Commander 2018

Boreas Charger

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, wybierz przeciwnika mającego pod władaniem więcej lądów niż ty. Wyszukaj w twojej bibliotece tyle kart Równin, ile wynosi różnica, ujawnij owe karty, umieść jedną z nich przekręconą na polu bitwy, a pozostałe w twojej ręce, po czym przetasuj.

Empyrial Storm

Rzucając ten czar, skopiuj go tyle samo razy, ile w tej grze rzuciłeś swojego dowódcę ze strefy dowodzenia.

Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Heavenly Blademaster

Latanie, podwójny cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz dołączyć do niego dowolną liczbę Aur i Wyposażeń pod twoim władaniem.

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdą Aurę i Wyposażenie dołączone do tego stwora.

Loyal Unicorn

Czujność

Porucznik — Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz swoim dowódcą, zażegnaj wszystkie obrażenia bojowa, który mogłyby zostać zadane stworom pod twoim władaniem w tej turze. Inne stwory pod twoim władaniem zyskują czujność do końca tury.

Magus of the Balance

{4}{W}, {T}, poświęć ten byt: Każdy gracz wybiera tyle lądów pod swoim władaniem, iloma lądami włada gracz władający najmniejszą ich liczbą, po czym poświęca pozostałe. Gracze odrzucają karty i poświęcają stwory w ten sam sposób.

Aminatou's Augury

Wygnaj osiem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić kartę lądu na polu bitwy. Do końca tury, dla każdego nielądowego typu karty, możesz rzucić czar owego typu spośród owych wygnanych kart bez płacenia ich kosztu many.

Echo Storm

Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tyle razy, ile razy w tej grze rzuciłeś twojego dowódcę ze strefy dowodzenia. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu.

Estrid's Invocation

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia uroku pod twoim władaniem, ale ma „Na początku twojego kroku utrzymania, możesz wygnać ten urok. Jeśli tak zrobisz, przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Ever-Watching Threshold

Ilekroć przeciwnik atauje, jeśli atakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Loyal Drake

Latanie

Porucznik — Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz swoim dowódcą, dobierz kartę.

Octopus Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma bazową siłę i wytrzymałość 8/8 oraz ma „Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przekręcić wskazanego stwora o sile 8 lub mniejszej.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Primordial Mist

Na początku twojego kroku końcowego, możesz objawić wierzchnią kartę twojej biblioteki. (Umieść ją zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Wygnaj zakryty byt pod twoim władaniem jako odkryty: Możesz zagrać ową kartę w tej turze. (Nadal płacisz jej koszty. Nadal stosuj reguły czasu zagrywania.)

Vedalken Humiliator

Metalurgia — Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, stwory pod władaniem twoich przeciwników do końca tury tracą wszystkie zdolności i mają bazową siłę i wytrzymałość 1/1.

Bloodtracker

Latanie

{B}, zapłać 2 życia: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, dobierz kartę za każdy znacznik +1/+1 na nim.

Entreat the Dead

Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na pole bitwy.

Cud {X}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Loyal Subordinate

Złowrogość

Porucznik — Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz twoim dowódcą, każdy przeciwnik traci po 3 życia.

Night Incarnate

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, wszystkie stwory dostają do końca tury -3/-3.

Przyzwanie {3}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Skull Storm

Rzucając ten czar, skopiuj go tyle samo razy, ile w tej grze rzuciłeś swojego dowódcę ze strefy dowodzenia.

Każdy przeciwnik poświęca stwora. Każdy przeciwnik nie mogący tego zrobić, traci połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Sower of Discord

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz dwóch graczy.

Ilekroć obrażenia zostaną zadane jednemu z owych wybranych graczy, drugi z nich także traci tyle samo żyć.

Emissary of Grudges

Latanie, pośpiech

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, potajemnie wybierz przeciwnika.

Ujawnij wybór gracza: Wybierz nowe wskazania dla wskazanego czaru lub zdolności jest pod władaniem wybranego gracza i jeśli wskazuje ciebie lub byt pod twoim władaniem. Aktywuj tylko raz.

Enchanter's Bane

Na początku twojego kroku końcowego, wskazany urok zadaje swojemu władcy obrażenia równe swojemu skrótowi many, chyba że ów gracz poświęci go.

