Battlebond

Will Kenrith

+2: Do twojej następnej tury każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów ma bazową siłę i wytrzymałość 0/3 i traci wszystkie zdolności.

–2: Wskazany gracz dobiera dwie karty. Do twojej następnej tury rzucanie kart sztuczek, obrzędów i wędrowców kosztuje owego gracza o {2} mniej.

–8: Wskazany gracz dostaje emblemat mający „Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, skopiuj go. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.”

Partnerstwo z Rowan Kenrith

Ten wędrowiec może być twoim dowódcą.

Rowan Kenrith

+2: Podczas najbliższej tury wskazanego gracza, każdy stwór pod władaniem owego gracza atakuje jeśli może.

–2: Ten wędrowiec zadaje każdemu przekręconemu stworowi pod władaniem wskazanego gracza po 3 obrażenia.

–8: Wskazany gracz dostaje emblemat mający „Ilekroć aktywujesz zdolność nie dającą many, skopiuj ją. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.”

Partnerstwo z Will Kenrith

Ten wędrowiec może być twoim dowódcą.

Regna, the Redeemer

Partnerstwo z Krav, the Unredeemed (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Krav w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Latanie

At the beginning of each end step, if your team gained life this turn, create two 1/1 white Warrior creature tokens.

Krav, the Unredeemed

Partnerstwo z Regna, the Redeemer (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Regna w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

{B}, poświęć X stworów: Wskazany gracz dobiera X kart i zyskuje X żyć. Umieść X znaczników +1/+1 na tym stworze.

Zndrsplt, Eye of Wisdom

Partnerstwo z Okaun, Eye of Chaos (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Okaun w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Na początku potyczki w twojej turze, rzucaj monetą aż przegrasz rzut.

Ilekroć gracz wygra rzut monetą, dobierz kartę.

Okaun, Eye of Chaos

Partnerstwo z Zndrsplt, Eye of Wisdom (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Zndrsplt w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Na początku potyczki w twojej turze, rzucaj monetą aż przegrasz rzut.

Ilekroć gracz wygra rzut monetą, podwój do końca tury siłę i wytrzymałość tego stwora.

Virtus the Veiled

Partnerstwo z Gorm the Great (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Gorm w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Dotyk śmierci

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz traci połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Gorm the Great

Partnerstwo z Virtus the Veiled (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Virtus w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Czujność

Gorm the Great must be blocked if able, and Gorm must be blocked by two or more creatures if able.

Khorvath Brightflame

Partnerstwo z Sylvia Brightspear (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Sylvia w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Latanie, pośpiech

Knights your team controls have flying and haste.

Sylvia Brightspear

Partnerstwo z Khorvath Brightflame (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Khorvath w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Podwójny cios

Dragons your team controls have double strike.

Pir, Imaginative Rascal

Partnerstwo z Toothy, Imaginary Friend (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Toothy w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

If one or more counters would be put on a permanent your team controls, that many plus one of each of those kinds of counters are put on that permanent instead.

Toothy, Imaginary Friend

Partnerstwo z Pir, Imaginative Rascal (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Pir w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, dobierz kartę za każdy znacznik +1/+1, który posiadał.

Blaring Recruiter

Partnerstwo z Blaring Captain (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Blaring Captain w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

{2}{W}: Stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1.

Blaring Captain

Partnerstwo z Blaring Recruiter (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Blaring Recruiter w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, atakujący Wojownicy dostają do końca tury +1/+1.

Chakram Retriever

Partnerstwo z Chakram Slinger (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Chakram Slinger w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Ilekroć rzucisz czar w swojej turze, odkręć wskazanego stwora.

Chakram Slinger

Partnerstwo z Chakram Retriever (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Chakram Retriever w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Soulblade Corrupter

Partnerstwo z Soulblade Renewer (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Soulblade Renewer w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Dotyk śmierci

Ilekroć stwór mający znacznik +1/+1 zaatakuje jednego z twoich przeciwników, ów stwór do końca tury zyskuje dotyk śmierci.

Soulblade Renewer

Partnerstwo z Soulblade Corrupter (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Soulblade Corrupter w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

When Soulblade Renewer enters the battlefield, support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two other target creatures.)

Impetuous Protege

Partnerstwo z Proud Mentor (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Proud Mentor w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Whenever Impetuous Protege attacks, it gets +X/+0 until end of turn, where X is the greatest power among tapped creatures your opponents control.

