanent.

Equip {0} ({0}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery.)

Grinding Station

{T}, Sacrifice an artifact: Target player mills three cards.

Whenever an artifact enters the battlefield, you may untap Grinding Station.

Guardian Idol

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}: Ten artefakt do końca tury staje się artefaktowym stworem Golem 2/2.

Healer's Headdress

Equipped creature gets +0/+2 and has „{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.”

{W}{W}: Attach Healer’s Headdress to target creature you control.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Heliophial

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

{2}, Sacrifice Heliophial: It deals damage equal to the number of charge counters on it to any target.

Helm of Kaldra

Wyposażony stwór ma pierwszy cios, tratowanie i pośpiech.

{1}: If you control Equipment named Helm of Kaldra, Sword of Kaldra, and Shield of Kaldra, create Kaldra, a legendary 4/4 colorless Avatar creature token. Attach those Equipment to it.

Wyposaż {2}

Horned Helm

Equipped creature gets +1/+1 and has trample.

{G}{G}: Attach Horned Helm to target creature you control.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Infused Arrows

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

{T}, Remove X charge counters from Infused Arrows: Target creature gets -X/-X until end of turn.

Krark-Clan Ironworks

Sacrifice an artifact: Add {C}{C}.

Lantern of Insight

Players play with the top card of their libraries revealed.

{T}, Sacrifice Lantern of Insight: Target player shuffles.

Lunar Avenger

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

Remove a +1/+1 counter from Lunar Avenger: Lunar Avenger gains your choice of flying, first strike, or haste until end of turn.

Mycosynth Golem

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Artifact creature spells you cast have affinity for artifacts. (They cost {1} less to cast for each artifact you control.)

Myr Quadropod

{3}: Switch Myr Quadropod’s power and toughness until end of turn.

Myr Servitor

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest na polu bitwy, każdy gracz przywraca każdą kartę o nazwie Myr Servitor ze swojego cmentarza na pole bitwy.

Neurok Stealthsuit

Equipped creature has shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

{U}{U}: Attach Neurok Stealthsuit to target creature you control.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Opaline Bracers

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

Equipped creature gets +X/+X, where X is the number of charge counters on Opaline Bracers.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Paradise Mantle

Wyposażony stwór ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Wyposaż {1}

Pentad Prism

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

Usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Possessed Portal

If a player would draw a card, that player skips that draw instead.

At the beginning of each end step, each player sacrifices a permanent unless they discard a card.

Razorgrass Screen

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Razorgrass Screen blocks each combat if able.

Razormane Masticore

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że odrzucisz kartę.

Na początku twojego kroku dobierania, możesz sprawić, że ten stwór zada wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Relic Barrier

{T}: Tap target artifact.

Salvaging Station

{T}: Przywróć wskazaną kartę nie-stworowego artefaktu o skrócie many 1 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Whenever a creature dies, you may untap Salvaging Station.

Sawtooth Thresher

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

Remove two +1/+1 counters from Sawtooth Thresher: Sawtooth Thresher gets +4/+4 until end of turn.

Silent Arbiter

Nie więcej niż jeden stwór może atakować w każdej potyczce.

Nie więcej niż jeden stwór może blokować w każdej potyczce.

Skullcage

At the beginning of each opponent’s upkeep, Skullcage deals 2 damage to that player unless they have exactly three or exactly four cards in hand.

Skyreach Manta

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

Latanie

Solarion

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

{T}: Double the number of +1/+1 counters on Solarion.

Sparring Collar

Wyposażony stwór ma pierwszy cios.

{R}{R}: Attach Sparring Collar to target creature you control.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Spinal Parasite

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

Remove two +1/+1 counters from Spinal Parasite: Remove a counter from target permanent.

Staff of Domination

{1}: Odkręć ten byt.

{2}, {T}: Zyskaj 1 życie.

{3}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

{4}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

{5}, {T}: Dobierz kartę.

Summoner's Egg

Imprint — When Summoner’s Egg enters the battlefield, you may exile a card from your hand face down.

When Summoner’s Egg dies, turn the exiled card face up. If it’s a creature card, put it onto the battlefield under your control.

Summoning Station

{T}: Create a 2/2 colorless Pincher creature token.

Whenever an artifact is put into a graveyard from the battlefield, you may untap Summoning Station.

Suncrusher

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

{4}, {T}, Remove a +1/+1 counter from Suncrusher: Destroy target creature.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Suncrusher: Return Suncrusher to its owner’s hand.

Suntouched Myr

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

Synod Centurion

When you control no other artifacts, sacrifice Synod Centurion.

Thermal Navigator

Sacrifice an artifact: Thermal Navigator gains flying until end of turn.

Vedalken Orrery

Możesz rzucać czary tak, jakby miały błysk.

Vedalken Shackles

Możesz nie odkręcać tego bytu w twoim kroku odkręcania.

{2}, {T}: Zyskaj władanie nad wskazanym stworze o sile mniejszej lub równej liczbie Wysp pod twoim władaniem dopóki niniejszy byt jest przekręcony.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.