Fury Storm

Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tyle razy, ile razy w tej grze rzuciłeś twojego dowódcę ze strefy dowodzenia. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Loyal Apprentice

Pośpiech

Porucznik — Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz swoim dowódcą, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem. Ów żeton do końca tury zyskuje pośpiech.

Nesting Dragon

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton czerwonego stwora Smok Jajo 0/2 z obronnością i „Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem i «{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.»”

Reality Scramble

Umieść wskazany własny byt na spodzie twojej biblioteki. Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę współdzielącą typ karty z owym bytem. Umieść ową kartę na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Saheeli's Directive

Improwizacja (Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich na polu bitwy dowolną liczbę kart artefaktów o skrócie many X lub mniejszym. Następnie umieść w twoim cmentarzu wszystkie ujawnione w ten sposób karty, które nie zostały umieszczone na polu bitwy.

Treasure Nabber

Ilekroć przeciwnik przekręci artefakt pobierając manę, zyskaj władanie nad owym artefaktem do końca twojej następnej tury.

Varchild, Betrayer of Kjeldor

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz tworzy tyle samo żetonów czerwonego stwora Ocalony 1/1.

Ocaleni pod władaniem twoich przeciwników nie mogą blokować oraz nie mogą atakować ciebie anii wędrowców pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, zyskaj władanie nad wszystkimi Ocalonymi.

Crash of Rhino Beetles

Tratowanie

Ten stwór dostaje +10/+10 o ile władasz co najmniej dziesięcioma lądami.

Genesis Storm

Rzucając ten czar, skopiuj go tyle samo razy, ile w tej grze rzuciłeś swojego dowódcę ze strefy dowodzenia.

Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę nielądowego bytu. Możesz umieścić ową kartę na polu bitwy. Następnie umieść wszystkie ujawnione karty, które nie zostały umieszczone na polu bitwy, losowo na spodzie twojej biblioteki.

Loyal Guardian

Tratowanie

Porucznik — Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz swoim dowódcą, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Myth Unbound

Rzucenie twojego dowódcy kosztuje o {1} mniej za każde jego rzucenie ze strefy dowodzenia w tej grze.

Ilekroć twój dowódca trafi skądkolwiek do strefy dowodzenia, dobierz kartę.

Nylea's Colossus

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, podwój do końca tury siłę i wytrzymałość wskazanego stwora.

Ravenous Slime

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Jeśli stwór pod władaniem przeciwnika miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go i umieść na niniejszym tyle znaczników +1/+1, ile siły miał ów stwór.

Turntimber Sower

Ilekroć jedna lub więcej kart lądów trafi skądkolwiek do twojego cmentarza, stwórz żeton zielonego stwora Roślina 0/1.

{G}, poświęć trzy stwory: Przywróć wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Whiptongue Hydra

Zasięg

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wszystkie stwory z lataniem. Umieść na tym stworze znacznik +1/+1 za każdego stwora zniszczonego w ten sposób.

Aminatou, the Fateshifter

+1: Dobierz kartę, po czym umieść kartę z twojej ręki na wierzchu twojej biblioteki.

–1: Wygnaj inny wskazany własny byt, po czym przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.

–6: Wybierz lewo lub prawo. Każdy gracz zyskuje władanie nad wszystkimi nielądowymi bytami innymi niż niniejszy władanymi przez gracza po wybranej stronie.

Ta karta może być twoim dowódcą.

Arixmethes, Slumbering Isle

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy z pięcioma znacznikami drzemki.

O ile ten byt ma znacznik drzemki, jest lądem. (Nie jest stworem.)

Ilekroć rzucisz czar, możesz usunąć znacznik drzemki z tego bytu.

{T}: Weź {G}{U}.

Brudiclad, Telchor Engineer

Żetony stworów pod twoim władaniem mają pośpiech.

Na początku potyczki w twojej turze, stwórz żeton niebieskiego artefaktowego stwora Phyrexiański Myr 1/1. Następnie możesz wskazać żeton pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, każdy inny żeton pod twoim władaniem staje się kopią owego żetonu.

Estrid, the Masked

+2: Odkręć każdy zauroczony byt pod twoim władaniem.

–1: Stwórz żeton białego uroku Aury o nazwie Maska dołączony do innego wskazanego bytu. Ów żeton ma zauroczenie bytu i zbroję totemową.

–7: Zmiel siedem kart. Przywróć wszystkie uroki bez typu Aura z twojego cmentarza na pole bitwy, po czym zrób to sam dla kart typu Aura.