Proud Mentor

Partnerstwo z Impetuous Protege (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Impetuous Protege w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Ley Weaver

Partnerstwo z Lore Weaver (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Lore Weaver w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

{T}: Untap two target lands.

Lore Weaver

Partnerstwo z Ley Weaver (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Ley Weaver w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

{5}{U}{U}: Target player draws two cards.

Arena Rector

Kiedy ten stwór umrze, możesz go wygnać. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę wędrowca, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Aurora Champion

Whenever Aurora Champion attacks, if your team controls another Warrior, tap target creature.

Brightling

{W}: Brightling gains vigilance until end of turn.

{W}: Brightling gains lifelink until end of turn.

{W}: Return Brightling to its owner’s hand.

{1}: Brightling gets +1/-1 or -1/+1 until end of turn.

Bring Down

Assist (Another player can pay up to {3} of this spell’s cost.)

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Dwarven Lightsmith

Assist (Another player can pay up to {5} of this spell’s cost.)

When Dwarven Lightsmith enters the battlefield, creatures your team controls get +1/+1 until end of turn.

Jubilant Mascot

At the beginning of combat on your turn, you may pay {3}{W}. If you do, support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two other target creatures.)

Play of the Game

Assist (Another player can pay up to {6} of this spell’s cost.)

Exile all nonland permanents.

Regna's Sanction

For each player, choose friend or foe. Each friend puts a +1/+1 counter on each creature they control. Each foe chooses one untapped creature they control, then taps the rest.

Skystreamer

Assist (Another player can pay up to {4} of this spell’s cost.)

Latanie

When Skystreamer enters the battlefield, target player gains 4 life.

Together Forever

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

{1}: Wybierz wskazanego stwora mającego znacznik. Kiedy ów stwór umrze w tej turze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Arcane Artisan

{2}{U}, {T}: Target player draws a card, then exiles a card from their hand. If a creature card is exiled this way, that player creates a token that’s a copy of that card.

When Arcane Artisan leaves the battlefield, exile all tokens created with it at the beginning of the next end step.

Fumble

Return target creature to its owner’s hand. Gain control of all Auras and Equipment that were attached to it, then attach them to another creature.

Game Plan

Assist (Another player can pay up to {5} of this spell’s cost.)

Each player shuffles their hand and graveyard into their library, then draws seven cards. Exile Game Plan.

Huddle Up

Assist (Another player can pay up to {2} of this spell’s cost.)

Two target players each draw a card.

Nimbus Champion

Latanie

Whenever Nimbus Champion attacks, you may return target creature to its owner’s hand if that creature’s power is less than or equal to the number of Warriors your team controls.

Out of Bounds

Assist (Another player can pay up to {3} of this spell’s cost.)

Skontruj wskazany czar.

Saltwater Stalwart

Ilekroć niniejszy zada obrażenia przeciwnikowi, wskazany gracz dobiera kartę.

Soaring Show-Off

Latanie

When Soaring Show-Off enters the battlefield, each player draws a card.

Spellseeker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many 2 lub mniejszym, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Spellweaver Duo

Assist (Another player can pay up to {6} of this spell’s cost.)

When Spellweaver Duo enters the battlefield, you may return target tapped creature to its owner’s hand.

Zndrsplt's Judgment

For each player, choose friend or foe. Each friend creates a token that’s a copy of a creature they control. Each foe returns a creature they control to its owner’s hand.

Archfiend of Despair

Latanie

Twoi przeciwnicy nie mogą zyskiwać żyć.

At the beginning of each end step, each opponent loses life equal to the life that player lost this turn. (Damage causes loss of life.)

Bloodborn Scoundrels

Assist (Another player can pay up to {5} of this spell’s cost.)

When Bloodborn Scoundrels enters the battlefield, target opponent loses 2 life and you gain 2 life.

Fan Favorite

Assist (Another player can pay up to {3} of this spell’s cost.)

{2}: Fan Favorite gets +1/+1 until end of turn. Any player may activate this ability.

Gang Up

Assist (Another player can pay up to {X} of this spell’s cost. You choose the value of X.)

Zniszcz wskazanego stwora o sile X lub mniejszej.

Inner Demon

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i jest dodatkowo Demonem oprócz swoich innych typów.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wszystkie stwory bez typu Demon do końca tury dostają -2/-2.

Mindblade Render

Whenever your opponents are dealt combat damage, if any of that damage was dealt by a Warrior, you draw a card and you lose 1 life.

Sickle Dancer

Whenever Sickle Dancer attacks, if your team controls another Warrior, Sickle Dancer gets +1/+1 until end of turn.

Stunning Reversal

The next time you would lose the game this turn, instead draw seven cards and your life total becomes 1.

Exile Stunning Reversal.

Thrasher Brute

Whenever Thrasher Brute or another Warrior enters the battlefield under your team’s control, target opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Thrilling Encore

Put onto the battlefield under your control all creature cards in all graveyards that were put there from the battlefield this turn.

Virtus's Maneuver

For each player, choose friend or foe. Each friend returns a creature card from their graveyard to their hand. Each foe sacrifices a creature they control.

Azra Bladeseeker

When Azra Bladeseeker enters the battlefield, each player on your team may discard a card, then each player who discarded a card this way draws a card.

Bonus Round

Until end of turn, whenever a player casts an instant or sorcery spell, that player copies it and may choose new targets for the copy.

Bull-Rush Bruiser

Whenever Bull-Rush Bruiser attacks, if your team controls another Warrior, Bull-Rush Bruiser gains first strike until end of turn.

Cheering Fanatic

Whenever Cheering Fanatic attacks, choose a card name. Spells with the chosen name cost {1} less to cast this turn.

Khorvath's Fury

For each player, choose friend or foe. Each friend discards all cards from their hand, then draws that many cards plus one. Khorvath’s Fury deals damage to each foe equal to the number of cards in their hand.

Lava-Field Overlord

Assist (Another player can pay up to {7} of this spell’s cost.)

Latanie

When Lava-Field Overlord enters the battlefield, it deals 4 damage to target creature an opponent controls.

Magma Hellion

Assist (Another player can pay up to {6} of this spell’s cost.)

Tratowanie, pośpiech

Najeela, the Blade-Blossom

Whenever a Warrior attacks, you may have its controller create a 1/1 white Warrior creature token that’s tapped and attacking.

{W}{U}{B}{R}{G}: Untap all attacking creatures. They gain trample, lifelink, and haste until end of turn. After this phase, there is an additional combat phase. Activate only during combat.

Stadium Vendors

When Stadium Vendors enters the battlefield, choose a player. That player adds two mana of any one color they choose.

Stolen Strategy

Na początku twojego kroku utrzymania, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki każdego z przeciwników. Do końca tury, możesz rzucać czary spośród owych wygnanych kart i do ich rzucenia możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Bramble Sovereign

Whenever another nontoken creature enters the battlefield, you may pay {1}{G}. If you do, that creature’s controller creates a token that’s a copy of that creature.

Charging Binox

Assist (Another player can pay up to {7} of this spell’s cost.)

Tratowanie

Combo Attack

Two target creatures your team controls each deal damage equal to their power to target creature.

The Crowd Goes Wild

Assist (Another player can pay up to {X} of this spell’s cost. You choose the value of X.)

Support X. (Put a +1/+1 counter on each of up to X target creatures.)

Each creature with a +1/+1 counter on it gains trample until end of turn.

Decorated Champion

Whenever another Warrior enters the battlefield under your team’s control, put a +1/+1 counter on Decorated Champion.

Generous Patron

When Generous Patron enters the battlefield, support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two other target creatures.)

Whenever you put one or more counters on a creature you don’t control, draw a card.

Grothama, All-Devouring

Other creatures have „Whenever this creature attacks, you may have it fight Grothama, All-Devouring.”

When Grothama leaves the battlefield, each player draws cards equal to the amount of damage dealt to Grothama this turn by sources they controlled.

Jungle Wayfinder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić ją w swojej ręce, po czym przetasować.

Pir's Whim

Każdego gracza nazwij przyjacielem lub wrogiem. Każdy przyjaciel wyszukuje w swojej bibliotece kartę lądu, umieszcza ją przekręconą na polu bitwy, po czym tasuje. Każdy wróg poświęca artefakt lub urok pod swoim władaniem.

Archon of Valor's Reach

Latanie, czujność, tratowanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz artefakt, urok, sztuczkę, obrzęd lub wędrowca.