Ta karta może być twoim dowódcą.

Gyrus, Waker of Corpses

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile many wydano do jego rzucenia.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wygnać wskazaną kartę stwora o mniejszej sile z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, stwórz przekręcony i atakujący żeton będący kopią owej karty. Wygnaj ów żeton na koniec potyczki.

Kestia, the Cultivator

Obdaruj {3}{G}{W}{U} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +4/+4.

Ilekroć zauroczony stwór lub stwór-urok pod twoim władaniem zaatakuje, dobierz kartę.

Lord Windgrace

+2: Odrzuć kartę, po czym dobierz kartę. Jeśli karta lądu zostanie odrzucona w ten sposób, dobierz dodatkową kartę.

–3: Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty lądów z twojego cmentarza na pole bitwy.

–11: Zniszcz co najwyżej sześć wskazanych nielądowych bytów, po czym stwórz sześć żetonów zielonego stwora Kot Wojownik 2/2 z podbojem lasów.

Ta karta może być twoim dowódcą.

Saheeli, the Gifted

+1: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

+1: Rzucenie najbliższego twojego czaru w tej turze kosztuje cię o {1} mniej za każdy artefakt będący pod twoim władaniem podczas jego rzucania.

–7: Za każdy artefakt pod twoim władaniem, stwórz żeton będący jego kopią. Owe żetony zyskują pośpiech. Wygnaj owe żetony na początku najbliższego kroku końcowego.

Ta karta może być twoim dowódcą.

Tawnos, Urza's Apprentice

Pośpiech

{U}{R}, {T}: Skopiuj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność pod twoim władaniem pochodzącą od artefaktu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii. (Zdolności many nie można wskazać.)

Thantis, the Warweaver

Czujność, zasięg

Wszystkie stwory atakują w każdej potyczce jeśli mogą.

Ilekroć stwór zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Tuvasa the Sunlit

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy urok pod twoim władaniem.

Ilekroć rzucisz twój pierwszy czar uroku w danej turze, dobierz kartę.

Varina, Lich Queen

Ilekroć zaatakujesz co najmniej jednym Zombi, dobierz tyle samo kart, po czym odrzuć tyle samo kart. Zyskaj tyle samo żyć.

{2}, wygnaj dwie karty z twojego cmentarza: Stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Windgrace's Judgment

Dla dowolnej liczby przeciwników, zniszcz wskazany nielądowy byt pod władaniem owego gracza.

Xantcha, Sleeper Agent

Ten byt wchodzi na pole bitwy pod władaniem wybranego przez ciebie przeciwnika.

Ten stwór atakuje w każdej potyczce jeśli może i nie może atakować swojego właściciela ani wędrowców pod jego władaniem.

{3}: Władca tego stwora traci 2 życia, a ty dobierz kartę. Każdy gracz może aktywować tę zdolność.

Yennett, Cryptic Sovereign

Latanie, czujność, złowrogość

Ilekroć ten stwór zaatakuje, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz ją rzucić bez płacenia jej kosztu many jeśli jej skrót many jest nieparzysty. Jeśli jej nie rzucisz, dobierz kartę.

Yuriko, the Tiger's Shadow

Ninjutsu dowódcy {U}{B} ({U}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę przekręconą i atakującą na polu bitwy z twojej ręki lub strefy dowodzenia.)

Ilekroć Ninja pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ową kartę w twojej ręce. Każdy przeciwnik traci życia równe skrótowi many owej karty.

Ancient Stone Idol

Błysk

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego atakującego stwora.

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 6/12 z tratowaniem.

Coveted Jewel

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty.

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Ilekroć co najmniej jeden stwór pod władaniem przeciwnika atakuje cię i nie jest blokowany, ów gracz dobiera trzy karty i zyskuje władanie nad tym bytem. Odkręć go.

Endless Atlas

{2}, {T}: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli co najmniej trzema lądami o tej samej nazwie.

Geode Golem

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz rzucić twojego dowódcę ze strefy dowodzenia bez płacenia jego kosztu many. (Nadal płacisz dodatkowe koszty.)

Retrofitter Foundry

{3}: Odkręć ten byt.

{2}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

mana_1|, {T}, poświęć Serwo: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

{T}, poświęć Kopter: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 4/4.

Forge of Heroes

{T}: Weź {C}.