Gracze nie mogą rzucać czarów wybranego typu.

Azra Oddsmaker

At the beginning of combat on your turn, you may discard a card. If you do, choose a creature. Whenever that creature deals combat damage to a player this turn, you draw two cards.

Last One Standing

Choose a creature at random, then destroy the rest.

Rushblade Commander

Warriors your team controls have haste.

Vampire Charmseeker

Assist (Another player can pay up to {6} of this spell’s cost.)

Latanie

When Vampire Charmseeker enters the battlefield, return target instant, sorcery, or creature card from a graveyard to its owner’s hand.

Sentinel Tower

Whenever an instant or sorcery spell is cast during your turn, Sentinel Tower deals damage to any target equal to 1 plus the number of instant and sorcery spells cast before that spell this turn.

Victory Chimes

Odkręć ten byt podczas kroku odkręcania każdego z graczy.

{T}: Wybrany przez ciebie gracz bierze {C}.

Bountiful Promenade

Bountiful Promenade enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Luxury Suite

Luxury Suite enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Morphic Pool

Morphic Pool enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Sea of Clouds

Sea of Clouds enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Spire Garden

Spire Garden enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Angel of Retribution

Latanie, pierwszy cios

Angelic Chorus

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Angelic Gift

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma latanie.

Battle Mastery

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podwójny cios. (Zadaje on obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Champion of Arashin

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Doomed Traveler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Expedition Raptor

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch innych wskazanych stworów.)

Kor Spiritdancer

Ten stwór dostaje +2/+2 za każdą Aurę dołączoną do niego.

Ilekroć rzucisz czar Aury, możesz dobrać kartę.

Land Tax

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli przeciwnik ma pod władaniem więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w swojej bibliotece co najwyżej trzy karty bazowych lądów, umieścić je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Lightwalker

Ten stwór ma latanie o ile ma znacznik +1/+1.

Long Road Home

Wygnaj wskazanego stwora. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć ową kartę z umieszczonym znacznikiem +1/+1 na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Loyal Pegasus

Latanie

Ten stwór nie może atakować ani blokować samotnie.

Mangara of Corondor

{T}: Wygnaj tego stwora i wskazany byt.

Midnight Guard

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, odkręć tego stwora.

Oreskos Explorer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart Równin, gdzie X jest liczbą gracz mających we władaniu więcej lądów niż ty. Ujawnij owe karty, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Raptor Companion

Rebuke

Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Royal Trooper

Ilekroć ten stwór blokuje, do końca tury dostaje +2/+2.

Shoulder to Shoulder

Wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Dobierz kartę.

Silverchase Fox

{1}{W}, poświęć tego stwora: Wygnaj wskazany urok.

Solemn Offering

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 4 życia.

Sparring Mummy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć wskazanego stwora.

Steppe Glider

Latanie, czujność

{1}{W}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 zyskuje latanie i czujność do końca tury.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Take Up Arms

Stwórz trzy żetony białego stwora Wojownik 1/1.

Tandem Tactics

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów dostaje od końca tury +1/+2. Zyskaj 2 życia.

Benthic Giant

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Call to Heel

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Jego władca dobiera kartę.

Claustrophobia

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Coralhelm Guide

{4}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Fog Bank

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi i przez tego stwora.

Frost Lynx

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Impulse

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Kitesail Corsair

Ten stwór ma latanie o ile atakuje.

Kraken Hatchling

Mystic Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

  • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

  • Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

  • Dobierz kartę.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Nimbus of the Isles

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Omenspeaker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Opportunity

Wskazany gracz dobiera cztery karty.

Oracle's Insight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Wróż 1, po czym dobierz kartę.” (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, po czym możesz położyć ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Peregrine Drake

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć co najwyżej sześć lądów.

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Reckless Scholar

{T}: Wskazany gracz dobiera kartę, po czym odrzuca kartę.

Sower of Temptation

Latanie

When Sower of Temptation enters the battlefield, gain control of target creature for as long as Sower of Temptation remains on the battlefield.

Spell Snare

Skontruj wskazany czar o skrócie many 2.

Switcheroo

Zamień władanie nad dwoma wskazanymi stworami.

Tidespout Tyrant

Latanie

Ilekroć rzucisz czar, przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Totally Lost

Umieść wskazany nie-lądowy byt na wierzchu biblioteki właściciela.