{T}: Wybierz wskazanego dowódcę, który wszedł na pole bitwy w tej turze. Umieść na nim znacznik +1/+1 jeśli jest stworem lub znacznik lojalności jeśli jest wędrowcem.

Isolated Watchtower

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wróż 1, po czym możesz ujawnić wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli w ten sposób zostanie ujawniona karta bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy. Możesz aktywować tylko jeśli przeciwnik ma pod władaniem co najmniej o dwa lądy więcej niż ty.

Adarkar Valkyrie

Latanie, czujność

{T}: Kiedy wskazany stwór inny niż niniejszy stwór umrze w tej turze, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.

Ajani's Chosen

Ilekroć na pole bitwy pod twoim władaniem wejdzie urok, stwórz żeton białego stwora Kot 2/2. Jeśli ów urok jest Aurą, możesz dołączyć go do owego żetonu.

Akroma's Vengeance

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Banishing Stroke

Umieść wskazany artefakt, stwora lub urok na spodzie biblioteki właściciela.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Celestial Archon

Obdaruj {5}{W}{W} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Latanie, pierwszy cios

Zauroczony stwór dostaje +4/+4 oraz ma latanie i pierwszy cios.

Crib Swap

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca tworzy żeton bezkolorowego stwora Przemieniec 1/1 ze zmiennokształtnością.

Dismantling Blow

Podbicie {2}{U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}{U}.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli ten czar został podbity, dobierz dwie karty.

Entreat the Angels

Stwórz X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Cud {X}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Lightform

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, staje się Aurą z „zaurocz stwora”. Objaw wierzchnią kartę twojej biblioteki i dołącz do niej niniejszy urok. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Zauroczony stwór ma latanie i więź życia.

Martial Coup

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1. Jeśli X jest co najmniej 5, zniszcz wszystkie inne stwory.

Phyrexian Rebirth

Zniszcz wszystkie stwory, po czym stwórz żeton bezkolorowego stwora Phyrexiański Horror X/X, gdzie X jest liczbą stworów zniszczonych w ten sposób.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Sage's Reverie

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ile masz Aur pod twoim władaniem dołączonych do stworów.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdą Aurę pod twoim władaniem dołączoną do stwora.

Serra Avatar

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie twoich żyć.

Kiedy ta karta trafi skądkolwiek do cmentarza, wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Sigil of the Empty Throne

Ilekroć rzucisz urok, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Silent Sentinel

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na pole bitwy.

Soul Snare

{W}, poświęć ten urok: Wygnaj wskazanego stwora atakującego ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem.

Terminus

Umieść wszystkie stwory na spodzie bibliotek ich właścicieli.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Unquestioned Authority

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma ochronę przed stworami.

Winds of Rath

Zniszcz wszystkie niezauroczone stwory. Nie mogą one zregenerować.

Aether Gale

Przywróć sześć wskazanych nie-lądowych bytów do rąk ich właścicieli.

Archetype of Imagination

Stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników tracą latanie i nie mogą mieć ani zyskać latania.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Cloudform

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, staje się Aurą z „zaurocz stwora”. Objaw wierzchnią kartę twojej biblioteki i dołącz do niej niniejszy urok. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Zauroczony stwór ma latanie i antyklątwę.

Conundrum Sphinx

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy gracz nazywa kartę. Następnie ów gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli ujawnił nazwaną przez siebie kartę, ów gracz umieszcza ją w swojej ręce. Jeśli nie, ów gracz umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki.

Devastation Tide

Przywróć wszystkie nie-lądowe byty do rąk ich właścicieli.

Cud {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Dictate of Kruphix

Błysk

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Djinn of Wishes

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki życzenia.

{2}{U}{U}, usuń znacznik życzenia z tego stwora: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Jeśli tego nie zrobisz, wygnaj ją.

Dream Cache

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki albo obie na wierzchu twojej biblioteki, albo obie na spodzie twojej biblioteki.

Eel Umbra

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Etherium Sculptor

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Inkwell Leviathan

Tratowanie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Into the Roil

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela. Jeśli ten czar został podbity, dobierz kartę.

Jeskai Infiltrator

Ten stwór nie może być zablokowany o ile nie masz innych stworów pod władaniem.

Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj go wraz z wierzchnią kartą twojej biblioteki w postaci zakrytego stosu, przetasuj ów stos, po czym objaw owe karty. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Ninja of the Deep Hours

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Ponder

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować.