True-Name Nemesis

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz gracza.

Ten stwór ma ochronę przed wybranym graczem.

Watercourser

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Assassin's Strike

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca odrzuca kartę.

Assassinate

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Daggerdrome Imp

Latanie

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Diabolic Intent

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Doomed Dissenter

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Eyeblight Assassin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1.

Fill with Fright

Target player discards two cards. Scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Grotesque Mutation

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1 oraz więź życia. (Obrażania zadane przez owego stwora powodują, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Hand of Silumgar

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Last Gasp

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Liturgy of Blood

Zniszcz wskazanego stwora. Weź {B}{B}{B}.

Morbid Curiosity

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt lub stwora.

Dobierz tyle kart, ile wynosił skrót many poświęconego bytu.

Nirkana Revenant

Ilekroć przekręcisz Bagno pobierając manę, weź dodatkowo {B}.

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Noosegraf Mob

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników +1/+1.

Ilekroć gracz rzuci czar, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Noxious Dragon

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz zniszczyć wskazanego stwora o skrócie many 3 lub mniejszym.

Nyxathid

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz przeciwnika.

Ten stwór dostaje -1/-1 za każdą kartę w ręce wybranego gracza.

Painful Lesson

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Prakhata Club Security

Quest for the Gravelord

Ilekroć umrze stwór, możesz umieścić znacznik wyprawy na tym bycie.

Usuń trzy znaczniki wyprawy z tego bytu i poświęć go: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi Gigant 5/5.

Rotfeaster Maggot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi wytrzymałość owej karty.

Screeching Buzzard

Latanie

When Screeching Buzzard dies, each opponent discards a card.

Shambling Ghoul

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Slum Reaper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Swarm of Bloodflies

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Ilekroć inny stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Tavern Swindler

{T}, zapłać 3 życia: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, zyskaj 6 żyć.

Tenacious Dead

Kiedy ten stwór umrze, możesz zapłacić {1}{B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Bathe in Dragonfire

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Battle Rampart

Obronność

{T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Battle-Rattle Shaman

Na początku potyczki w twojej turze, możesz sprawić, że wskazany stwór dostanie do końca tury +2/+0.

Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Blood Feud

Wskazany stwór walczy z innym wskazanym stworem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Boldwyr Intimidator

Tchórze nie mogą blokować Wojowników.

{R}: Wskazany stwór staje się do końca tury Tchórzem.

{2}{R}: Wskazany stwór staje się do końca tury Wojownikiem.

Borderland Marauder

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +2/+0.

Chain Lightning

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Następnie ów gracz lub władca owego bytu może zapłacić {R}{R}. Jeśli ów gracz tak zrobi, może skopiować ten czar i może wskazać nowe cele dla owej kopii.

Dragon Breath

Zaurocz stwora

Enchanted creature has haste.

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Kiedy stwór o skrócie many 6 lub większym wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy dołączoną do owego stwora.

Dragon Hatchling

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Earth Elemental

Ember Beast

Ten stwór nie może atakować ani blokować samotnie.

Enthralling Victor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem o sile 2 lub mniejszej pod władaniem przeciwnika. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Expedite

Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Dobierz kartę.

Flamewave Invoker

{7}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Goblin Razerunners

{1}{R}, poświęć ląd: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zdecydować, że ten stwór zada wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie znaczników +1/+1 na nim.

Lightning Talons

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i ma pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Magmatic Force

Na początku każdego kroku utrzymania, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Pathmaker Initiate

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Reckless Reveler

{R}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Thunder Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

War's Toll

Ilekroć przeciwnik przekręci ląd pobierając manę, przekręć wszystkie lądy pod władaniem owego gracza.

Jeśli zaatakuje stwór pod władaniem przeciwnika, atakują wszystkie stwory pod władaniem owego przeciwnika jeśli mogą.

Wrap in Flames

Ten czar zadaje po 1 obrażeniu każdemu z co najwyżej trzech wskazanych stworów. Owe stworą nie mogą blokować w tej turze.

Aim High

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +2/+2 oraz zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Beast Within

Zniszcz wskazany byt. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Canopy Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Charging Rhino

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Cowl Prowler

Daggerback Basilisk

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Doubling Season

Jeśli jakiś efekt miałby stworzyć co najmniej jeden żeton pod twoim władaniem, zamiast tego tworzy dwukrotność owych żetonów.