Dobierz kartę.

Portent

Spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza, następnie odłóż je w dowolnej kolejności. Możesz sprawić, że ów gracz przetasuje.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Predict

Nazwij kartę, po czym wskazany gracz mieli kartę. Jeśli karta o tej nazwie została zmielona w ten sposób, dobierz dwie karty. W przeciwnym razie dobierz kartę.

Reverse Engineer

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Dobierz trzy karty.

Saheeli's Artistry

Wybierz jedną lub obie —

  • Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu.

  • Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora, tylko że jest on dodatkowo artefaktem oprócz swoich innych typów.

Sharding Sphinx

Latanie

Ilekroć artefaktowy stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz stworzyć żeton niebieskiego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Sigiled Starfish

{T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Sphinx of Jwar Isle

Latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Sphinx of Uthuun

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik dzieli owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Telling Time

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, jedna na wierzchu twojej biblioteki, a jedną na spodzie twojej biblioteki.

Thirst for Knowledge

Dobierz trzy karty. Następnie odrzuć dwie karty, chyba że odrzucisz kartę artefaktu.

Thopter Spy Network

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz artefaktem, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Ilekroć jeden lub więcej artefaktowych stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Tidings

Dobierz cztery karty.

Treasure Hunt

Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz nielądową kartę, po czym umieść wszystkie ujawnione tak karty w twojej ręce.

Vow of Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i nie może atakować ciebie oraz wędrowców pod twoim władaniem.

Whirler Rogue

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Whitewater Naiads

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Army of the Damned

Stwórz trzynaście przekręconych żetonów czarnego stwora Zombi 2/2.

Wspomnienie {7}{B}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Moonlight Bargain

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Za każdą kartę, umieść ją w twoim cmentarzu, chyba że zapłacisz 2 życia. Następnie umieść pozostałe w twojej ręce.

Phyrexian Delver

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Strać życia równe skrótowi many owej karty.

Retreat to Hagra

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedną —

  • Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 oraz dotyk śmierci.

  • Każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Ruinous Path

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Przebudzenie 4—{5}{B}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za {5}{B}{B}, umieść dodatkowo cztery znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Soul of Innistrad

Dotyk śmierci

{3}{B}{B}: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

{3}{B}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stitch Together

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Próg — Zamiast tego przywróć ową kartę z twojego cmentarza na pole bitwy jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Blasphemous Act

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora na polu bitwy.

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 13 obrażeń.

Chain Reaction

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń, gdzie X jest liczbą stworów na polu bitwy.

Chaos Warp

Właściciel wskazanego bytu wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli to karta bytu, umieszcza ją na polu bitwy.

Flameblast Dragon

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {X}{R}. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Hellkite Igniter

Latanie, pośpiech

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem.

Magmaquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania oraz każdemu wędrowcowi po X obrażeń.

Thopter Engineer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Artefaktyczne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} zaraz po wejściu pod twoje władanie.)

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Aura Gnarlid

Stwory o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą Aurę na polu bitwy.

Avenger of Zendikar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Roślina 0/1, iloma lądami władasz.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na każdej Roślinie pod twoim władaniem.

Baloth Woodcrasher

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +4/+4 oraz tratowanie.

Bear Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma „Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Boon Satyr

Błysk

Obdaruj {3}{G}{G} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +4/+2.

Borderland Explorer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz może odrzucić kartę. Każdy gracz, który odrzucił kartę w ten sposób może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić ją w swojej ręce, po czym przetasować.

Budoka Gardener

{T}: Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy. Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma lądami, odwróć ten byt.

Dokai, Weaver of Life

{4}{G}{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak X/X, gdzie X jest liczbą lądów pod twoim władaniem.

Centaur Vinecrasher

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile jest kart lądów we wszystkich cmentarzach.

Ilekroć karta lądu trafi skądkolwiek do cmentarza, możesz zapłacić {G}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Consign to Dust

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{G} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Zniszcz dowolną liczbę wskazanych artefaktów i/lub uroków.

Creeping Renaissance

Wybierz typ bytu. Przywróć wszystkie karty wybranego typu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wspomnienie {5}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Dawn's Reflection

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowe dwie many w dowolnej kombinacji kolorów.

Eidolon of Blossoms

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Enchantress's Presence

Ilekroć rzucisz urok, dobierz kartę.

Epic Proportions

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +5/+5 i ma tratowanie.

Explore

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Explosive Vegetation

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Far Wanderings

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Próg — Jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, zamiast tego wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzech kart bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Farhaven Elf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fertile Ground

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Grapple with the Past

Zmiel trzy karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora lub lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ground Seal

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Karty w cmentarzach nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Herald of the Pantheon

Rzucanie czarów uroków kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz urok, zyskaj 1 życie.

Hunting Wilds

Podbicie {3}{G} (Możesz zapłacić dodatkowe {3}{G} podczas rzucania tego czaru.)

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Jeśli ten czar został podbity, odkręć wszystkie Lasy umieszczone na polu bitwy w ten sposób. Stają się one zielonymi stworami 3/3 z pośpiechem i nadal są lądami.

Hydra Omnivore

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia bojowe, zadaje on tyle samo obrażeń każdemu innemu przeciwnikowi.

Khalni Heart Expedition

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik wyprawy na tym bycie.

Usuń trzy znaczniki wprawy z tego uroku i poświęć go: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kruphix's Insight

Ujawnij sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Spośród nich umieść co najwyżej trzy karty uroków w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Moldgraf Monstrosity

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj go, po czym przywróć dwie losowe karty stworów z twojego cmentarza na pole bitwy.

Overgrowth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany dla many, jego władca bierze dodatkowe {G}{G}.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Scute Mob

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami, umieść cztery znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Snake Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma „Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Spawning Grounds

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 5/5 z tratowaniem.”

Vow of Wildness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3, ma tratowanie i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Wild Growth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

Yavimaya Elder

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty lądów, ujawnić je, umieścić je w twojej ręce, po czym przetasować.

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Yavimaya Enchantress

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy urok na polu bitwy.

Aethermage's Touch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieść spośród nich kartę stwora na polu bitwy. Zyskuje ona „Na początku twojego kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela.” Następnie umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Bant Charm

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazany artefakt.

  • Umieść wskazanego stwora na spodzie biblioteki właściciela.

  • Skontruj wskazany czar sztuczki.

Bruna, Light of Alabaster

Latanie, czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, możesz do niej dołączyć dowolną liczbę Aur na polu bitwy oraz możesz umieścić na polu bitwy dołączone do niej dowolną liczbę Aur, które mogłyby ją zauroczyć ze swojego cmentarza i/lub ręki.

Charnelhoard Wurm

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Cold-Eyed Selkie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać tyle samo kart.

Daxos of Meletis

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 3 lub większej.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki owego gracza. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi skrót many owej karty. Do końca tury możesz rzucić ową kartę wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Deathreap Ritual

Okropność — Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, możesz dobrać kartę.

Decimate

Zniszcz wskazany artefakt, wskazanego stwora, wskazany urok i wskazany ląd.

Duskmantle Seer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki, traci życie równe skrótowi many owej karty, po czym umieszcza ją w swojej ręce.

Elderwood Scion

Tratowanie, więź życia

Rzucanie czarów wskazujących ten byt kosztuje cię o {2} mniej.

Rzucanie czarów wskazujących ten byt kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

Enigma Sphinx

Latanie

Kiedy ta karta trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, umieść ją w twojej bibliotece jaką trzecią od wierzchu.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Esper Charm

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazany urok.

  • Dobierz dwie karty.

  • Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Finest Hour

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, jeśli to pierwsza faza potyczki w tej turze, odkręć owego stwora. Po tej fazie następuje dodatkowa faza potyczki.

Gaze of Granite

Zniszcz każdy nie-lądowy byt o skrócie many X lub mniejszym.

Grisly Salvage

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora lub lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

High Priest of Penance

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, możesz zniszczyć wskazany nie-lądowy byt.

Lavalanche

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi oraz każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca po X obrażeń.

Maverick Thopterist

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Righteous Authority

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę w ręce jego władcy.

Na początku kroku dobierania władcy zauroczonego stwora, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Rubblehulk

Siła oraz wytrzymałość tej karty są równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Zew krwi — {1}{R}{G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X to liczba lądów pod twoim władaniem.

Savage Twister

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Silent-Blade Oni

Ninjutsu {4}{U}{B} ({4}{U}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, spójrz na rękę owego gracza. Możesz spośród owych kart rzucić czar bez płacenia jego kosztu many.

Unflinching Courage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Utter End

Wygnaj wskazany nielądowy byt.