Jeśli jakiś efekt miałby umieścić co najmniej jeden znacznik na permanencie pod twoim władaniem, zamiast tego umieszcza tam dwukrotność owych znaczników.

Elvish Visionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Feral Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{3}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Każdy gracz może aktywować tę zdolność.

Fertile Ground

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Fertilid

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wskazany gracz wyszukuje w swojej bibliotece kartę lądu, umieszcza ją przekręconą na polu bitwy, po czym tasuje.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Greater Good

Poświęć stwora: Dobierz tyle kart, ile siły miał poświęcony stwór, po czym odrzuć trzy karty.

Hunted Wumpus

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy inny gracz może umieścić kartę stwora ze swojej ręki na polu bitwy.

Karametra's Favor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Kraul Warrior

{5}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Lead by Example

Wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Magus of the Candelabra

{X}, {T}: Odkręć X wskazanych lądów.

Plated Crusher

Tratowanie

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Primal Huntbeast

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Pulse of Murasa

Przywróć wskazaną kartę stwora lub lądu z cmentarza do ręki jego właściciela. Zyskaj 6 żyć.

Return to the Earth

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub stwora z lataniem.

Saddleback Lagac

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch innych wskazanych stworów.)

Seedborn Muse

Odkręć wszystkie byty pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Skyshroud Claim

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty Lasu, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Veteran Explorer

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz może wyszukać w swojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieścić je na polu bitwy, po czym przetasować.

Vigor

Tratowanie

If damage would be dealt to another creature you control, prevent that damage. Put a +1/+1 counter on that creature for each 1 damage prevented this way.

When Vigor is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner’s library.

Wandering Wolf

Stwory o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Apocalypse Hydra

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X wynosi 5 lub więcej, wchodzi on na pole bitwy z dodatkowymi X znacznikami +1/+1.

{1}{R}, usuń znacznik +1/+1 z tego bytu: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Auger Spree

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/-4.

Centaur Healer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Dinrova Horror

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany byt do ręki właściciela, po czym ów gracz odrzuca kartę.

Enduring Scalelord

Latanie

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na innym stworze pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Evil Twin

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole bitwy jako kopia stwora na polu bitwy, ale ma także „{U}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego stwora o takiej samej nazwie jak niniejszy stwór.”

Gwafa Hazid, Profiteer

{W}{U}, {T}: Umieść znacznik przekupstwa na wskazanym stworze poza twoim władaniem. Jego władca dobiera kartę.

Stwory ze znacznikiem przekupstwa nie mogą atakować ani blokować.

Jelenn Sphinx

Latanie, czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inne atakujące stwory dostają do końca tury +1/+1.

Kiss of the Amesha

Wskazany gracz zyskuje 7 żyć i dobiera dwie karty.

Relentless Hunter

{1}{R}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz tratowanie.

Rhox Brute

Riptide Crab

Czujność

When Riptide Crab dies, draw a card.

Savage Ventmaw

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, weź {R}{R}{R}{G}{G}{G}. Do końca tury nie tracisz owej many podczas końców kroków i faz.

Unflinching Courage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Urborg Drake

Latanie

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Consulate Skygate

Obronność

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Culling Dais

{T}, poświęć stwora: Umieść znacznik ładunku na ty, artefakcie.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Eager Construct

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz może wróżyć 1. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, po czym możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Genesis Chamber

Whenever a nontoken creature enters the battlefield, if Genesis Chamber is untapped, that creature’s controller creates a 1/1 colorless Myr artifact creature token.

Gold-Forged Sentinel

Latanie

Hexplate Golem

Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Millennial Gargoyle

Latanie

Mind's Eye

Ilekroć przeciwnik dobiera kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Mycosynth Lattice

All permanents are artifacts in addition to their other types.

All cards that aren’t on the battlefield, spells, and permanents are colorless.

Players may spend mana as though it were mana of any color.

Night Market Guard

Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

Peace Strider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Pierce Strider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 3 życia.

Seer's Lantern

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Spectral Searchlight

{T}: Wybierz gracza. Ów gracz bierze jedną manę wybranego przez siebie koloru.

Stone Golem

Tyrant's Machine

{4}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Yotian Soldier

Czujność

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)