Worm Harvest

Stwórz żeton czarno-zielonego stwora Robal 1/1 za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Zendikar Incarnate

Siła tej karty jest równa liczbie lądów pod twoim władaniem.

Azorius Signet

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Blinkmoth Urn

Na początku fazy głównej przed potyczką każdego gracza, jeśli ten byt jest odkręcony, ów gracz bierze {C} za każdy artefakt pod jego władaniem.

Bosh, Iron Golem

Tratowanie

{3}{R}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many poświęconego artefaktu.

Chief of the Foundry

Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Crystal Ball

{1}, {T}: Wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Darksteel Juggernaut

Niezniszczalność

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Dimir Signet

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Dreamstone Hedron

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty.

Duplicant

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy możesz wygnać wskazanego nieżetonowego stwora.

O ile karta wygnana tym stworem jest kartą stwora, niniejszy stwór ma jej siłę, wytrzymałość i typy stwora ostatnio wygnanej przez siebie karty stwora. Nadal jest Przemieńcem.

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Magnifying Glass

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. Jest to artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Mimic Vat

Odlew — Ilekroć umrze nieżetonowy stwór, możesz wygnać ową kartę. Jeśli tak zrobisz, przywróć każdą inną kartę wygnaną tym artefaktem do cmentarza właściciela.

{3}, {T}: Stwórz żeton będący kopią karty wygnanej tym artefaktem. Zyskuje on pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Mirrorworks

Ilekroć inny nieżetonowy artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owego artefaktu.

Myr Battlesphere

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz przekręcić X odkręconych Myrów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ten stwór do końca tury dostaje +X/+0 i zadaje atakowanemu graczowi lub wędrowcowi X obrażeń.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Prototype Portal

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać kartę artefaktu z twojej ręki.

{X}, {T}: Stwórz żeton będący kopią wygnanej karty. X jest skrótem many owej karty.

Psychosis Crawler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Scrabbling Claws

{T}: Wskazany gracz wygania kartę ze swojego cmentarza.

{1}, poświęć ten artefakt: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Dobierz kartę.

Scuttling Doom Engine

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 6 obrażeń.

Seer's Lantern

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Seer's Sundial

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Soul of New Phyrexia

Tratowanie

{5}: Permanenty pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

{5}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Permanenty pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Steel Hellkite

Latanie

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{X}: Zniszcz każdy nielądowy byt o skrócie many X, którego władca otrzymał w tej turze obrażenia bojowe od niniejszego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma pośpiech i antyklątwę. (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {1}

Thopter Assembly

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli nie władasz innymi Kopterami niż niniejszy, przywróć tego stwora do ręki właściciela i stwórz pięć żetonów bezkolorowego artefaktowego stowra Kopter 1/1 z lataniem.

Unstable Obelisk

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany byt.

Unwinding Clock

Odkręć wszystkie artefakty pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Vessel of Endless Rest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść wskazaną kartę z cmentarza na spodzie biblioteki właściciela.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Worn Powerstone

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}{C}.

Akoum Refuge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Arcane Sanctum

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Azorius Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Blighted Woodland

{T}: Weź {C}.

{3}{G}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Buried Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Dimir Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Forsaken Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Foundry of the Consuls

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, poświęć ten ląd: Stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Great Furnace

{T}: Weź {R}.

Grim Backwoods

{T}: Weź {C}.

{2}{B}{G}, {T}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Halimar Depths

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je dowolnie z powrotem.

{T}: Weź {U}.

Haunted Fengraf

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć losową kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Highland Lake

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Jund Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Bagna, Góry lub Lasu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Jwar Isle Refuge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kidy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Kazandu Refuge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Khalni Garden

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Roślina 0/1.

{T}: Weź {G}.

Krosan Verge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i kartę Równiny, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Meandering River

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Mortuary Mire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

{T}: Weź {B}.

Mosswort Bridge

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: Możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli stwory pod twoim władaniem mają łączną siłę 10 lub większą.

Mountain Valley

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Lasu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

New Benalia

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

{T}: Weź {W}.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Rocky Tar Pit

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna lub Góry, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Savage Lands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Seaside Citadel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Seat of the Synod

{T}: Weź {U}.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sejiri Refuge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Submerged Boneyard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Tranquil Expanse

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Warped Landscape

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręcona na polu bitwy, po czym przetasuj.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)